پرش سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 81 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 82 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 83 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 84 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 85 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 86 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 87 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 88 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 89 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 90 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 91 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 92 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 93 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 94 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 95 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 96 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 97 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 98 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 99 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 100 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تیم فوتبال یونانی ااک
افقی ۱ محصول‬‫ بار
افقی ۱ فیلمی از واچوفسکی‬‫ ماتریکس
افقی ۲ از داروهای طبی برموردوسدیم
افقی ۲ نظر انتخاباتی‬‫ رای
افقی ۳ ویتامین گوجه فرنگی کا
افقی ۳ شهری‬‫ در استان فارس فسا
افقی ۳ نامی پارسی به‬‫ معنای اندیشمند رایان
افقی ۳ تصدیق عامی‬‫ ها
افقی ۴ بیست و چهارمین حرف‬‫ یونانی امگا
افقی ۴ مانند نحو
افقی ۴ اسم فاعل‬‫ مرخم است از نشستن‬‫ نشین
افقی ۵ وسیله‌ای در ورزش باستانی‬‫ میل
افقی ۵ نام دخترانه نازگل
افقی ۵ نام تجاری‬‫ قطعه‌های پشم شیشه‬‫ اسکاچ
افقی ۶ خرید و فروش شرا
افقی ۶ امر به‬‫ نوشتن نویس
افقی ۶ بازی کهن ایرانی‬‫ ترنا
افقی ۷ باطل شده منسوخ
افقی ۷ مثل و مانند‬‫ شبیه
افقی ۷ مهمانخانه‬‫ هتل
افقی ۸ تازیانه قد
افقی ۸ سریالی از رضا‬‫ عطاران ترشوشیرین
افقی ۸ طریق میانبر‬‫ ره
افقی ۹ تغار چوبی لاک
افقی ۹ همیشه دایم
افقی ۹ ‬‫مرکز کشورمان‬‫ تهران
افقی ۱۰ واحد طول اینچ
افقی ۱۰ پته بلیت
افقی ۱۰ ماه میلادی‬‫ اوت
افقی ۱۱ خلیج ببرها! بنگال
افقی ۱۱ پذیرش دعا اجابت
افقی ۱۱ از لوازم خانگی برقی‬‫ اتو
افقی ۱۲ یک نوع ساز قدیمی رباب
افقی ۱۲ کرکس نسر
افقی ۱۲ دار فانی‬‫ دنیا
افقی ۱۳ گیاهی است معطر وج
افقی ۱۳ ستارگان کواکب
افقی ۱۳ یخ هسر
افقی ۱۳ برجستگی ته کفش‬‫ اج
افقی ۱۴ کتاب دینی زرتشتی زند
افقی ۱۴ تیم فوتبالی در آرژانتین‬‫ ایندپندینته
افقی ۱۵ مرکز کامرون یایونده
افقی ۱۵ سم زهر
افقی ۱۵ از لبنیات پرمصرف‬ کره
عمودی ۱ نان خورشی از شیر و ماست ابکامه
عمودی ۱ یکی از صنایع دستی‬‫ قلابدوزی
عمودی ۲ زبان باستانی ارامی
عمودی ۲ ایوان معروف مداین
عمودی ۲ گوژپشتی‬‫ جنا
عمودی ۳ خاری که از آن کتیرا می‌گیرند کم
عمودی ۳ باغ گلشن
عمودی ۳ گونه‌ای خورش کنگر
عمودی ۳ ویتامین نور خورشید‬‫ دی
عمودی ۴ مهمترین شرط دوستی وفا
عمودی ۴ محکم و استوار رست
عمودی ۴ چالاک‬‫ چابک
عمودی ۵ وسیله آراستن مو برس
عمودی ۵ جنگ ناورد
عمودی ۵ دورترین جزیره نسبت به مرکز استان هرمزگان‬‫ لاوان
عمودی ۶ شهری پرجمعیت در ترکیه ادانا
عمودی ۶ جعبه فلزی حاوی فشنگ در سلاح‌های ‬‫گرم خشاب
عمودی ۶ کلمه تأکید‬‫ باید
عمودی ۷ سطح رو
عمودی ۷ اندوه حزن
عمودی ۷ خانه ییلاقی مجلل ویلا
عمودی ۷ حشره چسبنده‬‫ کنه
عمودی ۸ آنکه در فکر هوسرانی است‬‫ سروگوششمیجنبد
عمودی ۹ شهری در پرتغال مدا
عمودی ۹ کشور قذافی لیبی
عمودی ۹ مکعب شماره‌دار تاس
عمودی ۹ مخفف پوز‬‫ پز
عمودی ۱۰ نظم، تشریفات ایین
عمودی ۱۰ خلق و خو سیرت
عمودی ۱۰ لخت‬ برهنه
عمودی ۱۱ دیدن تماشا
عمودی ۱۱ هرگز هیهات
عمودی ۱۱ درختی از تیره مخروطیان که شباهت زیادی به کاج دارد سدر
عمودی ۱۲ وجود ندارد نیست
عمودی ۱۲ عصبی نرو
عمودی ۱۲ نامی که در ابتدایی‌ترین برهه‌های تاریخی به زبان ادبی پارسی نو داده می‌شده دری
عمودی ۱۳ مساوی یر
عمودی ۱۳ ناشناس نکره
عمودی ۱۳ گاز بی‌بو اتان
عمودی ۱۳ منقار مرغان نک
عمودی ۱۴ علوفه خشک کاه
عمودی ۱۴ کارآموز انترن
عمودی ۱۴ یکی از هنرهای ترکیبی تیاتر
عمودی ۱۵ ناحیه‌ای از فضا زمان که هیچ‌چیز حتی نور نمی‌تواند از میدان جاذبه آن بگریزد سیاهچاله
عمودی ۱۵ رویارویی مواجهه


جواب مرحله ۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از اسرار الهی است افرینشانسان
افقی ۱ فیلسوف معروف هلندی اسپینوزا
افقی ۲ سمیع شنوا
افقی ۲ وطن میهن
افقی ۲ مخزن اسرار حق دل
افقی ۲ مرکز ونزوئلا کاراکاس
افقی ۳ نوعی‬‫ از انگور و گل خوشبو رازقی
افقی ۳ هر حیوان قوی هیکل سناد
افقی ۳ نیز هم
افقی ۳ هر چینه و‬‫ مرتبه از دیوار گلی دای
افقی ۳ برهنه رت
افقی ۴ مستخدم نوکر
افقی ۴ سیماب جیوه
افقی ۴ استانی‬‫ در جنوب تهران بزرگ قم
افقی ۴ چهارچوبه قاب
افقی ۵ مغز استخوان مخ
افقی ۵ آبله و‬‫ برآمدگی پوست و مخاط بر اثر سوختگی یا سائیدگی تاول
افقی ۵ حرف‬‫ انتخاب یا
افقی ۵ باد ملایم و خنک نسیم
افقی ۵ شهری در استان آذربایجان ‬‫شرقی بناب
افقی ۶ آفتاب خور
افقی ۶ پشیمان نادم
افقی ۶ خوشرو بش
افقی ۶ پیروزمند و کامیاب‬‫ منجح
افقی ۶ ولی اما
افقی ۷ طبیعی دان سوئدی که گیاهان را به ۴۲ رده‬ ‫طبقه‌بندی کرد لینه
افقی ۷ روی آوردن توجه
افقی ۷ حرف همراهی با
افقی ۷ دریاچه‬‫ پذیرای دو رودخانه جیحون و سیحون ارال
افقی ۷ نقش هنرپیشه رل
افقی ۸ درجه حرارت دما
افقی ۸ مرض دا
افقی ۸ کوکب تارا
افقی ۸ کبوتر دشتی یمام
افقی ۹ بچه ها‬‫می کشند قد
افقی ۹ گلگون سرخ
افقی ۹ آغوش بر
افقی ۹ پدر اردشیر اول بابک
افقی ۹ ملاقات دیدار
افقی ۱۰ خرده‌گیری‌ها و بهانه‌ها ایرادات
افقی ۱۰ مفقود گم
افقی ۱۰ با دلیل آورده شده‬‫ مدلل
افقی ۱۰ از وسایل آشپزخانه کارد
افقی ۱۱ اثری از گوستاو لوبون پزشک،‬‫ جامعه شناس و مورخ نامدار فرانسوی تمدنمصری
افقی ۱۱ از مناظر زیبای ‬‫طبیعت مازندران ابشارچناربن
عمودی ۱ صفتی برای انسان اشرفمخلوقات
عمودی ۲ نیستی فنا
عمودی ۲ سرشت و ‬‫خصلت خوی
عمودی ۲ زراعت بارانی دیم
عمودی ۳ دریچه و منفذ روزن
عمودی ۳ زیرک و حیله‌گر‬‫ رند
عمودی ۳ بازگردانیدن رد
عمودی ۴ از احجار کریمه است یاقوت
عمودی ۴ شبیه یکدیگر همسان
عمودی ۵ آحاد یکان
عمودی ۵ کشتیبان ماهر اردم
عمودی ۶ ناخن شم
عمودی ۶ جمع راوی روات
عمودی ۶ ویژه خاص
عمودی ۷ ناامید ایس
عمودی ۷ دشمن سخت لدود
عمودی ۷ آبدار تر
عمودی ۸ طبقی در گل های‬‫ مرکب که گل‌های کوچک روی آن قرار می گیرند نهنج
عمودی ۸ پاسخ‬‫ داده شده مجاب
عمودی ۹ شاعر و عارف ایرانی قرن ششم که پایه‌گذار‬ ‫شعر عرفانی است سنایی
عمودی ۹ مجرای خون رگ
عمودی ۱۰ چهارپایان دواب
عمودی ۱۰ ضمیر‬‫ همدلی ما
عمودی ۱۱ عود ند
عمودی ۱۱ از دوران شیرین عمر آدمی شباب
عمودی ۱۲ به ‬‫سود او له
عمودی ۱۲ آسایش و فراغت ارامش
عمودی ۱۳ تقسیم کننده مقسم
عمودی ۱۳ شروع‬‫ کردن ابدا
عمودی ۱۴ چوب تیز سک
عمودی ۱۴ پوسته سفیدرنگ محافظ روی‬‫ دندان مینا
عمودی ۱۴ از گازهاست کلر
عمودی ۱۵ نگهبان پاد
عمودی ۱۵ اجرا کننده مجری
عمودی ۱۵ چهره لچ
عمودی ۱۶ زین و برگ اسب یراق
عمودی ۱۶ ستایشگر حامد
عمودی ۱۷ پیدا نمی شود نایاب
عمودی ۱۷ ‬‫اولین سگ فضانورد لایکا
عمودی ۱۸ وزغ وک
عمودی ۱۸ ساختمان بنا
عمودی ۱۸ خطی فرضی‬‫ که سیارات در گردش انتقالی خود به دور خورشید طی کنند مدار
عمودی ۱۹ شوریده و نابسامان زار
عمودی ۱۹ فرمان دهنده امر
عمودی ۱۹ مقصود ارب
عمودی ۲۰ به‬‫ پیشواز رفتن و پذیره شدن استقبالکردن


