پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 301 جدولانه 1 | مرحله 302 جدولانه 1 | مرحله 303 جدولانه 1 | مرحله 304 جدولانه 1 | مرحله 305 جدولانه 1 | مرحله 306 جدولانه 1 | مرحله 307 جدولانه 1 | مرحله 308 جدولانه 1 | مرحله 309 جدولانه 1 | مرحله 310 جدولانه 1 | مرحله 311 جدولانه 1 | مرحله 312 جدولانه 1 | مرحله 313 جدولانه 1 | مرحله 314 جدولانه 1 | مرحله 315 جدولانه 1 | مرحله 316 جدولانه 1 | مرحله 317 جدولانه 1 | مرحله 318 جدولانه 1 | مرحله 319 جدولانه 1 | مرحله 320 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۳۰۱ جدولانه ۱

آسمان ها افلاک
آشیانه لانه
آغاز شب مسا
ابریشم خام قز
اثر پا رد
اختلال صدا خش
از اوراق بهادار برات
از درختان شمشاد
از ماه های فرنگی مارس
از هم پاشیده متلاشی
اقل کمتر
امیدوار مرتجی
انتخاب شده دستچین
انتخاب کردن برگزیدن
باب روز مد
بازگشایی افتتاح
بالابر ماشین جک
بخار دهان ها
بخیل و خسیس مناع
بلند و مرتفع شامخ
بنده خانه زاد قن
بی نیاز و غنی صمد
بیابان بر
پسته شادمان خندان
پشیمانی ندم
پلیس جهانی اینترپل
پول آلبانی لک
تصدیق کردن صحه
جذابیت گیرایی
جهیدن پرش
چاشنی قرمز غذا رب
چکش بزرگ پتک
حرارت تف
حمام غیر بهداشتی قدیم خزینه
خادم کلیسا شماس
خالق اثر مفاتیح الغیب امام فخر رازی
خداوندگار ایزد
خسته گشتن مانده شدن
در و دروازه باب
راه فاضلاب اگو
راهرو و دهلیز کریدور
رایگان زب
رگ خواب چم
روزی رسان رزاق
زائو ترسان آل
زهرآلود سمی
سرپرست متولی
سو و جانب زی
سوغات رهاورد
شوهر خواهر یزنه
شیارهای درون لوله تفنگ خان
ضمیر مؤدبانه شما
عدد تنفسی شش
عظمت و شوکت حشمت
غبار نرم گرد
فیلمی از تیم برتون ماهی بزرگ
قرارگاه مقر
گرامی مکرم
گندم سوده آرد
لباس شنا مایو
مانند مشابه
مایوس ناامید
مداح ثناخوان
مرغ می رود جا
مزه اسیدی ترش
مزیت رجحان
مصیبت بلا
مقابل روشنایی تاریکی
ملامت شماتت
میعاد وعده گاه
ناپسند بد
واحد پول ژاپن ین
واحدی در وزن سیر
وقت و زمان هنگام
کارگردان فیلم طالع نحس ریچارد دانر
کلمه شگفتی وه
یافت نشدنی نایاب


جواب مرحله ۳۰۲ جدولانه ۱

آتشدان حمام تون
آزاد و رها ول
آن سوی چیزی ماورا
از البسه زنانه مانتو
از حروف ندا آی
از درندگان یوز
از لوازم آرایشی ریمل
اطراف دهان نس
برتری امتیاز
بی سواد امی
بیخ و ریشه بن
پایتخت کوبا هاوانا
پایندگی تداوم
پرتوافشانی تلالو
پرده سینما اکران
جام پیاله
جام ورزشی کاپ
جانشین او وی
جذاب گیرا
چهره رو
حشره مزاحم مگس
حکمت ارسطو مشا
خاموش و بی صدا صامت
خط نابینایان بریل
خلق و خوی سیرت
خودداری از انجام کاری ابا
دانه خوشبو هل
دختر مازنی کیجا
دشمنی کین
دگرگونی انقلاب
دیرینه کهن
دیکته املا
رد یا انکار وجود حقیقی نفی
زائو ترسان آل
زراعت کشت
زودتر از دیگری به کاری اقدام کردن پیشدستی
سرایت واگیر
سرخی قبل از غروب خورشید شفق
سنت ها سنن
سیاست دیپلماسی
سیماشناسی فیزیونومی
شالوده بنیان
شرف و ناموس آبرو
ضمیر اول شخص مفرد من
عقیده رای
غذای بیمار سوپ
فرومایه دون
فقیر و بی چیز بینوا
قادر توانا
قهوه خانه تریا
گسترده پهن
گمان وهم
مرتبه قدر
مسابقه اتومبیل رانی رالی
معاون هیتلر هس
مقابل خوب بد
نشستگاه اسب سوار زین
نظیر مانا
نوعی بیماری چشمی کوررنگی
هادی راهنما
هنگام وقت
واحد سطح ار
واحد نظامی هنگ
ویرگول کاما
ویزا روادید
کتاب مانی ارژنگ
کشیدنی بچه قد
کوچکترین واحد گفتاری واج
کوشش اهتمام


