پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 321 جدولانه 1 | مرحله 322 جدولانه 1 | مرحله 323 جدولانه 1 | مرحله 324 جدولانه 1 | مرحله 325 جدولانه 1 | مرحله 326 جدولانه 1 | مرحله 327 جدولانه 1 | مرحله 328 جدولانه 1 | مرحله 329 جدولانه 1 | مرحله 330 جدولانه 1 | مرحله 331 جدولانه 1 | مرحله 332 جدولانه 1 | مرحله 333 جدولانه 1 | مرحله 334 جدولانه 1 | مرحله 335 جدولانه 1 | مرحله 336 جدولانه 1 | مرحله 337 جدولانه 1 | مرحله 338 جدولانه 1 | مرحله 339 جدولانه 1 | مرحله 340 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۳۲۱ جدولانه ۱

آتشگیره انبر
آنچه با چشم دیده شود عینی
آیین‌ها سنن
ابزار آرایش مو شانه
ابزار قصابی ساتور
ادای پیمان وفا
از بافت‌های چشم قرنیه
از توابع سنندج ارندان
از مصالح ساختمانی اهک
از میان بردن برانداختن
از نت‌ها فا
امر به باز کردن گشای
اندیشه کردن تفکر
باوقار سنگین
بعید دور
به اسارت در آوردن اسیرکردن
بهانه‌گیر ایراد تراش
پارچه مشبک تور
پارسا زاهد
پایه‌ها رتب
تیردان ترکش
ثانوی دوم
جای سرسبز مصفا
جایز شرعی مباح
چاشنی غذا رب
چون که زیرا
خیس تر
دختر لری دت
درخت بادام کوهی ارجن
دستگاه شمارنده کنتور
رفیق مشهدی یره
ریشه بیخ
سخن فصیح و آشکار بیان
سرزنده یک باره
سهیم شدن شراکت
شهر یونان پاترای
شکارچیان صیادان
عقیده رای
فعل ربطی است
قلب فواد
قوس قزح رنگین کمان
قوی و پرزور برومند
گذرگاه باریک تنگه
گشاده وا
گیاه تنباکو توتون
مادر ترکی انا
مبهوت و متحیر هاج و واج
مروارید در
مساوی عامیانه یر
مسروری شادمانی
مقصود هدف
موضوعات نکات
میوه نیکو! به
ناپسند بد
نامطمئن شکاک
نفس دم
نیستی فنا
همبستگی وحدت
همراه پشتک وارو
وادار کردن به نشستن نشاندن
وسیله افزایش دمای آب ابگرمکن
کالای غیر ماشینی دستی
کدورت رنجش
کلمه پرسشی ایا


جواب مرحله ۳۲۲ جدولانه ۱

آرد شده و گرد شده پودر
آزاد کردن رهاندن
آزادیخواه لیبرال
آشیانه لانه
آلوی خشک لواشک
اتاق درس کلاس
اثر عبدالحسین زرین کوب پله پله تا ملاقات خدا
از لباس‌های راحتی شلوارک
از مراکز استان‌ها سنندج
اساس رکن
انتها و پایان اخر
بازرسی تفتیش
بازگشایی افتتاح
بلند و شامخ مرتفع
بله روسی دا
بندر اوکراین ادسا
بین، میان لا
بیکاره لش
پایتخت همسایه شمالی ایروان
پایه سقف ستون
پندار خیال
تازه کار ناشی
تعجب شگفتی
تلخ عرب مر
تنگی نفس اسم
تیر پیکاندار یب
تیزاب اسید
جنس خشن نر
جنگ و نبرد ناورد
خانه زنبور کندو
خرابه ویرانه
خرمافروش تمار
خزنده گزنده مار
خنده‌آور فکاهی
خوب و پسندیده نکو
خویشی‌ها مناسبات
در صدر قرار گرفته بالانشین
دزدیدن ربودن
دزدیده شده مسروق
دهان فم
دکل امواج انتن
دیپلمات سیاست مدار
دیوارک سبک پارتیشن
راندن دک
راکب سوار
رشته خیاطی نخ
رشد نمو
رنگ ناخن لاک
رها ول
روش و روال نحو
زیباچهره مهرو
زینت دادن اراستن
سازی کوبه‌ای سنج
سبزی آهنین اسفناج
سبزی نواری تره
سگرمه درهم اخم
سما اسمان
سن و سال ترکی یاش
سنگینی متانت
شغال اهمر
شهرت‌طلبی نامجویی
شیرینی تولد کیک
صف ردیف
عبادتگاه یهودیان کنیسه
غربال الک
فرش حصیری بوریا
فرماندهان روسا
فلز الکتریکی مس
فوری انی
گربه زبیا ملوس
گل زینتی سوسن
گله احشام رمه
گمان بردن ظن
لقب ضحاک ماردوش
لگن کوچک تاس
ماشین زراعی تراکتور
مخالف با هم متباین
مخلوط قیر و ماسه اسفالت
مرگ از غصه دق
مرکز ایتالیا رم
معمولا هیچ کاره است همه کاره
مواهب نعم
ناپاک نجس
نقره‌ای سیمینه
نیمه بار لنگه
هواپیمای عجول جت
واحدی در زمان هفته
وسیع پهن
کار مهم ارنست رادرفرد بریتانیایی کشف هسته اتم
کارگاه هنری اتلیه
کشور آفریقایی مالی
کشور زاگرب کرواسی
یاوه یان
یک دور تنیس ست
یکای طول متر
یکدندگی لج


جواب مرحله ۳۲۳ جدولانه ۱

آرواره فک
آری بلی
ابزار نجاری اره
اثر ژرژ رو بین النهرین باستان
ادویه هندی کاری
افراد کمک‌رسان مدد کاران
الگو سرمشق
ایرادگیر بهانه جو
برادر مادر دایی
بندر اسپانیا بارسلون
بندر روسیه یامسک
پایتخت نیکاراگوئه ماناگوا
پرتوها انوار
تار عنکبوت کارتونک
تازگی تری
تاسع نهم
ترانه سرود
تله دام
تمام و کل سراسر
توبره همیان
تکان سک
تیر پیکان‌دار یب
جبار زورگو
جدال و نبرد درگیری
جزیره ایتالیا الب
حرف تحسین فرانسوی براوو
حرف صریح رک
حرف معرفه را
خارپشت استرالیایی اکیدنه
خاندان ال
خاندان کریم‌خان زند
خنیاگر و خواننده نغمه پرداز
خودرو شخصی سواری
خودرو فرانسوی رنو
خون‌بها دیه
در مقام نخست بودن اولویت
درخت عاشق بید
ده ترکی اون
دوازده کیلو ری
دوستی ود
دید کوتاه نگه
رستوران غذاخوری
رمان فرانتس کافکا مسخ
رمق نا
رنگ مو مش
رود فرانسه رن
رکن اس
زینت رو مو
سالمند پیر
سخنور ادیب
سطح کف
سمت سو
شبه جزیره اروپایی ایبری
شهر آرزو امل
شهر آلمان کلن
شیر خوراکی لبن
صنم بت
عادت خو
عامل بیماری میکروب
عتیقه انتیکه
عدد ورزشی دوه
عنصر شماره چهار برلیوم
غایب ناپیدا
غذای مجردی نیمرو
فتنه شر
فرشته پری
فرم انگلیسی کوروش سایروس
فیلسوف انگلیسی راسل
قابلیت کاربری
قوم اروپایی اسلاو
گرفتن از هوا بل
گل باغچه‌ای لادن
گل زینتی گرانبها ارکیده
لعاب پت
لگدکوب له
مدافع بک
مرغ سخنگو کاسکو
مرکز اسپانیا مادرید
موریانه رونجو
می‌دهند تا رسوا کنند لو
نابود نیست
ناحیه ایتالیا ریویرا
نام ترکی اد
نان ضخیم بربری
نبرد و جنگ اورد
نشانی یک محل ادرس
نمایش بی‌کلام پانتومیم
هوش ویر
ورزش راکتی تنیس
ویتامین انعقاد کا
کار گروهی شریکی
کتاب شعر باستانی یاد و یادبود
کجاست کو
کرایه‌شمار تاکسی متر
کشف گلاید کائن و فرد راتنز ذرات بدون بار برقی
کشور منزوی آسیایی نپال
کنترل بررسی


