پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 781 جدولانه 1 | مرحله 782 جدولانه 1 | مرحله 783 جدولانه 1 | مرحله 784 جدولانه 1 | مرحله 785 جدولانه 1 | مرحله 786 جدولانه 1 | مرحله 787 جدولانه 1 | مرحله 788 جدولانه 1 | مرحله 789 جدولانه 1 | مرحله 790 جدولانه 1 | مرحله 791 جدولانه 1 | مرحله 792 جدولانه 1 | مرحله 793 جدولانه 1 | مرحله 794 جدولانه 1 | مرحله 795 جدولانه 1 | مرحله 796 جدولانه 1 | مرحله 797 جدولانه 1 | مرحله 798 جدولانه 1 | مرحله 799 جدولانه 1 | مرحله 800 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۷۸۱ جدولانه ۱

آبگیر ژی
از آیین‌های نظامی شامگاه
از سبک‌های موسیقی رپ
اعتقاد به تعدد خدایان شرک
اقتدار توانایی
امتداد فیزیکی راستا
انسان‌ها ادمیان
بازده و کارکرد راندمان
بازیگر آینه بغل محمدرضا گلزار
بازیگر سریال دلنوازان سحرقریشی
بدی رساندن شر
برانگیختن حض
برداشت محصول درو
پایان چیزی ته
پرنده شانه به سر هدهد
تخم مرغ انگلیسی اگ
توانایی اقتدار
چای تلخ و لب گز دبش
چکش بزرگ پتک
چین‌های پیشانی سگرمه
حرف دهن کجی یی
حرف نداری بی
حشره سمی رتیل
حشره مزاحم شپش
خارج بیرون
خانواده اهل
دوره‌ها ادوار رپ
رفتنی مرغ جا
رود فرانسه رن
رودی در روسیه لنا
زغال سنگ الاس
زهرآگین سمی
ساز چکشی پیانو
ساییده شده سوده
سرزمینی در اروپا بریتانیا
سلیقه روز مد
سنگریزه شن
سوغات اصفهان گز
شهری در لرستان ازنا
شواهد دلایل
صفار رویگر
ضمیر غایب او
عقاب سیاه دال
فازمتر فازنما
فرار حیوان رم
فراموشکار ناسی
فیلمی از حسینعلی لیالستانی میزاک
فیلمی از سیامک اطلسی سفر پرماجرا
فیلمی از عباس رافعی ایه های زمینی
فیلمی از غلام حیدر اکابری گای
قابله ماما
گستاخی جسارت
گنجینه لباس کمد
لیاقت و سزاواری شایستگی
ماتم سوگ
مدیر بودن ریاست
مرزبان کیا
مسافر راهی
معاون دستیار
منطقه‌ای در تهران شمیران
موسیقی سیاهان جاز
ناچیز کم
نامه‌نگاری مراسله
نامی دخترانه پریا
نوعی فروش مزایده
نومید و دلسرد مایوس
نویسنده متن ماتن
هاون یانه
هرگز نه عرب لن
همدم و یار انیس
همراه پیچ مهره
کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب گرنادا
کلام صریح رک
کیسه پول بدره


جواب مرحله ۷۸۲ جدولانه ۱

اثر اسماعیل فصیح داستان جاوید
اثر ایوان تورگنیف اشیانه نجبا
اثر جمال میرصادقی اتش از اتش
اثر شهره وکیلی بیمننرو
اثر لئو تولستوی کوپن تقلبی
ارقام اعداد
از این پس منبعد
از جزایر ژاپن یزو
از روی خطا سهوا
از شهرهای استان کردستان سقز
از نوشت افزارها مداد تراش
استوار شدن تاکد
اعتبار اب
اندوه حزن
برهنه رت
به دست آوردن کسب
به طور دائمی نیست موقتا
به طور قطع مسلما
بین لا
پایتخت اندونزی جاکارتا
پرحرفی ور
پرداخت پولیش
پرده‌دری هتک
پرنده کوچکتر از کبک تیهو
پرنده‌ای کوچک شب گردک
پشت سر هم یک بند
پشه بق
پیرو تابع
پیروز شدن بردن
پیشنهاد دولت در مجلس لایحه
تندی سرعت
تنها و تک یکه
جلگه وسیع بی‌درخت استپ
چشم دیده
چیره شده مسلط
حرص از
حرف فاصله رسان تا
خاک صنعتی رس
خودآرایی تجمل
داستان کوتاه متل
دریای عرب یم
دستگاه سوراخ کن مته
ده روستا اب داده
دو برابر دوبل
دو یار هم‌قد اا
دیفتری زهرباد
رب النوع مصری رع
روغن و چربی په
روییدن گیاه نبت
ریسه شبک
زبانه آتش الاو
زهر بدون پادزهر هلاهل
سازمان مخوف هیتلری اساس
شمشیر تیز کرده اب داده
شهری در آمریکا کلیولند
شهری در ایالات متحده بالتیمور
صورت پذیرفتن تشکل
ضامن متعهد
عادت و خو داب
عریان لاج
عطش تشنگی
علت سببمنبعد
عموی حضرت ابراهیم ازر
فاصله و دوری بعدبق
فقیر تنگدست
قدم یکپا لی
گروهی از افراد عده
گریه با سوز و گداز زار
لعن و نفرین سب
لیقه تلی
مادر ترکی انا
ماده ضد عرق زاج
محل طبابت مطب
مخفف اگر گر
مدرک سند
مکر و فریب کید
نخ‌های طول و عرض پارچه تاروپود
نظرات عقاید
نظیر ندارد بیتا
نفرین شده لعین
نگهبان عسس
نویسنده «سفر به مرکز زمین» ژول ورن
وسیله احتیاطی یدک
کتف و شانه خا
کنایه از کودک شرور اتش پاره
کوبیدن نقر