جواب مرحله ۸۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پوست دباغی شده بز پارشمن
افقی ۱ ‬‫نویسنده بابا لنگ ‌دراز‬‫ جینوبستر
افقی ۲ تمایل داشتن رغبت
افقی ۲ هستی و ‬‫وجود هویت
افقی ۲ شترمرغ امریکایی‬‫ ناندو
افقی ۳ درک کردن تفاهم
افقی ۳ بحر دریا
افقی ۳ گنده‬‫ و درشت‬‫ ستبر
افقی ۴ چارچوب قاب
افقی ۴ تاک رز
افقی ۴ مردمان‬ ‫امین امنا
افقی ۴ پشت سر‬‫ ورا
افقی ۵ خاندان ال
افقی ۵ جنین رویان
افقی ۵ بیزار بودن‬‫ تنفر
افقی ۶ کناره ‌ها و اطراف جوانب
افقی ۶ مرکز‬‫ ‬‫شهرستان تنگستان اهرم
افقی ۶ هواپیمای‬‫تندرو‬‫ جت
افقی ۷ قدرت یارا
افقی ۷ عنوان بندی تیتراژ
افقی ۷ گلو‬‫ نای
افقی ۸ قانونگذار مقنن
افقی ۸ گندم از آسیاب‬‫ برگشته ارد
افقی ۸ سمت راست‬‫ یمین
افقی ۹ گوی نقره‌ای پوش شب انبوه ماه
افقی ۹ ‬‫‬‫مسافری از سرزمین عجایب‬‫ متراکم
افقی ۱۰ سنگ آسیاب اس
افقی ۱۰ خوشحالی شادی
افقی ۱۰ ‬‫بزرگی‬‫ اقایی
افقی ۱۱ بیابان کویر
افقی ۱۱ نماینده دولت در شهر بیگانه کنسول
افقی ۱۱ بزرگ قبیله‬‫ بگ
افقی ۱۲ پیروزی و ظفر ویل
افقی ۱۲ الهه هندو شیوا
افقی ۱۲ من و شما ما
افقی ۱۲ فرد غیرمعلوم‬‫ شخص
افقی ۱۳ شالوده پایه
افقی ۱۳ لب از سخن فروبسته ساکت
افقی ۱۳ غیرمناسب‬‫ ناباب
افقی ۱۴ صفت چای لبسوز
افقی ۱۴ پاره خشت کلوخ
افقی ۱۴ حقه‬‫ نارو
افقی ۱۵ دانش بررسی پدید ‌های جوی هواشناسی
افقی ۱۵ رانده شده از شغل یا مقامی‬ برکنار
عمودی ۱ رنگ مرکباتی پرتقالی
عمودی ۱ بازی کودکانه کلاسیک‬‫ ماروپله
عمودی ۲ فریب خوردن اغفال
عمودی ۲ مرموزترین بیماری قرن اماس
عمودی ۲ اسب بارکش‬‫ یابو
عمودی ۳ ابر سفید رباب
عمودی ۳ ریزه آتش جرقه
عمودی ۳ معبد ترسا‬‫ کلیسا
عمودی ۴ آفت کشتزار شته
عمودی ۴ جاری روان
عمودی ۴ امر از شستن شو
عمودی ۴ ذکاوت‬‫ هوش
عمودی ۵ دعای خیر مروا
عمودی ۵ نشان دادن نمایش
عمودی ۵ همسر مرد‬‫ زن
عمودی ۶ پاسخ منفی نه
عمودی ۶ زیور، پیرایه زینت
عمودی ۶ درس دادن‬‫ تدریس
عمودی ۷ بت جاهلیت ود
عمودی ۷ کاری مهم در زراعت ابیاری
عمودی ۷ خوراک کفش‬‫ واکس
عمودی ۸ آهو جیران
عمودی ۸ مخفف تو را ترا
عمودی ۸ هدهد‬‫ کاکلی
عمودی ۹ پدر مرده یتیم
عمودی ۹ شهری در استان یزد اردکان
عمودی ۹ داخل‬‫ تو
عمودی ۱۰ آخر انتها
عمودی ۱۰ قسمت کننده مقسم
عمودی ۱۰ ‬مخفف خوب خب
عمودی ۱۱ درخت سایه گستر ون
عمودی ۱۱ کارمایه انرژی
عمودی ۱۱ هنگام اوان
عمودی ۱۲ بم‌ترین صدای مرد باس
عمودی ۱۲ دهان فم
عمودی ۱۲ خواستار و راغب مایل
عمودی ۱۲ اشاره به دور از نوع ادبی آن انک
عمودی ۱۳ نوعی ساز سنتور
عمودی ۱۳ کبود نیلی
عمودی ۱۳ چوپان شبان
عمودی ۱۴ چاره اندیشی تدبر
عمودی ۱۴ قاتل جانی
عمودی ۱۴ شهری در ازبکستان بخارا
عمودی ۱۵ صداقت عامیانه روراستی
عمودی ۱۵ راز دل با او توان گفت سنگصبور


جواب مرحله ۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عبادت كردن پرستش
افقی ۱ ديكتاتور سابق ليبd معمرقذافی
افقی ۲ جوان برنا
افقی ۲ حمل و نقل ترابری
افقی ۳ دنباله رو سوزن! نخ
افقی ۳ محروم نامراد
افقی ۳ سبيل ره
افقی ۳ مقابل كل جز
افقی ۴ ‬‫پرنده وحشی حلال گوشت دراج
افقی ۴ خالص ناب
افقی ۴ آغشته به چسب چسبناک
افقی ۵ قبيله‌ای در صدر اسلام اوس
افقی ۵ افسر تاج
افقی ۵ تلخ مر
افقی ۵ خاطر یاد
افقی ۶ پايه ستون
افقی ۶ ريل راهاهن
افقی ۶ ‬‫پرحرفی! ور
افقی ۷ خشک مزاج یابس
افقی ۷ نوعی مار خطرناک زنگی
افقی ۷ تيپا لگد
افقی ۸ بی ايمان کافر
افقی ۸ ويتامين جدولی کا
افقی ۸ يازده! اا
افقی ۸ گل شب‌بو هیری
افقی ۹ درس‬‫خوانده ملا
افقی ۹ نوعی پرتقال با ميان‌بر سرخ رنگ خونی
افقی ۹ حمله كردن هجوم
افقی ۱۰ عضوی در صورت لب
افقی ۱۰ محل آغاز رسالت پيامبر اعظم (ص) غارحرا
افقی ۱۰ ‬‫بيع فروش
افقی ۱۱ سنگ زينتی یشم
افقی ۱۱ صوت ندا یا
افقی ۱۱ كاش لیت
افقی ۱۱ گل نوميدی یاس
افقی ۱۲ مظهر كندی سرعت! لاکپشت
افقی ۱۲ دهان کام
افقی ۱۲ سنگ طلق میکا
افقی ۱۳ دم ان
افقی ۱۳ ‬‫«مرغ» سربريده! رغ
افقی ۱۳ پايتخت ايرلند شمالی بلفاست
افقی ۱۳ تكرارش اسباب بازی كودكانه‌ای است یو
افقی ۱۴ فروشنده سنگ‌های گران‬‫بها جواهری
افقی ۱۴ تقصيركار مقصر
افقی ۱۵ برابرفارسی «پردآويز» رابرايش برگزيده‌اند لووردراپه
افقی ۱۵ رشته کوهی در کشورمان و نیز نام استانی تازه‬‫ تاسيس‬ البرز
عمودی ۱ خرس چينی پاندا
عمودی ۱ دو زاويه كه مجموع آن‌ها ۱۸۰ درجه شود مکمل
عمودی ۱ شيشه آزمايشگاهی لامل
عمودی ۲ پرنده سحرخيز! خروس
عمودی ۲ روزنامه‌ای ‬‫چاپ امارات البیان
عمودی ۳ دشنام دادن سب
عمودی ۳ گرفتن حق استیفا
عمودی ۳ ترديد شک
عمودی ۳ ازعلوفه جات جو
عمودی ۴ بالنگ ترنج
عمودی ۴ پسوند شباهت وار
عمودی ۴ كسی كه هميشه درغم ‬‫و اندوه باشد غمپرور
عمودی ۵ ورزش مفرح آب شنا
عمودی ۵ كوچک و بزرگ ايرانی خليج هميشه فارس تنب
عمودی ۵ كتف خا
عمودی ۵ برادرخائن رستم شغاد
عمودی ۶ افراد‬‫ مورد اعتماد امنا
عمودی ۶ شيشه نشكن سکوریت
عمودی ۶ همگی هر
عمودی ۷ نام كوچک «فدرر» تنيسور مشهور سوئيسی راجر
عمودی ۷ روش هاست و جمع «نحو» انحا
عمودی ۷ ‬‫تيز برا
عمودی ۸ خشم و تندی عتاب
عمودی ۸ حرص از
عمودی ۸ مساوی یر
عمودی ۸ نماهنگ کلیپ
عمودی ۹ سنگ زيرين آسياب! مرد
عمودی ۹ گوارا مهنا
عمودی ۹ هزارها الاف
عمودی ۱۰ نشان مفعولی را
عمودی ۱۰ مرتع چراگاه
عمودی ۱۰ ‬‫كبوتر صحرایی یمام
عمودی ۱۱ كشوری اروپايی در همسايگی تركيه و يونان قبرس
عمودی ۱۱ صوت ندای بی‌ادبانه! هی
عمودی ۱۱ دوتايی جفت
عمودی ۱۱ آب دهنده سقا
عمودی ۱۲ ‬‫ابزاری برای بهتر ديدن اشيا كوچک ذرهبین
عمودی ۱۲ خورشيد هور
عمودی ۱۲ وصل شده متصل
عمودی ۱۳ حرف اول انگليسی ای
عمودی ۱۳ بوی ماندگی نا
عمودی ۱۳ رنگی از خانواده ‬‫زرد لیمویی
عمودی ۱۳ پروردگار رب
عمودی ۱۴ ساحر جادوگر
عمودی ۱۴ شكايت كننده شاکی
عمودی ۱۵ سگ شكاری یوزک
عمودی ۱۵ ازصنايع شعری ردیف
عمودی ۱۵ خوش خلق‬ ساویز


جواب مرحله ۸۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از خانم فیروزه جزایری دوما در ادبیات مهاجرت خندیدنبدونلهجه
افقی ۲ لباس شنا مایو
افقی ۲ به خصوص لاسیما
افقی ۳ بوی ماندگی نا
افقی ۳ جنگ‌افزار مخرب موشک
افقی ۳ ‬‫شاداب ریان
افقی ۳ درخت انگور مو
افقی ۴ کل همه
افقی ۴ افراد زیرک رندان
افقی ۴ پسوند مانندی! وار
افقی ۵ تهی خالی
افقی ۵ عامه همگان
افقی ۵ مارکی قدیمی برای پودر لباسشویی تاید
افقی ۶ ‬‫نپذیرفتن رد
افقی ۶ اندیشه در کار مبالات
افقی ۶ امر از رفتن رو
افقی ۶ عدد روستا! ده
افقی ۷ مادر فلزات اهن
افقی ۷ طرف مشورت مشیر
افقی ۷ مبحث و گفتار مقاله
افقی ۸ مقامی پس از‬‫ وزیر و رئیس معاون
افقی ۸ دزد سر گردنه حرامی
افقی ۹ نخست وزیر شهید باهنر
افقی ۹ هم‌آورد رقیب
افقی ۹ نگاه شاعرانه! نگه
افقی ۱۰ نپذیرفتن رد
افقی ۱۰ ماه زمستانی دی
افقی ۱۰ منتسب‬‫ به سخاوت! سخاوتی
افقی ۱۰ زادگاه رازی ری
افقی ۱۱ عاشق و شیدا واله
افقی ۱۱ واحد سینمایی سیانس
افقی ۱۱ ابتیاع خرید
افقی ۱۲ سم زهر
افقی ۱۲ روستایی در ۵۰ کیلومتری مشهد که‬‫ آرامگاه امامزاده یحیی در آن پذیرای خیل زائران است میامی
افقی ۱۲ باغ فدک
افقی ۱۳ میوه نیکو! به
افقی ۱۳ سالن قطار واگن
افقی ۱۳ ممنوعه تابو
افقی ۱۳ علامت مفعول‬‫ بی‌واسطه را
افقی ۱۴ یکی از دوازده بخشی که قدما برای سال خورشیدی انتخاب کرده بودند سالموش
افقی ۱۴ کانال ترعه
افقی ۱۵ درجه‌ای در ارتش‬ ‫برای سربازی که به اجباری رفته‬ استواردوموظیفه
عمودی ۱ کنایه از کسی که هست و نیستش بر باد رفته! خانهخراب
عمودی ۱ نام ایرانی سلمان فارسی روزبه
عمودی ۲ مهیا اماده
عمودی ۲ اثری هنری که بدون مقدمه خلق‬ ‫شود بداهه
عمودی ۳ لحظه دم
عمودی ۳ دانه معطر هل
عمودی ۳ ظاهر ساختمان نما
عمودی ۳ طایفه کم حرف! لر
عمودی ۳ از چاشنی‌ها سس
عمودی ۴ اسب چاپار یام
عمودی ۴ دریا یم
عمودی ۴ ضمان عهده
عمودی ۴ مخترع‬‫ ماشین بخار وات
عمودی ۵ اقراض و بدهی ها دیون
عمودی ۵ فیلمی از «داریوش مهرجویی» محصول ۱۳۸۰ بمانی
عمودی ۵ نویسنده فرانسوی «باخانمان» مالو
عمودی ۶ ‬‫گوارا نوش
عمودی ۶ خط چین هاشور
عمودی ۶ حرفی در الفبای لاتین سیگما
عمودی ۷ کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین
عمودی ۷ سم کشنده بسیار خطرناک سیانور
عمودی ۸ سرای‬‫ مهر و کین! دل
عمودی ۸ صنم نگار
عمودی ۸ سنگ مرمر رخام
عمودی ۸ انجام یافت شد
عمودی ۹ کالاهایی که به کشور داخل شوند واردات
عمودی ۹ درستی و راستی حقانیت
عمودی ۱۰ فراموشی نسیان
عمودی ۱۰ ‬‫زیردست رئیس مریوس
عمودی ۱۰ ذره بنیادی اتم
عمودی ۱۱ درخشان لیان
عمودی ۱۱ چشم و هم چشمی رقابت
عمودی ۱۱ کمان صورت! ابرو
عمودی ۱۲ نیمی از «همنواز»! همن
عمودی ۱۲ پشت‬ ‫سر هم توام
عمودی ۱۲ آب بسته یخ
عمودی ۱۲ خطابه وعظ
عمودی ۱۳ محل جا
عمودی ۱۳ تعجب خانمانه! وا
عمودی ۱۳ نرم و روان لین
عمودی ۱۳ طاقچه بالا رف
عمودی ۱۳ ضمیری در زبان عربی هی
عمودی ۱۴ سفره‬‫ طعام مایده
عمودی ۱۴ از ماشین آلات راه‌سازی گریدر
عمودی ۱۵ طعامی که از گلو پایین رفته خورده
عمودی ۱۵ از سرداران رشید شهید سپاه که در ۲۲ سالگی‬‫ به فرماندهی تیپ ۱۵۵ ویژه شهدا در غرب کشور که بعدها به لشکر ارتقا یافت منصوب شد‬ شهیدکاوه