جواب مرحله ۳۲۴ جدولانه ۱

آحاد یکان
آرام ملایم
اتمسفر جو
اخم سگرمه
اردنانس ارتش تدارکات
از خط‌های ژاپنی کانجی
از خود راضی ننر
انتقام گیرنده کینه جو
اندوه ماتم
اولاد عترت
ایالت آمریکا داکوتا
ایالت آمریکا یوتا
ایده‌آل ارمانی
برجستگی تایر اج
برکت برنج ری
بوییدن شم
پایتخت ازبکستان تاشکند
پایتخت باهاما ناسایو
پرش عصبی صورت تیک
پسوند شباهت وار
تخته بلند و قطور الوار
تربیت ادب
تک گویی در تئاتر مونولوگ
تکان و جنبش سک
تکنیک فن
جانشین نایب
جانوری دوزیست سمندر
حرف تعجب واه
حرف عطف یا
حق ویژه سیاسی و اقتصادی رانت
خالص ناب
خشکی و قاره بر
خیالی و غیر واقعی وهمی
دزدیدن ربودن
دشمن خصم
دشنام سب
دعواهای قانونی شکایات
دیزل و موتور ترن لوکوموتیو
ردیف رج
رمان ایان فلمینگ دکترنو
رمزینه کد
رود دیاله سیروان
روزانه یومیه
رونویسی با دستگاه کپی
زورگویی اجبار
ساز کوبه‌ای دف
سالمند مسن
سپهر کیهان
سخن‌چین نمام
سنگینی وزن
سه کیلو یکمن
سیاره‌ها کرات
سیاهه فهرست
شاد و خوش سرمست
شگفت‌انگیز بهت اور
شهر آلمان ویمار
شهری در هند امری تسار
طلا زر
طولی برابر با سی و یک سانت پا
غذای زمین کود
غربال الک
فرزند ناصالح ناخلف
فرومایگی دنایت
قاب عینک فریم
قدرتمند توانا
قعر جهنم درک
قله‌ای در زاگرس دنا
قیر طبیعی شکسته‌بندی در قدیم مومیا
گشاده وا
لای جامه تا
لقب اشرافی ارل
مارکی بر موتورسیکلت هوندا
مخفف هستم ام
مرکز اکودور کیتو
مرکز فیجی سووا
مغازه پنچرگیری اپاراتی
من و تو ما
موسیقی سه بخشی تریو
موسیقیدان اتریشی یوهان اشتراوس
میوه لهیده و پرآب ابلمبو
نخستین یکم
نظریات ارا
نظریه علمی تیوری
نفس خسته هن
نمایش سایه‌ها کابوکی
نمایشنامه ویکتور هوگو پاداش هزار فرانکی
نهاد بنی آدم اندر خلاف ... بود مایه کین وجنگ و مصاف
نکول سفته واخواست
هر دوره تنیس ست
وحشی و نامتمدن بربر
وسیله‌ها و ابزارها ادوات
کاغذ مرغوب وب
کنایه از بی‌آبرو شده سرشکسته
کودک و بچه کمسن
یار شبان سگ


جواب مرحله ۳۲۵ جدولانه ۱

آذربویه بلال
آشنا شناس
اتحادیه ترابری هوایی یاتا
اثر ابراهیم گلستان مدومه
اثر تقی مدرسی اداب زیارت
اثر جمال میرصادقی در ازنای شب
اثر محمد حجازی هزارسخن
ادا کردن گزاردن
از قسمت‌های سرد یخچال جایخی
از مرکبات دارابی
استغفار کردن انابت
افزونی زیاده
ایستادن نظامی خبردار
بالانشین شعله دود
برشته تست
بی‌پرده رک
پایتخت اروپایی لندن
پدر اب
پراکندگی نشر
پرستار نرس
پرستار خارجی نرس
پس غذا دسر
پنچه پرنده شکاری چنگال
پیر سفید موی زال
ترش و شیرین مز
ترک خفیف استخوان مو
تشخیص دادن چهره شناختن
تنبیه کردن و به فلک بستن درازکردن
تهی‌دست حاجتمند
جایز شمردن اذندادن
جشن و طرب بزم
جنس پارچه چادر برزنت
خداوند رب
دارای روکش روی گالوانیزه
درود گفتن سلام
دشنام فحش
دورتر واتر
رسوم اداب
رنگ خزان زرد
روز گذشته دی
زیر فرمان تحت الامر
سازمانی اداری
ستون مخابرات دکل
سریشم کبد
سودمند نافع
شهر خوزستان بهبهان
شهرها بلاد
شیشه آزمایشگاهی ارلن
طرز سخن گفتن لهجه
ظروف شکسته را پیوند دادن بندزدن
مال برخی خروس می‌خواند کبک
مقیاسی برای زمان ساعت
ناخن چهارپا سم
ناگهان یکهو
نشانه بیماری تب
نقش هنرپیشه رل
هر یک از خاندان یک امیر بکتاش
واحد پول دو کره وون
واحد پول کرواسی کونا
واحد شمارش لباس دست
کشتی‌بان ملاح
یک عدد یکی