جواب مرحله ۳۰۳ جدولانه ۱

آب ساکن راکد
آبگیر مرداب
ابتدا بدو
ادیت کردن ویراستن
از حیوانات گله بز
از دروس ریاضی حسابان
از شهرهای لرستان کوهدشت
از عناصر شیمیایی هلیوم
از فراعنه مصری رامسس
اسباب خانه مان
اندیشه کردن سگالیدن
باد شدید صرصر
بت صنم
بخشودن عفو
بیگانه ناآشنا
پایانی،انتهایی واپسین
پدر بابا
پراکندگی و تفرق خلل
پرکار فعال
پسوند مراقبت بان
پشت سر هم قرار گرفتن ترادف
پیمان عهد
پیک قاصد
تبسم لبخند
ترا بگوید ادبی بگویدت
تفریق منها
جستجو کردن تفتیش
حق الزحمه دستمزد
حیله گر ریمن
درب و داغون له و لورده
درخت زبان گنجشک ون
درد و رنج تعب
دسته پیستون شاتون
رطوبت نمج
رنگرز صباغ
روز عرب یوم
زیرک ویرا
ستارگان انجم
سر راس
سرگذشت ماجرا
سگ بیمار هار
سهل آسان
سوراخ کننده سارد
شهری در استان فارس داراب
عدد منفی نه
عزل برکناری
عوض بدل
غلاف شمشیر نیما
فراوانی نعمت رخا
فیلمی از چارلی چاپلین یک شب در نمایش
قابل قرائت خواندنی
قبل از ورزش نرمش
قطب مثبت آند
مار زرد رنگ بی زهر یغتنج
متفاوت،ویژه خاص
مخفف آگاه آگه
مدار مجتمع ایسی
مدهوش مست
مشغول به فعلی بودن افتعال
مشغول حرفه ای بودن احتراف
مغازه دکان
ملخ سیاه کدم
منت گذارنده منان
میوه تلفنی الو
ناگوار فجیع
نامادری زن بابا
ننر و چرب زبان لوس
نهر و رود آبراه
نوبت و دفعه وهله
نوعی زیرپوش رکابی
نیتروژن ازت
هر یک از بازیکنان تیم یار
همجنس باز گی
واحد فرکانس هرتز
واضح و آشکار مبرهن
وسط مابین
کار بچه یک دنده لج
کاهش تدریجی افت
کج و منحرف اریب
کشور غله کانادا


جواب مرحله ۳۰۴ جدولانه ۱

آب بند سد
آسان گرفتن تساهل
آشفته و درهم پریش
آکنده پر
اختر ستاره
از توابع شهر ری کهریزک
از توابع قزوین یمقان
اندازه و مقدار میزان
اندوه و دلتنگی ملال
اولین نخستین
بحث های چند نفره مناظرات
بدهی قرض
بنیان اساس
به درستی که همانا
بهای نازل ارزان
بیماری ریوی خطرناک سل
پاسخ جواب
پراکسید هیدروژن آب اکسیژنه
پرخاش و عصبانیت عتاب
پسر فریدون سلم
پسندیده نیکو
تحریم سیاسی بایکوت
تعمیرگاه ماشین اتوسرویس
تقاضا کرد خواست
تنبل جالیزی کدو
جدا سوا
جنگ در راه دین جهاد
چربی و پیه دنبه
چشم انداز پانوراما
چوبدستی عصا
حدفاصل حایل
حرص ولع
خبرگزاری روسیه ایتارتاس
خفگی اختناق
خودروی جمعی ون
خیانت کردن ناروا زدن
دختر زئوس هلن
دوست داشتنی سمپاتیک
دوستی حب
دکتر حیوانات دامپزشک
رئوف مهربان
رفقا یاران
رنگی برای خودرو نوک مدادی
زرد انگلیسی یلو
زنجیر غل
زیان ضرر
زیردستان ارباب رعایا
ساقه های فرعی درخت سرشاخه
سرب سوخته ابار
سکسکه هک هک
شغل حرفه
شهر جشنواره ای فرانسه کن
شهر خوزستان رام هرمز
شهید اهل قلم آوینی
صوت اندوه آه
ضمیر انگلیسی یو
ضمیر بی حضور او
ظرف غذای سربازی یقلاوی
عاجز ناتوان
غار بعثت حرا
غرغر بچه نق
فرمان سکوت هیس
قبله اول مسلمین مسجد الاقصی
قسمتی از نای حنجره
قلعه دژ
قیمت بازاری فی
گشاده وا
گیاه مرداب نی
لگد تیپا
مادر وطن مام
مختصر کوتاه
مرکز کانادا اتاوا
مساوی عامیانه یر
معیارها موازین
ملاک و وسیله سنجش معیار
نابود شده نیست
ناپیدا گم
ناحیه تحت حکومت قلمرو
نامی پسرانه حامد
نزدیکان اقارب
نظریه نژادپرستی راسیسم
نمایان پیدا
نوعی سطح شیبدار رمپ
هالوژن مایع برم
هالوژن نمک ید
هدف تیر آماج
همیشه و دائم نراک
واحدی در فیزیک تسلا
وداع کردن خداحافظی
وقت و زمان گاه
کالاها اجناس
کتابی از یوریس پاسترناک ستوان اشمیت
کم کم تدریج
کنج و گوشه زاویه
کوک درشت بخیه
یادداشت نت
یکپارچه متحد


جواب مرحله ۳۰۵ جدولانه ۱

آزرم حیا
اثر بالزاک فراز و نشیب زندگی بدکاران
اثر مولیر تارتوف
اجباری الزامی
از سیارات اورانوس
امرود مل
ایما و اشاره نمار
بازی مهره و تخته نرد
بدون استثنا بلااستثنا
بدی شر
برزن کوی
بسیار نعمت دهنده منان
بند کردن گیر دادن
پادشاهی کیی
پاره کردن دریدن
پایان ختام
پنبه زرد شده کندش
تزئین صحنه نمایش دکوراسیون
تکیه بر پشتی لم
جانوری شبیه روباه فنک
جای نشستن نشیمن
جمیع همه
حدیث ماثور
حلقه دو طرف زین رکاب
خداوند رب
خدشه دار مخدوش
خواندن دوباره مرور
دارای حد و مرز بودن محدودیت
دارای هماهنگی هارمونیک
دانشمندان علما
دردمندی تالم
دستگاه قالی کوبی دنگ
دستگاه و نظام سیستم
دل و ضمیر خاطر
رایگان زب
روشی در ریاضیات انتگرال
زهر شنرگ
سایه نش
سد کم حرف دز
سردخانه قدیمی سرداب
سستی فترت
سنگ آسیا اسه
شاد کردن ارتیاح
شهر همدان ملایر
طبق معمول مثل همیشه
فرمان کشتی سکان
فرمانروایی مالکین بزرگ ملوک الطوایفی
فهرست لیست
فیلمی از مهدی صباغ زاده راهبه شت
فیلمی با بازی سحر قریشی تو و من
قطار ترن
گروی وثیقه
گفتگوی اینترنتی چت
مادر ترک آنا
مال و روزی نعمت
مردم بی شرم و بد زبان بطریر
مرضی واگیردار طاعون
مسمار میخ
مطلوب و مرغوب دل آویز
مغز سر مخ
منجلاب ورطه
موجود ترسناک خیالی هیولا
میراب آبیار
میوه تلفنی الو
ناپدید گم
نرم لین
نم دار مرطوب
نماد سردرگمی کلاف
نوعی زغال سنگ کک
نوعی سنگ سیاه یا سفید قابل تورق میکا
نوعی کباب شامی
نیم صدای زنبور وز
هر چیز معلق آونگ
هماورد رقیب
هندی اش معروف است تمر
واحد تحصیلی ترم
واحد سطح ار
واحد گرما سانتی گراد
کج و خمیده مایل
کشور اروپایی دانمارک
کم اندک
یک عدد یکی


