دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 321 جدولانه 2 | جواب مرحله 322 جدولانه 2 | جواب مرحله 323 جدولانه 2 | جواب مرحله 324 جدولانه 2 | جواب مرحله 325 جدولانه 2 | جواب مرحله 326 جدولانه 2 | جواب مرحله 327 جدولانه 2 | جواب مرحله 328 جدولانه 2 | جواب مرحله 329 جدولانه 2 | جواب مرحله 330 جدولانه 2 | جواب مرحله 331 جدولانه 2 | جواب مرحله 332 جدولانه 2 | جواب مرحله 333 جدولانه 2 | جواب مرحله 334 جدولانه 2 | جواب مرحله 335 جدولانه 2 | جواب مرحله 336 جدولانه 2 | جواب مرحله 337 جدولانه 2 | جواب مرحله 338 جدولانه 2 | جواب مرحله 339 جدولانه 2 | جواب مرحله 340 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۳۲۱ جدولانه ۲

پروانه شرکت به اسم اوست صاحب امتیاز
اصرار پافشاری کردن
سرور جشن
طایفه ایل
پایتخت لیبی طرابلس
رقم سمت راست عدد طبیعی یکان
فتوگرافر عکاس
رود اروپایی رن
خوب نیست بد
اثر ایوان تورگنیف نخستین عشق
خودپسندی کبر
ماه خارج اوت
اثر آندره ژید آمنتاس
فوتبالیست اسپانیایی تورس
پر ریش ریشو
اسب ترکی ات
نیم صدای زنبور وز
اجداد نیاکان
کپی رونوشت
جامه لباس
فیلم فرانسیس فورد کاپولا تترو
هرگز نه عرب لن
پیامک اس
منسوب به پسر پسرانه
عقب و پشت پس
همیشه دائم
عضو کارگر دست
پسوند شباهت سا
از مراکز استان ها ساری
ضربان پالس
آخر پایان
ورزش جسم و ذهن یوگا
حرف ندا یا
تابان و درخشان منیر
هنگام به دنیا آمدن مولد
قبلی سابق
رجم سنگسار
محل ورزش های باستانی زورخانه
بازداشتن منع
معاون دادستان دادیار
ساکت باش هش
وسیله آرایش ریمل
طرف سو
آنکه تولید می کند زایا
ویزا روادید
نگاه مستقیم و معنی دار بروبر
برگ کاغذ ورق
وسیله دفاعی گاو شاخ
بشقاب دراز و بزرگ دیس
روز عرب نهار
شهر مرکزی نیمور
جایی که سایه باشد نسار
درخت جوان نهال
ویرایش ادیت
به بند کشیدن اسار
از حبوبات ماش
پرورش دهنده حیوانات اهلی دامدار
اثر شارلوت بونته جی نایر
تعجب و شگفتی دهشت
فیلمی از حمید رخشانی راه دوم
ظرف سفالی بزرگ تغار
قعر ته
پیش جلو
بوف جغد
گوشت ترکی ات
شعله آتش آلاو
آماسیده متورم


جواب مرحله ۳۲۲ جدولانه ۲

اثر گراهام گرین عامل انسانی
تنیسور اسپانیایی رافائل نادال
نت چهارم فا
زمین پر از لاله لاله زار
دوستان یاران
لبه تیغ یلمان
ماده مخدر انداختنی ناس
سپیدموی شاهنامه زال
کارکرد راندمان
جهان مینوی لاهوت
لبریز مالامال
نیم صدای جوشیدن آب قل
ترس هراس
کارگردان فیلم آنی هال وودی آلن
سنگینی ها اوزان
سرآغاز عنوان
درخت تناور سدر
ساز بادی نای
رمق آخر نا
دستگاه گیرنده امواج ریسیور
صف رده
ناگزیر لابد
از مرکبات لیمو
شام امروزی سوریه
دریچه کاربراتور ساسات
کناره و حاشیه دامنه
لوچ دوبین
پادشاهی کاویان
قیچی پشم زنی کاردو
خریطه کیسه
اثر بالزاک سزار بیروتو
از ماه های سریانی آذار
نرسیدن به مراد ناکامی
فیلمی از دنی بویل میلیون ها
مقابل نقد نسیه
همسایگی مجاورت
رطوبت نم
علامت جمع فارسی ها
فوتبالیست اسپانیایی نگردو
موجود نامرئی جن
فوتبالیست آرژانتینی گاگو
سر راز
درختان اشجار
صاحب ذا
گل نومیدی یاس
شکاف باریک شیار
وحشی توسن
آزمون ها و آموخته ها تجارب
چرم دباغی شده ادیم
بازیکن اسپانیایی تیم سویا ناواس
برای واسه
پس غذا دسر
جنس خانه زنبور عسل موم
زیبایی بهجت
خشکی بر
عشق فرنگی لاو
بازی کردن لهو
دریافتن حس
نیاز حاجت
کشور آفریقایی لسوتو


