پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 441 جدولانه 1 | مرحله 442 جدولانه 1 | مرحله 443 جدولانه 1 | مرحله 444 جدولانه 1 | مرحله 445 جدولانه 1 | مرحله 446 جدولانه 1 | مرحله 447 جدولانه 1 | مرحله 448 جدولانه 1 | مرحله 449 جدولانه 1 | مرحله 450 جدولانه 1 | مرحله 451 جدولانه 1 | مرحله 452 جدولانه 1 | مرحله 453 جدولانه 1 | مرحله 454 جدولانه 1 | مرحله 455 جدولانه 1 | مرحله 456 جدولانه 1 | مرحله 457 جدولانه 1 | مرحله 458 جدولانه 1 | مرحله 459 جدولانه 1 | مرحله 460 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۴۴۱ جدولانه ۱

آتشفشان ایتالیا اتنا
از اوراق بانکی سفته
از مراحل زراعت کاشتن
انس الفت
اکنون اینک
بازیگر مرد پنجاه کیلو آلبالو علی صادقی
بالاپوش بلند عبا
باور نکردن انکار
بخشش سخا
بدون انقطاع یکسره
بله آلمانی یا
به هم برخوردن تلاقی
پایان انتها
پرنده پا بلند لک لک
تجاوز تعدی
تندرستی سلامت
جای پا رد
حرف سرکش‌دار ک
حکمران والی
دانش ذاتی لدنی
دانه خوشبو هل
در این مکان اینجا
راه کوتاه ره
رسیدن به مطلوب وصال
رمان حمیدرضا شاه‌آبادی لالایی برای دختر مرده
زعفران رادن
سبزی خوشبو نعناع
ستاره کمیاب سهیل
سخن صریح رک
سعی و کوشش تقلا
سم حشره‌کش ددت
شکل هندسی دایره
طناب ریسمان
ظاهر ساختمان نما
عضو پرواز پرندگان بال
عنصر شیمی آلی کربن
غذای سرپایی ساندویچ
غذای مجردی نیمرو
فیلم اسپیلبرگ ایتی
قلعه و حصار دژ
گاز تنفسی اکسیژن
گفتاری و شفاهی لسانی
لاک پاک کن استون
لباس بلند ردا
مادر ترکی انا
ماه چهارم میلادی اوریل
مرخ سخنگو مینا
مطلوب دلچسب
معشوق جانان
موضوع تم
ناچار لابد
نیرنگ فریب
نیرو یارا
همسایه سومالی کنیا
کاریز قنات
کتف خا
کلمه تصدیق اری
کله و سر راس
کوه خراسان رضوی بینالود


جواب مرحله ۴۴۲ جدولانه ۱

ابزار نجار چکش
اثر ایوان تورگنیف رودین
اثر پذیرفته منفعل
اثر علی شریعتی تاریخ و شناخت ادیان
از ادات پرسشی چی
از حروف الفبا میم
اشاره به دور انجا
اصلاح سیاسی رفرم
باد برین صبا
باقی جان نا
بالابر آپاراتی جک
بالای فرنگی اپ
بانگ کردن هتف
بدگویی هجو
بدنام کردن اتهام
برادر مادر ابو
برخلاف میل کسی رغم
بزه گناه
بشقاب دراز و بزرگ دیس
بند پای زندانیان غل
بندپای دراز هزارپا
بندپای سمی رتیل
به دنیا آوردن زا
به رو خفته دمر
بی درنگ دردم
بیهوده چرند
پایتخت یمن صنعا
پذیرای مهمان میزبان
پستاندار جونده خرگوش
پسران ابنا
پنکه فن
پوست دباغی نشده اهاب
پول پرداختی ماهیانه شهریه
پیدا کردن یافتن
پیوسته همیشه
تندتر از راه رفتن دویدن
جانور دریایی گیاه مانند مرجان
جای خلوت و آرام دنج
جغد اکو
جمع جن اجنه
جمیع همه
جوجه تیغی راورا
چوب خوشبو ند
حریص ازمند
حیوان تنومند فیل
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ نرگسی
خونریز سفاح
دارای هرج و مرج و آشوب متشنج
دانه خوشبو هل
در طول یک شب شبانه
دریای عرب یم
دود کردن دخ
رنگ خزان زرد
رود جنوب غربی ایران مارون
روز یوم
ریشه بن
زاد توشه
ساکن شدن رکود
سبک هنری وریسم
سفارش شخص مرده وصیت
شامل شدن عم
شهر آذربایجان شرقی اهر
شهر خراسان شمالی ایور
صبر زرد الوا
طریقه نحو
فرم مالیاتی اظهارنامه
قدر گوهر شناسد گوهری
قوس کمانه
گربه عرب هر
گشوده وا
لذت بردن حظ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه وند
لم‌یزرع بایر
مانند چو
متولی قیم
مجلس بزرگان سنا
مرجع مطالعاتی رفرنس
معدن کان
مگنت اهنربا
نجات دادن رهاندن
نمد زین یون
نوعی عدسی کاو
ورید سیاه رگ
کار بزرگ و خطیر مهم
کنجد کوبیده ارده
کندن گل چیدن


