دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 21 جدولانه 2 | جواب مرحله 22 جدولانه 2 | جواب مرحله 23 جدولانه 2 | جواب مرحله 24 جدولانه 2 | جواب مرحله 25 جدولانه 2 | جواب مرحله 26 جدولانه 2 | جواب مرحله 27 جدولانه 2 | جواب مرحله 28 جدولانه 2 | جواب مرحله 29 جدولانه 2 | جواب مرحله 30 جدولانه 2 | جواب مرحله 31 جدولانه 2 | جواب مرحله 32 جدولانه 2 | جواب مرحله 33 جدولانه 2 | جواب مرحله 34 جدولانه 2 | جواب مرحله 35 جدولانه 2 | جواب مرحله 36 جدولانه 2 | جواب مرحله 37 جدولانه 2 | جواب مرحله 38 جدولانه 2 | جواب مرحله 39 جدولانه 2 | جواب مرحله 40 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۲۱ جدولانه ۲

آنکه تولید می کند زایا
اثر صادق هدایت سایه روشن
اثر ناهید طباطبایی چهل سالگی
ادراک حس
به نام خدا بسم الله
بهره سهم
پایتخت قطر دوحه
پول خرد انگلیس شلینگ
خلوت تنهایی
درخشان تابنده
ساز شاکی نی
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور رازها
مدح ثنا
نخستین اولا
نگهبان و جلودار یساول


جواب مرحله ۲۲ جدولانه ۲

اثر استاندال سرخ و سیاه
از سبزی های خوردنی شوید
انس گرفتن ایناس
بانوی بزرگ زاده خاتون
به مسابقه نهایی راه یافته فینالیست
بی رحم سنگدل
پشت کول
تیم فوتبال اسپانیا والنسیا
حرف انتخاب یا
خانه شعرا بیت
صد متر آر
گوشه نشینی و تصوف درویشی
ممکن میسر
کنج و گوشه و بیغوله گرنج
کوچ کردن مهاجرت


جواب مرحله ۲۳ جدولانه ۲

ارزش قائل شدن وقع نهادن
اشاره به دور آن
بلند کردن و برافراشتن تشیید
تیردان شغا
حرف ندا یا
حسرت خوردن اسف
درخشنده ها لوامع
زبانه آتش لهیب
سرپوش روی دیگ و کوزه نهنبان
سوگند به خدا والله
غرق شده مستغرق
فالگیر رمال
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی نسل سوخته
فیلمی با بازی احمد نجفی توفان شن
نفوذ رخنه


جواب مرحله ۲۴ جدولانه ۲

ابله و بی خرد کانا
اثر ویلیام فالکنر گور به گور
از اجزای صورت لب
اعتراف اقرار
امر از خائیدن خا
تیره و کبود خشینه
جر و بحث بگو مگو
دور افتاده پرت
سوار دلیر و چالاک شه سوار
فرمان امر
فلانی یارو
گل انار نارخو
موقع هر کاری را می شناسد وقت شناس
کتاب مانی نقاش نگارخانه


جواب مرحله ۲۵ جدولانه ۲

آبرودار با آبرو
از درندگان ببر
بیزار شدن از چیزی زده شدن
حرف انتخاب یا
خواب خوش رویا
رشد دادن رویانیدن
رود مرزی اروند
سالخورده مسن
ستمگر جبار
سنگ چاقو تیز کنی آپ سان
سیر و حرکت و سلوک ره روی
شهر استان اردبیل پارس آباد
عود ند
فرشته سروش
کنایه از اتومبیل کهنه آهن پاره


جواب مرحله ۲۶ جدولانه ۲

اثر جیمز جویس تبعیدی ها
ارتباط تلفنی تماس
از نیروهای ارتش هوایی
باخته شطرنج مات
بیدار در شب شب پیما
بیماری عفونت ریوی ذات الریه
پایتخت اتریش وین
پوست درخت خرما لیف
جای توقف حجاج عرفات
حرف فاصله تا
خاضع و رها شده وارسته
رسول پیامبر
شمشیر جوهر دار پرندآور
نوعی حشره کش قدیمی ددت
کوچکترین جز حافظه کامپیوتر بیت