جواب مرحله ۷۸۳ جدولانه ۱

آتش‌سوزی حریق
اثر امیر عشیری سقوط عقاب ها
اثر جواد مجابی من و ایوبو غروب
اثر شاتوبریان رنه
اثر فهیمه رحیمی خیالتو
اثر محمد رحیم اخوت باقیمانده ها
اثر محمدرحیم اخوت پاییزبود
از استان‌های ایران فارس
از روی بزرگداشت احتراما
از گیاهان خورشتی ریواس
افسانه و قصه اسطوره
امتحان شده ازموده
امیر قبیله بزرگ بگ
باده می
بازی نفس گیر زو
باشگاهی در انگلیس چلسی
بالشتک آغشته به جوهر استامپ
بچه گاو گوساله
برنج فروش رزاز
بسیار گرم داغ
بغل اغوش
بند پای زندانیان غل
به اتفاق باهم
به شوق افکندن تشویق
به شکل عربی در آوردن تعریب
پایتخت میانمار نایپیداو
پشم شتر وبر
پلیس فضای مجازی فتا
پنج ترکی بش
ترشی آزمایشگاه اسید
تفاله تخ
تفتیش بازرسی
جلگه وسیع بی‌درخت استپ
جنازه نعش
جهت بر آمدن آفتاب شرق
حرف ندا یا
حرف یونانی سای
خفته ارمیده
خوشرو و خندان بسیم
در کمال دقت موبهمو
دنبه برشته جز
دهان خودمانی دهن
دو نفری سوار موتور شدن دوترکه
دود کردن دخ
دوستی و محبت ولا
رقیب زن هوو
روادید ویزا
رود مرزی ارس
زر طلا
زمان بعد از حال اتی
زکام گریپ
سرچشمه منشا
سرخ قرمز
سقف برآمده و گرد قبه
شترران حادی
شماره نخستین یک
شنونده مستمع
شهر یزد مهریز
عجول و شتابزده دستپاچه
عضو راهرو پا
فاصله و دوری بعد
گزارش‌ها تفاسیر
گشوده وا
ماده مخدری خطرناک حشیش
ماهی فلکی حوت
متحیر ماندن بهت
مثبت پوزیتیو
محافظ شهر داروغه
محل استراحت چهارپایان زاغه
محل عبادت معبد
مخلوق خداوند بنده
مدیون بدهکار
مغموم غمگین
مقابل روز شب
من و تو ما
نگاه کوتاه نگه
نور خورشید شعاع
نکوهیدن و بدگویی ذم
کارش کندن زمین است حفار
کشور آفریقایی جیبوتی
کوتاه و چاق غک
یک دانه حبه


جواب مرحله ۷۸۴ جدولانه ۱

آبله فرنگی اتشک
آشیانه مرغ عش
ابزار شخم زدن قدیم خیش
اثر استاندال صومعه پارام
اثر امین فقیری گزیده داستان ها
اثر خیام میزان الحکمت
اثر صادق چوبک پاچه خیزک
اثر نیما یوشیج خانواده سرباز
ارتعاش لرزش
از دل پرسوز برآید اه
افسانه‌گو سمیر
امید است، شاید اندی
اهل یکی از شهرهای شمالی رشتی
بانگ چوپان هی
بخش سطحی پوست بشره
بخشنده وهاب
بلندتر، بالاتر علیا
بی مو طاس
پارسا زاهد
پایتخت قطر دوحه
پول آسیایی ین
پیدا و نمایان واضح
پیرو شیعه
تابع و پیرو دابر
تصویر عکس
ته‌نشین مجرای آب ابرفت
جمع ضعیف ضعفا
چراگاه ایلات و عشایر یورت
چهار اربع
خشنودی رضایت
خط‌کش بنایی شمشه
خوشبخت‌تر اسعد
خوفناک سهمگین
خیار نارس کمبزه
دوام و پایداری بقا
دیمی نیست ابی
رب النوع مصری را
روی بیرونی هر چیزی ظاهر
زشت و بدترکیب بدمنظر
زننده ضارب
سمی که از میکروب‌ها ترشح می‌شود زهرابه
سهم مزدور جیره
سی و یک سانت پا
شهری در انگلستان لیدز
شیر بیشه عباس
صاحب ذی
صمغ الکتریکی کهربا
عابد مسیحی راهب
عهده‌دار کاری شدن تصدی
غمزه و عشوه تیبا
غمگین اسی
فراخ و وسیع پهن
گرسنه خودمانی گشنه
گرو گذارنده راهن
گشوده وا
گوارا مهنا
گوهری سبز رنگ زمرد
مأیوس دلسرد
مالک و صاحب ذو
معروف شهیر
مقابل عقلی حسی
ملایمت نرمی
منظر بر بلندی مشرف
مهربان رحیم
ناپاک نجس
ناگهان یکهو
نامدارتر اشهر
نظیر، مانند همتا
نواق موسیقی چر
نوشیدنی داغ قهوه
نوع مرغوبی از برنج صدری
نوعی حربه دسته‌دار دهره
نیمه نصف
نیکوکاران ابرار
هم‌اکنون اینک
وسیله نواختن ویولون ارشه
کاور روکش
کر شدن صم
کفالت و ضمان عهده
کمربند پارچه‌ای شال
یاری نصرت
یخ بسته فسرده


جواب مرحله ۷۸۵ جدولانه ۱

آب مروارید تم
آباد کردن عمران
آشغال زباله
اثر حسین مسرور امثال سایره
اثر نویسنده قصه‌های‌پاییزی قصه های پاییزی
از روی اجبار قهرا
از غدد مغزی تنظیم کننده دمای بدن هیپوتالاموس
اسب تبریزی ات
اسب چاپار یام
اسب مایل به زرد سمند
اضطراب تب
افزونی زیادت حذ
الفبای موسیقی نت
امضای اختصاری پاراف
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ادم شناس
انصاف عدل
انگبین ظی
بالا رفتن و مرتفع شدن علو
بالاتر از کشیش اسقف
بالای انگلیسی اپ
برادر اخ
بریدن از بیخ حذ
بلی آلمانی یا
بند و زندان لگ
به عقب برگشتن قهقرا
پاداش و جزا سزا
پارچه با رشته‌های طلا زربافت
پرده‌در هتاک
پشت سر پس
پشم شتر وبر
تاخت و تاز یورش
تپانچه لت
تخته سفید وایت برد
تکه غذا لقمه
جسد تجزیه نشده مومیایی
حرف نهم یونانی یتا
حمیت غیرت
خوابیده نایم
خوب‌تر بهتر
خوراکی غذا
خیزاب‌ها امواج
دارای جلال باابهت
دگرگون گشتن غیر
دکان خدمات اینترنتی کافینت
راه کوتاه‌تر میانبر
رب النوع مصری را
رو به پایین سرازیر
زن خانه‌دار کدبانو
سرافراز و موفق روسفید
سستی رخوت
سنگ ترازو ورام
شکوه و بزرگی هیبت
صدای حشره مزاحم جیرجیر
ظرف مرکب امه
عایق بندی شده ایزوله
عدد مقدس هفت
عدد ورزشی اا
گریبان یقه
لاغر غث
ماده به ظاهر جامد ژل
محو کننده فرسای
معروف شدن شهرت
مقابل ازا
مقیاس طول پا
ملاح دریانورد
ملکه زنبور عسل شاهنگ
میزان ترازو
نادان و کودن غت
نامیدن تسمیه
نویسنده «قصه های پاییزی» اصغرالهی
هم آوازی اتفاق
واحد اطلاعاتی کامپیوتر بایت
وقت و نوبت پسا
وقت، هنگام لدی


