دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 481 جدولانه 2 | جواب مرحله 482 جدولانه 2 | جواب مرحله 483 جدولانه 2 | جواب مرحله 484 جدولانه 2 | جواب مرحله 485 جدولانه 2 | جواب مرحله 486 جدولانه 2 | جواب مرحله 487 جدولانه 2 | جواب مرحله 488 جدولانه 2 | جواب مرحله 489 جدولانه 2 | جواب مرحله 490 جدولانه 2 | جواب مرحله 491 جدولانه 2 | جواب مرحله 492 جدولانه 2 | جواب مرحله 493 جدولانه 2 | جواب مرحله 494 جدولانه 2 | جواب مرحله 495 جدولانه 2 | جواب مرحله 496 جدولانه 2 | جواب مرحله 497 جدولانه 2 | جواب مرحله 498 جدولانه 2 | جواب مرحله 499 جدولانه 2 | جواب مرحله 500 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۴۸۱ جدولانه ۲

آداب و معاشرت‌می‌داند اجتماعی
آفت گندم سن
آمد و شد کردن تردد
آهوبره غزال
آیین‌ها رسوم
اثر ژان پل سارتر مگس ها
از ابزار موسیقی آکاردیون
انجیر قرآنی تین
انس گرفته مانوس
ایمان آوردن گرویدن
بار و دفعه نوبت
بازیکن میانه میدان هافبک
بخشی از نیویورک منهتن
به دنیا آوردن زا
بوی خوش نکهت
بیان شده مشروح
پایتخت لبنان بیروت
پهلوان یل
پیر زال
پیر سالمند
پیر مسن
تجاوز درازدستی
ترساندن رم دادن
تصویر عکس
تکنولوژی فناوری
جمع بلا بلایا
چای فرنگی تی
حضور ندارد غایب
خطاب بی‌ادبانه هی
خمیر رنگرزی بتونه
خوب نیک
در ضمن ضمنا
درخت انگور تاک
درخت مخروطی شکل سرو
دسته و گروه اکیپ
دعای هنگام زیارت زیارت نامه
دور دهان کب
دوگوشی هدفون
زایل شده مزیل
زبانه آتش لهیب
ساز شاکی نی
سرباز ویژه رنجر
سره ناب
سرها ریوس
سکنه تاجیکستان تاجیک
شبکه اشتراک فایل تورنت
شمشیر بران صل
شهر هرمزگان بندرجاسک
شکنجه و آزار زجر
عدد فوتبالی اا
عدو دشمن
عضوی از بدن ران
عقب ورا
غذای آبدار آش
غیر، مگر جز
فرایند پروسه
فوتبالیست آلمانی رویس
فوتبالیست آلمانی مارسل اشملتزر
فوتبالیست فرانسوی اورا
فیلمی از فرزین‌مهدی‌پور روزدیدنی
قوای مدرکه حواس
گوارا هنی
مأمور شهربانی آجان
مار خطرناک افعی
ماه خارج اوت
متحرک سیار
مجلس روسیه دوما
مروارید در
مستقیم یک راست
مشت‌زنی بوکس
منفی نگاتیو
مورد توجه قرار دادن عنایت کردن
نام قدیم کازرون نورد
نشانه مفعولی را
نغمه و سرود نوا
نمایندگان سیاسی سفرا
نوعی حلوا لو
نوعی زردآلو قیسی
نوعی ساز بادی سازدهنی
نومیدی یاس
نیلوفر فل
هم سن و سال هم زاد
ورزش انعطاف و تعادل ژیمناستیک
کارگردان ارباب حلقه‌ها پیترجکسون
کرک پرز
کنج زاویه
کوچکتر که تر


جواب مرحله ۴۸۲ جدولانه ۲

آفت گندم سن
آیین دین
ابریشم خام قز
اثر اسماعیل فصیح گردابی چنین حایل
اثر امیر عشیری دیواراقیانوس
اثر پا رد
از پیامبران داود
از روی ناچاری ضرورتا
افسوس و دریغ حیف
امرود مل
انتها و قعر ته
بغل بر
بی‌خبر و ناگاه ناگهان
پایتخت کوبا هاوانا
پستی فرومایگی
پوست دباغی شده چرم
پوشش سقف برخی خانه‌ها شیروانی
ترسیدن و گریختن رمیدن
تعداد افراد خانواده خانوار
تعلیم و تربیت آموزش
توانا ذوالقدر
تیر انداختن رمی
تیم فوتبال ایتالیایی آ اس رم
جان خود را برای هدفی می‌دهد فدایی
جدا کننده حق از باطل فاروق
جهانی که درآنیم دنیا
چهره رو
چوب پهن و مسطح تخته
حرف دهن کجی یی
حرف نوروزی س
خانم بانو
خانه پشت به آفتاب نسر
خصومت مجادله
داخل درون
داستان بلند رمان
درآمد حاصل از فرصت‌ها رانت
دزدیدن استراق
دست آوردها نتایج
دفتر کوچک دفترچه
دور کردن تاراندن
دورویی ریا
دیوار بلند و محکم ترا
رئیس جمیز باند ام
رده‌ها صفوف
رستنی چتری شکل قارچ
ز ... بود مرد را راستی نیرو
زیر پا مانده له
سهم غذای یک نفر پرس
سیال تنفسی هوا
سیماب جیوه
شاد شدن طرب
شلوار جین لی
شهر آذربایجان غربی شوط
شهر لرستان دورود
شهر کرمان منوجان
شهر یزد تفت
شهری در کانادا تورنتو
شکاف باریک روی چیزی شیار
شکل و صورت هییت
شیرینی‌پز قناد
طرفدار هواخواه
ظرف حمام وان
غذای آبکی آش
فروشنده آب سقا
فروشنده دوره‌گرد دست فروش
فوتبالیست آلمانی خدیرا
فوتبالیست پرتقالی نتو
فیلمی از محمود کلاری ابروآفتاب
فیلمی با بازی شقایق‌فراهانی پروانه ای درباد
گدای سمج هادوری
گوشت چرخ کرده قیمه
مار خطرناک کبرا
مار عظیم الجثه بوا
ماه فرنگی نوامبر
معلم دوره متوسطه دبیر
مفلس و بینوا آس وپاس
مورچه ریز ذر
میل و شهوت هوس
نفی از ترسیدن مترس
نیرنگ حیله
نیکوکار خیر
همسر زن شو
واژه آرزو کاش
ورزش نشانه گیری دارت
کبوتر دشتی یمام