جواب مرحله ۲۷ جدولانه ۲

اثر صادق هدایت بوف کور
بز کوهی شکا
پالیز خربزه و هندوانه لته
پایتخت سیرالئون فری تاون
تمامیت خواه توتالیتر
حرف افسوس وای
رسول پیامبر
سنگینی وزن
فیلمی از سیدنی پولاک توتسی
فیلمی با بازی بهروز وثوقی عروس دریا
گرداگرد دهان نس
مرجان بسد
میزان ترازو
نظیر همتا
کشور آمریکای شمالی گرنادا


جواب مرحله ۲۸ جدولانه ۲

ابزار شکسته بندی آتل
از همه طرف همه جانبه
باریک بینی دقت
بازیگر فیلم لج و لجبازی سحر قریشی
باطراوت شاداب
باطل گفتن بیهودن
بزرگ داشتن احترام
بی آن گنج میسر نشود رنج
تیم فوتبال انگلیسی تاتنهام
حیوان خوش خواب خرس
خوراک طیور دان
صنف و رده راسته
لباس کوتاه نیم تنه
نیک بودن و نیکو گشتن جودت
یکدندگی لج


جواب مرحله ۲۹ جدولانه ۲

از وسایل پرواز گلایدر
بستر جا
به دست آوردن پس از جستجو گیرآوردن
بی خانمانی آوارگی
بیگانگان اباعد
پریشان و سردرگم گیج
پس غذا دسر
پسر خوانده دعی
طرف جهت
فطری نیست اکتسابی
فیلمی با بازی جمشید مشایخی سوته دلان
متداول عرف
نام دیگر آمینو بنزن انی لین
واحد پول ایران و عربستان ریال
کسی را کافر خواندن تکفیر


جواب مرحله ۳۰ جدولانه ۲

از اجزای خودرو لنت ترمز
از اقوام دایی
بی مروت نالوتی
پاک شدن طهر
پایان انتها
خلاصه کلام فی الجمله
خواهش های نفسانی امیال
روی هم جمع شده متراکم
روییدن گیاه نبت
ماه خارج اوت
معدن کان
مفصل و با شرح جزییات با آب و تاب
میخ چوبی وتد
نقش هنرپیشه رل
کلروفیل سبزینه


جواب مرحله ۳۱ جدولانه ۲

آرام و بدون دغدغه ریلکس
اثر جمال زاده تلخ و شیرین
از بیماری های عفونی کزاز
از حروف یونانی آلفا
از گناهان کبیره زنا
از نقوش قالی و کاشی ختایی
بازیگر فیلم شام آخر ثریا قاسمی
بخل شح
خانه بیلاقی ویلا
روشنایی اندک سو
زن شرعی مرد حلیله
سری و پنهانی نهانی
لاجوردی نیل فام
مرتع و چراگاه علفزار
معدن کان
همان چوق است چق
همراه فراوان فت
واحدی در طول اینچ


جواب مرحله ۳۲ جدولانه ۲

آزمند طماع
اثر شاتوپریان رنه
تو در تو لابلا
خطوط موازی و نزدیک به هم در طراحی هاشور
خوش گذران عیاش
دانه خوشبو هل
دختر زن از شوهر سابق ربیبه
صفه و ایوان بهو
طول عمر سن
فرسوده کهنه
فرشتگان ملایکه
فیلمی از وودی آلن چهره مشهور
فیلمی با بازی بهروز وثوقی دالاهو
موبایل تلفن
نیروی محافظ انسان در اوستا فروهر
نیز هم
واحد سطح آر
وسیله آراستن زیور


جواب مرحله ۳۳ جدولانه ۲

اثر پائولو کونیلیو بریدا
اثر هرمان هسه گرگ بیابان
بسیار گران قیمت بی بها
تیر پیکاندار یب
جواب های هوی
دایره المعارف فرهنگ نامه
دست عرب ید
دوباره از سر
ریسمان رسن
علم پزشکی طب
مانند شبیه
مجرای خون رگ
محصول آتشفشان گدازه
مسیر حرکت سیارات مدار
مشتری خریدار
منع کننده ناهیه
موسیقی نظامی مارش
کشف مادام کوری رادیوم


