دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 941 جدولانه 2 | جواب مرحله 942 جدولانه 2 | جواب مرحله 943 جدولانه 2 | جواب مرحله 944 جدولانه 2 | جواب مرحله 945 جدولانه 2 | جواب مرحله 946 جدولانه 2 | جواب مرحله 947 جدولانه 2 | جواب مرحله 948 جدولانه 2 | جواب مرحله 949 جدولانه 2 | جواب مرحله 950 جدولانه 2 | جواب مرحله 951 جدولانه 2 | جواب مرحله 952 جدولانه 2 | جواب مرحله 953 جدولانه 2 | جواب مرحله 954 جدولانه 2 | جواب مرحله 955 جدولانه 2 | جواب مرحله 956 جدولانه 2 | جواب مرحله 957 جدولانه 2 | جواب مرحله 958 جدولانه 2 | جواب مرحله 959 جدولانه 2 | جواب مرحله 960 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۹۴۱ جدولانه ۲

کاپیتالیسم سرمایهداری
پشت سر هم بودن تسلسل
از مشتقات نفت قیر
اثر ژولین گرین لویاتان
دریغا هیهات
شتر سار
تیره کدر
از گیاهان دارویی شیرینبیان
مال برخی در روغن است نان
پوشش ستور پالان
برادر حضرت موسی هارون
اثر فرخنده آقایی جنسیتگمشده
نهفته پنهانی
یک دهم لیتر دسیلیتر
شیوه راهورسم
به نوبت کاری انجام دادن تناوب
کهن و سالخورده سالار
ورقه‌ای از سیمان و پنبه ایرانیت
میان لا
طبل بزرگ کوس
یار برهمن رای
بالاپوش ردا
سواری مسافربری تاکسی
خوردنی‌های بی‌خاصیت هلهوهوله
لوس ننر
سنگ آسیاب اس
آتشدان حمام تون
پوشال جگن
نوزاد سگ توله
اسب چاپار یام
شهر فارس اباده
جدایی مهجوری
پیامبر نقاش مانی
اثر صادق چوبک مسیوالیاس
دستگاه قمار چرخنده رولت
پرجمعیت‌ترین گونه موجودات زنده حشره
آب عرب ما
لنز عدسی
به هوش باش هان
شریف نجیب
مایه روشنی اب
ضرب شمشیر یلمان
ننگ عار
فیلمی با بازی حسین پناهی مردناتمام
خواب نوم
درخت زبان گنجشک ون
دوازده عدد دوجین
مرد خنده رو بهلول
شهرنشین مدنی
آوردن کلمات هم لفظ جناس
روی و چهره وجه
کشور آفریقایی گینهاستوایی
از ایالات آمریکا نیوجرسی
گفتگو مذاکره
دوره تحصیلی ترم
غارت می‌کند تاراجگر
بسیار زیاد فت
ترساننده هایل
ارتفاع بلندی
سالک رهرو
اسب قاصد یام
طبل بزرگ کوس
خطاب بی‌ادبانه هی
جا مکان
به هوش باش هان
دشمن سرسخت لد
شرط و پیمان نذر
اخراج از کشور میزبان دیپورت
آسیب اک
زیر فرود
اسباب و لوازم سامان
شیون کنان نالان
خانواده اهل
کنجد کوبیده ارده
پشت دادن به چیزی تکیه
شتر جمل
خرد کردن غله اسیاکردن
اریب کج
به طور خلاصه اجمالا
قسمتی از خانه اتاق
بی‌شرم پررو
رنگ قهوه‌ای روشن شکلاتی
کشور اروپایی لتونی
کشور اروپایی المان
جای اذان گفتن مناره
باز شده گشوده
نوعی پرده کرکره
تپانچه لت
حریص ازور
دردمند متالم
وسط میان
دستاویز اتو
لطیف نرم
کلام پرسش ایا
بسیار نعمت دهنده منان
از سوره‌ها سبا
تکه پاره لت
حرف عصا لام
تماما کلا
گوشه‌گیری انزوا
شهری در آلمان بن
اسلوب و روش سیاق
استعداد فهم و دریافت شم
خارجی بیرونی
واحدی از توپخانه اتشبار
خالصانه صمیمانه
قابل دیدن نیست نامریی


جواب مرحله ۹۴۲ جدولانه ۲

از توابع مثلثاتی کسینوس
فوتبالیست هلندی وسلیاسنایدر
تاریکی‌ها ظلم
ابزار الت
زود خشمگین نمی‌شود خونسرد
صدای آزار دهنده نویز
انگور خشک شده مویز
نقش هنرپیشه رل
لعن و نفرین سب
مقبره نهانخانه
سود پول ربا
اثر گراهام گرین امریکاییارام
حاصل ثمره
فوتبالیست پرتغالی برونوالوس
حصیر بوریا
فوتبالیست آرژانتینی لیونلمسی
تیر انداختن رمی
از آلات موسیقی زهی رباب
سم خطرناک سیانور
هرگز نه عرب لن
سعی و کوشش تلاش
زندگی و حیات زیست
این دم اکنون
تاب و توان تیو
پدر اب
فلز گرانبها زر
نخوردن غذا امساک
میوه نواحی گرمسیری خرما
مستی‌آور مسکر
کشور آمریکای شمالی جاماییکا
شهری در ایالات متحده دالاس
پنهان داشتن کتمان
تک یکان
خشم و غضب باس
بی‌پدران ایتام
چاشنی شور نمک
اشاره به نزدیک اینان
ستایش یسنا
همان تکه است تیکه
نوعی ساعت قدیمی شنی
خوشگذران کامران
کتاب مقدس زرتشتیان اوستا
افسر نیروی دریایی دریادار
آسیب اک
گاز چراغی نیون
متحرک دینامیک
به حرکت در آوردن تحریک
واحدی در سطح ار
گربه عرب هر
شهری در ایتالیا کاتانیا
شلاق تازیانه
قطار ترن
آفت پارچه پشمی بید
اسم گذاشتن نامیدن
ثروتمندی توانگری
آب زندگانی ابحیات
شهر استان تهران شمیرانات
خوراکی حاوی برنج شیربرنج
تکرار درس مرور
فرستنده مرسل
چندین دفتر دفاتر
از خواهران برونته ان
مخفف اگر ار
عملی در عکاسی زوم
خیزاب موج
بینایی دید
نویسنده «خاک سرخ» شهرهوکیلی
پنبه پاک نکرده وش
روز گذشته دی
خوی و سرشت منش
شهر کردستان کامیاران
واحد وزنی در انگلستان اونس
گریزگاه مفر
دارای زن و فرزند عیالوار
شهر کرمانشاه روانسر
تیم فوتبال انگلیسی سوانسی
بخار دهان ها
پرنده بی‌محل خروس
تبرخون عناب
مشهور بنام
زمین پوشیده از درخت جنگل
بخشی‌از مال که به‌مستمند دهند زکات
افزون‌تر بیشتر
سیخونک سک
همه را شامل می‌شود هر
سرخ کمرنگ ال
تا این زمان هنوز
پایتخت زامبیا لوساکا
شهری در فرانسه رن
فوتبالیست اسپانیایی البا
پرستش یسنا
هیزم هیمه
درک کردن فهم
متاع کالا
خانه و سرا خان
زاری ناله
بالن وال
ضمیمه پیوست
شلوار جین لی
گردآورنده مولف
خرس عرب دب
آب منجمد یخ
بنیان پی
گونه‌ای سرو کوهی ابهل
ماده دارویی مالیدنی پماد
گل نرم لای
تبار ایل
نویسنده «هفت شاخه سرخ» میهنبهرامی