جواب مرحله ۴۸۳ جدولانه ۲

آشکار کردن نمودن
آگهی رکلام
ابزار رسم زاویه قائمه گونیا
از بت‌های جاهلیت عزی
از بی ادبان ادب آموخت لقمان
از جنس بلور بلورین
از دست رفته مافات
از دین برگشتن الحاد
از سوره‌ها یاسین
از نو مجددا
اسب بارکش یابو
اعتقاد باور
امتداد راستا
انبار ته کشتی خن
اندازه مقدار
برابری مساوات
برهنه رت
بسیار نالنده انان
بلندی سر کوه ستیغ
پایتخت کرواسی زاگرب
پایتخت کوبا هاوانا
پسوند شباهت سان
پسوند طی کننده نورد
پیشوا اسوه
ترازو میزان
تیم فوتبال فرانسوی لانس
جانور افسانه‌ای ترسناک نسناس
جواهرفروش جوهری
چشمه بزرگ ینبوع
حرف نفی نه
حصیر بوریا
خالص و بی‌غش سارا
خراشیدن حک
دارای زن و فرزند عایله مند
دارای علم و ادب ادیب
داستان حکایت
دایر آباد
در حال فغان نالان
دریغا هیهات
دلایل آشکار بینات
ده هزار متر مربع هکتار
رتبه کارمندی اشل
رودی در استان فارس کر
زبان واتیکان لاتین
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان ریزوم
سپاهی لشکری
سوگند به خدا والله
شاعر مثنوی معنوی مولوی
شب‌های عرب لیالی
شهر اصفهان سمیرم
شهر مرکزی نیم ور
طرز سخن گفتن لهجه
علامت جمع فارسی ها
فرزند رستم در شاهنامه سهراب
فرزند ناخلف نا اهل
فضله چهارپایان پهن
فوتبالیست آلمانی هوملس
فیلمی با بازی فاطمه گودرزی حریف دل
قابل لمس ملموس
گل سرخ رز
لا به لا تودرتو
مؤدب با ادب
ماست چکیده لور
مال برخی از مو نازکتر است گردن
مراسم یادبود یادمان
مفاهیم لطیف و دقیق نکات
ناشناخته مجهول
نخستین اولین
نزد عرب لدی
نمو دادن رویاندن
نیکو و زیبا بهی
هرج و مرج طلبی آنارشیسم
هرج و مرج و بی‌نظمی آنارشی
هم‌شغل همکار
واحد بسامد هرتز
واحدی در سطح آر
ویتامین جدولی کا
کار و بار مشغله
کام دهان
کبودی اندک در پوست نیلک
کشنده بی‌صدا سم
کشور آسیایی ایران
کشور اروپایی لتونی
کلام خودستا من
یال اسب پش


جواب مرحله ۴۸۴ جدولانه ۲

آب آشامیدنی ما
آغشته به قیر قیراندود
آلونک کومه
اثر پا رد
اثر یان فلمینگ تندربال
از حشرات گزنده ساس
اشاره به دور آنها
اندوهگین و غمگین اسی
ایالتی در آمریکا هاوایی
بالاپوش زنانه و مردانه کت
بخش پایین جامه زنانه دامن
به سوی الی
پدران آبا
پرسش از تعداد چند
تازه و نو جدید
تحقیق در امری رسیدگی
تمام و کامل تام
ثابت فیکس
جای خلوت و آرام دنج
جایی که سایه باشد نسار
جستن گلوله هک
جعلی و بی‌پایه و اساس من درآوردی
جوی خون رگ
چین و شکن یرا
حرف پیروزی وی
حسرت خوردن اسف
خانه سرا
خمیدگی گوژ
خورش با برنج چلوخورش
درخت آزاده سرو
درس خوانده ملا
دلتنگی حاصل از یادآوری گذشته نوستالژی
دهان خودمانی دهن
دوستان و یاران همراهان
رنج و محنت لگ
رنگی بر خودرو بژ
روسیاه مطبخ دیگ
روییدن گیاه نبت
زوبین مک
سرگشته و درمانده هاج
سنبل کوهی فو
سند مدرک
سو و جانب ور
سوا جدا
سوراخی در کوه غار
سیلی لت
شاعر خیمه‌دوز خیام
شهر استان فارس پاسارگاد
شهر خراسان جنوبی نهبندان
شهر عرب مدن
شیر درنده اسد
شیوا رسا
صاعقه برق
طاقت تاب
غنیمت‌ها غنایم
فرشتگان ثبت کننده اعمال کرام الکاتبین
فرهنگستان آکادمی
فوتبالیست آلمانی لام
فیلمی با بازی پل نیومن هاد
فیلمی با بازی نیکی کریمی مرگ ماهی
قابله ماما
قرض و دین وام
قوت لایموت نان
گاوباز ماتادور
گناهکار مجرم
متمتع کامروا
منسوب به ملت ملی
منصوب به امور صنعتی فنی
میوه تلفنی آلو
ناپدری راب
ناخوشی درد
نادیده گرفتن خطای ورزشی آوانتاژ
ناسیونالیست ملی گرا
نهایی غایی
نوعی بیماری تنفسی حاد سارس
هرگز نه عرب لن
همایش گرد همایی
همراه کوپال یال
همسایه همجوار
هیاهو به راه انداختن جار و جنجال کردن
کافی بس
کره گوی
کشف ماری کوری رادیوم
کشور آسیایی هند
کشور آمریکای شمالی جاماییکا
کشور اروپایی گرجستان
کلام تصدیق آری
یک‌سان یکنواخت
یکی از مزه‌ها ترش


جواب مرحله ۴۸۵ جدولانه ۲

آقای اسپانیایی دن
ابزار وسیله
ابزار آهنگری سندان
اثر شفیعی کدکنی زمزمه ها
اجاق مخفی فر
از جنس نمد نمدین
از درختان افرا
از روی اجبار ضرورتا
از سوره‌ها سبا
از عناصر فلزی پتاسیم
اسب سفید رنگ هدنگ
اشاره به نزدیک این
اعتقاد و یقین باور
الهه خورشید مصر باستان را
ایالتی در آمریکا رود ایلند
ایالتی در آمریکا یوتا
ایل تبار
باد سرد زم
باز شدن غنچه شکفتن
بازیگر خوشه های خشم هنری فاندا
باطل کردن فسخ
بانگ و آواز ندا
بد گفتن پشت سر کسی غیبت
برگشتن از گناه انابت
بزرگان و مهتران روسا
پارچه سوراخ سوراخ تور
پایتخت ویتنام هانوی
پرنده خوش‌خوان کبک
پرنده کاکل به سر کاکلی
پشم شتر وبر
پنهان کردن اخفا
پیدا شدن بروز
تأیید کرده شده موید
ترمز چهارپا هش
تکیه کلام درویش یاهو
حرف دهن کجی یی
حمله ناگهانی در شب شبیخون
خاک کوزه‌گری رس
خداوند رب
خدمتکار زن کلفت
خشک و سخت یابس
خط‌کش مهندسی تی
خنک کننده موتور رادیاتور
خون دم
در دیگ و مانند آن سرپوش
درخت انار ناربن
درون دهان بچ
رنجور ناخوش
رودی در روسیه ینیسیی
زین و یراق اسب ستام
ستیزه کردن عناد
سخنان بیمار گونه یان
سود برنده نافع
شرمندگی خجلت
شعله آتش لهیب
شغل دفتری دارد کارمند
صفحه ذخیره اطلاعات‌کامپیوتری دیسکت
ضمیر همیشه غایب او
علت سبب
فوتبالیست هلندی دالی بلیند
فیلمی از کیومرث‌پوراحمد بی بی چلچله
فیلمی با بازی سام درخشانی مسیرروشن
فیلمی با بازی فرامرز قریبیان تارهای نامریی
فیلمی با بازی هما روستا دوهمسفر
قاب عینک فریم
قتل سیاسی ترور
قعر چیزی ته
گاوآهن خیش
گریختن فر
گشوده باز
گوش دادن شنیدن
گوشه کنایه
گیاه نبات
ماه میلادی دسامبر
مایع و روان آبکی
مهمانخانه بزرگ هتل
میخ چوبی وتد
میرآب آبپا
نت میانی لا
نصف نیم
وسیله کوفتن چکش
کباب شده بریان
کشیده شده ممتد
کلمه تصدیق آری
کنسولگری سفارت خانه
کوه‌ها جبال
یگان تاکتیکی نیروی هوایی اسکادران