جواب مرحله ۳۰۶ جدولانه ۱

آش انار ناربا
آماس ورم
اثر سعید عبدالملکی گریز از اسارت
اثر سعیدی سیرجانی خاک ستر
ارجمند عز
از رسانه های جمعی روزنامه
از روی اختیار ارادی
از قطعات الکترونیکی خازن
اکونومی اقتصاد
ایتالیای باستان روم
بخیه خیاطان کن
برودت سرما
بز نر تیس
بشاش خنده رو
بهشت فردوس
بوی ماندگی نا
پرورش و تأدیب تربیت
پنهان شدن اختفا
پول چشم بادمی ها ین
پیوند اتصال
تابلویی از ادوارد مونک تاک سرخ
تابلویی از رافائل مدرسه اتن
تحریر نگارش
تصویر کلی از چیزی شما
جدا کننده ممیز
جگر سفید ریه
جهان معنوی ماهوت
چار چوب کادر
حادثه ناگوار جگرخراش
حرارت دما
حرف فاصله تا
خجالتی کمرو
خوشبخت کامیاب
دشمن درخت تبر
دیدن نگریستن
رسم کننده رسام
روز گذشته دیروز
زهر خورده مسموم
ساده سهل
سالم درست
سخن شیوا رسا
سیمرغ عنقا
شتر گاو پلنگ زرافه
شهری در استان فارس داراب
شک کردن تردید
ضمیر غایب او
طلا زر
عفیف و نجیب پاکرو
علامت جمع ان
غار نبوت حرا
فاصله و دوری بعد
فرار گریز
قصیده و شعر چکامه
گشاد و وسیع فراخ
مفتاح کلید
نام قدیم بابل بارفروش
نفی عرب لا
نوعی آلیاژ استیل
نوعی تفنگ بادی
نی تو خالی نال
هدیه چهره گشایی رونما
ول کردن ترک
ویراستار ادیتور
کاریز قنات
کافی بس
کمک کننده یاور
کودک تازه به دنیا آمده نوزاد


جواب مرحله ۳۰۷ جدولانه ۱

... با ... باز با باز کبوتر
از به پا کردنی‌ها خون
از حروف الفبا صاد
از شهرهای خراسان جنوبی بشرویه
از فراورده‌های گوشتی همبرگر
از گل‌ها نرگس
اسب ترکی ات
افراطی تندرو
افسانه‌گو سمیر
اندوه رنج
انس نگرفته نامالوف
ایستاده برپا
برآمدگی زمین رش
بغل بر
بنیان پی
به سوی فا
بی‌جان مرده
بیچارگی زبونی
بید پت
بیشتر غالبا
پابرجا پایدار
پاکی قداست
پایتخت کیپ ورد پرایا
پرسش از مکان کو
پسر زن از شوهر پیشین ربیب
پیامبر درون ماهی یونس
پیروان امت
پیشگاه خانه ایوان
تا این زمان هنوز
توخالی پوک
تکبر فیس
جنگ رزم
جنگجوی دوره صفوی قزلباش
چایخانه اداره ابدارخانه
حفر شده کنده
حیله و نیرنگ ریو
خجلت شرم
خودروی ارزان قدیمی ژیان
خودکشی ژاپنی هاراکیری
داستان کوتاه متل
درون دهان نج
دور کردن طرد
دوره دایناسورها ژوراسیک
رئیس مدرسه مدیر
راندن مزاحم دک
رویداد پیشامد
زیردست مریوس
شراب می
شهر تهران ری
شهر گیلان تالش
صاحب ذی
ضربه فنی بوکس ناکاوت
علم اشکال هندسه
علم مطالعه فسیل‌ها دیرین شناسی
فومیکول کودرست
قصیده‌سرای بزرگ فارسی خاقانی شروانی
گستاخ جری
گوشت دود داده ژامبون
لبه پایین جامه تریج
لقب کنیه
ماهی درون تفنگ تیر
ملاقات پزشک ویزیت
نصف هر چیز نیمه
نگهبان خانه سرایدار
نویسنده «شب عروسی من» شهره وکیلی
هیئت وزیران یک دولت کابینه
واقف داننده
کافی بس
کشوری در قاره سیاه کیپورد
کلمه درد واخ
کم جرأت ترسو
یا زنگی زنگی یا ... ... رومی
یار صندلی میز
یاری نصر
یاریگر نصیر