جواب مرحله ۳۲۶ جدولانه ۱

آرشه کمانه
آزار و شکنجه عذاب
اثر محمد حجازی میهن ما
از بنادر جنوبی چابهار
از پیامبران یعقوب
از دو رقمی‌ها نوزده
اسب ترکی ات
اعزام روانه
افسری در خدمت افسر عالی رتبه اجودان
انبار مهمات زراد خانه
اندیشگاه‌ها مکاتب
باقی‌مانده چیزی تتمهن
بالابر خودرو جک
بخشنده‌تر ارحم
برگه حقوق فیش
بریدن قب
بسیاری فراوانی
بغل بر
بی‌خانمانی اوارگی
بیماری عفونی و همه‌گیر وبا
پاسبان نوبتی
پایان‌ها اواخر
پایتخت غنا اکرا
پرتو اشعه
پرسش از مکان کجا
پرواز کننده طایر
پس داده مسترد
پشته بلند تل
پیشخدمت رستوران گارسون
تلخ عرب مر
تندرستی سلامت
جوان فتا
جیرجیرک جرواسک
چاق سمین
چانه زنخ
چهره لچ
خراش زخم
خواب شیرین شکرخواب
خواستار پناهندگی است پناه جو
خواننده قاری
خوشحال شادان
دارای درجه نظامی است درجهدار
دارای وزن موزون
دارو دوا
در دل برخی آب می‌شود قند
درون دهان نج
دست عرب ید
دلجویی کردن تفقد
دوست داشتنی تو دل برو
راندمان کارکرد
راه رفتن کودکانه تاتی
راه کوتاه ره
رشته، رسن ریسمان
رمه، گله احشام
روش‌ها سنن
ژاله شبنم
ساکن شدن قرار گرفتن
سپاس شکر
سپاه لشکر
سفره بزرگان شیلان
شرمساری خجالت
شهر یزد تفت
عموم مردم رعیت
فدایی جان سپار
فلز گرانبها زر
قطع علاقه کردن دلکندن
قومی از نژاد سامی سریانین
گرفتنی در حمام دوش
گیاهی ساتل
لباس زمستانی پالتو
مأیوس دمسرد
مالک ذا
مایه‌های افتخار مفاخر
مرجان وسد
مروارید در
معدن کان
منسوب به پیامبر نبوی
موسیقی سیاهان آمریکا جاز
میز فروشگاه پیش خان
نام ترکی اد
نقل کردن مطلب روایت
نهال نازک پای درخت پاجوش
نوعی یقه ارو
نویسنده شوخ طبع ایرلندی جورج برنارد شاو
همراه شرم حیا
هنگام وقت
واحد شمارش بسته‌بندی استوانه‌ای رول
واحد مقاومت الکتریکی اهم
وجود دارد است
کار خیر می‌کند ثوابکار
کالا اروس
کشور پرجمعیت هند
کلام خود را محکم کردن تاکید
کم عرضی تنگی
کمپ اردو


جواب مرحله ۳۲۷ جدولانه ۱

آشنا شناس
آلت شخم زنی خیش
اثر خواجه عبدالله انصاری زادالعارفین
از انواع فروش مزایده
از انواع کلاه‌بردارها زمین خوار
از خدایان هندو ویشنو
از سوره‌ها اسرا
از شهرهای استان گیلان سیاهکل
از شهرهای کرمانشاه گیلانغرب
از صور فلکی ارنب
از گونه‌های هلو شفتالو
از هم دریدن و پاره پاره کردن لت و پار کردن
اسب ترکی ات
اسب نر نریانن
با هم جور شدن انسجام
بازداشتن نهی
بانگ غو
بخشیدن و گذشتن حلال کردن
بدنه تنه
بردبار شکیبا
برهنه رت
به دنیا آوردن زا
پایان مهلت معین ضرب الاجل
پایتخت سری‌لانکا کلمبو
پژمرده پلاسیده
پشیمانی ندم
پلیمری در ساخت بطری‌های پلاستیکی پلیاستر
پهلوان یل
پیامبر نقاش یونس
تار عنکبوت کرو
تارتن تننده
تفاله ابریشم لاس
تیم فوتبال فرانسوی رن
حاضر اماده
حرف تصدیق اری
حرف خوردنی نون
خشم، غضب باس
خوی منش
دارای عیب ناسالم
دریا یمن
دست عرب ید
دشواری سختی
دلیر بهادر
دندان فیل عاج
دهان عرب فم
دور دهان نس
دوری جدایی
راز رمز
راه رفتن مشی
رطوبت نم
رود طولانی اروپا راین
رودی مهم در آمریکای جنوبی پارانا
روشنایی ضو
زدودن موهای زاید بدن اپیلاسیون
زن بهشتی حوری
زنی که زادنش نزدیک است پا به ماه
سبب‌ها علل
سبز زرین طاووسی
سخن‌گو گویا
سرزنش کردن نکوهیدن
سرگشته مدهوش
سوره زنبور نحل
سیاره زحل کیوان
شامه‌نواز بو
شماره مخصوص کد
شهر بی‌دفاع سینما رم
شهر لرستان دورود
شهری در ترکیه ادانا
شیشه کپ
صادق و بی‌ریا یکرنگ
صفحه اینترنتی وب
ضمیر خودستا من
طعن و سرزنش ژخ
ظرف مرکب امه
عامل شفا دوا
علامت تجاری مارک
علف خوردن چریدن
عید ویتنامی‌ها تت
غلاف شمشیر چخ
فایده ندارد بیهوده
فلز گرانبها زر
قدرت و عظمت جبروت
قرض، وام دین
قلب دل
قلب قرآن یس
گریزان متواری
گشودنی از مشکلات گره
ماه هفتم قمری رجب
محل نشستن مجلس
مزدور اجیر
مشک خی
مقیاسی در طول اینچ
میان تهی جف
میخانه خرابات
میز تدوین فیلم موویلا
نغمه و غنا چر
هواپیما طیاره
واحد پول اردن دینار
کتف و شانه خا
کلمه افسوس اوه
کلمه شرط اگر
کوچک که


جواب مرحله ۳۲۸ جدولانه ۱

آبزی بزرگ دریایی وال
آقای اسپانیایی دن
آمیخته کردن ترکیب
اثر اسماعیل فصیح خاک اشنا
اثر ایان فلمینگ ماهشکن
اثر سیامک گلشیری خفاش شب
اثر فهیمه رحیمی اریانا
اثر هکتور مالو بیخانمان
از پوشش‌های جنگی کلاه خود
از چین‌ خوردگی‌های زمین طاقدیس
از سوختن اشیا حاصل می‌شود دود
انقطاع گسستگی
باطنی نیست ظاهری
بالا بودن دمای بدن تب
برای شهادت شایسته‌اند عدله
برخی اوقات گاه
بسندگی قناعت
بشارت مژده
به جا آوردن عهد وفا
بی‌گمان لاشک
بی‌میلی اکراه
بید پت
پرتو نور
پرحرفی ور
پرستاری و نوازش تیمار
پیامبر نبی
پیرو بهائیت بهایی
پیش‌امضا پاراف
تغییر صورت دادن نسخ
توریست گردشگر
جایی که سایه باشد نش
جهش پرش
چمدان ساک
چهار من تبریزی ری
چهارپایه پشتی‌دار صندلی
چهره رخسار
چیز شی
حاشا کردن انکار
حرف دهن‌کجی یی
حروف و حرکات کلمه را جدا کردن هجی کردن
خال تیل
خرس عرب دب
خوش‌گذران عیاش
خویشتن نگاهداشتن صیانت
داد و فریاد مردم هیاهو
درآمد، مستمری عایدی
درد و مرض یامان
درونی داخلی
رأس سر
رشته کوه اروپایی الپ
رطوبت نم
ریشه بن
زمین پر گل و لای باتلاق
ستیزه، جدل مرا
سلاح قابل انداختن پرتابی
سنگ جادوگری یده
سوخت قدیمی هیزم
شبکه جهانی کامپیوتر اینترنت
شهر بلد
شهری در استان زنجان خرمدره
شهری در خراسان شمالی درق
شکاف و رخنه جر
شکل، صورت هییت
صدای افتادن تلپ
طبق معمول قاعدتا
عدد مقدس هفت
عمران ابادانی
غذای آبکی اش
فاخته ورش
فرتورگر عکاس
فرومایه پست
قیمت بازاری فی
گشودن فک
گل سرخ رز
گور مدفن
گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور اشور
گوهر نایاب دریتیم
ماه اول میلادی ژانویه
مبارک سعد
مجموعه کارهای لازم برای حفظ تندرستی بهداشت
محله‌ای در تهران ونک
محلی برای به نمایش گذاشتن نمایشگاه
مذکر نر
مربوط به حمل و نقل است نقلیه
مطلع اگاه
منسوب به پدر پدری
نامدار شهره
نیروها قوا
همراه چای قند
همراه فجور فسق
ویران شدن انهدام
کتاب مقدس زرتشتیان اوستا
کر شدن صم
کرانه، سو شق
کشتگان راه خدا شهدا
کشور اروپایی اکراین
کشوری در جنوب شرقی آسیا برونیی
کشیدنی بچه قد
یقینا مسلما
یک دهم لیتر دسیلیتر
یک عدد یکی