جواب مرحله ۴۸۶ جدولانه ۲

آب ترکی سو
آب دیده اشک
آواره در به در
آکادمی فرهنگستان
اثر ایرج پزشک‌زاد خانواده نیک اختر
اثر مولیر ازدواج اجباری
ادیت ویرایش
از اشکال چهار ضلعی ذوزنقه
از اوراق بهادار سفته
از درندگان یوز
از رودهای مرزی ارس
از سوره‌ها توبه
از نت‌ها فا
اما لیک
امر از پاشیدن پاش
اهتمام ورزیدن به کاری اعتنا
با پروژگتور می‌بینند اسلاید
باب در
باران منجمد تگرگ
بنده زرخرید قن
به جا آوردن ادا
بیماری زردی یرقان
بینوایان ندارها
پایتخت رواندا کیگالی
پایتخت غنا اکرا
پایتخت کیپ ورد پرایا
تابه نان پزی ساج
ترک‌بند فتراک
تمام و کامل تام
تیم فوتبال آلمانی کلن
جمع نفس نفوس
چربی پیه
چندین وزیر وزرا
حرف عصا ل
درون دهان نج
دست بر قضا اتفاقا
دست مالیدن مس
دفعه و بار کرت
دیوار کوتاه نرا
راندن مزاحم دک
راهنما هادی
رسم و عادت آیین
رشد کننده نامی
روش حل مسأله‌کامپیوتری الگوریتم
زاماسکه بتونه
زمینه تم
سخن کلام
سر رمز
سرگشتگی حیرت
شاهزاده فرنگی پرنس
شبیه همانند
شلیدن لنگیدن
شهر خراسان رضوی فریمان
شهر فرانسه لیون
شهر لرستان الشتر
شهری در انگلستان یورک
صاحب کار کارفرما
عادت و خوی داب
علامت و نشانه نشان
فاقد عاری
فرانسه قدیم گل
فوتبالیست اسپانیایی مارتین مونتویا
قرص حب
قلاب کیف و کفش سگک
گربه عرب هر
گریبان یقه
گریه با سوز و گداز زار
مبحثی در ریاضیات انتگرال
محافظ گارد
مرطوب نمور
مفتخر سرافراز
میوه باب گلو هلو
نمایان مریی
نوعی بیماری پوستی گر
نوعی رنگ مو مش
هموار شدن تخت شدن
و اگر نه ورنه
وسیله گوش دادن‌به‌موسیقی هدفون
وقت و زمان گه
کتاب فال فالنامه
کرم شب تاب شب افروز
کشور آفریقایی انگولا
کشورها ملل
کنون الان
یک نواخت یک دست


جواب مرحله ۴۸۷ جدولانه ۲

آبنوس جغ
آمدن و وارد شدن رسیدن
آنچه به سرعت محو شود زودگذر
ابهامات شبهات
اتومبیل سبک سواری
از اجداد رستم گرشاسب
از ایالت‌های آمریکا ایوا
از خوردنی‌های شیرین شکلات
از سازهای زهی سه تار
از سبزیجات خوراکی جعفری
از فرشتگان قبر نکیر
اسباب وسایل
انجمن کمیته
انگبین عسل
بار خدایا اللهم
بزرگی نمودن تکبر
بلند رسا
به زیان او علیه
بی‌بند و بار هرهری
بیماری دا
بیماری‌ها امراض
بیهوده و به درد نخور نخاله
پاک شمردن تقدیس
پایتخت مصر قاهره
پرنده طایر
پوستین وت
ترسیدن و گریختن رمیدن
تنبل کم کار
تنگه جنوبی هرمز
تیره شده مکدر
جلوی جریان چیزی را گرفتن بند آوردن
چاکر نوکر
چیستان بردک
حریف هماورد
حقیقی و راستین واقعی
خجل شرم گین
خدای درویش هو
خود بار آمده دیمی
خودرو مسافر بر تاکسی
خوش و خرم انوشه
در حالت مستی مستان
درآمد عایدی
دلیل‌های آشکار بینات
راه کوتاه طریقه
رود ایتالیا پو
زمان بی‌آغاز الست
سپردن چیزی نزد کسی تودیع
ستردن موی از بدن تراشیدن
سست و وارفته شلوول
سنگ عصاری غن
سواره راکب
سیال تنفسی هوا
سیلی صدادار شپلق
شربت قند آب قند
شرمگین خجول
شهر همدان نهاوند
شهری در ایالات متحده جک سونویل
صاعقه آذرخش
صافی فیلتر
ضمیر انگلیسی یو
عالم غیب لاهوت
عدد منفی نه
عرض حال ها عرایض
عید ویتنامی‌ها تت
فیلم میلوش فورمن پاتون
قالب شعری حافظ غزل
مال و دارایی سرمایه
مالک و دارا ارباب
مرافعه‌ها دعاوی
مشاور رایزن
مملکت اقلیم
من و شما ما
موجود بی‌جان و بی‌حرکت جماد
موی گردن اسب یال
میزان ترازو
میزان ... ملت است رای
نااستوار لق
نابینا کور
نمایان پدیدار
نوعی پارچه ابریشمی تافته
همچون چو
واحد اندازه‌گیری حرارت کالری
واحد پول ترکیه لیره
کشاورز کدیور
کیمیا اکسیر


