پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 101 جدولانه 1 | مرحله 102 جدولانه 1 | مرحله 103 جدولانه 1 | مرحله 104 جدولانه 1 | مرحله 105 جدولانه 1 | مرحله 106 جدولانه 1 | مرحله 107 جدولانه 1 | مرحله 108 جدولانه 1 | مرحله 109 جدولانه 1 | مرحله 110 جدولانه 1 | مرحله 111 جدولانه 1 | مرحله 112 جدولانه 1 | مرحله 113 جدولانه 1 | مرحله 114 جدولانه 1 | مرحله 115 جدولانه 1 | مرحله 116 جدولانه 1 | مرحله 117 جدولانه 1 | مرحله 118 جدولانه 1 | مرحله 119 جدولانه 1 | مرحله 120 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۱۰۱ جدولانه ۱

آروغ رغ
آشپزخانه اوپن
آشوب و بی نظمی بلبشو
آمیب درهم یبما
اثر جمال زاده یک بود یکی نبود
از رو اندازها پتو
اساس و ریشه بن
استوار راسخ
اشاره به نزدیک این
اندازه صدای سیستم صوتی ولوم
اهل کوفه کوفی
برگه فیش
بوی ماندنی نا
پهلوان یل
تازه و جدید نو
تصدیق انگلیسی یس
جسم کروی گوی
جلودار یساول
جوابش هوی است های
حکم و فرمان خان یرلیغ
خالص و بی غش سارا
خلوت نشین گوشه گیر
خوراکی از مرغ و گوشت و غیره زرشک پلو
خوش و زیبا وش
خیار دشتی بک
داستانی ، افسانه ای رمانتیک
دفترچه حساب های خرده ریز دستک
دهان عرب فم
دوستی حب
دید ویو
رنگ آسمانی آبی
شکل و صورت شمایل
ضرورت و لازم بایست
طوفان دومان
عمیق گود
فیلم فرانسیس فورد کوپولا دراکولای براماستوکر
گرانمایه فاخر
گناه و کار زشت فحشا
لو دادن دوستان آدم فروشی
ماهی کنسروی کوچک ساردین
مرغ می رود جا
معتدل در رفتار میانه رو
منفرد تک
نسخه برداری کردن رونویسی
نماهنگ کلیپ
نوازنده رامشی
نوعی نوشابه گازدار لیموناد
هنوز بیگانه یت
وسیله ورزشی توپ


جواب مرحله ۱۰۲ جدولانه ۱

آتش فشان امریکا سنتهلن
آلت نشانه روی تفنگ مگسک
آینده آتی
اثر سهراب سپهری مسافر
از استان های دانمارک نوردیولند
از توابع مثلثاتی سینوس
از درندگان جنگل شیر
اسم نام
اشاره به دور آن
الفت انس
ایالت امریکا ویسکانسین
بالاترین نقطه اوج
بخشی از ترازو کفه
بزرگترین اقیانوس آرام
پانصد هزار کرور
پایتخت دانمارک کپنهاگ
پایتخت رواندا کیگالی
پایتخت هندوراس تگوسیگالپا
پایه رکن
پرمنفعت مفید
پسوند آلودگی ین
پیاپی زدن تپش
پیچک لبلاب
پیشوا رهبر
تظاهر به نیکی ریا
توجه نمودن التفات
تیره و تار مات
جزیره دانمارک شیلند
چیستان بردک
حرف ربط پس
حرف صلیب تی
حرف نفرت اف
خاطر یاد
خنده رو متبسم
خورشید شمس
درخت انگور مو
درون تو
دریاچه مرزی کانادا هورن
دندانه سوهان آج
دودمان آل
رودی در روسیه ولگا
ساز شاکی نی
سرمایه پایدار کار
سست و کاهل کسل
سنت رسم
شب طولانی یلدا
شهر رازی ری
شهری در بلغارستان پلودیو
شهری درآلمان کلن
صمغ گون کتیرا
عفو نمودن گذشت کردن
علامت فعل استمراری می
فروتن افتاده
فیلم منفی نگاتیو
فیلم نامه نویس سناریست
قطار ترن
گذرگاه رود پل
گذشت فداکاری
گرانی تورم
گرد زینتی براق اکلیل
گل سرخ لکا
مخفف گاه گه
مداد طراحی اتود
مصیبت بلا
مقصود و منظور مراد
ملامت نکوهش
منفک جدا
نشان افتخار مدال
نگریستن دیدن
نگهبان عسس
نهی از گفتن نگو
نوعی خودرو ون
نیروی زندگی جان
واحد بین الملی تولید نفت بشکه
کشور اروپایی دانمارک