جواب مرحله ۹۴۳ جدولانه ۲

جلودار سپاه طلایهدار
خردمند هوشیار
مدیون بدهکار
اولین سه رقمی صد
قلب قرآن یس
داستان بلند رمان
همدم انیس
از سوره‌ها انشقاق
رود مغولستان ینیسیی
فصیح غرا
پارچه مشبک تور
نوعی حربه دسته‌دار دهره
اثر مهدی اخوان ثالث بهترینامید
طبل بزرگ دهل
مایع بیمارستانی سرم
از روی خطا سهوا
سردخانه قدیمی سرداب
کارشناس‌بیماری های روانی روانشناس
ظلم و زور قهر
نافرمانی سرکشی
کفش نظامی پوتین
باور یقین
داخل اندرون
متمول پرمایه
معذور است مامور
سازمان مخوف هیتلری اساس
کیسه جوال
اثر ایوان تورگنیف نخستینعشق
سنگ انداز جنگی منجنیق
جوانمرد راد
ظرف نوشیدن مایعات لیوان
حالت روحی مود
ایستادگی پایداری
نشانه مفعولی را
اقسام انواع
پیر و ناتوان پاتال
رفتار پسندیده نزاکت
غریبه نیست خودی
طرف چپ یسار
یک شصتم ساعت دقیقه
کشور آفریقایی نامیبیا
نمد زین یون
بدگوی مردمان عیبجو
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
پرآوازه مشهور
جعبه جادویی تلویزیون
استفراغ قی
رویداد ماوقع
نوشیدن اشامیدن
چیزهای کمیاب نوادر
وسیله تقویت شنوایی سمعک
آگاهی از امری اشنایی
بارانداز کشتی اسکله
شهر مازندران نکا
شهر یزد ابرکوه
دور دهان نس
چو حل گشت آسان شود معما
ماورا عقب
رنگ سرخ لکا
براده تراشه
تحفه هدیه
راست ایستاده هج
به خدمت رسیدن شرفیابی
چماقدار یساول
اثر فئودور داستایفسکی نیهتوچکا
شاخه شعبه
مردن از غصه دقکردن
حمایت و طرفداری جانبداری
دامنه کوه کمرکش
اثر اصغر الهی قالیباف
ارزش و رتبه ارج
مطیع رام
شلوار جین لی
پادشاهی کیی
پنهان کردن کتم
زره رستم ببربیان
موج ابکوهه
شکاف میان قلم فاق
زیستن بقا
ضایع شدن هدر
بنیاد و اساس مبنی
کور نابینا
تصدیق روسی دا
تیرگی چشم تم
ستون بلند مساجد مناره
برخی‌از زیر آن به‌عمل می‌آیند بته
جوانمردی کرم
ازا مقابل
یاری‌گر نصیر
روحانی زرتشتی موبد
آویختنی از چلچراغ اویز
جاوید ابدی
عشق فرنگی لاو
بدان گونه انچنان
پای افزار لخا
شهر ایالات متحده میلواکی
پسوند پیدا کننده یاب
مجرای خون رگ
شمشیر بران صل
روز گذشته دی
رام نشده را
ساکن صومعه دیار
به تازگی اخیرا
جسد مرده جنازه
خط تصویری مصر باستان هیروگلیف


جواب مرحله ۹۴۴ جدولانه ۲

واحد مقاومت الکتریکی اهم
جمله قرآنی ایه
پاسداری نگهبانی
اثر منیرو روانی‌پور نازلی
شهر خراسان شمالی فاروج
از درندگان ببر
شام عشا
حد وسط بینابین
جوانمرد راد
شایسته برای شهادت دادن عدله
قبل پیش
تحریم اجتماعی تابو
پدراندر ناپدری
هنگام شب شبانگاه
از پیامبران ابراهیم
توده غله پاک شده راژ
ترازنامه بیلان
سخن همراه با کنایه گوشهدار
پیدا کردن عامیانه گیراوردن
خوشبخت روزبه
برقراری رابطه زن و شوهری زناشویی
تقویم گاهشمار
صیقل دادن جلا
قصد کردن همت
گشوده باز
از گزندگان ساس
نویسندگان کتاب
لوازم اسباب
اثر رجب علی اعتمادی باربی
از مایعات ضدعفونی کننده اباکسیژنه
جدید ینگی
شهر آذربایجان شرقی اهر
همدم یار
ترشرویی اخم
لیکن اما
تمامتر اتم
درگاه استان
پارچه پنبه‌ای سفید کرباس
بخار دهان ها
مرطوب تر
میل به غذا اشتها
سنگینی‌ها اوزان
لباس می‌شورد رختشو
خراب کردن هدم
ورق برنده بازی اتو
رفیق مشهدی یره
در باب
سرازیری شیب
سنگ ساختمانی مرمر
پنهان کردن کتمان
روزانه یومیه
کاکل اسب فش
نام ترکی اد
کلمه افسوس اه
کشتن قتل
قطعه احتیاطی یدک
چین و شکن یرا
چست و چابک فرز
اثر جواد مجابی یکیواندیگری
لیز دادن لغزاندن
قالبی کلیشهای
پیوسته متقارن
خبر تهیه می‌کند خبرنگار
آسان‌گر شیمیایی کاتالیزور
نمایان پدیدار
ابزار سوراخ کردن مته
دوره ده ساله دهه
قیمت نرخ
گلو نای
مروارید در
کوتاه و چاق غک
پسند کردن گزیدن
ناهموار پک
چوب‌فروش خشاب
عوض و بدل کردن ابدال
اثر آلودگی لکه
آفریننده خدا
ترک خفیف استخوان مو
گرو رهن
مزه فلفلی تند
به دریای خزر می‌ریزد اورال
مدح ثنا
اراده و خواست خداوند مشیت
پدر سام در شاهنامه نریمان
به تنهایی یکتنه
حرف فراری جیم
ایالت بیابانی آمریکا نوادا
شایسته بجا
از تقسیمات ارتشی هنگ
ناگزیر لاجرم
جای خلوت و آرام دنج
اثر غلامحسین ساعدی دندیل
عضو پرواز بال
لباس شنا مایو
تابع و پیرو دابر
کامروا موفق
شهر رازی ری
رنگ سرخ لکا
رانده شده رجیم
از حروف یونانی بتا
کبوتر دشتی یمام
خبر نبا
کودن خنگ
دست عرب ید
آرزوها امال
رطوبت نم
جوی آب جوب
ناپدید گم
بهره هوشی ایکیو
برداشتن برگرفتن
جانشین قایممقام
چیزهای کمیاب نوادر


جواب مرحله ۹۴۵ جدولانه ۲

فیلمی از ایرج طهماسب زیردرختهلو
شهر گیلان ماسال
پشت کول
مسابقات چند جانبه تورنمنت
بار دوم ثانیا
عدد فوتبالی نود
دوست و همدم یار
ضبط صدای فیلم صدابرداری
از بیماری‌های مسری وبا
گنجایش ظرفیت
به هم بستن تلفیق
فیلمی با بازی فریبرزعرب‌نیا فرارمرگبار
اثر هرمان هسه گرترود
کالبدشناسی اناتومی
فوتبالیست هلندی رونولار
دوستان یاران
حرف نوشتاری زبان الفبا
به خدمت رسیدن شرفیابی
آب‌بند سد
بسیار بسا
صومعه دیر
بم‌ترین صدا باس
دپو انبار
مکانی برای مطالعه کتابخانه
از نرم‌تنان راب
زائو ترسان ال
مرده میت
نوشیدنی الکلی عرق
کشتارگاه مسلخ
یک سوم ثلث
فهمیدن ادراک
آسوده خاطر بسامان
لکه‌های ریز قهوه‌ای روی صورت ککمک
استثنا ندارد بلااستثنا
مرمر رخام
کشور اروپایی قبرس
کوچک که
پسوند صفت عالی ترین
ابزار و وسیله الت
دانشمندان علما
رود فرانسه رن
سود برنده ذینفع
سر خوردن فوتبالی تکل
فیلمی با بازی باران کوثری کتونیسفید
کار بیهوده عبث
پیمانه و اندازه مر
رشوه گرفتن اخاذی
آهستگی ارامی
میوه کرم خورده کرمو
فقیر ندار
حشره جهنده ملخ
تنیسور زن آمریکایی سرناویلیامز
شاعرانه رمانتیک
مستقیم یکراست
اسباب و اثاثیه خانه مان
بی‌چیز یکلاقبا
عدد ماه سی
گل گرد و نارنجی لادن
بدان سوی اندون
خالص و بی‌غش سارا
دور کردن نفی
به خاک سپردن دفن
زیر بغل لر
کنج گوشه
به هوش باش هان
به دنیا آوردن زا
وارونه عکس
نگهبان آتش مقدس اتربان
پیش شماره کد
شهر آذربایجان شرقی جلفا
شهر کرمان ریگان
جنبانیدن تحریک
سر راز
جاده ساخته و پرداخته شوسه
داد و ستد سودا
خشنودی رضا
مجموعه چاپ و نشر انتشارات
ناحیه شق
معقول حرفشنو
خوراکی از شیر و آرد برنج فرنی
سران روسا
دلواپسی نگرانی
از فرشتگان مغضوب هاروت
حدس و گمان فرضیه
زبان رسمی ایران فارسی
فاقد راه خروج بنبست
بی‌خبر ناگاه
دانه خوشبو هل
مادربزرگ بیبی
بانگ و آواز فریاد
بصیر بینا
مالدار بای
حشره‌کش قدیمی ددت
سرا خان
از مؤسسات اقتصادی بانک
موسیقی پرطرفدار پاپ
رود فرانسه رن
عقب ورا
بانگ اوا
فوتبالیست آلمانی خدیرا
به دنیا آوردن زا
سالخوردگی پیری
از ادات تشبیه سا
میهن زادبوم
دوره تجدید حیات اروپا رنسانس
داد و ستد جنسی پایاپای
نقیض نظریه انتیتز