جواب مرحله ۴۸۸ جدولانه ۲

آتشگیره خف
آلت فلزی دوشاخه انبر
آماده شدن خمیر ورآمدن
آهوی ختن اف
اثر ناصر خسرو زاد المسافرین
اجازه حضور نزد پادشاه بار
از اجداد رستم گرشاسب
از پرندگان کبک
از پرندگان خوش‌آواز سار
از درندگان گرگ
از درندگان یوز
از رودهای مرزی ارس
از سازهای ضربی تنبک
از شهرستان‌های خراسان شمالی گرمه جاجرم
از منابع طبیعی گاز
انبار غله راش
بچه خوشگل مو طلایی کاکل زری
بخار دهان ها
بدنامی ننگ
بلند کردن برداشتن
بی‌حرکت راکد
بیماری دا
بینایی، نظر دید
پاره آتش شرر
پاک از گناه بری
پایتخت سیرالئون فریتاون
پراکنده خاطر گیج
پسوند تصغیر چه
پشم شتر وبر
پیامبر صبور ایوب
پیچ‌خورده تابدار
تنیسور اسپانیایی داوید فرر
توانگر دولتمند
توشه زاد
تیم فوتبال آلمانی وردربرمن
چهره رخ
حرف خوردنی نون
حمله هوایی بمباران
حیوان گران پوست خز
خاطر یاد
خوشحالی و شادی دنه
دایه ظیر
دستگاه دریافت امواج گیرنده
رایگان مفت
رخشنده براق
رنگ لون
رودی در شبه قاره هند گنگ
روزه گرفتن صیام
روی بیرونی هر چیزی ظاهر
روییدن گیاه نبت
زندان ندام تگاه
سبب دلسوزی می‌شود رقت انگیز
سرما زم
سورده‌های زردشت گات
شهر مرکزی نراق
شهری در آمریکا دیترویت
صومعه دیر
ظرف آب گره
ظرف گل گلدان
فرش مالیدنی نمد
فوتبالیست آرژانتینی خاویرماسچرانو
قرض و دین وام
قوم و خویش کس وکار
گروه دسته
گریه با سوز و گداز زار
گنجه لباس کمد
لخت و برهنه رت
مؤسسه تأمین خسارت بیمه
مادر ترک آنا
مادر عرب ام
متعهد شدن ملتزم شدن
محل ورود در
محلولی‌که‌به‌بیمار اسهالی‌می‌دهند اوآراس
مدن شهر
ملون رنگارنگ
من و شما ما
منسوب به مرد مردانه
نطفه تخم
نوعی برنج مرغوب صدری
نوعی بیماری عصبی آماس
نوعی پارچه کتانی برد
نوعی عایق رطوبت ایزوگام
نیز هم
هر یک از آلات موسیقی ساز
هندی‌اش معروف است تمر
وسیله سوراخ کردن مته
کار بزرگ و خطیر مهم
کاغذ روزنامه وب
کشور آفریقایی بوروندی


جواب مرحله ۴۸۹ جدولانه ۲

آش با
آغاز شب شام
آنکه قابلیت و استعداد ندارد نا اهل
اثر فئودور داستایفسکی ماری دهقان
از حروف الفبا میم
از هنرهای دستی خاتم کاری
افسرده و اندوهگین تنگ دل
انجیر قرآنی تین
باران اندک رش
بازیگر «طلا و مس» نگارجواهریان
باعث قطع تب می‌شود تب بر
بانگ و آواز صوت
بدون نیاز به ارتباط کابلی بیسیم
برگه شراکت سهام
برهان حجت
بغل بر
بلندی اوج
پابرجا ثابت
پسین ما بعد
پلید خبیث
پوشش ساتر
ترساننده هایل
ترمز کشتی لنگر
تصدیق آلمانی یا
تماس کنتاکت
تیم فوتبال انگلیسی اورتون
تیکه بر پشتی لم
چارق پاتابه
چسبنده دج
چست و چابک فرز
چشمه جوشان زهاب
حرف دهن کجی یی
حرف نهم یونانی یتا
حرکت فتحه زبر
حکیم فیلسوف
خسرو و پادشاه کسری
خو عادت
خوابیده نایم
دارای جاه و مقام شدن تمکن
درخت پر شاخ و برگ نارون
درنگ کردن مکث
دشنام دادن سب
دگرگون شدن تبدل
راه کوتاه ره
رفتار و کردار عمل
روزهای مذهبی مهم ایام الله
زنده بودن حیات
زننده ضارب
سازگاری وفق
ستون و پایه عمود
سنجیدن قیاس
شتر تیزرو جمازه
شهر استان فارس لامرد
شهر تهران ری
شکست لشکر هزیمت
شیر درنده اسد
شیشه و قرابه کپ
صفت‌ها اوصاف
صلاه نماز
طبقه کارگر پرول تاریا
عدد شماره
عید باستانی نوروز
فرومایه دون
قطعه زمین بلوک
قوم کم‌حرف لر
گاهنامه تقویم
گوارا هنی
ماده‌ای که به چیزی بمالند اندود
ماده‌سیاه حاصل از سوختن دوده
مجرای خون رگ
مدرسه خردسالان کودکستان
مرمر رخام
مسئول اجرایی کشور رییس جمهور
میل کردن به روی آوردن
نشانه بیماری تب
نوعی از موسیقی جاز
نوعی روغن گریس
نوعی ساز بادی سازدهنی
نیرومندی توانایی
واقعه رویداد
ورزش جسم و ذهن یوگا
کشور اروپایی اتریش
کشوری در آمریکای‌شمالی هاییتی
کنایه از دچار دلهره شدید شدن بال بال زدن
کهنه و پوسیده رث
کوشش جدیت
یار داماد عروس


جواب مرحله ۴۹۰ جدولانه ۲

آب بینی خل
آلت نخ ریسی دوک
اثر امیلی برونته بلندی های بادگیر
اثر علی مؤذنی دل آویزترازسبز
از رنگ‌ها صورتی
از گیاهان دارویی خطمی
بخشی از سوره آیه
برهنه رت
بوی رطوبت نا
بی‌سواد امی
بیکاره لش
پایتخت کیپ ورد پرایا
پایمال شده لگد کوب
پسوند راننده ران
پیدا کردن یافتن
پیرو حضرت موسی (ع) یهودی
پیشوای مذهبی لامایی لاما
تاخت اسب تگ
تخت پادشاهی سریر
تخت پادشاهی عرش
تیر پیکان‌دار یب
تیم فوتبال اسپانیایی ویاریال
چین و شکن یرا
حرف بیست و چهارم ق
در هم شدگی در ریسمان گره
دست نوشته خطی
دشوار شاق
راندن سوق
رفتار به ناز چم
رنگ سبز تند یشمی
روادید ویزا
رود مهم اروپا راین
رودی در خوزستان دز
رودی در سیبری لنا
روزی رزق
روزی دهنده رزاق
زاهد و عابد کاتوزی
ساز و برگ اسب یراق
سازمان مخوف هیتلری اساس
سرشوی گیاهی سدر
سیال تنفسی هوا
سیر شده از آب سیراب
شرافت عز
شماره و عدد نمره
شهر آذربایجان غربی میان دوآب
شهر مرکزی هندودر
شهر کنار دریا بندر
شهر کهگیلویه و بویراحمد گچساران
شهری در اسپانیا سویا
شکاف و رخنه جر
طبقه کارگر پرول تاریا
عامل، مأمور کارگزار
عدد خیطی سه
عدد روستا ده
عدد ورزشی دو
فرومایه دون
فلانی یارو
فوتبالیست اسپانیایی گارسیا
فیلمی با بازی بهروز وثوقی زنی به نام شراب
قرار و استقرار ثبات
قطعه احتیاطی یدکی
گروه و دسته جرگه
گل بی آن نمی‌شود خار
گماشته پادو
گمان وهم
لطیفه جوک
لطیفه‌ها هزلیات
لم یزرع بایر
مردد دودل
مسموم سمی
مفت‌خور سورچران
ملون رنگارنگ
مورچه ریز ذر
نقاش نگارگر
نوع انسان بشریت
نوعی زیرپوش رکابی
نوعی فروش مزایده
واحد پول روسیه روبل
واسطه میانجی
وسیله واکس زدن فرچه
ویراستار ادیتور
کامپیوتر رایانه
کشور آمریکای شمالی هاییتی
کشور اروپایی اندورا
یک دفعه یک بار