جواب مرحله ۴۴۳ جدولانه ۱

آمد و شد کردن تردد
اتومبیل باری کوچک کامیونت
اثر ناصر خسرو وجهدین
از آحاد زمان سال
از اقوام ترکمن یموت
از رودهای مرزی اترک
از شهرهای مرکزی مهاجران
اسبی که سفید باشد هدنگ
انجیر قرآنی تین
باد کم رش
باربر شهری وانت
باشگاه، انجمن نادی
بذر گیاه دان
برکات نعمات
به تأکید اکیدا
بیهوده و بیکاره هرزه
پارچه معیوب زده
پالیز خربزه و هندوانه و ... لته
پایتخت یونان اتن
پرخور شکمو
پرستش یشت
پشم شتر وبر
پنج ترکی بش
تخلیه کردن آب بینی فینکردن
جام معروف جم
جدا از هم سوا
جنگ‌ها و فتنه‌ها هزاهز
چای فرنگی تی
چند ذره ذرات
چین خوردگی لباس یا پارچه کیس
خوارتر اذل
دام تله
دسترنج زنبور عسل
دوزنده خیاط
رأس سر
راست سهی
رخت لباس
ریز ریز نمنم
زیرجامه تنبان
ساز ضربی دف
سبب‌ها علل
ستاره عرب نجم
سلطان شاه
سوی جهت
شهر فارس جهرم
شهر کرمان کهنوج
شکار نخجیر
ظرف لباس‌شویی لگن
عدد ماه سی
عدو دشمن
عریان رت
غنیمت جنگی فی
قرضی عاریه
قورباغه بک
گل خوشبو پونه
گلیم زیلو
گمان شایبه
لاغر و ضعیف نزار
لذت‌بخش‌تر اشهی
لیز و چسبنده لزج
ماتم عزا
مجموعه علم‌های تجربی علوم
مراد و مقصود کام
مقصود و مراد معنی
موجود نامرئی جن
نادانی جاهلیت
ناسازگار نامتجانس
نمایندگان مردم وکلا
نوعی شنا کرال
نیتروژن ازت
همگی اجماعا
هوشیار و گرامی نبیل
واحد پول غنا سدی
کارگر عمله
کشور آسیایی فلسطین
کهنه مندرس
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۴۴۴ جدولانه ۱

آب‌کند لر
آشکار و برملا عیان
اثر الکساندر پوشکین گاوریل یادا
اداره کننده مدیر
از حد گذشتن اسراف
از سنگ‌های قیمتی زمرد
از ماه‌های سریانی ایار
اهل کوفه کوفی
با هم فرق داشتن تمایز
باطل کردن فسخ
بدی شر
بدین معنی یعنی
برادر مادر ابو
بردبار بودن تاب داشتن
بسیار بدگمان شکاک
به سوی الی
بی‌خبر غفلتا
بیهوده مهمل
پاداش جایزه
پارچه زردوزی شده لندره
پرهیز کردن اتقا
پریشان شدن اشفتن
پیش‌ها اوایل
تبسم شکرخند
تراشه چوب پوشال
تیر پیکان‌دار یب
تیشه بزرگ تش
جاوید سرمد
جای آسایش دارالقرار
جمیل زیبا
جنت بهشت
چلاق شل
چوب پهن کردن خمیر وردنه
حرف بیست و سوم یونانی سای
حرف چهارم یونانی دلتا
خود را در آن توان دید ایینه
خوش‌مزه‌تر اشهی
خوشحال شادان
خویشتن‌داری پرهیز
خیک، مشک انبان
دانش و معرفت اگاهی
دچار عارضه ناشی از گرمای شدید شده گرمازده
در آغاز بدوا
در یک شهر تولد یافته‌اند هم شهری
دست ساییدن لمس
دست عرب ید
دفعه باره
دور کردن نفی
ذوق وجد
رئیس جیمز باند ام
رابطه بستگی
راحتی اسایش
راه کوتاه ره
رشته کوه اروپایی پیرنه
زگیل وردان
ساپروفیت کودرست
ساختمان‌ها ابنیه
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
سرخ‌رگ شریان
سرسرا هال
سود فایده
سودش به عموم می‌رسد عام المنفعه
شادمان شدن بهجت
شبنم ژاله
شهر خراسان رضوی خلیل اباد
صاحب دفتر اسناد رسمی سردفتر
ضربه به توپ با پا شوت
طرد شده رانده
ظرف روغن دبه
ظرف یخ یخدان
عظیم‌الجثه یغر
علف خوردن چارپا در صحرا چرا
علم دانش
علم و آگاهی دانایی
غذای ظهر ناهار
فاقد هوا یا نور کافی خفه
فشار برای جابجا کردن چیزی هل
گروه امت
گل خوشبوی بهاری بنفشه
گونه‌ای سرو کوهی ابهل
مالدار بای
متدین دیندار
مجاز از شخص لاغر اندام نی قلیان
محسوب قلمداد
محل گرد آمدن مجمع
محل نمایش آثار هنری گالری
مسافر راهی
مسافر رهگیر
مغز کامپیوتر سی پی یو
نمک اسید فسفریک فسفات
نویسندگی قلم زنی
نیست شدن فنا
کام دهن
کشور آفریقایی لیبریا
کشور آفریقایی موریس
یاد دادن القا


جواب مرحله ۴۴۵ جدولانه ۱

آهو غزال
آواره سرگردان
اثر پا رد
از اوراق بهادار چک
از سوره‌های قرآن یس
اسب ترکی ات
اکتفا کردن بس کردن
این همه، این اندازه چندین
بازی گیم
بانگ غو
بحث جستار
بنی‌اسرائیل یهود
بنیان پی
بی‌خبر ناگاه
بی‌همسر مجرد
پایتخت اتریش وین
پرسش از جا و مکان کسی سراغ
پنبه پاک نکرده وش
پیش‌ریز، تنخواه بودجه
تازه ترکی ینی
تیره کدر
جغد بوم
چراگاه ایلات یورت
چندین وزیر وزرا
چه بهتر فبها
چینش وسایل صحنه دکور
خستگی تعب
خوراک چهارپایان یونجه
در خصوص بابت
دریای عرب یم
ده روستا
دودلی ریب
دوره تحصیلی ترم
رود شمال خوزستان دز
روشن شدن و شعله‌ور گشتن درگرفتن
زردرنگ زرگون
ساختگی تصنعی
سبزی ترش دارای ویتامین سی ریواس
سربازی خدمت
سوسن زرد وج
سکسکه هکهک
شاعر مثنوی مولوی
شهد زنبور عسل
شهر گیلان املش
شهری در ایتالیا ونیز
صباغ رنگرز
صحرای آمریکا نوادا
عدد قرن صد
غرولند زرزر
فاقد عاری
فرمان کشتی سکان
فریب نیرنگ
فصل برداشت گندم درو
لرزنده متشنج
ماشین خاک برداری لودر
متعهد به انجام کاری شدن ملتزم شدن
ممتاز و برجسته سالار
نویسنده آشوب یادها علی اکبر سعیدی سیرجانی
کارهای نیکو خیرات
کوچکتر کهتر