جواب مرحله ۹۴۶ جدولانه ۲

چکش قهوه‌چی قندشکن
مایه‌کوبی واکسیناسیون
پوشاک گشاد بی‌آستین شنل
رنگ فام
تیره ظلمانی
کج اریب
کاغذفروش وراق
عزیز عرب ام
دشمن سرسخت لد
روان گسیختگی شیزوفرنی
تمام و کامل تام
فوتبالیست ایتالیایی ماریوبالوتلی
مخلوط قاتی
مدرسه امیر کبیر دارالفنون
کوچکتر از شمشیر قداره
نوعی مربای غلیظ مارمالاد
نوعی گهواره ننو
روزی دهنده رازق
طی کردن پیمودن
بغل کش
به وعده فروخته می‌شود نسیه
به پا خاستن قیام
خشکی مزاج یبوست
هر فصل از اوستا نسک
علامت مفعول غیر صریح از
شهری در آلمان بن
یاقوت یاکند
نیست شونده فانی
افراد مورد اطمینان امنا
رفت و روب کردن غبارروبی
از سوره‌ها یاسین
فوتبالیست اسپانیایی ناواس
پول ترکیه لیره
آراستن زین
نصف چهره نیمرخ
دریاچه ترکیه وان
شیوه اسلوب
مادر پیامبر اسلام امنه
آشکارا علنی
شهری در انگلستان هال
اثر ویلکی کالینز سنگماه
سکونت دادن اسکان
فوتبالیست آرژانتینی دیماریا
عدد ماه سی
آرایش سینمایی گریم
با دست نوشته شده دستنویس
خرده گرفتن ایراد
گشوده وا
هواپیمای عجول جت
باعث گرفتاری و ماندگی دامنگیر
دو توده خاکستری مغز تالاموس
تبار ایل
نخستین انسان ادم
سردسته سرگروه
متحرک و پویا دینامیک
بی‌مرگ لایموت
شهری در پاکستان حیدراباد
قرارداد عهدنامه
شهر مرکزی خمین
مدعی شدن ادعا
جستن پریدن
رئیس جیمز باند ام
رب النوع مصری را
زمین دور از آب لیا
ذوق وجد
خزنده گزنده مار
نویسنده «کازینو رویال» یانفلمینگ
از ادات پرسش چی
روغن و چربی په
کره گوی
شهر کردستان دیواندره
شعله آتش لهیب
مدور گرد
عصب شناسی نرولوژی
همگی اجماعا
فرهنگستان اکادمی
بچه دزد معروف ال
اشاره به دور انها
تازه نوین
صفحه اینترنتی شخصی بلاگ
مجلس‌نمایندگان روسیه دوما
مربوط به سال سنوی
اثر پائولو کوئلیو بریدا
دریا یم
عدد ماه سی
تصدیق آلمانی یا
بدون حرکت فیکس
کشور اروپایی البانی
رطوبت نم
خانه چوبین تارم
واحد وزن کیلو
بت نگار
بهبودی از بیماری شفا
کشور اروپایی مالت
چابک چست
در حال دویدن دوان
سید اقا
پایتخت نیجر نیامی
از خواهران برونته ان
ماده‌ای در نقاشی گواش
سیلی تس
ماده سفیدکاری ساختمان گچ
باری که به منزل نمی‌رسد کج
عمق ژرفا
پوش نوار کاست
پاکیزه و برگزیده نقی
شرکت سازنده کنسول بازی سگا
اثر محمود دولت‌آبادی هجرتسلیمان


جواب مرحله ۹۴۷ جدولانه ۲

عزراییل ملکالموت
مال سرمایه
کوشش فعالیت
مشک خی
حرف نفی نه
از اشعه‌ها گاما
بخت طالع
اثر شارلوت برونته جینایر
استفراغ قیکردن
مانند چون
شهر همدان رزن
محصول کف و هوا حباب
ابروی باریک ابروقیطانی
شهر زنبوری عسل
دگرگون سازی مسخ
علامت و نشانه مارک
شهر سمنان میامی
اثر عبدالحسین زرین‌کوب ازنینامه
شیر لبن
قطعا مسلما
بر هم زدن ورق‌های بازی برزدن
متاع کالا
کشور آفریقایی سومالی
لاقید بیخیال
دوستان یاران
چست و چالاک سریع
مجلس روسیه دوما
با خرج دیگری پرورش یافته نمکپرورده
شهر مرکزی هندودر
گروه ورزشی تیم
تحفه‌ها هدایا
چین و شکن یرا
پایتخت سوازیلند لوبامبا
چرک و زرداب زخم هو
گل سفید نسرین
مقتضی لازمه
دارای فاصله کم نزدیک
دیندار مومن
به احتمال قوی حکما
پشت سر ماورا
پیمودن نوردیدن
از مراکز استان‌ها یزد
ظروف شکسته پیوند می‌زد بندزن
نفس تنگی اسم
برگزیده ممتاز
اثر مهرداد اوستا پالیزبان
باب در
نگهبان آب میراب
زندان هلفدونی
خداوند یزدان
از مصالح ساختمانی بیان
خجسته همایون
کشور اروپایی اتریش
کشت بدون آبیاری دیم
نجیب زاده قرون وسطایی شوالیه
صفحه اینترنتی وب
طایفه پیامبر قریش
تخته بازی نرد
کاسه قدح
فلز سفید مایل به قرمز کبالت
در حال دویدن دوان
حرص از
لطیف نرم
پیشامد اتفاق
نویسنده «اصول فلسفه» رنهدکارت
از پیامبران داود
فراخ پهناور
شاخه‌ای از ریاضیات احتمالات
رد پای کسی را گرفتن ردزدن
اثر صادق هدایت ولنگاری
غار نبوت حرا
کنسل کردن لغو
ضمیر بیگانه یو
گودال لان
عوض بدل
عهده‌دار آسیاب اسیابان
هیئت وزیران کابینه
نابود کردن محو
ناپدری راب
اثر گوگول شنل
بیهوده یاوه
پشته بلند تل
سگ عرب کلب
عظیم الجثه یغر
ویتامین انعقاد خون کا
روز گذشته دی
مربوط به شنوایی سماعی
یک صد سال سده
ابزار باغبانی بیل
ضبط صوت کوچک قدیمی واکمن
نابود شده زایل
چاقوساز سکاک
داد و فریاد هوار
سایت شخصی بلاگ
دکان کوچک دکه
هم صدا هماواز
سهو خطا
ظرف نوشیدن مایعات ابخواره
سختی و گرفتاری بلا
شیشه و قرابه کپ
نام ترکی اد
نوعی حلوا لو
واحدی در سطح ار
شهر کهگیلویه و بویراحمد لیکک
فرمان بردن اطاعت
پرنده خوش آواز قناری
کیف حمل بار کولهپشتی