جواب مرحله ۷۸۶ جدولانه ۱

آبستن حامله
اثری از آگاتا کریستی مرگ روینیل
اثری از آناتول فرانس بالتازار
اثری از امام محمد غزالی معیارالعقول
اثری از دکتر اسلامی ندوشن روزها
اثری از ناهید سلیمانخانی پدرسالار
اثری دیگر از آناتول فرانس زنبق سرخ
از احشام بز
از علوم خفیه لیمیا
از ماه‌های رومی ایار
از نشریات مجله
از کشورهای عربی اردن
اندازه‌ها حدود
انگشتری خاتم
اهلی رام
بسیار ضعیف مردنی
بله آلمانی یا
به نقطه مشترک رسیدن تفاهم
بوی ناخوش نتن
بیرق لوا
پدر رستم زال
پسوند ساینده سا
پشت سر ورا
پوشاننده ساتر
ترمیم فرش رفو
تفسیر اوستا ایارده
ته نشین مایعات لرد
جای پا رد
جنگ‌افزار سلاح
چالاک جلد
چه وقت کی
حرف نداری بی
حریر منقش پرن
خار سر دیوار یز
خالص قح
خاوری شرقی
دزدیدن ربودن ایارده
دمیدن به سیگار پک
ده و روستا مدر
دور دهان نس
دیوار متحرک پاراوان
رئیس پاسبانان در دوره غزنویان امیرحرس
رسته رده
رود مرزی اترک
زینت رو مو
سایه موهوم شبح
سخن بیمارگونه یان
سگی مخصوص شکار خرگوش لوریه
سماوی اسمانی
سیخ کباب بابزن
شهرها بلاد
صدای درشت بم
ظرف پذیرایی سینی
عدد منفی نه
عشق فرنگی لاو
عمده فروشی کلی فروشی
غذای ساده اش
غوزه پنبه وش
غیر مفید ناکارامد
فرار حیوان رم
قدرت داشتن اقتدار
قفسه میز کشو
گل نسترن گیله
گناه‌ها جرایم
گیاه رنگ مو حنا
ماه چهارم فرنگی اوریل
مشاعر حواس
مقدار اندک نمه
میوه جالیزی خیار
نباتی گیاهی
نظامی ارتشی
نمای نزدیک کلوزاپ
نوعی رنگ مو مش
نوعی شیپور ترومپت
هدایت الکتریکی رسانایی
همراه هوی های
واحد برقی ولت
واحد سطح ارکی
ورزش تیمی بدون توپ کبدی
کاتالوگ کالانما
کرباس رکو
یار داماد عروس
یک ترک بیر


جواب مرحله ۷۸۷ جدولانه ۱

آسمان عرب سما
آشپزخانه باز اوپن
ابر باران زا صیب
ابر نزدیک زمین مه
ابزار جلوگیری از بارداری اییودی
اتومبیل حمل بیماران امبولانس
اثر بالزاک چرم ساغری
اثر برتراند راسل عرفان و منطق
اثر جمال میرصادقی چشم های من خسته
اثر رجب علی اعتمادی هفت اسمان عشق
اثر صادق چوبک هفخط
از سازهای ضربی دف
از سوره‌های قرآن سبا
از گل‌ها کاملیا
از نشانه‌های بیماری ریوی سرفه
افسر تعویض پست نگهبانان پاسبخش
برآورنده دعا مستجیب
برجسته زیر گونه لپ
برده زن کنیز
برطرف کردن رفع
برنامه کاربردی تلفن همراه اپ
بستگی داشتن ربط
به یاد ماندنی تاریخی
بی بند و بار ول
بیرون زدگی دیواره سرخرگ انوریسم
بیهوشی کما
پاک و پارسا قدیس
پیچیدگی در اطراف مرکزی مارپیچ
تخم مرغ مرغانه
ترس شکه
تله و دام فغ
تور سقف کاذب رابیتس
تکیه بر پشتی لم
چاره و حیله ترفند
چنین اینطور
چهره لچ
حلال رنگ تینر
خمیازه اسا
خون گرفتن از بدن حجامت
در وقت نامناسب بیجا
درجه و مقام رتبه
درخور و لایق ارزانی
دور کردن دفع
دیپلماتیک سیاسی
روا و شایسته جایز
روحانی زرتشتی مغ
روحانی مصریان باستان کاهن
زشت و سخیف رکیک
سال ترکی ییل
سخن بریده بریده منمن
سنبل کوهی فو
سیکل چرخه
شپش نمه
شریک سرگرمی همبازی
شمشیر بران صل
عبادتی که واجب نیست نافله
عدد زیر خط کسر مخرج
عشق فرنگی لاو
عضو پرنده بال
علامت جمع ها
فرمانده رییس
قاصد پیک
قلعه و حصار بارو
گاهی با بارش گم می‌شود شتر
گشودن معما حل
گناه و بزه زیف
گیاهی بیابانی ابلک
مالزی قدیم مالایا
مرحوم، شادروان امرزیده
مقیاس طول پا
مهربان ریوف
نوشیدنی پر طرفدار چای
هراس هول
همسر دوک دوشس
واحد پول ساموآ تالا
ورم خودمانی پف
وسیله نقلیه اتومبیل
کاغذ کپی کاربن
کشنده بی صدا سم
کمان قوس
کوروش فرانسوی سیروس
یخ بستن انجماد