جواب مرحله ۴۴۶ جدولانه ۱

آب سرمازده یخ
آدرس جغرافیایی نقشه
ابداع دمیتری مندلیف دانشمند روسی جدول تناوبی عناصر
اجرت ماهانه شهریه
اخلالگر مخل
از اشکال دارویی قرص
از پیامبران لوط
از مراکز استان‌ها سنندج
از وسایل آشپزخانه رنده
اندک‌مایه ناچیز
بازی و سرگرمی لهو
بافته و تنیده نسج
بالا رونده صعودی
بخشنده فیاض
بخیل لییم
برخلاف علیه
بستر بالین
بسیار گرم حار
بلندای آسمان عرش
بی‌سواد امی
بیابان گرم برهوت
پایین رونده نزولی
پرنده شب‌بیدار جغد
پوستین وت
تزویر و دورویی ریا
تنها و یگانه واحد
تکرار حرف آخر یی
جاده آهنی ریل
جوشیدن آب قل
جوهر بدن کار
چابک فرز
چسبناک دج
حصار و جدار دیوار
حلقه انگلیسی رینگ
خشکی مزاج یبوست
خمره گلی تپو
خوب و پسندیده نیک
دادگاه باطنی وجدان
درگیری و ستیز مجادله
دلاور و پهلوان تکین
دوره شاه اسماعیل صفویه
دوره کریم خان زندیه
رد کردن وازدن
رسته و ردیف رج
رغبت و گرایش میل
رفیق مشهدی یره
زمین خورده ساقط
زمین لم‌یزرع بایر
زیرا برای
سنگ سخت خارا
سهولت اسانی
شهر پینوکیو رم
شهر رازی ری
شهر ریشه بن
صفار رویگر
صمیمی و همدل یکرو
ضد باطل حق
ضمیمه شده الحاقی
عاجز و درمانده بیچاره
عدد حرکت سه
عزت و ارجمندی عز
غرغر بچه نق
قیماق سرشیر
گشایش فرج
لاابالی‌گری یللی
لباس تن پوش
ماتم و اندوه غم
مسرور خوشحال
مغازه بازاری حجره
مناطق نواحی
مورخ معاصر غزنویان بیهقی
مکان جا
میوه هفت سین سیب
نادرستی سقم
ناسازگار متناقض
نمایش تلویزیونی شو
نوعی نشریه هفتگی
نوعی کباب برگ
نیرومند قوی
نیمه دیوانه خل
هرگز نه لن
وجه نقد پول
ویژگی و صفت خصلت
کافی و تمام بسنده
کتاب هندوان ودا
کلام هشدار هلا
کهن عتیق
یک لنگه بار تا


جواب مرحله ۴۴۷ جدولانه ۱

آهنگر حداد
ابزار اندازه‌گیری زاویه نقاله
اجاره‌بها کرا
از بت‌های جاهلیت لات
از جزایر ژاپن یزو
از سازها رباب
از مردم غرب غربی
از نت‌ها فا
استخوان شکستنی جناغ
انگشت اشاره سبابه
با حرص و عجله خوردن لمباندن
باحمیت غیرتی
بازگشتن رجوع
باطل کردن لغو
بالن وال
برکات نعمات
بنده زرخرید برده
به پایان رساندن ختم
به دنیا آوردن زا
بی نظم و ترتیب بی سامان
بینی دماغ
پریشان ژولیده
پوست دباغی نشده اهاب
پیاله کاسه
پیکان فلش
ترس بیم
ترکردنی برای سخن گفتن لب
تنها منفرد
جنازه نعش
چغندر پخته لبو
چیره غالب
حرص از
حرف نفی نه
خالص و پاک بی الایش
خانه چهارپایان اغل
خانواده اهل
در هم پیچیدن لف
درس درست نوشتنی املا
درس گروهی سمینار
راز رمز
راهره سقف دار هشتی
رطب خرما
روش و طریقه منوال
زینت دهنده پیراینده
سازمان اطلاعات آمریکا سیا
سر شب شام
سست و ناتوان زپرتی
سلطه هم معنی می‌دهد یوغ
شهر آذربایجان شرقی اهر
شهر آذربایجان غربی پلدشت
شهر اصفهان شهرضا
شهری در انگلستان یورک
ضمیر فرانسوی وو
طاقچه رف
عوض شدن تبدل
غنیمت جنگی فی
قطعه احتیاطی یدک
قطعه قطعه تکه تکه
قورباغه بک
گوارش هضم
گیاه الیافی کتان
لاغر هزیل
مجرای آب ناودان
میز کوچک عسلی
ناپسند بد
نازایی عقم
نازک و لطیف ناعم
نام خدا در تورات یهوه
نرم‌تر الین
نشستن جلوس
نقص عیب
نهایی غایی
نیروها قوا
هوشیار زبل
واحد داروی مایع سی سی
کجاست کو
کشور آفریقایی غنا