جواب مرحله ۱۰۳ جدولانه ۱

آواز هولناک هرین
از درجات افسری ستوان
از شاخه های علوم انسانی ادبیات
از شهرهای استان گلستان بندر ترکمن
اصیل و خانواده دار پدر مادر دار
او وی
برگزیده زبده
به جا آوردن تبین
به نرمی رفتار کردن مدارا
به هم رسیدن وصال
پاره آتش شرر
پایین زیر
پرده در هاتک
پمپ تلمبه
ترکیب کمپوزیسیون
تندی و تیزی حدت
توش و توان یال و کوپال
تکیه دادن لم
حرف همراهی عرب مع
خاطر یاد
خرابه یباب
دانه خوشبو هل
درنوردیدن طی
دستور امر
دور از هم جدا
راه دان و راه نما بلد
رنج کشیدن برای تهذیب نفس ریاضت
زرنگ زبل
زهر بدون پادزهر هلاهل
سایبان کوچک دسته دار چتر
سود حرام ربا
شهر کردستان بانه
صف و رده رج
طولانی دراز
ظرف آب کشی دلو
لباس عربی ثوب
مخزن سوخت خودرو باک
مربی شاهزادگان قاجار اتابک
مرحوم خدابیامرز
منصوب به امام رضا (ع) رضوی
مهر و موم پلمب
ناشنوا کر
نامادری زن بابا
نقشه فرنگی مپ
نگاه شاعرانه نگه
نو و جدید ینگی
کجاوه آخرت تابوت
کشور حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی
کمبودش باعث گواتر می شود ید
یاری کننده ناصر
یازده ا ا


جواب مرحله ۱۰۴جدولانه ۱

آشکار و واضح مبرهن
اثر آلودگی لکه
اثر عبدالحسین زرین کوب دو قرن سکوت
از استان ها قزوین
از چهار عمل اصلی ضرب
اسم نام
امکان اتفاق در آینده نزدیک قریب الوقوع
بارها مکررا
بلند و شیوا رسا
بله بی ادبانه ها
پشه سارخک
تاوان تقاص
تاکنون هنوز
توهین کردن اهانت
چوب گردن گاو شخم زن یوغ
خاک تراب
خدمتکار دادا
خوراکی از سیب زمینی کوکو
درمانده و گرفتار زابراه
دست به دامان شدن توسل
دعوت کننده داعی
دوستی ود
دیوار بلند و محکم ترا
ذره باردار یون
زادگاه رازی ری
سست اراده ضعیف النفس
شایسته بسزا
شبانگاه مسا
شهر آذربایجان غربی خوی
طایفه قبیله
عقل خرد
فلز سرچشمه مس
فیلم معروف جیمز کامرون تایتانیک
قله زاگرس دنا
قول و قرار وعده
گرانی تورم
گستره آبی پهناور اقیانوس
گوش ماهی صدف
گیاهان تیره گندمیان غلات
لق بهشت برین
مخترع تلفن بل
مداخله بی جهت فضولی
مهربان رئوف
مکان ورزش های باستانی زورخانه
نفرت دارنده نافر
نوبت بازی داو
نوعی مثلث قائم الزاویه
نیمه صدای گریه هق
واحد نظامی رسد
ورزش رزمی ژاپن جودو
وسنی هوو
کشور اروپایی کرواسی
کلام دعوت به سکوت هیس


جواب مرحله ۱۰۵ جدولانه ۱

آبگیر تالاب
اثر جان استاین بک شرق بهشت
اثر چربی لک
احدیت یگانگی
ارجمندی عز
از پرندگان آبزی لکلک
از شهرهای ژاپن کیوتو
از مراکز استان ها یاسوج
از معضلات جامعه اعتیاد
امرود مل
اولین انسان آدم
این مکان اینجا
بازو رش
برنده تیز
بلند شدن اعتلا
بیگانه غریب
پادشاه کیا
پایتخت آلمان برلین
پایتخت سوئیس برن
پراکندگی شت
پوچ و خالی واهی
پول ژاپن ین
تخت پادشاه سریر
ترساندن رم
تلفن همراه موبایل
توانایی یارا
جامه کسا
جاندار تک سلولی آمیب
جانشین علی البدل
جدید نو
جرعه قلپ
چله کمان زه
حریص رس
حشره آفت مزارع ملخ
خالص قح
خداوند رب
دارای کار و هنر پیشه ور
درخت زبان گنجشک ون
ذکر و دعا ورد
رایحه بو
رقیقتر ارق
رگی در گردن ودج
روزی دهنده رازق
زمان سنج تایمر
زندگانی حیات
زینت و آرایش بزک
سرپرست ولی
سرپرست خانواده نان آور
سلاح حربه
شعله آتش لهب
شما بیگانه یو
شهر زنجان خرم دره
شکستن کسر
شکوه فر
صنم بت
عضو شنای آبزیان باله
غذایی با برگ مو دلمه
فال نیک استخاره
فریاد جیغ
قمر ماه
گنج دفینه
لطیف نرم
مادر عامیانه ننه
محاسن صورت ریش
محلی بومی
مساوی یر
معلم اول ارسطو
میان وسطی
میدان جنگ آوردگاه
ناپیدا غائب
نوشیدنی حرام شراب
همیشه دائم
واحد سطح آر
ورزش مایه دارها گلف
کشور افریقایی سیرالیون
کشور مبارک یمن
کوزه سفالی سبو
یازده ا ا