جواب مرحله ۷۸۸ جدولانه ۱

آب دهان تف
آب مروارید تم
آشکارا صریحا
آهو ظب
آهوی ختن اف
اتاق قطار واگن
اثر آگاتا کریستی قتل اسان است
اثر ابراهیم گلستان مختار در روزگار
اثر جواد مجابی روزگار عقل سرخ
اثر نیما یوشیج توکایی درقفس
از حد گذشتن غلو
از سایت‌های معروف یاهو
از سیارات زمین
از گل‌های خوشبو زنبق
از مذاهب بودایی ذن
انگل طفیل
باد گلو اروغ
باد موافق شرطه
باهوش داهی
بخشنده وهاب
بدیمن منحوس
بیرون کشیدن تیغ از غلاف اختن
پاره و کهنه ژنده
پاره کردن گسیختن
پاکیزه طاهر
پایان ختام
پایتخت جمهوری چک پراگ
پخته در آب ابپز
پذیرفتن تقبل
پول خرد قاجاریه شاهی
پیشوا رهبر
پینه، پاره وصله
تاخت اسب تگ
تواضع قنوت
جمع امام ایمه
جوش خمیر وز
چهارپایه پشتی‌دار صندلی
حالت بیهوشی اغما
حمل کننده حامل
خشم‌آلود عصبی
دانشمندان فقها
دانه بذر
دستور حکم
ریاکار دورو
زنده حی
سبزی خوشبو ریحان
ستاد مقر
سردتر ابرد
سنگ سخت خارا
شاد و سرحال سرزنده
شامل شدن عم
شب پیش رو امشب
عمامه و دستار میزر
عکس فتو
عیب و کاستی نقیصه
غریزی و طبیعی ذاتی
فراورده زنبور عسل
فرمانروا سلطان
فرمانروایان امرا
فن، پیشه صنعت
گردش کودکانه ددر
گوژپشت محدب
ماده‌ای به عنوان کود اوره
مایل راغب
محصول آسیاب ارد
محل نمایش اجسام باستانی موزه
مرده میت
معلق دروا
معمول شدن بابشدن
مهیب و سهمگین نژند
میخ وتد
میدان بوکس رینگ
نامیده شده مسمی
نخستین حرف یونانی الفا
نوعی ورزش رزمی
همسر مرد زن
واحدی در سطح ار
وسیله الت
کامروا موفق
کریدور راهرو
کشور آفریقایی موزامبیک
کوچیدن رحلت


جواب مرحله ۷۸۹ جدولانه ۱

آبی که فرو می‌ریزد ابشار
اثر ابوتراب خسروی اواز پر جبرییل
اثر جرج اورول هوای تازه
از بیماری های پوستی گر
از جنس پشم پشمین
از زیورآلات انگشتر
اسب خال‌دار ابرش
استفاده دوباره بازیافت
امر از خائیدن خا
انتقال جسد لشکشی
باختر غرب
باقی جان نا
بخش خارجی بیرونی
بددل غر
به جا آوردن نماز نماز گزاردن
بوی پشم سوخته کز
پارچه پنبه‌ای سفید کرباس
پاروی قایقرانان فه
پاکسازی کف رودخانه لایروبی
پاکیزه زکی
پدراندر راب
پدربزرگ نیا
پرده‌داری سدانت
پرنده کلنگ درنا
پشت سر هم یک ریز ذر
پوست ضخیم شده دست پینه
تپانچه تس
تمام و همگی یکسر
تومور غده
تکیه کلام چوپان هیفه
جاذبه شخصیتی کاریزما
جراحت زخم
جنس قوی نر
چوب برای سوختن هیزم
حرف صلیب تی
حرف فاصله تا
حشره معرکه خرمگس
خواهر باجی
خود بار آمده دیمی
داهی زرنگ
در نهان غیابا
دروازبان فوتبال گلر
ذخیره رزرو
راه تغذیه جنین ناف
رود اروپایی رن
زنده به آب ابزی
زهر هلاهل رز
ستیزه کردن عناد
سمت و سو ها جهات
سنگ عصاری غن
شامل شدن عم
ظرف غذای سربازان یغلاوی
عضو پر زور بازو
علامت جمع ان
علف بیابان خوراندن حیوان چراندن
عهده‌دار شدن کاری التزام
غواص ابورز
فریاد افسوس وای
فصیح غرا
قاتل جانی
گروه مردم ملا
مالک و صاحب ذا
محل دور هم جمع شدن پاتوق
محل عبور مجری
مربوط به محل اقامت مسکونی
مورچه ریز ذر
نوعی زیرپوش رکابی
نوکر خدمتگزار
همپاره ایزومر
همکاری مشارکت
هواخواه ملت ناسیونالیست
کثیر و فراوان جم
کرانه، ناحیه شق
کشنده بی‌صدا زهر
کنسول بازی قدیمی سگا
کیفیت چگونگی


جواب مرحله ۷۹۰ جدولانه ۱

آزاده حر
آماده حاضر
آموختن یاددادن
ابزار جنگ سلاح
ابزار رسم زاویه قائمه گونیا
اثر اسماعیل فصیح داستان جاوید
اثر مهشید امیرشاهی بعد از روز اخر
اثری از ژید تز
از خنک کننده‌ها کولر
انگبین ظی
انگشت اشاره سبابه
بغل اغوش
به راستی حقا
بیماری و مرض دا
بین لا
پارچه‌ای که کثیفی را دیر نشان می‌دهد چر کتاب
پاروی قایقرانان فه
پایتخت تایوان تایپه
پسر عرب ابن
پندار انگاره
تخم‌مرغ فرنگی اگ
ترجمه فیلم دوبله
تنیدن بافتن
توانا قدیر
ثابت و استوار برجا
جدا نشدنی لاینفک
جرب گری
جرس درا
جوان شاب
حسرت افسوس
خداحافظی کردن بدرود گفتن
خشم غضب
خوش‌منش بشاش
دارای مواد غذایی مغذی
دانه سفت میوه هسته
در هم پیچیدن لف
درخت انار ناربن
درخشان منیر
درست کردن چای دم کردن
دریای شمالی خزر
راندن مزاحم دک
رده صف
رهن گرو
رود پرآب اروپا دانوب فتوحات
زن بدکاره روسپی
زندانی کردن حبس
زیاد شدن تعدد
ساختمان بنا
سردتر ابردبگ
سرزمین‌های تصرف شده فتوحات
سرمایه جاودانی کار
سلطان بیابان شتر
سمبل مورد پرستش توتم دوبله
سنگینی وزن
سیال تنفسی هوا
شاه بزرگ هند مهاراجه
شگفتی عجب
شماره نخستین یک
شهر مرکزی تفرش
شهر همدان اسداباد
عظیم الجثه یغر
عمل به دنیا آوردن زایش
عمل درخور پاداش نیک ثواب کاری
عمل و کردار کنش
غیر مذهبی لاییک
گوشت ترکی ات
گوشت فروش قصاب
گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور اشور
لحظه دم
لعن و نفرین سب
لقب بهشت برین
محل ورود در
مخلوط پی ریزی ساختمان شفته
مشک خی
معبر رهگذر
میوه نو رسیده نوبر
نادان سفیه
ناوگان فلوت
نوعی بیماری عفونی مسری وبا
نوعی عدسی کاو
نوعی کبوتر یاکریم
نویسنده «نانا» امیل زولا
هرج و مرج و بلبشو هرکی هرکی
ورزشی رزمی تکواندو
ورم کردن اماسیدن
کلام تصدیق اری
کیف انگلیسی بگ