جواب مرحله ۳۲۹ جدولانه ۱

آب ترکی سو
آموزشگاه عالی هنر هنرکده
آنچه تاب و توان بزداید طاقت فرسا
اثری از محمد محمد علی نقش پنهان
از پرندگاه خوش آواز کبک
از حیوانات آدم نما ارانگوتان
از کنده بلند می‌شود دود
الاغ خر
انگور خشک شده کشمش
این دم الان
بجز الا
بدی اک
بذله گوی لوده
بلی اری
بیابان پر از شن شنزار
پایمال شده لگد کوب
پسوند خورنده گسار
پهن کردن رخت خواب جا انداختن
جواب منفی رد
چکیدن آب رش
حاجت نیاز
حرف نفرت اف
حی زنده
حیله و نیرنگ ریو
حیوان گردن کلفت کرگدن
دانا بخرد
داهی زرنگ
در دوستی پایدار است وفادار
درخت اعدام دار
دلیل، علت حکمت
سایبان کوچک چتر
سپاسداری شکرانه
سد کردن بست
سری نهانی
سست رخو
سلاح جنگی قدیمی نیزه
شتر تندرو هیون
شتر عرب ابل
شهر سوئیس ژنو
شهر نیروگاهی نکا
شهری در خراسان رضوی گناباد
عاجز ناتوان
عید ویتنامی‌ها تت
گریبان یقه
گهواره ننو
گواهی می‌دهم اشهد
متصدی کتابخانه کتابدار
مهیب و سهمگین نژند
مویه کنان نالان
نزاع زد و خورد
نسل پنجم ندیده
نظریه جدایی دین از سیاست سکولاریسم
نقاشی سبک درباری باروک
نگهبان قراول
نوع حکومت رژیم
نیستی فنا
هنگام قرار سر وقت حاضر می‌شود وقت شناس
واحد پول گواتمالا کتسال
واحد پول کرواسی کونا
کاغذ نامرغوب وب
کرت پل
کسی هم معنی می‌دهد یکی


جواب مرحله ۳۳۰ جدولانه ۱

آبزی بزرگ وال
آبی که فرو می‌ریزد ابشار
آتش برافروخته نایره
آشکارا فاش
آقا سید
اثر م. مؤدب‌پور رکسانا
اخلال کننده مخل
از بی ادبان ادب آموخت لقمان
از بیماری‌های پوستی گر
از سوخته برجای ماند خاکستر
از نت‌ها فا
از وسایل جلوگیری از بارداری اییودی
اشاره به دور ان
الک غربال
انبار کشتی خن
انباره پیل
بار، دفعه نوبت
باز داشتن نهی
بدکاران اشرار
برای زندگی نیاز به اکسیژن دارد هوازی
به هوش باش هان
بومی محلی
بیماری خارشی اگزما
پاکتر ازکی
پدر یوسف یعقوب
پسوند صفت عالی ترین
تاریکی سیاهی
تازه داماد نوشاد
تباهی ورب
تخمین ورانداز
تر کردن خیساندن
تغییر حالت ناگهانی بحران
تقسیم کردن زمین کشاورزی مرزبندی
تندرست سالم
تیم فوتبال فرانسوی لیون
جای تحصن بست
چهار من تبریز ری
حرف ندا ای
حیرانی سرگشتگی
خالص سره
خبر نبا
خمیازه اسا
در دعوا و زد و خورد نظیر ندارد یکه بزنه
دور دهان نس
روپوش موتور خوردرو کاپوت
رود ایران و ترکمنستان تجن
زخم آب کشیده ناسور
زمین دور از آب لیا
ساز بادی کوچک نیلبک
ساز دهنی هارمونیکا
سال طولانی کبیسه
سرای مهر و محبت دل
سرباز ویژه تکاور
سمج بدپیله
سند قباله
شهر آذربایجان شرقی جلفا
شهر بولیوی لاپاز
شهری در آلمان بن
شهری در خراسان رضوی بردسکن
شکستن کسر
صد سال قرن
صدمه اک
عروس ترک گلینه
عمامه دستار
فرق سر تارک
فصل زرد خزان
قبرستان گورستان
قعر چیزی ته
قلب قرآن یس
گذرگاه رود پل
گناهان سییات
گیاهی است خاردار یز
لازم بایسته
لیف خرما پیشن
ماهی کوچک خوراکی کیلکا
مدرک لیسانس دارد کارشناس
مربوط به امور بازرگانی تجارتی
مرجان بسد
نابود شونده فانی
نادانی جهل
نام خدا در تورات یهوه
نژاد نسل
نوشته حزبی بیانیه
نوشته مربوط به ادبیات ادبی
نوعی ساعت قدیمی شنی
نویسنده «همای و همایون» خواجوی کرمانی
نویسنده هری پاتر جیکی رولینگ
هنگام وقت
واحد پول پاراگوئه گوارانی
واحد پول موریتانی وگیه
کبد جگر
کشور آفریقایی چاد
کفش راحتی سرپایی
کلام سخن
یابنده نایل