جواب مرحله ۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی از حبوبات با مصرف‬ ‫آشپزی نخودفرنگی
افقی ۱ گردن نهادن‬‫ تسلیم
افقی ۲ چلیپا صلیب
افقی ۲ آتشکده عهد ساسانی برزو
افقی ۲ ‬‫این شهر در گذشته پایتخت ژاپن‬‫ نیز بوده است‬‫ کیوتو
افقی ۳ سربها فدا
افقی ۳ دوست، یار خلیل
افقی ۳ مجرای ‬‫آب‬‫ مسیل
افقی ۴ سردسته رییس
افقی ۴ پول چین یوان
افقی ۴ یاری ‬‫دهنده‬‫ ممد
افقی ۵ خمره بزرگ هب
افقی ۵ نام‌سازی نیلبک
افقی ۵ رزق‫ روزی
افقی ۶ همان ارگ است ارک
افقی ۶ عمل منافق ریا
افقی ۶ ‬‫ساعی کوشا
افقی ۶ عادت، منش‬‫ خو
افقی ۷ نام پسرانه نیما
افقی ۷ تمرین ممارست
افقی ۷ نهر‬‫ کوچک‬‫ جوی
افقی ۸ ثابت و برقرار برجا
افقی ۸ چیز شیی
افقی ۸ امپراتور‬‫ روم‬‫ نرون
افقی ۹ سرزمین اینکاها پرو
افقی ۹ کشوری ‬‫اروپایی فرانسه
افقی ۹ شماره بین‌المللی کتاب‬‫ شابک
افقی ۱۰ حرف ندا ای
افقی ۱۰ ناچار لابد
افقی ۱۰ فرشته ملک
افقی ۱۰ ‬‫آزاد‬‫ رها
افقی ۱۱ کلمه افسوس دردا
افقی ۱۱ ضرر خسارت
افقی ۱۱ واحد سطح‬‫ ار
افقی ۱۲ مرزبان کیا
افقی ۱۲ هندی هندو
افقی ۱۲ به معنی لقب‬‫ کنیه
افقی ۱۳ در علم اقتصاد درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید رانت
افقی ۱۳ سمت چپ یسار
افقی ۱۳ ‬‫حیله‬‫ مکر
افقی ۱۴ بادها ارواح
افقی ۱۴ جای پختن نان در دکان نانوایی تنور
افقی ۱۴ جد پیامبر اکرم ‌(ص)‬‫ هاشم
افقی ۱۵ سرزمین یخبندان سیبری
افقی ۱۵ کشوری در امریکای مرکزی با پایتخت سان‌خوزه‬ کاستاریکا
عمودی ۱ لقب اصفهان نصفجهان
عمودی ۱ غده‌ای پهن و دراز در قسمت فوقانی شکم و پشت معده‬‫ پانکراس
عمودی ۲ بهشت خلد
عمودی ۲ یک نوع سوءتغذیه است که در اثر کمبود تیامین (ویتامین ب ۱) ‬‫بروز می‌کند بریبری
عمودی ۲ کمک‬‫ یاری
عمودی ۳ هوس باردار ویار
عمودی ۳ خجالتی کمرو
عمودی ۳ رود اروپایی‬‫ دانوب
عمودی ۴ خرس فلکی دب
عمودی ۴ پول رایج در ژاپن ین
عمودی ۴ برجستگی ته ‌کفش اج
عمودی ۴ قوم غیور لر
عمودی ۴ ساز ایرانی‬‫ تار
عمودی ۵ کشور آفریقایی زییر
عمودی ۵ خودپسندی و تکبر افاده
عمودی ۵ زنده‬‫ حی
عمودی ۶ آفتاب‌پرست رب
عمودی ۶ ساده ‌دل سلیم
عمودی ۶ مرد عارف‬‫ ربانی
عمودی ۷ قیمت نرخ
عمودی ۷ از نوازندگان عهد ساسانیان بامشاد
عمودی ۷ تیرچه چوبی‬‫ دستک
عمودی ۸ چاقوی کوچک دسته‌دار گزلیک
عمودی ۸ ضمیر اشاره به نزدیک این
عمودی ۸ خط خوش‬‫ خوانا
عمودی ۹ بازیچه کودکانه یویو
عمودی ۹ عید تولد حضرت مسیح ‌(ع) کریسمس
عمودی ۹ نژادی از نژادهای اسلاو شرقی‬‫ روس
عمودی ۱۰ فرهنگ لغت فرانسه لاروس
عمودی ۱۰ ‬مردن هلاک
عمودی ۱۰ عریان رت
عمودی ۱۱ تنها تک
عمودی ۱۱ نگارش نوشتن
عمودی ۱۱ گاه همراه بوق می‌آید کرنا
عمودی ۱۲ نقره سیم
عمودی ۱۲ تولد زا
عمودی ۱۲ نوعی خرمای سیاه رش
عمودی ۱۲ خط‌کش رسم تی
عمودی ۱۲ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۱۳ سرطان خون لوسمی
عمودی ۱۳ همسایگی جوار
عمودی ۱۳ یار همایون همای
عمودی ۱۴ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۱۴ دیه خونبها
عمودی ۱۴ فرآورده شیری کشک
عمودی ۱۵ کشوری در اروپای شرقی مولداوی
عمودی ۱۵ مباشر کارفرما


جواب مرحله ۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی یکساله از خانواده ‬‫جگنیان که بیشتر در‬‫ کشتزارهای آبی بویژه در‬‫شالیزارها یافت می‌شود اویارسلام
افقی ۱ شهری ‬‫در استان فارس‬‫ داراب
افقی ۲ به قول فروشنده نقل بیابان‬‫ است بلال
افقی ۲ بدل وضو تیمم
افقی ۲ گوهرها‬‫ جواهر
افقی ۳ موی بلند سر زنان گیس
افقی ۳ مریض‬‫ نیست سالم
افقی ۳ هدف‬‫ اماج
افقی ۴ ایوان بالا رواق
افقی ۴ دوستی مودت
افقی ۴ قرار،‬‫پیمان‬‫ شرط
افقی ۵ بله روسی دا
افقی ۵ نرمی و نازکی لطافت
افقی ۵ ‬‫رفع دلخوری و کدورت‬‫ اشتی
افقی ۶ پسر عرب ابن
افقی ۶ آسانی یسر
افقی ۶ کانون‬‫ دایره مرکز
افقی ۶ درختچه بومی نواحی‬‫ گرمسیر از تیره سماقیان‬‫ مر
افقی ۷ در آرزوی فرزند نازا
افقی ۷ حرفه‬‫ کاربرد علوم فنی مهندسی
افقی ۷ بیماری‬‫ جلدی‬‫ گال
افقی ۸ خرمی، شادابی بهجت
افقی ۸ جنس‬‫ بادیه مسی
افقی ۸ فرودگاهی در امریکا‬‫ لورل
افقی ۹ نشانه و معجزه ایت
افقی ۹ مرکز استرالیا کانبرا
افقی ۹ بیست و چهارمین حرف لاتین‬‫ ایکس
افقی ۱۰ مخترع تلفن بل
افقی ۱۰ جاودان خالد
افقی ۱۰ روز یوم
افقی ۱۰ چربی حیوان‬‫ پیه
افقی ۱۱ شهری در استان گیلان فومن
افقی ۱۱ بیزار متنفر
افقی ۱۱ ضد خشک‬‫ تر
افقی ۱۲ مانند وار
افقی ۱۲ نام گلی لادن
افقی ۱۲ سکه قدیمی‬‫ دریک
افقی ۱۳ نوعی نان لواش
افقی ۱۳ چند زائر زوار
افقی ۱۳ جریب‬‫ اکر
افقی ۱۴ کسی که به دوست خود کمک کند یاررس
افقی ۱۴ ماده ژلاتینی موجود در برخی گیاهان لعاب
افقی ۱۴ آوای حماسی‬‫ سرود
افقی ۱۵ قطعی برای چاپ کتاب وزیری
افقی ۱۵ ریشه‌شناسی‬ اتیمولوژی
عمودی ۱ نوعی ظرف مسی بزرگ ابگردان
عمودی ۱ ضربه پا در شکم در تکواندو‬‫ ابدولیو
عمودی ۲ سرپرست ولی
عمودی ۲ گروه مرغان ابابیل
عمودی ۲ نغمه و آهنگ‬‫ اواز
عمودی ۳ شهید صدر اسلام یاسر
عمودی ۳ پاکدامنی نزهت
عمودی ۳ اثر اوگوبتی ادیب ایتالیایی سده بیستم‬‫ فراری
عمودی ۴ خاندان ال
عمودی ۴ رها ول
عمودی ۴ برجستگی ته‌ کفش اج
عمودی ۴ منش خو
عمودی ۴ جرقه آتش‬‫ شرر
عمودی ۵ خطاکار خاطی
عمودی ۵ به کمال رسیدن تکامل
عمودی ۵ از زبان‌های برنامه‌نویسی‬‫ سی
عمودی ۶ یک دور تنیس ست
عمودی ۶ قسمت کننده قاسم
عمودی ۶ نام دخترانه‬‫ الناز
عمودی ۷ زبان کشیدن لیس
عمودی ۷ دانا و هوشمند فرهمند
عمودی ۷ پارچه عریض‬‫ دولا
عمودی ۸ رهبری، پیشوایی امامت
عمودی ۸ تبار نسب
عمودی ۸ بلندنظری‬‫ مناعت
عمودی ۹ آکنده مملو
عمودی ۹ رشته دانشگاهی مدیریت
عمودی ۹ نظر‬‫ رای
عمودی ۱۰ مدرسه‌ها مدارس
عمودی ۱۰ کوزه آب اوند
عمودی ۱۰ ‬‫‬‫آوای درشت‬ بم
عمودی ۱۱ جامد دج
عمودی ۱۱ سازمان دادن تشکیل
عمودی ۱۱ یکی از صنایع دستی بافتنی ایرانی مفرش
عمودی ۱۲ صدا اوا
عمودی ۱۲ پایان‌نامه تز
عمودی ۱۲ گشاده وا
عمودی ۱۲ چهار من تبریز ری
عمودی ۱۲ بریدن رگ سل
عمودی ۱۳ نوازنده رامشی
عمودی ۱۳ آنفلوانزا گریپ
عمودی ۱۳ مهاجم سابق والنسیا کارو
عمودی ۱۴ مایع نشاسته اهار
عمودی ۱۴ چیزی را در تصرف خود داشتن مالکیت
عمودی ۱۴ محدب کوژ
عمودی ۱۵ اثر تاریخی شهر ری برجطغرل
عمودی ۱۵ نویسنده کتاب عقل سرخ سهروردی


جواب مرحله ۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رانده شده مطرود
افقی ۱ شاخه ای از رشته های فنی مهندسی دانشگاهی الکترونیک
افقی ۲ صدراعظم ایران در دوره قاجار که تاسیس دارالفنون‬ ‫از اقدامات برجسته وی بود امیرکبیر
افقی ۲ چهره رو
افقی ۲ اولین مسجد جهان اسلام قبا
افقی ۳ تشنگی شدید عطش
افقی ۳ از ادات شرکت تاش
افقی ۳ عضوی زنده در سفره‬‫هفت سین! سبزه
افقی ۳ واحد تنیس ست
افقی ۴ پرحرفی ور
افقی ۴ زیان ضرر
افقی ۴ آکنده پر
افقی ۴ شهر نیروگاه نکا
افقی ۵ نقدکننده ناقد
افقی ۵ لقبی تشریفاتی برای جنگ آوران اروپای‬‫ قرون وسطی شوالیه
افقی ۵ مسافرخانه بین راه متل
افقی ۶ چیره شونده قاهر
افقی ۶ خواربار از قبیل نخود و لوبیا، عدس بنشن
افقی ۶ نوعی کاغذ نامرغوب کاهی
افقی ۷ هریک از‬‫‌‬‫ دو غده لنفاوی لوزه
افقی ۷ توگوشی چک
افقی ۷ کشتزار خربزه و هندوانه و امثال آن جالیز
افقی ۸ شهر توت کن
افقی ۸ بازگشتن ایاب
افقی ۸ شهری در استان کرمان راور
افقی ۸ خدای ‬‫درویش! هو
افقی ۹ بین دو طرف وسطین
افقی ۹ کلام بی پرده رک
افقی ۹ اسب نجیب و اصیل بهاز
افقی ۱۰ تیرانداز رامی
افقی ۱۰ از ملزومات طبخ آش رشته
افقی ۱۰ محکم و استوار رکین
افقی ۱۱ ‬‫خودداری کردن ابا
افقی ۱۱ آبونه شدن اشتراک
افقی ۱۱ ضایع شده تباه
افقی ۱۲ پاکدامنی عفت
افقی ۱۲ حرف پیروزی! وی
افقی ۱۲ شهر خروس جنگی لار
افقی ۱۲ کتف و شانه خا
افقی ۱۳ تیر پیکان‬‫دار یب
افقی ۱۳ پدربزرگ نیاک
افقی ۱۳ فلز مرتجع! فنر
افقی ۱۳ قبر گور
افقی ۱۴ واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی ولت
افقی ۱۴ حرص و طمع از
افقی ۱۴ پایتخت سومالی موگادیشو
افقی ۱۵ کنایه از آدم ‬‫زودرنج است نازکنارنجی
افقی ۱۵ پنهان شدن برای صید‬ کمین
عمودی ۱ انقیاد و اطاعت ماعون
عمودی ۱ نحوه چیدمان اشیاء کنار هم دکوراسیون
عمودی ۲ نمایش جلال و شکوه طمطراق
عمودی ۲ نسب شناس نساب
عمودی ۲ مصیبت بلا
عمودی ۳ بر صورت آقایان می‬‫بینید ریش
عمودی ۳ سخن و گفته قال
عمودی ۳ حریص طماع
عمودی ۳ موضوع رساله تز
عمودی ۴ پرحرفی ور
عمودی ۴ اسلحه ای برای شلیک به آسمان ضدهوایی
عمودی ۴ شگرد انجام کاری فن
عمودی ۵ طبیب دکتر
عمودی ۵ ‬‫صمغ رزین
عمودی ۵ آوردن اتیان
عمودی ۶ ریزش نزولات آسمانی را گویند بارش
عمودی ۶ کلمه تایید بی ادبانه! ها
عمودی ۶ اندازه از سرانگشت‌ میانه دست تا آرنج رش
عمودی ۶ مساوی‬‫‌‬‫‌‬‫ ازا
عمودی ۷ تناوب زراعی ایش
عمودی ۷ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۷ نوعی شیرینی ایرانی متشکل از آرد نخودچی یا آرد گندم، روغن، شکر یا پودر قند و هل‬‫ برشتوک
عمودی ۸ طایفه ای ایرانی لر
عمودی ۸ ابزار سوراخ کاری ورقه های فلزی پانچ
عمودی ۸ ظرف جوش آوردن آب کتری
عمودی ۸ سه کیلوگرم من
عمودی ۹ از درجه داران ارتشی بالاتر‬‫ از سرتیپ سرلشکر
عمودی ۹ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۹ گروه فوج
عمودی ۱۰ سبزی غده ای ترب
عمودی ۱۰ پول کشور آفتاب ین
عمودی ۱۰ مایه حیات اب
عمودی ۱۰ خانه قدیمی ساخت کلنگی
عمودی ۱۱ عضو‬‫تنفسی گیاهان روزنه
عمودی ۱۱ اصل و خالصه هر چیز جوهر
عمودی ۱۱ نظرات ارا
عمودی ۱۲ سرقت اینترنتی اطالعات رایانه‌ای هک
عمودی ۱۲ شخصیت و نقش نمایش کاراکتر
عمودی ۱۲ دفع‬‫ مزاحمت دک
عمودی ۱۳ زدنی بهانه گیر! نق
عمودی ۱۳ آرزوها امال
عمودی ۱۳ آرایش زیب
عمودی ۱۳ بازی فرنگی گیم
عمودی ۱۴ خشک مزاج یبس
عمودی ۱۴ تدارک دیدن تهیه
عمودی ۱۴ بیماری ناخوشی
عمودی ۱۵ ماده تسریع ‬‫کننده واکنش شیمیایی کاتالیزور
عمودی ۱۵ برادر حضرت موسی(ع)‬ هارون