جواب مرحله ۴۹۱ جدولانه ۲

آب جوشان فواره
آشیانه مرغ عش
آغازها اوایل
ارث بردن وراثت
از اشکال هندسی چهارضلعی
از خواهران برونته آن
از روی خطا سهوا
از سازهای زهی ویولا
از سبزیجات ریحان
از سوره‌ها تین
از مراکز استان‌ها ارومیه
اشاره به دور آن
اندوهگین شدن افسردن
انسان بودن آدمیت
بدی شر
برآیندها نتایج
بزرگ ایل و طایفه بکتاش
بسیار امر کننده اماره
بشاش خنده رو
به تدریج اندک اندک
به دنیا آوردن زا
بی‌اساس واهی
پایتخت زیمباوه هراره
پایین زیر
پسوند طی کننده نورد
پهلوان یل
پیشکش نثار
پیکان پهن غداره
تاراج یغما
تیرگی رابطه کدورت
تیره سیاه
تیز و برنده تند
جانشینی نیابت
جانور مکار روباه
حصیر بوریا
حمله هوایی بمباران
خدای قدرت یونان باستان هرکول
خواست و میل ارادت
خودرو ماشین
درخت پر شاخ و برگ نارون
دیگدان سه پایه
دیوار بلند و محکم ترا
راه شاعرانه ره
رموز اسرار
روش و طریقه منوال
زبان قرآن عربی
زوبین مک
ساختمانی بر گور ضریح
سرمه توتیا
شعله آتش الاو
شهر بلد
شهرها مداین
شکوه و بزرگی جلال
صادق در دوستی وفادار
صدای درهم جمعیت همهمه
عدد تنفسی شش
عزیز گرامی
فراوانی وفور
فلز سفید مایل به سرخ کبالت
فیلمی با بازی جمشید‌هاشم‌پور بالاش
فیلمی با بازی مریلا زارعی هم نفس
گدا متکدی
گل نرم ته‌نشین شده لای
گلی خوشبو یاسمین
لاغر و نازک قلمی
مادر عرب ام
مادران امهات
ماده سرشویی شامپو
مهمانی باشکوه ضیافت
نابودی هلاکت
نفس نفس زدن هناسه
نمازهای مستحب نوافل
نوشابه الکلی لیکور
نویسنده امیل روسو
نیاز به ارتباط کابلی ندارد بیسیم
هدایت کردن وسیله نقلیه راندن
کاغز روزنامه وب
کلمه نفرت اف
کلی و بسیار عمده
کمربند زمین استوا
کنون فعلا
کوانتوم انرژی تابش‌الکترومغناطیسی فوتون
یادگار یاد بود
یکی از حشرات حشره


جواب مرحله ۴۹۲ جدولانه ۲

آتش قرآنی نار
آجر اسباب بازی لگو
آزرم و خجلت شرم
آشکار پیدا
ابزار داوری سوت
اثر احمد محمود مول
اثر محمد علی جمال‌زاده هزارپیشه
از سوره‌ها هود
از سوره‌ها یوسف
اسب آذری آت
اسم گذاشتن نامیدن
اصل و بنیاد سنخ
انتها منتها الیه
اکسید کلسیم آهک
ایالتی در آمریکا ایوا
بالا آمدن آب دریا مد
بالشتک آغشته به جوهر استامپ
بخار دهان ها
بخشش وهب
بر یکدیگر پیشی گرفتن مسابقه
بز نر تکه
به طور نسبی بالنسبه
به کار رفتن صرف شدن
پارچه مشبک تور
پایتخت ایتالیا رم
پایین آمدن نزول کردن
پرهیزکاری تقا
پسوند پیدا کننده یاب
پهلوانی در شاهنامه نریمان
پیشکشی برای عروس و داماد چشم روشنی
ترساننده هایل
ترمز چهارپا هش
تمرکز کردن بر چیزی زوم
چرخ خودرو تایر
حالت بیهوشی کما
حرارت گرما
حرف افسوس آه
حفر کردن کندن
حیله مکر
حیوان باربر خر
خاک کوزه‌گری رس
درخشان تابان
درشت اندام لندهور
دریای عرب یم
دستگاه نساجی هف
دعاها تسبیحات
دلیل آیت
دور کردن نفی
دوربین فیلم برداری دستی هندیکم
دوست یار
رستگار فایز
روز گذشته دی
زشت بد ترکیب
سد کردن بست
سرخ کم‌رنگ بور
سرمایه خود را از دست داده ورشکسته
سگ گزنده هار
سلاح سرد دو دم قمه
شاهانه خسروانی
شب نیست روز
شباهت همانندی
شهرکی در تهران اکباتان
صورت نقش
طبخ کردن پخت
طراحی مقدماتی اتود
عدد فردوسی‌پور نود
علاوه بر این دیگر
فوتبالیست اسپانیایی فرناندو یورنته
فوتبالیست برزیلی دنی آلوز
فیلم حبیب اله بهمنی تارهای نامریی
قمر زمین ماه
گله رمه
گلو نای
مرغ سعادت هما
منسوب به طایفه لر لری
نطفه تخم
نقش هنرپیشه رل
نوزاد کودکانه نینی
نکوهش لوم
هدایت راهنمایی
هوو وسنی
واحد پول ژاپن ین
واحدی در طول سانتیمتر
وفق حسب
کشور اروپایی لیتوانی
کلمه درد اوه
کلمه شگفتی وخ
یک پنجم خمس