جواب مرحله ۳۲۳ جدولانه ۲

فیلمی با بازی داوود رشیدی هیولای درون
فیلمی با بازی شهاب حسینی ایستگاه بهشت
جور ستم
گناه شاعرانه گنه
آخر پایان
شکست و پراکندگی لشکر هزیمت
موی پشت لب سبیل
نیز هم
بی هوشی غش
اثر امیر چهلتن تالار آیینه
آشتی صلح
میوه تلفنی الو
مخلوط کن میکسر
علاج درمان
غلام برده
درخت زبان گنجشک ون
انبار کشتی خن
از عناصر فلزی منیزیم
گشودن معما حل کردن
ترسناک هایل
گیاه رنگرزی وسمه
رطوبت نم
نشانه مفعولی را
از زیورآلات گلوبند
مخلوز خاک و آب گل
درجه و مرتبه طبقه
فلز گرانبها طلا
مذکر نر
سازی مانند سه تار تنبور
راننده ناو ناوبر
حریفان رقبا
شتر عرب جمل
کدو اج
بازوها و شانه ها کت و کول
کلبه کومه
ویران کننده مخرب
بلور شده متبلور
اسب ترکی ات
گوارا هنی
حامی هوادار
فصل سرد دی
پسر زن از شوهر پیشین ربیب
مانع آب سد
محل غذای چارپایان آخور
از حواس پنجگانه شنوایی
دارای شریک مشترک
دمل آبسه
موجب مرگ می شود مرگبار
زمان طولانی مدید
نوعی برادر و خواهر تنی
خواب نوم
زمان بی نهایت ابد
از عوامل بیماری زا ویروس
اثر مرتضی مشفق کاظمی یادگار یک شب
کنیه حضرت آدم بوتراب
پاک شده از تهمت مبرا
ترمز کشتی لنگر
از کنده بلند می شود دود
تیر پیکاندار یب
حیوان با وفا سگ
پایتخت کشور غله آتاوا
آنچه شب بدرخشد شبتاب
نقش ها نقوش
بزرگ منشی نب
ارتعاش تار آواها در تولید گفتار واک
هنگام وقت
خط کش مهندسی تی


جواب مرحله ۳۲۴ جدولانه ۲

مامور ممیزی سانسورچی
Spoiler title رابرت ردفورد
سرگشته شدن بهت
گناهان جرایم
تولید نسل تناسل
دلتنگ وطن شدن غریبی کردن
پیروزی ظفر
دریاچه ترکیه وان
آرایش قروفر
افسر ارشد نیروی دریایی دریاسالار
پنهانی نهانی
نائل شدن دستیابی
شهر کرمان راور
کشور فلاسفه یونان
دور کردن نفی
پالیز خربزه و هندوانه لته
عهده دار مسئول
نوعی پلو زرشک پلو
ابزار جنگی قدیمی گرز
برای چه چرا
اتفاق افتادن پیش آمدن
دیگران کسان
دستگیر شده بازداستی
خفاش شبپره
دردمندی الم
جنگ هایپیامبر غزو
قراضه و از کار افتاده لکنته
تیم فوتبال ایتالیایی آاس رم
هادی راهنما
قمر زمین ماه
شکست شده مکسور
تیر بلند عرشه کشتی دکل
اولاد پیامبر سادات
فوتبالیست آرژانتینی سوسا
بدون نظم و ترتیب بی سامان
میوه دهنده بارور
آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی بحران
هوشیار بیدار
رتبه کارمندی آشل
دریافتن و درک کردن احساس
رشک بردن حسادت
شش پایان حشرات
بارور شدن لقاح
همین و بس والسلام
سختی و بدبختی شقا
رسنده متادی
احتمال دارد یحتمل
جنبیدن لرزیدن
نصف چهره نیم رخ
جنس مذکر نر
حرف سوم یونانی گاما
درخت سنوبر گیز
معدن کان
نرسیدن به مراد ناکامی
دریای عرب یم
بی مروت نامرد
عضو خاراندن ناخن


جواب مرحله ۳۲۵ جدولانه ۲

آتش عرب نار
آداب و آیین مراسم
آنچه در پایین صفحه نوشته شود پاورقی
ابتدا و آغاز نخست
اثر محمد ایوبی شکفتن سنگ
استفاده از ماشین الات صنعتی مکانیزه
الوهیت خدایی
انجام کاری بر او واجب شده ملزم
بچه دزد معروف ال
بخشاینده حنان
بر حسب تصادف شانسی
بسیار خوب خودمانی باشه
به دنیا آوردن زا
بی پرده رک
بی حس لس
پراکنده پخش
پوست دباغی شده نرم جیر
پول ژاپن ین
پیامبر نبی
پیدا کردن علت اصلی امری ریشه یابی
جایی که سایه باشد نسار
جهنم هاویه
چهار من تبریزی ری
حاشیه لبه
حجم فرعونی هرم
حرف درد آخ
حرکت چیزی در جای خود نوسان
خطایی در تنیس نت
خنسی و بیچارگی پیسی
خوبی نکویی
درخت انار ناربن
رئیس قافله کاروان سالار
سنگریزه ریگ
سوگند یمین
شریر بدکاره
شریف نجیب
شمشیرزن سیاف
شهر خوزستان باوی
ضرور و لازم بایست
عدد فوتبالی اا
عدد ورزشی دو
عقاب دال
غده زیر مغزی هیپوفیز
غرور و تکبر نب
غماز نمام
غیر از جز
فیلمی از مرتضی عقیلی جای امن
فیلمی از کوین کاستنر رقصنده با گرگ ها
گرامی تر اکرم
گلی خوشبو یاسمین
مایع کیسه صفرا زهره
مدار مجتمع آی سی
مظهر لاغری نی
میوه مربایی به
نویسنده داستان دو شهر چارلز دیکنز
نکات ظریف در انجام کاری ریزه کاری
همسر حضرت ابراهیم ع هاجر
واحد طول انگلیسی یارد
وجود داشتن بودن
کتاب زندگی نامه بزرگان تذکره
کتف شانه
کشور آسیایی لائوس
کل هستی کائنات
کلام معتبر نص
کمبود فقدان