جواب مرحله ۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ستوه آوردن و پافشاری کردن در امری ابرام
افقی ۱ اثری از‬‫ ویکتور هوگو سرودهایسپیدهدم
افقی ۲ شاعر، ادیب و عارف ایرانی قرن نهم هجری‬‫ صاحب آثاری همچون «هفت اورنگ» و «بهارستان» جامی
افقی ۲ تلاش و‬‫ کوشش سعی
افقی ۲ مورد احتیاج بایا
افقی ۲ حقیقت امر واقع
افقی ۳ دائم و همیشه ابد
افقی ۳ خو‬‫ گرفته و فرمانبردار رام
افقی ۳ تله دام
افقی ۳ سالک صراط مستقیم راشد
افقی ۳ گریبان جیب
افقی ۴ نقش هنرپیشه رل
افقی ۴ شهری در ترکیه بورسا
افقی ۴ قاعده و قانون رسم
افقی ۴ توانایی‬‫ قدرت
افقی ۴ قامت قد
افقی ۵ آشکار شدن و فاش گردیدن درزکردن
افقی ۵ قلمه درخت و بوته‬‫ گل نشا
افقی ۵ پدر شعر نو فارسی نیما
افقی ۶ برگه یا مجموعه اوراق چاپی که‬‫ آن را انتشار دهند نشریه
افقی ۶ دادگری و دستگیری فریادرسی
افقی ۶ ایالت استان
افقی ۷ هدیه و‬‫ تحفه کادو
افقی ۷ تختگاه سکو
افقی ۷ بسیار بخشنده فراخبخش
افقی ۸ واحد پول ژاپن ین
افقی ۸ عابد و‬ ‫زاهد ناسک
افقی ۸ واحد سنجش مقدار نیروی الکتریسیته وات
افقی ۸ روزه گشایی‬‫ افطار
افقی ۸ میوه مربایی به
افقی ۹ یاری کردن نصر
افقی ۹ جریان داشتن رواج
افقی ۹ کلرور سدیم‬‫ نمک
افقی ۹ ماهی در تابستان تیر
افقی ۹ ثروتمند بای
افقی ۱۰ شکوه و بزرگی هیبت
افقی ۱۰ متاع و‬‫ کالا اروس
افقی ۱۰ سوره‌ای در قرآن کریم نور
افقی ۱۰ پیرایه و زیور زینت
افقی ۱۱ در مثل به‬‫ شخصی گویند که بسیار خسیس است ابازدستشنمیچکد
افقی ۱۱ دانشمند، نویسنده‬‫ و لغوی برجسته معاصر ایران صاحب آثار «لغت نامه» و «امثال‬‫ و حکم» دهخدا
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی و نقش‬‫آفرینی هنرمندانی همچون عزت ا... انتظامی، اکبر عبدی،‬‫ رضا رویگری، فردوس کاویانی و فریماه فرجامی اجارهنشینها
عمودی ۲ شهری‬‫ در استان مازندران بابل
عمودی ۲ بهره و قسمت نصیب
عمودی ۳ درد چشم رمد
عمودی ۳ فهمیدن‬ ‫و پی بردن درک
عمودی ۳ بهره حرام ربا
عمودی ۴ حرف ندا ای
عمودی ۴ برشته و کباب شده بریان
عمودی ۴ ‬‫رساله دکتری تز
عمودی ۵ بنا به فرمایش گهربار حضرت امام موسی‬‫ الکاظم (ع) دعای چنین شخصی هنگام افطار مستجاب‬‫ می شود روزهدار
عمودی ۶ از جزایر ایران در خلیج همیشه فارس خارک
عمودی ۶ دودلی وسواس
عمودی ۷ اسراف کننده مسرف
عمودی ۷ مقوای نازک کارت
عمودی ۸ خاک کوزه گری رس
عمودی ۸ ‬‫نشانی ادرس
عمودی ۸ پیوند جوش
عمودی ۹ نوید دادن وعد
عمودی ۹ خوب و پسندیده نیکو
عمودی ۹ طول عمر سن
عمودی ۱۰ شهر و سرزمین دیار
عمودی ۱۰ وقت و هنگام اوان
عمودی ۱۱ تکیه‌گاه مسند
عمودی ۱۱ آرزو‬‫ داشتن تمنی
عمودی ۱۲ مایه حیات اب
عمودی ۱۲ ناظر خرج و اعمال مشرف
عمودی ۱۲ مهاجرت و‬‫ انتقال ایل از جایی به جای دیگر کوچ
عمودی ۱۳ دوست یار
عمودی ۱۳ به شب راه‬‫ رفتن اسرا
عمودی ۱۳ حرف صریح و بی‌پرده رک
عمودی ۱۴ اسلوب و روش سخن سیاق
عمودی ۱۴ از‬‫ توابع شهرستان اهر یافت
عمودی ۱۵ برخاستن پاشدن
عمودی ۱۵ واعظ و سخنران خطیب
عمودی ۱۶ ساحل و بندر دریابار
عمودی ۱۷ مادر ورزش ها دو
عمودی ۱۷ مسخره کردن تمسخر
عمودی ۱۷ ‬‫چله کمان زه
عمودی ۱۸ سرگشته و متحیر هاج
عمودی ۱۸ از عناصر اربعه اتش
عمودی ۱۸ اصل و‬‫اساس بیخ
عمودی ۱۹ نکته باریک دقیق
عمودی ۱۹ دسته و گروه باند
عمودی ۲۰ از آثار تاریخی و‬‫ گردشگری شهرستان کنگاور معبداناهیتا


جواب مرحله ۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سیم نقره
افقی ۱ تحریک خنده‌آور قلقلک
افقی ۱ دردها الام
افقی ۲ نرم ملایم
افقی ۲ چاپارخانه امروزی پست
افقی ۲ بیماری کسالت
افقی ۳ بستن و بندآوردن انسداد
افقی ۳ خواری خفت
افقی ۳ خشکی بر
افقی ۴ زمان و‬‫ وقت مدت
افقی ۴ موی شاعرانه! زلف
افقی ۴ فستیوال جشنواره
افقی ۵ اهلی و دست‌آموز رام
افقی ۵ خویشاوندی قرابت
افقی ۵ به دست آوردن هم معنی می دهد! دشت
افقی ۶ کشتی جنگی ناو
افقی ۶ ‬‫دستور امر
افقی ۶ سخن و گفته قال
افقی ۷ اثرچربی لک
افقی ۷ شترمرغ آمریکایی ناندو
افقی ۷ خلیجی در سواحل سودان که اینروزها جولانگاه دزدان دریایی شده عدن
افقی ۷ ‬‫ام‌الخبائث می
افقی ۸ کران افق
افقی ۸ شهر و استانی در جنوب اسپانیا گرانادا
افقی ۸ شیوه سخن گفتن لحن
افقی ۹ آب درگویش بچه زنجان! سو
افقی ۹ تکرارش‬‫ آواز گنجشک است جیک
افقی ۹ صدا ندارد! یکدست
افقی ۹ حرف همراهی! با
افقی ۱۰ پارچه مشبک! تور
افقی ۱۰ میوه نارس کال
افقی ۱۰ جنگ‌افزار ورزشی! توپ
افقی ۱۱ نظرات ارا
افقی ۱۱ ‬‫جداسازی تفکیک
افقی ۱۱ بها وقیمت نرخ
افقی ۱۲ کسی که دچارکابوس‌های شبانه شده شباندیش
افقی ۱۲ ابریشم ناخالص لاس
افقی ۱۲ قرض و وام دین
افقی ۱۳ یک و یک! اا
افقی ۱۳ ‬‫اخلالگر مخل
افقی ۱۳ کاری که برای دست به سرکردن کسی به وی سپرده شود سرکاری
افقی ۱۴ تیرگی کدورت
افقی ۱۴ از زیراندازها گبه
افقی ۱۴ ترازو میزان
افقی ۱۵ از ادیان‬‫ آسمانی یهود
افقی ۱۵ در حال تکان خوردن لرزان
افقی ۱۵ ورزش اول ایرانیان‬ کشتی
عمودی ۱ سخن چین نمام
عمودی ۱ طبقه کلاسه
عمودی ۱ شکایت کننده شاکی
عمودی ۲ درویش قلندر
عمودی ۲ مثل و مانند کفو
عمودی ۲ بخشی از خاک فارس را در بر می گیرد اباده
عمودی ۳ داستانش‬‫ را استاد مطهری نوشت! راستان
عمودی ۳ دیواربلند ترا
عمودی ۳ ضمیری در دستور زبان فرانسه وو
عمودی ۴ چهارشاخ خرمن بادده هید
عمودی ۴ اسباب زندگانی مان
عمودی ۴ ‬‫راد جوانمرد
عمودی ۵ لابیرنت ماز
عمودی ۵ مسری واگیر
عمودی ۵ فرزند اناث دخت
عمودی ۶ جامه درویشی دلق
عمودی ۶ شاخه‌های روییده پای درخت نرک
عمودی ۶ میوه‌ای شبیه طالبی تیل
عمودی ۷ ‬‫گونه برجسته! لپ
عمودی ۷ انجام کاری بصورت فردی فرادا
عمودی ۷ نوعی پاپوش! کفش
عمودی ۷ مخفف اگر گر
عمودی ۸ سوگند قسم
عمودی ۸ جوهر نشادر امونیاک
عمودی ۸ رنگ طبیعت سبز
عمودی ۹ ‬‫لنگه در لت
عمودی ۹ شاخه‌ای از ریاضیات جبر
عمودی ۹ تاج اکلیل
عمودی ۹ نشان جمع فارسی ها
عمودی ۱۰ آجر خام خشت
عمودی ۱۰ شماره عدد
عمودی ۱۰ جعبه حروف سربی چاپخانه کاس
عمودی ۱۱ ‬‫تن‌پوش میت! کفن
عمودی ۱۱ شایستگی احترام داشتن قداست
عمودی ۱۱ غذای تزریقی! سرم
عمودی ۱۲ دخمه و گور استودان
عمودی ۱۲ نام قدیم فردوس تون
عمودی ۱۲ شیرینی بزرگ‬‫ عروسی کیک
عمودی ۱۳ نت منفی! لا
عمودی ۱۳ ابزار مقیاس سنجی نقشه اشل
عمودی ۱۳ تجزیه و تحلیل کردن پردازش
عمودی ۱۴ نام کوچک انیشتین واضع تئوری‬‫ نسبیت البرت
عمودی ۱۴ دوستدار محب
عمودی ۱۴ باقیات الصالحات خیرات
عمودی ۱۵ براورد ساختمانی متره
عمودی ۱۵ مولد برق خودرو دینام
عمودی ۱۵ «کودک» کودکانه!‬ نینی