جواب مرحله ۳۰۸ جدولانه ۱

آب مروارید تم
آبستنی هم معنی می‌دهد شکم
آسیب اک
آلت کبابی سیخ
اثر آگاتا کریستی نمسیس
اثر عباس معروفی سمفونی مردگان
اثر غلامحسین ساعدی دندیل
از ایالات آمریکا هاوایی
از حروف یونانی چی
از عناصر جدول تناوبی ید
از غده ترشح می‌شود هورمون
افسوس واویلا
باهم توامان
بسیار نالنده انان
بسیار و بی‌اندازه گزاف
بنای بلند عماد
بنده زرخرید قن
بی‌قید ولنگار
بی‌میلی کراهت
بیماری عصبی همراه تشنج صرع
پایتخت بورکینافاسو اواگادوگو
پایتخت گینه استوایی مالابو
پایداری دوام
پسر پور
پوشاننده ساتر
پیراهن آستین کوتاه تی شرت
تاب و توان تیو
تسلیم شدن خودمانی وادادن
توده غله پاک شده راژ
تکنوازی سلو
جریان تند و ناگهانی موج
جریان شدید هوا طوفان
جمع کردن ضم
چم و خم کار فوتوفن
حرف پیروزی وی
خیس تر
رفیق مشهدی یره
رهن گرو
زشت شنیع
زمین‌شناسی ژیولوژی
سرشیر خامه
سرمه توتیا
سمبل نماد
سوره هفدهم اسرا
شادی آور مفرح
شالوده فونداسیون
شهر باستانی خوزستان شوش
شهر رازی ری
شهر همدان رزن
صفحه اعلان پانل
ضربه با پا لگد
عرصه‌ها میادین
فاصله بین دو پرده نمایش انتراکت
فایده و سود دانستن غنیمت شمردن
فتوگرافر عکاس
فرود آمدن هبوط
فلات آسیایی پامیر
قابل قرائت خواندنی
قصه‌خوان نقال
لباس جراحان گان
مباحثه گفتگو
محفل علمی سمپوزیوم
مروارید خزر خاویار
معدن کان
نان نرم و نازک لواش
نواق موسیقی چر
نوبت کاری شیفت
نیکوکار مصلح
واحد پول مجارستان فورینت
ورم خودمانی پف
وسیله نگهداری اسناد و اوراق زونکن
ویژگی غنچه باز شده شکوفا
کلمه افسوس اه
کوچکتر از مینی‌بوس ون
کوشش جهد


جواب مرحله ۳۰۹ جدولانه ۱

آهوی ختن اف
اتاق تعویض لباس رختکن
اثر جواب مجابی فردوس مشرقی
از حشرات آفات مزارع ملخ
از روی انصاف عادلانه
از سازهای ضربی تنبک
اسب ترکی ات
انبار ته کشتی خن
انجام دادن ارتکاب
بازرگانان تجار
بازگشت صوت اکو
بالش کوسن
بانی و مؤسس سرسلسله
بدگویی ذم
بسیار نالنده انان
بلال ذرت
بلبل هزاران
بنده زرخرید قن
به تأکید اکیدا
بی‌دوام سست
بی‌نظمی و بی‌ترتیبی شلختگی
بیداد ستم
پایتخت لهستان ورشو
پایه‌ای بیسیک
پر کردن اکندن
پرفسور حیوانات بز
پشتش پیداست شفاف
پهلوان یل
پولک فلس
تا این زمان هنوز
تهوع قی
توخالی پوک
تیزفهم نکته سنج
چپ و راست رفتن با وسیله نقلیه ویراژ
حرف درد اخ
خرده‌سنگ‌های ریز شن
خیز برداشتن جستن
دانه سفت میوه هسته
در باشگاه خارجی بازی می‌کند لژیونر
درآیگاه ورودی
دست عرب ید
دمپخت کته
روایی داستانی
روز گذشته دی
زنده بودن حیات
ساز بادی فلزی ساکسیفون
سر هر چیزی نوک
سرپرست متولی
سرشت خو
شبیه همشکل
شهر تهران ملارد
شهر خوزستان اندیکا
شهر ریشه بن
شهر مرکزی کمیجان
شکافتن ترکیدن
صابون خیاطی مل
ظرف یخ یخدان
عامل ژله‌ای کننده مواد غذایی ژلاتین
عدد بسیار زیاد کرور
قیمت بازاری فی
گیاهی خاردار یز
لرزانک ژله
مجاز از مرد درشت هیکل نره خر
مرگ حین
ملخ میگ
میخ چوبی یا فلزی وتد
نهفته نهان
نو بدیع
همراه ایکس در ریاضی ای گرگ
کشتگان راه خدا شهدا
کشور آفریقایی گینه
کلمه واژه
کمیاب نادر
کهکشان معروف راه شیری


جواب مرحله ۳۱۰ جدولانه ۱

آخرین پسین
آغوز شمه
ابر زمینی مه
اثر بالزاک گوبسک رباخوار
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی سیمای دو زن
از سوره‌ها قیامه
از شهرهای مهم آمریکا شیکاگو
از محصولات ایران خودرو رانا
از مصالح راه سازی شن
افزون بر این بعلاوه
امر از رفتن رو
اندوه‌بار غمانگیز
انگور خشک شده مویز
ایتالیای قدیم روم
با حیله دارایی کسی را گرفتن سرکیسه کردن
بخاری برقی هیتر
بخشش عفو
بدسرشت ناجنس
برجستگی کوچک روی پوست زگیل
بز کوهی شکا
بسیار سجده کننده سجاد
به تدریج نرمنرمک
پسمانده مابقی
تازه نو
تراژدی غم نامه
تعمیرکار ماشین مکانیک
توالی طبیعی هشت نت موسیقی گام
توان بنیه
چای فرنگی تی
چمدان ورزشی ساک
چهار من تبریز ری
چوب بینی شتر برس
حرف پیروزی وی
حکومت نازی‌ها رایش
خوک نر ساد
درخت صنوبر گیز
درد و مرض یامان
دریای عرب یم
راهزن غارتگر
رواج رونق
رود ایتالیا پو
سوره روشنی نور
شهر استان اصفهان لنجان
شهر خراسان جنوبی قاینات
شهر مرکزی خنداب
شهری در استان بوشهر عسلویه
شهریه ماهانه
شیوه معماری اروپای قدیم گوتیگ
صد سال قرن
فردافرد یکی یکی
فرمانده رییس
گاز بی‌رنگ با بوی تند امونیاک
گله و شکایت شکوه
گوشتخوار کوچک سمور
گیاهی خاردار یز
گیتی و آنچه در آن است کونومکان
مادر عرب ام
مایعی در ساقه برخی گیاهان شیرابه
مجاز از گرفتاری و حوادث کشاکش
محفظه نوار صوتی یا تصویری کاست
ناشنوا کر
نگاه شاعر نگه
نومید مایوس
نویسنده «دهکده پرملال» امین فقیری
همه کلیه
واحد پول مالزی رینگیت
واحد پول کاستاریکا کولون
وجود دارد هست
کالا جنس
کشته راه خدا شهید
کشور ملکت
کفش چهارپا نعل
کلمه افسوس اه
کلید قطع و وصل شستی
یک عدد یکی


