پرش سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 501 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 502 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 503 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 504 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 505 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 506 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 507 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 508 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 509 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 510 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 511 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 512 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 513 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 514 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 515 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 516 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 517 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 518 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 519 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 520 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۵۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ فقر و نداری تنگدستی
افقی ۱٫ از بزرگترین آثار ادبیات روس جنگوصلح
افقی ۲٫ آتش عرب نار
افقی ۲٫ مقوم ارزیاب
افقی ۲٫ ثروتمند دارا
افقی ۳٫ از جانوران تک سلولی امیب
افقی ۳٫ دعای صبح جمعه ندبه
افقی ۳٫ از عناصر شیمیایی فلزی کمیاب گالیم
افقی ۴٫ دریچه اطمینان خودرو سوپاپ
افقی ۴٫ پایه اس
افقی ۴٫ نام حضرت عیسی مسیح
افقی ۵٫ میوه و ثمر بر
افقی ۵٫ داخل درون
افقی ۵٫ فرمانبردار، اطاعت کننده مطیع
افقی ۵٫ زوبین مک
افقی ۶٫ گدا سایل
افقی ۶٫ شهر بهارنارنج استان مازندران بابل
افقی ۶٫ کوچکترین ذره اتم
افقی ۷٫ انبار غله راش
افقی ۷٫ نمادی از باروری و زایش در سفره نوروزی سیبسرخ
افقی ۷٫ بیماری کم‌خونی انمی
افقی ۸٫ حواری خائن یهودا
افقی ۸٫ سوره مردم ناس
افقی ۸٫ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه کنسول
افقی ۹٫ آهسته و آرام یواش
افقی ۹٫ شهری در حوالی بوکان سیمینه
افقی ۹٫ شیمی کربنی الی
افقی ۱۰٫ پرنده آش سرد کن سار
افقی ۱۰٫ جدا کننده خوب و بد نقاد
افقی ۱۰٫ رویان جنین
افقی ۱۱٫ مگر جز
افقی ۱۱٫ گرامی مجید
افقی ۱۱٫ بی‌آبرو رسوا
افقی ۱۱٫ ابریشم خام قز
افقی ۱۲٫ ثبات و بقا دوام
افقی ۱۲٫ دودلی شک
افقی ۱۲٫ گناه‌ها جرایم
افقی ۱۳٫ راهنمایی کردن هدایت
افقی ۱۳٫ بلیغ شیوا
افقی ۱۳٫ به خاطر اینکه برای
افقی ۱۴٫ بین پیچ و مهره واشر
افقی ۱۴٫ یک هزارم میلیمتر میکرون
افقی ۱۴٫ کشور میمون یمن
افقی ۱۵٫ رسیدن به مقصد یا یافتن راه آن رستگاری
افقی ۱۵٫ رنجیده، آزرده دلشکسته
عمودی ۱٫ توازن تناسب
عمودی ۱٫ مسئول اجرایی کشور رییسجمهور
عمودی ۲٫ مشهور و بلندآوازه نامور
عمودی ۲٫ شهری در استان خوزستان اهواز
عمودی ۲٫ ابزار درو داس
عمودی ۳٫ آنفلوآنزا گریپ
عمودی ۳٫ مو خشک کن سشوار
عمودی ۳٫ از مراحل زراعت داشت
عمودی ۴٫ کلمه دعایی به معنی باشد بادا
عمودی ۴٫ خودآرایی دش
عمودی ۴٫ از رگ‌های مهم بدن مویرگ
عمودی ۵٫ پسوند شباهت سا
عمودی ۵٫ نامی دخترانه پریسا
عمودی ۵٫ رهایی از خطر یا وضع دشوار نجات
عمودی ۶٫ قطار ترن
عمودی ۶٫ اما ولی
عمودی ۶٫ بیمار سقیم
عمودی ۶٫ تلخ مر
عمودی ۷٫ پروردگار یزدان
عمودی ۷٫ شالوده بنیاد
عمودی ۷٫ چیز شیی
عمودی ۸٫ آدم بسیار سختگیر و جدی یبس
عمودی ۸٫ فرکانس بسامد
عمودی ۸٫ خوش‌پوش شیک
عمودی ۹٫ فر و شکوه جاه
عمودی ۹٫ شهر و بندری در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۹٫ شکستنی در ورزش رکورد
عمودی ۱۰٫ تکبر نب
عمودی ۱۰٫ آشپزخانه مطبخ
عمودی ۱۰٫ ناپاک، پلید نجس
عمودی ۱۰٫ نخست اول
عمودی ۱۱٫ فرستاده گسیل
عمودی ۱۱٫ شهری در استان کرمان کهنوج
عمودی ۱۱٫ سایه نش
عمودی ۱۲٫ جمع ودیعه ودایع
عمودی ۱۲٫ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۲٫ پروردگارا یارب
عمودی ۱۳٫ نیک، نیکوکار صالح
عمودی ۱۳٫ اشرف مخلوقات انسان
عمودی ۱۳٫ شیرینی سنتی تبریز اریس
عمودی ۱۴٫ گویشی در کشورمان لری
عمودی ۱۴٫ پولدار متمول
عمودی ۱۴٫ رستاخیز قیامت
عمودی ۱۵٫ بازیگر مرد فیلم سینمایی پایان‌نامه (۱۳۹۰) حامدکمیلی
عمودی ۱۵٫ موضوع و متن زمینه


جواب مرحله ۵۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ فیلمی با بازی ایرج قادری دوانسان
افقی ۱٫ نهر بزرگ رودخانه
افقی ۲٫ برگه‌ای که دریافت و پرداخت پول در آن ثبت می‌شود فیش
افقی ۲٫ درخت زینتی از خانواده پروانه‌واران با برگ‌های مرکب ریز به رنگ سبز روشن که گل‌های سفید، خوشه‌ای، و معطر دارد اقاقیا
افقی ۲٫ سنگ انگشتر نگین
افقی ۳٫ جلگه وسیع استپ
افقی ۳٫ دراز است و میان‌تهی لوله
افقی ۳٫ برزگر، کشاورز کدیور
افقی ۴٫ گرامی داشتن تکریم
افقی ۴٫ نقش هنری رل
افقی ۴٫ زبان حافظ لسان
افقی ۵٫ چهار من تبریز ری
افقی ۵٫ وسیله یک طرفه کردن جریان الکتریکی دیود
افقی ۵٫ دیوانگی جنون
افقی ۵٫ آتشگیره خف
افقی ۶٫ دستبند یاره
افقی ۶٫ خو عادت
افقی ۶٫ بی‌هوشی کما
افقی ۷٫ غار نبوت حرا
افقی ۷٫ جلا یافته ابدیده
افقی ۷٫ آره اهان
افقی ۸٫ اثری از صادق چوبک اخرشب
افقی ۸٫ همان دم انا
افقی ۸٫ جنگ ناورد
افقی ۹٫ بینی مشام
افقی ۹٫ کسی را با ترفند از جایی راندن دککردن
افقی ۹٫ زمین دور از آب لیا
افقی ۱۰٫ بذر گیاه دان
افقی ۱۰٫ به علت، به سبب برای
افقی ۱۰٫ تعجب، حیرت شگفت
افقی ۱۱٫ شهری در آلمان بن
افقی ۱۱٫ لاغر و ضعیف نزار
افقی ۱۱٫ بندپای گزنده خطرناک رتیل
افقی ۱۱٫ همان آروغ است رغ
افقی ۱۲٫ همه مردم عوام
افقی ۱۲٫ کلمه نفرت و بیزاری شه
افقی ۱۲٫ ناشایست ناروا
افقی ۱۳٫ قد بنلد دیلاق
افقی ۱۳٫ مقدار معین از هر چیز نصاب
افقی ۱۳٫ فوتبالیست پرتغالی تیم والنسیا نانی
افقی ۱۴٫ دستور قطعی اکید
افقی ۱۴٫ هنرمند ارتیست
افقی ۱۴٫ زمان حاضر حال
افقی ۱۵٫ فوتبالیست آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن دیماریا
افقی ۱۵٫ رود طولانی آسیا یانگتسه
عمودی ۱٫ چندین دفتر دفاتر
عمودی ۱٫ بازیگر فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره» حامدبهداد
عمودی ۲٫ نوعی مشروب الکلی ویسکی
عمودی ۲٫ تابان رخشان
عمودی ۲٫ یک نفر یکی
عمودی ۳٫ دریده چشم اشتر
عمودی ۳٫ دوستان یاران
عمودی ۳٫ دانا علیم
عمودی ۴٫ روشن، آشکار پیدا
عمودی ۴٫ استعداد فهم و دریافت شم
عمودی ۴٫ از ایالات آمریکا نوادا
عمودی ۵٫ از ادات تشبیه سا
عمودی ۵٫ مقسم آب میراب
عمودی ۵٫ آب دهان بزاق
عمودی ۶٫ کمتر اقل
عمودی ۶٫ دادن بدون عوض وهب
عمودی ۶٫ واحد پول ارمنستان درام
عمودی ۶٫ حرف ندا ای
عمودی ۷٫ جنگ ناورد
عمودی ۷٫ پایتخت سنگال داکار
عمودی ۷٫ دیوار کوتاه نرا
عمودی ۸٫ چند قله قلل
عمودی ۸٫ چشمش کمی ضعیف است عینکی
عمودی ۸٫ از اعداد دو رقمی شصت
عمودی ۹٫ شش ریه
عمودی ۹٫ فراخ جادار
عمودی ۹٫ خلاص رهایی
عمودی ۱۰٫ گشوده وا
عمودی ۱۰٫ شهری در کهگیلویه و بویراحمد لنده
عمودی ۱۰٫ همراه دمن دشت
عمودی ۱۰٫ بسیار بسا
عمودی ۱۱٫ رخت، لباس کسوت
عمودی ۱۱٫ شرم‌آور ننگین
عمودی ۱۱٫ ماهی کنسروی تن
عمودی ۱۲٫ شادی در چهره‌اش پیداست خندان
عمودی ۱۲٫ دو یار جدولی اا
عمودی ۱۲٫ شخص نامعلوم فلان
عمودی ۱۳٫ پسوند آلودگی اگین
عمودی ۱۳٫ پیری کهولت
عمودی ۱۳٫ آسودگی راحت
عمودی ۱۴٫ دلیر، شجاع نیو
عمودی ۱۴٫ ملامت حاصل از نیاز به ماده مخدر خماری
عمودی ۱۴٫ از گیاهان رنگرزی روناس
عمودی ۱۵٫ بازیگر فیلم «مرد عوضی» و «لیدی ایو» هنریفاندا
عمودی ۱۵٫ آشوب غایله