جواب مرحله ۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هدیه خاطره‌انگیز یادگاری
افقی ۱ نامزد‬ ‬‫انتخاباتی‬‫ کاندیدا
افقی ۲ واگیر مسری
افقی ۲ ویرایش ادیت
افقی ۲ زیردست‬‫ مریوس
افقی ۳ بازرگان تاجر
افقی ۳ وبا کلرا
افقی ۳ اصل و پایه‬‫ ملاک
افقی ۴ فراخواندن مکرر کسی به ‬‫وسیله بلندگو پیج
افقی ۴ حرف تنفر اف
افقی ۴ چشم دیده
افقی ۴ ‬‫نوعی آچار‬‫ الن
افقی ۵ شهری در غرب فرانسه رن
افقی ۵ کافی‬‫ بودن اکتفا
افقی ۵ برق زننده‬‫ بارق
افقی ۶ دورویی، حیله تزویر
افقی ۶ راه و نحو شیوه
افقی ۶ ضد ‬‫خیر‬‫ شر
افقی ۷ از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا یونان
افقی ۷ ‬‫‬‫در به در ویلان
افقی ۷ قدم‬‫ گام
افقی ۸ پادشاه کمیاب نادر
افقی ۸ پاکدامنی نزاهت
افقی ۸ ‬‫دزد‬‫ سارق
افقی ۹ از مصالح ساختمانی اجر
افقی ۹ کانون‌ها مراکز
افقی ۹ ‬‫تن و بدن‬‫ کالبد
افقی ۱۰ به شمار آوردن عد
افقی ۱۰ نشستن‬‫ برای شکار کمین
افقی ۱۰ طرد کردن‬‫ راندن
افقی ۱۱ دوقلو توام
افقی ۱۱ آموزشگاه مدرسه
افقی ۱۱ قهوه‬‫ بن
افقی ۱۲ شکیبایی صبر
افقی ۱۲ تالار سالن
افقی ۱۲ فرتوت زر
افقی ۱۲ سیما و رخسار‬‫ روی
افقی ۱۳ این هنگام الان
افقی ۱۳ درخشان نایر
افقی ۱۳ فراوان‬‫ وافر
افقی ۱۴ سومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین و هامبورگ مونیخ
افقی ۱۴ افزونی نعمت برکت
افقی ۱۴ قاصد‬‫ برید
افقی ۱۵ به تنهایی تاختن یکهتازی
افقی ۱۵ مرغ افسانه‌ای ادبیات پارسی که به تنگ‌چشمی و بخیلی‬‫ ‬‫آوازه دارد‬ بوتیمار
عمودی ۱ دریا یم
عمودی ۱ مشهورترین شاعر زن ایران‬‫ پرویناعتصامی
عمودی ۲ پلوخور است اگر نو باشد استین
عمودی ۲ دارنده واجد
عمودی ۲ از تقسیمات کشوری‬‫ بلوک
عمودی ۳ پرنده شبیه کبک دراج
عمودی ۳ آسمان غرنبه تندر
عمودی ۳ سرود‬‫ ترانه
عمودی ۴ پریشان و سرگشته گیج
عمودی ۴ اذیت ازار
عمودی ۴ مخفف که او کو
عمودی ۴ آهنگ‬‫ نیت
عمودی ۵ جانور درختزی راکون
عمودی ۵ به هم ساییده شده مماس
عمودی ۵ هرزآب‬‫ خا
عمودی ۶ حرف نشانه مفعول را
عمودی ۶ جوانمرد، کریم فتی
عمودی ۶ نامی در شاهنامه‬‫ نریمان
عمودی ۷ زاپاس یدک
عمودی ۷ درخشنده فروزان
عمودی ۷ سالن هتل‬‫ لابی
عمودی ۸ نام دخترانه یلدا
عمودی ۸ گاومیش تبتی یاک
عمودی ۸ تابناک‬‫ منیر
عمودی ۹ قوری بزرگ کتری
عمودی ۹ دسر سنتی ایرانی شلهزرد
عمودی ۹ زانوان‬‫ رکب
عمودی ۱۰ رشته‌ای در دانشگاه ادبیات
عمودی ۱۰ ‬‫‬‫پول خارجی ارز
عمودی ۱۰ داخل‬ تو
عمودی ۱۱ رطوبت نم
عمودی ۱۱ بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند هاون
عمودی ۱۱ غذای آماده! کنسرو
عمودی ۱۲ پول قدیمی درم
عمودی ۱۲ مخفف راه ره
عمودی ۱۲ سهل ساده
عمودی ۱۲ میوه‌ به ابی
عمودی ۱۳ سردسیر ییلاق
عمودی ۱۳ ظرف چهار و نیم لیتری گالن
عمودی ۱۳ دگرگونی و تغییر رفرم
عمودی ۱۴ تسمه ستبر دوال
عمودی ۱۴ سبیل شارب
عمودی ۱۴ حصیر بوریا
عمودی ۱۵ جنگ‌افروز جاه‌طلب سرتاسر تاریخ اسکندرمقدونی
عمودی ۱۵ باب در


جواب مرحله ۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حرکتی در ژیمناستیک پیشتخته
افقی ۱ ‬‫بیوسفر‬‫ زیستکره
افقی ۲ نوعی کفش! چکمه
افقی ۲ آش محلی‬‫ یزد شولی
افقی ۲ قوی جثه‬‫ تناور
افقی ۳ متداول رایج
افقی ۳ سبیل شارب
افقی ۳ یکی از‬‫ دستبافته‌های سنتی ایران‬‫ گلیچ
افقی ۴ مخفف چاره چار
افقی ۴ بوسیله با
افقی ۴ ‬‫زادگاه راجر فدرر بازل
افقی ۴ ثروتمند‬‫ بای
افقی ۵ نفس چاق هن
افقی ۵ بزرگترین‬‫ کاخ سلطنتی جهان ورسای
افقی ۵ روحانی‬‫ زردشتی‬‫ موبد
افقی ۶ به کمال رسیدن تکامل
افقی ۶ دردمند‬‫ شدن تالم
افقی ۶ ضربه سر فوتبالیست‬‫ هد
افقی ۷ سخت، محکم رویین
افقی ۷ آواره زاورا
افقی ۷ اغما‬‫ کما
افقی ۸ اندک قلیل
افقی ۸ پشت سر ماورا
افقی ۸ رؤیای‬‫ تشنه‌لب‬‫‌‬‫ سراب
افقی ۹ ناکس دون
افقی ۹ مصونیت در برابر‬‫ بیماری‌ها ایمنی
افقی ۹ شهر مهم آلمان‫ مونیخ
افقی ۱۰ امر به رفتن رو
افقی ۱۰ ادعا دعوی
افقی ۱۰ ‬‫سرکرده، رئیس‬‫ سالار
افقی ۱۱ عضو ماهی باله
افقی ۱۱ بیماری گواتر را در قدیم می‌گفتند غمباد
افقی ۱۱ از اساطیر مصر باستان‬‫ را
افقی ۱۲ ضد خوبی بدی
افقی ۱۲ فلانی یارو
افقی ۱۲ حرف تمسخر یی
افقی ۱۲ سعی کردن‬‫ جهد
افقی ۱۳ آن که دنیا را برای آخرت ترک کند زاهد
افقی ۱۳ سمت چپ یسار
افقی ۱۳ تفریق عددی از عدد‬‫ دیگر‬‫ منها
افقی ۱۴ گیاه خورشتی ریواس
افقی ۱۴ پیوستن وصال
افقی ۱۴ پرچم‬‫ رایت
افقی ۱۵ کشوری در امریکای مرکزی گرانادا
افقی ۱۵ پنیرمایه‬ کیموزین
عمودی ۱ تکرارش صدای در گوشی است پچ
عمودی ۱ اثر آگاتا کریستی‬‫ چهارقدرتبزرگ
عمودی ۲ اسب اصیل یکران
عمودی ۲ شرکت سوئدی سازنده تریلی و کامیون ولوو
عمودی ۲ آباد‬‫ دایر
عمودی ۳ حساب شمار
عمودی ۳ ماده‌ای که در برگ چای وجود دارد تیین
عمودی ۳ به طور ناگهانی‬‫ بیهوا
عمودی ۴ خالی تهی
عمودی ۴ نماینده وکیل
عمودی ۴ بیماری دا
عمودی ۴ درجه در ورزش رزمی‬‫ دان
عمودی ۵ تلافی جبران
عمودی ۵ والا اعلی
عمودی ۵ پسوند شباهت‬‫ سا
عمودی ۶ مخفف آتش تش
عمودی ۶ همه دارند اسم
عمودی ۶ بستنی خوشمزه‬‫ میوهای
عمودی ۷ ذکاوت هوش
عمودی ۷ اجباری الزامی
عمودی ۷ بی‌حرمت رسوا
عمودی ۸ سرسرای هتل لابی
عمودی ۸ آویخته اون
عمودی ۸ زیر دریا را سیاحت می‌کند‬‫ غواص
عمودی ۹ برای این که زیرا
عمودی ۹ سیاحت توریسم
عمودی ۹ قوچ‬‫ راک
عمودی ۱۰ زینت‌دهنده میهمانی بزمارا
عمودی ۱۰ رنگ پیراهن استقلال ابی
عمودی ۱۰ شلوار جین‬‫ لی
عمودی ۱۱ واحد تنیس ست
عمودی ۱۱ ابزاری‬‫ که در را با آن به چارچوب‬ وصل می‌کنند لولا
عمودی ۱۱ سازگار و نرم ملایم
عمودی ۱۲ ضد فراخ تنگ
عمودی ۱۲ شهر خرما بم
عمودی ۱۲ سیاهی شهر سواد
عمودی ۱۲ عصبی نرو
عمودی ۱۳ تن و بدن کالبد
عمودی ۱۳ گوشه فوتبالی کرنر
عمودی ۱۳ وردک جهاز
عمودی ۱۴ آرزوی خیالی رویا
عمودی ۱۴ یار همایون همای
عمودی ۱۴ نجات رهایی
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی نوید میهن‌دوست با هنرنمایی ترانه علیدوستی هرچیخدابخواد
عمودی ۱۵ جثه تن


جواب مرحله ۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی به کارگردانی امیر ‬‫قویدل رخساره
افقی ۱ فلزی قوی با چگالی کم‬‫ و کاملاً انعطاف ‌پذیر‬‫ تیتانیوم
افقی ۲ جناح لشکر یسال
افقی ۲ مقصد رود دریا
افقی ۲ ‬‫خوشمزه‬‫ گوارا
افقی ۳ عروس می ‌گیرد شاباش
افقی ۳ اثر امیل ‬‫‬‫زولا نانا
افقی ۳ بلند‬‫ دراز
افقی ۴ الکتریسیته برق
افقی ۴ مهمترین خدای‬‫ مصر باستان را
افقی ۴ آماده کردن تهیه
افقی ۴ از‬‫مصالح ساختمانی‬‫ اجر
افقی ۵ شهری در بلژیک ات
افقی ۵ کیمیا اکسیر
افقی ۵ ‬‫گرانبها‬‫ ثمین
افقی ۶ فزونی‌ها مزایا
افقی ۶ به الگو یا روابط‬‫ ‬‫ملموس یا ناملموس بین اجزای‬‫ یک گروه گفته می‌شود که در اثر‬‫ ‬‫مشاهده یا بازشناخت الگو قابل ‬‫تشخیص است سازه
افقی ۶ فشفشه‬‫ جت
افقی ۷ رسوم اداب
افقی ۷ زینت دهنده مهمانی بزمارا
افقی ۷ ‬‫شهری در استان آذربایجان ‬‫غربی‬‫ خوی
افقی ۸ شهری در جنوب غرب‬‫ تبریز اسکو
افقی ۸ سال آذری ییل
افقی ۸ پرچم‬‫ درفش
افقی ۹ بوی خوب زیر شکم آهو مشک
افقی ۹ تکبر بادودم
افقی ۹ ارابه بزرگ جنگی‬‫ تانک
افقی ۱۰ دختر دت
افقی ۱۰ واژگون نگون
افقی ۱۰ آلودگی‬‫ الایش
افقی ۱۱ ابراز مکانیک اچار
افقی ۱۱ مجرد نیست متاهل
افقی ۱۱ جسر‬‫ پل
افقی ۱۲ درخت ‌انداز تبر
افقی ۱۲ یکی از رشته‌های ورزشی هاکی
افقی ۱۲ آب‌بند سد
افقی ۱۲ خون‌بها دیه
افقی ۱۳ شترکش یاسر
افقی ۱۳ یک روش تکثیر گیاه قلمه
افقی ۱۳ رمان ویرجینیا وولف‬‫ امواج
افقی ۱۴ اهریمن شیطان
افقی ۱۴ اندیشه درکار رویه
افقی ۱۴ عضو پا‬‫ زانو
افقی ۱۵ افسر نیروی دریایی ناوسروان
افقی ۱۵ اثر آگاتا کریستی‬ تلهموش
عمودی ۱ گونه‌ای انگور ریشبابا
عمودی ۱ نوعی روش تمرکز حواس‬‫ مدیتیشن
عمودی ۲ ضرر خسارت
عمودی ۲ از مراحل زراعت داشت
عمودی ۲ لازم‬‫ بایا
عمودی ۳ پیشین سابق
عمودی ۳ روبند ماسک
عمودی ۳ معلم اول‬‫ ارسطو
عمودی ۴ کلمه شرط الا
عمودی ۴ طایفه‌ای از تاتار ازبک
عمودی ۴ آوایی به معنی نه نچ
عمودی ۴ کله و سر‬‫ راس
عمودی ۵ همدستان شرکا
عمودی ۵ تارنما وبگاه
عمودی ۵ جنس مذکر‬‫ نر
عمودی ۶ ضربه سر فوتبالیست هد
عمودی ۶ کوب، صدمه اسیب
عمودی ۶ برگ‌ها اوراق
عمودی ۷ رود فرانسه رن
عمودی ۷ دست درازی یازیدن
عمودی ۷ وبا‬‫ کلرا
عمودی ۸ نمایش تیاتر
عمودی ۸ صدای گربه میو
عمودی ۸ خجسته‬‫ میمون
عمودی ۹ بذر کتان یانه
عمودی ۹ سرباز روس سالدات
عمودی ۹ کلمه اخطار و تنبیه‬ هی
عمودی ۱۰ فداکاری ایثار
عمودی ۱۰ شیره چغندر قند ملاس
عمودی ۱۰ کلاه فرنگی هت
عمودی ۱۱ گندم اگ
عمودی ۱۱ دوقلو همزاد
عمودی ۱۱ هدیه و تحفه فرستادن اهدا
عمودی ۱۲ چون صد آید پیش ماست نود
عمودی ۱۲ همان یک است یه
عمودی ۱۲ حشره سمی رتیل
عمودی ۱۲ لذت غذا مزه
عمودی ۱۳ دوستان یاران
عمودی ۱۳ مرغ عیسی خفاش
عمودی ۱۳ ثبات و بقا دوام
عمودی ۱۴ پرحرف وراج
عمودی ۱۴ زره جوشن
عمودی ۱۴ از سازهای موسیقی پیانو
عمودی ۱۵ اتومبیل ایتالیایی مازراتی
عمودی ۱۵ یکی از گونه‌های خوراک ایرانی کالهجوش