جواب مرحله ۳۱۱ جدولانه ۱

آبی که بیهوده روی زمین جاری شود هرزاب
آرایش زیب
اثر ایرج پزشک‌زاد اسمون ریسمون
اثر کردن تاثیر
ارجمند گرانقدر
از تولیدات زنبور عسل موم
از حروف یونانی سای
از سوره‌ها عادیات
از وسایل پرواز بالون
اسب نر نریان
اصل، اساس مایه
الاغ ورزشکار! گورخر
باب روز مدرن
بدنامی ننگ
بزه گناه
بشاش خنده رو
پاره شدگی گسیختگی
پایتخت بلیز بلموپان
پرحرف وراج
پنهان داشتن کتمان
پهلوان گو
تابلویی از پیتر آگوست رنوآر دوخواهر
تباه شدن نتر
ترازنامه بیلان
جانبازی ایثار
جایی که سایه باشد نسار
جسم معدنی هادی الکتریسیته فلز
جوان نورس
حرف دهن کجی یی
حیوان محبوب ترکمن‌ها اسب
خاک گرد
خطوط پیشانی سگرمه
خویشی قربت
دشت و صحرا دمن
دشمنی کینه
راهب بودایی شمن
رشته‌کوه اروپا الپ
رنگ لون
رهاننده ناجی
سرازیری شیب
سوزن بزرگ دوختن پارچه‌ های ضخیم جوالدوز
شهر اردبیل نیر
شهر بوشهر کنگان
شهر فارس فسا
شهر مازندران رامسر
شکاف و رخنه جر
فارسی باستانی پارسی
فانوس دریایی فاروس
قدم گام
قرص حب
قلاب کمربند سگک
گروه، دسته فوج
لازم، بایسته حتم
مخلوق خداوند بنده
مذکر نر
مراد کام
مرتجع واپسگرا
مرگ موت
موسوی کلیمی
نقاش رسام
نمد زین یون
نمو دادن رویاندن
نویسنده کیمیاگر پایولو کویلیو
هضم غذا گوارش
همانند همگن
هماهنگ نیست ناجور
و اگر نه ورنه
کامپیوتر رایانه
کشت به امید باران دیم
کشور آفریقایی سودان
کوزه بزرگ هب
کیسه غذای چهارپا توبره


جواب مرحله ۳۱۲ جدولانه ۱

آب دهان تف
آسیاب آشپزخانه هاون
ابریشم خام قز
اثر حسینقلی مستعان قصه انسانیت
از سبزی‌های خوراکی مرزه
از ورزشکاران آبی شناگر
اندازه صدای سیستم صوتی ولوم
ایستگاه قطار گار
بامداد صبحدم
بانگ ندا
بانگ سگ وغ
برکت ری
بسیار نعمت دهنده منان
بشقاب دراز و بزرگ دیس
بی‌خبر ناگهان
پاکیزه نظیف
پایین ته
پست دنی
پسوند شباهت سان
پسوند صفت عالی ترین
پهلوان یل
پول کشور آفتاب تابان ین
تابع موجی الکترون در اتم اوربیتال
تاج خروس یل
تلخ عرب مر
تکه پاره لت
جامه دراز مشایخ دراعه
جایی که سایه باشد نسار
چوب گردن گاو شخم زن یوغ
حرف یونانی لاندا
حیوان گران پوست خز
خداوند صاحب
خرما فروش تمار
خوراکی از برنج و زعفران شله زرد
خوش‌طبعی‌ها هزلیات
دارای سبیل پرپشت سبیلو
دام تله
دریا زو
دشواری وخامت
دوراندیش و محاسب حسابگر
راهنمایی هدایت
رد شده در امتحان رفوزه
رستنی چتری شکل قارچ
رنج و سختی زجر
روییدن گیاه نبت
ریختن آب صب
زاییده شدن تولد
زیرکی هوشیاری
سور ولیمه
سوسن زرد وج
شایسته کارامد
شجاع دلاور
شعر می‌گوید شاعر
شلوار جین لی
شهر آذربایجان غربی چالدران
شهر ترکمنستان مرو
شکم‌بند طبی گن
طلایی رنگ زرگون
غرولند زرزر
فارغ و آسوده سبک بار
قسمتی از خانه اتاق
لشکر جیش
محل رفتن مسیر
میدان جنگ رزمگاه
میوه درخت سدر کنار
هست شده موجود
هوای آفتابی صاف
کالبدشناسی اناتومی
کشور آفریقایی نیجر
کم‌وزن سبک
کنایه از تکیه گاه کسی بودن عصای دست
کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه دامن زدن
کوبیدن در تق
یک دهم متر دسی متر