جواب مرحله ۴۴۸ جدولانه ۱

آب راکد و متعفن مانداب
آسان سهل
آفرین خدا بر تو باد بارک الله
آقای اسپانیایی دن
اتحادیه ترابری هوایی یاتا
اثر احمد محمود غریبه ها
اثر اسماعیل فصیح دیدار درهند
اثر ایرج پزشک‌زاد بوبول
اثر ژان پل سارتر زنان تروا
اثر صادق چوبک اتما
ارسال هوایی توپ در فوتبال سانتر
از سوره‌ها سبا
از عشاق تاریخ لیلی ومجنون
استان و مرکزش ایلام
املاح اسید کلریک کلرات
انار یونانی رانا
بخشی از رویان دانه گیاهک
بخشیدن دادن
بدهکار وامی
برای زجر دادن آن را جلوی چشم می‌آورند جهنم
بریدن قب
بسوده ملموس
بهره‌مند از نعمت متمتع
پارچه بز
پاندول اونگ
پایتخت تایلند بانکوک
پایتخت غنا اکرا
پرواز طیران
پشت کول
پشت دادن بر اتکا
پشت سر هم متوالی
پهلو بغل
پیراهن آستین کوتاه تی شرت
ترمز چهارپا هش
تمدنی باستانی اکد
تن بدن
تکنولوژی فناوری
جارو کردن روفتن
جزیره مافیا سیسیل
جلوس داده نشانده
چگونگی حالت
حرف بیست و چهارم یونانی امگا
حرف پیروزی وی
حریف هماور
خرگوش عرب ارنب
خریدن شرا
در آوردنی از روزگار دمار
درخت اعدام دار
درنده دد
دستگاه دریافت امواج رادیویی انتن
دشمن سرسخت لد
دیده شده مشهود
زاده، مولود ولید
زن و فرزند عایله
زن‌بابا نامادری
زنده حی
ستاره تارا
ستایشگر حامد
سستی کاهلی
شتر بی‌کوهان لاما
شهر مازندران امل
شهری در انگلستان لیدز
شهری در هند بمبیی
صافی زلالی
ضربه با پا لگد
عالم، دنیا کیهان
عدد شمار
عسل شهد
عملیات دفاعی پدافند
عهده‌دار انجام کاری شده مکلف
غمگین ناراحت
فراهم کردن تدارک
فرمان امر
قانون انیشتین نسبیت
قیمت داشتن ارزیدن
گرانمایگی رزانت
گروه دسته
گله گوسفندان رمه
ماهر متبحر
مطلع اگاه
ملایمت نرمی
مکتب‌ها مکاتب
نااستوار لق
نام اسم
نقاب زنان ترک یاشماق
نقشه تصادف کروکی
نگه داشتن حق و حرمت کسی رعایت
نوعی پارچه کشباف تریکو
نیزه کوچک زوبین
همگی جمیعا
هندی‌اش معروف است تمر
وسیله سرگرمی بچه‌ها اسباب بازی
کشوری در آمریکای جنوبی کلمبیا
کم‌حرف و متفکر سربتو
کودن خنگ
کوفتن زدن


جواب مرحله ۴۴۹ جدولانه ۱

ابزار دست مکانیک اچار
اثر ساموئل بکت مورفی
اثر محمد علی جمال‌زاده تصویر زن در فرهنگ ایران
از جنس چوب چوبین
از حروف یونانی لاندا
انکار کردن ظی
باز کننده گشاینده
برادر داداش
برجستگی کوچک روی پوست زگیل
بگو در قرآن قل
بلندمرتبه والا
به نوبت کاری انجام دادن تناوب
پس از حال اینده
پنداری ظاهرا
تازه نو
تعجب شگفتی
جان‌ها انفس
جنازه نعش
چراغ دریایی فار
چرک و زرداب زخم هو
حجم فرعونی هرم
حرف ندا اهای
خواننده و نوازنده رامشگر
خون عرب دم
خونبها دیه
درد چشم رمد
درون دهان نج
دستگاه نساجی هف
دشوار و سنگین وخیم
دوست، یار رفیق
دیسک فشرده سی دی
زیرکی دها
سازمان اداره یک رشته ورزشی فدراسیون
سالخورده پیر
سرباز نیروی دریایی ناوی
سست رخو
شناساننده معرف
شهر فرانسه کن
ضربه با نوک پنجه پا تیپا
طعم خوشایند شیرین
عدد مقدس هفت
فرش بزرگ قالی
فرشته ملک
فروشنده آب سقا
قصور کوتاهی
قطره قطره فرو ریختن آب چکیدن
قطعی برای کتاب وزیری
گارسون قهوه‌خانه قهوه چی
گران، سنگین ثقیله
گشوده باز
مبدأ طول جغرافیایی نصف النهار
مذکر نر
مرغ سلیمان هدهد
میدان جنگ رزمگاه
نمایش خنده‌دار کمدی
نه سود دارد نه ضرر خنثی
هزینه خرج
همان دم انا
کاغذ کپی کاربن


جواب مرحله ۴۵۰ جدولانه ۱

آب منجمد یخ
آفریننده جهان خدا
اثر پائولو کوئلیو شیطان و دوشیزه پریم
اثر صادق چوبک اخرشب
ادله دلایل
از جنس نر نرینه
از صفات پرسشی کدامین
از گزندگان ساس
اسب ترکی ات
اسباب بازی کودکان یویو
اهل هرات هریوه
به دنیا آوردن زا
به صورت شفاهی زبانا
بی آلایش بودن سادگی
پارچه فروش بزاز
پاره پاره ریش ریش
پاک از گناه بری
پایتخت لهستان ورشو
پشت سر هم یکریز
پیامبر نقاش مانی
پیغامبر نبی
ترسانیدن تهدید
تفنگ مسابقه بادی
تند و برنده حاد
تنگ ضیق
توسری خور چکش میخ
تیرگی چشم تم
جابجایی رانش
جانشین پول در قمارخانه ژتون
جدایی و دوری مهجوری
حرف افسوس وای
حرف دوم انگلیسی بی
حیله هم معنی می‌دهد فن
خواربار ارزاق
خواست ارادت
دارا بودن داشتن
در یک جا ایستاده متوقف
درجات طبقات
دورنگار فاکس
دوستی وداد
دین تسلیم شدن اسلام
رود طولانی راین
روز گذشته دی
زیر تحت
سرشت خو
سنگ معدنی گرانبها یشم
سوگند به خدا والله
سوی و طرف زی
شایسته نسیب
شب طولانی یلدا
شماره مخصوص کد
شهر ایلام دره شهر
طلا زر
ظرف حمل ظروف سینی
عزم اراده
عنوان پادشاهان روسیه بود تزار
فرش مالیدنی نمد
فرو گذاشتن اهمال
قرص حب
گداختن ذوب
گرد پودر
گل سرخ رز
گوسفند ماده میش
لباس رخت
مالک ذا
ماه عرب شهر
محله شمال تهران ونک
مسدود کردن بستن
می‌دهند و رسوا می‌کنند لو
میخ چوبی وتد
ناپدید گشتن غیبشدن
نرم لین
نژاد نسب
نشان، علامت رقم
نمو رویش
همان فیل است پیل
واحد پول کره جنوبی وون
واحدی برای اندازه‌گیری مسافت فرسنگ
وجه نقدینه
وجود، هستی بود
ورزش قدرت و انعطاف ژیمناستیک
کوزه بزرگ هب
یک یک یکایک
یکتا کردن توحید