جواب مرحله ۵۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ دومین دوره از مزوزوئیک که دریا کم عمق بوده و ماسه سنگ رسوب کرده و لایه‌های ذغال سنگ پدید آمده است ژوراسیک
افقی ۱٫ عدسی ابژکتیو
افقی ۲٫ پرستار نرس
افقی ۲٫ خودروهای سواری که برخی ویژگی‌های اتومبیل‌های شاسی بلند را دارا هستند سییووی
افقی ۲٫ کله‌پز رواس
افقی ۳٫ سبزه‌زار راود
افقی ۳٫ موزه پاریس لوور
افقی ۳٫ بزرگترین جزیره ژاپن هونشو
افقی ۴٫ ثابت کردن اثبات
افقی ۴٫ لنگ می‌زند شل
افقی ۴٫ فلز سکه‌زنی نیکل
افقی ۵٫ لنگه در لت
افقی ۵٫ دایی شیرازی خالو
افقی ۵٫ به خاطر اینکه برای
افقی ۵٫ شخص مبهم کس
افقی ۶٫ خردمندان البا
افقی ۶٫ آشیانه عقاب اموت
افقی ۶٫ هزار الف
افقی ۷٫ برنج آبکش شده چلو
افقی ۷٫ فرشته‌ای در آیین زرتشت انیران
افقی ۷٫ حشره حمام! سوسک
افقی ۸٫ ضد تلخ شیرین
افقی ۸٫ گاز اتمسفر ازن
افقی ۸٫ سلسله کوهی در آسیا پامیر
افقی ۹٫ جای امن مامن
افقی ۹٫ نوعی گل شیپوری شکل گلایول
افقی ۹٫ آغشته به سم سمی
افقی ۱۰٫ اما ولی
افقی ۱۰٫ رهایی یافتن جستن
افقی ۱۰٫ پرده‌در هتاک
افقی ۱۱٫ ماه کم‌حرف دی
افقی ۱۱٫ نقاش اسپانیایی قرن ۱۹‍ گویا
افقی ۱۱٫ بروت سبیل
افقی ۱۱٫ همراهی عرب مع
افقی ۱۲٫ گوزن مرال
افقی ۱۲٫ جعد مو فر
افقی ۱۲٫ گاوچران کابوی
افقی ۱۳٫ نام دخترانه ساناز
افقی ۱۳٫ واحد نظامی جوخه
افقی ۱۳٫ تأسیس کننده موسس
افقی ۱۴٫ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۱۴٫ بیماری مفصلی ارتروز
افقی ۱۴٫ نوبت بازی داو
افقی ۱۵٫ شهری در هلند روتردام
افقی ۱۵٫ سدی در استان هرمزگان گاوبندی
عمودی ۱٫ سرلشکر فرانسوی ژنرال
عمودی ۱٫ بی‌اعتنا به مال دنیا چشمودلسیر
عمودی ۲٫ ژنتیک وراثت
عمودی ۲٫ شب‌های عرب لیالی
عمودی ۲٫ نام قدیم جیحون امو
عمودی ۳٫ ته‌نشین مایعات رسوب
عمودی ۳٫ بیماری اختلال کلیه اورمی
عمودی ۳٫ از بت‌های دوران جاهلیت منات
عمودی ۴٫ درون داخل
عمودی ۴٫ پول کشور آفتاب تابان ین
عمودی ۴٫ دستور زبان گرامر
عمودی ۵٫ چاشنی ادویه‌دار سس
عمودی ۵٫ نورانی تابان
عمودی ۵٫ پروانه جواز
عمودی ۶٫ سال ترکی ییل
عمودی ۶٫ مغاک لان
عمودی ۶٫ روانه گسیل
عمودی ۶٫ عدد ورزشی اا
عمودی ۷٫ حرکتی در جودو کیوشو
عمودی ۷٫ شهری در اوکراین یالتا
عمودی ۷٫ گناه جرم
عمودی ۸٫ جنبیدن وول
عمودی ۸٫ گران نیست ارزان
عمودی ۸٫ مردن فوت
عمودی ۹٫ مشت تودهنی اور
عمودی ۹٫ فیلمی از داریوش مهرجویی بمانی
عمودی ۹٫ شریان سرخرگ
عمودی ۱۰٫ از ویتامین‌ها بی
عمودی ۱۰٫ امپراتور روم نرون
عمودی ۱۰٫ بخشش وهب
عمودی ۱۰٫ گاز تنفسی هوا
عمودی ۱۱٫ نجوم هیات
عمودی ۱۱٫ سیاست پلتیک
عمودی ۱۱٫ نام پسر طهماسب زو
عمودی ۱۲٫ نقشه راه کروکی
عمودی ۱۲٫ مخفف ساو سا
عمودی ۱۲٫ از فرزندان نوح الام
عمودی ۱۳٫ گذرگاه زیر کوه تونل
عمودی ۱۳٫ شهری در روسیه اومسک
عمودی ۱۳٫ حضور داشتن بودن
عمودی ۱۴٫ شهری در رومانی یاش
عمودی ۱۴٫ عنصر بدن کلسیم
عمودی ۱۴٫ سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد
عمودی ۱۵٫ نوعی اختلال روانی وسواسفکری
عمودی ۱۵٫ منسوب به حضرت عیسی عیسوی


جواب مرحله ۵۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ نکته مهم جانکلام
افقی ۱٫ مطبعه چاپخانه
افقی ۲٫ از مواد آرایشی روژ
افقی ۲٫ زبانه زدن التهاب
افقی ۲٫ جنبیدن تحرک
افقی ۳٫ پرستش یسنا
افقی ۳٫ آرزوها امال
افقی ۳٫ وسیله‌ای برای روشن کردن موتورهای کاربراتوری ساسات
افقی ۴٫ دیندار متدین
افقی ۴٫ سمبل ممانعت سد
افقی ۴٫ گندیدن تعفن
افقی ۵٫ بخار دهان ها
افقی ۵٫ فیلمی با بازی عزت‌الله انتظامی شیرک
افقی ۵٫ زشت کریه
افقی ۵٫ کله سر
افقی ۶٫ کم‌خرد ابله
افقی ۶٫ نوشته‌ای که کسی پس از تحویل گرفتن پول یا چیز دیگر می‌دهد و در آن اقرار به وصول و دریافت آن می‌کند رسید
افقی ۶٫ جوانمردی کرم
افقی ۷٫ رجحان، برتری فضل
افقی ۷٫ بازمانده‌ها باقیات
افقی ۷٫ ضد گرما سرما
افقی ۸٫ دارایی‌ها املاک
افقی ۸٫ عقاب دال
افقی ۸٫ بی‌رحم سنگدل
افقی ۹٫ عابد مسیحی راهب
افقی ۹٫ ماده چرخ خودرو لاستیک
افقی ۹٫ مظهر پلیدی دیو
افقی ۱۰٫ نقره سیم
افقی ۱۰٫ میدان مسابقه پیست
افقی ۱۰٫ گرو گذارنده راهن
افقی ۱۱٫ آب مروارید تم
افقی ۱۱٫ شادمانی مسرت
افقی ۱۱٫ خوی گرفتن تانس
افقی ۱۱٫ مجرای خون در بدن رگ
افقی ۱۲٫ اشک ریختن گریه
افقی ۱۲٫ خودبین غد
افقی ۱۲٫ ظالم ستمگر
افقی ۱۳٫ آدمی انسان
افقی ۱۳٫ کمک کننده یاور
افقی ۱۳٫ اسب بارکش یابو
افقی ۱۴٫ مجاز مباح
افقی ۱۴٫ تیم فوتبال فرانسوی لوریان
افقی ۱۴٫ برخی از آن کوه می‌سازند کاه
افقی ۱۵٫ مجلس نمایندگان پارلمان
افقی ۱۵٫ ایالت و شهری در آمریکا نیویورک
عمودی ۱٫ تاوان جریمه
عمودی ۱٫ فیلم معروف رابرت زمکیس فارستگامپ
عمودی ۲٫ کتاب دینی زرتشتیان اوستا
عمودی ۲٫ پیوست‌ها ضمایم
عمودی ۲٫ گفتار نبا
عمودی ۳٫ مهیب و سهمگین نژند
عمودی ۳٫ بار خدایا اللهم
عمودی ۳٫ پسوند خورنده گسار
عمودی ۴٫ اثری از نیما یوشیج ایشب
عمودی ۴٫ اعتبار اب
عمودی ۴٫ منزل‌ها مراحل
عمودی ۵٫ بین، میان لا
عمودی ۵٫ از سازهای بادی نیلبک
عمودی ۵٫ آخرین پسین
عمودی ۶٫ سرخ نیمرنگ الا
عمودی ۶٫ خلاص شده رها
عمودی ۶٫ واحد پول ترکیه لیره
عمودی ۶٫ بین لا
عمودی ۷٫ چنگ در زننده متمسک
عمودی ۷٫ وضع یا کیفیت مقدس بودن قداست
عمودی ۷٫ نمد زین یون
عمودی ۸٫ فیلمی از پل نیومن هاد
عمودی ۸٫ سروری ریاست
عمودی ۸٫ سوراخ کوه غار
عمودی ۹٫ اسب با موهای سرخ و سفید چال
عمودی ۹٫ سستی، بیماری کسالت
عمودی ۹٫ گردآوری تدوین
عمودی ۱۰٫ اعتبار اب
عمودی ۱۰٫ ریز کردن نان در آب گوشت تریت
عمودی ۱۰٫ چین و شکن یرا
عمودی ۱۰٫ یار برهمن رای
عمودی ۱۱٫ خوشبخت سعید
عمودی ۱۱٫ فصل سینمایی سکانس
عمودی ۱۱٫ بدیع نو
عمودی ۱۲٫ تیم فوتبال اسپانیایی ختافه
عمودی ۱۲٫ آفت گندم سن
عمودی ۱۲٫ وجود هستی
عمودی ۱۳٫ آفرین احسن
عمودی ۱۳٫ از حیوانات تنومند کرگدن
عمودی ۱۳٫ شهری در آذربایجان غربی ماکو
عمودی ۱۴٫ دیوار کوتاه نرا
عمودی ۱۴٫ همیشگی سرمدی
عمودی ۱۴٫ باران تند و شدید رگبار
عمودی ۱۵٫ نویسنده بی‌خانمان هکتورمالو
عمودی ۱۵٫ حزب سیاسی کوچک گروهک


جواب مرحله ۵۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ دومین شهر بزرگ آلمان هامبورگ
افقی ۱٫ از شهرهای استان البرز نظراباد
افقی ۲٫ گهواره مهد
افقی ۲٫ شادمان خوشحال
افقی ۲٫ نیرنگ نارو
افقی ۳٫ سازنده زره زراد
افقی ۳٫ واحد پول گرجستان لاری
افقی ۳٫ رأی موافق مجلس به لایحه تصویب
افقی ۴٫ شهری در ایالات متحده دالاس
افقی ۴٫ چسبنده دج
افقی ۴٫ سخنی آرمانی که معمولاً قابل عمل نیست شعار
افقی ۵٫ رطوبت نم
افقی ۵٫ لرزیدن رعشه
افقی ۵٫ پوششی برای خانم‌ها چادر
افقی ۵٫ چله کمان زه
افقی ۶٫ شهری در استان فارس کوار
افقی ۶٫ پرنده سخن‌گو طوطی
افقی ۶٫ چرک ریم
افقی ۷٫ زمان بی‌انتها ابد
افقی ۷٫ کمک کننده یاریگر
افقی ۷٫ باد خنک ایاز
افقی ۸٫ سال‌ها سنوات
افقی ۸٫ نظرات انتخاباتی ارا
افقی ۸٫ حیوانی با پوست ضخیم کرگدن
افقی ۹٫ مبارک شمردن تبرک
افقی ۹٫ اثری از بالزاک شوانها
افقی ۹٫ آینده اتی
افقی ۱۰٫ زمان حال فعل بودن است
افقی ۱۰٫ باب روز مدرن
افقی ۱۰٫ طلایی زرین
افقی ۱۱٫ الفبای موسیقی نت
افقی ۱۱٫ چلچراغ ثریا
افقی ۱۱٫ طی مدارج توسط سالک سلوک
افقی ۱۱٫ تکان و جنبش سک
افقی ۱۲٫ از پیامبران داود
افقی ۱۲٫ شکاف جر
افقی ۱۲٫ نادر نایاب
افقی ۱۳٫ سپرده، ودیعه امانت
افقی ۱۳٫ فروغ و روشنایی پرتو
افقی ۱۳٫ اثر امیل زولا نانا
افقی ۱۴٫ معمول، متداول رسمی
افقی ۱۴٫ فرسوده شدن پوسیدن
افقی ۱۴٫ مهمانخانه بزرگ هتل
افقی ۱۵٫ متحرک، پویا دینامیک
افقی ۱۵٫ گذرنامه پاسپورت
عمودی ۱٫ در هم آمیختن همزدن
عمودی ۱٫ نمونه تصویب شده استاندارد
عمودی ۲٫ حجم‌های فرعونی اهرام
عمودی ۲٫ فاقد راه خروج بنبست
عمودی ۲٫ فوتبالیست آرژانتینی مسی
عمودی ۳٫ نشان افتخار مدال
عمودی ۳٫ تیرگی، سیاهی کدورت
عمودی ۳٫ بخش پایین جامه زنانه دامن
عمودی ۴٫ تجویزی پزشک دارو
عمودی ۴٫ آسیب اک
عمودی ۴٫ بار دوم ثانیا
عمودی ۵٫ کلمه شگفتی وخ
عمودی ۵٫ سخن‌چینی سعایت
عمودی ۵٫ مردانگی مروت
عمودی ۶٫ غلتک رول
عمودی ۶٫ خریدن شرا
عمودی ۶٫ سخت و تند شدید
عمودی ۶٫ بنیان پی
عمودی ۷٫ باز شده گشاده
عمودی ۷٫ جوجه تیغی راورا
عمودی ۷٫ هر چیز تو خالی پوک
عمودی ۸٫ تنگی، فشار حرج
عمودی ۸٫ پرواز طیران
عمودی ۸٫ زنگ جرس
عمودی ۹٫ ساز بادی نای
عمودی ۹٫ چوب گوی‌زنی چوگان
عمودی ۹٫ درجه‌ای در نظام سرتیپ
عمودی ۱۰٫ سایه ظل
عمودی ۱۰٫ نانوا شاطر
عمودی ۱۰٫ مسخرگی هزل
عمودی ۱۰٫ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۱٫ تجاوز کردن تعدی
عمودی ۱۱٫ رود بزرگ ایران کارون
عمودی ۱۱٫ دور دهان نس
عمودی ۱۲٫ یاری کنندگان انصار
عمودی ۱۲٫ واحدی در سطح ار
عمودی ۱۲٫ آخرین رقم سمت راست هر عدد طبیعی یکان
عمودی ۱۳٫ پذیرفتن سخن باور
عمودی ۱۳٫ از شهرهای استان کرمان ریگان
عمودی ۱۳٫ ای خدا یاهو
عمودی ۱۴٫ کلمه تصدیق اری
عمودی ۱۴٫ افزون شدن زیادت
عمودی ۱۴٫ ارسال توپ برای بازیکن خودی سانتر
عمودی ۱۵٫ ایجاد اختلاف بین دو نفر دوبههمزنی
عمودی ۱۵٫ فلزی سفید و مایل به سرخ که سخت و شکننده است کبالت