جواب مرحله ۳۳۱ جدولانه ۱

آب بدبو گنداب
آب ترکی سو
آرام و بدون دغدغه ریلکس
آشوب هرج
آقا سید
آقای اسپانیایی دن
آیین خداپرستی دیانت
ابزار درو داس
ابزار نوشتن مداد
اتاق درس کلاس
اتحادیه ترابری هوایی یاتا
اثر رضا امیرخانی بیوتن
اثر محمد حسن شهسواری وقتی دلی
از القاب اشرافی در اروپا کنت
از انواع دیسک فشرده وی سیدی
از شهرهای استان اصفهان لنجان
از غذاخوری‌ها جگرکی
از فرشتگان مقرب جبرییل
از قالب‌های شعری ترکیب بند
از مصالح ساختمانی شن
افترا تهمت
اندوهگین اسی
ایوان جلوی امارت مهتابی
بانگ زخ
به جانشینی نیابتا
به دنیا آوردن زا
به عهده گرفتن کاری به جای کسی کفالت
پادشاهی کیی
پایتخت نیجریه ابوجا
پراکندگی شتات
پرده داخل چشم شبکیه
پرنده‌ای شکاری یوهه
پژوهیدن جستن
تاج خروس لالکا
تسلیم شدن وا دادن
تشدید رزونانس
تفاله تخ
تقریبا حدودا
تندیس پرستیدنی بت
تیر پیکان‌دار یب
تیم فوتبال اسپانیایی کوردوبا
جان سخت گران جان
جوی لر
حالت روحی مود
حیوان باربر خر
خطاب بی‌ادبانه هی
خواستن ارادت
خوب غذا می‌خورد خوش خوراک
خیس تر
داماد ختن
درخت خرما نخل
دریای عرب یم
دم بریده ابتر
دور دهان کب
دیرینگی ازلیت
دیگران کسان
رنگ سبز روشن میشی
ساختار سازه
سرگشته هاج
سزاوار شدن استیجاب
سلول عصبی نرون
سوز و گداز تب وتاب
شادابی چهره ابورنگ
شهر روی آب ونیز
شکاف میان قلم فاق
شکم‌بند طبی گن
صف رج
صف رژه
عدد اول یک
عضو تولید مثل جنس ماده مادگی
عقب افتادگی واماندگی
علامت مفعول غیر صریح از
علف خشک کاه
فدا کردن جان جان فشانی
قدرت و عظمت جبروت
گذرگاه آب گدار
گل شیپوری نیلوفر
گناه شاعرانه گنه
گوشت بریان قورمه
لازم، بایسته حتم
لاغری نوانی
مار بزرگ بوا
متواضع فروتن
مثل و مانند مان
مجرای خون در بدن رگ
مجلس بزرگان سنا
مراسم یادبود یادمان
مقابل جزئی کلی
میهن زادبوم
ناپسند بد
نام ترکی اد
نشانه‌ها علامات
نقصان کم و کاست
نمایان شدن تجلی
واحد پول اوکراین گریونا
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته دیود
کارگزاران عمال
کشوری در آمریکای شمالی نیکاراگویه
کینه وژ
یکدندگی لج


جواب مرحله ۳۳۲ جدولانه ۱

آرام و راحت ریلکس
آماس ورم
آموزشگاه هنر هنرستان
آواره دربهدر
ابزار زیر دیگ سه پایه
اثر رجب علی اعتمادی گل تیتی
اثری از آگاتا کریستی انیاام
اساس مبنی
اسب ترکی ات
اسباب عروس جهیزیه
استان کم حرف قم
امر از پاشیدن پاش
اولین زن حوا
بازخواست مواخذه
بالا بودن نرخ گرانی
بدن تن
برابر متساوی
برتری داشتن اولویت
بردگی رق
به پایان رسیدن ته کشیدن
به دنیا آوردن زا
به عنوان نذر داده می‌شود نذری
بویایی شامه
بی‌نظمی و بی‌نوایی بی سامانی
پاک تمیز
پس گردن قفا
پنبه پاک نکرده وش
پندار وهم
پهلوان یل
پیچ و تاب خم
پیدا کرده یافته
تازه ترکی ینی
تاوان کفاره
تعقیب پیگیری
تعمیر مرمت
تعمیر پارچه رفو
تکه پاره لت
جانشینی نیابت
جای خواب بستر
جشن و مهمانی سور
چه کسی کی
حل کردن تحلیل
حکمت ارسطو مشا
خواب نوم
خواهش نفس هوس
داستان جنگی رزم نامه
درخت انگور مو
دودمان نسل
رشته فرنگی ورمیشل
رنگ‌ها الوان
روزنامه‌ها جراید
سخنی از روی طعنه متلک
سرگشته مدهوش
سوغات اصفهان گز
شراب‌خانه میکده
شعله آتش لهب
شهر خوزستان امیدیه
شهر سیستان و بلوچستان کنارک
شهر مازندران چالوس
شهر مازندران میان درود
شهر کرمان نرماشیر
شکل، صورت فرم
صدمه اک
عدد تنفسی شش
عدد دو رقمی شانزده
عدد مقدس هفت
عید ویتنامی‌ها تت
قرمز سرخ
گداخته مذاب
گردآورده شده مدون
گرما حر
لقب رستم تهمتن
لگام اسب دهانه
مخزنی برای ذخیر آب ابانبار
مخلوط آرد و آب خمیر
مرکز استان جنوبی بوشهر
مشتاق ارزومند
معدن کان
معدنی کانی
میوه گرمسیری موز
ناشتایی صبحانه
ناگاه هوازی
ناگزیر ضرورتا
نخست اول
نظریه تز
نمایش تلویزیونی شو
نوشتاری کتبی
نیشکر نال
همسر مرد زن
وجود دارد هست
کاتالوگ بروشور
کاغذ روزنامه وب
کاهگل ویم
کرگدن ریما
کشتی قطبی یخ شکن
کشوری در قاره سیاه سومالی
کلمه افسوس اه
کلمه افسوس اوه
کم کردن کاستن
کم‌عرض تنگ


جواب مرحله ۳۳۳ جدولانه ۱

آرام سکینه
آنچه قبلا ذکر شده همان
آینده اتیه
از اقوام ترکمن یموت
از بیماری‌های همه‌گیر وبا
از سوره‌ها جن
از قبایل سامی ارامی
استوانه موتور خودرو سیلندر
اندام پرواز بال
اندوه حزن
بازداشتن نهی
باعث نابودی خانه می‌شود خانمان سوز
بانگ صوت
برآمدگی‌های ریز دندانه
بلندی اوج
به آخر کلمه می‌چسبد و معنی آن را تغییر می‌دهد پسوند
به رو خفته دمر
بی‌حس لس
پاسدار نگهبان
پیامبر نقاش مانی
تازه و پرطراوت تر
تپانچه تس
تفریح و سرگرمی تفنن
تقویت امواج رادیویی رله
جوان خودآرا ژیگولو
حرف هفتم یونانی اتا
حوضچه طویله اخور
خشک و شکننده ترد
دریوزه‌گری گد
دم نفس
راه شاعرانه ره
رایگان مفت
رنگ فام
رود ایران و افغانستان هریرود
ساکن شدن در جایی خیمه زدن
سخت و قوی شدید
سردار ترک ینال
شاهانه خسروانی
شمعک پیلوت
شهری در آلمان هانوفر
صمغ بسیار تلخ الوا
عایق کاری پشت بام در قدیم قیرگونی
فراموش کردن سهو
فوتبال آمریکایی راگبی
گناه فحشا
گندم اگ
لفظ تغییر دهنده معنی کلمه وند
مالدار بای
مایه شیر ایرن
مثل به روی خود نیاوردن زیرسبیلی
محل کرایه فیلم بود ویدیوکلوپ
مخلوط کن همزن
مستمری راتب
مضراب زخمه
نامی برای بهشت دارالسلام
نخ بافتنی کاموا
نخست، اول یک
نوعی تفنگ شمخال
نویسنه «مستأجر عمارت وایدفل» انبرونته
همیشگی سرمدی
کتف و شانه خا
کودن احمق