جواب مرحله ۳۱۳ جدولانه ۱

آفرین خارجی براوو
آلت نخ‌ریسی دوک
اثر جلال آل احمد پنج داستان
اثر ژان پل سارتر جنگ شکر در کوبا
از بت‌های جاهلیت هبل
از بین بردن موهای زاید اپیلاسیون
از دود کردنی‌ها توتون
از فراورده‌های شیری لبنی
از کشورهای آفریقایی جیبوتی
از یک پدر و مادر تنی
الکترود منفی کاتد
امر از آمدن بیا
انکرالاصوات حیوانات خر
باتلاق لشاب
برابر شدن توازی
برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم هدف
برقرار پایسته
به پا خاستن قیام
پاره آتش شرر
پرنده نجار دارکوب
پول‌ها وجوهات
پیشخدمت فراش
پیشوا مقتدا
تباه شدن نتر
تحمل سختی‌ها را ندارد نازک نارنجی
جای فرود آمدن مورد
خراج و مالیات باج
خشک یابس
خط‌کش هندسی تی
خواندن قرایت
خوراکی از آرد و قیمه سنبوسه
داخل شونده وارد
درخت قالی دار
دست کشیدن در وضو مسح
دفترچه مشخصات شناسنامه
دود کردنی نیکوتین دار تنباکو
رهایی دهنده منجی
رو به پایین سرازیر
رود فرانسه رن
روز گذشته دی
زیانمندی خسارت
سوره انجیر تین
شهر آذربایجان شرقی هشترود
شهر افغانستان هرات
شهری در ایالات متحده نشویل
شکوه فر
شیرینی تولد کیک
صاحب خداوند
صریح رک
صنم بت
عدد نحس سیزده
غذای مصنوعی زمین کود
فشارسنج بارومتر
فلز سنگین سرب
فهرست لیست
قانونگزار مقنن
قعر چیزی ته
گدا سایل
گرفتگی زبان لکنت
گروه امت
گمراهی غی
مأمور گماشته
مالیده شده مماس
ماه شاعر مه
مجاز شرعی مباح
محلی در آشپزخانه ظرفشویی
مسابقه درسی کنکور
منفجر شده ترکیدن
نادان غت
نرم لین
نگاه خیره زل
هنگام خواب به روی خود می‌کشند روانداز
کرانه شق
کرگدن ریما
کیسه پول همیان


جواب مرحله ۳۱۴ جدولانه ۱

آب بدبو گنداب
آقای اسپانیایی دن
آهو جیران
اثر برتولت برشت مادر
اثر رضا امیرخانی بیوتن
اثر شاتوبریان اتالا
اثر شاتوبریان شهدا
اثر محمد علی جمال‌زاده یاد و یاد بود
از استان‌ها کرمان
از حروف الفبا ضاد
از مد افتاده دمده
امان از سردرگم آن کلاف
ایمان آورده گرویده
بارگاه هواری
بزرگ گت
بی بند و بار ول
پایداری ثبات
پسوند پیدا کننده یاب
پنبه پاک نکرده وش
تمامی همگی
تیزی و چالاکی تندی
جاندار ذره‌بینی میکروب
چوپان شبان
حرف پیروزی وی
حرف دهن کجی یی
خوراک ایرانی از برنج پلو
دانه خوشبو هل
دختر گشتاسب همای
درخت زبان گنجشک ون
درختی راست و بلند با پوستی سفید سپیدار
دشمن سرسخت لد
دل فواد
دهان‌بند فدام
ذات و سرشت جنم
راه کوتاه ره
رنگین کمان نوس
رود پرآب ایران کارون
رود سیبری لنا
ریختن پول به حساب واریز
ریز ریز نمنم
سخن‌چین نمام
سرازیری شیب
سرزنش کردن عتاب
سرمایه راس المال
سلطان شاه
سلطنتی کاویان
سنگ جادوگری یده
شوهر خواهر یزنه
صاف کردن پالودن
طلای سفید پلاتین
عدد روستا ده
عود ند
غنیمت جنگی فی
فاکس دورنگار
فراق دوری
فراموشکار نسی
فرشتگان ملایک
فرمت صوت و تصویر ویدیو
لغزاندن سراندن
مأیوس دل سرد
مدینه شهر
مسابقه غیر فینال رده بندی
معبری روی خیابان پل
میوه، بار ثمر
نرم‌افزار نقشه‌کشی اتوکد
نوعی گهواره ننو
نوک مرغ تک
هرزگی لش بازی
وجود داشتن بودن
ورقه حکم دادگاه دادنامه
ویتامین جدولی کا
کشیک دادن به نوبت پست دادن
کین‌خواه خداوند ثارالله


جواب مرحله ۳۱۵ جدولانه ۱

اثر احمد اکبرپور قطاران شب
اثر امیل زولا شکست
اثر منصور کوشان محاق
اجاره‌بها کرا
ارابه باکلاس کالسکه
از اوستاهای ساختمانی کاشی کار
از دوزیستان قورباغه
از شهرهای استان مازندران جویبار
از لبنیات پنیر
اما لیک
انواع سبزی‌ و میوه ترهبار
اول یک
ایالت توریستی آمریکا هاوایی
براهین بینات
بسیار گرم داغ
به هوش باش هان
بیرون کردن درکردن
پارسا زاهد
پایتخت بنگلادش داکا
پایتخت غنا اکرا
پایتخت هزار کیلویی اتن
پرده توری شف
پسر عرب ابن
تازه و پرطراوت تر
تربیت کننده مربی
تولید می‌کند زایا
تکان شدید شوک
حرکت عصبی غیر ارادی تیک
خاندان دودمان
خاک تراب
خاک کوزه‌گری رس
خدای هندوان برهما
دردناک الیم
دو طاس بازی نرد کعبتین
دور از هم بودن جدایی
رود استان فارس کر
ریگ نرم شن
سبو گره
سخن موزون شعر
سلطان شاه
سمبل پرستیدنی توتم
شامل‌تر اعم
شخص نامعلوم فلان
شهر بلد
شهر آذربایجان غربی ارومیه
شهر اصفهان کاشان
شیره خشخاش شیرابه
عارف و شاعر سده ششم عطار نیشابوری
عدد منفی نه
عدد ورزشی دو
غیر اصلی فرعی
فرشته مقرب درگاه کروبی
فرهنگ آموختن تادب
فهماندن به شخص نفهم شیر فهم کردن
گرما حر
گشودن معما حل
گیاهی معطر و صحرایی اویشن
مال دارایی
ماهی حوت
مبتلا به نرمی استخوان راشیتیک
مجبور ساختن وادارکردن
مخفف شاه شه
مسابقه دو تیم همشهری دربی
مورد توجه قرار دادن عنایت کردن
مکان‌ها اماکن
نظیر ندارد بیتا
نیرو زور
هنرمند ارتیست
وارد کردن دارو با سرنگ تزریق
کرانه ناحیه
کشوری در قاره کهن نپال
کلمه تصدیق اره
کوزه بزرگ هب
یال اسب پش
یگانگی احدیت