جواب مرحله ۳۲۶ جدولانه ۲

آسیاب آشپزخانه هاون
اثر پرویز قاضی سعید ششلول ها بندها را بکشید
اثر م. مودب پور یلدا
از استان ها گیلان
از درندگان یوز
اسب قاصد یام
الهه رب النوع
با صراحت سخن گفتن رک گویی
باب روز مد
برگ گل گل برگ
بسیار ستایش کننده مداح
به درون کشیدن مایع مکیدن
به دنیا آوردن زا
بیکاره و تنبل لش
پندار و گمان وهم
پهلوان یل
تکه پاره لت
تیم فوتبال فرانسوی اویان
جعبه جادویی تلویزیون
جنین رویان
چاق فرنگی فت
چشمه بزرگ ینبوع
چندین هرم اهرام
چیرگی غلبه
حرف پیروزی وی
حیوانات اهلی دام
خودبین غد
درخت زبان گنجشک ون
راست ایستاده هج
روز تولد زادروز
زمان سنج تایمر
زنده حی
سبزی سرشار از ویتامین ث


جواب مرحله ۳۲۷ جدولانه ۲

آرایش زینت
آزاده حر
آشتی صلح
اثر بالزاک اورسولامیرو
اثر عباس معروفی ورگ
از حروف صامت همزه
از درندگان ببر
از رفته به جا می ماند رد
از موسسات مالی بانک
از مراکز استان ها تبریز
از مراکز استان ها زاهدان
از میوه ها هلو
اطلاع و خبر آگاهی
بالا آمدن آب دریا مد
بت صنم
بخشش و عطا داد
بریدن سر قلم قط
بلبل هزار
بیزاری تبر
پادشاه کیا
پرنده نامه بر کبوتر
پول ژاپن ین
پیمان عهد
جنس نوعی ظرف تفلون
جیرجیرک جرواسک
چاق فربه
چهار نعل رفتن اسب یورتمه
حرارت و گرمی تف
خردمندی تعقل
خوراکی از تخم مرغ املت
داخل لا
درون دهان کب
دزد لص
دقیق تیزبین
دین داشتن تدین
راه کوتاه میان بر
زمین پر از چمن چمنزار
شایسته بودن صلاحیت
شب عرب لیل
شهد عسل
شهر آذربایجان غربی پل دشت
شهر بی دفاع رم
شهر چهارمحال و بختیاری لردگان
شهر خراسان شمالی درق
صدمه اک
ضمیر فرانسوی وو
فراخ گشاد
فرستنده مرسل
قسم نامه پزشکان سوگند بقراط
قعر ته
گفتگوی همراه با خنده بگو بخند
گوشت بریان کباب
لبه تیغ یلمان
مایعی بی رنگ و معطر بنزن
مجبور کردن به انجام کاری وادار کردن
مرغ سلیمان هدهد
موجود بی جان و بی حرکت جماد
ناز و خرام لنج
نطفه در آن منعقد می شود تخمدان
نماد مجموع در ریاضیات سیگما
هدایت شده مهدی
هوشیار زبل
وادار کردن الزام
والیبالیست ایرانی قایمی
کشته شدن قتیل
کوشش تقلا
یک دفعه یک بار