جواب مرحله ۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بزرگ ترین سوره قرآن کریم که مدنی و دارای‬‫ ۲۸۶ آیه می‌باشد بقره
افقی ۱ بزرگوارتر امجد
افقی ۱ آفریننده دادار
افقی ۱ تشنه فریب سراب
افقی ۲ جوانمردی و بخشندگی رادی
افقی ۲ از رادارهای ایران به معنی‬‫ بینا بصیر
افقی ۲ یکتا و بی‌مانند یگانه
افقی ۲ نوعی پارچه ابریشمی رنگین دیبا
افقی ۳ سرخ‬‫ کمرنگ الا
افقی ۳ ساده‌ترین هیدروکربن، بی رنگ، بی‌بو و سبک تر از ‬‫هوا متان
افقی ۳ چاره بد
افقی ۳ وسط میان
افقی ۳ منفعت سود
افقی ۴ جانشین او وی
افقی ۴ زیست شناس‬‫ اتریشی و بنیان گذار ژنتیک مندل
افقی ۴ مشهور و معروف بنام
افقی ۴ شمشیرزن سیاف
افقی ۴ ‬‫از حروف ندا ای
افقی ۵ عفیف و پارسا نجیب
افقی ۵ مصحح، مترجم و پژوهشگر‬‫ ایرانی که کیمیای سعادت را تصحیح کرد احمدارام
افقی ۵ معنای باطنی آن‬‫ قدرت خداوند است یدالله
افقی ۶ عقد زناشویی بستن نکاح
افقی ۶ گوارا هنی
افقی ۶ مطلب‬‫ پوشیده
افقی ۶ سبزی معطر و مقوی معده راز
افقی ۷ تحریر نگاشتن
افقی ۷ اثری از جک‬‫ لندن تهیدستان
افقی ۷ بخشنده‌تر اجود
افقی ۸ شأن و شوکت فر
افقی ۸ داستان منثور رمان
افقی ۸ کمک‬‫ و اعانت یاری
افقی ۸ سخن سنج ناقد
افقی ۸ از قبایل ایران لر
افقی ۹ حیوان نجیب اسب
افقی ۹ ‬‫دست چپ یسار
افقی ۹ نت چهارم فا
افقی ۹ مورد تهمت قرار گرفته متهم
افقی ۹ شهرستانی‬‫ در استان فارس فسا
افقی ۱۰ مرکز فرماندهی کل قشون ستاد
افقی ۱۰ حکومت‬‫ کردن ولایت
افقی ۱۰ بحر دریا
افقی ۱۰ میوه خام نارس
افقی ۱۱ پاکیزه تمیز
افقی ۱۱ لقب رستم تهمتن
افقی ۱۱ زیارتگاه‬‫ مزار
افقی ۱۱ شجر درخت
عمودی ۱ خاورشناس و پزشک انگلیسی که سهم به‬‫سزایی در شناساندن ایران و ادبیات آن به اروپاییان داشت براون
عمودی ۱ ‬‫گرانمایگی نفاست
عمودی ۲ فرشی نفیس و زیبا درباره اساطیر شاهنامه قالیجنگرستم
عمودی ۳ بالاپوش ردا
عمودی ۳ واحد یکا
عمودی ۳ ثروتمند بای
عمودی ۴ تکیه کلام چوپان هی
عمودی ۴ کارپرداز‬‫ مباشر
عمودی ۴ کم‌حرف‌ترین سد ایران دز
عمودی ۵ ضمیر وزین من
عمودی ۵ بایسته و ضروری حتمی
عمودی ۶ آغاز ابتدا
عمودی ۶ عالم مادی ناسوت
عمودی ۷ آشتی و سازش مصالحه
عمودی ۷ آوازی حاکی از سوز‬‫ دل ناله
عمودی ۸ دو‌تای آن دوازده تاست جین
عمودی ۸ احسان منت
عمودی ۸ واحد قطار رام
عمودی ۹ یار‬ ‫پنجره در
عمودی ۹ واضح و روشن بدیهی
عمودی ۹ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۰ ساختمان ‬‫و سازنده‌اش بنا
عمودی ۱۰ پیدا کردن یافتن
عمودی ۱۱ ملاقات دیدار
عمودی ۱۱ زنگ بزرگ درا
عمودی ۱۲ ‬‫تخم‌مرغ فرنگی اگ
عمودی ۱۲ شهر و بندری زیبا در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۱۲ لحظه ‬‫و هنگام دم
عمودی ۱۳ تله دام
عمودی ۱۳ شطرنج را خاتمه می دهد مات
عمودی ۱۳ سرحد مرز
عمودی ۱۴ همدم انیس
عمودی ۱۴ از خودروهاست زانتیا
عمودی ۱۵ خلاص و نجات رهایی
عمودی ۱۵ غذای‬ ‫ظهر ناهار
عمودی ۱۶ پشیمان نادم
عمودی ۱۶ از شهرهای مذهبی ایران قم
عمودی ۱۷ آب‌بند‬‫ سد
عمودی ۱۷ واحد عملی ظرفیت الکتریکی فاراد
عمودی ۱۷ نوعی از معطرات ند
عمودی ۱۸ نخ‬‫ تابیده ریس
عمودی ۱۸ لغزان لزج
عمودی ۱۸ فانوس دریایی فار
عمودی ۱۹ اثری از الکساندر دومای‬‫ پدر ابوالهولسرخ
عمودی ۲۰ صحرا و بیابان بادیه
عمودی ۲۰ دانش آموختن دراست


جواب مرحله ۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هر چیز که سبب شادی دل می‌شود مایهانبساطخاطر
افقی ۲ پایتخت کشور سامورایی‌ها! توکیو
افقی ۲ جاده آهنی ریل
افقی ۲ نگهبان دروازه دربان
افقی ۳ بیمارستانی ‬‫باسابقه در تهران اراد
افقی ۳ وسطی میانه
افقی ۳ ارجح مقدم
افقی ۴ حمام مقتل امیرکبیر فین
افقی ۴ مضحک خندهدار
افقی ۴ حیوان بیمار هار
افقی ۵ پهلوان یل
افقی ۵ شناسه حساب بانکی‬‫ ایران شبا
افقی ۵ نابود شدن
افقی ۵ چهره هلاک
افقی ۶ جنگ و نبرد کارزار
افقی ۶ لاف‌زن و متکبر تیاه
افقی ۷ واحد طول ۹۰ سانتی متری یارد
افقی ۷ پاکدامنی عفاف
افقی ۷ به جا مانده‬‫ تتمه
افقی ۸ لقب حضرت موسی (ع) کلیم
افقی ۸ جلال و جبروت هیمنه
افقی ۸ مارک معتبر و باسابقه سوئیسی در صنعت ساعت سازی اریس
افقی ۹ کامل شدن‬‫ کمال
افقی ۹ لوح فشرده سیدی
افقی ۹ کرمینه حشرات لارو
افقی ۱۰ تاکنون هنوز
افقی ۱۰ سیمین نقرهای
افقی ۱۱ دوست داشتن حب
افقی ۱۱ سوخت موشک هلیم
افقی ۱۱ اسباب زندگانی
افقی ۱۱ حرف و‬ ‫ضمیری در دستور زبان انگلیسی مان
افقی ۱۲ شیرینی سوغات کرمانشاه کاک
افقی ۱۲ از آن به عنوان گل ملی اسکاتلند یاد‌می کنند استکانی
افقی ۱۲ پرنده‬ ‫شکاری باز
افقی ۱۳ بخش نرم بالای سر نوزاد ملاج
افقی ۱۳ خنک سازی تبرید
افقی ۱۳ نیست شونده فانی
افقی ۱۴ علم اشکال هندسه
افقی ۱۴ روشنی سنا
افقی ۱۴ نوعی ماهی ریز خوراکی‬‫ کلیکا
افقی ۱۵ ... است که حافظ دارد/آه اگر از پی امروز بود فردایی‬ گرمسلمانیازاین
عمودی ۱ مابعد الطبیعه متافیزیک
عمودی ۱ دادگاه محکمه
عمودی ۲ ماه میلادی اوریل
عمودی ۲ غربال الک
عمودی ۲ میوه مربایی بالنگ
عمودی ۳ بی‌همتا یکان
عمودی ۳ بخش تازه ملحق شده اوکراین به ‬‫روسیه کریمه
عمودی ۳ چهارچوب عکس کادر
عمودی ۴ چهارشاخ خرمن بادده هید
عمودی ۴ مسرور شادمانه
عمودی ۴ هم نشین این جهانی روح جسم
عمودی ۵ ضمیر بی حضور! او
عمودی ۵ اطلاع‬‫ و آگاهی خبر
عمودی ۵ زانوی در!
عمودی ۵ آخرین نازی لولا
عمودی ۶ جنگ و درگیری منازعه
عمودی ۶ درس زندگی! زیست
عمودی ۷ قاصد برید
عمودی ۷ مجموعه نرم افزار پرکاربرد شرکت‬ ‫مایکروسافت افیس
عمودی ۷ لبخند‌زنان متبسم
عمودی ۸ بالاترین رنگ سیاه
عمودی ۸ دلداده ویس رامین
عمودی ۸ شیپور بزرگ کرنا
عمودی ۹ رئیس جمهور اسبق شیلی که با کودتای‬‫ پینوشه سرنگون شد النده
عمودی ۹ میوه‌ای آجیلی که از نظر میزان پروتئین و چربی غیر اشباع بسیار غنی است فندق
عمودی ۹ رئیس مجارستانی‬‫ فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری ایان
عمودی ۱۰ مخترع آمریکایی تراکتور هالت
عمودی ۱۰ رودخانه‌ای که از افغانستان سرچشمه گرفته و به‬‫ دریاچه هامون می ریزد هیرمند
عمودی ۱۱ رخسار خد
عمودی ۱۱ پرچم رایت
عمودی ۱۱ می گویند جواب آن هوی است!
عمودی ۱۱ ویتامین جدولی! های
عمودی ۱۲ بهشت شداد ارم
عمودی ۱۲ ‬‫ساکنان ایالت کاتالونیای اسپانیا را می گویند کاتالان
عمودی ۱۲ دسته‌ای از عناصر با خاصیت صیغل پذیری و شکل دهی فلز
عمودی ۱۳ از واحدهای ‬‫ساختمانی طبقه
عمودی ۱۳ هم عقیده همرای
عمودی ۱۳ ضروری بایا
عمودی ۱۴ ردیاب الکترونیکی رادار
عمودی ۱۴ با این املا هم آتش معنی می دهد هیر
عمودی ۱۴ آمریکایی یانکی
عمودی ۱۵ طاغوت هم‬‫عصر حضرت ابراهیم (ع) نمرود
عمودی ۱۵ صورت مالی که عملکرد یک بنگاه اقتصادی را در یک دوره نشان می دهد سودوزیان


