پرش سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 101 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 102 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 103 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 104 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 105 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 106 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 107 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 108 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 109 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 110 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 111 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 112 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 113 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 114 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 115 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 116 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 117 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 118 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 119 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 120 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۱۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ورزش محبوب بازی‌های المپیک دوومیدانی
افقی ۱ ‬ی‬‫کتاب ابن سینا در زمینه پزشکی‬‫ قانون
افقی ۲ شکل و قیافه ریخت
افقی ۲ ثابت و برقرار برجا
افقی ۲ برس‬‫ دندان‬‫ مسواک
افقی ۳ بله، آری بلی
افقی ۳ صورتک ماسک
افقی ۳ گل سرخ‬‫ نقاشی‬‫ اکرا
افقی ۴ اختصاص یافته مختص
افقی ۴ سوغات زمستان سرما
افقی ۴ ‬‫ماه میلادی‬‫ اوت
افقی ۵ چک تس
افقی ۵ رویداد دردناک و غم‌انگیز مصیبت
افقی ۵ ‬‫‬‫نویسنده، کاتب‬‫ دبیر
افقی ۶ صدای ناراحتی خانمانه! ایش
افقی ۶ این پارک‬‫ ملی دارای اکوسیستم‌های کوهستانی‬‫ ‬‫مرتفع و آبی می‌باشد و نزدیک دامنه‬‫‬‫ جنوب غربی دماوند واقع شده لار
افقی ۶ ‬‫کشوری در امریکای لاتین شیلی
افقی ۶ دهان‬‫ کب
افقی ۷ بعد چهارم زمان
افقی ۷ حرکت دایره مانند دورانی
افقی ۷ ‬‫هر چیز که عمومیت داشته باشد‬‫ کلی
افقی ۸ یکی از شهرهای غربی و مراکز‬‫ استانی ایران ایلام
افقی ۸ سرازیری شیب
افقی ۸ مخصوص‬‫ خداوند است و بس‬‫ ستایش
افقی ۹ نام کوچک آلوز بازیکن برزیل دنی
افقی ۹ ‬‫ایالت پنجاهم کشور امریکا هاوایی
افقی ۹ عضوی در صورت‬‫ بینی
افقی ۱۰ یک عامیانه یه
افقی ۱۰ دستگاه آب سرد کن چیلر
افقی ۱۰ جفت زوج
افقی ۱۰ رود مصر‬‫ نیل
افقی ۱۱ خاک تراب
افقی ۱۱ اینک اکنون
افقی ۱۱ مخفف کوه‬‫ که
افقی ۱۲ گشایش در کار فرج
افقی ۱۲ لقب مولانا رومی
افقی ۱۲ پایگاه اینترنتی‬‫ سایت
افقی ۱۳ بدنام رسوا
افقی ۱۳ محکم و قاطع مبرم
افقی ۱۳ ناسیونال‬‫ ملی
افقی ۱۴ دختر بی‌پدر یتیمه
افقی ۱۴ ساز سیمی هارب
افقی ۱۴ ترسناک‬‫ هایل
افقی ۱۵ از مشتقات نفت بنزین
افقی ۱۵ یکی از رمان‌های جلال آل احمد نویسنده معاصر ایران‬ مدیرمدرسه
عمودی ۱ فیلمی روی پرده سینماها به کارگردانی مهرشاد کارخانی با بازی سحر قریشی،‬‫ سروش صحت و شهره قمر دربستازادی
عمودی ۱ ریا‬‫ فریب
عمودی ۲ چاهی است در جهنم ویل
عمودی ۲ شهری در حوالی بوکان سیمینه
عمودی ۲ روییدن‬‫ رستن
عمودی ۳ سخت، ناگوار وخیم
عمودی ۳ خوشه برنج شالی
عمودی ۳ روا داشتن و جایز گردانیدن‬‫ تجویز
عمودی ۴ یار پت! مت
عمودی ۴ پیچ و تاب خم
عمودی ۴ بوی کهنگی نا
عمودی ۴ نغمه و غنا چر
عمودی ۴ درس نخوانده‬‫ امی
عمودی ۵ به هم چسبیده متصل
عمودی ۵ نام پسرانه مهیار
عمودی ۵ نفس خسته‬‫ هن
عمودی ۶ خرس فلکی دب
عمودی ۶ شکارچی صیاد
عمودی ۶ خاطره ‌انگیز خانوادگی‬‫ البوم
عمودی ۷ جد قوم عاد ارم
عمودی ۷ کتابچه یا راهنمای معرفی جزئیات کالا، خدمات، امکانات و... بروشور
عمودی ۷ نامعلوم‬‫ مبهم
عمودی ۸ آلودگی نجاست
عمودی ۸ عمل منافق ریا
عمودی ۸ بهانه‬‫ ایراد
عمودی ۹ سلاخ شتر یاسر
عمودی ۹ سمی‌ترین گیاه موجود در نیمکره غربی شابیزک
عمودی ۹ لوله گوارشی‬‫ مری
عمودی ۱۰ این بازیگر می‌خنداند کمدین
عمودی ۱۰ ‬ سوره دهم و همچنین نام پیامبری یونس
عمودی ۱۰ مظهر سبکی بر
عمودی ۱۱ شهر مذهبی قم
عمودی ۱۱ اهریمن ابلیس
عمودی ۱۱ برنا جوان
عمودی ۱۲ خمیازه اسا
عمودی ۱۲ حرف تمسخر یی
عمودی ۱۲ همراه لرز تب
عمودی ۱۲ ساز مولانا نی