جواب مرحله ۵۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ علامت مفعول بی‌واسطه را
افقی ۱٫ ضد مغرب مشرق
افقی ۱٫ الهه آب اناهیتا
افقی ۲٫ پارچه‌فروش بزاز
افقی ۲٫ تباه و گندیده فاسد
افقی ۲٫ بهنجار، طبیعی نرمال
افقی ۳٫ گذراندن امرار
افقی ۳٫ شرح و تفصیل بیان
افقی ۳٫ برای کسی می‌گیرند تا از او پشتیبانی کننده جانب
افقی ۴٫ جمع دین ادیان
افقی ۴٫ داستان رمان
افقی ۴٫ نیروگاه شمالی نکا
افقی ۵٫ خداوند رب
افقی ۵٫ از وسایل آشپزخانه ابمیوهگیری
افقی ۶٫ اکسید کلسیم اهک
افقی ۶٫ خوراک کفش واکس
افقی ۶٫ در آغاز اول
افقی ۶٫ پرنده مظهر وفا قو
افقی ۷٫ یار خاموش کتاب
افقی ۷٫ پایان حیات مرگ
افقی ۷٫ ترمز چارپا هش
افقی ۷٫ چله کمان زه
افقی ۸٫ خدای هندوان برهما
افقی ۸٫ دعای زیر لب ورد
افقی ۸٫ امتحان ازمون
افقی ۹٫ ضمیر غایب او
افقی ۹٫ پس ندادنی خسیس! نم
افقی ۹٫ کاسه گران جام
افقی ۹٫ پماد قدیمی مرهم
افقی ۱۰٫ مرکز ریشه‌ای بن
افقی ۱۰٫ رشته، ضایع خیط
افقی ۱۰٫ نور کم سوسو
افقی ۱۰٫ نام مستعار دهخدا دخو
افقی ۱۱٫ از تیم‌های فوتبال ایران صباباتریقم
افقی ۱۱٫ هنوز آدم نشده! اد
افقی ۱۲٫ ساز و برگ اسب زین
افقی ۱۲٫ پیشوای هندی بودا
افقی ۱۲٫ مادر زبان‌های اروپایی لاتین
افقی ۱۳٫ قتل سیاسی ترور
افقی ۱۳٫ وسیله دید بهتر عینک
افقی ۱۳٫ حومه تهران رودهن
افقی ۱۴٫ پیامبران انبیا
افقی ۱۴٫ گاز کمیاب نیون
افقی ۱۴٫ دوچرخه‌سوار می‌زند رکاب
افقی ۱۵٫ اسباب و اثاث زندگی باروبنه
افقی ۱۵٫ عدد ترتیبی هشتم
افقی ۱۵٫ حرف دهان‌کجی یی
عمودی ۱٫ سود حرام ربا
عمودی ۱٫ سوار راکب
عمودی ۱٫ انعکاس بازتاب
عمودی ۲٫ کنایه از اجنه ازمابهتران
عمودی ۲٫ حنا یرنا
عمودی ۳٫ گندم از آسیاب برگشته ارد
عمودی ۳٫ سبزی سالاد کاهو
عمودی ۳٫ نوعی درخت از گونه درختان مخروطی همیشه سبز صنوبر
عمودی ۴٫ برتری‌ها مزایا
عمودی ۴٫ شهر خرما بم
عمودی ۴٫ مخفف خوب خب
عمودی ۴٫ کامیون ارتشی ریو
عمودی ۵٫ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۵٫ دندان‌های نیش انیاب
عمودی ۵٫ مایه حیات اب
عمودی ۶٫ تاقچه بالایی رف
عمودی ۶٫ سخن‌چین نمام
عمودی ۶٫ خوشایند و دلپذیر مطبوع
عمودی ۷٫ چارچوب عکس قاب
عمودی ۷٫ مخلص و بی‌ریا یکرو
عمودی ۷٫ جمعه
عمودی ۸٫ از بازیگران «شانس، عشق، تصادف» سیروسگرجستانی
عمودی ۹٫ دوام داشتن ادامه
عمودی ۹٫ قاضی میدان
عمودی ۹٫ مظهر استقامت داور
عمودی ۱۰٫ بی‌خبر ناگاه
عمودی ۱۰٫ بستر سیل مسیل
عمودی ۱۰٫ سایه نش
عمودی ۱۱٫ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۱٫ شنوا نیوشا
عمودی ۱۱٫ سنگینی وقار
عمودی ۱۲٫ همراه مرج هرج
عمودی ۱۲٫ نقش هنرپیشه رل
عمودی ۱۲٫ باد سرد زم
عمودی ۱۲٫ آماسیده متورم
عمودی ۱۳٫ برد معروف یمانی
عمودی ۱۳٫ گوهری سبزرنگ زمرد
عمودی ۱۳٫ زاپاس یدک
عمودی ۱۴٫ خودروی جنگی تانک
عمودی ۱۴٫ سبکی در نقاشی که مخصوص ایرانیان است قهوهخانهای
عمودی ۱۵٫ میوه‌ای اشتها‌آور البالو
عمودی ۱۵٫ نشان، رونق نمود
عمودی ۱۵٫ رسول خدا نبی


جواب مرحله ۵۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ جای مخصوص تماشاخانه لژ
افقی ۱٫ محصلان حوضه علمیه طلاب
افقی ۱٫ تلف کردن آب هرزدادن
افقی ۲٫ میوه پرزدار کیوی
افقی ۲٫ پیوسته، جاوید سرمد
افقی ۲٫ دوشیزه باکره
افقی ۳٫ از رودهایی که به دریای خزر می‌ریزند اورال
افقی ۳٫ خوک وحشی گراز
افقی ۳٫ شایسته و سزاوار برجا
افقی ۴٫ آراسته، نیکو پدرام
افقی ۴٫ وام‌ها دیون
افقی ۴٫ مارال اهو
افقی ۵٫ واحد پول بلغارستان لو
افقی ۵٫ آهنگی با خوانندگی حمید طالب‌زاده همهچیارومه
افقی ۶٫ جرعه، مقدار آب قلپ
افقی ۶٫ به طور آشکار علنا
افقی ۶٫ بی‌هوشی کما
افقی ۶٫ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۷٫ قطعه نازک فلزی میله
افقی ۷٫ بران تیز
افقی ۷٫ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۷٫ غنیمت جنگی فی
افقی ۸٫ پرده‌دری هتاکی
افقی ۸٫ ناپاک نجس
افقی ۸٫ راهنمایی کردن دلالت
افقی ۹٫ از سوره‌های قرآن کریم یس
افقی ۹٫ نام ترکی اد
افقی ۹٫ مادر خودمانی ننه
افقی ۹٫ شیخ‌ها شیوخ
افقی ۱۰٫ خراشیدن حک
افقی ۱۰٫ سست رخو
افقی ۱۰٫ زخمی مزمن در پوست بدن سالک
افقی ۱۰٫ جزیره جنوبی قشم
افقی ۱۱٫ اثری از دقیقی گشتاسبنامه
افقی ۱۱٫ پاروی قایقرانان فه
افقی ۱۲٫ ماده معدنی پرمصرف فلز
افقی ۱۲٫ پیکر انسان هیکل
افقی ۱۲٫ اثری از منیرو روانی‌پور کنیزو
افقی ۱۳٫ ماه دهم از سال قمری شوال
افقی ۱۳٫ بدنام رسوا
افقی ۱۳٫ قضاوت کردن داوری
افقی ۱۴٫ غیر مجاز ناروا
افقی ۱۴٫ گرد کروی
افقی ۱۴٫ نام سیاره مشتری هرمز
افقی ۱۵٫ زیان‌دیده و بدهکار ورشکسته
افقی ۱۵٫ وسیله روفتن جارو
افقی ۱۵٫ چوب خوشبو ند
عمودی ۱٫ پای افزار لکا
عمودی ۱٫ نباید گنده تر از دهان برداشت لقمه
عمودی ۱٫ نصیحت‌پذیر حرفشنو
عمودی ۲٫ جغرافیای سیاسی ژیوپولیتیک
عمودی ۲٫ رود طولانی فرانسه لوار
عمودی ۳٫ ذکر، دعا ورد
عمودی ۳٫ سرگردان پلاس
عمودی ۳٫ شرح و تفسیر گزارش
عمودی ۴٫ هواپیما طیاره
عمودی ۴٫ جستن گلوله هک
عمودی ۴٫ چکیدن آب رش
عمودی ۴٫ خوش‌شانس کارتونی لوک
عمودی ۵٫ تابان و درخشنده لامع
عمودی ۵٫ سلول یاخته
عمودی ۵٫ پیام کوتاه اس
عمودی ۶٫ بنیاد اس
عمودی ۶٫ درنگ، تأخیر مهلت
عمودی ۶٫ دایره‌ها دوایر
عمودی ۷٫ بخشی از گیاهان برگ
عمودی ۷٫ این گونه چنین
عمودی ۷٫ انقباض ناگهانی و غیرارادی عضلۀ دیافراگم که به‌صورت صداهای پی‌درپی از حلق خارج می‌شود
عمودی ۸٫ فیلمی از سعید سهیلی با بازی ابوالفضل پورعرب مردیازجنسبلور
عمودی ۹٫ پیشکشی‌ها هدایا
عمودی ۹٫ سرنیزه
عمودی ۹٫ بلندی سنان
عمودی ۱۰٫ به زور زورکی
عمودی ۱۰٫ نیستی هلاک
عمودی ۱۰٫ تصدیق آلمانی یا
عمودی ۱۱٫ رایگان زب
عمودی ۱۱٫ مأیوس نومید
عمودی ۱۱٫ ریسمان کمند
عمودی ۱۲٫ خوی، عادت داب
عمودی ۱۲٫ آب آشامیدنی ما
عمودی ۱۲٫ بیکاره لش
عمودی ۱۲٫ جار و جنجال هیاهو
عمودی ۱۳٫ ناپسند داشتن اکراه
عمودی ۱۳٫ مسلط شونده فایق
عمودی ۱۳٫ نیرو زور
عمودی ۱۴٫ پایه درجه
عمودی ۱۴٫ گارگردان سیاره میمون‌ها میلوشفورمن
عمودی ۱۵٫ از شهرهای استان همدان نهاوند
عمودی ۱۵٫ از اجزای آجیل تخمه
عمودی ۱۵٫ استان و مرکزش یزد