جواب مرحله ۷۹۱ جدولانه ۱

آتش عرب نار
آرواره فک
اراده شده خواسته
از اساطیر یونان باستان هلنا
از بازیگران سریال شمس‌العماره مسعود رایگان
از رشته‌های دو و میدانی امدادی
از شهرهای استان فارس کوار
از مشتقات نفتی قیر
از مکاتب ادبی اکسپرسیونیسم
از کلمات شرط اما
امر به نوشیدن بنوش
امیر و بزرگ بیگ
انسان‌ها ادمیان
اکنون الان
برگه شراکت سهام
بزرگ‌ترین شهر ایالت لوئیزیانا آمریکا نیوا ورلیان
بسیار دویدن و به نتیجه نرسیدن سگدو
به پیشواز رفتن استقبال
به دنیا آورده زاییده
بهبود یافتن زخم التیام
پارچه صاف کن اتو
پرنده زیبا قو
پلی که طاق آن نیم دایره‌ای باشد پلرومی
پیامبر و فرستاده خدا نبی
پیرو مسلک مارکس مارکسیست
تپه بلند تل
تولید مثل زا
جدا از هم سوا
جیره و راتبه مستمری
چای فرنگی تی
چه فراوان بسا
چیره دست ماهر
حرف دهان کجی یی
حرف همراهی عرب مع
خانه کنار دریا ویلا
خوراک کفش واکس
خیلی ارزشمند والاتر
درس کشیدنی رسم
دست یافتن و برتری استیلا
دوستان یاران
رئیس جمهور فرانسه بود ژاک شیراک
زنبیل و سبد سله
سبزی شاهی ترتیزک
سردسیر ییلاق
شعله آتش الاو
شهری در هندوستان بمبیی
صاحب کار کارفرما
صد متر مربع ار
ضایع شده بور
ظلم و جور ستم
عطرمایه اسانس
علی ای ... رحمت همای
فتنه‌انگیز فتان
گرد مخدری از شاهدانه بنگ
گریز آهو رم
متعلق به علم نظری تیوریک
مردن از غصه دق
مرواریدها درر
مرکز استان مرکزی اراک
مزیت‌ها مزایا
مساوی عامیانه یر
مطابق با شرع مشروع
منسوب به بنی‌امیه اموی
منقار مرغان شنید
نابینا کور
نام دیگر کشور اسکاتلند اسکوتیا
نت چهارم فا
نزدیکی قرب
نوعی آچار الن
نوعی کرم اتل
نیلوفر فل
نیم صدای گوسفند بع
هم نام اداش
همگانی سراسری
کاغذ فروش وراق
کلیسای معروف پاریس نتردام
کنکاش شورا
کیسه پول بدره
یار غم هم
یار مرد زن
یخ عرب هسر
یگانه فرید


جواب مرحله ۷۹۲ جدولانه ۱

آزار و شکنجه عذاب
آسودگی فراغ
آغاز و شروع کار مقدمه
آنچه خاص کسی یا چیزی باشد مختص
آهسته و آرام یواش
اثر آگاتا کریستی چهار قدرت بزرگ
اثر الکساندر دومای پسر خانم کاملیا
اثر امین فقیری اگر باران ببارد
اثر روسو امیل
از گل‌ها و نام زنانه نرگس
اسفناج رومی بتهو
افسون منتر
امامان ایمه
اندیشه‌ها تدابیر
اهل کتاب اهلال ذمه
اول امری وهله
بالاتر و بهتر از کسی رودست
بخشنده وهاب
بددل غر
بدین معنی یعنی
بر آن خنده می‌نشیند لب
بر عهده گیرنده متقبل
بریدن از بیخ حذ
بسیار فراوان جزیل
بوی بد گند
پابرجا ثابت
پارسایان زهاد
پراکنده و رایج شایع
پسوند شباهت سا
پند دهنده ناصح
پنهان داشتن کتم
پیشرفت ترقی
تجملی لوکس
جاودانه ابدی
جمع کردن ضم
جنبش نهضت
جنت بهشت
جوش مخصوص ظروف مسی لحیم
حفظی ازبر
حین، خلال ضمن
خرس عربی دب
دارای پوشش اسلامی باحجاب
دانای بی‌همتا مزدا
دچار لکنت زبان الکن
دریاها ابحر
روحانی زرتشتی مغ
روش‌ها انحا
زراعت بهاری صیفی
زیبا جمیل
زین و برگ یراق
ستاره کم‌نور سها
ستایش کننده مادح
سوراخ‌ها منافذ
شروع اغاز
شهر رازی ری
شهر یزد بافق
طاقچه بالا رف
عموی حضرت ابراهیم ازر
عید ویتنامی تت
فدراسیون قایقرانی فیسا
فراخوانی با بلندگو پیج
فضای اشغالی یک جسم حجم
قرارگاه مقر
گوش و بینی بریده شده مثله
لازم گردانیدن ایجاب
لرزیدن رعشه
مؤدب باادب
مالک شدن تصرف
مخلوط و درهم قاتی
مقابل نزدیک دور
موج آب کوهه
ناروا و نامشروع ناحق
نامه‌نگاری مکاتبه
نور خورشید افتاب
نوعی لباس بلند مردانه قبا
نوعی کرم لیسه
نویسنده بلندی های بادگیر امیلی برونته
همراه با تب لرز
واحد پول مشترک اروپا یورو
وقت تلف کردن یللی
کر شدن صم
کوچکتر اصغر


جواب مرحله ۷۹۳ جدولانه ۱

آب بسته یخ
آزاده کربلا حر
آفتاب خور
اتیکت برچسب
اثر ابوتراب خسروی دیوان سومنات
اثر امیر عشیری سحرگاهی خونین
اثر علی شریعتی انسان بیخود
اثر نیکلای گوگول نفوس مرده
اجداد ابا
اراده و عزم نیت
از سازهای زهی ویولا
از سازهای ضربی دف
از سوره‌ها جن
از ظروف چای خوری فنجان
از مراحل زراعت کاشتن
اعتقادات بی‌اصل خرافات
ایستاده برپا
بازدید سپاه سان
بدبختی بی دولتی
برگزیدن انتخاب حنظل
به تنهایی یکی
پاروی قایقرانان فه
پدر اب
پسوند آلودگی اگین
پشت دادن بر اتکا
پیوند دادن دو فلز جوش دادن
توانایی و مهارت زبردستی
توبه کار تایب
چرک و ریم سخ
حرف هشتم یونانی تتا
حوزه و چهارچوب حیطه
خطایی در فوتبال هند
خواهر اباجی
دارای مطلوب ترین وضع بهینه
دختران بنات
در مجاورت دریا زندگی می‌کند ساحل نشین
دور دهان نس
رباینده جاذب
رسته صنف
رود ایتالیا پو
روشنایی سو
ریاضیات پیشامد تصادفی احتمالات
زشت و مهیب انر
ساختمان بنا
سازمان‌اطلاعات مرکزی‌آمریکا سیا
سر باز زدن امتناع
سردار ترک ینال
سوسن زرد وج
سوی جانب
شمیم بو
ظرفیت داشتن جنبه داشتن
عضوی در صورت لب
علامت بیماری تب
غم و اندوه هم
فرزند ناصالح ناخلف
فرومایه خس
فیلمی با بازی الناز شاکردوست رسوایی
قلب قرآن کریم یاسین
گستردنی کوچک قالیچه
گناه ذنب
ماده ظاهرا جامد ژل
مزه خرمالو گس
مستمری راتب
مقابل ازا
منزلت جاه
مهر و محبت عاطفه
نگاهبانی کردن حفظ
نوبت فیلم سانس
نوع تفکر ذهنیت
نوعی عدسی کاو
نیرو توان
هندوانه ابوجهل حنظل
واحد پول پاناما بالبوا
ویران شده مخروب
کشور آفریقایی بوتسوانا
کوچکترین واحد گفتاری واج