عمودی ۱۲ ضربه سر فوتبالیست هد
عمودی ۱۳ ناوارد و ناشی نوکار
عمودی ۱۳ نوعی از خودرو پورشه کاین
عمودی ۱۳ خرما فروش تمار
عمودی ۱۴ ضد پشتک وارو
عمودی ۱۴ درمانگاه کلینیک
عمودی ۱۴ زبان کشیدن لیس
عمودی ۱۵ اثر بیدل نکات
عمودی ۱۵ بدون حقه‌بازی بیشیلهپیله


جواب مرحله ۱۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی غذای رایج در آسیای‬‫ میانه و تاجیکستان توغرمهپلو
افقی ۱ بیهوده ‌گویی‬‫ هذیان
افقی ۲ نام گلی خوشبو رابو
افقی ۲ گوش ‌دهنده شنوا
افقی ۲ ‬‬‫ژنتیک‬‫ وراثت
افقی ۳ مخفف آواز اوا
افقی ۳ تالار سالن
افقی ۳ عدد بلبل‬‫ هزار
افقی ۴ شهرت جلال‌الدین محمد ‬‫بلخی رومی
افقی ۴ گواهان شهود
افقی ۴ زمزمه محبت‬‫ استاد‬‫ درس
افقی ۵ ضربه سر هد
افقی ۵ مغازه عطر و لباس بوتیک
افقی ۵ ‬‫از ترکیب آن با اکسیژن اسید‬‫ اوریک تولید می‌شود‬‫ اوره
افقی ۶ آگاه باش هان
افقی ۶ هواپیمای روسی میگ
افقی ۶ ‬‫نامی برای آقایان محسن
افقی ۶ آرواره‬‫ فک
افقی ۷ اقیانوس ساکت ارام
افقی ۷ از علوم‬‫ پزشکی و بهداشت مامایی
افقی ۷ زورها‬‫ قوا
افقی ۸ هماهنگ یکدست
افقی ۸ خوب، خوش نیک
افقی ۸ ‬‫وسیله وزنه‌برداری‬‫ هالتر
افقی ۹ فاصله بعید دور
افقی ۹ ناچار ناگزیر
افقی ۹ دست به ‬‫دامن شدن‬‫ توسل
افقی ۱۰ عضو صورت لب
افقی ۱۰ خط باستانی میخی
افقی ۱۰ ‬‫مرکز یونان اتن
افقی ۱۰ بم‌ترین صدای مرد‬‫م‬‫ در موسیقی‬‫ باس
افقی ۱۱ چارچوب کادر
افقی ۱۱ شیوه و روش منوال
افقی ۱۱ اثری از کثیفی روی پارچه یا جامه‬‫ لک
افقی ۱۲ معلق اون
افقی ۱۲ منجم و فیزیکدان انگلیسی هالی
افقی ۱۲ بلیغ‬‫ شیوا
افقی ۱۳ رسم مغولی یاسا
افقی ۱۳ برنا جوان
افقی ۱۳ صدای گربه‬‫ میو
افقی ۱۴ موضوع مورد بحث یا بررسی مقوله
افقی ۱۴ فیلسوف فرانسوی رنان
افقی ۱۴ بزرگان‬‫ سران
افقی ۱۵ ورشکستگی افلاس
افقی ۱۵ مرکز اسلوونی‬ لیوبلیانا
عمودی ۱ اثری از آلفونس دو لامارتین ترانههایدل
عمودی ۱ اشاره و رمز‬‫ ایما
عمودی ۲ از الفبای فارسی واو
عمودی ۲ پرنده درخت سمبه دارکوب
عمودی ۲ آگاه‬‫ واقف
عمودی ۳ ذرات معلق هوا غبار
عمودی ۳ کمیاب نادر
عمودی ۳ تجهیزاتی شامل صفحه کلید و نمایشگر که کاربر برای‬‫ برقراری ارتباط با رایانه و واپایی و پایش عملیات از آن استفاده می‌کند‬‫ کنسول
عمودی ۴ سطح رو
عمودی ۴ کاغذ چاپ وب
عمودی ۴ نخستین فلز کشف شده مس
عمودی ۴ ضمیر چندنفره ما
عمودی ۴ کلمه شرط‬‫ الا
عمودی ۵ سم‌ها سموم
عمودی ۵ بافته تنیده
عمودی ۵ آخرین نازی‬‫ هس
عمودی ۶ گل و لای هش
عمودی ۶ کودک بی‌پدر یتیم
عمودی ۶ بیرون راندن‬ اخراج
عمودی ۷ گیره پنس
عمودی ۷ احدیت یگانگی
عمودی ۷ کمدین معروف‬‫ لورل
عمودی ۸ عصاره گرفته شده میوه‌ها لواشک
عمودی ۸ یار صندلی میز
عمودی ۸ وسطی‬‫ میانی
عمودی ۹ شیفته واله
عمودی ۹ مرغ خانگی ماکیان
عمودی ۹ کشتی جنگی‬‫ ناو
عمودی ۱۰ جمع ناحیه نواحی
عمودی ۱۰ اصلاح عکس رتوش
عمودی ۱۰ تکبر نب
عمودی ۱۱ فریاد تحقیرآمیز هو
عمودی ۱۱ پرونده دوسیه
عمودی ۱۱ خوابیده نایم
عمودی ۱۲ هر چیز بسیار ریز ذره
عمودی ۱۲ مرکز ایالت بروتاین فرانسه رن
عمودی ۱۲ گوشت آذری ات
عمودی ۱۲ فاش کردن لو
عمودی ۱۲ تعداد آیات سوره ملک سی
عمودی ۱۳ عدد مهاجم فوتبال یازده
عمودی ۱۳ جمع قلب قلوب
عمودی ۱۳ فرماندهان امرا
عمودی ۱۴ علائم اثار
عمودی ۱۴ فوتبال داخل سالن فوتسال
عمودی ۱۴ سخنان بیمارگونه یان
عمودی ۱۵ بی‌باک نترس
عمودی ۱۵ شهر و بندری در سوئد کارلسکرونا


جواب مرحله ۱۰۳ جدولانه کلاسیک

آب روان و گوارا سلسال
آخرين‬‫ رمق نا
آوازه خوان مترنم
ابزار تنظيم صدای لوازم صوتی وتصويری ولوم
ابزار مقياس سنجی نقشه اشل
از تن‌پوش ها شلوار
ازدرختان پرشاخ افرا
اشاره كردن ایما
اهرم دیلم
بازداشتن منع
بخشی از ترمز خودرو لنت
برج مخابراتی دکل
بزرگواری مجد
بسامد فرکانس
بسيار داننده علامه
بينش دید
پايتخت گريز! رم
پخش شده روی زمين ولو
پسوند مصدر جعلی یت
پيشينه سابقه
ترانه سرود
ترس و واهمه هراس
تركيده منفجر
ترک‌بند زين اسب فتراک
تعليم دادن آموزش
تهمت ‬‫زدن افترا
جبران كردن تلافی
جنگ افزار ورزشی! راکت
چلچراغ لوستر
چندين مثل امثال
چهارچوب عكس‬ کادر
چهره نقاشی شده بزرگان دين تمثال
حرف دهن كجی! یی
حشره توليدكننده عسل زنبور
حق‬‫العمل کنترات
حواری خائن یهودا
خراب شده ویران
خراسان قديم مرو
خرد عقل
خسيس کنس
خط كش هندسی تی
دارايی ها اموال
دريايی وسيع در شمال اروپا بالتیک
ديروز عرب امس
ديوانه مجنون
رسوم مراسم
رنگ تنفر! زرد
رودخانه‌ای درمنطقه سيبری روسيه لنا
روشی برای تبديل‬ ‫اسناد متنی و عكس به ديتا اسکن