جواب مرحله ۴۹۳ جدولانه ۲

اثر داستایفسکی بوبوک
از اوراق بهادار چک
از جنس نمد نمدین
از گیاهان علفی شنبلیله
اسب سرخ مایل به سیاه کهر
امر از زدن بزن
اندوه حزن
اکنون الان
ایستادن توقف
باب در
باد موافق شرطه
بازگشت صوت اکو
بدهکار وامی
برهنه رت
بزرگ‌زاده بیک
پایان‌نامه تز
پایتخت پرتقال لیسبون
پشت کول
پوشش اسلامی حجاب
پیروان ارسطو مشایین
تباه شدن بطلان
تجارت و پیشه‌وری کاسبی
تلخ عرب مر
تیره و تاریک ظلمانی
تیم فوتبال ایتالیایی آ اس رم
تیم فوتبال ایتالیایی هلاسورونا
ثروتمند تاریخ قارون
جدایی و دوری هجر
جستجو کاوش
چاره و گزیر بد
چایخانه فرنگی کافه تریا
چرخ خودرو لاستیک
حاکم فرمان روا
خارج شدن هوا از ریه بازدم
خدا اله
خدایی الوهیت
خستگی ناپذیر نستوه
خشکی بر
خم شدن در نماز رکوع
دارای زور و قدرت نیرومند
درخت زبان گنجشک ون
دستبند یاره
ذهن و حافظه یاد
رعشه لرزه
رنگدانه تنفسی هموگلوبین
روشن و نمایان پدید
زمان حاضر حال
زیر پا مانده له
سازمان پیمان آتلانتیک‌شمالی ناتو
سخن لحن
سوی و طرف زی
شاعر سده شش و هفت عطار
شفیره لارو
شماره و عدد نمره
شهر مرکزی خنداب
شیشه‌ای در آزمایشگاه آرلن
ضمیر انگلیسی یو
عرق روسی ودکا
غنیمت جنگی فی
فیلمی از جاناتان دمی سکوت بره ها
قدبلند بلند بالا
قسمتی از موشک کلاهک
گروه ورزشی تیم
لباس پوشیدن و عازم شدن شال وکلاه کردن
لطیفه جوک
لقب پادشاهان چین خاقان
ماده‌ای در صابون سازی پتاس
مانند بودن مشابهت
مایه روشنی آب
محدوده حرکت خودرو لاین
مسئول اجرایی کشور رییس جمهور
مقیاس طول متر
مهیب و سهمگین نژند
نفس سیگاری پک
نفس نفس زدن هناسه
نوشتاری کتبی
نوشته پست کردنی نامه
نوعی بیماری پوستی گر
نیستی هلاک
هموار مسطح
کاتب قلمزن
کشتی جنگی ناو
کشف رازی الکل
کشور اروپایی نروژ
کشوری در آمریکای‌شمالی دومینیکا
کنایه از گرفتاری‌و‌حوادث کشاکش
یک دانه قند حبه


جواب مرحله ۴۹۴ جدولانه ۲

آبدار خوشاب
آلت‌ها ادوات
آماسیده متورم
اثر پرویز قاضی سعید پشت آن مرداب وحشی
اثر رویدادی در ذهن خاطره
از روی اجبار قهرا
از زیر پوش‌ها تاپ
از عناصر فلزی منیزیم
از ماه‌های سریانی ایار
افسار مهار
اندرز ناپذیر آکنده گوش
ایزد نگهبان آب آبان
بانگ و فریاد خروش
بچه دزد معروف آل
برگه پر کردنی فرم
بزرگ و عظیم کلان
بنده زر خرید قن
به دنیا آمدن تولد
به زودی عن قریب
به هم نامه نوشتن مراسله
بکسل کننده کشتی‌ها یدک کش
بی‌مروت نالوطی
پارچه به اندازه یک‌دست‌لباس قواره
ترس‌آور دهشت انگیز
تعمیر پارچه رفو
تمرین بدنی ورزش
تیم فوتبال فرانسوی لوریان
جای خلوت و آرام دنج
جای نابودی مهلکه
جمع لایحه لوایح
جهانگرد سیاح
چای فرنگی تی
چربی پیه
حرف نفی نه
حرکت تکان
خجسته و مبارک فرخ
خداوندی الهی
خرده سنگ های ریز شن
خنسی و بیچارگی پیسی
خوب و خوش نیک
دارایی ثروت
دانه‌های ریز روی پوست جوش
دشوار و سخت شاق
دلیر و پهلوان گو
دو دلی ریب
دوگانه پرستی ثنویت
رمز راز
رهبر هادی
روایات احادیث
سلاح کاشتنی مین
سلطان جنگل شیر
سنگریزه ریگ
سوراخ مانندی در شکم ناف
شب‌ها لیالی
شهد نوش
شهر کردستان کامیاران
شیره انگور دوشاب
عداوت دشمنی
عدسی لنز
فیلمی از رابرت وایز اشکها ولبخندها
فیلمی از نیکی کریمی شیفت شب
فیلمی با بازی امین حیایی آدم باش
فیلمی با بازی نیوشا ضیغمی پارک وی
قدم گام
مانند بودن مشابهت
مباشر وکیل
مجبور شده ملزم
محل استقرار کتاب‌ها در کتابخانه قفسه
معروف و مشهور زبان زد
معمور دایر
مقابل و برابر قبال
مقیاسی در طول پا
موی گردن اسب یال
میان کمر
نااستوار لق
نابینا کور
ناساز ناموزون
ناسیونال ملی
نشانه آیه
واحدی در سطح آر
وسیله پر سر و صدا و مزاحم قارقارک
کارگردان اشک ها و لبخندها رابرتوایز
کشور اروپایی موناکو
یاری کمک


جواب مرحله ۴۹۵ جدولانه ۲

آتیه آینده
آلوده ناپاک
ابزار شخم زدن گاوآهن
اثر پائولو کوئلیو بریدا
اثر رضا امیرخانی مناو
اثر محمود گلابدره‌ای پرکاه
اجداد نیاکان
از انواع ابرها کومولوس
از پیامبران یعقوب
از چاشنی‌ها سس
از حروف یونانی دلتا
از سازهای ضربی دف
با هم شدن ایتلاف
باطراوت شاداب
بدگویی کردن هجا
برابری و مقابلی موازات
برهنه رت
بزرگ گت
به سختی در آرزوی چیزی بودن لک زدن
بیش از موعد مقرر آمده زودرس
پایتخت پاراگوئه اسونسیون
پدران اجداد
پیش‌شماره کد
تبدیل شونده متبدل
تپانچه تس
ترازوی‌اندازه‌گیری وزن‌های‌سنگین باسکول
تن آدمی کالبد
جاده ساخته و پرداخته شوسه
جدا سوا
جمع ادیب ادبا
جهان کیهان
حیوان گردن دراز زرافه
خستگی واماندگی
خشنود نیست ناراضی
خطاب بی‌ادبانه هی
در قفا غیابا
درخت تسبیح یسر
درست دانستن تایید
دین نیک به دین
دینداری دیانت
راهرو دهلیز
راهرو سقف‌دار هشت ضلعی هشتی
رایگان زب
رسم و عادت آیین
رشوه دهنده راشی
رنج و آزردگی زحمت
روحانی دین هندو برهمن
روزی‌ها ارزاق
زبان عمده خاور میانه عربی
زن شاعر شاعره
زیر پا ماندن له شدن
سالخورده پیر
ستاره دنباله‌دار معروف هالی
سخت گرفتن تشدید
سختی و عذاب وبال
شاطر نانوا
شهر اردبیل سرعین
شهر اصفهان شهرضا
شهر مازندران نکا
شیرینی‌پزی قنادی
طبیعت و سرشت نهاد
طبیعی نرمال
طرف چپ یسار
عوض و بدل کردن ابدال
قرابت خویشی
قورباغه درختی وک
گرفتنی است نه دادنی حق
گمان بردن ظن
گورها قبور
لذت بردن حظ
ماشین چاپ سریع رتاتیو
متناسب موزون
منسوب به پیامبر نبوی
نادر نایاب
نتیجه کار بازده
نرخ بها
نظیر و هماهنگ قرینه
نفس نفس زدن هناسه
نمایش‌سرا تیاتر
نوعی خورش اشکنه
نوعی ساز بادی نی لبک
نیرومند قوی
هم‌معنی مرادف
کاتب دبیر
کشتیبان ناخدا