جواب مرحله ۳۲۸ جدولانه ۲

آرایشگاه سلمانی
آشکار بارز
آغاز بدایت
اثر محمود دولت آبادی اتوبوس
از آرنج تا سر انگشتان ارش
از بت های جاهلیت هبل
از سبزی ها سلغم
اشکال نقوش
اقتصادی در روسیه نپ
انجمن کمیته
بانگ وزغ وغ
بدبو گندیده
بدرقه کردن تشییع
به جا آوردن نماز نماز گزاردن
به حالت دو رفتن دویدن
به طور رسمی رسما
بیماری زردی یرقان
پایتخ تبت لهاسا
پایتخت زیمباوه هراره
پیامبران انبیا
تن و بدن کالبد
توقف اتومبیل پارک
جارو کردن روبیدن
جلوی جریان چیزی را گرفتن بند آوردن
جنون دیوانگی
چکیدن آب رش
خواب نیست بیدار
خواری و ذلت ذل
دانه خوشبو هل
در آنجا آب خنک می خورند زندان
دراز طولانی
دزدیده شده ربوده
دست عرب ید
دوستان یاران
دیوار گلی نرا
رایگان زب
سپیدار پد
شب های عرب لیالی
شجاع شیردل
شهر فارس داراب
شوم بدیمن
صحنه نمایش سن
صفحه اینترنتی وب
طبیعت گرایی ناتورالیسم
ظرف آبخوری لیوان
علاج درمان
عود ند
فرزند زاده نواده
فوتبالیست ایتالیایی پیرلو
قدرت نیرو
قسمتی از مغز مخ
مایوس نومید
مال بعضی ها توی روغن است نان
مانند بودن مشابهت
مخالف ناساز
مقدار بار شتر خروار
مملو پر
منسوب به عیسی ع عیسوی
واحدی در زمان دقیقه
کشیدگی درازا
کمانگیر باستانی آرش
کوفتن زدن
یار عروس داماد


جواب مرحله ۳۲۹ جدولانه ۲

آشوب غائله
ابزار جنگی قدیم نیزه
انگور نرسیده غوره
بخشی از خانه اتاق
بران تیز
برگشت به عقب عقب گرد
بزرگتر از مگس خرمگس
بند کردن گیردادن
بیگانه نیست شناس
بیماری دا
پایتخت اتریش وین
پایتخت کوبا هاوانا
پنکه فن
پیامبر نبی
پیشکش کادو
ترواش مایع از مخزن نشت
ترسنده بیم ناک
تشویش نگرانی
توفان تندباد
جامه جنگی زره
جانور شاخدار گوزن
جدید نو
چندین شاعر شعرا
چیز شی
حرف انتخاب یا
حرکت کرم گونه وول
خیانتکار خائن
درونی تویی
دستیار پزشک رزیدنت
رمق آخر نا
روز جشن عید
روزنامه جریده
زیاد شدن تعدد
زیستن بقا
شازگاری وفق
سازمان تامین خسارت بیمه
سرانگشت بنان
سرازیری نشیب
سرخوشی نشیه
شامل شدن عم
شفیره لارو
شهر بی قانون هرت
صدای جوشش آب قل
صدای کوبیدن تق
ضامن کفیل
ضمیر خودستا من
عدو دشمن
فتنه جو و دلربا فتان
فوتبالیست هلندی داریل یانمات
قرائت خطوط باستانی پالیوگرافی
گریختن فر
محل نگهداری بیماران روانی تیمارستان
معبر کوه تونل
نازک رق
نسج و الیاف فیبر
نغمه نوا
نهایت تلاش خود را کردن زور زدن
نوعی بیماری التهابی هپاتیت
نوعی بیماری روحی هیستری
هم چشمی کردن رقابت
واقف داننده
وجود داشته بوده
ورزشی با توپ و راکت تنیس
کشتزار نیشکر نیستان
کیسه صابون لیف
یدک رزرو


جواب مرحله ۳۳۰ جدولانه ۲

آب منجمد یخ
آشکار و واضح مبرهن
آگاهی و وقوف دانایی
آماس پف
اجاق آشپزخانه فر
از پوشاک کلاه
از روی محبت صمیمانه
از عناصر گازی هیدروژن
اساسا اصولا
اصلاح سیاسی رفرم
اطراف گرداگرد
اندیشه بد در دل وسوسه
اهل یک کشور شهروند
بدین معنی یعنی
بربط عود
بزرگترین پر در بال پرندگان شاه پر
بزه جرم
بنیاد و اساس مبنی
بیگانگان و اثر احمد محمود غریبه ها
پاسخ جواب
پایتخت اتریش وین
پخش و پلا ولو
پرسش از مکان کو
پیامدها عواقب
پیروز شدن بردن
تیشه درودگری تش
جد پیامبر هاشم
جگر کبد
جوشی در پلک چشم گلمژه
حصیر بوریا
خاشاک خس
درختچه خاردار خلنگ
دور شونده واگرا
راب ناپدری
روز عرب نهار
زمان بی پایان ابد
ساز و برگ اسب یراق
ستون عمود
سرو کوهی ورس
سلاح کاشتنی مین
شاهزاده پرنس
ظرف نگهداری یخ یخدان
عشق فرنگی لاو
علامت تفریق منها
غذایی از تخم مرغ نیمرو
غیرعادی آنرمال
فوتبالیست پرتغالی هوگو آلمیدا
فیلمی با بازی محمدرضا گلزار توفیق اجباری
قبول نشده رد
مجرای خون رگ
مجموعا روی هم
معمول شدن باب شدن
ناهمگون، تا به تا لنگه به لنگه
نرم لین
نرم افزار کار با تصاویر فتوشاپ
نصف نیم
نماد زیبای طبیعت گل
نهایی ترین امتیاز رکورد
هدهد شانه به سر
هدیه دیدن روی عروس رونما
کاروان قافله
کتاب رکوردها گینس
کشور آفریقایی موریس