جواب مرحله ۱۰۶ جدولانه ۱

آزمون تست
آسان کردن تسهیل
اثر ایرج پزشک زاد پسرحاجی باباجان
احوال پرسی از بیمار عیادت
اطلاع خبر
اکراه و ناچاری جبر
باب کردن ترویج
باربر شهری وانت
بالا آمدن آب دریا مد
بچه کوچولو نی نی
بدن تن
بدون قصد و عمد ناخودآگاه
بوی ماندنی نا
پایان نامه تز
جادو سحر
جوی خون رگ
حرف فاصله تا
حرف همراهی عرب مع
حیوان غرب وحشی بوفالو
دالان کریدور
درد الم
دریای عرب یم
دهان کب
دیدار کردن لقا
رایحه بو
سرشت طینت
شمای بیگانه یو
شهر مدن
شکاف درز
شکننده ترد
صاحب ذا
صنم بت
طعنه زن پیاز سیر
غارت و چپاول تاراج
فیلمی از مل گیپسون آپوکالیپتو
گاه شاعرانه گه
گودال و مغاک لان
محله شمال تهران ونک
مخلوط کردن هم زدن
مزیتی علاوه بر مزیت سابق نور علی نور
مهندس معمار آرشیتکت
نقطه بر صورت خال
نوعی پارچه ابریشمی تافته
نوعی پرده کرکره
نوعی رقص ایرانی باباکرم
نوعی موسیقی غربی جاز
وحشی شدن توحش
کشور جزیره ای در اقیانوس هند مالدیو
کشور کوچک اروپایی لوکزامبورگ
کی داده کی گرفته مهریه
یک بار کشیدن سیگار پک


جواب مرحله ۱۰۷ جدولانه ۱

آشکار مبرهن
اثر حماسی هومر ایلیاد
اثر یان فلمینگ جیمزباند
از رفته به جا ماند رد
اسکلت استخوان بندی
اسکنه نجاری پرما
اشاره به دور آن
با خم می آید چم
بازی اسب و گوی چوگان
بالابر آسانسور
بچه دزد معروف آل
بی حال سست
بیماری دا
پایتخت ایتالیا رم
پایتخت یونان آبن (آتن)
پرستار فرنگی نرس
پشت کمر
پول چشم بادامی ها ین
تالاب مرداب
تکان و جنبش سک
جانور حیوان
چهره و ریخت شکل
خانم بانو
خفتن آرامیدن
خوردنی پس از غذا دسر
خیس تر
دارای زن و فرزند عائله مند
دارو دوا
درخشان منیر
دشمنی کین
دو یار هم قد ا ا
ذره بار مثبت در اتم پروتون
رانده شده منزجر
رشته کوه افغانستان هندوکش
رها آزاد
رواج دادن ترویج
زمین مسابقه میدان
ژوله شبنم
سالن بزرگ تالار
سرد خنک
سردسته و رئیس سردمدار
سمبل ممانعت سد
شخص کس
شدید و دارای تلفات زیاد مرگبار
شهر گیلان لاهیجان
شوم قدم و نامبارک پیس پید
ضایع و زبون لکات
ضمیر اول من
طلایه دار پیشتاز
ظرف آب پارچ
علامت نشان
قبیله صدر اسلام اوس
قطعی حتمی
گل نرم لای
لباس شنا مایو
مجلس بزرگان سنا
محصول آسیاب آرد
مرغ ماهی خوار حواصیل
مفصل ساعد و بازو آرنج
موضوع انشا تم
میان لا
نخست اول
نشانه بیماری تب
نشانه مفعولی را
نظرات انتخاباتی آرا
نمایش نامه نویس آلمانی برت ولتبرشت
نوعی موشک دور برد
نیا جد
همسر مرد زن
وجه خسارت تاوان
کاندید(ا) نامزد
کوچک ریز
کیسه ای بر پشت چهارپا خرجین
یازده ا ا


جواب مرحله ۱۰۸ جدولانه ۱

آب املاح دار آب معدنی
آسیب و بلا آفت
آشتی سلم
اثر ناهید طباطبایی چهل سالگی
اثر کافکا مسخ
احمدی نژاد نقدش کرد یارانه
از غلات جو
استان ایالت
بسیاری بسی
بهار ربیع
تاب حضرت داوود (ع) زبور
تظاهر ریا
جشن و شادی طوی
چاره اندیشی تدبر
چاشنی غذا سس
حرف همراهی با
حشره آفت چوب موریانه
حکومت مردم بر مردم دموکراسی
حیوان باوفا سگ
خوی و سرشت منش
درنگ مکس
رنگ طبیعت سبز
روشنایی ضو
زد و بند پنهانی ساخت و پاخت
زمین آماده کشت ایش
سرای مهر و کین دل
سرحد مرز
شمای محترمانه جناب عالی
شهر انار ساوه
شهر خراسان جنوبی طبس
صد متر مربع آر
عامتر اعم
عزیر عرب ام
عضو رونده پا
عهد به جای آوردن وفا
فشنگ گلوله
فلز سنگین سرب
فیلم معروف مایکل کورتیز کازابلانکا
قشر و طبقه لایه
قصر کاخ
گرامی تر اکرم
گفتگوی دوستانه گپ
مانند و شبیه بسان
مخفف اگر گر
مردم یک کشور ملت
مصیبت بلا
نادان کانل
نژاد ایرانی آریا
نفوذ و رخنه رسوخ
نیاکان آل
نیم صدای گوسفند بع
وسیله احتیاطی یدکی
وظیفه و تکلیف مسئولیت
کاشف عامل سل کخ
کانال ترعه
کشت به امید باران دیم
کشور امریکای جنوبی پاراگوئه