جواب مرحله ۴۹۶ جدولانه ۲

آب انگلیسی واتر
آباد و معمور دایر
آرایش و زینت زیب
اثر الکساندر دوما سفیدها وآبی ها
اثر شهره وکیلی شهیر
احسان و نیکویی منت
اداره اطفا حریق آتش نشانی
الهه خورشید مصر باستان را
ایالتی در آمریکا مونتانا
بازی با سنگ و توپ هفت سنگ
بخشش و کرم سخا
بخیل تنگ چشم
به پایان رساندن اتمام
بوی بد گند
بی‌درنگ آنی
پایه و ستون رکن
پسوند شباهت آسا
تاخت اسب تگ
ترشرویی اخم
تمامیت کلیت
تنها و منفرد یکه
تهیدست فقیر
جابجایی هوا باد
جامه و لباس کسا
جای بازگشت ماب
جمع شیخ شیوخ
جنس خانه زنبور عسل موم
جوان فتی
چین و شکن یرا
حافظه یاد
حزن و اندوه هم
حیران و سرگردان سردرگم
خاندان دودمان
خدابیامرز شادروان
خردسالتر که تر
خورشید شمس
خون‌بها دیه
خوک نر ساد
درمانگاه مطب
درون دهان کب
درون‌پوست اندودرم
دستگاه بوجاری خرمن کوب
دور دهان نس
دیوانه سودا زده
ذکر و دعا ورد
ردیف رج
روز عرب یوم
روشن‌تر انور
روی و رخساره خد
زادگاه وطن
زن‌بابا نامادری
سخت کوفته و خسته له ولورده
سر هر چیزی نوک
سره ناب
سیلی تس
شدنی می‌شود بادا باد
شکوه فر
طفل بچه
عادت و خوی داب
عدد منفی نه
عقل خرد
علف خوردن چهارپایان چرا
فیلمی از الیا کازان ملاقات کننده ها
فیلمی با بازی بهروز وثوقی کاروانها
قدم گام
گروه اسبان خیل
گشودن حل کردن
گوشت بریان کباب
گیاهی است خاردار گون
گیاهی خاردار یز
مجموعه ست
محل نگهداری کودکان‌بی‌سرپرست پرورشگاه
مقابل رویا روی
مقاومت ایستادگی
میل کردن روآوردن
ناپاکی آلودگی
نشیمن پشت چهارپا زین
نفی از ترسیدن مترس
نمد زین یون
نمونه خروار است مشت
نوعی نوشابه الکلی آبجو
هامون دشت
هنوز گل نشده غنچه
واحدی در سطح آر
وحشی دد
وسیله تعیین جهت باد باد نما
کشور آسیایی ترکمنستان
کشور خجسته یمن
یاری دهنده ممد


جواب مرحله ۴۹۷ جدولانه ۲

آجیل شکستنی تخمه
آدم بد قلق نرو
آنکه نداند چکار باید بکند بلا تکلیف
اثر عبدالحسین زرین‌کوب روزگاران
اثر عبدالحسین زرین‌کوب سرنی
اثر غلامحسین ساعدی جای پنجه درهوا
اثر نیما یوشیج ایشب
از ادات پرسش کدام
از سازها گیتار
امتیازها مزایا
برنج‌کوبی رزازی
بغل بر
بلبل هزاران
بنده زرخرید قن
به خود نازیدن تفاخر
به من مرا
پایتخت رواندا کیگالی
پایتخت مالدیو ماله
پسران ابنا
تباه و هلاک دمار
تلخ عرب مر
تیر پیکان‌دار یب
تیم فوتبال ایتالیایی هلاسورونا
ثلاثه مصری اهرام
جراحت ریش
جسم توپی شکل گوی
چله کمان زه
حاکم والی
حیرت زده مبهوت
حیوان باوفا سگ
خانه‌ها مساکن
خبر خوش نوید
خدای درویش هو
خیمه تک ستونه گبر
درخت تسبیح یسر
ذکر و دعا ورد
رایگان زب
روی هم ریخته و انبار شده تلمبار
زیاده‌روی کردن مبالغه
سردابه اجساد دخمه
سرکشی و طغیان نافرمانی
سستی رخوت
سنگ‌های گرانبها جواهرات
سوره‌هایی‌که در مکه نازل شده مکی
شال زردشتیان زنار
شانه به سر هدهد
شهر استان فارس مهر
شهر خوزستان شوش
شهرها مدن
ضمیر خودستا من
طرف چپ یسار
طلا زر
ظرف فلزی پهن تابه
عدد هندسی پی
غنیمت جنگی فی
فراهم کردن تدارک
فرود آمدن در معرکه جنگ نزال
فیلمی از جان شلزینجر بازی شاهین
فیلمی از فرهاد غریب پل سیزدهم
فیلمی با بازی جمشید مشایخی سایه های غم
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی اشک سرما
قسمت بالای جمجمه ملاج
قصد و عزم آهنگ
گاز چراغ نیون
گردش و چرخش دوران
لشکر جند
لیبرال آزادی خواه
مؤنث بودن مادگی
مادر آذری آنا
مال و ثروت منال
مترسک آدمک
مردم قوی هیکل و گنده لنبر
مرده میت
معبد دیر
منسوب به ادب ادبی
منسوب به امور بازرگانی تجارتی
مهر کرده شده مختوم
موسوی کلیمی
نابینایی کوری
نو و جدید ینگی
نوعی سنبل الطیب فو
هراس و بیم هول
واحد سطح آر
واژگان کلمات
کسی که به او امر شده مامور
کوزه بزرگ هب
یکرنگی و یکدلی صمیمیت