جواب مرحله ۳۳۱ جدولانه ۲

آرام گرفتن سکون
آزاده کربلا حر
آغازها اوایل
اثر اسماعیل فصیح ثریا دراغما
از اعیاد اسلامی قربان
از بازی های کودکانه سک سک
از جوندگان خرگوش
از شهرهای کرمانشاه روانسر
اسباب وسایل
اصل چیزی قوام
امر از رفتن رو
با آن شناخته می شویوم نام
بزرگ و عظیم کلان
به کلی نابود کردن ریشه کن کردن
بیماری ریوی سل
پایتخت کانادا آتاوا
پایمال شده لگد کوب
پسوند شباهت سان
پوست کنده حرف زدن رک گویی
ترانه سرود
تکیه کردن بر بالش لمیدن
تیر پیکاندار یب
جانشین پول ژتون
جنگ حرب
جوی خون رگ
چهره شطرنجی رخ
چیز شی
حرف انتخاب یا
حرف همراهی عرب مع
حلقه دو طرف زین رکاب
حیله مکر
داد و فریاد هوار
درخت اعدام دار
دوستی ود
دکان کوچک دکه
ذوق و شوق وجد
راس سر
زندگی و حیات زیست
ساز شاکی نی
شبانگاه مسا
شراب انگوری می
شهر سیستان و بلوچستان سراوان
شهر گلستان بندر گز
صفت چای دبش
ظرف آبخوری لیوان
عدد روستا ده
فوتبالیست اسپانیایی فرناندو تورس
فوتبالیست هلندی رنولار
قورباغه وک
گرم حار
گوشت خوابانده در نمک نمک سود
لایق سزاوار
ماده آرایش مژه ها ریمل
مایع خوشبو کننده ادکلن
محل عبور مجری
مدت زندگی عمر
منفرد تک
نامرد لامروت
نوار، ریشه باند
نوازنده دربار خسروپرویز باربد
نوعی سلاح گرم مسلسل
نیروها قوا
وام ها دیون
وای به روزی که بگندد نمک
کنایه از اشکال تراشی کردن سنگ انداختن
کوچک صغیر
یدک کشیدن بکسل


جواب مرحله ۳۳۲ جدولانه ۲

آزموده و هشیار کهنه کار
از ادات پرسشی آیا
از شهرهای استان اصفهان نایین
از فرآورده های گوشتی همبرگر
استخوان مچ پا قوزک
باران تند و شدید رگبار
با طراوت شاداب
به من مرا
بی مروت لاکردار
بی واسطه و سرراست مستقیما
پوزه نس
تیم فوتبال ایتالیایی کالیاری
جدایی زن و شوهر طلاق
چین و شکن یرا
خدا و آفریدگار ایزد
خفه شدن در آب غرق
دانشمند علامه
دختر بنت
درخت انگور تاک
دریای عرب یم
دوست داشتن علاقه
راه و روش سنت
رجحان برتری
روز عرب یوم
زردرنگ زرگون
زیان خسارت
سالن تالار
سختی و گرفتاری بلا
سرگرم شدن تفنن
شایستگی و لیاقت اهلیت
شعر دارای قافیه و ردیف مردف
شهرستان آذربایجان شرقی چاراویماق
صدای درهم برهم جمعیت همهمه
طرفدار انقلاب انقلابی
عفونت د نسج ریه ذات الریه
علف خشک کاه
غافلگیر کردن یک دستی زدن
فیلمی از منوچهر هادی قرنطینه
قائم به ذات قیوم
قانونی برای اداره سازمان اساس نامه
گرداندن کار اداره
لغزنده لیز
ماده ای که به چیزی بمالند اندود
محل نمایش آثار هنری گالری
مخفف از او زو
معدن کان
ملاقات بیمار از طرف پزشک ویزیت
موی شیر یال
نا رمق
نام شهر تیسفون مداین
نترس بی باک
نویسنده هولا هولا ناتاشا امیری
هرزگی و بیهودگی یاوگی
هضم کردن گواردن
همگانی عمومی
ویرانه خرابه
کارکردن و تمرین کردن ورزدن
کشور آفریقایی مالاوی
یاری مدد


جواب مرحله ۳۳۳ جدولانه ۲

آشیانه لانه
آقای آلمانی هر
اثر هرمان هسه سفر به شرق
اذن رخصت
از ادات تشبیه سا
افسار و زمام مهار
اندودن فلزی با فلز دیگر آبدادن
ای خدا یا رب
بادبان کشتی جل
بانگ و آواز ندا
بخار دهان ها
بزرگ منشی نب
به اتفاق با هم
به طور پنهانی دزدیده
بی پدران ایتام
بی خانمان آواره
پروتئین گیاهی سویا
پیشوند نفی نا
تازه و پر طراوت تر
تلخ عرب مر
تنها جرید
تولید نسل تناسل
جوان بی تجربه غر
چست و چالاک چابک
چوبدستی عصا
حرف ندا ای
خواندنی دانش آموز درس
خوی و عادت داب
درخت بی بر و میوه پد
دروازه بان اسپانیایی دخیا
رخنه سوراخ
روان شدن جریان
روستا آبادی
سرو کوهی سندروس
شهر تهران ری
شهر نیروگاهی مازندران نکا
شکستن کسر
شکل هندسی کامل دایره
طرف بالا بالادست
غذای آبکی آش
فروتنی خشوع
فوتبالیست جوان آلمانی اریک دورم
فیلمی از مجیدرضا مصطفوی انارهای نارس
فیلمی از مسعود نوایی و با بازی بیژن امکانیان سال های بی قراری
فیلمی با بازی لیلا اوتادی زن مرد زندگی
قانون چنگیزی یاسا
قلبش مجروح است دل ریش
گدا سائل
گل ته نشین شده لای
مغازه دکان
منور نورانی
ناپاکی نجاست
ناپدید گم
نخست اول
نوعی آپارتمان سویت
نوعی بیماری قارچی سفیدک
همیان بدره
واحدی در سطح ار
ورقه نازکی از برف برفک
کشور آسیایی سریلانکا
کشور آمریکای مرکزی هندوراس
کم عقلی سخافت
کوشش و پشتکار جدیت
یاران دوستان