جواب مرحله ۹۴۸ جدولانه ۲

به پایان رساندن ختم
چین و شکن یرا
تقارب همگرایی
آشکار هویدا
اموال دزدی می‌خرد مالخر
کلام پرسش ایا
ریسه شبک
مکاری حقهبازی
کرشمه ادا
جنس برخی ظروف چینی
برنده تیز
زور و سنگینی فشار
میل داشتن اشتیاق
مهم بااهمیت
واحدی برای وزن کیلوگرم
رفیق مشهدی یره
زمان پس از حال اینده
بهای چیزی را معین کردن ارزیابی
نصف دایره نیمدایره
به تازگی اخیرا
شهر فارس زریندشت
کشور آفریقایی ساحلعاج
بالاپوش ردا
خطاب مردان اقا
پول خارجی ارز
نگاه کوتاه نگه
جدید ینگی
آمریکایی یانکی
ناگواری وخامت
شهر قزوین بویینزهرا
مدار مجتمع ایسی
از بت‌های جاهلیت هبل
اسب قاصد یام
همدم یار
گریبان یقه
تازی عرب
صنعتی نیست خانگی
و آن زمان وانگه
مرز حد
پشه بق
سرخ رنگ عنابی
طبع و سرشت سلیقه
تو در تو لابلا
باد کردگی ورم
خنک سرد
خشم و غضب باس
از انواع سوره‌ها مکی
تا، تا آنکه حتی
قطعی برای کتاب رقعی
ادعاها دعاوی
آشفتگی بلبشو
عدد ورزشی دو
همان اگر است ار
میان لا
آغاز اول
تر و تازه ترد
اثر محمد حجازی هما
هر چینه دیوار گلی دای
اثر آلفونس دوده نیورونززیبا
اثر جلال آل احمد اورازان
کمربند نظامی فانوسقه
درمان کردن معالجه
مخلوط سیمان و پنبه کوهی ایرانیت
مؤسسه‌ای دارای درمانگاه‌های مختلف پلیکلینیک
افسری در خدمت افسر عالی‌رتبه اجودان
بانگ اوا
گودال لان
پرنده سعادت هما
گرم و سوزان حار
از سوره‌ها یس
حرف پیروزی وی
راحتی دادن ترویح
بالای فرنگی اپ
پسر زن از شوهر پیشین ربیب
از ماه‌های سریانی ایلول
شتر بارکش لوک
مرد عرب رجل
آهوی ختن اف
نظر رای
به خاک سپردن دفن
فرستادن ارسال
جنگ کردن غزو
پدری ابوی
از پیامبران سلیمان
شهر هرمزگان رودان
خونابه سیم
نوعی بیماری قارچی سفیدک
گوشه کنج
رخت آخرت کفن
از ماه‌های سریانی نیسان
خو گرفتن انس
سوخت پر مصرف بنزین
اندام پرواز بال
سانتی‌متر مکعب سیسی
فلز نقره‌ای نیکل
اثر منیرو روانی‌پور رعنا
مظهر لاغری نی
شب عرب لیل
از ورزش‌های پرطرفدار تنیس
تله دام
کوتاه قد زمیر
مطیع رام
پاک از گناه بری
خداوند رب
زیبا جمیل
حرف نفی نه
مبارک سعد
سرای مهر و محبت دل
در بند شدن اسیری
شهر ایلام ابدانان
اثر خواجوی کرمانی کمالنامه
نی کوچک نیلبک


جواب مرحله ۹۴۹ جدولانه ۲

فیلمی با بازی بهروز وثوقی وسوسهشیطان
بیماری زردی یرقان
سبزی خرد کردنی تره
لایه درونی پوست اندودرم
همه یکایک
آقا سید
قرض وام
فیلمی با بازی امین حیایی سیبسرخحوا
کشتی جنگی ناو
وجه نقد و املاک‌ومستغلات مالیه
سازگار موافق
نویسنده «نامیرا» صادقکرمیار
قشنگ و دوست داشتنی مامانی
کرم روده اسکاریس
معتدل میانهرو
آب فوران کننده فواره
چرخ چاه دولاب
فیلمی با بازی لادن مستوفی اقایوسف
کشیش قس
تمام و کامل تام
نظر دید
گناه، بزه زیف
قصیر کوتاه
فیلمی با بازی نیکی کریمی ردپایگرگ
یوم روز
از مذاهب بودایی ذن
قیسمتی از ترازو کفه
زدن طرق
علم دانش
رتبه کارمندی اشل
اندوخته‌ها ذخایر
ایوان جلوی عمارت مهتابی
بر هر درد بی‌درمان دواست خنده
اثر شهره وکیلی منحرفدارم
ترشروی عبوس
اثر علی شریعتی شیعه
نوشته خط
طبقه لایه
موی گوسفند پشم
بحر دریا
کلمه شگفتی وه
ضرورتا لزوما
رود سیبری لنا
بیش از حد بیان زایدالوصف
عقاب دال
ناپسند بد
دچار شدن ابتلا
طیران پرواز
به دنیا آوردن زادن
رشوه پاره
پاک از گناه بری
فیلمی از رسول صدر عاملی گلهایداوودی
سه پایه آهنین دیگ دیگپایه
غربال ریز نرمبیز
کوزه سبو
از هم پاشیدن اضمحلال
دو یار همقد اا
خانه ییلاقی ویلا
نشان دادن ارایه
مال‌دار دارا
خجستگی یمن
بشقاب دراز و بزرگ دیس
بی بند بار ول
سست واهی
خاک گرد
بالا آمدن آب دریا مد
گندم سوده ارد
پایتخت اسپانیا مادرید
مخالف ضد
همراه ضمیم
جهنم هاویه
کم شدن نقصان
مادر مام
رنگ خاکستری سیر بخور
خواب کودکانه لالا
از سوره‌ها هود
ترسیدن از کسی حساببردن
شراب مل
ترکیب سیاه و سرخ و زرد قهوهای
پاییز خریف
دروازه‌بان اسپانیایی دخیا
تیم فوتبال آلمانی ماینتس
آهو جیران
غیر علنی خصوصی
دین‌ها مذاهب
روزی که در آنیم امروز
شهر همدان ملایر
مرغ می‌رود جا
لوده و مسخره دلقک
هم معنی مرادف
یاد دادن القا
مظهر پلیدی دیو
داروی بیهوشی اتر
پسوند دارنده مند
زیب و زینت اذین
مجاز از اروپا و آمریکا غرب
دست ید
خطاب محترمانه شما
سور جشن
محل عبور چهارپایان مالرو
عدد فوتبالی اا
پوشش غلاف
گشودن فک
جدا کردن خوب از بد انتقاد
اشخاص و اشیا مختلف متفرقه
از انواع کباب طاسکباب
مرا در یاب ادرکنی


جواب مرحله ۹۵۰ جدولانه ۲

تعمیرکار بدنه خودرو صافکار
اثر آلفونس دوده نیورونززیبا
خورشید هور
از مراکز استان‌ها رشت
شهر آذربایجان شرقی هوراند
جام ساغر
نوعی بازی فکری پازل
تکیه بر پشتی لم
میوه نکو به
اثر خواجه عبدالله‌انصاری ذمالکلام
شهری در فرانسه نیس
غروب آخرین سه‌شنبه سال چهارشنبهسوری
دوزخ جهنم
تیم فوتبال ایتالیایی هلاسورونا
از وسایل پرواز بالون
شهری در افغانستان مزارشریف
حلقوم نای
بازگشت ایاب
شیر ارسلان
قورباغه درختی وک
چیره غالب
واژگان لغات
مسابقه نهایی فینال
فصیح و بلیغ غرا
اثر چربی لک
تیم فوتبال فرانسوی رن
وسایل زندگی سامان
رشته سردرگم کلاف
سراییدن ترنم
شهری در ایالات متحده سنتلوییس
جنگجو دلاور
مأیوس نومید
نوزاد کودکانه نینی
شهری در آلمان کلن
به مراد نرسیده ناکام
قوت لایموت نان
پایتخت ویتنام هانوی
تیز بران
دوزخ جهنم
دلاور و شجاع بزن
تیم فوتبال فرانسوی لوریان
دشت و صحرا هامون
کشور آسیایی میانمار
سوی و طرف زی
ستاره تارا
لبریز مالامال
نادر کمیاب
کشنده بی‌صدا سم
سرشت خو
ماده سمی توتون نیکوتین
کارکرد راندمان
دشمنی کین
بدنما زشت
از مرکبات دارابی
وکیل مجلس نماینده
جنگجو رزماور
گذشتگان پیشینیان
ناراحت کننده غمانگیز
فانی میرا
دوستی وداد
ابزار خوشنویسی قلمنی
عدد فوتبالی اا
از خواهران برونته ان
بالیدگی نمو
خزنده گزنده مار
تمام و کامل تام
دارای روکشی از فلز گالوانیزه
حیوان باوفا سگ
از استان‌ها قم
گروه اسبان خیل
صبح بامدادان
دیفتری خناق
فضای خالی از هوا خلا
زشت و بی‌ریخت ایکبیری
شهر گلستان رامیان
پاره پاره لتوپار
حرف درد اخ
سرهنگ کلنل
جانب راست ایمن
بخت و اقبال شانس
دور بازی راند
بی‌رونقی بازار رکود
لوله آب شیلنگ
بیکاره و تنبل لش
چوب خوشبو ند
محکم کردن شد
دورتر واتر
دزد چاقو به دست چاقوکش
حرف دهن کجی یی
نویسنده «ایلیا» و «ادیسه» هومر
نیستی و فنا هلاک
غذای روزانه روزی
بی‌زبان لال
روز اول هفته شنبه
کشتی جنگی ناو
گرد پودر
سود پول ربا
خرده گرفتن ایراد
پژمرده لس
پایتخت کره جنوبی سیول
نقش هنرپیشه رل
درخت زبان گنجشک ون
از ادات تشبیه سا
فالگیر رمال
عنوان امپراتوران روم سزار
بالا زبر
قیمت بها
فوتبالیست پرتغالی رایولمیرلس