جواب مرحله ۴۵۱ جدولانه ۱

آبراه کوچک جوی
از اساطیر رومی اگریا
از اقیانوس‌ها اطلس
از صنایع دستی منبت
از گازهای شیمیایی امونیاک
از مراکز استان‌ها تبریز
از ورزش‌ها گلف
انجام شدنی عملی
بازی نفس‌گیر زو
بخشندگی سخا
بسیار کوچک ریز
به دنیا آمدن ولادت
بی‌ارزش سخیف
پادگان تهران جی
پارچه قماش
پارچه مالیدنی نمد
پاره‌ای از چیزی تکه
پایین فرو
پر شدن امتلا
پرده و حجاب ستر
پرنده شناگر اردک
پرنده مرداب قو
تخمیر کننده مخمر
ترسو جبون
تقدیم جوایز اهدا
تم اصلی تصویر پس زمینه
تنگی و باریکی ضیق
توجه به جزئیات دقت
ثروت دارایی
جان‌پناه سرباز سنگر
جانب و جهت طرف
خشت پخته اجر
خواهر مادر خاله
خوشمزه و ملیح نمکی
خیاط‌خانه مزون
دلباخته و دلتنگ بیدل
دوست و رفیق یار
دیده چشم
رود روسیه دن
روشی برای چاپ تصویر چاپ سیلک
ریشه بن
زدنی برخی فریزرها! برفک
زندگی به انگلیسی لایف
زودتر اسرع
سالن گردهمایی اجتماعات
سبکی در موسیقی جاز
ستایش و ستودن ستا
سرایت واگیر
سرشار از امگا سه گردو
ضربان قلب نبض
طلا زر
عدد هندسی پی
عضو تنفسی ریه
عضو رونده پا
قوم غیور لر
قیمت و ارزش بها
لازم ضروری
لرزیدن ارتعاش
لولای پا! زانو
ماه سرد دی
مرتبه اول یکم
مسابقه حساس پایانی فینال
ناگهانی بی مقدمه
نام دیگر چاپ باتیک کلاقهای
نام‌ها و اسامی اسما
نشانه‌های نوشتاری الفبا
نغمه نوا
نقشه انگلیسی مپ
نکته‌ها نکت
همراه عروس ینگه
همه کل
واحد اندازه‌گیری وزن چتول
وارد و کاردان بلد
ورقه نازک سیب زمینی سرخ شده چیپس
کشف رازی الکل
کفش ورزشی کتانی


جواب مرحله ۴۵۲ جدولانه ۱

آب فرنگی واتر
آرزومند نبرد است رزمجو
آماده کردن تهیه
آینده اتیه
ابزار بنایی اره
اثر توماس مان تونیو کروگر
از پیامبران الیاس
از حروف یونانی بتا
از سازهای زهی سهتار
از ماشین آلات راه سازی غلتک
اسب سرکش توسن
اعتقاد باور
املاح اسید نیتریک نیترات
با نظم و ترتیب مرتب
بازگردانیدن ارجاع
بانگ خر عرعر
بدکار شریر
برای شکیبایی روی جگر می‌گذارند دندان
برجای بودن رکود
بعلاوه وانگه
به خاک سپردن دفن
بهبود یافتن جاامدن
بی نام و نشان گمنام
پاروی قایقرانان فه
پایتخت بلاروس مینسک
پیر فرتوت
تردید بیمارگونه وسواس
ترشح داخلی آن انسولین است لوز المعده
تشعشع تابندگی
تلخک کاسنی
تمام کردن تکمیل
توده، گروه جمهور
جنس برخی ظروف ملامین
چاپگر پرینتر
چربی په
چهلم اربعین
چیره‌دستی مهارت
حدس گمانه
حرص ولع
حرف هفتم یونانی اتا
خراشیدن حک
خواندن دعوت
دارای طرح کلی شماتیک
دارای طعم مطبوع خوشمزه
دختران بنات
درخت قالی دار
دشمن شدن کج افتادن
دوست دارنده ودید
رسمی بودن رسمیت
رود روسیه دن
روییدن گیاه نبت
زبانی شفاهی
زیرپوست هیپودرم
زیردست مریوس
زیست زندگی
سرگرمی تفنن
سنگینی وزن
سکه طلای قدیمی اشرفی
شریک دوره تحصیلی هم دوره
شوهر خواهر یزنه
ضربه با پا لگد
طرف راست میمنه
عدد فوتبالی اا
عدد منفی نه
عدد ورزشی دو
عموی حضرت ابراهیم ازر
فرسوده زواردررفته
فریفته غره
فوت کردن دمیدن
فیلم پر تحرک اکشن
قابلگی مامایی
قرار دادن نهادن
گشودن معما حل
گونه‌ای نمایش سنتی ایرانی سیاه بازی
گونه، نوع جور
مادر مام
مجرد عزب
مربی شاهزادگان سلجوقی اتابک
مردم شجاع هرو
مرفق ارنج
مسابقه دو تیم همشهری دربی
مظهر استقامت کوه
ناپدید گم
ناظر تقسیم آب بود اب پا
ناگهان خودمانی یهویی
نوشتاری کتبی
نوعی خرچنگ دریایی میگو
نکوهش لوم
هر قیام از نماز که در آن رکوع باشد رکعت
وحشی درنده
ویژگی آنچه حرکت می‌کند پویا
کارگاه هنری اتلیه
کشتی قطبی یخ شکن
کشور آفریقایی گامبیا
یک دنده لجباز
یکی یکی تک تک