‬‫سركوفت اداری! توبیخ
سروصدای جمعيت ولوله
سياهرنگ مشکین
شكاف ديوار تراک
صد مترمربع آر
صفتی برای رقم قرارداد بازيكنان فوتبال نجومی
صوت پرسش آیا
ضمير غايب او
طاغوت عصر ابراهيم (ع) نمرود
ظرف دهان گشاد پلاستيكی بانکه
عدد روستا! ده
عمومی‌تر اعم
كبک مشهور دری
كجاوه هودج
كسی كه پس از طی دوره‌های پرستاری مشغول به كار شده بهیار
كشمش مویز
‬‫گراميداشت اکرام
گردش كودكانه ددر
گلی زيبا و نامی دخترانه یاسمن
لانه پرنده آشیان
ماده بيهوشی اتر
ماه دهم روميان تموز
مزه طعم
مژده دهنده‬ بشیر
مستقيم راست
منطقه ييلاقی سردسیر
مهربانی لطف
مورداعتماد معتمد
موی پيچيده مجعد
ميان بدن کمر
نمونک برابر فارسی آن است! ماکت
نوباوه تروند
‬‫نوعی ساک دستی زنبیل
نيم تركی یارم
نيمه گرم ولرم
‬‫واحد پول تركيه لیر
وعده گاه میعاد


جواب مرحله ۱۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سال گذشته پارسال
افقی ۱ ژرف و عمیق گود
افقی ۱ کشوری به مرکزیت‬‫ باکو اذربایجان
افقی ۲ پوست دباغی شده ادیم
افقی ۲ صادق و صمیمی بیریا
افقی ۲ ساحل کران
افقی ۲ ‬‫مهم‌ترین شعبه نژاد سفید اریا
افقی ۳ دریچه و منفذ روزن
افقی ۳ عضو بینایی‬‫ چشم
افقی ۳ داشتنش شجاعت است دل
افقی ۳ چشم کردی تیا
افقی ۳ از ظروف آشپزخانه سینی
افقی ۴ پسوند شباهت سا
افقی ۴ بهشت شداد
افقی ۴ ایالتی در شمال شرقی‬‫ هند ارم
افقی ۴ سخن صریح و بی‌پرده اسام
افقی ۴ اصفهان قدیم
افقی ۵ دارای ارزش‬‫ و اعتبار ارزنده
افقی ۵ آگاهی و اطلاع خبر
افقی ۵ فیلسوف فرانسوی قرن ۱۹ میالدی‬‫ صاحب آثاری همچون «آینده علم» و «رفرم عقلانی و اخلاقی» ارنسترنان
افقی ۶ جهان و گیتی دنیا
افقی ۶ دختر خسروپرویز و ملکه ساسانی که یک سال‬‫ و چهار ماه در ایران سلطنت کرد پوراندخت
افقی ۶ بازگشت ایاب
افقی ۷ جای تهیه چای‬‫ و امکانات پذیرایی میهمانان در ساختمان‌های اداری ابدارخانه
افقی ۷ زادگاه نیما یوش
افقی ۷ گرفتن یا جوش دادن درزهای ظروف شکسته یا ترکیده‬‫ که آب را نگه دارد اببندی
افقی ۸ جنس به ظاهر قوی نر
افقی ۸ از نشانه‌های جمع‬‫ فارسی
افقی ۸ از پهلوانان تورانی شاهنامه ها
افقی ۸ سختی و صلابت
افقی ۸ قورباغه درختی هومن
افقی ۹ محافظ و نگهبان حارس
افقی ۹ بالاپوش ردا
افقی ۹ قوم سلحشور ایرانی لر
افقی ۹ ‬‫پنهان خفی
افقی ۹ پهلو و طرف جانب
افقی ۱۰ تازه و جدید نوین
افقی ۱۰ عقرب کژدم
افقی ۱۰ خراب ویران
افقی ۱۰ محفوظ‬‫ و در سلامت ایمن
افقی ۱۱ داستانی از لافونتن نویسنده فرانسوی قرن‬‫ ۱۷ میلادی که از کلیله و دمنه اقتباس شده است انسانومار
افقی ۱۱ از رنگ‌های ‬‫اصلی زرد
افقی ۱۱ از رودهای شرقی فلات ایران‬ هیرمند
عمودی ۱ زاهد و پاکدامن پارسا
عمودی ۱ خمیدگی انحنا
عمودی ۲ مستشرق و ایران‬‫شناس مشهور انگلیسی و استاد دانشگاه کمبریج که کتاب چهار‬‫جلدی «تاریخ ادبیات ایران» از تألیفات اوست ادواردبراون
عمودی ۳ خرد و کوچک‬‫ ریز
عمودی ۳ سلسله کریم خان زند
عمودی ۳ نخ تابیده ریس
عمودی ۴ فربهی و چاقی سمن
عمودی ۴ پدربزرگ‬‫ نیا
عمودی ۴ مجلس اعیان سنا
عمودی ۵ گرداندن کار
عمودی ۶ نخود و کشمش و انواع‬ ‫میوه‌های خشک که در مجالس بزم و وقت صحبت با یاران صرف‬‫ کنند لبچره
عمودی ۶ از جزایر کوچک ایرانی در خلیج همیشه فارس خارکو
عمودی ۷ از‬‫گونه‌های عقیق به رنگ‌های سفید، سبزتیره و کبود یشم
عمودی ۷ ستون‬‫ بدن پا
عمودی ۷ خشمگین و اندوهناک دژم
عمودی ۸ دارای حرارت گرم
عمودی ۸ در تمام رگ‌ها ‬‫جریان دارد خون
عمودی ۸ به جا آوردن ادا
عمودی ۹ به جای او وی
عمودی ۹ حاکم مغرور یمن که در‬‫سال ۵۷۰ میلادی با لشکری که فیل همراه داشت به مکه یورش‬‫ برد و حمله وی توسط خداوند و با فرستادن دسته‌ای از پرندگان‬‫ که لشکریان وی را با گلوله‌های رسی سنگباران کردند، دفع شد‬‫ ابرهه
عمودی ۹ تلخ مر
عمودی ۱۰ اداره مدعی عمومی دادسرا
عمودی ۱۰ یله و رها ول
عمودی ۱۱ درون و داخل لا
عمودی ۱۱ ‬‫نام قدیم سیستان نیمروز
عمودی ۱۲ سربست کارخانه اک
عمودی ۱۲ زیردست مادون
عمودی ۱۲ مساوی و‬‫ برابر یر
عمودی ۱۳ از تیره غلات ذرت
عمودی ۱۳ اسب رستم دستان رخش
عمودی ۱۳ عقل و هوش خرد
عمودی ۱۴ نظر و عقیده رای
عمودی ۱۴ یادداشت نت
عمودی ۱۴ کتابی از ابن سینا شفا
عمودی ۱۵ شهر مقدس‬‫ برهمنان در هند بنارس
عمودی ۱۵ آخرین روز هفته ادینه
عمودی ۱۶ نویسندگی
عمودی ۱۷ گل‬‫ ناامید یاس
عمودی ۱۷ دودل شدن ریب
عمودی ۱۷ بانگ و فریاد جار
عمودی ۱۸ گستاخ و بی‌باک جری
عمودی ۱۸ ‬‫برکت سفره نان
عمودی ۱۸ مرد بی‌زن ایم