جواب مرحله ۳۳۴ جدولانه ۲

آجر اسباب بازی لگو
اثر عبدالحسین صنعتی زاده رستم در قرن بیست و دوم
اثر فهیمه رحیمی آریانا
از استان ها قزوین
از سازهای ضربی دف
اسباب خانه مان
اشاره به دور آن
اعتقاد باور
الهه قدرت یونان باستان هرکول
بازتاب رفلکس
بازی نفس گیر زو
باقی جان نا
بانگ وزغ وغ
بریدن از بیخ حذ
بزرگوار و گرامی فخیم
به صورت شفاهی زبانا
پارچه پاک کردن صورت رومال
پاسخ دندان شکن تودهنی
پاک از گناه بری
پایتخت بلژیک بروکسل
پایمال شده لگدکوب
پرحرفی ور
تند و سریع زود
توانایی یارا
تکه پارچه لت
تیرگی چشم تم
تیم فوتبال فرانسوی لوریان
جنس خشن نر
چین و شکن یرا
خم بزرگ دن
خون گرفتن از بدن حجامت
دست مایدن مس
دستور رمان
زاهد رهبان
زنان نسا
زیارت کننده زائر
ساز شاکی نی
سخن همراه با طعنه گوشه دار
سره ناب
سفیدپوست رومی
سود پول می خورد رباخوار
شخص کس
شماره نمره
شمیم بو
صاحب بزرگواری ذوالجلال
ظرف آبخوری لیوان
فلزی نقره ای رنگ نیکل
گوشت ترکی آت
گیشه باجه
مالدار دارا
ماه خارج اوت
مردد دودل
مطلب کنایه دار بودار
مفصل در لولا
مقابل رویاروی
منسوب به طایفه لر لری
میان لا
ناموس پرست غیرتی
نگهبان دربان
نمای ساختمان روکار
نوعی عدسی کاو
نویسنده جنگ و صلح لئو تولستوی
همدستان شرکا
همسران زوجات
واگذاشتن ترک کردن
کانون ها مراکز


جواب مرحله ۳۳۵ جدولانه ۲

آزمایشگاه لابراتوار
آهو ظب
ابزار و وسیله آلت
اثر آگاتا کریستی مرگ بر روی رود نیل
اثر صادق چوبک یحیی
از ترکیبات آلومینیوم آلومی
از دست رفته ضایعه
از سازهای ضربی دف
از میوه ها گلابی
از وسایل بازی در پارک تاب
اینک کنون
بالندگی نمو
بخار دهان ها
به حالت خواری و زبونی زارزار
بیان کننده حاکی
بیمار ناسالم
پالیز خربزه و هندوانه لته
پیچ و تاب خم
پیمودن طی
تصدیق آلمانی یا
تظاهر ریا
توانایی یارا
تیره و تاریک ظلمانی
جانشین نقص عضو پروتز
جنس مذکر نر
چاقی سمن
چین و چروک یرا
حرکت باد:وزیدن
خوراکی از اسفناج نرگسی
درجات مراتب
دست و دوم فروش سمسار
دست عرب ید
دلخواه تر اشهی
راه و روش پیامبر سنت
رب النوع مصری رع
رده ردیف
زمین پر از سنگریزه ریگزار
سحاب ابر
سنگین گران
شامل شدن عم
شتر جمل
شهر خراسان رضوی بردسکن
شهر خراسان رضوی کلات
شهر گیلان رودبار
صدای زنبور وز
صوت ترساندن چخ
عالم وهم و خیال هپروت
فرستادن صدور
فرسوده و کهنه نخ نما
فوتبالیست اسپانیایی کازورلا
فیلمی از بیلی وایلدر غرامت مضاعف
قمر مصنوعی یو
گاز زرد سمی کلر
گرفتار اسیر
گهواره ننو
لازم و واجب بایا
لیف خرما پیشن
متاع کالا
مرده موات
مطالعه ناخوشی بیماران بستری بالینی
مهربانی رافت
میوه سالادی خیار
ناپخته خام
نوشته طولانی طومار
کبوتر دشتی یمام
کشور آفریقایی نیجریه
یار نیمکت میز