جواب مرحله ۴۵۳ جدولانه ۱

آب سمی زهراب
آهنگر نهامین
اثر عباس معروفی ورگ
اثر فرشته ساری تربت عشق جمهوری زمستان
از این پس منبعد
از حبوبات ماش
از رودهای مرزی ایران تجن
از صفات خدا در قرآن تواب
استارت قدیم هندل
الفبای موسیقی نت
امان زنهار
امانت ودیعه
انجام دادن بجا اوردن
اندوه هم
بادمجانش آفت ندارد بم
باشکوه جلیل
برآمدگی پشت قوز
بیچارگی زبونی
پارچه‌فروشی بزازی
پوشش ستر
تاج خروس لالکا
تصدیق انگلیسی یس
تقریبا حدودا
تیر پیکان‌دار یب
حزب هیتلر نازی
خبرنگار گزارشگر
خداوند اله
خرقه درویشی دلق
خوی گرفتن تانس
دانه خوشبو هل
دیوار جدار
رانده شده مطرود
رسم‌ها سنن
روانداز پتو
ریسمان انفجار دینامیت فتیله
زاهد رهبان
زن یا شوهر همسر
زوج جفت
سبب خنکی مبرد
سخت و شدید قسی
شهر استان البرز هشتگرد
شهر استان مرکزی کره رود
شهر مازندران نکا
غذای نذری محرم شله زرد
گمان خیال
گنجشک ونج
لاف و گزاف قمپز
مانند بسان
محبوب دلبر
مرحبا احسن
معشوق هم معنی می‌دهد شاهد
نوبت وهله
همراه ردیف در شعر قافیه
هوای فرار پس
واحد اندازه‌گیری صوت بل
کالبدها اجسام
کتاب مقدس هندوان ودا
کشور آسیایی قرقیزستان
کلمه شگفتی وه


جواب مرحله ۴۵۴ جدولانه ۱

آزمند گردیدن طمع
آسان سهل
آسیب اک
اتصال پیوند
اثر امین فقیری تمام باران های دنیا
اردوگاه کمپ
از سوره‌های قرآن زخرف
از عناصر گازی هلیوم
امر از دادن ده
اهل ساری ساروی
بخار کردن تبخیر
برگ‌ها اوراق
بعلاوه وانگه
به پایان رساندن انه
به تنهایی یکتنه
به راه راست رونده راشد
بوی پشم سوخته کز
بی‌خانمانی اوارگی
بی‌دین کافر
پادشاه شهریار
پافشار سمج
پایتخت اتیوپی ادیسابابا
پایتخت لهستان ورشو
پزشکی که مشغول گذراندن دوره تخصصی است رزیدنت
پهلوان نیو
پیکر بدن
ترس بیم
ترمز چهارپا هش
ترک خفیف استخوان مو
تصدیق انگلیسی یس
تطابق دو شکل در دو سوی یک نقطه تقارن
جلسه نشست
جوش خمیر وز
چراغ دریایی فار
چند فن فنون
حرف جا نیانداختنی واو
خطوط موازی و نزدیک به هم در نقاشی هاشور
خنزیر گراز
خوردن اکل
خوشحالی شعف
دادنی مرد قول
دردسر هچل
دره شعب
دروغ باور نکردنی شاخ دار
دست عرب ید
دندانه کلید تز
رتبه ارج
رود پرآب اروپا دانوب
زاهد پارسا
سرداری امیری
سوار دلیر و چالاک شه سوار
سوار شدن رکوب
شتر سار
شقایق الاله
شهر استان بوشهر کنگان
شهر فارس لامرد
شکافتن و دریدن چاک دادن
شیشه و قرابه کپ
عروسک معروف باربی
عنوان روزنامه تیتر
غمزه ناز
فرارسیدن امدن
قصد کردن همت
گس دبش
گور قبر
گوش دادن شنیدن
لعن و نفرین سب
مأیوس دمسرد
مقابل ازا
میان تهی جف
ناگهان یکهو
نخ پشم آنقره موهر
نگاه داشتن حق کسی رعایت
هراس افکندن ارعاب
همگی اجماعا
واحد پول مراکش درهم
واحدی برای طول اینچ
ویتامین جدولی کا
کاری‌که‌مستلزم تجربه‌یا آموزش قبلی است فن
کامل و درست تمام
کشور آفریقایی گابون


جواب مرحله ۴۵۵ جدولانه ۱

آرایش زینت
آهوی کوهی کل
ابزار شکسته‌بندی اتل
اثر بزرگ ویکتور هوگو بینوایان
اثر رضا امیرخانی ارمیا
اثر نیکلای گوگول شنل
از ادات تشبیه سا
از تقسیمات ارتشی یگان
از گزندگان ساس
از مصالح ساختمانی گچ
اشعه مجهول ایکس
افسرده تنگدل
بخشنده وهاب
بد گفتن پشت سر کسی غیبت
بدبده بلدرچین
بدین معنی یعنی
برشته‌کن تستر
بزرگ و عظیم سترگ
به پایان رساندن ختم
بهشت جنت
پاره‌ها اجزا
پایان خاتمه
پروردگارا یارب
ترعه کانال
تیز و چالاک تند
جای، مکان بنک
جدا کردن گسستن
چراغ دریایی فار
چه وقت کی
چیزها اشیا
حرف خوردنی نون
حرف هشتم یونانی تتا
حلقوم گلو
حیله و نیرنگ ریو
خرمابن نخیل
خطاب بی‌ادبانه هی
دارای جاه و مقام شدن تمکن
درجه‌ای در ارتش گروهبان
درخت آزاده سرو
دستگاه گرمایشی بخاری
دوستی از روی راستی و درستی صداقت
دوم ثانی
رسته‌ها صفوف
رنگ به رنگ شدن تلون
سطح و رویه کف
سنگ عصاری غن
شب ماندن در جایی بیتوته
شگفتی عجب
شماره حساب
صف رج
عمومی ملی
عمیق گود
غله بو دادنی ذرت
فراوان نعمت ناعم
فرومایه رذل
فریبنده و زیبا گیرا
فهم و یاد ذهن
قدیمی باستانی
قطعی برای کتاب بغلی
گنج کنز
لباس رخت
مأمور شهربانی اجان
مجرای خون رگ
مجموعه ست
مرضی مزمن نقرس
مطابق اصول و قواعد قدیم کلاسیک
مظهر لاغری نی
مناطق حکومتی ولایات
مکر کید
نامبارک شوم
نرم‌تر الین
نقره گداخته سبیکه
نوعی نقش و نگار در معماری اسلیمی
همه را فرا گیرنده عام
هوو وسنی
کنار هم معنی می‌دهد لب
کهنه و فرسوده نخ نما