جواب مرحله ۹۵۱ جدولانه ۲

عزراییل ملکالموت
ایزد موکل بر زمین زامیاد
رویکرد رهیافت
شخص کس
بدیع نو
مجلس روسیه دوما
محکم و پایدار پایا
مشت‌زن بوکسور
رعایت کردن یکدیگر مراعات
خستگی تعب
تقویت امواج رله
تباهی فساد
اثر بالزاک پسرعموپونس
مسخرگی هزل
بالیدگی نمو
جد نیاک
ترشح تراوش
نویسنده طاعون البرکامو
تومور غده
همگی تماما
فعال پرکار
قاره کهن اسیا
منظره دورنما
نقشه مقطع طولی ساختمان پروفیل
علاج درمان
زد و خورد دعوا
عالی سوپر
مطلع بودن وقوفداشتن
اثر لئو تولستوی دوسوار
تمام و کامل تام
آرام و بدون دغدغه ریلکس
زنگ بزرگ درا
رجولیت مردانگی
عدد ورزشی دو
سبزی پهن ترش مزه ریواس
سیماب مرکور
شرم‌آور ننگین
فرو دادن چیزی در گلو قورت
آشپزخانه باز اوپن
نی کوچک نیلبک
شهر کرمان نرماشیر
رتبه و مقام ارج
هدایت رهبری
نرم لین
نت پایه موسیقی تونیک
حاکم فرماندار
شماره مخصوص کد
از سوره‌ها تکویر
ورزش ماتادورها گاوبازی
عضو ارگان
صمیمی یکرو
بچه گاو گوساله
خلاص رهایی
شش عدد جین
هنگام شب شامگاه
حرف ندا ای
ارابه حمل مردار لشکش
علت سبب
تازه ترکی ینی
اندیشناک نگران
سر انگشت بنان
رود فارس کر
ظرف روغن دبه
ناگهان خودمانی یهویی
حکومت مردم بر مردم دموکراسی
خاک تراب
تناور تنومند
آراستگی و نظم و ترتیب سروسامان
گودال ابکند
رود آسیای میانه سیردریا
خشکی یبس
درخت قالی دار
حرف ندا یا
قدم گام
دست نخورده بکر
حاصل شدن دستدادن
زن خانه‌دار کدبانو
اصلاح درخت هرس
زینت ناخن لاک
شهر بادگیرها یزد
دفترچه حساب دستک
حرف پیروزی وی
از سوره‌ها مسد
موی گردن اسب یال
ضمیر بیگانه یو
پیش شماره کد
ستون مساجد مناره
پول فلزی سکه
واحد طول متر
شهر مازندران رامسر
روان شدن رفتن
تشکر فرانسوی مرسی
دله سمور
بازار بی‌رونق کساد
غذای زمین کشاورزی کود
عضو مجلس سنا سناتور
تابه نان پزی ساج
وسیله بی‌ارزش و ناکارآمد ماسماسک
به رو خفته دمر
شهر تهران ری
جدا کردن فک
تصدیق ایتالیایی سی
حرف ندا ای
چهارپا ستور
قضاوت کردن داوری
اثر فهیمه رحیمی پنجره
از ایالات آمریکا ایندیانا


جواب مرحله ۹۵۲ جدولانه ۲

گناه کوتاه گنه
شادی و خوشحالی دنه
آرامش طمانینه
خانه‌ها ابیات
علف خوردن چریدن
نخستین انسان ادم
باد برین صبا
اثر حسینقلی مستعان شهراشوب
تمام و کامل تام
نخست اولا
اضطراب تاس
واحد داروی مایع سیسی
شب ماندن در جایی بیتوته
تربیت شدن بارامدن
همچون ادیبان ادیبانه
شهر اردبیل نیر
کهن و سالخورده سالار
بی‌نظم و ترتیب بیسامان
شهر هند و پاکستان حیدراباد
شهر مدینه
تقسیم‌براساس صفات‌مشترک ردهبندی
مهربان دوستدار
ساز بادی نای
عصبی نرو
از لبنیات شیر
بانگ اوا
چینش وسایل خانه دکور
ارث بردن وراثت
گیاه رستنی
نشاندن هواپیما فروداوردن
تیزی تندی
شتر سار
از پیامبران هود
پگاه بام
اصلاح درخت هرس
بجا آوردن ادا
قلع و قمع سرکوب
پایتخت کانادا اتاوا
رأس سر
آب ترکی سو
درها ابواب
بازیچه دختر بچه‌ها عروسک
امتداد راستا
خواهش نفس هوس
بهشت جاوید عدن
خوراک چهارپایان علف
نوشته غیر منظوم نثر
مرده میت
ادب آموخته مودب
بی‌مروت نامرد
واحد شمارش توپ جنگی عراده
گمراهی غی
عدد فوتبالی اا
درختی تنومند گز
گل نرم ته‌نشین شده لای
نمد زین یون
تر و تازه ترد
از حد گذشتن غلو
اثر آلفونس دوده نیورونززیبا
عرصه کارزار اوردگاه
بیانیه مانیفست
زمان‌وقوع‌امری بعداز یک سال سالگرد
پلیمر ساخت بطری پلاستیکی پلیاستر
مدرسه امیرکبیر دارالفنون
از روی اجبار ضرورتا
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ ماز
از عناصر چهارگانه باد
اطلس کرپ
توشه سفر زاد
آب مروارید تم
حرف پیروزی وی
جانشین پروتز
مخالف ضد
گریز چاره
شجاعت دلبری
آتش جهنم نار
از ادات پرسش چرا
راندن مزاحم دک
خاطر یاد
نماد نرمی موم
علاج درمان
ناگفتنی مگو
قاضی داور
گفتگو مکالمه
یار عروس داماد
عضوی از بدن ران
بارها مکررا
خوش شانس کارتونی لوک
اهل روسیه روس
رود پرآب اروپا دانوب
زشت انر
نیکوتبار بهزاد
مهمانخانه بزرگ هتل
شیرینی‌پز قناد
سخنی از روی طعنه متلک
شهر کرمان رابر
آهوی ختن اف
ورزش اغنیا گلف
ایوان رواق
خوک نر ساد
رشته صلیب زنار
حشره گزنده ساس
فراموشی نسی
چهره رو
یار بیل کلنگ
آقای اسپانیایی دن
از سوره‌ها ناس
خداوند رب
مسیر حرکت چهارپایان مالرو
کاغذ مخصوص خوش نویسی ابروباد
ترسیدن حساببردن
وسیله گوش دادن به موسیقی هدفون


