اگر از دوست داران بازی های آنلاین باشید حتما می دانید که رقابت های آنلاین همیش جذابیت خاص خودش را دارد و هر کس در این رقابت ها شرکت می کند معمولا دارای روحیه رقابتی بسیار بالایی می باشد. عموما بازی سازانی به سمت ساخت چنین بازی هایی می روند که خودشان این روحیه را دارند و دوست دارند بازی های تولید کنند که کاربران در آن به رقابت های دو یا چند نفره بپردازند. بازی رقابتی دانا یکی از همین بازی ها می باشد که تیم بازی سازی آن یعنی گروه توسعه دهندگان جوان با انتشار این بازی یکی از جذاب ترین بازی های رقابتی در سبک حدس کلمات را وارد کافه بازار کرده است. بازی دانا فعلا برای سیستم عامل اندروید وجود دارد و تصمیمی برای ساخت نسخه آی او اس آن گرفته نشده است. دانا همان طور که از اسم بازی اش پیداست می تواند به علم و دانش اطلاعات عمومی شما نیز اضافه کند.

اگر دوست ندارید به بازی ها و رقابت های آنلاین بپردازین، 600 مرحله آفلاین در بازی دانا انتظار شما را می کشد! به نظر نمی رسد دیگر بهانه ای برای نقد به این بازی وجود داشته باشد. از طرفی محیط گرافیکی بازی دانا به حدی خوب است که شاید اولین ویژگی مثبت آن به شمار بیاید. اما اگر قصد رقابت های دو نفره را دارید کار بسیار آسان است. در این رقابت باید سرعت عمل بسیار بالایی داشته باشید وگرنه از حریف خود عقب افتاده و در نهایت آن راند رقابت را واگذار خواهید کرد. تعدادی حروف در اختیار دو شرکت کننده هر مرحبه قرار می گیرد که در زمان تعیین شده برای آن، هر کدام تعداد کلمات بیشتری را کشف کنند می توانند پیروز رقابت باشند. مسلما همانند بازی های آفلاین حدس کلمات، باید بتوانید کلمات معنا دار بسازید تا امتیاز برای شما محاسبه گردد. اگر شما عزیزان از فرصت های ایجاد شده و رقابت های به وجود آمده استفاده کرده و امتیازات بالایی کسب کنید، در آخر هر هفته می توانید یکی از شانس های دریافت مدال های آن هفته باشید. برای آن که راحت تر بتوانید در بازی زیبای دانا به کسب امتیاز بپردازید، تصمیم گرفته ایم جواب های این بازی دوست داشتنی را در اختیار شما عزیزا قرار دهیم.

۱- فصل اول (جام جهانی)