جواب مرحله ۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجرای زنده موسیقی در مقابل‬‫ عده‌ای تماشاگر کنسرت
افقی ۱ قلعه‌ای تاریخی‬‫ ‬‫واقع در شهرستان بستک در غرب‬‫ استان هرمزگان‬‫ قلعهایلود
افقی ۲ مشت تودهنی اور
افقی ۲ جلوس دادن‬‫ نشاندن
افقی ۲ مسلک، عقیده‬‫ مرام
افقی ۳ اسم فاعل مرخم است از‬‫ نشستن نشین
افقی ۳ کشوری در قاره سیاه کنگو
افقی ۳ ‬‫اهل مازندران‬‫ مازنی
افقی ۴ کشور وین اتریش
افقی ۴ سخن بیهوده ور
افقی ۴ علم‬‫ دانش
افقی ۵ هرگز نه لن
افقی ۵ تفرجگاه تهران اوین
افقی ۵ در‬‫توضیح کلام استعمال می‌شود یعنی
افقی ۵ آش‬‫ با
افقی ۶ آرزوی خیالی رویا
افقی ۶ شهری در‬‫استان اردبیل گیوی
افقی ۶ الکتریسیته‬‫ برق
افقی ۷ رنگی روش‌تر از سرمه بخور
افقی ۷ ‬‫‬‫افسردگی ملالت
افقی ۷ عقیم‬‫ نازا
افقی ۸ سنگی بهادار اوپال
افقی ۸ نوعی مار بزرگ‬‫ بوا
افقی ۸ نام دخترانه‬‫ نازگل
افقی ۹ گونه‌ای طلاق باین
افقی ۹ روسری چارقد
افقی ۹ ‬‫گریه، شیون‬‫ زاری
افقی ۱۰ بله نجار! اره
افقی ۱۰ نشسته جالس
افقی ۱۰ آتشگیر‬‫ انبر
افقی ۱۱ قدم یکپا لی
افقی ۱۱ دارای لقب ملقب
افقی ۱۱ هراس پروا
افقی ۱۱ رنگ مو‬‫ مش
افقی ۱۲ روایت کننده راوی
افقی ۱۲ عضو راهی پا
افقی ۱۲ پنبه‌زنی‬‫ حلاجی
افقی ۱۳ دشمنی نایره
افقی ۱۳ سالن قطار واگن
افقی ۱۳ رخنه‬‫ شکاف
افقی ۱۴ کار نسنجیده دیمی
افقی ۱۴ جاه و جلال یافتن احتشام
افقی ۱۴ خیرگی و شگفتی‬‫ بهت
افقی ۱۵ یک نوع ساز زهی مضرابی روسی بالالایکا
افقی ۱۵ غمگین و آسیب‌دیده‬ ازرده
عمودی ۱ ترعه کانال
عمودی ۱ آبراهی بسیار استراتژیک در قسمت جنوبی دریای سرخ به اقیانوس هند بابالمندب
عمودی ۲ نگارش، کتابت نوشتن
عمودی ۲ پستی خواری
عمودی ۲ کلمه سؤالی ایا
عمودی ۳ تخت حکومتی سریر
عمودی ۳ واح پول هلند روپیه
عمودی ۳ حالت دهنده مژه ریمل
عمودی ۴ منطقه‌ای در شمال تهران نیاوران
عمودی ۴ نام ریلکه شاعر آلمانی ماریا
عمودی ۵ هزار کیلو تن
عمودی ۵ امر از شستن شوی
عمودی ۵ رونمایی جلوه
عمودی ۶ دودلی شک
عمودی ۶ ایستگاه پیک‌ها یام
عمودی ۶ ضد لاغری! چاقی
عمودی ۶ دویار بلندقد! اا
عمودی ۷ اثر ابن‌سینا قانون
عمودی ۷ لبریز لبالب
عمودی ۷ پیامی که از سوی خدا به پیامبر (ص) برسد وحی
عمودی ۸ ترمز کشتی لنگر
عمودی ۸ دانه‌ای تلخ گاورس
عمودی ۸ ضدحمله پاتک
عمودی ۹ دشمن عدو
عمودی ۹ سردسیر ییلاق
عمودی ۹ میهمانی برای عروس و داماد پاگشا
عمودی ۱۰ نفس چاق هن
عمودی ۱۰ فراخواندن دعوت
عمودی ۱۰ چوبه اعدام دار
عمودی ۱۰ رمق نا
عمودی ۱۱ نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد مانی
عمودی ۱۱ سوره ۷۱ نوح
عمودی ۱۱ ضمیر جمع ما
عمودی ۱۲ برد معروف یمانی
عمودی ۱۲ متکای نرم نازبالش
عمودی ۱۳ تکان شدید لرزش
عمودی ۱۳ محل کاسبی بازار
عمودی ۱۳ نام مردانه اکبر
عمودی ۱۴ حمام تکی وان
عمودی ۱۴ کشاورز برزگر
عمودی ۱۴ آن که در راه وطن و آزادی بجنگد مجاهد
عمودی ۱۵ این غذا برای استفاده شخصی و در جمع خانواده است و برای میهمانی‌ها و مجلس‌های رسمی از آن استفاده نمی‌شود دمیباقالی
عمودی ۱۵ عاشق، دلداده شیفته


جواب مرحله ۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بولاغ اوتی ابتره
افقی ۱ کنایه از‬‫ تاریکی شب‬‫ چترعنبرین
افقی ۲ درخت تسبیح یسر
افقی ۲ نوعی‬‫ هواپیمای جنگی فانتوم
افقی ۲ نشانه‬‫ اماج
افقی ۳ محصول چتر سایه
افقی ۳ واحد نظامی‬‫ یگان
افقی ۳ پی ‌در پی‬‫ دمادم
افقی ۴ رغبت تمایل
افقی ۴ واحد مساحت ار
افقی ۴ ‬‫فیلمی از فریدون جیرانی‬‫ پازل
افقی ۵ اسم آذری اد
افقی ۵ مختصر مجمل
افقی ۵ ‬‫برداشت نوشتاری دانشجویان از‬‫گفته‌های استاد جزوه
افقی ۵ معبر رود‬‫ پل
افقی ۶ واحد بوکس راند
افقی ۶ مابین پیچ و‬ ‫مهره واشر
افقی ۶ میراث‬‫ ارث
افقی ۷ پایین آمدن افول
افقی ۷ فراهم کردن‬‫ تدارک
افقی ۷ آشوب، شورش‬‫ بلوا
افقی ۸ پیامدها نتایج
افقی ۸ خطا سهو
افقی ۸ آتش ‌زنه‬‫ چخماق
افقی ۹ فدراسیون جهانی شنا فینا
افقی ۹ ‬‫درخت نی خیزران بامبو
افقی ۹ سبیل‬‫ شارب
افقی ۱۰ شیمی کربنی الی
افقی ۱۰ تصفیه‌خانه ‬‫بدن کلیه
افقی ۱۰ لهو و لعب‬‫ تفنن
افقی ۱۱ راه در لفظ شاعران ره
افقی ۱۱ پوست گندم سبوس
افقی ۱۱ مرد جوان برنا
افقی ۱۱ خار کتیرا‬‫ کم
افقی ۱۲ درزی خیاط
افقی ۱۲ ضمیر اجتماعی ما
افقی ۱۲ شبان‬‫ رمیار
افقی ۱۳ آبگیر تالاب
افقی ۱۳ شش ضلعی مسدس
افقی ۱۳ حافظه جانبی رایانه‬‫ هارد
افقی ۱۴ میل شدید زن حامله ویار
افقی ۱۴ از آن شکلات نیز تهیه می‌کنند کاکایو
افقی ۱۴ از مصالح ‬‫ساختمانی‬‫ بتن
افقی ۱۵ اثر ویکتور هوگو سالهایشوم
افقی ۱۵ کشوری در شمال اروپا‬ لتونی
عمودی ۱ ساکن ایستا
عمودی ۱ سکته قلبی‬‫ انفارکتوس
عمودی ۲ فرکانس بسامد
عمودی ۲ نخ نوعی چراغ نفتی فتیله
عمودی ۲ کلمه سؤالی‬‫ ایا
عمودی ۳ کافه تریا
عمودی ۳ بیماری در دارالمجانین روانی
عمودی ۳ تباهی‌ها‫ خلال
عمودی ۴ مرتفع‌ترین کوه‌های زمین هیمالیا
عمودی ۴ گردنده آسمانی‬‫‫ سیاره
عمودی ۵ دستگاه نساجی هف
عمودی ۵ گل و لای لجن
عمودی ۵ بریان و اشک ریزان بر آتش‬‫ کباب
عمودی ۶ بلی در مکالمه ای
عمودی ۶ زمان معین مدت
عمودی ۶ درختی تنومند بلوط
عمودی ۶ چه کسی؟‬‫ کی
عمودی ۷ پنجه درندگان و پرندگان چنگال
عمودی ۷ جمع دسیسه دسایس
عمودی ۷ بنشن گرد دانه‬‫ ماش
عمودی ۸ مخفف تاتار تتار
عمودی ۸ ترس و بیم واهمه
عمودی ۸ کاخ کرملین مشهورترین نماد این شهر است‬‫ مسکو
عمودی ۹ امتحان رون
عمودی ۹ وسیله رفت و روب جاروب
عمودی ۹ درختی از تیره گل‌سرخیان‫ بادام
عمودی ۱۰ عمو عم
عمودی ۱۰ طبیب پزشک
عمودی ۱۰ ‬‫چله ‌کمان وتر
عمودی ۱۰ تصدیق ایتالیایی‬ سی
عمودی ۱۱ قاضی داور
عمودی ۱۱ فلز مرتجع فنر
عمودی ۱۱ شکوفه ول
عمودی ۱۲ آدم خوش صورت و نمکین بامزه
عمودی ۱۲ فرمان اداری بخشنامه
عمودی ۱۳ فالگیر رمال
عمودی ۱۳ کشوری اروپایی المان
عمودی ۱۳ اسب باربر یابو
عمودی ۱۴ مقابل فراموشی یاد
عمودی ۱۴ گوسفند چاق پروار
عمودی ۱۴ جعبه مقوایی کارتن
عمودی ۱۵ کتابی به زبان فارسی نوشته میرزا حسین طبرسی نوری نجمالثاقب
عمودی ۱۵ لاغر، ضعیف مردنی


جواب مرحله ۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پلویی که از برنج و گوجه فرنگی تهیه می شود استانبولی
افقی ۱ کشوری در قاره سیاه به مرکزیت داکار سنگال
افقی ۲ نحیف لاغر
افقی ۲ پایداری بر سر پیمان وفا
افقی ۲ ‬‫نوعی چراغ قدیمی بازنشسته! موشی
افقی ۳ تخت پادشاهی اریکه
افقی ۳ مخترع ایتالیایی پیل الکتریکی ولتا
افقی ۳ جنگ و نبرد اورد
افقی ۴ امام دهم شیعیان(ع) نقی
افقی ۴ ‬‫چله کمان وتر
افقی ۴ ساختمان بنا
افقی ۴ صوت ندای بی ادبانه! های
افقی ۵ ابزار کار نجار و آشپز! رنده
افقی ۵ استخوان بندی بدن اسکلت
افقی ۵ نفس خسته! هن
افقی ۶ پرحرفی ور
افقی ۶ اذن‬‫ اجازه
افقی ۶ فیلمی به کارگردانی احمد كاوری و مهدی فيوضی در سال ۱۳۸۷ با بازی خوب امیر جعفری نفوذی
افقی ۷ مسگر نحاس
افقی ۷ خودروی کوچک‬‫ حمل بار وانت
افقی ۷ دیوار بلند ترا
افقی ۸ زرد انگلیسی یلو
افقی ۸ ماش بنوسیاه
افقی ۸ آهک زنده کلس
افقی ۹ از همسران حضرت یعقوب(ع) لیا
افقی ۹ واحدی در زمان هفته
افقی ۹ دستور مصرف ‬‫دارویی اردر
افقی ۱۰ تندیس های ۴۰۰ ساله این جزیره شیلی از عجایب است ایستر
افقی ۱۰ روزانه یومیه
افقی ۱۰ دل آزار کهنه! نو
افقی ۱۱ عزیز عرب ام
افقی ۱۱ ماسک و‬‫نقاب روبند
افقی ۱۱ شهر و تیم فوتبالی در آلمان اولم
افقی ۱۲ اشتباه غلط
افقی ۱۲ سوره مردم! ناس
افقی ۱۲ دل را خطاب کرده! دلا
افقی ۱۲ رفیق شفیق یار
افقی ۱۳ آن چه از گله زاییده‬‫ شود نتاج
افقی ۱۳ نوعی فرآورده آهنی مورد استفاده در ساخت درب و پنجره نبشی
افقی ۱۳ شترمرغ امریکایی ناندو
افقی ۱۴ اهل هرات هروی
افقی ۱۴ ثروت مال
افقی ۱۴ اهل سوریه قدیم ‬‫بوده! شامی
افقی ۱۵ مرتفع ترین قله جهان اورست
افقی ۱۵ کنایه از آدم بخشنده است‬ دستودلباز
عمودی ۱ مدت ها در تبلیغات تلویزیونی از آن که در کرم حلزون وجود داشت به عنوان ترمیم کننده ترک پا تبلیغ می شد الانتونین
عمودی ۱ ‬‫ثروتمندان اغنیا
عمودی ۲ دزد سارق
عمودی ۲ کوچیدن رحل
عمودی ۲ خوراکی مجردی املت
عمودی ۳ دگرگونی تغییر
عمودی ۳ ارجح اولی
عمودی ۳ پاک و منزه طاهر
عمودی ۴ قلعه مستحکم ارک
عمودی ۴ سوره مردم! ناس
عمودی ۴ درخت ‬‫تسبیح یسر
عمودی ۴ زنگ بزرگ جرس
عمودی ۵ کجاوه هودج
عمودی ۵ چوبدستی پلیس باتون
عمودی ۵ پوستین وت
عمودی ۶ رایحه بو
عمودی ۶ سهل انگاری تهاون
عمودی ۶ مرد خداشناس ربانی
عمودی ۷ فراوانی وفور
عمودی ۷ جلگه ای در‬‫خراسان رضوی از توابع تربت حیدریه زاوه
عمودی ۷ خویشاوندی نسب
عمودی ۸ بی زبان لال
عمودی ۸ ورقه فلزی که در ساخت شیروانی به کار می رود اهنسفید
عمودی ۸ خورشید‬‫ شمس
عمودی ۹ شهری باستانی درمصر تبس
عمودی ۹ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که مدتی هم رهبر جنبش غیر متعهدها شد تیتو
عمودی ۹ جمع دیه دیات
عمودی ۱۰ ‬‫آدمک تبلیغاتی مانکن
عمودی ۱۰ کوتاهی در انجام وظیفه اهمال
عمودی ۱۰ نوعی حلوا لو
عمودی ۱۱ جهت سو
عمودی ۱۱ پریشان الفته
عمودی ۱۱ پول کشور اژدهای زرد! یوان
عمودی ۱۲ قلمه گیاه نشا
عمودی ۱۲ پارچه‬‫مشبک تور
عمودی ۱۲ سربه راه اهل
عمودی ۱۲ ابزار مقیاس سنجی نقشه اشل
عمودی ۱۳ نوعی کفش تابستانی، سبک، بادوام و مناسب برای راهپیمایی ‌های طولانی، ‬‫ویژه مردان روستایی که از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است گیوه
عمودی ۱۳ مداح ذاکر
عمودی ۱۳ بخشی از خاک هرمزگان را در بر می گیرد میناب
عمودی ۱۴ ‬‫مسافر راهی
عمودی ۱۴ نزد لدن
عمودی ۱۴ انسان ها را خطاب کرده! ادما
عمودی ۱۵ بی ایمان لادین
عمودی ۱۵ پادشاه ساسانی که نامه دعوت به اسلام پیامبر اکرم (ص) را پاره کرد‬ خسروپرویز