جواب مرحله ۹۵۳ جدولانه ۲

تیم فوتبال ایتالیایی اینترمیلان
زخم عفونی شده ناسور
اثر آلفونس دوده ژاک
آنالوگ نیست دیجیتال
میراث ماترک
در باب
حیوان مفید گاو
سبقت از میان دو خودرو لاییکشیدن
گریز هرب
مهمانی ولیمه
پنهانی و مخفیانه دزدکی
اثر الکساندر پوشکین گاوریلیادا
اثر آلبر کامو عادلها
عمران ابادانی
کشور اروپایی واتیکان
فیلمی با بازی ایرج قادری لیلاج
قطعی برای کتاب وزیری
بی‌قاعده هردمبیل
مجموعه ست
چراغ دریایی فار
آسمان‌خراش برج
چین خوردگی لباس کیس
شاد و مسرور کیفور
نوعی قهوه کاپوچینو
شیرینی تولد کیک
بدی شر
تنها یکه
آری بلی
خانه چوبین تارم
سرزنش لوم
نوعی کباب ششلیک
فیلمی با بازی بهروز وثوقی دشتسرخ
از لبنیات پنیر
صاحب منصب نیروی دریایی دریاسالار
باد خنک نسیم
علم و معرفت دانش
معبر رودخانه پل
شاخه نورسته شنار
حلال مشکلات پول
شلوار کوتاه شورت
چسبنده دج
پایتخت کانادا اتاوا
ورزش آبی شنا
فیلمی از مرتضی هرندی بدوناجازه
نامبارک شوم
دشمن سرسخت لد
نیرنگ دستان
ضرور بایست
کشور آفریقایی بنین
ایزد نگهبان آب ابان
دوبین لوچ
چراغ هدایت کشتی‌ها فانوسدریایی
سرتیپ نیروی دریایی دریادار
جزوه‌دان کلاسور
به من مرا
اثر هرمان هسه سیدارتا
کاهو خس
واسط پیچ و مهره واشر
از سازهای زهی تنبور
رگ ورید
از حیوانات حرام گوشت خوک
ابزار درو داس
گشوده وا
سرسرای بزرگ لابی
استخر کوچک داخل حمام وان
روشنی ضو
میوه تلفنی الو
گستاخ کردن رودادن
دست عرب ید
محل حرکت سیارات مدار
زاری کنان نالان
شومی نحوست
زمین عرب ارض
گاز چراغ نیون
کارگر کشتی جاشو
سنه سال
پایتخت پاراگوئه اسونسیون
شکاف و رخنه جر
به حساب‌ها رسیدگی می‌کند حسابرس
از عناصر گازی شکل هلیم
وسیله‌یکطرفه‌کردن جریان‌الکتریسیته دیود
قرارداد کنترات
ضربه زدن با سر انگشت تلنگر
ناگاه هوازی
طبع و سرشت سلیقه
اسب تندرو تکاور
اقامت کردن ماندن
تازه و پرطراوت تر
آواز بلند بانگ
خاندان سلسله
ارادتمند مرید
آری بلی
فوتبالیست آرژانتینی مسی
وسنی هوو
قومیت ملیت
مرحله فاز
بدن تن
نیست شدن فنا
بسیار ... باید تا پخته شود خامی سفر
گویی همانا
مذکر نر
قاب عینک فریم
تکیه بر پشتی لم
دورانی پیش از تاریخ نوسنگی
بی‌لیاقت نالایق
غم‌انگیز ماتمزده
شغل مسگری رویگری


جواب مرحله ۹۵۴ جدولانه ۲

از سوره‌ها ذاریات
دانش آثار کهن باستانشناسی
پرنده چراندنی غاز
دختر عرب بنت
پایتخت کوبا هاوانا
جاوید سرمد
خبر پیام
رود خوزستان دز
ویتامین جدولی کا
صیقل دهنده پردازنده
بیخ بنه
اثر شهلا پروین روح تنهاکهمیمانم
مردم قوی هیکل و گنده لنبر
پایتخت اتیوپی ادیسابابا
تکیه دادن به قصد استراحت لمیدن
افسرده و رنجور زارونزار
بله اری
استارت قدیمی هندل
کشور آمریکای شمالی باهاما
تصدیق ایتالیایی سی
بی‌نظیر بیتا
مرگ ممات
تیرگی رابطه کدورت
از حروف یونانی بتا
آش با
آقای اسپانیایی دن
راهنمایی هدایت
باهوش زیرک
مرغابی اردک
باتجربه جهاندیده
خانه‌ها ابیات
به وجود آوردن ایجاد
زور قدرت
پایتخت یونان اتن
غارت و چپاول تاراج
کتاب مقدس هندوان ودا
زیاد بسیار
فوت شدن مردن
هر آنچه .. بیند دل کند یاد دیده
دشوارتر اشق
نان‌خورشی از اسفناج و کدو بورانی
بیزاری برایت
شهر ایلام ابدانان
چوب خوشبو ند
سرد کننده مبرد
سزاوار شدن استیجاب
سالی که در آنیم امسال
زوبین مک
مرغ می‌رود جا
از هم پاشیده تارومار
اسباب اصلاح صورت ریشتراش
از رنگ‌های اصلی ابی
اشاره به نزدیک این
چوب بند داربست
آدمیزادگان ابنابشر
مشهور نامدار
کلانتری کمیساریا
فرو ریختن اوارشدن
نسبت‌همسران دو برادر جاری
آماده حاضر
سبد گیاهی زنبیل
عود ند
خطاب بی‌ادبانه هی
سیاهی جسم از دور شبح
حافظه یاد
خوراک پر مصرف نان
بازیگران صحنه پر کن سیاهیلشکر
تصدیق انگلیسی یس
بحر زو
زمان کنونی حال
بی‌نهایت لایتناهی
رتبه درجه
رنگ موی طبیعی حنا
نظرخواهی صوابدید
خشنود نیست ناراضی
از روی اجبار ضرورتا
دست عرب ید
شکایت کننده عارض
بردبار صابر
امان پناه
تابع و پیرو دابر
دین داشتن تدین
پرداخت پولیش
شرافت عز
عدد تنفسی شش
چرک و زرداب زخم هو
کوچ کردن هجرت
فایده ندارد بیهوده
دشمن سرسخت لد
پایتخت پرو لیما
خوش قد و قامت رعنا
دارای درک زیاد فهیم
سگ گزنده هار
شهر سیستان و بلوچستان زابل
مکافات جزا
مهربان ریوف
خارج شدن از راه صواب فسق
پریشان شدن اشفتن
شراب انگوری می
ارمغان هدیه
شهر تهران ری
راست ایستاده هج
تازه و پرطراوت تر
کبوتر دشتی یمام
آگهی تبلیغاتی تیزر
جامه کسا
جهت بر آمدن آفتاب شرق
کاپیتالیسم سرمایهداری


جواب مرحله ۹۵۵ جدولانه ۲

شیاد شارلاتان
جدا نشدنی لاینفک
دومین ثانویه
چیز شی
مملو پر
اطاق قطار واگن
دلیر رشید
دیو پتیاره
برعکس وارونه
سال ترکی ییل
همراه بی‌داد داد
سگ کودکانه هاپو
پرتو درمانی رادیوتراپی
بجز الا
مرد جوان شاب
شاخه نورسته شنار
بسیار گرم شدن تافتن
تصفیه کننده پالایشگر
فایده سود
بازگرداندن تاویل
مأیوس نومید
رود طولانی اروپا راین
دودمان خاندان
کور نابینا
عذر نابجا بهانه
طعام خورد
تباه و هلاک دمار
محمد علی جمال‌زاده راهابنامه
همچون مرد مردانه
عدد مقدس هفت
پشیمانی ندامت
جغد بوف
پایانه ترمینال
ویتامین جدولی کا
نیستی هلاکت
لقب رستم تهمتن
نازا سترون
مادر پیامبر اسلام امنه
جنگیدن در راه خدا جهاد
فرضیه تیوری
نغمه‌پرداز سراینده
پیش‌مزد دشت
دیده شده مشهود
ابزار الت
کلفتی ضخامت
مخلص ارادتمند
اثر امین فقیری شب
پیوست‌ها ضمایم
به آتش کشیدن سوزاندن
نوشته قابل انتشار نشریه
کاتب دبیر
زیاد تلاش می‌کند سختکوش
طرد شده رانده
آتشدان حمام تون
عاشق دلبسته
چوب خوشبو ند
ناگزیر لابد
سبزی خرد کردنی تره
کشور پرجمعیت هند
ناشایست ناروا
ترساننده هایل
ضمیر بیگانه یو
سال ترکی ییل
مقتضی لازمه
اثر نیکلای گوگول نفوسمرده
قطعه فلزی نازک و دراز میله
با محبت مهربان
طغیان نافرمانی
از یک پدر و مادر نیستند ناتنی
نوشته درست دانستن چیزی تاییدیه
آیین دین
نیستی فنا
رود روسیه دن
شمشیر سیف
حرف افسوس وای
مبحثی در ریاضیات لگاریتم
راه رفتن اشخاص مست تلوتلو
بی سر و پا لات
از واحد‌های نظامی هنگ
نشانه هدف
یابنده نایل
از نت‌ها فا
سرو کوهی ورس
مادر خودمانی ننه
پرخور رس
آفت گندم سن
ماه چهارم میلادی اوریل
سریر گاه
مالدار بای
شاعر سده شش انوری
ضرب تنبک
حساب و شمار امار
فرق سر تارک
حرارت گرمی
شش عدد از هر چیز جین
سیاح توریست
بسیار خوب دبش
هوشیار بیداردل
خوک نر ساد
چوب خوشبو ند
درون دهان نج
تپانچه تس
مظهر لاغری نی
بجای آوردن تبین
رفع اتهام کردن تبریه
شبیه همشکل
شهر مصر اسکندریه