جواب مرحله ۳۱۶ جدولانه ۱

آلت کباب پزی سیخ
آوازه‌گر تبلیغات
آیین پیامبر شریعت
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری هوانورد
اثر خواجه عبدالله انصاری رساله دل و جان
از سلاح‌های سرد قمه
از شهرهای استان یزد ابرکوه
از هم پاشیده و پراکنده تار و مار
ایست وقفه
بلعیدن فرو بردن
به جا آوردن عهد وفا
به دنیا آوردن زا
بی رونق شدن کساد
پایتخت اریتره اسمره
پره گوش نرمه
پوشیدگی خفا
پیشوای دین زرتشتی هیربد
پیشکشی‌ها هدایا
تاب و توان تیو
تابلویی از ادوارد مونک جیغ
تابلویی از ون گوک کافه تراس در شب
تازگی طراوت
توجه داشتن عنایت
جامه جنگ زره
جای دفن مرده گور
چانه زنخدان
چای فرنگی تی
چشمه‌ای در بهشت تسنیم
چهره رو
حسرت خوردن اسف
خنک سرد
خوبروی وسیم
دارای رابطه با موضوع ذیربط
درخت کرم ابریشم توت
درخشنده زهرا
دروازه‌بان گلر
دستگاهی در موسیقی ایرانی سه گاه
دنبال چیزی گشتن تجسس
دو کودک در یک شکم دوقلو
دور کعبه گشتن طواف
دوره تحصیلی ترم
روا مباح
زور و سنگینی فشار
زیان‌ها مضرات
ساختار سازمان
غده زیر گلو تیرویید
فربه چاق
فرسوده نخ نما
قالبی کلیشه ای
گذراندن امرار
گردش کودکانه ددر
گرفتن اخذ
گرما حر
گسترده پهن
لباس زیر مردانه رکابی
لیقه تلی
ماه نو هلال
مرمت تعمیر
مکان اجاره‌ای ماجر
نادانی جهالت
ناگهان خودمانی زرت
نسیم ایاز
نگاه داشتن حفاظت
نگاهبانی کردن حفظ
نوعی زغال سنگ لینیت
هندی‌اش معروف است تمر
کاتب نویسنده
کتف و شانه خا
کشور آفریقایی چاد
کلمه افسوس اوه
کوبیدن دق
یورش هجوم


جواب مرحله ۳۱۷ جدولانه ۱

آداب و رسوم رسمی تشریفات
آوازها الحان
اردو کمپ
از پهلویی به پهلوی دیگر گشتن غلتیدن
از رگ‌ها مویرگ
از روی ناچاری اجبارا
از شهرهای استان کرمان رابر
از ورزش‌های رومیزی فوتبال دستی
اشاره شده مزبور
افراد خاندان خویش
اندیشه بد وسواس
انقباض ناگهانی عضلات اسپاسم
بسیار بخش کننده قسام
به پایان رسید تمت
بی بند و بار ول
بی‌نظم و قاعده هردمبیل
پایان انتها
پایتخت گرجستان تفلیس
پرنده زیبا قو
پشته خاک تل
پیوسته ملحق
تلاش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر رقابت
توانا قادر
ثابت شده مسجل
جانشین او وی
حشره کش دستی مگس کش
خطایی در تنیس نت
خیط کاشتن گاف زدن
داستان جنگی رزمنامه
دانه‌کش بی‌آزار مور
درون دهان بج
دریا یم
دشواری امر وخامت
دور دهان نس
ذوق و شوق وجد
رشته انتقال برق سیم
رود آرام روسیه! دن
زشت انر
سخت‌دل قسی
سخن تحکیم‌آمیز حرفزور
سرازیری شیب
سوره خبر نبا
شماره مخصوص کد
شهر ژاپن ناگویا
شهر نصف جهان خوانسار
شهرنشینی تمدن
صدای افتادن تلپ
عهده‌دار سرپرست
فلزات را ذوب کرده در قالب می‌ریزد ریخته گر
قطعی برای کتاب رحلی
گمراهی غی
لاک پشت باخه
لیقه تلی
مالک و صاحب ذا
ماه گرفتگی خسوف
ماهی کنسروی تن
مایع شفاف بین قرینه و زجاجیه زلالیه
مرتجع فلزی فنر
مروارید در
مهربان ریوف
موظف مسیول
میان تو
میوه نکو به
نمونه مجانی کالا اشانتیون
نواق موسیقی چر
نوعی عدسی کاو
نویسنده ایلیاد و ادیسه هومر
همراه ضمیم
همسر زن شوهر
هیبت و عظمت نهیب
وادار کردن الزام
وام‌ها دیون
کامل کننده متمم
کیف بزرگ مسافرتی چمدان