جواب مرحله ۵۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ از اوراق بهادار چک
افقی ۱٫ خانقاه سردم
افقی ۱٫ اثری از اسماعیل فصیح خاکاشنا
افقی ۲٫ تکیه کلام درویش یاهو
افقی ۲٫ دورتر ابعد
افقی ۲٫ پرش از جایی مرتفع در آب شیرجه
افقی ۳٫ مکر کردن تزویر
افقی ۳٫ امر تو را اطاعت می‌کنم لبیک
افقی ۳٫ بین رویه و آستر لایی
افقی ۴٫ تخت اریکه
افقی ۴٫ پایتخت فلزی ورشو
افقی ۴٫ سود پول ربا
افقی ۵٫ آهو ظب
افقی ۵٫ تابلویی از کمال‌الملک تالارایینه
افقی ۶٫ میوه باب گلو هلو
افقی ۶٫ نظیر ندارد بیتا
افقی ۶٫ از شهرهای خراسان شمالی درق
افقی ۶٫ چربی په
افقی ۷٫ پدر والد
افقی ۷٫ از میوه‌های گرمسیری موز
افقی ۷٫ چرک و زرداب زخم هو
افقی ۷٫ غنیمت جنگی فی
افقی ۸٫ ملون رنگین
افقی ۸٫ ظرف روغن دبه
افقی ۸٫ بازیکن اروگوئه‌ای بارسا سوارز
افقی ۹٫ ویتامین جدولی کا
افقی ۹٫ زوبین مک
افقی ۹٫ زمین آماده کشت ایش
افقی ۹٫ باد گلو اروغ
افقی ۱۰٫ پیشوند نفی در کلمه نا
افقی ۱۰٫ مستی سکر
افقی ۱۰٫ شناگر زیر آب غواص
افقی ۱۰٫ لایق سزا
افقی ۱۱٫ بر حسب قاعده علیالقاعده
افقی ۱۱٫ پهلوان یل
افقی ۱۲٫ گرفتنی در حمام دوش
افقی ۱۲٫ روز عرب نهار
افقی ۱۲٫ آرام و بدون دغدغه ریلکس
افقی ۱۳٫ لازم و واجب بایا
افقی ۱۳٫ بدگمانی تهمت
افقی ۱۳٫ شکل ظاهری قیافه
افقی ۱۴٫ از سوره‌ها الرعد
افقی ۱۴٫ چندین وزیر وزرا
افقی ۱۴٫ رگ گردن ورید
افقی ۱۵٫ دارای پستی و بلندی ناهموار
افقی ۱۵٫ واحد پول مراکش درهم
افقی ۱۵٫ باب در
عمودی ۱٫ پارچه نخی چیت
عمودی ۱٫ نمایان شدن ظهور
عمودی ۱٫ پلکان چوبی نردبان
عمودی ۲٫ فیلم معروف مایکل کورتیز کازابلانکا
عمودی ۲٫ بلند مرتبه والا
عمودی ۳٫ آفتاب هور
عمودی ۳٫ رود پرآب روسیه ولگا
عمودی ۳٫ خویشان و نزدیکان عشیره
عمودی ۴٫ سراچه سوییت
عمودی ۴٫ روز گذشته دی
عمودی ۴٫ بیماری ریوی سل
عمودی ۴٫ شامل‌تر اعم
عمودی ۵٫ حلقه زین رکاب
عمودی ۵٫ شور نمکین
عمودی ۵٫ عدد ورزشی دو
عمودی ۶٫ تصدیق پوتین دا
عمودی ۶٫ خوراکی از گندم و گوشت له شده هلیم
عمودی ۶٫ بی‌میلی کراهت
عمودی ۷٫ نوعی صندلی راحتی مبل
عمودی ۷٫ طراحی مقدماتی اتود
عمودی ۷٫ شهری در پاکستان
عمودی ۸٫ اثر جواد مجابی عبورازباغقرمز
عمودی ۹٫ بازیکن آلمانی یوونتوس خدیرا
عمودی ۹٫ فیلمی با بازی آتیلا پسیانی
عمودی ۹٫ تر و تازه هیوا
عمودی ۱۰٫ امتداد داده شده کشیده
عمودی ۱۰٫ شعر می‌گوید شاعر
عمودی ۱۰٫ واحد سطح ار
عمودی ۱۱٫ بغل کش
عمودی ۱۱٫ از عوامل بیماری ویروس
عمودی ۱۱٫ بسیار راستگو صدیق
عمودی ۱۲٫ تبار ایل
عمودی ۱۲٫ بهانه جویی نق
عمودی ۱۲٫ گشوده وا
عمودی ۱۲٫ از عناصر گازی هلیوم
عمودی ۱۳٫ جرقه شراره
عمودی ۱۳٫ از استان‌ها فارس
عمودی ۱۳٫ پیشه کار
عمودی ۱۴٫ شریف و بزرگوار نجیب
عمودی ۱۴٫ اثری از برتراند راسل پیروزیسفید
عمودی ۱۵٫ کاسه سر اهیانه
عمودی ۱۵٫ چوب سوخته زغال
عمودی ۱۵٫ ضایع شدن هدر


جواب مرحله ۵۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ یال اسب پش
افقی ۱٫ فوتبالیست اسپانیایی تیم اتلتیک کوکه
افقی ۱٫ به کار گماشتن استخدام
افقی ۲٫ فرمان کشتی سکان
افقی ۲٫ نوعی پارچه نخی مانند اطلس ساتن
افقی ۲٫ سخن گوینده متکلم
افقی ۳٫ حوله رومال
افقی ۳٫ فیلمی با بازی نیکی کریمی دوزن
افقی ۳٫ تابعیت ملیت
افقی ۴٫ کیسه پول همیان
افقی ۴٫ دروازه‌بان تیم ملی آلمان نویر
افقی ۴٫ از احکام وضو مسح
افقی ۵٫ دور دهان کب
افقی ۵٫ فیلمی با بازی علی صادقی همهچیارومه
افقی ۶٫ گلو نای
افقی ۶٫ ولگرد عیار
افقی ۶٫ درخت محلب یسر
افقی ۶٫ چربی په
افقی ۷٫ رها و وارسته ازاد
افقی ۷٫ پاک از گناه بری
افقی ۷٫ سوی و طرف زی
افقی ۷٫ کلمه افسوس اه
افقی ۸٫ باران تند و شدید رگبار
افقی ۸٫ گرفتاری هچل
افقی ۸٫ صورت و هیکل هیولا
افقی ۹٫ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۹٫ جوش خمیر وز
افقی ۹٫ حیوان نجیب اسب
افقی ۹٫ بار میوه
افقی ۱۰٫ بزرگ گت
افقی ۱۰٫ مدد کمک
افقی ۱۰٫ موش‌خرما راسو
افقی ۱۰٫ توشه زاد
افقی ۱۱٫ بازیگر پدرخوانده رابرتدنیرو
افقی ۱۱٫ باقی جان نا
افقی ۱۲٫ حقی در سازمان ملل وتو
افقی ۱۲٫ مجهول ریاضیات ایکس
افقی ۱۲٫ آرایش میکاپ
افقی ۱۳٫ جان‌ها انفس
افقی ۱۳٫ پیامبر صبور ایوب
افقی ۱۳٫ حاشیه دامنه
افقی ۱۴٫ جنین رویان
افقی ۱۴٫ شهری در ایالات متحده دنور
افقی ۱۴٫ ناگزیر لابد
افقی ۱۵٫ ترسیده هراسیده
افقی ۱۵٫ مرحله‌ای در کشاورزی داشت
افقی ۱۵٫ دستگاه نساجی هف
عمودی ۱٫ فرزند نرینه پسر
عمودی ۱٫ پهلو کنار
عمودی ۱٫ مهد گهواره
عمودی ۲٫ فیلمی از سیروس مقدم با بازی جمشید مشایخی شکوهبازگشت
عمودی ۲٫ پختگاه نان تنور
عمودی ۳٫ پیروان امم
عمودی ۳٫ اسب باری یابو
عمودی ۳٫ واحد پول مالدیو روفیا
عمودی ۴٫ گوشه کنایه
عمودی ۴٫ بیماری و مرض دا
عمودی ۴٫ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۴٫ از گزندگان ساس
عمودی ۵٫ تابان و درخشنده لامع
عمودی ۵٫ رقص آمریکای جنوبی رومبا
عمودی ۵٫ مظهر لاغری نی
عمودی ۶٫ شخص کس
عمودی ۶٫ ترس و بیم نهیب
عمودی ۶٫ از پیامبران زکریا
عمودی ۷٫ فیلمی با بازی پل نیومن هاد
عمودی ۷٫ گریز چاره
عمودی ۷٫ ضعیف و لاغر
عمودی ۸٫ کارگردان «یک نوک زبان عسل» تونیریچاردسون
عمودی ۹٫ گوشه‌گیری انزوا
عمودی ۹٫ زبان
عمودی ۹٫ هستی، وجود لسان
عمودی ۱۰٫ از شهرهای استان فارس نیریز
عمودی ۱۰٫ خوشرو بسیم
عمودی ۱۰٫ رام نشده! را
عمودی ۱۱٫ آب مروارید تم
عمودی ۱۱٫ کشور پوتین روسیه
عمودی ۱۱٫ رگ گردن ورید
عمودی ۱۲٫ به پایان رساندن ختم
عمودی ۱۲٫ تلخ عرب مر
عمودی ۱۲٫ دریا یم
عمودی ۱۲٫ تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او وکالت
عمودی ۱۳٫ خواندن مطلبی با صدایی بلند و حالتی تأثیرگذار دکلمه
عمودی ۱۳٫ جنگ اویز
عمودی ۱۳٫ لیکن اما
عمودی ۱۴٫ فیلمی از وودی آلن الیس
عمودی ۱۴٫ پهلوان دروغین پهلوانپنبه
عمودی ۱۵٫ از سوره‌های قرآن کریم ممتحنه
عمودی ۱۵٫ هدیه دادن اهدا
عمودی ۱۵٫ نشانه هدف


جواب مرحله ۵۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ نام ترکی اد
افقی ۱٫ صدمه و رنج گزند
افقی ۱٫ یکی از ایالات صنعتی آمریکا نیوجرسی
افقی ۲٫ بصیرت بینش
افقی ۲٫ به علت برای
افقی ۲٫ مراعات، ملاحظه رعایت
افقی ۳٫ واحد یگانه
افقی ۳٫ از انواع انرژی اتمی
افقی ۳٫ ملحد دهری
افقی ۴٫ دستاویز وسیله
افقی ۴٫ باز شکاری ورکا
افقی ۴٫ چرک بدن ریم
افقی ۵٫ تمشک مازندرانی لم
افقی ۵٫ فیلم ایرج طهماسب زیردرختهلو
افقی ۶٫ حجت و دلیل ایت
افقی ۶٫ ویرگول کاما
افقی ۶٫ عصبی نرو
افقی ۶٫ مخفف گاه گه
افقی ۷٫ بسیار خوشایند دلکش
افقی ۷٫ ره‌توشه زاد
افقی ۷٫ هر فصل یسنا ها
افقی ۷٫ حرف همراهی با
افقی ۸٫ استان ایالت
افقی ۸٫ قصد نیت
افقی ۸٫ دگرگون شده منقلب
افقی ۹٫ نشانه بیماری تب
افقی ۹٫ شامه‌نواز بو
افقی ۹٫ قطعه کاغذ ورق
افقی ۹٫ زد و خورد دعوا
افقی ۱۰٫ شمای خودمانی تو
افقی ۱۰٫ الکتریسیته برق
افقی ۱۰٫ عمل گسیختن گسلش
افقی ۱۰٫ حیران هام
افقی ۱۱٫ از سوره‌ها بنیاسراییل
افقی ۱۱٫ از حروف یونانی نو
افقی ۱۲٫ درختی همیشه سبز سرو
افقی ۱۲٫ فیلمی از رسول ملاقلی‌پور هیوا
افقی ۱۲٫ مارکی بر کامیون امیکو
افقی ۱۳٫ بصیر وارد
افقی ۱۳٫ متداول عرفی
افقی ۱۳٫ نام گلی خوشبو یاسمن
افقی ۱۴٫ پیشه تصویربردار عکاسی
افقی ۱۴٫ بزرگ و مهتر بیوک
افقی ۱۴٫ آراسته و منظم مرتب
افقی ۱۵٫ شاعر قرن هشتم ابنیمین
افقی ۱۵٫ تیم فرانسوی نانت
افقی ۱۵٫ شهر رازی ری
عمودی ۱٫ میوه به ابی
عمودی ۱٫ خودروی روسی لادا
عمودی ۱٫ از شب‌های عزاداری تاسوعا
عمودی ۲٫ مهاجم گلزن آرژانتینی دیگومیلیتو
عمودی ۲٫ سوار راکب
عمودی ۳٫ سوره مردم ناس
عمودی ۳٫ شهری در آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۳٫ شاتل فضایی شوروی سابق بوران
عمودی ۴٫ این گیاه در کاهش اضطراب و بی‌خوابی مورد استفاده قرار می‌گیرد گشنیز
عمودی ۴٫ کوک زدن شل
عمودی ۴٫ شهر ریشه بن
عمودی ۴٫ یک دهم دسی
عمودی ۵٫ آلبالوی جنگلی هلیک
عمودی ۵٫ آزادی از اتهام تبریه
عمودی ۵٫ دریا یم
عمودی ۶٫ بزرگ منشی نب
عمودی ۶٫ جاده شمالی هراز
عمودی ۶٫ جمع مزیت وقایع
عمودی ۷٫ زنگ چارپا درا
عمودی ۷٫ خشمگین دمان
عمودی ۷٫ دانشگاهی در فرانسه
عمودی ۸٫ یک نوع روش تصویرنگاری با استفاده از مواد رادیو اکتیو برای سلول‌ها و بافت‌ها اتورادیوگرافی
عمودی ۹٫ نصب صورت نیمرخ
عمودی ۹٫ مسیحی
عمودی ۹٫ نمد زین ترسا
عمودی ۱۰٫ به تنهایی یکتنه
عمودی ۱۰٫ زاج سیاه قلیا
عمودی ۱۰٫ ویتامین معروف کا
عمودی ۱۱٫ سخن بیهوده ور
عمودی ۱۱٫ ثلاله مصر اهرام
عمودی ۱۱٫ کیمیا شیمی
عمودی ۱۲٫ موی فر جعد
عمودی ۱۲٫ نوعی حلوا لو
عمودی ۱۲٫ از ضمایر شخصی پیوسته ند
عمودی ۱۲٫ پستی لیامت
عمودی ۱۳٫ دالان راهرو
عمودی ۱۳٫ اتاقک آرامگاه بقعه
عمودی ۱۳٫ کم کردن کسر
عمودی ۱۴٫ ضد گرسنگی سیری
عمودی ۱۴٫ نوعی آمپرسنج گالوانومتر
عمودی ۱۵٫ خوراکی با بادمجان یتیمچه
عمودی ۱۵٫ از شرکت‌های خودروسازی آلمان بامو
عمودی ۱۵٫ رسول خدا نبی