جواب مرحله ۷۹۴ جدولانه ۱

آب برنج جوشیده ابچلو
آزاد یل
آسیب اک
اثر ایوان تورگنیف بزدنژ
اثر جمال میرصادقی کلاغ ها و ادم ها
اثر محمود دولت آبادی عقیل عقیل
از ایالات آمریکا کانزاس
از تنقلات پفک
از روی قصد و نیت عمدا
از روی‌طبیعت و سرشت فطرتا
از هنرها تیاتر
اسب ترکی ات
اسب تندرو راهوار ارمیده
امور ضروری و پایه‌ای مقدمات
بدون تردید بلاشک
بردبار حلیم
بستن، دوختن رتق
بگوی قرآنی قل
بنای یادبود کسی یادمان
به دل گذشتن خطور
پارچه صاف کن اتو
پایکوبی رقص
پرخاش و عصبانیت عتاب
پرستار کودک دده
پست الکترونیکی ایمیل
پشتیبان مظاهر
پشه بق
پند دادن وعظ
پیش آمدن عارض شدن
پیغمبری نبوت
تازه‌شروع کرده و خسته نشده تازه نفس
تیر پیکان دار یب
جامه آخرت کفن
جد نیاک
جدا کننده ممیز
جذب کردن ربایش
چانه زنخ
حال به حال شده منقلب
حرف عطف واو
حرکت کرم گونه وول
خدا قبول کند تقبل الله
خدمتکاران خدم
خفته ارمیده
خودبین غد
خیالی فرضی
درخواست محترمانه خواهش ضد
درک و شعور فهم
دست صاحبش را نمی‌برد چاقو
دعاها اوراد
دیوار گلی دای
ذات‌الریه سینه پهلو
رایج شدن تداول ابواب
رباخوار نزول خور
رنگ‌آمیزی شده منقش
رودی در سیبری لنا
سال سنه
سخا بخشش
شهر هرمزگان ابوموسی
شکمباره رس
ضبط صدای فیلم صدا برداری
فرش مالیدنی می‌سازد نمدمال
فرماندار و والی حاکم
فصل‌ها ابواب
فلسفه ارسطویی مشا
قمر مصنوعی یو
گردیدن شدن
مادر عرب ام
مالک ذا
مخالف ضد
مرد شجاع و بی‌باک شیرمرد
مرکز کانون
معتقد به چیزی قایل
مفهوم معنا
مقدار برق باتری شارژ
من و تو ما
مهم‌ترین سرزمین امال قری
نااستوار لق
نت چهارم فا
نوشابه الکلی عرق
نوعی ماهی شیم
نویسنده «تپه های سبز» فرخنده اقایی
واحدی در سطح ار
وسیله روشنایی بخش لامپ
کتاب مقدس هندوان ودا
کهنه مستعمل
یاری کمک
یک دفعه یکبار


جواب مرحله ۷۹۵ جدولانه ۱

آخری پسین
آغل چهارپایان شوگا
اثر پرویز قاضی سعید قلاب ماهی
اثر ژانپل سارتر دیوار
اثر سبکتکین سالور قلعه قهرمانان
اثر علی شریعتی اسلام شناسی
اثر قیچی برش
اثر گراهام گرین مردسوم
اثر گوته نغمه های رومی
اجرا کننده صیغه عقد عاقد
از اصل اساسا
از نوشت افزارها مداد تراش
با اراده مصمم
برابر هم طراز
برانگیزنده مهیج
برجسته و مشخص متمایز
بزرگ ایل و طایفه بکتاش
بلی آلمانی یا
به حد بلوغ رسیده بالغ
بی‌نیاز از ارتباط کابلی بیسیم
پاک قدوس
پایتخت جمهوری آذربایجان باکو
پشه بق
پی عصب
پیشانی جبین
تابلویی از پیتر بروگل برج بابل
توصیف نعت
تولید می‌کند زایا
تیر کوتاه زج
تیم فوتبال ایتالیایی کالیاری
جوش خمیر وز
چیز تازه آوردن ابداع
حرص و طمع از
حرف استثنا الا
حرف ششم یونانی زتا
خدمت کننده مستخدم
خم بزرگ دن
خودبین غد
خودبینی و غرور مباهات
دارو دوا
درون دهان بج
دست مالیدن لمس
رئیس جیمز باند ام
راستگو صادق
راه تغذیه جنین ناف
رود مرزی ایران و ترکمنستان تجن
زنگ جرس
سنجیدن دو چیز با هم مقایسه
سوسمار ضب
شاعر خیمه‌دوز خیام
شخص کس
شهر خوزستان اندیکا
شیطان اهریمن
شیطان، اهریمن خناس
صفت گربه ملوس
طولانی متمادی
غیر خالص ناسره
قشنگ و دوست داشتنی مامانی
قلمه گیاه نشا
گروه تأثیر گذار در قانون‌گذاری لابی
گمراهی غی
گندمگون اسمر
گوشت ریز ریز شده قیمه
مخالف جهش و پیشرفت ارتجاعی
مستمری راتب
مسیر راه
میوه تلفنی الو
ناشنوایی کری
نامدار شهره
نت چهارم فا
نترس بیپروا
نشانه هدف
نظر رای
نقش هنری رل
نوار نور طیف
نوعی سال میلادی
نوعی سلاح سرد قمه
نوعی کنسول بازی سگا
همیان بدره
وادار کردن به نشستن نشاندن
کلمه افسوس اه
کلمه شگفتی وخ