جواب مرحله ۴۵۶ جدولانه ۱

آب دهان تف
آذربویه بلال
آموزشگاه عالی هنر هنرکده
آوازی از گلو خرخر
اثر پرینوش صنیعی سهم من
اثر شهلا پروین روح حنای سوخته
اثر محمد محمد علی ادموحوا
اثر منیرو روانی‌پور گنجشک واقای رییس جمهور
از حروف الفبا شین
از ماه‌های سریانی ایار
انجام دادن کار اجرا
بازگشت رجعت
باشد که مگر
بن آستین ردن
بندگی خدمت
بهشت جاوید عدن
بیحواس منگ
بیهوده و عبث گزاف
پارسا روحانی
پای افزار لخا
پایتخت آلبانی تیرانا
تصدیق انگلیسی یس
تیر پیکان‌دار یب
جمع کردن ضم
جمیل زیبا
چرک و زرداب زخم هو
چوب نواختن موسیقی ارشه
حرف نداری بی
خدایی الهی
خشنود خرسند
درنده زیبا ببر
دسر منجمد بستنی
دشت و صحرا دمن
زبرین فوقانی
زمان بی نهایت ابد
سرگرمی‌های سودمند جداول
سست رخو
سلول یاخته
سنگ نوشته کتیبه
شعیر جو
شهادت گواهی
صمغ تلخ الوا
صورت قانونی داشتن رسمیت
ظالم ستمگر
فحش دشنام
قایق لتکا
گوش اذن
گونه قبیل
مال برخی گرو نه است هشت
مرغ لاشخور دال
معروف نامور
میراث ماترک
نام چشمه‌ای در بهشت تسنیم
نقش هنرپیشه رل
نویسنده یکلیا و تنهایی او تقی مدرسی
ورقه آهنی قلع اندود شده حلبی
کشش جذبه
کمربند شال
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۴۵۷ جدولانه ۱

آسایش راحت
آفت گندم سن
ابزار اندازه‌گیری مقدار برق الکترومتر
اثر علی شریعتی ویژگی های قرون جدید
اثر ناصر خسرو وجه دین
از سوره‌های قرآن الرعد
افسر ارشد در ارتش خارجی ژنرال
اقسام وجوه
امپراطور بیابان شتر
انتها یا قعر چیزی ته
ایستگاه راه آهن گار
بایسته حتم
بخشاینده راحم
بخشنده وهاب
بد گفتن پشت کسی غیبت
بددل غر
بدیع نو
برابر یکسان
پایان نامه تز
پایان، آخر منتها
پایتخت اتریش وین
پایتخت زیمباوه هراره
پرستار کودک دده
پرورش دادن تربی
پوشش ستر
پیاله جام
پیوسته یک بند
تابان فروزان
تقریبا حدودا
تیر پیکان‌دار یب
جزئی از فعل شناسه
چانه زنخ
چهارچوب عکس قاب
چیزهای پراکنده و بیهوده خرده ریز
حلال رنگ تینر
خبر اگاهی
خطاب بی‌ادبانه هی
خوب و نیک نغز
دانشمند و فیلسوف حکیم
دوری هجر
دین شرع
رشته نخ
زراعت به موقع هراکش
ساختمان و سازنده‌اش بنا
ساز شاکی نی
سال‌ها سنوات
سرشیر شمه
سلسله بعد از قاجار پهلوی
سوسن زرد وج
شرکت سازنده کنسول بازی سگا
شنای سخت پروانه
شنبه سبت
شهری در انگلستان لیدز
شهری در ایالات متحده دالاس
شیرینی‌پزی قنادی
طرف زی
ظرف لباس‌شویی لگن
عدد قرن صد
عنوانی برای فرمانروایان هند راجه
غم اندوه
فصیح غرا
قلب قرآن یس
گام قدم
گنج کنز
گیاهی با برگ‌های تلخ و سمی خر زهره
مایل خمیده
مجاز از مرد درشت هیکل و گردن کلفت نره خر
مجرم بزهکار
مقیاسی برای طول پا
منگنه پانچ
ناگهان خودمانی یهویی
نامی برای اروپایی غربی
نشان دادن ارایه
نشانی ادرس
نوار ضبط صوت کاست
هم چشمی کردن رقابت
هم رتبه همسنگ
هنگامی که وقتی
کوچک که
کودک بچه
کوشش جهد
یکی از انواع آن عقیق است کوارتز


جواب مرحله ۴۵۸ جدولانه ۱

آب دیده اشک
آشتی سلم
آشکار شدن ظهور
ابزار اندازه گیری جریان برق ضعیف گالوانو متر
اثر هرمان هسه دمیان
از تهمت پاک شده مبرا
از دوزیستان سمندر
از شهرهای گیلان شفت
اسلحه پرکاربرد روسی کلاشینکف
اصلاح سیاسی رفرم
بسیار زیاد فت
به سوی پایین فرو
بی آبرو شدن لکه دارشدن
پایتخت سوریه دمشق
پایه اداری اشل
پرنده زیبا قو
پریشان گویی هذیان
پندار و گمان وهم
پوشاک گشاد بی‌آستین شنل
ترساندن و گریزاندن رماندن
حرف دهم یونانی کاپا
حرف نفرت اف
خط‌کش مهندسی تی
خمیده دوتا
خوش قدم نیکپی
داستان حکایت
درخت تسبیح یسر
دشنام لعن
دوستی و محبت ولا
ذخیره رزرو
راندن مزاحم دک
رسانیدن خبر انها
رعشه لرزه
رفتار و کردار عمل
رنگ لون
رود آسیای میانه سیردریا
روکش سفال لعاب
زنبیل شاو
زهر هلاهل رز
زودباور ساده دل
زیرمیزی رشوه
سازش کردن کنار امدن
سخن بیهوده هذر
سوی جهت
شاد شدن فرح
شهر فارس کوار
شهری در ایالات متحده هیوستون
شکمباره رس
شیر حیدر
شیرینی تولد کیک
صابون خیاطی مل
ضرورتا لزوما
عبادتی که واجب نیست نافله
عدد منفی نه
عشق خارجی لاو
عضو مجلس بزرگان سناتور
فاصله مسافت
فرومایه رذیل
گندم اگ
گوش اذن
گونه‌ای هلو شفتالو
لاغر و ضعیف نزار
ماشین خودرو
مال برخی رنگ ندارد حنا
مال برخی گرو نه است هشت
ماهی هزار کیلویی تن
متداول بین مردم عرف
مجبور به حضور در محکمه دادگاهی
مدد و یاری کمک
مسافر راهی
نگاه خیره زل
نمو کننده بالنده
کندر رومی رماس