جواب مرحله ۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از فریدالدین عطار نیشابوری مختارنامه
افقی ۱ حاکم گیالن و از سران‬‫ دوره استبداد در عهد محمدعلی‌شاه قاجار که به دست آزادی‌خواهان‬‫ به قتل رسید اقابالاخان
افقی ۲ عمل بیگانه‌خواری گلبول‌های سرخ در خون فاگوسیتوز
افقی ۲ ‬‫ایفاگر نقش در فیلم بازمانده به کارگردانی فرناندو دی یلو محصول ‬‫۱۹۷۲ میلادی کشور ایتالیا
افقی ۳ ورزش توپ و راکت تنیس
افقی ۳ کفش پاشنه‬‫دار قدیمی ارسی
افقی ۳ عضو و کارمند ارگان
افقی ۳ فراوان زیاد
افقی ۴ مادر فلزات اهن
افقی ۴ بستنی چوبی‬‫ کیم
افقی ۴ شاهکار ویلیام شکسپیر هملت
افقی ۴ پایین رفتن آب دریا جزر
افقی ۵ دوستی حب
افقی ۵ قوت‬‫ لایموت نان
افقی ۵ اسب آذری‌ها ات
افقی ۵ نوعی چند ضلعی با ویژگی این که حداقل‬‫ یکی از زاویه‌های داخلی آن بیشتر از ۱۸۰ درجه است کاو
افقی ۵ تفاله عسل‬‫ موم
افقی ۵ شکم‌بند طبی گن
افقی ۶ شایسته و سزاوار اهل
افقی ۶ عامل وراثت ژن
افقی ۶ خویشاوندی‬‫ و قرابت نسب
افقی ۶ مادر ترک انا
افقی ۷ همزادان لدات
افقی ۷ نمایش فرنگی شو
افقی ۷ فریاد عدالت داد
افقی ۷ ‬‫استراحت دادن به زمین کشاورزی تا دوباره نیروی باروری خود را بازیابد‬‫ ایش
افقی ۷ ازمیوه‌های درختی سنجد
افقی ۸ گیاهی است ب اشاخه‌های پرخار و گل‌های ‬‫رنگارنگ عوسج
افقی ۸ از سبزیجات متنوع کلم
افقی ۸ گدایی تکدی
افقی ۸ حایل پیچ و مهره واشر
افقی ۹ سپاه و‬ ‫قشون لشکر
افقی ۹ شهری در شمال شرق انگلستان یورک
افقی ۹ از ماه‌های سریانی نیسان
افقی ۹ سکته‬‫ قلبی سنکپ
افقی ۱۰ یک حرف و سه حرف واو
افقی ۱۰ ایالتی در آلمان به مرکزیت شهر‬‫ پوتسدام
افقی ۱۰ غزال براندنبورگ
افقی ۱۱ نور دهنده و درخشنده منیر
افقی ۱۱ ماده موجود در چای ‬‫سبز که موجب کاهش فشار خون می گردد انتوسیانین
افقی ۱۱ سمت چپ یسار
عمودی ۱ رساله‌ای از سراج الدین ابویعقوب یوسف خوارزمی مشهور‬‫ به سکاکی ادیب نامدار قرن ششم و هفتم هجری مفتاحالعلوم
عمودی ۲ اثری ماندگار از‬‫ کنوت هامسون نویسنده و شاعر نامدار نروژی و برنده جایزه ادبی نوبل در‬‫ سال ۱۹۲۰ میلادی خانهبهدوشان
عمودی ۳ از القاب ترکی به معنی دلاور و بهادر تگین
عمودی ۳ پرنده‌ای‬‫ است کوچک و خوش‌آواز لاسکوی
عمودی ۴ از قبایل صدر اسلام اوس
عمودی ۴ کاخ زمستانی تجر
عمودی ۵ ‬‫خاک صنعتی رس
عمودی ۵ سرمایه جاودانی کار
عمودی ۶ پدربزرگ نیا
عمودی ۶ بردبار شکیبا
عمودی ۷ رود مرزی‬‫ اترک
عمودی ۷ ادیب تخیلی نویس معروف فرانسوی خالق اثر «بیست هزار فرسنگ ‬‫زیر دریا» ژولورن
عمودی ۸ منطقه‌ای باستانی در نزدیکی دهلران با آثار بسیاری از‬‫تمدن ایلام، ماد، هخامنشی و ساسانی موسیان
عمودی ۸ آیینه مرات
عمودی ۹ شکست و پراکندگی‬‫ لشکر هزیمت
عمودی ۹ شاه‌دانه صحرایی کنو
عمودی ۱۰ از پرندگان شکاری باز
عمودی ۱۰ پنهان‬‫ کردن دس
عمودی ۱۱ از مصالح ساختمانی اهک
عمودی ۱۱ گهواره ننی
عمودی ۱۲ برنده مسابقه‬‫ فینال قهرمان
عمودی ۱۲ مارکی بر اتومبیل تیبا
عمودی ۱۳ عنوان عمومی قبایل ژرمن که در‬‫ قرن ۵ میلادی در دشت‌های شلسویک آلمان سکونت داشتند انگلوساکسون
عمودی ۱۴ از اوراق بهادار برات
عمودی ۱۴ آگاهی و هوشیاری بیداری
عمودی ۱۵ اشاره به نزدیک‬‫ این
عمودی ۱۵ نوعی روادید برای افراد غیر عضو در اتحادیه اروپا شینگن
عمودی ۱۶ سست‬‫ و بی حال لس
عمودی ۱۶ شهر دانیال پیامبر (ع) شوش
عمودی ۱۷ اثر پا و نشان قدم ایز
عمودی ۱۷ گیاه‬ ‫شیرین بیان سوس
عمودی ۱۸ قسمتی از دریا که در خشکی پیش رفته باشد‬‫ خلیج
عمودی ۱۸ از میوه‌های گرمسیری اناناس
عمودی ۱۹ فیلمی زیبا به کارگردانی مجید‬‫ مجیدی با بازی هنرمندانه رضا ناجی اوازگنجشکها
عمودی ۲۰ از شعرای نوپرداز معاصر ‬‫صاحب مجموعه شعر «چشم‌ها و دست‌ها» و «سرمه خورشید» نادرنادرپور


جواب مرحله ۱۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ علم قرائت خطوط قدیمی پالیوگرافی
افقی ۱ اساس و بنیاد پایه
افقی ۲ شهری در اصفهان انارک
افقی ۲ ازمیوه های ضد سرطانی انگور
افقی ۳ مربی اسبق‬‫ تیم فوتبال بارسلونا با نام کوچک «فرانک» که با جوانیش در این تیم دورانی طلایی از خود بجا گذاشت ریکارد
افقی ۳ جلال‬‫ و شکوه فر
افقی ۳ قلب قرآن! یس
افقی ۳ ویتامین جدولی! کا
افقی ۴ پیروان یک پیامبر امت
افقی ۴ دومین ثانوی
افقی ۴ به دنیا آمده متولد
افقی ۵ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۵ ‬‫سرمای شدید بوران
افقی ۵ حسابگر رایا
افقی ۶ زمینی که سنگریزه فراوان داشته باشد شنزار
افقی ۶ با این املا هم بر لب مردان می بینید! سیبیل
افقی ۶ کم‬‫ کردن کسر
افقی ۷ صوت ندای بی ادبان! هی
افقی ۷ حیوان مکار! روباه
افقی ۷ بندری در بلغارستان وارنا
افقی ۸ انتها پایان
افقی ۸ کشوری اروپایی اتریش
افقی ۹ ضربه‌ای که‬ ‫با انگشت دست وارد شود تلنگر
افقی ۹ از توابع مثلثاتی سینوس
افقی ۹ زادگاه رازی ری
افقی ۱۰ طایفه‌ای در هندوستان سیک
افقی ۱۰ نام پسرانه رامبد
افقی ۱۰ از سازهای‬‫ ضربی سنتور
افقی ۱۱ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۱۱ اثرات نتایج
افقی ۱۱ «آدرس» مبهم! درسا
افقی ۱۲ چوبی محکم و مرغوب ابنوس
افقی ۱۲ شیر خوراکی لبن
افقی ۱۲ آینده اتی
افقی ۱۳ ‬‫درون تو
افقی ۱۳ به یکباره ناگاه
افقی ۱۳ همدمان، همنشینان ندیمان
افقی ۱۴ چراغ روشنایی قدما پیسوز
افقی ۱۴ مقابل صورت فرارو
افقی ۱۵ گل خشک شده کلوخ
افقی ۱۵ از جهات‬‫ اصلی جغرافیایی شمال
افقی ۱۵ ایراد بی جا‬ بهانه
عمودی ۱ شهری مرزی از توابع آذربایجان باختری پیرانشهر
عمودی ۱ عصب نسایی بزرگ سیاتیک
عمودی ۲ برد مشهور! یمانی
عمودی ۲ «گروه ورزشی» «رایحه» تیمبو
عمودی ۳ ‬‫قند موجود در شیر لاکتوز
عمودی ۳ راه پله پلکان
عمودی ۳ رودخانه‌ای در ایتالیا پو
عمودی ۴ شهر صنعتی آلمان ینا
عمودی ۴ رفقا یاران
عمودی ۴ این هم شهر دیگری است‬ ‫در آلمان مونیخ
عمودی ۵ ارث برنده وارث
عمودی ۵ سفید کننده ظروف مس رویگر
عمودی ۵ حشره خونخوار ساس
عمودی ۶ جایی از دریا که آب بچرخد و فرو برود‬‫ گرداب
عمودی ۶ از نزولات جوی باران
عمودی ۶ عضو شنوایی گوش
عمودی ۷ سخن صریح رک
عمودی ۷ بالا و پایین رفتن شدید نوسان
عمودی ۷ همراه باشنده متلازم
عمودی ۸ ماه میلادی فوریه
عمودی ۸ ‬‫انگشتی در دست سبابه
عمودی ۹ زمین آبگیر فاریاب
عمودی ۹ نامی آذری ایدین
عمودی ۹ خطای فوتبالی فل
عمودی ۱۰ پولی آسیایی ین
عمودی ۱۰ کاشف جاذبه زمین
عمودی ۱۰ یکی‬‫ از دو جنس نیوتن
عمودی ۱۱ بازی فرنگی گیم
عمودی ۱۱ فرهنگ لغات فرانسه لاروس
عمودی ۱۱ گیاهی با نام دیگر «فیجن» سداب
عمودی ۱۲ عکس بزرگی که به‬‫دیوار می‌چسبانند پوستر
عمودی ۱۲ صیغه‌ای از فعل ریسیدن ریسند
عمودی ۱۲ اصطلاح مشهدی یره
عمودی ۱۳ صدمتر مربع ار
عمودی ۱۳ عکس العمل واکنش
عمودی ۱۳ قطار برقی‬‫ تراموا
عمودی ۱۴ عبادتگاه مسیحیان کلیسا
عمودی ۱۴ ده روستا
عمودی ۱۵ طرفدار هوادار
عمودی ۱۵ آرایشگر‬ پیراینده


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.