جواب مرحله ۷۹۶ جدولانه ۱

آباد و برقرار دایر
آهنگساز معروف یانی
اثری از جیووانی ورگا شکست خوردگان
از جزایر خلیج فارس سیری
از حروف انگلیسی ار
اطلس جغرافیایی گیتا
اقتصاددان انگلیسی جان مینار دکینز
اندوه غم
ایالتی در سوئیس اوری
بانوی فرانسوی مادام
باوقار بودن وقر
بخشی از اوستا یسنا
بدی کردن شرارت
بر روی پاکت نامه می‌نویسند ادرس
بر سر قلیان نصب کنند سینی
بی‌پروایی تیوا
پاکتر اقدس
پایتخت برزیل برازیلیا
پاینده قیوم
پرهیزکاری تورع
پلنگ تازی نمر
ترس و رعب هول
چرم براق ورنی
حفره‌ای در کوه غار
خاصیتی در نباتات اسمز
خجسته یمن
خسارت زیان
خواهند آمد ایند
خوب و نیکو دخ
خون و نفس دم
داخل اندر
دربازکن ایفن
درخت تسبیح یسر
دستور زبان انگلیسی گرامر
دستی یدی
دعای غروب جمعه سمات
دو دست یدین
رسم کننده راسم
رکن و پایه ستون
زیبا چهره ماهرو
زیرک، هوشیار اریس
ساکت ارام
سرشماری امار
سریالی از رضا عطاران بزنگاه
سوره شصت و یکم صف
شایسته نباشد نشاید
شقایق وحشی اریا
شهر آلمان ینا
شهر ترکمنستان ماری
شهری در افغانستان قندهار
شهری در کرمان زرند
شکستن کسر
صحیح درست
صد در علم فیزیک هکتو
طرف چپ یسار
عضو کابینه وزیر
غربال الک
فتنه‌انگیز فتان
فیلمی از مجید قاری‌زاده سرزمین ارزوها
قناد شیرینی فروش
قورباغه درختی وک
گویی و پنداری همانا
مؤسس مکتب روانشناسی تحلیلی یونگ
مادر عرب ام
محبوس زندانی
مرغابی اردک
مژده و بشارت نوید
مشهور اسمی
مقابل گرمی سردی
من و جنابعالی ما
میوه هزار دانه انار
نام پسر بزرگ کیقباد پشین
نخجیر شکار
ندا دهنده نادی
نصف لایق یق
نماد لاغری نی
نوعی ورزش رزمی
نیلوفر فل
همنشینان ندما
واحد اندازه‌گیری قطر سلول‌ها میکرن
وعده دادن وعید
کرشمه ناز


جواب مرحله ۷۹۷ جدولانه ۱

آب دهان تف
آشتی کردن مسالمت
ابزار راندن قایق پارو
اتصال دو تکه پارچه دوختن
اثر جلال آل احمد یک چاه و دو چاله
ادب آموخته مودب
از آرایش بسکتبال شل
از سازهای زهی ویولا
از فرشتگان مغضوب خداوند هاروت
انجام و اجرا برگزاری
بانگ، آواز غو
برخوردار کامروا
بررسی کردن با نگاه ورانداز کردن
بلی آلمانی یا
بلی روسی دا
پارچه لطیف کرپ
پاکیزگی و ادب نزاکت
پراندنی شخص عصبانی فیوز
پشته بلند تل
پیمان کننده عاقد
پیکان فلش
تصرف کردن اشغال
تغییر ناپذیر لایتغیر
تیغ موکت‌بری کاتر
جانی ادمکش
چسبنده دج
چند غده غدد
چهارنعل رفتن اسب یورتمه
چکیدن آب رش
حرف همراهی با
خالص و بی‌غش سارا
خبر گرفتن اختبار
خزانه دولت مغول دلی
خوراک طیور دان
دارای فاصله زیاد از زمین بلند
دانشگاه فنی و صنعتی پلی تکنیک
راندن دفع
روحانی زرتشتی مغ
روشنایی ضو
زمین ارض
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
سالیانه سنوی
سایبان کوچک چتر
ستاره‌ای در دب اکبر سها
سرور و بزرگ اقا
شارلاتان کلاه بردار
شاعر حیدربابا شهریار
شجاعت دلیری
شمار تعداد
شهری در ایالات متحده جک سونویل
شیفته شیدا
صفت باد وزان
عادت و خو داب
عدد منفی نه
غیر اصل فرع
قدم یکپا لی
گل نومیدی یاس
گمراهی غی
گوارش هضم
گودال چاله
گیاه خاردار خوراکی کنگر
لیگ فوتبال اسپانیا لالیگا
مؤسسه‌ای دارای درمانگاه‌های مختلف پلی کلینیک
مانع پیشرفت کار است کارشکن
مجرب باتجربه
مهلک قتال
ناپاکی الایش
نوعی شیرینی تر
نویسنده «انگار گفته بودی لیلی» سپیده شاملو
نویسنده «سفر به مرکز زمین» ژولورن
نیمه بار تا
هسته انگور تکز
کشور آسیایی یمن
کشور کوچک اروپایی مونتنیگرو
کشوری در قاره سیاه اتیوپی
کشیش قس
یار ماسه شن