عمودی ۱۹ فیلمی به کارگردانی بهرام توکلی ‬‫و ایفای نقش توسط هنرمندانی همچون فاطمه معتمدآریا، نگار ‬‫جواهریان، پارسا پیروزفر و صابر ابر اینجابدونمن
عمودی ۲۰ شهرستانی در استان‬‫ اصفهان نایین
عمودی ۲۰ پشت سر هم یکبند


جواب مرحله ۱۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یکی از دو پای شلوار پاچه
افقی ۱ برگزیده شده مبعوث
افقی ۱ جانوری که توسط داوینچی ایده ساخت ماشین پرنده شد خفاش
افقی ۲ ازانگشتان دست ابهام
افقی ۲ ‬‫بوکسور مسلمان امریکایی کلی
افقی ۲ سپیده دم فجر
افقی ۳ کمیساریا کلانتر
افقی ۳ خواب نیمروزی قیلوله
افقی ۴ ماه پرتابی! تیر
افقی ۴ میوه مفید تابستانی سیب
افقی ۴ پولک ماهی فلس
افقی ۴ طلایی‬‫ رنگ زری
افقی ۵ قرن سده
افقی ۵ سروری سیادت
افقی ۵ سخت و مشکل حاد
افقی ۶ هدر رفته هرز
افقی ۶ بارد خنگ
افقی ۶ قطار ترن
افقی ۷ سخن صریح رک
افقی ۷ قابل انعطاف منعطف
افقی ۷ مساوی ازا
افقی ۷ زنده حی
افقی ۸ آدمی بشر
افقی ۸ حشره‬‫ پر سر و صدای شب! جیرجیرک
افقی ۸ زمان وقت
افقی ۹ گوشت آذری ات
افقی ۹ طرح قدیمی دبیرستانی کاد
افقی ۹ کیمیا اکسیر
افقی ۹ خدای درویش! هو
افقی ۱۰ مایع حیاتی بدن خون
افقی ۱۰ به دور انداختن پرت
افقی ۱۰ ‬‫گیاه مقدس زرتشتیان هوم
افقی ۱۱ عضو دفاعی حیوانات شاخ
افقی ۱۱ علامتی که دلیل برای‌ پی‌بردن‌ به‌ امری است قرینه
افقی ۱۱ بسیار توصیه شده اکد
افقی ۱۲ نوعی قرقره‬‫‌‬‫ بزرگ نخ دوک
افقی ۱۲ کشتی جنگی ناو
افقی ۱۲ آوای مهیب جانوران درنده هرا
افقی ۱۲ حاجت و خواسته ارب
افقی ۱۳ از تیم‌های قدرتمند فوتبال جزیره که امسال پس از‬‫ مدت‌ها انتظار موفق به اخذ جام حذفی شدند ارسنال
افقی ۱۳ ضعیف و زردچهره زردنبو
افقی ۱۴ نوعی واکنش تکرار شونده عصبی تیک
افقی ۱۴ پراکنده تنک
افقی ۱۴ از ماشین آلات‬‫ راهسازی گریدر
افقی ۱۵ آشکار محرز
افقی ۱۵ قالب سنگ فلاخن
افقی ۱۵ محرمانه‬ سکرت
عمودی ۱ کیسه کاغذی یاپارچه‌ای پاکت
عمودی ۱ نوعی پارچه پنبه‌ای ارزان قیمت کرباس
عمودی ۱ همیشه دایم
عمودی ۲ رانده شده از درگاه خداوند ابلیس
عمودی ۲ زراعت کردن کشت
عمودی ۲ پرنمک شور
عمودی ۳ ‬‫عدد دو رقمی چهارده
عمودی ۳ باید ترسید از آتش زیر آن! خاکستر
عمودی ۴ صوت تنبیه هان
عمودی ۴ ازاحجام هندسی هرم
عمودی ۴ خانه ساخته شده از نی کوخ
عمودی ۴ هم نیز
عمودی ۵ شهری در فرانسه متس
عمودی ۵ این هم‬‫ شهر چاقو است زنجان
عمودی ۵ پسوند آغشتگی ناک
عمودی ۶ پسوندبافتن ریس
عمودی ۶ روز جشن و شادی عید
عمودی ۶ سخن و گفته قال
عمودی ۷ مدافع فوتبالی بک
عمودی ۷ امن بیخطر
عمودی ۷ کشور «انیکا»ها پرو
عمودی ۷ پشته‬‫ خاک تل
عمودی ۸ بلندی مرتبه علو
عمودی ۸ نوعی تله جنگی انفجاری
عمودی ۸ خضاب حنا
عمودی ۹ حرف پیروزی! وی
عمودی ۹ باغ فدگ
عمودی ۹ به تنهایی و به صورت فرادا یکتنه
عمودی ۹ کاشف بیماری سل کخ
عمودی ۱۰ کمی قلت
عمودی ۱۰ ‬‫رودخانه مرزی ارس
عمودی ۱۰ هدر رفتن هرز
عمودی ۱۱ «چهره» در گویش لندنی‌ها! فیس
عمودی ۱۱ پاکیزه کردن تزکیه
عمودی ۱۱ نوعی ساز الکترونیکی ارگ
عمودی ۱۲ شرمسار خجل
عمودی ۱۲ غار آغاز رسالت حرا
عمودی ۱۲ ‬‫شایسته روا
عمودی ۱۲ آموختنی از روزگار! درس
عمودی ۱۳ درخشان فروزان
عمودی ۱۳ تعمیرکار خودرو مکانیک
عمودی ۱۴ لقب اشرافی اروپایی لرد
عمودی ۱۴ کلک و فریب حقه
عمودی ۱۴ آواره دربدر
عمودی ۱۵ نوعی سبزی‬‫ خوردن شاهی
عمودی ۱۵ مار عظیم‌الجثه خطرناک پیتون
عمودی ۱۵ از لوازم آزمایشگاه که برای برداشتن حجم مشخصی از مایعی به کار می‌رود‬ بورت


جواب مرحله ۱۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ساکت، یواش ارام
افقی ۱ فیلم رضا‬ ‫کریمی ادمکش
افقی ۱ کاستی‌ها‬‫ی‬‫ عیوب
افقی ۲ تقوا، پرهیزگاری پارسایی
افقی ۲ کارهای‬‫ نمایشی خطرناک در فیلم‌ها و‬‫ ‬‫نماهنگ‌ها بدلکاری
افقی ۳ مخفف راه ره
افقی ۳ سرکه
افقی ۳ گیاهی از‬‫ تیره آلاله خل
افقی ۳ همراه آشغال‬‫ ادنیس
افقی ۴ غذای مریض اش
افقی ۴ جمع مذهب مذاهب
افقی ۴ حرفی‬‫ برای دهان کجی یی
افقی ۴ قربانگاه مکه‬‫ منا
افقی ۵ سرآغاز شکست یاس
افقی ۵ قدیمی‌ها بر زخم ‬‫می‌نهادند مرهم
افقی ۵ فارغ التحصیل رشته فنی‬‫ مهندس
افقی ۶ عبادت پرستش
افقی ۶ ماه میلادی مارس
افقی ۶ شوخی‬‫ مزاح
افقی ۷ شهر رازی ری
افقی ۷ از بستگان پدری عمه
افقی ۷ ‬‫مرغ سخنگو مینا
افقی ۷ ضد مد‬‫ جزر
افقی ۸ فراهم کردن تدارک
افقی ۸ سپاسگزار‬‫ متشکر
افقی ۹ قاتل درخت تبر
افقی ۹ دهنه لگام
افقی ۹ چین و‬ ‫چروک یرا
افقی ۹ حرف فقدان‬‫ بی
افقی ۱۰ سهل اسان
افقی ۱۰ لقب حضرت ‬‫فاطمه (س) زهرا