جواب مرحله ۵۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مثلی با مفهوم بدبختی به منتهی رسیده ابازسرشگذشت
افقی ۱ رساندن کالایی به فروشندگان یا مصرف کنندگان در جاهای گوناگون پخش
افقی ۲ هویج زردک
افقی ۲ آراستگی صفات کمال
افقی ۲ شیفته و فریفته مجذوب
افقی ۳ این شهر را در کنار لندن، توکیو و نیویورک، ابرشهرهای جهان می‌نامند پاریس
افقی ۳ بوی خوش شمیم
افقی ۳ بازگشت ایاب
افقی ۴ قبلیه صدر اسلام اوس
افقی ۴ صدای کوبیدن در تق
افقی ۴ تعدادی ساختمان کنار هم بلوک
افقی ۴ نوعی خودرو رنو
افقی ۵ وی او
افقی ۵ برابر، مقابل روبرو
افقی ۵ فرشته سروش
افقی ۶ هرگز هیهات
افقی ۶ زن شوهر مرده بیوه
افقی ۶ گپ اینترنتی چت
افقی ۷ خواهش کردن تمنا
افقی ۷ از پادشاهان هخامنشی داریوش
افقی ۷ قله فارس دنا
افقی ۸ اسپانیای عرب اندلس
افقی ۸ گلخن حمام تون
افقی ۸ وسیله وزنه‌برداری هالتر
افقی ۹ الفبای کمر خمیده دال
افقی ۹ حادثه رویداد
افقی ۹ آبزی مفید و لذیذ ماهی
افقی ۱۰ برج کج جدولی نل
افقی ۱۰ تابع پیرو
افقی ۱۰ نامی پسرانه یاشار
افقی ۱۱ شیرینی‌پز قناد
افقی ۱۱ مزه دلچسب شیرین
افقی ۱۱ صدای مرغابی مگ
افقی ۱۲ دارو دوا
افقی ۱۲ یک تای کفش لنگه
افقی ۱۲ داخل تو
افقی ۱۲ سرحد مرز
افقی ۱۳ گرفتگی زبان لکنت
افقی ۱۳ گریزان هارب
افقی ۱۳ میدانی در تهران ازادی
افقی ۱۴ نظریه تیوری
افقی ۱۴ ماشین خاکبرداری لودر
افقی ۱۴ سمبل نماد
افقی ۱۵ پیچ شش گوش الن
افقی ۱۵ از جاذبه‌های طبیعی استان اردبیل ابشارسردابه
عمودی ۱ خسته و کوفته شدن ازپاافتادن
عمودی ۱ جزیره مثلثی دلتا
عمودی ۲ تحسین فرنگی براوو
عمودی ۲ ثروت منال
عمودی ۲ نماینده وکیل
عمودی ۳ نشانی ادرس
عمودی ۳ استارت قدیمی هندل
عمودی ۳ از آلات موسیقی قانون
عمودی ۴ پاک از گناه زکی
عمودی ۴ واحد پول خودمان ریال
عمودی ۴ قلم انگلیسی پن
عمودی ۴ ضد خشک تر
عمودی ۵ خستگی و درماندگی ستوه
عمودی ۵ نمایش دنباله‌دار سریال
عمودی ۵ حرف انتخاب یا
عمودی ۶ صریح‌اللهجه رک
عمودی ۶ از گونه‌های شیرماهی قباد
عمودی ۶ از اسباب نانوایی وردنه
عمودی ۷ طلای قالبی شمش
عمودی ۷ ماشین چاپ اتوماتیک رتاتیو
عمودی ۷ کفش لاستیکی گالش
عمودی ۸ بدقواره و شکمو گامبو
عمودی ۸ نهر بسیار بزرگ رود
عمودی ۸ پول کم ارزش قدیمی شهروا
عمودی ۹ خوار، حقیر ذلیل
عمودی ۹ از حواس پنجگانه بینایی
عمودی ۹ ماه کامل بدر
عمودی ۱۰ آقا در لفظ فرانسه موسیو
عمودی ۱۰ اسباب ورزش و بازی دارت
عمودی ۱۰ خاک صنعتی رس
عمودی ۱۱ زمینه تم
عمودی ۱۱ از علائم نگارشی کروشه
عمودی ۱۱ نامی دخترانه شیوا
عمودی ۱۲ مکان جا
عمودی ۱۲ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۲ فرصت امان
عمودی ۱۲ طایفه کریم‌خان زند
عمودی ۱۳ مکانی در اماکن درمانی و هتل‌ها پذیرش
عمودی ۱۳ پول کانادا دلار
عمودی ۱۳ قابله ماما
عمودی ۱۴ سفره طعام خوان
عمودی ۱۴ کیسه چنته
عمودی ۱۴ لجنزار مرداب
عمودی ۱۵ گلی معطر شببو
عمودی ۱۵ از آثار معروف حمدالله مستوفی تاریخگزیده


جواب مرحله ۵۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ التهاب و وجود لخته‌های خون در یک سیاهرگ سطحی ترومبوفلبیت
افقی ۱ محاسن ریش
افقی ۲ جاری و سیال روان
افقی ۲ حاجت وایا
افقی ۲ دربرگیرنده متضمن
افقی ۳ از مراکز استان‌ها سنندج
افقی ۳ دلگشا مفرح
افقی ۳ سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فایو
افقی ۴ جماعت، پیروان امت
افقی ۴ قانون جمع ثابت گرما هس
افقی ۴ شهری در استان لرستان ازنا
افقی ۴ شهری در آلمان ینا
افقی ۵ پسوند مولد زا
افقی ۵ کارآموز انترن
افقی ۵ تاریکی ظلمت
افقی ۶ حرکتی در جودو توموا
افقی ۶ جانوری درنده پلنگ
افقی ۶ نیم تنه معروف کت
افقی ۷ فرود آمدن آیه قرآن نزول
افقی ۷ این رده از جانداران ناقل بیماری آسم نیز می‌باشند هیرهها
افقی ۷ شیوه سبک
افقی ۸ دنیا و آخرت دارین
افقی ۸ گیاه کتیرا گون
افقی ۸ نیزه دو شاخ کوچک قدیمی زوبین
افقی ۹ بازی انگلیسی گیم
افقی ۹ تصویرسازی تشدید مغناطیسی امارای
افقی ۹ ظرف دم کردن چای قوری
افقی ۱۰ مساوی یر
افقی ۱۰ حضور داشتن بودن
افقی ۱۰ اندیشه شیطانی وسواس
افقی ۱۱ گل سرخ نقاشی اکرا
افقی ۱۱ کل سراسر
افقی ۱۱ سرراست مک
افقی ۱۲ نیم تنه زنانه یلک
افقی ۱۲ شهرآورد دربی
افقی ۱۲ شهر مذهبی ری
افقی ۱۲ ریزه‌های طلا ساو
افقی ۱۳ کشور آفریقایی مالی
افقی ۱۳ قوای نظامی ارتش
افقی ۱۳ تباهی‌ها مفاسد
افقی ۱۴ میراب ابیار
افقی ۱۴ نوعی از خودرو پورشه کاین
افقی ۱۴ خلق و خو سیرت
افقی ۱۵ سرمشق مدل
افقی ۱۵ ریاضیدان شهیر فرانسوی که در سال ۱۷۳۲ در یک دوئل کشته شد اواریتگالوا
عمودی ۱ رمانی از هانری بردو فرانسوی ترساززندگی
عمودی ۱ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۲ هدیه به عروس رونما
عمودی ۲ زیارت کننده زایر
عمودی ۲ ناچار لابد
عمودی ۳ نوعی خودرو وانت
عمودی ۳ معضل اقتصادی تورم
عمودی ۳ دیهیم اکلیل
عمودی ۴ پسوند حرفه‌ساز مند
عمودی ۴ شایسته‌تر اولی
عمودی ۴ وزغ بک
عمودی ۴ بله آلمانی یا
عمودی ۵ هاویه جهنم
عمودی ۵ جنگ ناورد
عمودی ۵ از خدایان باستان را
عمودی ۶ ضمیر فرانسوی وو
عمودی ۶ خستگی ستوه
عمودی ۶ رفتار به نرمی مدارا
عمودی ۷ رنگ فام
عمودی ۷ مجانی رایگان
عمودی ۷ یکی از قلعه‌های مشهور عمان برکا
عمودی ۸ مارکی بر خودروی چینی لیفان
عمودی ۸ شهری در آلمان رور
عمودی ۸ ساز هندی سیتار
عمودی ۹ آشکار بارز
عمودی ۹ دارای مساحت زیاد پهناور
عمودی ۹ چیز شیی
عمودی ۱۰ از شهدای صدر اسلام حنظله
عمودی ۱۰ سمت چپ یسار
عمودی ۱۰ تذکره نت
عمودی ۱۱ آب مروارید تم
عمودی ۱۱ نامی دخترانه الناز
عمودی ۱۱ نیکو روی وسیم
عمودی ۱۲ گرما تف
عمودی ۱۲ صدای مرغابی مگ
عمودی ۱۲ متانت وقار
عمودی ۱۲ شهری در استان فارس فسا
عمودی ۱۳ خشنودی رضایت
عمودی ۱۳ پوست گندم سبوس
عمودی ۱۳ گدا سایل
عمودی ۱۴ سمت راست یمین
عمودی ۱۴ بزرگ کبیر
عمودی ۱۴ پایتخت لسوتو ماسرو
عمودی ۱۵ گوش دهنده شنوا
عمودی ۱۵ اثری از کوتزیو مالاپارته تکنیککودتا