جواب مرحله ۳۳۴ جدولانه ۱

آب منجمد یخ
آن قدر چندان
آهن ضخیم صنعتی تیراهن
اثر اسماعیل فصیح شراب خام
اثر غزاله علیزاده چهارراه
از انواع سوره‌ها مکی
از حروف فارسی شین
از گل‌ها سوسن
الفبای موسیقی نت
باب در
بدگویی ذم
برخی از آن کوه می‌سازند کاه
بریدن گسستن
بسیار بخشنده جواد
بند کردن اسر
به خاطر آوردن یاداورشدن
به من مرا
بیماری دردناک مفصلی ارتروز
بیهوده‌گویی کلکل
پا پیش خوردن سکندری
پاروی قایقرانان فه
پایتخت فلاسفه اتن
پرستار نرس
پسوند پیدا کننده یاب
پیشوای عیسوی اسقف
پیوندها روابط
ترمینال هواپیماها فرودگاه
ترکیب دو تایی کربن و یک فلز کاربیت
تسمه دور کمر کمربند
تصدیق ایتالیایی سی
تیر پیکان‌دار یب
جار و جنجال هیاهو
جام جهان‌نمای جمشید جام جم
جنباندن تکاندن
چاقی سمن
چیدمان وسایل خانه دکور
حرف نداری بی
خطاب بی‌ادبانه هی
داد و ستد سودا
درختی با چوب سخت ابنوس
دستگاه دریافت امواج ماهواره‌ای رسیور
دل قلب
دندان نیش ناب
دور بازی راند
دوشیزه بودن بکارت
راست ایستاده هج
سرپرست قوم سرحلقه
سرپوش کلاه
سرگشته هاج
سرو کوهی ورس
سوسن زرد وج
شخص کس
شلوار جین لی
شهر ترکمنستان ماری
شهر مازندران کیاکلا
شکم بند طبی گن
صورت فلکی بره حمل
طویل طولانی
عشوه‌گر لوند
عضو بدن ران
فرومایه دون
قایق لتکا
قدیمی دیرین
قسمتی از سوره ایه
گاوچران کابوی
گدای سمج هادوری
گردشگری تروریسم
گرم حار
گل سرخ رز
گم کردنی هنگام ناپدید شدن گور
مردم شجاع هرو
منسوب به روم رومی
منسوب به کلیه کلیوی
میکده با رقص و آواز کاباره
نااستوار لق
ناپدید شدن غیاب
نام ترکی اد
نامبارک شوم
نگاه مستقیم خیره
نمادگرایی سمبولیسم
نمک نشناس نمک نشناس
نوعی حلوا لو
نوعی ماهی تن
نویسنده بابا گوریو بالزاک
نیکو بهی
هرج و مرج شیرتوشیر
هرچیز شبیه دندان دندانه
هنگام خشم از آن در می‌روند کوره
وسیله حمل و نقل نقلیه
کسی را با ترفند از جایی راندن دک کردن
کشور آفریقایی گابون
کشوری در آمریکای جنوبی ونزویلا
کشوری در جنوب شرقی آسیا فیلیپین
کشوری در حوزه کارائیب جمهوری دومینیکن
یابنده نایل
یار پت مت
یکی پس از دیگری یکایک


جواب مرحله ۳۳۵ جدولانه ۱

آب ترکی سو
آب جامد یخ
آزاده حر
آن سان همچنان
آوازش خوش است خوشنوا
ابزار بنایی رنده
اتومبیل شخصی سواری
اثر احمد محمود همسایه ها
اثر جمال‌زاده شوراباد
اثر ساموئل بکت چیکجا
از روی اجبار ضرورتا
از گازها ازن
از نت‌ها فا
از کلمات پرسشی چی
انتقام دمار
اندک جزیی
باز گشاده
بدن جسم
بذر گیاه دان
برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌کنند واکسن
بزرگ‌منشی نب
بشقاب دراز و بزرگ دیس
بنیاد نهادن تاسیس
به هم کوبیدن ساییدن
پاسدار نگهبان
پایتخت کنیا نایروبی
پژمرده لس
پست نامرد
تاخت اسب تگ
ترسان وهمناک
ثروتمندان اغنیا
ثلاثه مصری احرام
جاده اصلی و بزرگ شاهراه
جاوید ابدی
چسبیده دج
چیز شی
خطاب بی‌ادبانه هی
خوابیدن نایم
دشنام ناسزا
دفینه گنج
دور دهان نس
دوزخ جهنم
دیوانگان مجانین
دیکته املا
راندن و دور کردن طرد
راننده ناو ناوبر
راه و رسم جدید مدرنیسم
رهایی نجات
زمین آماده کشت ایش
زمین پر از چمن چمنزار
زنبیل شاو
سخاوت جوانمردی
سرشت خو
سقف دهان سق
سنگ جادوگری یده
سوار یگانه یکه سوار
سیماب ابک
شاهانه خسروی
شپش نمه
شهر جشنواره فرانسه کن
شهر گلستان رامیان
شهر مرکزی خمین
شی چیز
صریح پوست کنده
صریح رک
ضبط صوت کوچک قدیم واکمن
طناب رسن
ظرف مرکب امه
عدد ورزشی دو
علف خوردن چهارپا چرا
علم مطالعه حیوانات جانورشناسی
فرانسه قدیم گل
فصیح بودن بلاغت
فقیر مسکین
فهم و دریافت شناخت
گرد سفید آفت کش ددت
گرفتن رطوبت چیزی به طور کامل خشکاندن
گریز هرب
گیاهی خاردار یز
لاغر نزار
لعن و نفرین سب
مایه شیر ایرن
مثل این همچنین
محل درآمد مدخل
مدار مجتمع ایسی
مقنعه واشامه
ملون رنگین
مهیا پرداخته
نانوا خباز
نبودن آزادی سیاسی خفقان
نرم‌افزار موبایل اپ
نمایش تلویزیونی شو
نیرو قوه
همراه پیک آراسته می‌شود شیک
واحد پول نیجریه نایرا
ورم عفونی در بدن ابسه
وسایل الات
کام دهان
کشوری در آمریکای شمالی باربادوس
کلمه افسوس اه