جواب مرحله ۱۰۹ جدولانه ۱

آب منجمد یخ
آرامگاه فردوسی توس
آزرده و ناراحت دمق
آسانی سهولت
اثر از اسماعیل فصیح لاله برافروخت
اثر از مهدی اخوان ثالث بهترین امید
از افعال ربطی بود
از اناجیل اربعه متا
از چاشنی ها رب
از حروف الفبا سین
از حروف یونانی امگا
اصطلاحی در فوتبال تکل
الیم دردناک
با وقار موقر
بازیگر زن فیلم یک ذهن زیبا جنیفر کانلی
برادر اخو
برش خربزه قاچ
پسوند آلودگی ین
پسوند تصغیر چه
پول کاغذی اسکناس
پیرامون حول
تفاله تخ
تفسیر کلام تأویل
جاچراغی فانوس
جسم و پیکر بدن
چین و چروک یرا
حاکم مغول فاتح بغداد هلاکوخان
حیله حقه
خدای هندی براهما
خط کش مهندسی تی
خورشید هور
درشت زمخت
دستگاه تهویه هواکش
رئیس حزب لیدر
راه تغذیه جنین ناف
راه و روش مشی
رحلت و ترک وطن هجرت
روغن کنجد حل
زن سرخ روی حمیرا
زندانی سجین
زیلوباف لباف
سایه بان کوچک چتر
سودای ناله آه
سیال تنفسی هوا
عظمت فر
غیر قابل خواندن ناخوانا
فلز رخساره روی
فیلمی با بازی بروس ویلیس جان سخت
قصر کاخ
گوارا هنی
گیاه سرشوی صدر
لوله تنفسی نای
مأنوس اخت
ماده محترقه یرنیخ
مخفف خان خن
معشوق و محبوب جانان
مقابل ماده نر
منزلت جاه
منفک جدا
نقصان کمبود
نوشته شده مکتوب
نوه تیمور لنگ بایسنقر
نویسنده لباب الالباب محمد عوفی
نیازمندی احتیاج
هذیان یان
وسط مابین
کانال ترعه
کشمکش جدل
کشور عربی یمن
کشی جنگی یونان باستان تریریم
کلام پرسش آیا
یار زیبا نگار
یار عزرا وامق


جواب مرحله ۱۱۰ جدولانه ۱

آیه مشهور سوره بقره آیت الکرسی
ابتدا بدو
اثر امیر حسین چهل تن چیزی به فردا نمانده است
ادب آموخته مؤدب
از خواهران برونته آن
از ماه های سریانی نیسان
از مواد آرایشی روژ
اصلاح و درست کرداری بسامانی
اعدام نظامی تیرباران
باغ شداد ارم
برچسب لیبل
بهتر و برتر ارجح
بی اندازه بی حساب
پوستین وت
پیمودن طی
تأخیر دیرکرد
تکرار حرف ب ب
جوی خون رگ
چهار من تبریزی ری
چهارپایان بهایم
چیره شدن تسلط
حاکم فرمانروا
حرارت و گرمی تاو
حرف پوست کنده رک
حرف تردید یا
خانه کوچک آلونک
خورش گوشت و رب انار فسنجان
دار الایتام یتیم خانه
درخت تسبیح یسر
رام اهلی
رمیدن ، ترس رمش
رهرو سالک
رود آرام دن
سالی که در آنیم امسال
شمارگان تیراژ
شهر سینمایی فرانسه کن
شهر کهکیلویه و بویر احمد دوگنبدان
صورت رو
صورتی همچون گل دارد گلرخ
عامل وراثت ژن
فصل گل و بلبل بهار
فن آوری تکنولوژی
گاز سمی زرد رنگ کلر
گذرگاهی از میان کوه تونل
گردش کودکانه ددر
گیلم زیلو
مسیر رو به پایین سراشیب
موجود نامرئی جن
نوزاد سگ توله
نوشتن با ماشین تحریر تایپ
همراه هاردی لورل
واحد اختلاف پتانسیل ولت
واحد تنیس ست
وسعت و گشادگی پهنی
وی او
کابوی خوش شانس لوک
کمال مطلوب ایده آل
کیسه مسافرت توبره
یک دنده لج
یک ششم دانگ