جواب مرحله ۴۹۸ جدولانه ۲

آب دیده اشک
آماده کردن سپاه لشکرآرایی
ابزارآلات جنگی مهمات
اثر استاندال ارماسن
اثر پرویز قاضی سعید چهارجانی خطرناک
اثر رجب علی اعتمادی شوک پاریسی
از پیامبران عیسی
از حروف الفبا شین
از رودهای مرزی هریرود
از سوره‌ها یس
الفبای موسیقی نت
امداد رسان یاور
اندیشه‌ها تدابیر
ایالتی در آمریکا کنتیکت
باب در
بالاپوش ردا
بداندیش موذی
بر خلاف میل کسی رغم
بسیار جوشنده فواره
بلندی اوج
به خاطر آوردن یاد کردن
بیم هراس
بیهوشی اغما
پاره پاره تکه تکه
پاره پاره ریش ریش
پایتخت چک پراگ
پرنده‌ای خوش آواز چکاوک
پسوند راننده ران
پسوند محافظت بان
پوشش ستر
پیش رو فراروی
پیشخدمت رستوران گارسون
تاخت و تاز یورش
تیر پیکان دار یب
تیم فوتبال ایتالیایی آ اس رم
جایز روا
جمع لایحه لوایح
جنگل کوچک بیشه
چه چیزی چی
در حال لرزیدن لرزان
درست دانستن تایید
دنیا جهان
راه غیر معمول بیراه
راهب بودایی شمن
زور و توانایی نیرو
ساختمان بنا
سایبان کوچک چتر
سپاسگزاری تشکر
ستاره‌ای در دب اکبر سها
سخن بیهوده هذر
سستی رخوت
شاخه بلند و باریک ترکه
شرکت‌کامپیوتری آمریکایی اپل
شهر مرکزی نوبران
شیرینی رمضان بامیه
شیطان خناس
صدمه اک
عدد یک رقمی هشت
عمل شنیدن شنود
عمل وزیدن وزش
عملی در وضو مسح
غار نبوت حرا
فراموشکار نسی
فوتبالیست ایتالیایی دهروسی
فیلمی از الیا کازان چهره ای درجمعیت
فیلمی با بازی عزت‌الله‌انتظامی شیرک
گشاده روی بشاش
لباس کشتی دوبنده
لشکر جند
مؤلف منطق الطیر عطار
ماه خارج اوت
مجاز از میان هر چیزی ناف
مجهول ناشناخته
محل عبادت بت پرستان بت کده
مسافر راهپیما
ملامت نکوهش
میوه ترش و شیرین لیمو
نمایش تلویزیونی شو
نوعی خودروی بارکش کمپرسی
همان شنیدن است شنفتن
کتف و شانه خا
کشور آفریقایی تانزانیا
کلمه افسوس آه
یک پنجم هر چیز خمس


جواب مرحله ۴۹۹ جدولانه ۲

آتش گرفتن سوختن
آشکار پیدا
آماده شدن خمیر ورآمدن
آنچه که فرستاده می‌شود صادر
از استان‌ها کرمان
از اوراق بهادار چک
از دهانه آتشفشان بیرون ریزد گدازه
از سازها هارپ
از سوره‌ها معارج
از میوه‌ها گلابی
استخر آبگاه
بار درخت میوه
باریک‌بینی دقت
بازیکن میانه میدان هافبک
بدهکار مدیون
برآیندها نتایج
بردگی رق
بلندپایه متعال
بهره هوشی آی کیو
پهلوان و دلاور قهرمان
پیشوای دین زرتشتی هیربد
تالاب آبگاه
تصدیق آلمانی یا
تن و بدن آدمی کالبد
تندروتر اسرع
تکیه کلام درویش یاهو
جار و جنجال هیاهو
جنگ نبرد
جهان مینوی لاهوت
خراب ویران
خوراکی از اسفناج نرگسی
دختر زن از شوهر سابق ربیبه
درون حاشیه متن
دریاسالار ادمیرال
راننده ناو ناوبر
رزم‌آیش مانور
رگ ورید
زمان مدت
زن ترسای پارسا راهبه
زنگ بزرگ درا
زیانکاری خسارت
سایه‌بان کوچک چتر
سرزنش و طعنه سرکوب
سرگشته حیران
سرنگون وارون
سه کیلوگرم من
سوسمار ضب
سیاه تاریک
شهر آلمان بن
شهر استان تهران ورامین
شهر فارس جهرم
شهری در هند بمبیی
شکیبا صبور
شیوه معماری قرون وسطی گوتیگ
صحرای آمریکا نوادا
صدای پشه وز
صنم بت
ضعیف و درمانده زبون
عدم نبود
غنیمت جنگی فی
غیر از جز
فقیر تهیدست
فیلمی با بازی جمشید مشایخی گالان
فیلمی با بازی داوود رشیدی اعدامی
فیلمی با بازی سحر قریشی عبورازمه
قرار و سکون آرام
قسمت محرکه خودرو موتور
گرانبها بهایی
گریم کننده گریمور
گلو نای
مؤسسه آموزش امور فنی و صنعتی پلی تکنیک
ماه میلادی ژوییه
مجرای خون رگ
مدارا کردن تسامح
مربوط به داخل شدن به جایی ورودی
ملیح بانمک
ناامید مایوس
نام اسم
نشانه بیماری تب
نوعی بیماری چشمی آبسیاه
نویسندگی کتابت
هدف و مقصود مرام
ویرایش ادیت
کثیف آلوده
کدری تاری


جواب مرحله ۵۰۰ جدولانه ۲

آبگیر ژی
آرایش زیب
آشنا شناس
آفرینش زیبایی هنر
آفریننده جهان خدا
آگاهی درایت
ابر نزدیک زمین مه
ابزار شخم زدن گاوآهن
اثر احمد محمود مول
اثر جواد مجانی دیوساران
اثر فرخنده آقایی یک زن یک عشق
اداره کننده مدیر
از حشرات انگلی شپش
از مواد مخدر گراس
بازیگر فیلم افسانه آه جهانگیرالماسی
بخشش عطا
برادر پدر عمو
برنج‌کوب رزاز
بزرگ‌زاده بیک
بیماری دا
بینوا مستمند
پایتخت کامرون یایونده
پسوند راننده ران
پسوند شباهت سا
پسوند محافظت بان
تمام‌قد قدی
تنگدستی فقر
جانشین او وی
جوانمرد راد
چرک سخ
حجم فرعونی هرم
حرف تنفر اف
حرف دهن کجی یی
حرف نهم یونانی یتا
دام ماهی تور
دانا فهمیده
دریاچه سوئد ملار
دریاسالار ادمیرال
دستگاه ضبط و پخش صدا گرامافون
دوستی ود
دیدار لقا
دیفتری زهرباد
راهرو کوریدور
رطوبت نم
ریشه‌ای، اساسی رادیکال
زشت انر
زمان مدت
زوبین مک
زیاده‌روی در خرج ریخت وپاش
سر و صدا و جنجال قیلوقال
سرخی افق پس از غروب آفتاب شفق
سرکش نافرمان
شاهانه خسروانی
شخصیت کاراکتر
شهر خراسان جنوبی قاین
شهر همدان بهار
صف رده
صومعه دیر
عادت خو
عضو صورت لب
فاکس دورنگار
فریاد غریو
فصیح شیوا
فوتبالیست آرژانتینی آلوارز
فوتبالیست پرتغالی نتو
فیلمی با بازی داوود رشیدی اعدامی
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی خورش آلوبا مرغ
گناه زیف
گیاهی خاردار گون
لعاب ورنی
لون رنگ
ماه عرب قمر
مغرور خود بین
منصوب به لر لری
مهمانی سور
میدان جنگ ناوردگاه
میوه گرمسیری موز
نقد نیست قسطی
نهر رود
نی میان تهی نال
هر چینه از دیوار گلی دای
هرگز نه عرب لن
واژه بیان آرزو کاش
وسیله بهتر دیدن عینک
کشتی جنگی ناو
کمک کردن یاری دادن
یاری کمک
یاری دهنده ممد
یک دور بازی تنیس گیم


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.