جواب مرحله ۵۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از سری فیلم‌های جیمز باند کازینورویال
افقی ۱ جهت برآمدن آفتاب شرق
افقی ۲ جاندار تک سلولی امیب
افقی ۲ براق کننده پارچه اهار
افقی ۲ سختی‌ها مصاعب
افقی ۳ ناقص، کوتاه نارسا
افقی ۳ رسوم اداب
افقی ۳ رنگ سبز روشن میشی
افقی ۴ پارچه معیوب زده
افقی ۴ گمراهی غی
افقی ۴ دورتر اقصی
افقی ۴ خانواده اهل
افقی ۵ کلمه افسوس اه
افقی ۵ پایتخت سنگال داکار
افقی ۵ از تقسیمات ارتش یگان
افقی ۶ فیلمی با بازی باران کوثری میزاک
افقی ۶ آینه عرب مرات
افقی ۶ پنبه پاک نکرده وش
افقی ۷ باد گرم مهلک سموم
افقی ۷ ساز زدن نواختن
افقی ۷ آرایش زیب
افقی ۸ یکی پس از دیگری یکایک
افقی ۸ پای‌افزار لکا
افقی ۸ هر موجودی که برای ادامه زندگی نیازمند هوا باشد هوازی
افقی ۹ به پایان رسید تمت
افقی ۹ کلمه ختم مجلس سوگواری یاالله
افقی ۹ فراوان زیاد
افقی ۱۰ پهلوان، دلیر یل
افقی ۱۰ پسوند طی کننده نورد
افقی ۱۰ بانگ فریاد
افقی ۱۱ موش‌خرما راسو
افقی ۱۱ پنهان داشتن کتمان
افقی ۱۱ اسب ترکی ات
افقی ۱۲ بالا رفتن علو
افقی ۱۲ بی‌دین کافر
افقی ۱۲ رایگان زب
افقی ۱۲ جاده راه
افقی ۱۳ بنیانگذار موسس
افقی ۱۳ مانع میان دو چیز حایل
افقی ۱۳ تمام، همه سراسر
افقی ۱۴ تارها الیاف
افقی ۱۴ علامت نشان
افقی ۱۴ کنکاش، مشورت شورا
افقی ۱۵ فرزندزاده نوه
افقی ۱۵ فوتبالیست آلمانی آژاکس هایکووسترمن
عمودی ۱ شهری در ایالات متحده کانزاسسیتی
عمودی ۱ کشوری در قاره کهن عمان
عمودی ۲ حاضر اماده
عمودی ۲ کامل کننده مکمل
عمودی ۲ مروارید لولو
عمودی ۳ گیاهی علفی و یک‌ساله با تخم‌های ریز و معطر که به عنوان چاشنی غذا و دارو مصرف می‌شود زیره
عمودی ۳ زمینی که در آن کشت نشده باشد موات
عمودی ۳ کشور سیبری روسیه
عمودی ۴ خشکی یبس
عمودی ۴ بی‌مطالعه، الکی دیمی
عمودی ۴ تاب و توان نا
عمودی ۴ پسوند شباهت سا
عمودی ۵ شروع اغاز
عمودی ۵ دکه کیوسک
عمودی ۵ پاروی قایقرانان فه
عمودی ۶ باز وا
عمودی ۶ یگانه و بی‌همتا یکان
عمودی ۶ جمع روح ارواح
عمودی ۷ خلاص شده رها
عمودی ۷ نمادی در ریاضیات اکولاد
عمودی ۷ میرا فانی
عمودی ۸ ناگزیر وادار
عمودی ۸ خورنده اکل
عمودی ۸ جوجه مرغ کریشک
عمودی ۹ ساز و برگ اسب یراق
عمودی ۹ ضدیت مخالفت
عمودی ۹ عشق فرنگی لاو
عمودی ۱۰ روشن‌بینی بصیرت
عمودی ۱۰ تنگه جنوبی هرمز
عمودی ۱۰ بدیع نو
عمودی ۱۱ تکیه بر پشتی لم
عمودی ۱۱ تنها یگانه
عمودی ۱۱ خشک، سخت یابس
عمودی ۱۲ کر شدن صم
عمودی ۱۲ ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات
عمودی ۱۲ صفت باد وزان
عمودی ۱۲ از مراکز استان‌ها رشت
عمودی ۱۳ سزاوار شایان
عمودی ۱۳ غیر لازم زاید
عمودی ۱۳ از شهرهای استان کرمان راور
عمودی ۱۴ لرزیدن رعشه
عمودی ۱۴ روادید ویزا
عمودی ۱۴ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۱۵ گونه، نوع قبیل
عمودی ۱۵ فیلمی از بهرام کاظمی با بازی ماهایا پطروسیان شبیدرتهران


جواب مرحله ۵۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی از سیامک یاسمی با بازی حمیده خیرآبادی عروسپابرهنه
افقی ۱ هر چیز بسیار ریز ذره
افقی ۲ گیاه نبات
افقی ۲ بزدل ترسو
افقی ۲ ایوان کوچک جلوی خانه بالکن
افقی ۳ واحد اندازه‌گیری حرارت کالری
افقی ۳ زین و یراق اسب ستام
افقی ۳ قاضی داور
افقی ۴ ساختمان و سازنده‌اش بنا
افقی ۴ ویتامین جدولی کا
افقی ۴ تارمی نرده
افقی ۴ نزد عرب لدی
افقی ۵ حرف پیروزی وی
افقی ۵ منسوب به مهدی مهدوی
افقی ۵ بوی خوش نکهت
افقی ۶ قضاوت کردن داوری
افقی ۶ واحد اندازه‌گیری مایعات لیتر
افقی ۶ شرافت عز
افقی ۷ عنوان امپراتوران روم باستان سزار
افقی ۷ بازیکن اسپانیایی رئال مادرید موراتا
افقی ۷ واحد پول دو کره وون
افقی ۸ کشتی اقیانوس‌های منجمد یخشکن
افقی ۸ دردی شراب لای
افقی ۸ آگهی رکلام
افقی ۹ پیروان امت
افقی ۹ حیوانی از خانواده گاو گاومیش
افقی ۹ سنگی در معماری مرمر
افقی ۱۰ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۱۰ پستاندار دریایی بالن
افقی ۱۰ امیدوار دلگرم
افقی ۱۱ بی‌ریا نیست یکرو
افقی ۱۱ اثر منیرو روانی‌پور کنیزو
افقی ۱۱ ترش و شیرین مز
افقی ۱۲ قیمت نرخ
افقی ۱۲ کلاه تمام لبه شاپو
افقی ۱۲ هرگز نه لن
افقی ۱۲ زندان سجن
افقی ۱۳ مقراض قیچی
افقی ۱۳ فرود آمدن نزال
افقی ۱۳ یار عروس داماد
افقی ۱۴ نوعی زیرپوش رکابی
افقی ۱۴ بسیار سپاسگزار شکور
افقی ۱۴ میدان مشت زنی رینگ
افقی ۱۵ شهری در انگلستان هال
افقی ۱۵ فارغ و آسوده سبکبال
افقی ۱۵ نمایان مریی
عمودی ۱ اثری از پرویز قاضی سعید عنکبوتسیاه
عمودی ۱ فلز نفر دوم نقره
عمودی ۲ عابد ربانی
عمودی ۲ مجروع زخمی
عمودی ۲ پسر مازنی ریکا
عمودی ۳ بلند مرتبه والا
عمودی ۳ پرورش، تربیت داشت
عمودی ۳ وسیله‌ای در آشپزخانه یخچال
عمودی ۴ حجاب ستر
عمودی ۴ علامت، نشانه مارک
عمودی ۴ وزق بک
عمودی ۴ تیر پیکاندار یب
عمودی ۵ ناگهان یکهو
عمودی ۵ نوشتن نگارش
عمودی ۵ از سوره‌ها یس
عمودی ۶ اسب ترکی ات
عمودی ۶ نمد زین اسب ادرم
عمودی ۶ رنگ‌ها الوان
عمودی ۷ مهار شتر برس
عمودی ۷ از سازهای زهی ویولون
عمودی ۷ طبیب پزشک
عمودی ۸ گیاه رستنی
عمودی ۸ مطیع و فرمانبردار رام
عمودی ۸ ستارگان کواکب
عمودی ۹ داد و فریاد هوار
عمودی ۹ لاف زدن لاییدن
عمودی ۹ پرچم لوا
عمودی ۱۰ شهرنشینی مدنیت
عمودی ۱۰ میوه‌ای لطیف و شیرین و شبیه زردآلو شلیل
عمودی ۱۰ نقش هنری رل
عمودی ۱۱ کوزه بزرگ هب
عمودی ۱۱ ده هزار متر مربع هکتار
عمودی ۱۱ آسیب گزند
عمودی ۱۲ نام ترکی اد
عمودی ۱۲ گربه عرب هر
عمودی ۱۲ خجالتی کمرو
عمودی ۱۲ نشانه تجاری ارم
عمودی ۱۳ خواری ذلالت
عمودی ۱۳ آب نیمه‌گرم ولرم
عمودی ۱۳ افسانه‌گو سمیر
عمودی ۱۴ برجای بودن رکود
عمودی ۱۴ همه مردم عوام
عمودی ۱۴ رایگان مجانی
عمودی ۱۵ منسوب به هنر هنری
عمودی ۱۵ فیلمی با بازی لیلا اوتادی زنمردزندگی


جواب مرحله ۵۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از حسین مسرور دهنفرقزلباش
افقی ۱ پسوند پیدا کننده یاب
افقی ۲ داستان بلند رمان
افقی ۲ سیاره زهره ونوس
افقی ۲ ناگهان خودمانی یهویی
افقی ۳ از مأمورین بهداشت بهدار
افقی ۳ مهر، نگین خاتم
افقی ۳ واحد پول ترکمنستان منات
افقی ۴ دستور امر
افقی ۴ کافی بس
افقی ۴ پاکیزه منزه
افقی ۴ نظرات انتخاباتی ارا
افقی ۵ راه کوتاه ره
افقی ۵ بی‌خبر ناگاه
افقی ۵ از وسایل پرواز بالن
افقی ۶ الک غربال
افقی ۶ روحانی زرتشتی موبد
افقی ۶ آشیانه مرغ عش
افقی ۷ ستاره شناسی نجوم
افقی ۷ بخت‌آزمایی لاتاری
افقی ۷ نیرومند قوی
افقی ۸ قدیمی دیرین
افقی ۸ رود مهم پاکستان سند
افقی ۸ عملی را دو یا چند مرتبه انجام دادن تکرار
افقی ۹ ابزار بنایی اره
افقی ۹ از رودهای مهم برزیل مادیرا
افقی ۹ پایتخت توگو لومه
افقی ۱۰ چله کمان زه
افقی ۱۰ آن که در مجلس باده‌گساری باده در ساغر بریزد و به دست باده‌نوشان بدهد ساقی
افقی ۱۰ خداوند یزدان
افقی ۱۱ بسیار راست‌گو صدیق
افقی ۱۱ راهنمایی هدایت
افقی ۱۱ حرف ندا ای
افقی ۱۲ پایتخت سوئیس برن
افقی ۱۲ ریشه قهوه‌ای یا سفیدرنگ گیاهی به همین نام که مصرف دارویی و خوراکی دارد شلغم
افقی ۱۲ عدد ورزشی دو
افقی ۱۲ جای خلوت و آرام دنج
افقی ۱۳ خودبینی نخوت
افقی ۱۳ باد گلو اروغ
افقی ۱۳ فوتبالیست اسپانیایی تیم میدلزبرو نگردو
افقی ۱۴ کیسه بزرگ انبان
افقی ۱۴ جدول نمرات بارم
افقی ۱۴ از ایالات آمریکا ایوا
افقی ۱۵ رودخانه نهر
افقی ۱۵ ماده آتش‌زا محترقه
افقی ۱۵ گرو گذارنده راهن
عمودی ۱ فیلمی از الیا کازان دربارانداز
عمودی ۱ سرانگشت بنان
عمودی ۲ صداهای در هم و برهم جماعت همهمه
عمودی ۲ روزیانه جیره
عمودی ۲ شکاف رخنه
عمودی ۳ کمیاب نادر
عمودی ۳ انگور نرسیده غوره
عمودی ۳ سپیدار صنوبر
عمودی ۴ نیست شدن فنا
عمودی ۴ ملایمت نرمی
عمودی ۴ سمبل ممانعت سد
عمودی ۴ نیمه بار تا
عمودی ۵ از آلات موسیقی که با آرشه نواخته می‌شود رباب
عمودی ۵ ارائه، عرضه نمایش
عمودی ۵ رطوبت نم
عمودی ۶ پرنده مظهر وفا قو
عمودی ۶ اندیشه سگال
عمودی ۶ از شهرهای استان گلستان اققلا
عمودی ۷ چانه زنخ
عمودی ۷ ماده مخدر توهم‌زا الاسدی
عمودی ۷ دوری از وطن غربت
عمودی ۸ بسیار ملامت کننده لوامه
عمودی ۸ از یک پدر تنی
عمودی ۸ مسطح، صاف هموار
عمودی ۹ به بند کشیدن بستن
عمودی ۹ پایتخت اسپانیا مادرید
عمودی ۹ در آب فرو رفتن غرق
عمودی ۱۰ اشاره شده مزبور
عمودی ۱۰ رها ازاد
عمودی ۱۰ ابر نزدیک زمین مه
عمودی ۱۱ چیز شی
عمودی ۱۱ فیلمی از پیتر جکسون هابیت
عمودی ۱۱ وام‌ها دیون
عمودی ۱۲ غم و اندوه هم
عمودی ۱۲ دشمن سرسخت لد
عمودی ۱۲ شهری در استان خراسان رضوی کلات
عمودی ۱۲ ایستگاه قطار گار
عمودی ۱۳ کشور اروپایی یونان
عمودی ۱۳ اعصار قرون
عمودی ۱۳ بحر دریا
عمودی ۱۴ از ماه‌های سریانی ایار
عمودی ۱۴ همه مردم عوام
عمودی ۱۴ غم و غصه اندوه
عمودی ۱۵ بی‌مانند بیتا
عمودی ۱۵ فیلمی رزمی با بازی جعفر دهقان شیرهایجوان