جواب مرحله ۱۱۱ جدولانه ۱

اثر عباس معروفی ورگ
اثر عبدالحسین زرین کوب پله پله تا ملاقات خدا
اثر محمود دولت آبادی کلیدر
احسان و نکویی منت
ارتشی سپاهی
از ابزار موسیقی آکاردیون
از سری فیلم های سیلوستر استالونه راکی
از ورزش های المپیکی وزنه برداری
اسم ترکی آد
اشاره به دور آن
اهل ادب ادبا
بادبزن برقی پنکه
برادر مادر خالو
بی نام و نشان گمنام
بیماری دا
بیماری مرض
پدربزرگ جد
پرده داری سرانت
پسوند شباهت سا
پناه و امان زینهار
پیکان فلش
حرف تنفر آه
حرف همراهی با
خشنودی رضا
خوراک ایرانی از برنج پخته پلو
خورش سبزی و پیاز اشکنه
دارای آرزوی بزرگ بلندپرواز
راهب بودایی شمن
زمان مدت
سخت کوفته و خسته له و لورده
سیال تنفسی هوا
شادمان مسرور
شانه کت
شبکه جهانی وب
شکم روی اسهال
طراوت تازگی
عرض پهنا
فشار پرس
فلز مادر آهن
قانون گذار مقنن
قلم فرنگی پن
قوم کم حرف لر
لنگه بار تا
مادر باران ابر
مادر مادر مادربزرگ
مارکی بر مایع ظرف شویی پریل
نیز هم
هان ته است تگ
هنر کاغذ و چسب کلاژ
واسط پیچ و مهره واشر
کشور مسی آرژانتین
کلیپ نماهنگ
یه یار هم قد ا ا ا


جواب مرحله ۱۱۲ جدولانه ۱

آذرخش صاق
آفریدن چیزی نو اختراع
اثر فرانسوا موریاک گمشده
از حبوب لوبیا
از رودهای روسیه لنا
از غلات جو
اشاره به دور آن
اقامه دعوی ادعا
ایوان رواق
با نمک میلح
باجه سینما گیشه
بالاتر برتر
بانگ و فریاد صیحه
بلوا آشوب
به حالت گاز درآمدن تبخیر
بی توجه به ارزش های اخلاقی بی بند و بار
بی نهایت نامتناهی
پایتخت کشور بولیوی لاپاز
پزشک جاقو به دست جراح
تحمیل برآورد
تخم مرغ فرنگی اگ
تصدیق روسی دا
تنبلی و سستی کاهلی
تندرست سالم
جریان هوا بوران
جزیره ایتالیایی الب
حرص آز
حرف استثنا الا
حرف ندا ای
حسن معاشرت ادب
حمام امیرکبیر فین
خارج ورزشی اوت
خباز نانوا
خورشید اف
داروی بیهوشی اتر
درخشان و تابناک روشن
دریاچه مرزی کانادا هورن
دریای شمال خزر
دوست دار محب
روزگار زمانه
رونق و رواج آب
زبان عرب لسان
زود و فوری آنی
سعی و کوشش جدیت
سنگینی و متانت وقار
سوز و گداز ، هیجان تب و تاب
سیه چشمان حور
شامه نواز بو
شبان چوپان
شیوه ، رفتار منش
ضمیر مخاطب تو
ضمیر ناخودآگاه من
طباخ آشپز
عضو راهرو پا
عنق گردن
غارت چپاول
قطعات قابل لمس کامپیوتر سخت افزار
گام قدم
گرمابه حمام
گل و لای حوض لجن
گلستان گلشن
لعن و نفرین سب
مادر باران ابر
متواضع فروتن
مخالف سیاسی اپوزیسیون
مرتفع ترین آبشار جهان آنجل
مرکز کشور مالت والتا
مغرب باختر
مقام و منزلت جاه
ملون رنگارنگ
موطن دیار
مونس و همدم همنشین
نماینده وکیل
نیایش دعا
نیمه دیوانه خل
وقت و هنگام آوان
کاغذ نامرغوب وب
کتاب شعر دیوان
کتابچه مشق دفتر
کشور افریقایی لیبی
یار یوسف زلیخا