جواب مرحله ۳۳۶ جدولانه ۲

اثر آلفونس دوده ژاک
اثر محمود دولت آبادی هجرتسلیمان
احاله ارجاع
اختلاف‌پتانسیل الکتریکی ولتاژ
از زیرپوش‌ها رکابی
از ماه‌ها دی
از مواد آتش بازی باروت
الک غربال
اندیشه بد وسواس
باد گلو آروغ
بالا بودن دمای بدن تب
بزرگ داشتن تجلیل
بستر جا
به درون دهان کشیدن با نی مکیدن
به طور خلاصه اجمالا
پایتخت لبنان بیروت
پیامبری نبوت
تاخت زدن جولان
تلاش برای پیشی گرفتن رقابت
تماشاخانه تیاتر
تکنولوژی فناوری
چیره دستی مهارت
خر ورزشکار! گورخر
خرم و شاداب برومند
خواننده و نوازنده رامشگر
خود این همین
در پس چیزی قرار دارد ماورا
درخت خرما نخل
دومین ثانوی
رخنه سوراخ
رنگ و لون دیس
رنگ‌ها الوان
رود اروپایی رن
زنگ کلیسا ناقوس
شلوار جین لی
شهر رازی ری
صدق درستی
عامه مردم عوام
عقب، پشت ورا
علف خوردن در چراگاه چریدن
فراموشی نسیان
فرضیه تیوری
فلس ماهی کچ
گرفتگی گیر
گستاخانه متهورانه
گمان بردن ظن
لات بی سروپا
ماه زمستانی دی
مایه آبادانی آب
مجرای خون رگ
مخفف جمشید جم
مخلوط آهک و خاکستر ساروج
مدرسه‌ها مدارس
مربوط به عیسی (ع) عیسوی
مسافر عازم
مکتوب پست کردنی نامه
نگهبان آتشکده آتش بان
نویسنده «طعم گس خرمالو» زویا پیرزاد
هزینه مخارج
همسر مرد زن
کتاب مقدس یهودیان تورات
کشور اروپایی اندورا
یار جری تام
یاقوت یاکند


جواب مرحله ۳۳۷ جدولانه ۲

آب عرب ما
آدم بدقلق نرو
آدمی بشر
آنچه قبلا ذکر شده همان
اثر امیر عشیری فرار بسوی هیچ
اثر شاتوبریان شهدا
اجداد نیاکان
ادیت ویرایش
از غلات ارزن
از گزندگان رتیل
از کنده بلند می‌شود دود
اعلان، آگهی رکلام
افسار عنان
انجام دادن کردن
اندازه و مقدار کمیت
بازگشت صوت اکو
بجز الا
برابر و سازگار بودن مطابقت
بزرگ منشی نب
به صورت آرد در آمده گرد
بهشت مینو
بوی ماندگی نا
بیگانه خارجی
بیماری دا
پرده‌در هتاک
پرنده گردن دراز لک لک
پلید و ناپاک خبیث
پنهان شدن به قصد دشمن کمین
پهن کردن گستردن
پول ژاپن ین
جنس نوعی ظرف ملامین
چشمداشت امید
چه بسیار بسا
چه چیزی چی
چه وقت کی
حرف تعجب وا
حیوان نجیب اسب
خاموش کردن آتش نشاندن
خرمافروش تمار
خورشتی از گوشت و گردو و روغن فسنجان
داستان بلند رمان
درخت مسواک یسر
روادید ویزا
روز رستاخیز قیامت
ریشه بن
زنان قرآنی نسا
زنده حی
شرح و توضیح بیان
شهرستانی در آذربایجان شرقی چاراویماق
شکوه فر
طی کردن پیمودن
علیل چلاق
فوتبالیست آلمانی کریم بلعربی
فیلمی با بازی ایرج طهماسب آنسوی مه
قدرت نیرو
قرض وام
قطعه‌ای موسیقی برای یک یا دو ساز سونات
گربه عرب هر
مرغزار چمن
مظهر و سمبل نماد
معاون دستیار
معتمد امین
نشانه مفعولی را
نقاش رسام
نگارها تماثیل
هدیه دادن اهدا
کمال مطلوب ایده آل