افقی ۱۰ عشوه‌گر‬‫ فرناز
افقی ۱۱ دانه‌ای تلخ مزه از نوع ارزن گاورس
افقی ۱۱ سزاوار لایق
افقی ۱۱ ‬‬‫بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه‬‫ وتر
افقی ۱۲ حرکت کرم وول
افقی ۱۲ تعجب خانمانه وا
افقی ۱۲ مرکز عدسی کانون
افقی ۱۲ بوی مخصوص غذای مانده‬‫ نا
افقی ۱۳ نشانه مفعولی را
افقی ۱۳ محرم اسرار همراز
افقی ۱۳ خم بزرگ دن
افقی ۱۳ دندانه سوهان‬‫
افقی ۱۴ شبکه جهانی کامپیوتری اینترنت
افقی ۱۴ رنگی میان سیاه و سفید‬‫ خاکستری
افقی ۱۵ نشان تیراندازی سیبل
افقی ۱۵ سند کهنه و قدیمی بنجاق
افقی ۱۵ مامان‬ مادر
عمودی ۱ نمایش همراه با ساز و آواز و شعر اپرا
عمودی ۱ از سوفسطاییان یونان باستان‬‫ پروتاگوراس
عمودی ۲ سریالی در ژانر اجتماعی (۱۳۹۳) به کارگردانی سامان مقدم، ایرج کریمی،‬‫ عبدالحسن برزیده و مونا زندی راهشیری
عمودی ۲ لامسه‬‫ بساوایی
عمودی ۳ صدمتر مربع ار
عمودی ۳ پایه
عمودی ۳ چک مسافرتی اس
عمودی ۳ بزرگ منشی‬‫ تراول
عمودی ۴ فلز رسانا مس
عمودی ۴ با استعداد مستعد
عمودی ۴ جنس مذکر نر
عمودی ۴ مهمانخانه‬‫ هتل
عمودی ۵ گرفتن اخذ
عمودی ۵ مقابل جنوب شمال
عمودی ۵ کشوری باستانی و تمدنی خاک شده در بین‌النهرین‬‫ سومر
عمودی ۶ از استان‌های کشور ایلام
عمودی ۶ به هیچ وجه هرگز
عمودی ۶ خرگوش‬‫ ارنب
عمودی ۷ روز قبل دی
عمودی ۷ حجم فرعونی هرم
عمودی ۷ تنبل کاهل
عمودی ۷ پایتخت باستانی اروپا‬‫ اتن
عمودی ۸ پوشیده سخن گفتن ابهام
عمودی ۸ کانون‌ها‬‫ مراکز
عمودی ۹ جگر کبد
عمودی ۹ سوره ۱۹ مریم
عمودی ۹ کلام پرسش ایا
عمودی ۹ کتف‬‫ خا
عمودی ۱۰ ممکن شدنی
عمودی ۱۰ نوعی بستنی سنتی
عمودی ۱۰ پارچه‌ای که دست و پای کودک نوزاد را در آن می‌پیچند‬‫ قنداق
عمودی ۱۱ پست فطرت لییم
عمودی ۱۱ از‬ ‫روستاهای استان آذربایجان‬ شرقی اشرف
عمودی ۱۱ یکی از محله‌های قدیمی و سرسبز شمال تهران ونک
عمودی ۱۲ تصویر ثبت شدنی لحظات عکس
عمودی ۱۲ نیز هم
عمودی ۱۲ رود ایران کارون
عمودی ۱۲ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۱۳ بله آلمانی یا
عمودی ۱۳ بیزار منزجر
عمودی ۱۳ تذکره نت
عمودی ۱۳ حرف فاصله
عمودی ۱۴ بازدید ورانداز
عمودی ۱۴ نخستین پزشکی که موفق به پیوند قلب شد بارنارد
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم هم‌خانه بیتاسحرخیز
عمودی ۱۵ مزدور اجیر


جواب مرحله ۱۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پنهان شدن به قصد دشمنی یا ‬‫صید و ناگاه به در آمدن کمین
افقی ۱ کشتیبان ناخدا
افقی ۱ ‬‫در آغاز پیدایش یا فعالیت‬‫ نوپا
افقی ۲ از تیم‌های فوتبال ایتالیا اودینزه
افقی ۲ ‬‫سم سیگار‬‫ نیکوتین
افقی ۳ درخت سایه گستر ون
افقی ۳ دوش
افقی ۳ ‬‫عرصه نبرد خا
افقی ۳ برهنه‬‫ میدان
افقی ۴ زاج یمنی شب
افقی ۴ عالم فرشتگان ملکوت
افقی ۴ ‬‫فلز قیمتی زر
افقی ۴ لای جامه‬‫ تای
افقی ۵ شهری در جنوب استان‬‫ فارس لار
افقی ۵ خاک آرامگاه امامان تربت
افقی ۵ ‬‫علم آموختن‬‫ دراست
افقی ۶ نرده چوبی تارمی
افقی ۶ تکیه گاه مسند
افقی ۶ ‬‫فروغ‬‫ پرتو
افقی ۷ تیم فوتبال فرانسوی رن
افقی ۷ ‬‫جنبیدن وول
افقی ۷ داستان کریستوفر‬‫ فرانک میرا
افقی ۷ اشاره به دور ادبی‬‫ انک
افقی ۸ شهری در استان خوزستان دزفول
افقی ۸ ‬‫بیرون راندن‬‫ اخراج
افقی ۹ پاک، پاکیزه نقی
افقی ۹ از اقوام آسیای‬ ‫میانه ازبک
افقی ۹ گلخن حمام تون
افقی ۹ به طور مستمر‬‫ هی
افقی ۱۰ ماه نو هلال
افقی ۱۰ گریزان هارب
افقی ۱۰ اندوهگین‬‫ محزون
افقی ۱۱ وارونه معکوس
افقی ۱۱ نام گلی سوسن
افقی ۱۱ برکت سفره‬‫ نان
افقی ۱۲ جیران اهو
افقی ۱۲ گریز از روی ترس رم
افقی ۱۲ نخ‌های سست پشمین یا پنبه کاموا
افقی ۱۲ عدد یک رقمی‬‫ یک
افقی ۱۳ دختر دت
افقی ۱۳ نوعی گل خوشبو داودی
افقی ۱۳ طمع از
افقی ۱۳ آب در لغت محلی‬‫
افقی ۱۴ درخشان‌ترین مکتب ادبی جهان ریالیسم
افقی ۱۴ هیدروگرافی‬‫ ابنگاری
افقی ۱۵ یکی از بخش‌های اوستا یسنا
افقی ۱۵ اندازه مقدار
افقی ۱۵ اثر بیدل‬ نکات
عمودی ۱ جست ‌و جو کاوش
عمودی ۱ سریال حسین سهیلی زاده‬‫ ترانهمادری
عمودی ۲ قله اروپا مونبلان
عمودی ۲ از آثار دیدنی و باستانی استان سیستان و بلوچستان‬‫ قلعهتیس
عمودی ۳ هالوژن نمک ید
عمودی ۳ نشانه اسم مصدر
عمودی ۳ پادشاه مادها ار
عمودی ۳ زمان اندک‬‫ دیاکو
عمودی ۴ گیاه تو خالی نی
عمودی ۴ اسرارآمیز مرموز
عمودی ۴ قسمی حلوا لو
عمودی ۴ ای دل شاعر‬‫ دلا
عمودی ۵ درخت خرما نخل
عمودی ۵ اتحادیه فوتبال اروپا یوفا
عمودی ۵ خانه بزرگ‬‫ سرای
عمودی ۶ خوش اخلاقی نزاکت