جواب مرحله ۱۱۳ جدولانه ۱

آب دهنده ساقی
آتش عرب نار
آینه مرات
اثر قیچی برش
اثری از قطب الدین شیرازی مکاتیب قطب
از میوه های اروپایی به
اما ولی
امیدوار مرتجی
اهلی رام
ایالتی در امریکا ایووا
برجستگی لاستیک آج
بزرگ و گنده گت
بیماری خناق دیفتری
پسوند محافظ بان
پشه مالاریا آنوفل
ترکیب آرد و آب و آتش نان
توجه نمودن التفات
تکیه کلام چوپان هی
جاده قطار ریل
جثه و اندام هیکل
جونده خانگی موش
حرف عطف واو
خاندان آل
خجسته مبارک
خودستایی منم
خیلی سریع آنی
درخت جنگلی راش
درهم ریخته مختلط
دریاچه ای در آلمان مورتیس
دریغ اسف
دوال تسمه
دیوار گلی دال
زاویه خارجی نبش
زبردستی مهارت
زینت ناخن لاک
سائل گدا
سرخوش شنگل (شنگول)
سرماخوردگی سخت آنفلوانزا (آنفولانزا)
شرمنده خجل
شهر بندری عراق فاو
طریق کوتاه ره
عقیم و نازا سترون
عنوان سرنامه
غله پرمصرف گندم
فیلمی از محمد بانکی تو و من
گروه و دسته زمره
گریه بچه شیرخوار ونگ
گوشه نشینی رهبانیت
لقب اروپایی مارکی
لوله گوارشی مری
لوله کردن لف
مظنون متهم
مظهر لاغری نی
نام ادیسون توماس آلوا
نرده جلو ایوان تارم
نفس چاق هن
نقاش ، باران در جنگ بلوط ایوان شیشکن
نویسنده معاصر روسی الیا آرنبورگ
واحد پول ژاپن ین
واحد سطح جریب
واحد شمارش پتو تخته
کلمه تنفر اف
کهن سال مسن
کوزه بزرگ خم
یاری کمک


جواب مرحله ۱۱۴ جدولانه ۱

آسیب ها و صدمات بلایا
اثر احمد محمود زائری زیر باران
اثر رجبعلی اعتمادی دیروز من دیروز تو
اثر صادق چوبک زیر چراغ قرمز
از اجزا خنک کننده موتور رادیاتور
از مدارهای جغرافیای زمین راس جدی
با حمیت غیور
بخشش و کرم جود
به طور خلاصه اجمالا
پادشاهی کیی
پاکان ازکیا
پایتخت کانادا اتاوا
پرده پوششی برخی اندام ها دشا
تجربه داشتن ورزیدگی
تعجب خانمانه وا
تندر رعد
توده عظیم بخار آب ابر
تیر پیکاندار یب
تیرانداختن رمی
جمهوری خودمختار روسیه چچن
چکش بزرگ پتک
حرف ندا ای
حیله ها و توطئه ها دسایس
خانه سرا
خاک نرم غبار
خوش قد و قامت رعنا
درخت زبان گنجشک ون
دیگ دهان گشاد تیان
رهایی و خلاصی نجات
روغنی چرب
شرمنده ساختن عامیانه چوب کاری کردن
شیشه آزمایشگاهی آرلن
صد متر مربع آر
صدای زنبور وز
فلز سنگین سرب
ماده ای که به چیزی بمالند اندود
مایه آبادانی آب
محل ورود در
مدارا کردن با کسی مماشات
مشخص کردن تعیین
مکان جا
ناتوان ساختن اعجاز
نوعی ساز بادی سرنا
نیستی و نابودی عدم
همان وبلاگ است بلاگ
همراه یللی تللی
وسیله داوری سوت
کشور آفریقایی غنا
کشور پرجمعیت چین
کمک کننده یاور
کوچک و جمع و جور نقلی
کیف مسافرتی ساک


جواب مرحله ۱۱۵ جدولانه ۱

آب دهان خیو
آفرین خودمانی ایول
آلت موسیقی ساز
از اجزای آجیل بادام
از دست دادن ارزش از سکه افتادن
اشخاص افراد
بهانه اتو
بی ارزش بی بها
پست ، فرومایه فرودست
پسر زن از شوهر پیشین ربیب
پسوند شباهت سا
پول خارجی ارز
تریاک افیون
تکواژه وابسته پایان واژه پسوند
تیم فوتبال ایتالیایی آ اس رم
جامه پوشاک
جامه دوز خیاط
جوانمرد راد
چشم پوشی کردن نادیده گرفتن
حزب هیتلر نازی
خاندان آل
خو گرفتن انس
دو رویی ریا
دویار هم قد ا ا
ذخیره غذایی آذوقه
رابطه زن و شوهری زناشویی
راندن مزاحم دک
راه نادرست بی راهه
رهاننده ناجی
رودی در جنوب دز
روز جشن عید
زمان بی آغاز ازل
زمان تولد میلاد
زمستان شتا
زندگی کردن زیستن
زود فوری
زیرک رند
ساز تیره تار
سازی مانند کمانچه سارنگ
شخص پر از نیرنگ هفت خط
شش ریه
شهری در آلمان ینا
شهری در استان یزد میبد
صد سال قرن
عتیقه آنتیک
غذای ساده آش
قهرمان جام جهانی آخیر آلمان
قوای نظامی یک کشور ارتش
گوسفند ماده میش
گوشت ترکی آت
گوشه گیر منزوی
گیر نشده گی
لنگه بار تا
مجاز از چیز بسیار پیچیده هزارتو
محل پرستش بت بت خانه
مردمک چشم باهک
مستقل از دولت مرکزی خود مختار
مشهور بلند آوازه
مهربان دلسوز
مهمانخانه بزرگ گراند هتل
موافق و سازگار مناسب
نابود متلاشی
نوعی رنگ نقاشی آبرنگ
نوعی فراورده گوشتی سوسیس
نویسنده ایرلندی شاو
نیستی فنا
همگان عام
هنگام آوان
کتاب لغت قاموس
کدو آج
کشور آفریقایی گابن
یار پت مت