جواب مرحله ۵۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فسیل سنگواره
افقی ۱ محبوس زندانی
افقی ۲ فرمانروایان امرا
افقی ۲ از نام‌های خانم‌ها مونا
افقی ۲ حسرت خوردن افسوس
افقی ۳ دانه سحرآمیز لوبیا
افقی ۳ بخشنده واهب
افقی ۳ لاستیک ماشین تایر
افقی ۴ پول خرد هندی انه
افقی ۴ از خانم‌ها هرگز مپرسید! سن
افقی ۴ جدید، امروزی مدرن
افقی ۴ بخشش جود
افقی ۵ مقابل آری نه
افقی ۵ ناز و عشوه کرشمه
افقی ۵ فعالیتی برای سرگرمی و تفریح بازی
افقی ۶ جمع ودیعه ودایع
افقی ۶ ولگردی پرسه
افقی ۶ کوشش جد
افقی ۷ کلمه سؤالی ایا
افقی ۷ پایتخت باهاما ناسایو
افقی ۷ قله فارس دنا
افقی ۸ ضد هزینه درامد
افقی ۸ روشنایی و آفتاب شید
افقی ۸ ششلول رولور
افقی ۹ پسوند شباهت وار
افقی ۹ رنجش ازردگی
افقی ۹ سلاح ویرانگر بمب
افقی ۱۰ به سیگار می‌زنند پک
افقی ۱۰ از ظروف آزمایشگاهی بورت
افقی ۱۰ انجام کاری بر خلاف میل اکراه
افقی ۱۱ موزیک نظامی مارش
افقی ۱۱ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه کنسول
افقی ۱۱ عیب و نقص اک
افقی ۱۲ حرف اول فارسی الف
افقی ۱۲ یگانه یکتا
افقی ۱۲ نوعی خاک رس
افقی ۱۲ کلرا وبا
افقی ۱۳ برای این که زیرا
افقی ۱۳ نوعی نارنگی یافا
افقی ۱۳ از علائم نگارشی اکلاد
افقی ۱۴ صورت مهیب و ترسناک هیولا
افقی ۱۴ قلعه صدر اسلام خیبر
افقی ۱۴ از اعداد ترتیبی نودم
افقی ۱۵ بدرقه کردن مشایعت
افقی ۱۵ عمل شستن لباس و مانند آن رختشویی
عمودی ۱ هر ۱۲ ماه یکبار سالانه
عمودی ۱ غذایی در استان فارس دوپیازه
عمودی ۲ الگو نمونه
عمودی ۲ شهر صنعتی اراک
عمودی ۲ پست‌فطرت لییم
عمودی ۳ دشمن موش گربه
عمودی ۳ میل شدید زنان حامله ویار
عمودی ۳ گسترده شده مفروش
عمودی ۴ کلام تأسف وای
عمودی ۴ از واژه‌های پرسشی کدام
عمودی ۴ آش با
عمودی ۴ مگر الا
عمودی ۵ جمع اسیر اسرا
عمودی ۵ قضاوت داوری
عمودی ۵ حرف ندا ای
عمودی ۶ شهری در ایتالیا رم
عمودی ۶ امر به نشستن نشین
عمودی ۶ سرخ مایل به کبود زرشکی
عمودی ۷ نسبت دو زن یک مرد به هم هوو
عمودی ۷ همنشینی معاشرت
عمودی ۷ با تاز آید تاخت
عمودی ۸ می‌گویند نیمی از دیدار است نامه
عمودی ۸ آقا، سرور سید
عمودی ۸ بس، به اندازه کافی
عمودی ۹ پارسا زاهد
عمودی ۹ ساخلو پادگان
عمودی ۹ مادر باران ابر
عمودی ۱۰ نوعی نان بربری
عمودی ۱۰ کل و سراسر یکسر
عمودی ۱۰ چهره شطرنجی رخ
عمودی ۱۱ بله روسی دا
عمودی ۱۱ رخم آب کشیده ناسور
عمودی ۱۱ چند رئیس روسا
عمودی ۱۲ کم و کاست افت
عمودی ۱۲ احسنت زه
عمودی ۱۲ وخامت امر وبال
عمودی ۱۲ کار و کردار کنش
عمودی ۱۳ بافندگی نساجی
عمودی ۱۳ نوعی خوراک ایرانی دلمه
عمودی ۱۳ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
عمودی ۱۴ نوعی اسباب بازی یویو
عمودی ۱۴ یکی از چهار جهت جنوب
عمودی ۱۴ روستا ابادی
عمودی ۱۵ بزرگ زورخانه سردمدار
عمودی ۱۵ فرهنگستان اکادمی


جواب مرحله ۵۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یگانگی وحدانیت
افقی ۱ مخالف و ضد یکدیگر متناقض
افقی ۲ آتشدان اجاق
افقی ۲ محل عبور مسیر
افقی ۲ خرخر خرناس
افقی ۳ آبگیر مرداب
افقی ۳ پول یا جنسی که با مکر و فریب از دیگری بگیرند تلکه
افقی ۳ از مراکز استان‌ها ساری
افقی ۴ بذر گیاه دان
افقی ۴ لذت بردن حظ
افقی ۴ ضرورت لزوم
افقی ۴ سود پول ربا
افقی ۵ ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات
افقی ۵ اهل ساری ساروی
افقی ۵ جای نماز خواندن مصلی
افقی ۶ نوشتن تحریر
افقی ۶ قسمت بالای جمجمه ملاج
افقی ۶ مذکر نر
افقی ۷ نوعی بیماری عفونی همه‌گیر وبا
افقی ۷ سراینده شاهنامه فردوسی
افقی ۷ جامه گشاد و بلند قدیمی عبا
افقی ۸ جانشینی نیابت
افقی ۸ نیست شدن فنا
افقی ۸ کشت فصل بهار بهاره
افقی ۹ قمر زمین ماه
افقی ۹ مسخره نمودن استهزا
افقی ۹ فرزند ولد
افقی ۱۰ رودی در استان فارس کر
افقی ۱۰ حبوبات از قبیل نخود، لوبیا، ماش، عدس، و امثال آن‌ها بنشن
افقی ۱۰ نام‌ها اسامی
افقی ۱۱ پایتخت جمهوری آذربایجان باکو
افقی ۱۱ ماهر متبحر
افقی ۱۱ عدد ورزشی دو
افقی ۱۲ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۱۲ بی‌انحراف راست
افقی ۱۲ تهوع قی
افقی ۱۲ قیمت بها
افقی ۱۳ واحد پول امارات درهم
افقی ۱۳ منسوب به ایتالیای باستان رومی
افقی ۱۳ گازی بی‌رنگ و کم‌رایحه اتیلن
افقی ۱۴ بالشتک نان پزی ناوند
افقی ۱۴ ورم اماس
افقی ۱۴ همدم انیس
افقی ۱۵ پدید آورنده مرگ مرگبار
افقی ۱۵ نمایشی در سیرک بندبازی
عمودی ۱ بدهکار وامدار
عمودی ۱ رطوبت دیدن نمکشیدن
عمودی ۲ از سوره‌های قرآن کریم حجرات
عمودی ۲ هوس باردار ویار
عمودی ۲ سکون ارام
عمودی ۳ بخشیدن دادن
عمودی ۳ فساد تباه
عمودی ۳ فیلمی از ویلیام وایلر بنهور
عمودی ۴ سرور اقا
عمودی ۴ ابر سحاب
عمودی ۴ آش با
عمودی ۴ گیج، گول، احمق منگ
عمودی ۵ دریاها بحار
عمودی ۵ خودروی حمل مایعات تانکر
عمودی ۵ خرس آسمانی دب
عمودی ۶ دریای عرب یم
عمودی ۶ خوش‌طبع ظریف
عمودی ۶ مو خشک کن سشوار
عمودی ۷ آزمون چهارگزینه‌ای تست
عمودی ۷ بازی بازی کردن وررفتن
عمودی ۷ راکب سوار
عمودی ۸ عمر را به بطالت گذراندن یللی
عمودی ۸ شادی دنه
عمودی ۸ کامل کننده متمم
عمودی ۹ میان مرکز
عمودی ۹ مقابل شدن، روبرو شدن موازات
عمودی ۹ پسوند پیدا کننده یاب
عمودی ۱۰ بازیکن آلمانی بایرن مونیخ هوملس
عمودی ۱۰ پیش‌تر اسبق
عمودی ۱۰ آفت گندم سن
عمودی ۱۱ رشته باریک نخ
عمودی ۱۱ سختی‌ها، رنج‌ها مصایب
عمودی ۱۱ زندگان احیا
عمودی ۱۲ از رودهای مرزی ارس
عمودی ۱۲ یک دندگی لج
عمودی ۱۲ نویسنده ایلیاد و ادیسه هومر
عمودی ۱۲ طاقت تاب
عمودی ۱۳ پرنده خوش‌آواز قناری
عمودی ۱۳ بلند، رفیع عالی
عمودی ۱۳ بصیر بینا
عمودی ۱۴ زننده ضارب
عمودی ۱۴ جنگ نبرد
عمودی ۱۴ دالان دهلیز
عمودی ۱۵ فیلمی از کوپال مشکوت با بازی عنایت بخشی سیاهراه
عمودی ۱۵ تیم فوتبال انگلیسی سوانسی