جواب مرحله ۹۵۶ جدولانه ۲

تحسین ثنا
ماده بیهوشی اتر
اطراف پیرامون
دوشیزه باکره
دستیار وردست
امر از آمدن بیا
خشکی یبس
نگاه کردن نگریستن
سرود نوا
زننده ضارب
اندام پرواز بال
ورقه آهنی قلع اندود حلبی
آواز بلند گلبانگ
زره رستم ببربیان
اثر هرمان هسه سیدارتا
عقب ورا
میوه‌دهنده بارور
شهر اسپانیا بیلبایو
کشور اروپایی مجارستان
فوتبالیست برزیلی اسکار
راه و رسم جدید مدرنیسم
روز مذهبی مهم یومالله
واحد تحصیلی ترم
زنان قرآنی نسا
خون آبکی سرم
بخت و اقبال فال
پاسبان اجان
دلداده فرهاد شیرین
پیرو حضرت موسی یهودی
جلو زدن پیشافتادن
میوه باب خرگوش هویج
پرچم لوا
نغمه و سرود نوا
سیلاب هجا
پیامبران رسل
رهن گرو
برانگیخته شدن هیجان
رود روسیه و قزاقستان اورال
تلخ عرب مر
تکیه بر پشتی لم
شهر بوشهر گناوه
سوار نیست پیاده
نشانیدن اجلاس
صدای شکستن ترک
زیبا روی داستانی پری
سالخورده پیر
آیین دین
هنگام حین
خوراکی از تخم مرغ املت
نپذیرفتن انکار
ضمیمه پیوست
اثر چربی لک
میان لا
مورچه ریز ذر
به خاک سپردن دفن
به من مرا
سرایت آب نشت
زمین دور از آب لیا
کشور اروپایی لیختناشتاین
بی‌خردی دیوانگی
بحث و گفتگو کردن جدلکردن
کودن کندذهن
تمام شدن تهکشیدن
خسوف ماهگرفتگی
از روی اجبار ضرورتا
ناسپاسی کردن کفر
تقویت امواج رادیویی رله
گرو نه است هشت
از سوره‌ها نبا
تیشه درودگری تش
حرف دهن‌کجی یی
آتش گرفتن سوختن
جمع کردن ضم
باد خنک نسیم
پایتخت ایران تهران
روش‌ها سنن
دیوار کوتاه نرا
ضمیر غایب او
گاز سمی کلر
زمان وقت
دستور خودداری از تیراندازی اتشبس
روش‌ها سنن
پیشوا اسوه
از عناصر فلزی منیزیم
جاوید انوشه
وسنی هوو
رگ بسیار باریک مویرگ
سال ترکی ییل
پاکیزه و برگزیده نقی
بزرگ داشتن اکرام
برخی اوقات گاه
رهبر پیشوا
واحد استاندارد طول متر
چاکر نوکر
دین داشتن تدین
کشور آفریقایی لیبی
حرف نفرت اف
انسان نرینه مرد
از جنس نی نیین
ضربه روحی ناگهانی شوک
اعتماد کردن به دیگری توکل
رود سیبری لنا
آوارگی جلا
رطوبت نم
ضرورت لزوم
رود فرانسه رن
جراحت ریش
دست یا پایش ناقص است شل
بی‌ریا یکرنگ
شهر خراسان رضوی نیشابور
لغو شده کانلمیکن
توده‌ای و خلقی مردمی


جواب مرحله ۹۵۷ جدولانه ۲

فیلمی با بازی محمدرضا‌فروتن زیرپوستشهر
پایتخت کرواسی زاگرب
لشگر جند
تیم فوتبال اسپانیایی ویاریال
دشمنی عداوت
دیوار کوتاه نرا
نومیدی یاس
اثر علی اکبر دهخدا چرندوپرند
میان بین
غذای معروف ایتالیایی پیتزا
دست کم لااقل
آشکارسازجریان برق ضعیف گالوانومتر
قطر دهانه لوله تفنگ کالیبر
کشور آسیایی اندونزی
نگهبان خانه سرایدار
از فرشتگان مغضوب هاروت
زبان باستانی مردم ایتالیا لاتین
ساز می‌زند نوازنده
گفتگوی خودمانی گپ
مرد جوان شاب
بانگ اوا
کتاب مقدس هندوان ودا
دارای خوی بد ترشرو
فیلمی با بازی لعیا زنگنه هفتترانه
از حروف الفبا واو
لعن و نفرین سب
سید اقا
اثر نیکلای گوگول شنل
خشک و سخت یابس
پشته بلند خاک تپه
ودیعه سپرده
رنجش ازردگی
صفت باد وزان
فیلمی از محمود کلاری ابروافتاب
پسران ابنا
عبادت مسلمانان نماز
پنبه پاک نکرده وش
وجود داشتن بودن
چاق تپل
بهابازار بورس
الفبای موسیقی نت
اسب اصیل و خوب یکران
گناه بزه
ترسناک هراسانگیز
همان بوته است بته
روی و رخساره خد
سرد کردن تبرید
شهر مرکزی پرندک
داد و فریاد هوار
بسیار مهربان ودود
امر از تناول کردن خور
فیلمی از جهانگیرجهانگیری و با بازی ابوالفضل‌پورعرب رابطهپنهانی
خارج کردن دراوردن
تمرین ممارست
کلمه شرط اگر
آرایش کردن ویراستن
رود ایتالیا پو
پست و زبون خوار
ابزار آهنگران سندان
نویسنده دبیر
اسب قاصد یام
آلت نخ ریسی دوک
کتف و شانه خا
نقاط ضعف و قوت‌برمی‌شمرد نقاد
میل و آرزو هوس
بدیع نو
فرش مالیدنی نمد
ورزش پرطرفدار فوتبال
دست عرب ید
چند حرف حروف
رود بزرگ آلمان دانوب
از سوره‌ها ماعون
پسر ابن
محکم و استوار اکید
چندین نقطه نقاط
قسمت خارجی ساختمان نما
آبزی‌دان اکواریوم
برگ برنده اس
پندار انگاره
ریز کردن نان در آب‌گوشت تریت
شکسته شدن تکسر
خوش‌بو ریحانه
کم‌کاری کردن تقصیر
به عمد کاری انجام دادن تعمید
اثر فهیمه رحیمی پنجره
پروردن تربیت
شالوده بنیاد
هزار کیلو تن
از ایالات آمریکا یوتا
طیران پرواز
خیمه چادر
گریبان یقه
از حروف الفبا صاد
تباهی و فساد خلل
این گونه چنین
همسر آدم حوا
گشودن معما حل
بهره سهم
زنان قرآنی نسا
به ویژه خصوصا
سپیدار پد
ضرورت حاجت
راندن مزاحم دک
طلای سفید پلاتین
شهر مرکزی هندودر
در مثل هیچ‌کاره است همهکاره
تسلی دادن دلداری