جواب مرحله ۱۱۶ جدولانه ۱

اثر علی مؤذنی نه آبی نه خاکی
اثر علی محمد افغانی همسفرها
از سری فیلم های جیمز کامرون نابودگر
از فراورده های گوشتی کالباس
الکتریسیته برق
بد سرشت بد جنس
بسیار گرم داغ
به پایان رسیده مختوم
بیرون کشیدن استخراج
بیزاری جستن از یکدیگر تنافر
پاک از گناه بری
پدران آبا
پوست کن سلاخ
تم زمینه
توشه ذات
جواب دادن اجابت
حالت روحی مود
خوب نیست بد
دستگاه گیرنده صوتی رادیو
دگرگونی در طول رشد دگردیسی
دیده شده مشهود
ذات و سرشت جنم
رسوب ته نشین
روزی رزق
زمان بی پایان ابد
زه کمان وتر
زود آنی
زیر پا مانده له
ساحل کناره
شهر سیستان و بلوچستان زاهدان
شهر لرستان دورود
ظرف غذای سربازان یغلاوی
ظلم ستم
عدد اول یک
عدد یک رقمی هشت
فیلم فرانسیس فورد کوپولا اینک آخرالزمان
فیلم میلوش فورمن سیاره میمون ها
قعر آب بناب
قلب دل
لقب انگلیسی لرد
لقب پادشاه حبشه بود نجاشی
لوس ننر
من را مرا
میوه تلفنی آلو
نهر رودخانه
نوعی موسیقی غربی راک
هوشمندی ذکا
کتاب مقدس هندوان ودا
کلام پرسشی چرا
یخ و آب فسرده هسر


جواب مرحله ۱۱۷ جدولانه ۱

آزادی و نجات رهایی
ارسال فرستادن
از استان ها لرستان
از اندام های درون یاخته لیزوزوم
از توابع کوه دشت گراب
از حروف یونانی کاپا
از شاگردان ابن سینا بهمن یار
از شهرهای پرتغال گیمارس
از گل ها نیلوفر
اشاره ایما
بازیگر فیلم هالک اریک بانا
بیخ بن
پاداش نیکی یا بدی جزا
پای افزار و کفش لکا
پسوند نسبت ین
پنهان داشتن کتم
تازه ترکی ینی
تدارک شده مستدرک
ترکیب زرد و قرمز نارنجی
تهیه شده در خانه خانگی
تیم فوتبال انگلیس آرسنال
جامه یک لا و بی آستر یکتایی
جدا سوا
چاق فرنگی فت
حرف گزینش یا
حرف هشتم لاتین اچ
حس بویایی شم
حیله گران رنود
خانم بانو
خدای هندی براهما
دور دهان نس
رئیس جیمز باند ام
راضی و شادمان خوشنود
راننده شوفر
زهراگین سمی
سرزمینی در شمال هند کشمیر
سرشماری آمار
سرو کوهی سندروس
شاه مغول قاآن
شهری در لرستان ازنا
شهری در کرمان راور
شکاف درز
صمیمی یکدل
ضرورت لزوم
طبیعی و معمولی نرمال
غار بعثت حرا
فرو بردن دو چیز درهم ادغام
فرودگاهی در ژاپن ناریتا
فوتبالیست فرانسوی سمیر نصری
فیلمی با بازی اریک بانا پاییز مرگ
قسمتی از پا ران
قلم تخته سیاه گچ
گریه با سوز و گداز زاری
گل ته حوض لای
گوشه ورزشی کرنر
گیاه مرداب نی
لازم بودن وجوب
ماشین حمل مایعات کانتینر
مانند این چنین
محله و برزن کوی
منفعت سود
میان و وسط لا
هر چیز سفت و محکم چغر
همان کافی است وس
وقت و موقع هنگام
کاشف هیدروژن کاوین
کاویدن ور رفتن
کلام تنفر اف
کم رسیدن خون به بخشی از بدن ایسکمی
یاری کننده فریاد رس
یازده ا ا