عمودی ۶ بادام ته حلق لوزه
عمودی ۶ هنگام‬‫ موسم
عمودی ۷ نفس سوزناک اه
عمودی ۷ آماس ورم
عمودی ۷ تن‌پوش لباس
عمودی ۷ ناراحت‬‫ دمق
عمودی ۸ خوشحال متبسم
عمودی ۸ نقشه راه‬‫ کروکی
عمودی ۹ پست دنی
عمودی ۹ کرم کدو تنیا
عمودی ۹ چه بسیار بسا
عمودی ۹ دو یار همقد‬‫ اا
عمودی ۱۰ نشانگان نقص ایمنی‬ اکتسابی ایدز
عمودی ۱۰ در جنگل فراوان است درخت
عمودی ۱۰ فاکس نمابر
عمودی ۱۱ چاقو کارد
عمودی ۱۱ آرام خودمانی اروم
عمودی ۱۱ اجسام دارند وزن
عمودی ۱۲ حرف خوردنی! نون
عمودی ۱۲ نوعی موسیقی اعتراضی رپ
عمودی ۱۲ خمیدگی انحنا
عمودی ۱۲ مخفف گند گن
عمودی ۱۳ اثر ساموئل بکت وت
عمودی ۱۳ غارت تاراج
عمودی ۱۳ گاه بر سر آن جان بازند زا
عمودی ۱۳ روستایی در قزوین
عمودی ۱۴ صیقل دادن پیراستن
عمودی ۱۴ پایتخت جزایر سلیمان هونیارا
عمودی ۱۵ پادزهر انتیتوکسین
عمودی ۱۵ کشوری در قاره کهن کویت


جواب مرحله ۱۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ لایه‌ای سفید رنگ که تقریباً‬ ‫‫چهار پنجم مساحت کره چشم را‬ ‫می‌پوشاند صلبیه
افقی ۱ اثر نظام‌الملک‬ سیرالملوک
افقی ۲ گنگ لال
افقی ۲ فهم و درک دریافت
افقی ۲ مارکی بر‬ ‫خودروی نیسان‬ ‫ تینا
افقی ۳ جمع حرف حروف
افقی ۳ کلک نارو
افقی ۳ زارع‬ ‫ برزگر
افقی ۴ باد ویرانگر طوفان
افقی ۴ مانع آب سد
افقی ۴ پانصد‬ ‫هزار قدیم‬ ‫ کرور
افقی ۵ پژمرده لس
افقی ۵ رنگ بنفش بسیار‬ ‫روشن یاسی
افقی ۵ کم اندک
افقی ۵ نوعی رنگ مو‬ ‫ مش
افقی ۶ یکی از معتبرترین جوایز ادبی‬ ‫دنیا بوکر
افقی ۶ خوشگل وجیه
افقی ۶ لغزش و خطا‬ ‫ زلت
افقی ۷ آموزش یاد
افقی ۷ این استخوان‬ ‫قسمت‌های طرفی و سقف جمجمه‬ ‫را می‌سازد اهیانه
افقی ۷ نخستین بانوی شهید‬ ‫اسلام‬ ‫ سمیه
افقی ۸ جایگاه مرشد سردم
افقی ۸ درفش لوا
افقی ۸ شهر‬ ‫صنعتی‬ ‫ اراک
افقی ۹ جمع متن متون
افقی ۹ ترمومتر دماسنج
افقی ۹ پسوند‬ ‫آلودگی‬ ‫ ناک
افقی ۱۰ لقب اروپایی لرد
افقی ۱۰ مخفی نهان
افقی ۱۰ آوانس‬ ‫ فرجه
افقی ۱۱ بس وس
افقی ۱۱ اشاره به دور همان
افقی ۱۱ پارسنگ ترازو ورام
افقی ۱۱ همانند‬ ‫ وش
افقی ۱۲ آراسته مزین
افقی ۱۲ مخفف عج ‌الله تعالی فرجه عج
افقی ۱۲ فزونی‬ مازاد
افقی ۱۳ از صفات خدا رحمان
افقی ۱۳ همین دم الان
افقی ۱۳ شفابخش است اگر خدا بخواهد‬ ‫ دارو
افقی ۱۴ از تیم‌های معتبر فرانسه اوسر
افقی ۱۴ امان زینهار
افقی ۱۴ سرخوردن‬ لیز
افقی ۱۵ لقب آگاتاکریستی ملکهجنایت
افقی ۱۵ بازیچه دختر‬ عروسک
عمودی ۱ یکی از مفاهیم ارزشمند در اسلام و در لسان اهل بیت ‌(ع) به معنی مخالفت با‬ ‫جنگ و خشونت صلحطلبی
عمودی ۱ نوعی نمایش‬ ‫ ملودرام
عمودی ۲ فرهنگ لغت فرانسه لاروس
عمودی ۲ فشار روانی استرس
عمودی ۲ گرداگرد‬ ‫ حول
عمودی ۳ توخالی بلوف
عمودی ۳ وداع بدرود
عمودی ۳ خسیس‬ ‫ ممسک
عمودی ۴ از سازمان‌‌های بین‌‌المللی که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد فایو
عمودی ۴ خم‬ ‫بزرگ دن
عمودی ۴ هزار سال پس از تاریخ معین‬ ‫ هزاره
عمودی ۵ ضربه سر هد
عمودی ۵ جوانمرگ، نامراد ناکام
عمودی ۵ شهری در استان اردبیل‬ ‫ نمین
عمودی ۶ رود فرانسه رن
عمودی ۶ خالص سره
عمودی ۶ عضو صورت دهان
عمودی ۶ همسر مرد‬ ‫ زن
عمودی ۷ دیپلماتیک سیاسی
عمودی ۷ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۷ کلام پرسش‬ ‫ ایا
عمودی ۸ واحد طول انگلیسی یارد
عمودی ۸ بزرگترین شهرک اسلامشهر واوان
عمودی ۸ آشکار‬ ‫ علنی
عمودی ۹ وصله هنری رفو
عمودی ۹ جمع جنس اجناس
عمودی ۹ زیبایی‬ ‫ وجاهت
عمودی ۱۰ همراه آشغال ات
عمودی ۱۰ لقب کنیه
عمودی ۱۰ ‬ ‫واحد شمارش انسان نفر
عمودی ۱۰ رمق‬ آخر نا
عمودی ۱۱ بنده زرخرید برده
عمودی ۱۱ جمع جرم اجرام
عمودی ۱۱ رب‌النوع مصریان رع
عمودی ۱۲ بجا گذاشته متروک
عمودی ۱۲ نوعی ماهی سر
عمودی ۱۲ هرچیز بی‌جان جماد
عمودی ۱۳ پرتو بسیار نیرومند روزگار ما لیزر
عمودی ۱۳ روزگار زمانه
عمودی ۱۳ جانور مکنده زالو
عمودی ۱۴ صدای بچه ونگ
عمودی ۱۴ نام دخترانه ملیکا
عمودی ۱۴ گشادگی رگ‌های پا واریس
عمودی ۱۵ ماهر کارکشته
عمودی ۱۵ این حشره برای زیست‌بوم بسیار سودمند است کفشدوزک


جواب مرحله ۱۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سپاسگزاری تشکر
افقی ۱ بی‌فرزند ابتر
افقی ۱ آیین خداپرستی دیانت
افقی ۱ آلیاژ مس‬‫ و قلع برنز
افقی ۲ اکرام شده و بزرگ داشته مکرم
افقی ۲ شعر و سرود سروا
افقی ۲ رسم شده مرسوم
افقی ۲ ‬‫هلهله شادی هورا
افقی ۳ از سران نازی بود هس
افقی ۳ دریا یم
افقی ۳ قاضی داور
افقی ۳ سرداری و ‬‫سالاری امیری