جواب مرحله ۹۵۸ جدولانه ۲

اثر آگاتا کریستی انیاام
فوتبالیست اسپانیایی دنیکارواخال
پرده پوششی برخی اندام‌ها غشا
حسد رشک
لیاقت نان خوردن ندارد حیفنان
ترساننده هایل
کشور اروپایی قبرس
گل سرخ رز
عدد هندسی پی
حاکم فرمانروا
تباهی ورب
اثر آلفونس دوده قصههایدوشنبه
دارای صورت و شکل مصور
بی حساب شدن یربهیرشدن
حشره عسل زنبور
زر پراکندن زرافشانی
تکان و جنبش وول
تنگه جنوبی هرمز
ملکه شهبانو
تصدیق آلمانی یا
گرفتگی زبان لکنت
لگن ظرف‌شویی سینک
چهره و سیما دیدار
پای افزار لکا
عدد فوتبالی اا
میان لا
ماهی کوچک خوراکی کیلکا
عدم نبود
آباد دایر
فرمان نرم هیدرولیک
محروم و نامراد ناکام
بارها مکررا
درخشان روشن
زشت انر
گرداندن کار اداره
کشت به امید باران دیم
شهر فارس لامرد
قاضی ورزشی داور
جستجو کننده جویا
دام ماهی تور
جایی که قبلا ذکر شده همانجا
تاج خروس لالکا
کوچک‌ترین‌مقدار کمیت‌فیزیکی کوانتوم
ضمیر غایب او
بدگمان بددل
کهنه و فرسوده کارکرده
پایتخت نیجر نیامی
بدی شر
اشاره به دور ان
مسکن ارامبخش
پایتخت کامرون یایونده
خواب نوم
آسمان سما
شهر سمنان ارادان
مسئول‌حفاظت از جاده‌ها راهداری
گروهی زیاد بسیاری
خدمه هواپیما مهماندار
صانع صنعتکار
استارت قدیمی هندل
بازدارنده مانع
بی‌خبر غفلتا
بادبان کشتی جل
شراب انگوری می
اسب قاصد یام
از انواع عدسی کاو
پیروان امت
وصف ناشدنی زایدالوصف
پروفسور حیوانات بز
سنگ عصاری غن
نیم نصف
شهری در ژاپن یوکوهاما
گستاخ جسور
سود نفع
نیکی دیگران را می‌خواهد خیرخواه
قابل دوام ماندنی
پایتخت کوبا هاوانا
برجستگی لاستیک اج
تار ریسه
خوی و صفت خصلت
قانع بساز
بدرود وداع
میل رغبت
گوشت گاو سرخ کرده بیفتک
درون دهان کب
گربه عرب هر
دانه خوشبو هل
بسیار گردنده دوار
رئیس پاسبانان داروغه
عدد فوتبالی اا
ستاره دنباله‌دار هالی
همگی یکسر
خسرو کسری
آواز خوش و موزون لحن
لاک پشت باخه
میان بین
گیاهی از تیره اسفناجیان ابلک
برطرف کردن رفع
شبکه اشتراک فایل تورنت
استفراغ قی
نیست شدن زوال
رطوبت نم
لعن و نفرین سب
کشیش قس
به راستی الحق
یار قرین
پاکیزگی صفا
پس زدن دفع
فوتبالیست ایرانی حسینماهینی


جواب مرحله ۹۵۹ جدولانه ۲

از استان‌ها کرمانشاه
پیشخدمت رستوران گارسون
شهر البرز طالقان
مظهر لاغری نی
چای فرنگی تی
ورم عفونی لثه ابسه
شهر خوزستان لالی
از سوره‌ها ذاریات
اثر یان فلمینگ دکترنو
شهر ترکمنستان مرو
بی‌سواد امی
در میان اندر
اثر منصوره شریف‌زاده چناردالبتی
شرط را می‌رساند اگر
بهره سهم
درود گفتن سلام
نزدیکی قرابت
حکومت مردم بر مردم دموکراسی
ناشنوایی کری
به عقب برگشتن قهقرا
فیزیک نور اپتیک
گلوله شیشه‌ای بازی تیله
فهمیدن بوبردن
اثر استاندال ارماسن
سیاره مشتری برجیس
به خاطر برای
از آبزیان ماهی
علم مطالعه رستنی‌ها گیاهشناسی
اثر گوته اگمونت
شهد نوش
پایتخت ویتنام هانوی
مراقب بپا
هزار میلیون میلیارد
بوی رطوبت نا
شب‌ها لیالی
منزلت مرتبه
دو طرفه دوسره
اسب باری یابو
روی بیرونی هر چیزی ظاهر
محل دخول ورودی
به صورت عددی دیجیتال
نا رمق
حاشا کردن انکار
دلیر نیو
کشور آفریقایی گابون
دانش حرکت مایعات هیدرولیک
چکیدن آب رش
لذیذ گوارا
کجی ناراستی
اثر آگاتا کریستی نمسیس
بیهوده و بی‌معنی جفنگ
از الیاف مصنوعی نایلون
به زور زورکی
خوش خوان قرا
چندین عبارت عبارات
درون دهان نج
دور کننده دافع
ابزار احتیاطی یدک
گردش کودکانه ددر
آبی که بیهوده جاری شود هرزاب
گاز بی‌رنگ و بی‌بو هلیم
حرف ندا یا
درخت خرما نخل
شهر لرستان دورود
آموختن یادگرفتن
میله پر کردن تفنگ سرپر سنبه
پایتخت رواندا کیگالی
اعدام نظامی تیرباران
بیرون کردن راندن
شهر مازندران کلاردشت
لباس رخت
کلام پرسش ایا
شخص کس
تظاهر ریا
سلطان جنگل شیر
پایتخت ایالات متحده واشنگتن
سخنی مبنی بر تبریک و تعارف خوشامد
اما لیک
پرستار کودک لله
از حروف یونانی یتا
خوابیده نایم
نقش هنرپیشه رل
سربلند شدن عزت
سال ترکی ییل
ویتامین انعقاد خون کا
شکم‌بند طبی گن
گوشواره اویزه
نشانه ایت
مردم بشر
خاندان پیامبر اسلام العبا
چند نجیب نجبا
مرکز مرکزی اراک
بسیار حمله کننده کرار
بلبل هزار
اشاره به نزدیک این
اثر امین فقیری کوفیان
بانگ اوا
مبحثی در ریاضیات لگاریتم
خشک و شکننده ترد
بخش ممتاز تماشاخانه لژ
مکان جا
یونجه قت
غذای آبکی اش
گروه قبیل
هم وزن شدن توازن
جای اذان گفتن مناره
از نسبت‌های مثلثاتی کتانژانت


جواب مرحله ۹۶۰ جدولانه ۲

پایه و ستون رکن
شهرها مدن
تقسیم زمین مرزبندی
مضطرب نگران
غمگین غمناک
از انواع موسیقی راک
دنبال ذنب
شهر ایالات متحده لاسوگاس
زنگ بزرگ درا
چپاول غارت
نور دهنده نیر
متعلق به ذات ذاتی
کشور آمریکای شمالی کانادا
به تدریج نرمنرمک
آواز بلند بر آوردن بانگزدن
اثر شاتوبریان رنه
مسافتی که تیر بتواند طی کند تیررس
شگفت انگیز حیرتاور
نویسنده «گرگ بیابان» هرمانهسه
کاغذ کپی برداری کاربن
سبزه گندمگون
آشی برای عزیز سفر کرده اشپشتپا
تیم فوتبال فرانسوی کان
ایستگاه راه آهن گار
لال گنگ
پسوند راننده ران
مردد دودل
پیدا شدن اندیشه بد در دل وسوسه
مخزن سیمان بونکر
شهر همدان کبودراهنگ
فقیر ندار
مار بزرگ بوا
سنگ معدنی گران‌بها یشم
روشنی نور
عادت و خوی داب
همراه چای قند
القا شیطانی وسواس
خوابیدن غنودن
عضو رونده پا
تصدیق انگلیسی یس
ملخ دریایی قمرون
شالوده بنیاد
گل صحرایی معطر و سفید اویشن
اوضاع جوی هوا
شاهدانه بنگ
شامل‌تر اعم
تنبل و کاهل کسل
میان دو کوه دره
صف رسته
اسب تیره شبرنگ
غم اندوه
پسوند شباهت سا
پشت سر پس
تیر پیکان‌دار یب
آقا سید
شهد نوش
دست ساییدن لمس
کوشش سعی
کشور اروپایی لیختناشتاین
شهر هرمزگان ابوموسی
پر مالامال
از بیماری‌های چشمی ابسیاه
اثر جلال آل احمد غربزدگی
رفتار همراه با احتیاط کجدارمریز
آن طوری که چنانکه
دو دل شدن ریب
پایتخت سوئیس برن
سرشکسته دمغ
نصف نیم
آب مروارید تم
حرف نداری بی
آتش گرفتن سوختن
سیلی چک
رباعی سرای قرن پنج‌وشش خیام
روسری سربند
بدنما زشت
شهر فارس خنج
بحر زو
عضو درخت برگ
از یک پدر و مادر تنی
جدا شونده متمیز
مانند چون
بسیار زیاد
بشاش خندهرو
بوکسور مشتزن
گستاخ جری
به راحتی خوانده می‌شود خوانا
خوردن اکل
مزه فلفی تند
به وسیله تلفن تلفنی
تابه نان پزی ساج
پیراهن آستین کوتاه تیشرت
فریب مکر
پایتخت پرو لیما
از تقسیمات ارتش یگان
ترساننده هایل
غم و اندوه هم
اجازه و رخصت بار
متحدالقول یکدل
گوشت کباب کرده شوی
گوی شیشه‌ای بازی تیله
جایز روا
فصیح غرا
شلوار جین لی
شعله آتش لهیب
بیماری ریوی سل
آشکار فاش
می‌دهند و رسوا می‌کنند لو
فالگیری رمالی
پایتخت لیتوانی ویلنیوس
اثر محمد بهارلو بانویلیل
ریختن پول به حساب واریز


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.