درباره ما

بازیها همشه دنیایی شاد و پر هجان برای ما به ارمغان می آورند. بازیهای موبایل نیز به دلیل در دسترس بودن در همه جا میتوانند این شادی و نشاط وهیجان را همیشگی نمایند. اما گاهی هم پیش می آید که در هر یک از مراحل بازی خسته شویم و بخواهیم سریعتر به جواب و پاسخ آن مرحه از بازی برسیم.

اگر هم شما هم از علاقه مندان به این بازیها هستید و قصد دارید برخی مراحل دشوار را سریعتر پشت سر گذارید، سایت جواب کده را به خاطر داشته باشید. هدف از این سایت کمک به کاربران در مرحل مختلف بازیهای یب و پر هیجان است