جواب مرحله ۵۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دومین پادشاه افشاریه عادلشاه
افقی ۱ یکی از ورزش‌های تفریحی با نام دیگر اسکیتینگ پالیزه
افقی ۲ نام کوچک پاستور لویی
افقی ۲ خسارت دیده خاسر
افقی ۲ حرکتی در جودو توموا
افقی ۳ پرسه زن ولگرد
افقی ۳ پل مردابی کرپی
افقی ۳ سبیل شارب
افقی ۴ دوست یار
افقی ۴ همان بس است وس
افقی ۴ نام دخترانه درسا
افقی ۴ کشتی جنگی ناو
افقی ۵ هنوز آدم نشده! اد
افقی ۵ سرشار لمالم
افقی ۵ جوش صورت اکنه
افقی ۶ پادشاه مادها دیاکو
افقی ۶ قسمتی از قرآن سوره
افقی ۶ پسر تهماسب زب
افقی ۷ ورقه نازک فلز لام
افقی ۷ نام دیگری برای خانم‌ها نازیلا
افقی ۷ گلو نای
افقی ۸ بی‌اسم و نشان گمنام
افقی ۸ کفش اسب نعل
افقی ۸ نام کوچک مترلینگ ادیب بلژیکی موریس
افقی ۹ توده غله راش
افقی ۹ عاقل خردمند
افقی ۹ بهره پول سود
افقی ۱۰ پسوند دال بر زمان ان
افقی ۱۰ قانون چنگیز یاسا
افقی ۱۰ وزارتخانه دیوان
افقی ۱۱ شیرینی پیچی رولت
افقی ۱۱ پدربزرگ داریوش بزرگ ارشام
افقی ۱۱ نوعی ماهی سر
افقی ۱۲ درخت سهی سرو
افقی ۱۲ نمابر فاکس
افقی ۱۲ قهوه بن
افقی ۱۲ نام اختصاری فدراسیون جهانی اسکی فیس
افقی ۱۳ توزیع کننده ناشر
افقی ۱۳ قلعه روی کوه کلات
افقی ۱۳ کمال تکامل
افقی ۱۴ وسیله هندسی گونیا
افقی ۱۴ بهشت گیلان املش
افقی ۱۴ قاره ما اسیا
افقی ۱۵ تقسیم فیلم‌نامه بر اساس فصل‌ها و نماها دکوپاژ
افقی ۱۵ ظرف مسی بزرگ و دسته‌دار شبیه ملاقه ابگردان
عمودی ۱ سدی در استان آذربایجان شرقی علویان
عمودی ۱ بردبار گرانسنگ
عمودی ۲ فرزندان اولاد
عمودی ۲ دریاچه‌ای در سوئیس لمان
عمودی ۲ چراگاه راود
عمودی ۳ بیگانه دیگر
عمودی ۳ علم دانش
عمودی ۳ نام دارویی روشنک
عمودی ۴ پول کشور ترکیه لیر
عمودی ۴ مرکز پرو لیما
عمودی ۴ ضمیر انگلیسی یو
عمودی ۴ شهری در آرژانتین ریو
عمودی ۵ مجلس روسیه دوما
عمودی ۵ ناسازگار مخالف
عمودی ۵ بالای فرنگی اپ
عمودی ۶ از اصوات عاطفی حاکی از درد اخ
عمودی ۶ بی‌صدا و بی‌حرکت ساکن
عمودی ۶ شاخه تازه درخت رستاک
عمودی ۷ فیلمی از استیون اسپیلبرگ هاک
عمودی ۷ مرکز آنگولا لواندا
عمودی ۷ تکنیک محبوب هنرمندان نوگرا در اوایل قرن بیستم کلاژ
عمودی ۸ جایگاه مرشد در زورخانه سردم
عمودی ۸ فرض زعم
عمودی ۸ ایالتی در هند اسام
عمودی ۹ گل بی برگ پرپر
عمودی ۹ جایگاه پیستون سیلندر
عمودی ۹ نوعی خروس تلا
عمودی ۱۰ قراول یساول
عمودی ۱۰ شب پیش دیشب
عمودی ۱۰ زاج یمنی شب
عمودی ۱۱ بینوا لت
عمودی ۱۱ بزرگ داشتن اکرام
عمودی ۱۱ بارکش شهری وانت
عمودی ۱۲ شهر شمالی یوش
عمودی ۱۲ پاسخ مخالفت‌آمیز نه
عمودی ۱۲ مدال وسام
عمودی ۱۲ جوهر بدن کار
عمودی ۱۳ عصر و دوره زمانه
عمودی ۱۳ امپراتور دیوانه نرون
عمودی ۱۳ گندیده فاسد
عمودی ۱۴ فریاد شادی هورا
عمودی ۱۴ هرز زاید
عمودی ۱۴ علم جادو و طلسم سیمیا
عمودی ۱۵ از کوه‌های مهم مکه ابوقبیس
عمودی ۱۵ شیر درنده ارسلان


جواب مرحله ۵۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ستاره سنج اسطرلاب
افقی ۱ متعدی ستمکار
افقی ۲ نوعی ساز بادی سرنا
افقی ۲ خرد کوچک
افقی ۲ شاطر نانوا
افقی ۳ باز گردانیدن اعاده
افقی ۳ جلگه وسیع و بی‌درخت استپ
افقی ۳ لاستیک خودرو تایر
افقی ۴ بران تیز
افقی ۴ درنوردیدن طی
افقی ۴ آماده کردن تهیه
افقی ۴ گشوده باز
افقی ۵ پول ژاپن ین
افقی ۵ از وسایل نقلیه عمومی تاکسی
افقی ۵ بی‌جان موات
افقی ۶ زیان رسانیدن اخلال
افقی ۶ بایسته، لازم بایا
افقی ۶ غم و اندوه هم
افقی ۷ سست و تنبل کسل
افقی ۷ خنده از روی خشم و عصبانیت نیشخند
افقی ۷ پسوند محافظت کننده بان
افقی ۸ هرزه‌گردی علافی
افقی ۸ زمان مدت
افقی ۸ نیلوفر ابرود
افقی ۹ واحد شمارش چهارپایان راس
افقی ۹ عصب بزرگ سیاتیک
افقی ۹ نمد زین یون
افقی ۱۰ بنده زرخرید قن
افقی ۱۰ از شهرهای استان خراسان جنوبی قاین
افقی ۱۰ از عناصر شیمیایی ارگون
افقی ۱۱ فرود آمدن در جایی حلول
افقی ۱۱ خرده ریزهای چوپ یا فلز براده
افقی ۱۱ بادبان کشتی جل
افقی ۱۲ افسوس وای
افقی ۱۲ طبقه زمین لایه
افقی ۱۲ ویتامین جدولی کا
افقی ۱۲ دوره تحصیلی ترم
افقی ۱۳ سرها ریوس
افقی ۱۳ بدقواره قناس
افقی ۱۳ عامه مردم رعایا
افقی ۱۴ جلودار یساول
افقی ۱۴ دسته، جمعیت گروه
افقی ۱۴ شخص نامعلوم فلان
افقی ۱۵ رودی در مغولستان و روسیه ینیسیی
افقی ۱۵ سرخ مایل به بنفش ارغوانی
عمودی ۱ استادان اساتید
عمودی ۱ می‌گساری عرقخوری
عمودی ۲ از شهرهای استان اردبیل سرعین
عمودی ۲ عظیم، بزرگ کلان
عمودی ۲ مدار مجتمع ایسی
عمودی ۳ شوخ، کرشمه طناز
عمودی ۳ بنیاد اساس
عمودی ۳ جانور حیوان
عمودی ۴ جوانمرد راد
عمودی ۴ سرپیچی از قانون تخلف
عمودی ۴ بگو در قرآن قل
عمودی ۴ جانب سوی
عمودی ۵ ابر بارنده پیاپی هطال
عمودی ۵ مأمور تشریفات در دوره صفوی یساول
عمودی ۵ بی‌حس لس
عمودی ۶ آسیب اک
عمودی ۶ یگانه، منفرد یکان
عمودی ۶ جای سردسیر ییلاق
عمودی ۷ مار بزرگ بوا
عمودی ۷ از پیامبران سلیمان
عمودی ۷ نو ینگی
عمودی ۸ چابکی چستی
عمودی ۸ سختی و صلابت شدت
عمودی ۸ از شهرهای استان همدان بهار
عمودی ۹ بسته شدن ناگهانی بعضی رگ‌ها سکته
عمودی ۹ خوشبخت بختیار
عمودی ۹ جدا از هم سوا
عمودی ۱۰ عهد پیمان
عمودی ۱۰ بلدرچین کراک
عمودی ۱۰ آقای آلمانی هر
عمودی ۱۱ ضمیر اول من
عمودی ۱۱ آشکار هویدا
عمودی ۱۱ جای کم عمق رودخانه گدار
عمودی ۱۲ برنج شوشتری کات
عمودی ۱۲ عدد فوتبالی اا
عمودی ۱۲ زن شوهر مرده بیوه
عمودی ۱۲ بخشودن عفو
عمودی ۱۳ برگشتن از گناه انابت
عمودی ۱۳ خارج برون
عمودی ۱۳ واحد پول ساموآ تالا
عمودی ۱۴ آنچه انسان در خواب بیند رویا
عمودی ۱۴ آسیاب آشپرخانه هاون
عمودی ۱۴ واقع شدن امری جریان
عمودی ۱۵ مشتاق ارزومند
عمودی ۱۵ تیره ظلمانی


جواب مرحله ۵۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کارپوشه کارتابل
افقی ۱ بی شک و تردید بیشبهه
افقی ۲ حیوانات وحشی وحوش
افقی ۲ ناله و زاری نفیر
افقی ۲ تابان رخشان
افقی ۳ پاک شمردن تقدیس
افقی ۳ پیروز ظافر
افقی ۳ فیلمی از فرانسیس فورد کاپولا تترو
افقی ۴ پستاندار دریایی وال
افقی ۴ سر بی مو لغ
افقی ۴ چیدمان وسایل خانه دکور
افقی ۴ زمین آماده کشت ایش
افقی ۵ در هم پیچیدن لف
افقی ۵ سوگند به خدا والله
افقی ۵ زمان وعده داده شده موعد
افقی ۶ پیشوای دینی یهود خاخام
افقی ۶ نانوا خباز
افقی ۶ آش با
افقی ۷ اندوه حزن
افقی ۷ لوله بین کلیه‌ها و مثانه میزنای
افقی ۷ گازی سمی به رنگ زرد مایل به سبز کلر
افقی ۸ دفترها دفاتر
افقی ۸ طایفه کریم‌خان زند
افقی ۸ نوعی پارچه کشباف تریکو
افقی ۹ گودال لان
افقی ۹ فیلمی از اصغر هاشمی با بازی محمد رضا فروتن مجردها
افقی ۹ خدا اله
افقی ۱۰ پرحرفی ور
افقی ۱۰ فروتنی خضوع
افقی ۱۰ لباس می‌شورد رختشو
افقی ۱۱ پابرجا شدن قرار
افقی ۱۱ دوره‌ای از زندگی جوانی
افقی ۱۱ پالان چهارپا جل
افقی ۱۲ جای بازگشت ماب
افقی ۱۲ نوشته، مکتوب نامه
افقی ۱۲ مالک، صاحب ذو
افقی ۱۲ برنج شوشتری کات
افقی ۱۳ بسیار نالنده انان
افقی ۱۳ پارچه فروش بزاز
افقی ۱۳ عابد، عارف ربانی
افقی ۱۴ بیشتر غالبا
افقی ۱۴ برتری مزیت
افقی ۱۴ بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۱۵ نجات دادن رهاندن
افقی ۱۵ دانه پف کرده ذرت پاپکورن
عمودی ۱ قد کوتاه کوتوله
عمودی ۱ حوصله و شوغ دلودماغ
عمودی ۲ از سوره‌ها احقاف
عمودی ۲ پیشه‌اش کندن است حفار
عمودی ۲ میوه صد دانه انار
عمودی ۳ از اختلالات دستگاه گوارش رودل
عمودی ۳ پاییز خزان
عمودی ۳ سند قباله
عمودی ۴ خارپشت تشی
عمودی ۴ ماشین باری شهری وانت
عمودی ۴ الاغ خر
عمودی ۴ سوره خبر نبا
عمودی ۵ پوست‌کن سلاخ
عمودی ۵ ماه پر برکت رمضان
عمودی ۵ از خواهران برونته ان
عمودی ۶ شهر ریشه بن
عمودی ۶ بنده غلام
عمودی ۶ پوشش بدبو! جوراب
عمودی ۷ واژه، کلمه لفظ
عمودی ۷ غیر قابل کشت لمیزرع
عمودی ۷ زمین‌گیر، عاجز مزمن
عمودی ۸ قوه حافظه یاده
عمودی ۸ چخماخ زند
عمودی ۸ اسباب عروس جهاز
عمودی ۹ نوعی بیماری عفونی که عوارض آن ایجاد جوشش‌های سفید و زخم در دهان و حلق است و بیشتر در شیرخواران بروز می‌کند برفک
عمودی ۹ بشاش خندهرو
عمودی ۹ فرمتی برای فشرده سازی فایل زیپ
عمودی ۱۰ رقصی در آمریکای جنوبی رومبا
عمودی ۱۰ رشوه‌گیر اخاذ
عمودی ۱۰ نیمه بار تا
عمودی ۱۱ از به پا کردنی‌ها! شر
عمودی ۱۱ نقل کردن مطلب روایت
عمودی ۱۱ اجاق نان پزی تنور
عمودی ۱۲ طالع بخت
عمودی ۱۲ شرافت عز
عمودی ۱۲ رشوه دهنده راشی
عمودی ۱۲ بزرگ‌زاده بیک
عمودی ۱۳ از اعداد دو رقمی هشتاد
عمودی ۱۳ واحدی در وزن کیلو
عمودی ۱۳ از سبزیجات کاهو
عمودی ۱۴ مرض سگی هاری
عمودی ۱۴ شاید، به علاوه بلکه
عمودی ۱۴ حیوان جانور
عمودی ۱۵ پس از مرگ سهراب سودی ندارد نوشدارو
عمودی ۱۵ از پهلویی به پهلوی دیگر گشتن غلتیدن


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.