جواب مرحله ۳۳۶ جدولانه ۱

آب دهان تف
آژیر الارم
آواز خوش نغمه
آینه مرات
ابزار خوب بینی عینک
اثر دافنه دوموریه ماریان
اثر گوته اگمونت
از اجزای ترمز خودرو لنت ترمز
از چیز دیگری آویخته می‌شود اویز
اعمال زشت سییات
افسانه‌ها اساطیر
الهه رب النوع
با کسی ساختن سرکردن
باندرل نوارچسب
بحر زو
بدشانسی نیامد
بدون اراده بی اختیار
بس بودن کفایت
بعد از موعد مقرر دیر
به تازگی اخیرا
به جا گذاشته شده متروک
به سوی فا
بی‌حس لس
بی‌زبان لال
پادشاهی کیی
پایتخت ایتالیا رم
پرنده‌ای مانند کبک تیهو
پیرامون گرداگرد
تازه جدید
تپانچه تس
تنپوش هنگام بارندگی بارانی
تیر پیکان‌دار یب
تیشه بزرگ تش
جانب سوی
جوانمردی فتوت
چشم پوشی کردن اغماض
چوب خوشبو ند
خال تیل
خط‌کش مهندسی تی
خون گرفتن از رگ رگ زدن
در تصرف در آوردن ضبط
در حال سقوط کردن افتان
در رگ‌ها جاریست خون
درختی با میوه شیرین شاه توت
دردمند رنجور
دنبال کردن تعقیب
دور دهان نس
رود ایران و افغانستان هریرود
رود فرانسه رن
رودی در سیبری لنا
رودی در مغولستان ینیسیی
ریم چرک
زمخت دکل
سبب خنکی مبرد
سرمایه تنخواه
سست رخو
سلطان جنگل شیر
شهر آذربایجان شرقی اهر
شهر خراسان رضوی بردسکن
شهر سیستان و بلوچستان کنارک
شور نمکین
شکست در بخشی از پوسته زمین گسل
شکم‌بند گن
شکوه، عظمت هیبت
شیون و زاری ندبه
صنعتی نیست خانگی
طبق معمول قاعدتا
عدد اول یک
عدد خیطی سه
عضو پرکار دست
عفو کردن بخشایش
عوض کردنی آدم دورو رنگ
غیر دیجیتال انالوگ
غیر متعارف اجق
غیر مجاز ناروا
گربه عرب هر
مادر کوروش ماندانا
ماده‌ای در شکلات سازی کاکایو
متولی وقف قیم
مشایعت بدرقه
ملعون لعنتی
من و تو ما
نادرست سقیم
نازک و لطیف تنک
نجات و رهایی رستگاری
نسیه نیست نقد
نقشه موقعیت محلی کروکی
نواق موسیقی چر
نوزاد سگ توله
همراه ماسه شن
هنگام خواب شب
هنگام صبح بامدادان
هویدا بارز
و آن زمان وانگاه
وا رفته شل
واحد پول شیلی پزو
واحد پول کره جنوبی وون
واقف داننده
کلاغ سیاه زاغ
کناره لبه
یک چهارم ربع


جواب مرحله ۳۳۷ جدولانه ۱

آبگیر تالاب
آسیب اک
آشکارتر اظهر
اثر بالزاک شوانها
اثر فرشته ساری جزیره نیل
از ایالات آمریکا کنتاکی
از صفات خداوند ذوالجلال
از هفت سین‌ها سمنو
اصل و نژاد هم معنی می‌دهد رگ
اصلاح سیاسی رفرم
انگبین ظی
با صدای بلند خندیدن قهقهه
با هم یکجا
بسیار شبیه عینا
بند کردن اسر
بنی‌اسرائیل یهود
پایتخت کشور کریس رونالدو لیسبون
پروین ثریا
پستاندار دریایی نهنگ
پول عربستان ریال
تاجریزی لما
تخمین زدن براورد
تساوی برابری
تیر پیکاندار یب
چرک ریم
حرکت روی آب شنا
حفظ کردن از دستبرد دشمن دفاع
خداوند رب
خواهر پدر عمه
دانش‌آموز شبانه‌روزی انترن
دروازه‌بان فوتبال گلر
درون بینی اندوسکوپی
دریوزه‌گری گدایی
رئیس آشپزخانه خوان سالار
رضایت داشتن به آنچه داریم قناعت
رفتار تند پو
رنگ سبز روشن میشی
ساکن شدن قرارگرفتن
سریال منوچهر هادی با بازی گلزار عاشقانه
سستی ضعف
شهر کرمان ریگان
شهری در همدان رزن
شکاف درز
شیره خرما مت
صمیمی و خالص یکرو
صنعتی نیست خانگی
طلایی زری
عاشقی دل دادگی
عدد ماه سی
علاوه بر این دیگر
عنصر استخوانی کلسیم
گرو گذارنده راهن
لطیفه جوک
مراد نیت
مسابقه برای رده سوم رده بندی
مهره بازی شانسی طاس
نقش بر زمین شدن ولوشدن
نیرو دهنده مقوی
واحد طول متر
کشیش قس
کم‌دما سرد
یاری کننده ممد


جواب مرحله ۳۳۸ جدولانه ۱

آمیختگی امتزاج
اثر ایرج پزشک‌زاد دایی جان ناپلیون
اثر ژان ژاک روسو امیل
اثر غزاله علیزاده دومنظره
اثر محمد علی جمال‌زاده خاکوادم
از جزایر جنوبی قشم
از خدایان هندو ویشنو
از طبقات خانه زیرزمین
از ماه‌های میلادی ژوییه
از مواد آرایشی روژ
اسب ترکی ات
اشاره به دور انجا
اندازه فیت
انسان بنیادم
باران اندک رش
بخشی از مؤسسه دپارتمان
بزرگ کبیر
بزرگ، عظیم سترگ
به جا آوردن پیمان وفا
به دنیا آوردن زا
به رخ کشیدن نیکی منت
به شوق آوردنده مشوق
بهانه، دبه جر
بیخ درخت بنه
بیسکویت سبک و ترد ویفر
بیماری بزرگ شدن غده تیروئید گواتر
پارچه‌ای از جنس پشم پشمین
پایان غایت
پایتخت اسپانیا مادرید
پرتوشناسی رادیولوژی
پرده ستر
پسوند راننده ران
تابع پیرو
تار عنکبوت کرو
تخت پادشاه عرش
تخت پادشاهی کت
تختگاه سکو
تصدیق انگلیسی یس
جامه کسا
جریده نشریه
حافظه، یاد ذهن
حرف دهن کجی یی
حریر پرنیان
حق کسی را تمام دادن توفیر
خواهندگان طلاب
خوشبین نسبت به برآورده شدن آرزویش امیدوار
خیک مشک
داخل تو
دشمن سرسخت لد
دشوار و سنگین وخیم
دود کردن دخ
دیندار مذهبی
روشندل کور
ریز ریز نم نم
زنگ بزرگ درا
سرخوش ملنگ
سکون یافتن اسودن
شتر عرب ابل
شرمسار شرمنده
شعیر جو
شهر کرمان بم
شهری در آذربایجان شرقی ورزقان
شکاف و رخنه جر
شکم بند طبی گن
صندلی راحتی مبل
طلایی زری
عدد ورزشی دو
عظیم‌الجثه پیلتن
عیب و ننگ عار
غیر قابل رویت نامریی
قسمت اصلی شهر در قدیم شارسان
قسمی معلق پشتک وارو
قیامت رستاخیز
گزارش راپرت
گمان بردن پنداشتن
لفظ هنگام ورود به جایی یاالله
مانند آن اصلا وجود نداشت کان لم یکن
ماهی کنسروی تن
محل علم آموختن مدرسه
مرتبه ارج
ناشکر ناسپاس
نمایش تلوزیونی شو
نمد زین یون
نه مایع و نه جامد نیمبند
نورد وردنه
نوعی تخته مصنوعی نیوپان
همگی یکجا
واحد پول اوکراین گریونا
واحد پول سورینام گیلدر
واحد پول مغولستان توگریک
واحد پول هائیتی گورد
ورزش رزمی ژاپنی جودو
وسیله نقلیه خودرو
کتف و شانه خا
کشوری در قاره سبز نروژ
کوچک که
کینه وژ