افقی ۳ نگاه مختصر نگه
افقی ۴ بی‌نظیر و بی‌مانند یتیم
افقی ۴ چیز نو آوردن ابتداع
افقی ۴ نام‬‫ در گویش آذری اد
افقی ۴ گاه از نهاد برآید اه
افقی ۴ مانع سد
افقی ۵ نیایش به درگاه الهی‬‫ برای وصول به مطلوب دعا
افقی ۵ سایه نسار
افقی ۵ سرنیزه سنان
افقی ۵ نان خورشی از اسفناج،‬‫ کدو، بادنجان با ماست و کشک بورانی
افقی ۶ حامی و طرفدار هوادار
افقی ۶ تکیه کننده‬‫ متکی
افقی ۶ فیلسوف و ریاضیدان مشهور ایرانی با اثر «التفهیم» بیرونی
افقی ۷ کسی که‬‫ارزش دیگران را بداند قدردان
افقی ۷ بافرهنگ ادیب
افقی ۷ منحنی حاصل از تقاطع یک‬‫ سطح مخروطی دوار با صفحه‌ای موازی با یکی از مولدهای سطح‬‫ مخروطی سهمی
افقی ۷ پیشوندی به مفهوم ده برابر در دستگاه متری دکا
افقی ۸ مادر ‬‫عرب ام
افقی ۸ ضمیر بی‌حضور او
افقی ۸ خاک فرمانبر رس
افقی ۸ به عللی به نوایی رسیده و‬‫ زندگی‌اش را سامان بخشیده نونوار
افقی ۸ سوال پرسش
افقی ۹ دانه‌کش نیازردنی مور
افقی ۹ ‬‫روشن کردن تنویر
افقی ۹ پابند شدن تقید
افقی ۹ راز سر
افقی ۹ عدد وحدانیت یک
افقی ۱۰ بسیار مهربان‬‫ ودود
افقی ۱۰ پسر رستم و تهمینه به معنای گل سرخ سهراب
افقی ۱۰ روش‌های پسندیده اداب
افقی ۱۰ یاد‬‫گیرنده ویرا
افقی ۱۱ شاخه نورسته ستاک
افقی ۱۱ قدیمی‌ترین شهر جهان در غرب‬‫ رود اردن و شمال بحرالمیت اریحا
افقی ۱۱ قلعه و حصار بارو
افقی ۱۱ ستاره و کوکب اختر
عمودی ۱ زمینه سازی و مقدمه چینی تمهید
عمودی ۱ گودترین جای دریا قاموس
عمودی ۲ .......... نگار دلبندم؛ برید مهر و وفا یار سست پیوندم شکستعهدمودت
عمودی ۳ رود‬‫ ناشنوا کر
عمودی ۳ کمک یاور
عمودی ۳ جایز روا
عمودی ۴ کهنه و پوسیده رمیم
عمودی ۴ به جا آوردن ادا
عمودی ۴ دفع‬‫کردن دک
عمودی ۵ طراوت و نمناکی نداوت
عمودی ۶ پی اس
عمودی ۶ سهل اسان
عمودی ۶ چهارمین سوره‬‫ قرآن که بعد از بقره طولانی‌ترین سوره قرآن کریم است نسا
عمودی ۷ صبور‬‫ بردبار
عمودی ۷ رودی در آلمان روهر
عمودی ۸ پیاپی بودن تواتر
عمودی ۸ اسارت اسیری
عمودی ۹ سبزه زار راود
عمودی ۹ باب‬‫ روز مد
عمودی ۹ شادمانی و نشاط راح
عمودی ۱۰ واقعی و حقیقی راستین
عمودی ۱۰ حرف همراهی با
عمودی ۱۱ لحظه و هنگام دم
عمودی ۱۱ جانوری از شاخه بندپایان دارای چهار‬‫ زوج چشم عنکبوت
عمودی ۱۲ چین و چروک پوست یرا
عمودی ۱۲ از حروف ندا ای
عمودی ۱۲ روبند نقاب
عمودی ۱۳ سپهر اسمان
عمودی ۱۳ دانه دل سویدا
عمودی ۱۴ مژده و بشارت نوید
عمودی ۱۴ قیمتی بهادار
عمودی ۱۵ خرما‬‫ تمر
عمودی ۱۵ بی شمار و بی حد بیمر
عمودی ۱۵ رایحه بو
عمودی ۱۶ فوتبالیست پیشکسوت ایرانی‬‫ و رکورددار مربی‌گری یاوری
عمودی ۱۷ میوه خوب به
عمودی ۱۷ دلیر و شجاع هرو
عمودی ۱۷ بیم و‬‫ هراس پروا
عمودی ۱۸ امتحان و آزمایش رون
عمودی ۱۸ ناتنی اندر
عمودی ۱۸ آب منجمد شده بر اثر‬‫ سرما یخ
عمودی ۱۹ از هنرمندان زن سینما و تئاتر ایران با ایفای نقش در‬‫ فیلم «موج» و نمایش‌های «جامانده» و «سرآشپز پیشنهاد می کند» نرگسنیکسیرت
عمودی ۲۰ تکواندوکار ایرانی دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان‬‫ در سئول زاهدی
عمودی ۲۰ بارز و مشهود اشکار


جواب مرحله ۱۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خاک تراب
افقی ۱ نویسنده بلغاری خالق «آلاخون والاخون» ایوانوازوف
افقی ۲ کالای برگشتی وازده
افقی ۲ مخترع فرانسوی چرخ خیاطی تیمونیه
افقی ۳ منظم‬‫ و مرتب روبراه
افقی ۳ از تیم‌های فوتبال اسپانیایی الاوز
افقی ۳ آب ناشنوا! کر
افقی ۴ شاخه‌هایی که پای درخت می رویند نرک
افقی ۴ نحیف لاغر
افقی ۴ کافی بس
افقی ۴ از‬‫ ادات شرط اما
افقی ۵ پسوند شباهت سا
افقی ۵ ورقه آلومینیوم پیچیده شده فویل
افقی ۵ روحانی زرتشتی مغ
افقی ۵ پایه اساس
افقی ۶ غمگین اسی
افقی ۶ شادمانی وجد
افقی ۶ جنس‬‫ کالا برگی کوپنی
افقی ۷ مقابل روزانه شبانه
افقی ۷ ماه دوم! اردی
افقی ۷ «دوا»ی درهم ریخته! ادو
افقی ۸ جنگ و نبرد اورد
افقی ۸ نشانه و علامتی که برای مسیر انواع‬‫ لوله‌ها به کار می برند مارکر
افقی ۸ سرنیزه سنان
افقی ۹ سرپرستی ولا
افقی ۹ انبار غله سیلو
افقی ۹ شهری در مازندران رامسر
افقی ۱۰ خیالات اوهام
افقی ۱۰ کبک مشهور کبک
افقی ۱۰ فروغ و‬‫ روشنی نور
افقی ۱۱ کوک پزشکی بخیه
افقی ۱۱ رودی طویل در اروپا رن
افقی ۱۱ پوشاننده ساتر
افقی ۱۱ آش ساده با
افقی ۱۲ امپراتوری باستانی روم
افقی ۱۲ بیماری و مرض دا
افقی ۱۲ ‬‫پیدا کننده، یابنده کاشف
افقی ۱۲ هدر رفته هرز
افقی ۱۳ صوت نفرت اف
افقی ۱۳ خواهش‌های نفس امیال