جواب مرحله ۱۱۸ جدولانه ۱

آب منجمد یخ
آینده آتی
اثر پرویز قاضی سعید عنکبوت سیاه
از ابرهای باران زا استراتوس
از سبزیجات ترب
از فرشتگان قبر نکیر
از مقدمات نماز تکبیره الاحرام
استوار و محکم مبرم
امر از آمدن بیا
باران منجمد تگرگ
بالا پوش ردا
بخشی از اوستا یشت
بخل و خست شح
بدی شر
به خدا پیوستن تبتل
به رو خفته دمر
بی خطر امن
بی سر و پا لات
پایتخت بوتسوانا گابورون
پایتخت کوبا هاوانا
پروردگار خدا
تهدید ترساندن
تکرار حرف ی ی ی
تیری که به کمان اندازند ناوک
حلقه های دو طرف زین رکاب
خانه ییلاقی ویلا
خط کش مهندسی تی
خود شیفتگی نارسیسم
دایی ابو
دهان عرب فم
راه کوتاه ره
زمان مدت
زندان سجن
زیر ته
سست و تنبل لس
سوره زنان نسا
شهر خروس جنگی لار
شکستگی اندک ترک
عادم ناشناس )آدم ناشناس) یاردانقلی
عدد ماه سی
عقب و پشت ورا
عنصر سی و سوم آرسنیک
عید ویتنامی ها تت
فاضلات ، چاهک آبشی
فراق دوری
فرومایه و پست بی سر و پا
فیلمی با بازی الناز شاکردوست چند میگیری گریه کنی
قلب مشغول آن است تپش
مجلس بزرگان سنا
مجموعه ست
هم آهنگی کلمات سجع
هنوز بیگانه یت
ویتامین جدولی کا
کجاست کو
کلام پرسش آیا
کم توان ذهنی شیرین عقل
کم و اندک ویدا
کنایه از فعالیت زیاد بی نتیجه سگ دو


جواب مرحله ۱۱۹ جدولانه ۱

آش با
آوازخوان خنیاگر
ابزار کبابی سیخ
اثر محمد محمدعلی باورهای خیس یک مرده
ادامه یافتن مداومت
از او زو
از غلات ذرت
از میان برداشتن محو
به بی راهه رفتن خبط
بوی عنبر شاهبو
بیهوده و بیکاره هرزه
پایتخت اسلواکی براتیس لاوا
پرشگاه سکو
پس ، بعد سپس
تازه نو
جستجوی اینترنتی سرچ
حرف نداری بی
خشک سالی قحط
درس خوانده ملا
دلالی کارچاق کنی
دوای اسهال او آر اس
رها ول
روشن و منور نیر
ریز نمرات بارم
ساده لوح پخمه
ساز مولانا نی
سرشوی گیاهی سدر
سلاح کاشتنی مین
سنگینی وزن
سوراخ حفره
سینه ریز گلوبند
شاخه درخت شتاک
شادمانی مسرت
شراب می
شلوار جین لی
شهر بی قانون هرت
شهر مازندران آمل
ضربه ناگهانی شوک
عدد تنفسی شش
عروس بیوگ
عضو کابینه وزیر
فیلمی با بازی امین تارخ پرنده کوچک خوشبختی
قبا یلمه
گمان بردن حدس
لنگه بار تا
ماه نهم میلادی سپتامبر
مراسم پایانی اختتامیه
مغازه دکان
مفصل دست مچ
منصوب به انسانیت بشری
منصوب به لر لری
موی طلایی بور
نوعی بالاپوش کت
هر چیز بسیار ریز ذره
همان بس است وس
واحد شمارش شتر نفر
کار برجسته و نمایان هنر
کشور امریکای شمالی نیکاراگوئه


جواب مرحله ۱۲۰ جدولانه ۱

آلیاژی از آهن چدن
ابزار زمین شویی طی
ابزار شخم زدن زمین گاوآهن
اثری از آرتور شنیتسلر طوطی سبز
اختراع برادران لومیر سینما
از اساتید موسیقی ایرانی در زمینه سنتور پرویز مشکاتیان
از لقب های اشرافی انگلیس ارل
از مصالح ساختمانی آهک
اساس رکن
اهل مزاح شوخ
اهلی رام
بالای فرنگی آپ
برافروختن و روشن شدن تافتن
پاره کردن گسیختن
پرچم بیرق
پرده دری هتاکی
پریشان حالی آشفتگی
تاوان تخلف جریمه
تپش رگ نبض
ترس و بیم باک
جنبش نهضت
چین و شکن یرا
حدادی آهنگری
حیله مکر
خزنده گزنده مار
خوشی و خرمی نشاط
درخشان بارق
درد و رنج الم
درون حاشیه متن
دریاچه ای در سوئد ملار
ذره باردار یون
رابطه تماس
روبرو جلو
رودی در فارس کر
روزنامه ورزشی اسپانیا مارکا
زور و قوت نیرو
سپس عرب ثم
سخن شیوا رسا
سرخ کمرنگ آل
سقا آب فروش
سنجش قیاس
سند مدرک
شادی مسرت
شایسته روا
شجاع نترس
عتیقه آنتیک
فراموشکار ناسی
فرستادن روانه کردن
فلز رخساره روی
قند نیشکر ساکارز
گله گوسفند حشم
گور قبر
لباس شنا مایو
لقب اروپایی کنت
مایه زندگی آب
مبلغ کالا بازار یاب
مجلس بزم جشن
مزد و پاداشت جزا
معبر خون رگ
معجزه الهی آیت
ناشناخته مجهول
نامه و لوله کاغذ طومار
نشانی مرغوبیت کالا استاندارد
نوعی راه رفتن اسب یورتمه
نوعی نان فانتزی
نیرو نا
نیکوکار خیر
کار بیهوده عبث
کلام پرسش آیا
کوشا ساعی
یقین حتم


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.