جواب مرحله ۳۱۸ جدولانه ۱

آب بینی فین
آبگیر تالاب
آتشدان حمام تون
آرام کردن تسکین
ابهام پوشیدگی
اثر ایوان تورگنیف یک کار شتاب زده
اثر هوشنگ گلشیری کریستینو کید
اثری از منصور یاقوتی دهقانان
از اعضای دستگاه گوارش روده
از صفات پرسشی کدامین
از عناصر گازی شکل هلیم
از نرم‌تنان راب
از یک طرف یکجانبه
استوار کردن تحکیم
اعمال زشت سییات
انبار غله راش
اندوه حزن
باشگاه، انجمن نادی
بسیار راه رونده مشا
بلند مرتبه والا
بند زنجیر قید
به احتمال قوی حکما
به رنگ قهوه‌ای روشن شکلاتی
به وجود آوردن تکوین
پارچه نخی نازک چیت
پایتخت اروپایی وین
پیشوای دین زرتشتی هیربد
تیر پیکان‌دار یب
ثروتمند میلیونر
حریف و رقیب هماور
حشره موزی مگس
خارج شدن از راه صواب فسق
خنک کردن هوا تهویه
خوی داب
راه روش
رشته‌کوه طولانی اند
زاری ناله
زهر بی پادزهر هلاهل
سخنان مزخرف و بیهوده شروور
سرازیری شیب
سرگردان مبهوت
سرنگون وارون
سنگ چاقو تیز کنی سان
سوره انجیر تین
سوگ ماتم
شبکه جهانی اینترنت
شهر ایران و افغانستان هرات
شکوه و جلال فر
ظرف لباسشویی تشت
عمل، کردار کنش
فرومایه دون
گناه فحشا
گیاه الیافی کتان
لذیذ گوارا
ماه کامل بدر
مظهر لاغری نی
مغلوب کردن در شطرنج مات کردن
مقابل روز شب
مقیاس طول پا
موی پشت لب سبیل
میوه باب گلو هلو
نازا سترون
نامی برای مواد مخدر نشیه جات
نقش هنرپیشه رل
نیایش کردن یشتن
همه را فرا گیرنده عام
هنوز در بسته‌بندی کارخانه است اکبند
واحد پول اتیوپی بیرر
وارونه پشترو
کشور اروپایی یونان
کنایه از بدنام لجنمال
کودک بازیگوش وروجک


جواب مرحله ۳۱۹ جدولانه ۱

آزاده حر
آنچه بر زمین پهن کنند گستردنی
ابزار داوری سوت
اثر امیر عشیری دیواراقیانوس
اثر صادق چوبک گورکن
از ابزارهای ذخیره‌سازی اطلاعات سیدی
از شهرهای استان لرستان دورود
از شهرهای بزرگ آمریکا لسانجلس
از کشورهای اروپایی گرجستان
انبار غلات سیلو
ایلچیگری سفارت
بختک کابوس
بردن چیزی از جایی به جای دیگر حمل کردن
به پایان رسید تمت
به پایان کاری اندیشیدن تدبیر
به غارت می‌برد تاراجگر
پاره آتش شرر
پدراندر راب
پرتوشناس رادیو لوژیست
پرحرفی ور
پرنده دونده شترمرغ
پوشش بالش روبالشی
تازه ترکی ینی
تنها یکه
ثروتمند تاریخی قارون
جهنم هاویه
جوجه‌تیغی راورا
خشکی یبس
دانش آموختن دراست
دانه خوشبو هل
درد چشم رمد
درونی داخلی
دگرگون شدن تبدل
دوستدار حکمت فیلسوف
ذوق وجد
سخت‌تر اشد
سرود و نغمه دستان
سست و تنبل کسل
سوراخی در کوه غار
شمعک پیلوت
شهر بوشهر جم
شهر بوشهر دیلم
شهر مرکزی ساوه
صومعه دیر
طاقت یارایی
ظالم ستمگر
عاشق شدن دل دادگی
عالم غیب لاهوت
عدد دو رقمی هشتاد
عضو لاک زدن ناخن
علم حکومت کردن سیاست
عمل بریدن برش
عید میلاد مسیح نویل
غرغر نق
گداختن ذوب
گمان حدس
لقب پادشاهان حبشه بود نجاشی
مرجان وسد
موزه پاریس لوور
مکتوب نامه
میوه تازه چیده شده جنی
نخستین انسان ادم
نقشه تصادف کروکی
نهر رود
نوعی ساعت قدیمی شنی
نیرو دهنده مقوی
همنشین جلیس
هیئت وزیران دولت
وال بالن
وسیله الت
وقار، سنگینی هنگ
کوزه بزرگ هب


جواب مرحله ۳۲۰ جدولانه ۱

آرایش سینمایی گریم
آقای آلمانی هر
آمیزش جفت گیری
اتحادیه چند شرکت بزرگ اقتصادی کارتل
از آفات گیاهان شته
از جنس نی نیین
از سوره‌ها جن
از قصیده سرایان فارسی خاقانی شروانی
از مراکز استان‌ها شیراز
افسانه‌گو نقال
امور لازم الاجرا واجبات
اندیشه کردن تدبر
باطری انباره
برای من مرا
بلای ناگهانی غایله
بیم ترس
پایتخت گابون لیبرویل
پایتخت لیتوانی ویلنیوس
پستاندار دریایی وال
پسوند پیدا کننده یاب
پنهان خفی
پوشش ستر
تصویر تمثال
تمدنی باستانی اکد
تیر انداختن رمی
تیر پیکان‌دار یب
جانب سوی
جانشین مصنوعی عضو پروتز
جگر کبد
جهت برآمدن آفتاب شرق
چراغ دریایی فار
حرف دهن کجی یی
حسرت و دریغ هیهات
حشره معرکه! خرمگس
خالکوبی تاتو
خویشاوند فامیل
دریوزه‌گری گد
رسانیدن پیام تبلیغ
رقصی در آمریکای جنوبی رومبا
زاده ولید
ساکت و بی‌صدا خاموش
سبب علت
ستایشگر حامد
سر هر چیز نوک
سرگردان ویلان
شب قرآنی لیل
شهر و تیم فوتبالی در اسپانیا ختافه
عداوت و دشمنی لینه
عدد ورزشی دو
عقل و فهم هوش
غمزه ناز
فیلم‌نامه سناریو
گل بی آن نشود خار
گل همیشه بهار ابرون
گنج دفینه
لوله آبیاری شیلنگ
ماساژ دادن گرمابه‌ای مشت و مال دادن
ماست آبکی دوغ
مرکب از سه گردان است هنگ
مسابقه دو تیم همشهری دربی
مساوی کردن تسویه
معادل ده لیتر دکالیتر
ناتوان زمینگیر
نخ درون دوات لیقه
نگرانی و تشویش دغدغه
نوشته درست دانستن چیزی تاییدیه
واحد پول ونزوئلا بولیوار
واسطه در و چارچوب لولا
ورزش نشانه‌گیری دارت
کره گوی
یادداشت کردن ثبت
یک مشت از هر چیزی قبضه


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.