جواب مرحله ۴۵۹ جدولانه ۱

آدم آهنی ربات
از آبزیان نهنگ
از الفبای یونانی الفا
از خود گذشته فدایی
از درندگان ببر
از ریزابه‌های دریای عمان ایندوس
اسب ترکی ات
اسب تندرو رهوار
اسب ماده مادیان
استوار رسیس
اسلحه کمری رولور
اصل چیزی ام
ام‌الشرایین ایورت
اولین جاندار ذره‌بینی امیب
باور نکردن انکار
بدبختی ادبار
برادر سلم و تورج ایرج
بسیار وافر
بهره‌مند نایل
پرگار دواره
پس گرفته شده مسترد
پست فطرتی ردایت
پهلوان بهادر
پیروی کردن ارداف
پیل الکتریکی باتری
تراس بالکن
تکنولوژی قرن نانو
تکیه داشتن اتکا
تیمارستان هروانه
جزیره پناهگاه حیات وحش استان گلستان میانکاله
جغد بوف
جملگی سراسر
جوش‌های ریز بدن ایر
چهار من تبریزی ری
چوپان شبان
حامله ابستن
خوراک چهارپایان یونجه
خوشه گندم سنبل
داستانی از امیر حسن چهلتن چیزی به فردا نمانده است
در مصرفش صرفه‌جویی کنید اب
درخت جوان نهال
دور کردن نفی
رئیس قبیله خان
رختکن حمام سربینه
رنج درد
روستا ده
رویارویی مواجهه
زاده چارپایان نتاج
زیرک رند
سترون یایسه
سرگردان ویلان
سرنگون اندروا
سرور و شادی بهجت
سمیع شنوا
سنگ آسمانی شهاب
سوا و منفک جداگانه
سیادت سروری
شراکت در غصه دیگران همدردی
شرح کتاب اوستا ایارده
شهر پرجمعیت ایران تهران
شهر ترکیه بورسا
صاحب مالک
صبح زود بامداد
صداهای درهم و برهم همهمه
صومعه‌نشین راهب
طاقچه بالا رف
طفیلی انگل
عارف ربانی
عدد مقدس هفت
عظیم گت
فلانی یارو
فلیم مجید مجیدی بچه های اسمان
قدم یکپا لی
گشایش فرج
گلی زیبا نیلوفر
گیج هاج
لباس کهنه مندرس
لکنت زبان تاتا
مادر ترک انا
ماله بنایی انداوه
ماه سرد دی
محکم کردن شد
مدارک اسناد
معکوس وارون
منور نورانی
موی پشت لب مرد سبیل
هفتاد و پنج گرم سیر
واحد اندازه‌گیری دستی وجب
واحد سنجش طول متر
وسیله اسباب
وسیله نقلیه همگانی اتوبوس
کار مجری اجرا
کتاب حضرت داود زبور
کفایت کردن اکتفا
کمک یاری


جواب مرحله ۴۶۰ جدولانه ۱

آری بلی
آشامیدن نوشیدن
آفرین ثنا
آهنگی که برای ارکستر کامل ساخته شود سمفونی
اتحاد یک دستی
اثر آلفونس دوده ارنوین
اثر جعفر مدرس صادقی سفر کسرا
اثر رضا امیر خانی ارمیا
ادیت ویرایش
از آهنگ‌های موسیقی ایرانی شهناز
از ابزار گرمایش شوفاژ
از خدایان بابل نبو
از خطوط قرآنی نسخ
از سوره‌های مکی یس
از علوم پایه فیزیک
از متخصصین علوم پایه فیزیکدان
اسبابی برای جلوگیری از سرقت دزدگیر
اصلاح سیاسی رفرم
الکتریسیته را به صوت تبدیل می‌کند بلندگو
امر از پاشیدن پاش
باغ روضه
برش سینمایی کات
بزرگ‌تر ارشد
بزرگتر کبری
بند زنجیر قید
به راستی الحق
به عهده گرفتن کاری کفالت
به کلی یکسره
بی‌پرده صریح
بی‌فایده و بیهوده باطل
بیگانه اجنبی
پاکتر اقدس
پستی دنایت
پشته بلند تل
پیش‌نماز امام
توانگر غنی
جوانمرد فیاض
چشمه بزرگ ینبوع
چوب سوزاندنی هیزم
چوب‌فروش خشاب
حرف تصدیق اری
حرف نداری بی
حیله‌های پنهانی دسایس
خطاب بی‌ادبانه هی
دالان راهرو
در پای برخی درختان می‌روید پاجوش
درستی راستی
درماندگی ستوهی
درک و احساس حس
دنیا گیتی
دور زدن گشتن
دورتر ابعد
رخسار وجنات
رده صف
رفتار به ناز چم
زن دلیر و بی‌باک شیرزن
ستاره دنباله‌دار هالی
سرخ نیمرنگ الا
سروده‌های زردشت گات
سست و ناتوان زپرتی
سلاح انفجاری بمب
سهل‌انگار لاقید
شاعر کارنامه بلخ سنایی
شرکت کامپیوتری آمریکایی اپل
طبق مقررات قانونی
فدراسیون جهانی کشتی فیلا
فراخور متناسب
فرشته عهد و پیمان میترا
فهماندن به شخص نفهم شیرفهم کردن
قرارها شرایط
قورباغه درختی وک
گذشتن عبور
گل نگونسار سیکلامن
گوارا مهنا
گیره پنس
مدارک اسناد
مرکز کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
مسیحیت ترسایی
معتاد به حشیش حشیشی
ملون رنگین
موشک زیر آبی اژدر
میکروبیولوژیک میکروب شناس
ناپاکی پلیدی
نزول ربا
نصف هر چیز نیمه
نوشابه الکلی روسی ودکا
نویسنده دهکده پرملال امین فقیری
همراه لوچه لب
کار بی‌مزد بیگار
کار سرسری سمبل
کارگاه هنری اتلیه
کاغذفروش وراق
کانون‌ها مراکز
کمان تیر اندازی شیو
یگانه احد
ییلاق قشلاق می‌کنند چادرنشین


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.