جواب مرحله ۳۳۹ جدولانه ۱

آدم کوچک ادمک
آهنگر حداد
آهوی ختن اف
اثر گراهام گرین عامل انسانی
از این جهت زیرا
از حد گذشتن اسراف
از سوره‌های مکی یس
از شهرهای ایالات متحده فینیکس
از شهرهای ژاپن ناگویا
از طرف خدا نازل می‌شود وحی
از مراکز استان‌ها زاهدان
الوهیت خدایی
انتقال فکر تله پاتی
انجامش از سوی مقامی خواسته شده ماموریت
برآمدگی پشت قوز
برادر داداش
بردبار شکیبا
بروز دادن اقرار
بسیار زیاد فت
بلندی ارتفاع
به دنیا آوردن زا
به رنگ قیر قیرگون
بیزاری چندش
پایین ته
پدراندر راب
پس زدن دفع
پسوند قید ساز از صفت انه
پلیس غرب وحشی کلانتر
پیام‌نما تله تکس
پیر سال خورده
پیرو دین موسی یهودی
پیشوایان دینی ایمه
تن و بدن کالبد
جامه کسا
چراغ دریایی فار
چهره لچ
چیزهای حرام محرمات
حرف ندا اهای
حرف نفی نه
خشکی یبس
خوراکی از برنج شیربرنج
خوراکی از تخم مرغ املت
در پیچیدن لوله کردن
درجه خوب یک
دریغا! دردا
دوشیزه بودن بکارت
دیگ بزرگ پاتیل
رأس سر
راست نیست چپ
راه کوتاه ره
رشته‌کوه آمریکای لاتین اند
رود مرزی تجن
روز نهار
روز یوم
ریاکاری ظاهرسازی
زبان گنجشک ون
سر کوه شخ
سفره بزرگان شیلان
سنگ عصاری غن
سهولت اسانی
شبیه و مانند فش
شرح و توصیف بیان
شهر روشنی نور
شهر سمنان دامغان
شهری در فرانسه لیون
شوم نامیمون
شکم‌بند طبی گن
ضروت داشتن وجوب
طرف زی
عداوت دشمنی
عضو پرکار دست
عمود آهنین گرز
فریب خورده مغبون
فستیوال جشنواره
قدم گام
قضاوت کردن داوری
قوس و قزح ازفنداک
گل انار نارخو
گوشه کنج
گیاهی خاردار یز
لوس ننر
مال برخی رنگ ندارد حنا
محل آب خنک خوردن زندان
مرغ خانگی ماکیان
مقابل روز شب
مقابل نشر لف
مهر انگشتری خاتم
نا رمق
نخستین اولین
نوعی دیسک فشرده سیدی
همسایه آلمان لهستان
کالا را غیر قانونی انبار می‌کند محتکر
کبود رنگ بنفش
کتف و شانه خا
کجاست کو
کر ناشنوا
کشور آفریقایی لیبی
کشوری در آمریکای شمالی جاماییکا
کوچکتر صغری


جواب مرحله ۳۴۰ جدولانه ۱

آستانه درگاه
اثر امیر عشیری سیاه خان
اثر جمال‌زاده خاک و ادم
اثر دافنه دوموریه سپربلا
ارتعاش لرزش
از دوران زمین‌شناسی کرتاسه
از گیاهان دارویی و معطر زیره
از مشتقات نفت قیر
افزونی زیاده
اقوام طوایف
النگو دستبند
امپراطور صحرا شتر
برجستگی ته کفش اج
بسیار سرد شدن یخ کردن
به آرامی و دزدکی یواشکی
به خاک سپردن تدفین
به سوی فا
به ظاهر خود زیاد می‌رسد ژیگولو
پایتخت اروپایی لندن
پایتخت ایتالیا رم
پرنده افسانه‌ای سیمرغ
پرهیزکاری تقا
پستی فرودستی
پشت عقب
پهلوان گو
پوشیدگی کاری یا امری شبهات
پیروان امم
پیشرفت، ترقی ارتقا
تأمین تامین
تا آنجا که، به میزانی که حتی
تاب دادن تافتن
تازه نو
تیر کوتاه زج
جلوه نمود
چهره رخسار
چهره رو
چیره شدن چربیدن
چیز شی
حرف پیروزی وی
حس ترحم را تحریک می‌کند رقت انگیز
حمله ناگهانی در شب شبیخون
حی زنده
خود را به بیماری زدن تمارض
خون عرب دم
داغ و نشان وسم
دچار لکنت زبان الکن
در هم پیچیدن لف
در یک لحظه انا
دوره تحصیلی ترم
دکان کوچک دکه
دیوار بلند و محکم ترا
رشته کوه بلند هیمالیا
رفت و آمد امد و شد
رفت و آمد وسایل نقلیه ترافیک
رنگین کمان نوس
رود روسیه دن
روی و رخساره خد
زرنگ زبل
زمین آماده کشت ایش
زیبا و قشنگ شیک
زیرکی دها
سالن تالار
سپاهی لشکری
سنان سرنیزه
شایستگی و لیاقت اهلیت
شلوار جین لی
شهد نوش
شهر گیلان شفت
صاحب بودن خداوندی
صریح رک
صمغ الکتریکی کهربا
عدد قرن صد
علم و دانش حکمت
عوض بدل
قمارخانه کازینو
گرفتگی، مانع گیر
گمراهی ضل
گیاهی طبی ساتل
لیف خرما پیشن
مأمور اجرای وصیت وصی
مخترع تلفن بل
مرتبه رتبه
مستی سکر
مسلسل سنگین تیربار
مطلوب دل دلخواه
مغز کامپیوتر سی پی یو
نشیمنی روی شتر کجاوه
نیست شدن فنا
هدایت کردن به جای دیگر برای راهنمایی ارجاع
هرگز نه لن
وا رفته شل
واحد پول موریتانی وگیه
واحد پول کره شمالی وون
ورقه ورقه شدن تورق
کار سخت و گران کمرشکن
کرک میوه پرز
کشور اروپایی اتریش
کنایه از با اهمیت اش دهن سوز
کنایه از توجه مختصر گوشه چشم
کوچک که
کیسه‌کش دلاک


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.