جواب مرحله ۳۳۸ جدولانه ۲

آهسته آهسته نمنم
از نوشیدنی‌ها نوشابه
از نیروها هوایی
الاغ خر
ایزد موکل بر زمین زامیاد
بازی تخته و مهره نرد
بازیگر فیلم «پروانه‌ای در مه» برزوارجمند
بایر لمیزرع
بدی کردن اسایه
براندازی با قوای نظامی کودتا
پایبند چیزی شدن تقید
پایتخت تانزانیا دودوما
پرنده گردن دراز درنا
پیشوای دینی زرتشتیان مغ
تغییر دهنده برگرداننده
جهنم هاویه
چاقوی آشپزخانه کارد
چانه زنخ
چندین ذره ذرات
حرف فاصله رسان تا
خصومت دشمنی
خواب شیرین شکرخواب
دارای شانه های پهن چهارشانه
در حال دویدن دوان
در قفا غیابا
درگاه استان
درگذشتن وفات
دستبند دستیاره
دیگران کسان
دین آیین
راضی و خشنود خرسند
سارق دزد
سپهر آسمان
سرانگشت بنان
سوگند قسم
شأن و شوکت فره
شال زردشتیان زنار
شربت قند آب قند
شعر بیانگر عواطف غنایی
شعله آتش الاو
شل شدن لق شدن
صدای در زدن تق
عبور گذر
عرب می‌گوید بگو قل
فراوان زیاد
گردهمایی میتینگ
گستاخ جری
گل سرخ رز
گلی خوشبو نسترن
گوسفند ماده میش
مالدار ثروتمند
مایع حیات آب
مروارید در
مورب کج
موی گردن اسب یال
نزد عرب لدی
نمک اسید کربنیک کربنات
نویسنده «تاریخ فلسفه غرب» برتراندراسل
ورزش ماتادورها گاوبازی
کارآموز پزشکی انترن
کارگزار عامل
کمان قوس
یاقوت یاکند


جواب مرحله ۳۳۹ جدولانه ۲

آغاز بدو
اثر پائولو کوئلیو یازده دقیقه
احتضار نزع
ارادتمند مرید
از استان‌ها قزوین
از مواد بهداشتی صابون
اسب ترکی آت
انگور نرسیده غوره
برانگیزنده محرک
بهره هوشی آی کیو
بی‌خبر ناگاه
بی‌مروت نامرد
بی‌کران بی حد
پایتخت ارمنستان ایروان
پایتخت باهاما ناسایو
پسوند انباشتگی آگین
پشیمانی ندم
تخت پادشاه عرش
ترکیده و شکسته غر
جرم جنایت
جزا دادن مجازات
جنگی رزمی
چای فرنگی تی
حرف ندا ای
خداوند رب
دایه ظیر
درک کردن فهم
دگرگون شدن تبدل
رسم و عادت آیین
رمق آخر نا
روزگار دهر
زیر و پایین ته
شش ریه
صد متر مربع آر
ضایع شدن هدر
عجیب و غریب اجق
عدد روستا ده
عدد نخست یک
عدد ورزشی دو
علم و هنر اداره کردن مدیریت
عید اضحی قربان
غربالی با سوراخ‌های ریز نرم بیز
غرغر نق
فایده سود
فقرا و فیلمی با بازی هانیه توسلی ندارها
فلز سنگین سرب
فوتبالیست ایرانی یعقوب کریمی
فوتبالیست هلندی روبن
فیلمی از سام مندس جاده انقلابی
فیلمی با بازی حسین پناهی اوینار
قائم به ذات قیوم
قرض‌دار مدیون
قسمت‌پرتاب شونده فشنگ مرمی
قیچی پشم چینی کاردو
گویند سلامتی می‌آورد سلام
لمس کردن سودن
مادر عرب ام
مستی سکر
من و شما ما
نابود کردن ریشه کن کردن
نادر نایاب
نوعی آلودگی سوتی نویز
نوعی امرود مل
هر گردی که آن نیست گردو
ورید سیاهرگ
کشور آسیایی تایوان
یونجه قت


جواب مرحله ۳۴۰ جدولانه ۲

آبادی بزرگ قصبه
آشوب بل بشو
آغوش بر
اثر جان میلتون بهشت گمشده
اثر نیکلای گوگول نفوس مرده
از سازها سنتور
از شهرهای استان مرکزی فرمهین
از عناصر گازی نیون
از مواد بهداشتی صابون
اسباب و اثاثیه باروبندیل
الفبای موسیقی نت
بدهکار مدیون
جارو کردن رفت وروب
جام پیاله
جانور حیوان
جاهل و بی‌سواد عامی
خبردادن از رازهای پنهان غیب گویی
خون گرفتن حجامت
دادگری عدالت
در حمام بجویید وان
در زمان تعیین شده سروقت
درخت لرزان بید
دشوار و ناگوار وخیم
دشواری و ناگواری وخامت
دوام داشتن ادامه
دوستان یاران
رفیق ناجور ناباب
رمق آخر نا
زیبای دریایی پری
ستیزه کردن عناد
سخن نطق
شالوده بنیان
شب گذشته دوش
شجره خانوادگی نسب نامه
شرم‌آور ننگین
فیلمی از بری لوینسون باگزی
فیلمی از بیلی وایلدر سابرینا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی شب های اضطراب
فیلمی با بازی سعید راد دزد سوم
فیلمی با بازی لیلا فروهر شب آفتابی
قاعده و روش روال
قسمت و بهره بخش
قصد کردن و خواستن همت
گاز بی‌رنگ و بی‌بو آمونیاک
گذراندن امرار
لباس رخت
مالیات باج
مرتجع فلزی فنر
مردم قرآنی ناس
منزلت شان
نازا اجاق کور
نظر دوختن به ستارگان رصد
نغمه و سرود نوا
نوازنده و خواننده رامشی
نوشیدنی گازدار نوشابه
همسفر همراه
واژگون وارون
یقین داشتن علم
یوزپلنگ آمریکایی جگوار


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.