جواب مرحله ۳۴ جدولانه ۲

از تقسیمات نظامی یگان
از علوم نانو
اندرون دهان نج
بم ترین صدا در موسیقی باس
پایتخت فراری رم
توانایی یارگی
تکاور کماندو
جان نثار فدا
خراب ویران
روشنایی ها انوار
زننده ضارب
شتر گاو پلنگ زرافه
شمیم بو
عضو رونده پا
فوتبالیست فرانسوی کریم بنزما
مسئول اجرایی کشور رییس جمهور
نوعی کفش راحتی سرپایی
کشور آفریقایی بنین


جواب مرحله ۳۵ جدولانه ۲

آزمایشگاه لابراتوار
آلت رگ زنی نیشتر
آن دم
بدبوی پر خاصیت سیر
بیگانگان اجانب
حرف فاصله تا
خودخواهی و خودپسندی منیت
دست بر قضا اتفاقا
راست و برافراشته هج
ریشه بن
شیطان و اهریمن خناس
گرفتگی زبان تاتا
ماشین خودرو
مرده متوفی
مرسوم کردن جا انداختن
نرمی و نازکی رقت
هادی راهنما
همنام آداش


جواب مرحله ۳۶ جدولانه ۲

اثر دهخدا امثال و حکم
بر یک منوال یکنورد
به سمت پایین فرو
تخت روان کجاوه
چرم دباغی شده مدهون
چندین ثانیه ثوانی
حفر کنندگان حوافر
درون دهان کب
دریای متلاطم مواج
دلسوز غمخوار
سزاوار روا
عضو سپاه لشکری
فامیل خویشاوند
ناخوش تر آنکر
هوای وطن داشتن غریبی کردن
یار برهمن رای


جواب مرحله ۳۷ جدولانه ۲

آماده کردن سپاه لشکرآرایی
اثر آگاتا کریستی تله موش
از بین رفتن زوال
به صورت دوره ای ادواری
پشت سر هم و به تناوب نوبتی
تیرگی رابطه کدورت
خانه کوچک آلونک
درخت زبان گنجشک ون
دست به یقه شدن گلاویز شدن
زر ناخالص شهروا
سرشوی گیاهی سدر
عدد اول یک
فرا گرفتن شمول
فنا هلاک
نشانه فریب بیابان سراب
نیم صدای زنبور وز
وسنی هوو
ویتامین انعقاد خون کا


جواب مرحله ۳۸ جدولانه ۲

آسودگی رفاه
آماج نشانه
اثر امیر عشیری رد پای یک زن
از ماه های سریانی حزیران
پایتخت کیپ ورد پرایا
دادگستری قدیم عدالت خانه
دفاع نظامی پدافند
زمین آماده کشت آیش
ساز مولانا نی
سرمای درهم سمرا
سیاره زحل کیوانا
شراب باده
ضمیر بیگانه یو
عدد ماه سی
گوشت را بدان کشند سیخ
نخ بافتنی کاموا
نیم تنه مردانه کت
کمپ اردو


جواب مرحله ۳۹ جدولانه ۲

استوار پا بر جا
ایوان رواق
بی اعتنا و بی بند و بار لا قید
توش و توان یال و کوپال
چاق و فربه پروار
زیر پا ماندن له شدن
سنگریزه ریگ
شامه نواز بو
شرمگاه عورت
شهر ایران و آمریکا میامی
نت مخمور می
نفع بهره
نهاد سرشت
نیا جد
واحد دما سانتی گراد
ول رها
کشور آمریکای شمالی باهاما
کوچکتر که


جواب مرحله ۴۰ جدولانه ۲

ادا و اطوار با لب و لوچه شکلک
از ورزش های رزمی ووشو
پی در پی یکریز
چندین درس دروس
چیز شی
دارای مراتب یکسان همسنگ
در بزرگ درب
دهان کام
سرخ رگ شریان
شمای بیگانه یو
شهر فرانسه تولوز
ضد عفونی شده استریلیزه
ضمیر غایب او
فیلمی با بازی حسین پناهی آرزویی بزرگ
قوم و خویش کس وکار
گیاهی مانند شبدر ترشک
لایق سزاوار
معبر رود پل


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.