جواب مرحله ۷۹۸ جدولانه ۱

آبگیر حوض
آسیب اک
ابزار باز کردن کنسرو دربازکن
اثر بالزاک اورسولامیرو
اثر محمد بهارلو بختک بومی
اثر نیکلای گوگل میرگورود
از ایالت های آمریکا اورگن
از بیماری‌ها دیفتری
از حروف یونانی تتا
از خدایان مصر رع
از مصالح ساختمانی بتون
استخوان پزشکی ارتوپدی
انبار اجناس دپو
بازتاب رفلکس
بازیکن میانه میدان هافبک
بچه دزد معروف ال
بخشی از مغز مخ
بزرگ و گنده گت
به علت برای
به کسی متکی بودن پشت گرمی
بیرون کردن از کار اخراج
بیماری و مرض دا
پایانی، انتهایی واپسین
پایتخت آفریقای جنوبی کیپتاون
پایه اداری اشل
پرتوافکنی تابیدن
پرحرفی ور
پری شکم از باد نفخ
پشمینه‌پوش صوفی
پیروی کردن تابعیت
تابع موجی الکترون در اتم اوربیتال
تمرین بدنی ورزش
توقف میان بازی تایماوت
جستجو کاوش دوشین
جو اتمسفر
چهار من تبریز ری
حبوبات بنشن
حرص از
حرف نهم یونانی یتا
حرکت هوا باد
حق کسی را تمام دادن توفیر
خالکوبی تاتو
خمیده مورب
داروی بیهوشی اتر
در آسایش مرفه
درختی تنومند گز
دیشبی دوشین
راست نیست چپ
رب النوع مصری را
رشته کوه اروپا الپ
رها کردن گلوله شلیک
روادید ویزا
روایت کننده خبر اخباری
زدن مو با تیغ تراشیدن
زشتی و گناه سییه
سیفلیس اتشک
سیما صورت
شاعر اسپانیایی برنده نوبل ادبیات خوان رامون خیمنس
شهر استان مرکزی مامونیه مالایا
شهر خراسان رضوی سرخس
شکستگی اندک ترک
صاحب خداوندگار
صحنه آرایی نمایش میزان سن
عریان لاج
عکس فتو
فرانسه قدیم گل
فوق بالا
قصر کاخ
گدایی کردن تکدی
گیسو زلف
مال بعضی‌ها گرو نه است هشت
مالزی قدیم مالایا
مخالف ضد
مرگامرگی چهارپایان یوت
مورچه ریز ذر
ناپخته خام
نامی برای ساختمان ابوگل
نترس بی پروا ضد
نجیبان شرفا
نگرانی و اضطراب برای رسیدن به چیزی تلواس
نوعی حلوا لو
هرگز نه عرب لن
همچنین نیز
همسر پادشاه شهبانو
واجب گردانیدن فرض
وحشی دد
ولی اما
کاشی بدون لبه تیز نبشی
کوزه سفالی سبو


جواب مرحله ۷۹۹ جدولانه ۱

اثر آگاتا کریستی راز سیتافورد
اثر اصغر الهی بازی
اثر برتراند راسل پیروزی سفید
اثر عباس معروفی اخرین نسل برتر
اراده و عزم نیت
از غذاهای اصیل ایرانی رشته پلو
الفت انس
اندک اندک کمکم
ایاب و ذهاب رفت وامد
بانی موسس
برخورد تصادف
بنیان‌گذاری پیریزی
به پایان رساندن ختم
بوی پشم سوخته کز
پایتخت آلبانی تیرانا
پایتخت استونی تالین
پسوند سازنده پرداز
پیچ خورده تابدار
تور سقف کاذب رابیتس
جدا کردن خوب از بد انتقاد
جنس قوی نر
جوان بی تجربه غر
چاک خورده شکافته
چای داغ لبسوز
حرف ندا اهای
حرف یونانی سای
خبر تازی نبا
خواهر اباجی
خودکار باکلاس روان نویس
خوشحال شاد
درخت زبان گنجشک ون
دستگاه چاپگر پرینتر
دلال کمیسیونر
دور دهان نس
راه‌ها، جاده‌ها طرق
زنده جاندار
زودتر اسرع
سالک رهرو
ستمگر جبار
شامل شدن عم
شریک سهیم
شهر هرمزگان رودان
شهری در آمریکا اتلانتا
صاحب و مالک ذا
صدای افتادن تلپ
ضربه‌گیر خودرو سپر
عدد هندسی پی
علامت جمع ات
غزال اهو
فصیح غرا
فن به کار گیری قوا تاکتیک
قابل رویت مریی
قعر ته
گل نومیدی یاس
گوسفند فربه پرواری
گیاه خاردار یز
گیاه فیلگوش راسن
محل بازگشت مرجع
مرده میت
مزار بزرگان دین بقعه
مظهر باریکی مو
مغناطیس اهنربا
مناسب بجا
مورچه ریز ذر
میدان جنگ مصاف
ناتوان عاجز
نخست اولا
نوعی سبک موسیقی سنتی
نوعی نمایش اپرا
هر فصل از اوستا نسک
هلاک شده مستهلک
همان بوته است بته
همه را فرا گیرنده عام
هنگام وقت
واحد پول شیلی پزو
ورم خودمانی پف
کار برجسته و نمایان هنری
کتف و شانه خا
کشنده مهلک
کفش ساق بلند چکمه
کنار و جانب طف
کنایه از بسیار کوتاه یک وجبی


جواب مرحله ۸۰۰ جدولانه ۱

آشپزخانه باز اپن
آشکارتر اظهر
ابزار خوب بینی عینک
اثر الکساندر پوشکین شوالیه خسیس
اثر پرویز قاضی سعید وحشت در ساحل نیل
اثر شارل بودلر گل های رنج
اثر فتح الله بی نیاز ملاقات با مسیح
اجاق اتشدان
از بت‌های جاهلیت ود
از روی اجبار قهرا
از سوره های قرآن کریم حجر
استراحتگاه چهارپایان زاغه
باد خنک ایاز
باشعور فهیم
باقی گذاشتن ابقا
بخشیدن اعطا
بدین معنی یعنی
بند پای زندانیان غل
بویایی شامه
بی‌شرم وقیح
بیرون کشیدن تیغ از غلاف اختن
بیزاری نفرت
بیهوده و بی‌معنی جفنگ
پدر یوسف نبی یعقوب
پرستش یسنا
پیروز ظافر
پیشانی بر زمین نهادن سجده
تابستان صیف
جنازه نعش
چشمه جوشان زهاب
حفظی ازبر
خمره بزرگ هب
خوارتر اذل
خوش یمنی شگون
داخل لا
درونی و باطنی ذهنی
دسته و گروه فرقه
دستکاری عکس رتوش
دهان‌بند فدام
دوستی و همراهی رفاقت
رطوبت نم
روحانی مسیحی کشیش
روستا دهات
زن پاک طاهره
زوجه عیال
زین و برگ یراق
سایه‌ها اشباح
سردتر ابرد
سرزمین مادری میهن
سست رخو
سنگ جادوگری یده
شادمان شدن بهجت
شاعر هفت اورنگ جامی
شامل محتوی
شفیره لارو
شیوه و روش سیاق
صافی فیلتر
ضربان پالس
طباخ اشپز
طعن و سرزنش ژخ
ظفر پیروزی
قایق کوچک کرجی
گرفتنی است نه دادنی حق
گستردنی بساط
گواهی می‌دهم اشهد
گیاه رنگرزی وسمه
محل بستن بار در خودرو باربند
مردار لاشه
مشک خی
مفهوم لطیف و دقیق نکته
مقابل ازا
مورچه ریز ذر
مولود و کودک ولید
نشان تجاری انگ
نظریه‌ای رایج در علوم اجتماعی ساختار گرایی
نقیض وفا جفا
نگار بت
هراس هول
وسیله احتیاطی یدکی
کتف و شانه خا
کشور آسیایی مالزی
کوله‌بار پشته


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.