۱- سگ، سن، سنگ
۲- سن، سنا، انس
۳- آب، بن، بنا، ناب
۴- شن، من، منش
۵- دی، سد، سی، دیس، سید
۶- بد، باد، ابد، ادب
۷- کج، جک، کاج
۸- خر، رخ، آخر، خار
۹- رم، مار، امر، رام
۱۰- سر، سرا، رسا، راس
۱۱- تن، نم، متن، منت
۱۲- سم، سی، مس، مسی، سیم
۱۳- کر، کش، شک، شکر
۱۴- حس، سر، سحر
۱۵- ون، نو، چون
۱۶- کور، کلر، کولر
۱۷- سفر، هرس، سفره، سرفه
۱۸- ساز، سزا، اسم
۱۹- شوک، کشو، کوه، هوش، شکوه
۲۰- بیل، بلا، بال، یال، لابی
۲۱- سال، لمس، سلام، سالم
۲۲- تاک، تاب، کتاب، کاتب
۲۳- سنی، مسن، یمن، نسیم
۲۴- باز، آبی، بازی، آبزی، زیبا
۲۵- آجر، اوج، جاور، رواج
۲۶- ترش، آتش، رشت، تراش، ارتش
۲۷- قبل، قتل، قلب، لقب، تقلب
۲۸- مرز، رزم، ارز، راز، مزار
۲۹- قیر، ریا، رای، یار، قاری
۳۰- ستم، سمت، تاس، مست، تماس، ماست
۳۱- دار، آدم، مرد، مادر، مدار، مراد
۳۲- رخت، ترد، خرد، درخت، دختر
۳۳- لوح، هلو، حوله
۳۴- قصر، قرص، قیصر
۳۵- نیت، سنت، تنیس
۳۶- قبر، برق، قریب، رقیب
۳۷- کار، بار، اکبر، رکاب
۳۸- ماه، آیه، هما، ماهی، مهیا
۳۹- قفس، فقه، سقف، قفسه
۴۰- خفا، شفا، شاخ، فاش، خفاش
۴۱- نرم، نام، ران، رمان
۴۲- عقب، قاب، بقا، عقاب
۴۳- وزش، روش، روز، زور، ورزش
۴۴- سرو، راسو، رسوا، سوار
۴۵- کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
۴۶- شغل، شال، شغال، شاغل
۴۷- قدم، قدس، قسم، مقدس
۴۸- آمل، شام، مال، شامل، شمال
۴۹- خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو
۵۰- گرم، مرگ، گام، گرما
۵۱- شاد، یاد، شیاد، شادی، شیدا
۵۲- کفن، دفن، کند، فندک
۵۳- داس، اسد، دیس، اسید
۵۴- اتو، لبو، لات، تاول، تابلو
۵۵- امت، تماس، ماست، تمساح، مساحت
۵۶- تیر، تیم، رحم، حرمت، حیرت، رحمت، تحریم
۵۷- ساک، سکو، نوک، ناو، واکس، واکسن
۵۸- زجر، زین، ریز، رنج، زرین، زنجیر
۵۹- تبر، جهت، برج، رتبه، هجرت، تجربه
۶۰- تاج، تاجر، جرات، تجارت
۶۱- سری، هوس، ریسه، سوره، روسیه، سوریه
۶۲- سرب، سبز، اسب، ابر، سزار، بارز، سرباز
۶۳- علت، علی، تعطیل
۶۴- نظم، نظر، ترم، منتظر
۶۵- مغز، غاز، غزه، مغازه
۶۶- مات، همت، اتم، تاب، مهتاب
۶۷- محل، حمل، صلح، وصل، محصول
۶۸- خود، خرد، دور، رود، ورود، خودرو
۶۹- قلم، قله، اهل، لقمه، مقاله، ملاقه
۷۰- است، یاس، شاسی، آشتی، ایست، ستایش
۷۱- اصل، حال، صلاح، صالح، حاصل، اصلاح
۷۲- بیم، بام، مربی، مربا، امیر، بیمار
۷۳- عمو، امن، وام، نوع، معنا، عمان، معاون
۷۴- یاس، سوا، سویا، یواش، اویس، شیوا، سیاوش
۷۵- جای، خال، ایل، چال، خیال، خالی، یخچال
۷۶- رهن، رنگ، هنر، گره، سرنگ، نرگس، سرهنگ
۷۷- آنی، شنا، نیش، مینا، منشی، امین، ایمن، ماشین
۷۸- ترس، سفت، آفت، ستار، فارس، افسر، تاسف، سفارت
۷۹- فرد، راه، اره، آرد، هدف، فردا، رفاه، فرهاد
۸۰- تار، عفت، عرف، رفت، رافت، عارف، تعارف
۸۱- مهد، مسن، هند، سند، مسند، سمند، مهندس
۸۲- شیر، ریش، ریا، آرش، شیار، ریزش، ارزش، شیراز
۸۳- ارز، تیز، تازی، تراز، رازی، زیارت
۸۴- مهر، متر، هرم، مهار، ماهر، اهرم، مهارت
۸۵- آتن، رهن، تنها، رانت، تهران، ترانه
۸۶- کما، باک، کرم، مکار، اکرم، رکاب، مبارک
۸۷- مار، رضا، مرض، رمان، ضامن، رمضان
۸۸- ساق، سیاق، ساقی، سریال
۸۹- زوج، باج، جواز، جواب، بازو، بازجو
۹۰- نقال، لایق، ناقل، قالی، قلیان
۹۱- خبر، خیر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۹۲- بند، بدن، بندر، نرده، رنده، برده، برنده
۹۳- بره، خبر، خزر، برزخ، خبره، خربزه
۹۴- شرط، جشن، رنج، نشر، شطرنج
۹۵- نمک، کمر، کمان، کنار، کرمان
۹۶- تبر، ترب، ربات، باتری
۹۷- نقل، ملت، لنت، منقل، منتقل
۹۸- هوش، شهاب، آشوب، باهوش
۹۹- پیر، سیر، سپر، اسیر، ساری، پاریس
۱۰۰- گاو، گلو، لگن، واگن، انگل، الگو، النگو
۱۰۱- عجب، عیب، باج، جیب، عاج، آبجی، عجایب
۱۰۲- تور، اتو، وزرا، آرزو، زوار، ترازو، وزارت
۱۰۳- جاز، هیز، جزا، جهاز، جایز، جایزه
۱۰۴- انگ، چنگ، لگن، لنگ، چنگال
۱۰۵- شان، نیش، نشاط، ناشی، شیطان
۱۰۶- موش، شخم، خشم، خام، اخم، اخمو، خاموش

سخن حل کننده با سازنده های بازی :

امروز بازی واژگانی ای از استودیو “داینامیک آرت” (DynamicArt) آماده کرده ایم.
سَبک بازی واژه سازی با حروف است و بازی در مراحل اول خوب پیش می رود، تا جایی که برای نمونه تمامی مرحله ی ۶۵ را برای اولین بار مشاهده می کنیم و در هیچ بازی مشابهی، این ۵ حرف را در کنار یکدیگر ندیده ایم.
اما با جلوتر رفتن بازی، کم کم متوجه می شویم بازی، کپی های بی شرمانه ای از بازی های معروف شرکت ها و طراحان دیگه ست. “دانا” کپی بی شرمانه ای از سه بازی “آمیرزا”، “کلماتیک” و “زنگ تفریح است”.

ضمن تقبیح این کار، توجه شما رو به پاسخ های این بازی جلب می کنیم: ( که در بالا قرار داده شد )

 

تصاویر بازی

نمونه تصاویر بازی دانا نمونه تصاویر بازی دانا

شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.