افقی ۱۳ بزرگترین جزیره مالزی مالاوی
افقی ۱۴ از ماشین‌آلات‬‫ کشاورزی تراکتور
افقی ۱۴ برهنه عریان
افقی ۱۵ کنایه از آدمی است که تاب و تحمل کمی داشته باشد نازکنارنجی
افقی ۱۵ عضو چاقو‬ دسته
عمودی ۱ از معرف‌های شیمیایی برای تشخیص اسید و باز تورنسل
عمودی ۱ همسر هیتلر اوابراون
عمودی ۲ جوجه تیغی راورا
عمودی ۲ نویسنده روسی «دن آرام» شولوخوف
عمودی ۳ ‬‫طایفه آسیایی ازبک
عمودی ۳ از پیامبران اولوالعزم (ع) ابراهیم
عمودی ۳ موضوع پایان نامه تز
عمودی ۴ از غزوات بدر
عمودی ۴ تباهی فساد
عمودی ۴ سودای ناله! اه
عمودی ۴ قلعه مستحکم ارک
عمودی ۵ ‬‫عید مسیحیان هالوین
عمودی ۵ کفش ستور! سم
عمودی ۵ خشمگین دمان
عمودی ۶ می گویند جواب آن هوی است های
عمودی ۶ پیشوند استمرار همی
عمودی ۶ پسر مازنی رایکا
عمودی ۷ پسوند ‬‫مصدر جعلی یت
عمودی ۷ اغراق غلو
عمودی ۷ زبان ناقص الکن
عمودی ۷ ماده بیهوشی اتر
عمودی ۸ هوس آبستن ویار
عمودی ۸ از وسایل تنظیف جاروب
عمودی ۸ ابزار دق‌الباب قدما کلون
عمودی ۹ شهر‬‫ آرزو! امل
عمودی ۹ سند مدرک
عمودی ۹ چادر کسا
عمودی ۹ ردیف رج
عمودی ۱۰ نابغه‌ها نوابغ
عمودی ۱۰ جمع مکسر «در» به معنی مروارید درر
عمودی ۱۰ خودپسند اشم
عمودی ۱۱ از سیارات منظومه ‬‫شمسی ونوس
عمودی ۱۱ چه کسی؟ کی
عمودی ۱۱ سود و بهره انتفاع
عمودی ۱۲ جای پا ایز
عمودی ۱۲ ضمیر غایب او
عمودی ۱۲ حیوانی با پوست مرغوب سمور
عمودی ۱۲ لقب اشرافی لرد
عمودی ۱۳ کمان‬‫ حلاجی زه
عمودی ۱۳ پشتیبان مالی اسپانسر
عمودی ۱۳ نوعی خودروی ژاپنی هایس
عمودی ۱۴ لقب آرش کماندار
عمودی ۱۴ جمع مکسر برات بروات
عمودی ۱۵ اتحادیه چند کشور فدراسیون
عمودی ۱۵ نرده‬ رازینه


جواب مرحله ۱۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آرزومند چیزی شدن اشتیاق
افقی ۱ از آثار‬ ‫شهاب‌الدین سهروردی‬ پرتونامه
افقی ۲ همدستان شرکا
افقی ۲ واحد شمارش‬ ‫دکان دهنه
افقی ۲ یکی از شخصیت‌های‬‬ ‫شاهنامه‬ ‫ ارژنگ
افقی ۳ قادر توانا
افقی ۳ گرامی مکرم
افقی ۳ فلز قلیایی‬ ‫ سدیم
افقی ۴ بالای زانو ران
افقی ۴ کوزه سفالی خم
افقی ۴ واحد‬ ‫پول مشترک اروپا یورو
افقی ۴ شهر بی‌قانون ‫ هرت
افقی ۵ جنگل درخت ون
افقی ۵ عروسک جالیز‬ ‫ مترسک
افقی ۵ نوعی شیرینی معروف ایرانی‬ ‫ حلوا
افقی ۶ نوشتن تحریر
افقی ۶ راست، درست صواب
افقی ۶ ‬ ‫بخیه‌ای که خیاط بر جامه زند‬ ‫ کن
افقی ۷ جامه لباس
افقی ۷ سخنی که برای به دست‬ ‫آوردن دل کسی و جلب محبت یا‬ ‫توجه او گفته می‌شود خوشامد
افقی ۷ شکایت‬ ‫ گله
افقی ۸ واحد کوچکی در طول اینچ
افقی ۸ نام‬ ‫پیامبری نوح
افقی ۸ بی‌غمی و خرسندی‬ تسلی
افقی ۹ چپق ظریف پیپ
افقی ۹ فرستاده خدا پیامبر
افقی ۹ ‬ ‫ضد ناقص‬ ‫ کامل
افقی ۱۰ بله آلمانی یا
افقی ۱۰ اندازه لباس سایز
افقی ۱۰ ‬ ‫شهر استان فارس‬ ‫ داراب
افقی ۱۱ مرکز کره جنوبی سیول
افقی ۱۱ در کشتی کار می‌کند ملوان
افقی ۱۱ گرفتنی از هوا ‫ بل
افقی ۱۲ آهوی معروف ختن
افقی ۱۲ ناگزیر لابد
افقی ۱۲ بندگی رق
افقی ۱۲ دوست دارنده‬ ‫ محب
افقی ۱۳ ضد خارج داخل
افقی ۱۳ پیمان، سکون قرار
افقی ۱۳ رعایت کردن و تحمل‬ ‫ مدارا
افقی ۱۴ زیردست مریوس
افقی ۱۴ یرقان زردی
افقی ۱۴ صوت‬ ‫ اواز
افقی ۱۵ نام تخت سلطنتی مرصعی بود که نادر شاه از هند به عنوان غنیمت جنگی با‬ ‫خود به ایران آورد تختطاووس
افقی ۱۵ خوراکی از اسفناج‬ بورانی
عمودی ۱ یکی از شیرینی‌های اتریشی اشترودل
عمودی ۱ خدمتگزار‬ پیشخدمت
عمودی ۲ شهر خاقانی شروان
عمودی ۲ واجب بایا
عمودی ۲ نام پدر حضرت ابراهیم (ع)‬ ‫ تارخ
عمودی ۳ لرزش، جنبش تکان
عمودی ۳ ماشین‌نویسی تایپ
عمودی ۳ تناسب‬ ‫ سنخیت
عمودی ۴ هذیان یان
عمودی ۴ نیکوکار محسن
عمودی ۴ عدد عنقا سی
عمودی ۴ بحرالمیت‬ ‫ لوط
عمودی ۵ ستاره اختر
عمودی ۵ غارت چپاول
عمودی ۵ ادات تشبیه‬ ‫ سا
عمودی ۶ دوال چرمی قد
عمودی ۶ رب‌النوع جنگ مریخ
عمودی ۶ سردسیر‬ ییلاق
عمودی ۷ یار غم هم
عمودی ۷ زن زیبا سروناز
عمودی ۷ از قهرمانان شاهنامه‬ ‫ برزو
عمودی ۸ کیک تابه‌ای پنکیک
عمودی ۸ نحس شوم
عمودی ۸ جمع مدرسه‬ مدارس
عمودی ۹ رونده رهرو
عمودی ۹ عارف صاحبدل
عمودی ۹ گذشتن‬ ‫ رد
عمودی ۱۰ آمرزیده شده مرحوم
عمودی ۱۰ شهر‬ استان کرمان راور
عمودی ۱۰ تیر پیکاندار یب
عمودی ۱۱ تعجب خانمانه وا
عمودی ۱۱ به دنیا آمدن ولادت
عمودی ۱۱ نویسنده راقم
عمودی ۱۲ در بیمارستان خدمت می‌کند نرس
عمودی ۱۲ کاغذ چاپ وب
عمودی ۱۲ فرمان کشتی سکان
عمودی ۱۲ وسیله بافتن قالی دار
عمودی ۱۳ جانور عظیم و مخوف اژدها
عمودی ۱۳ سوغات قمصر گلاب
عمودی ۱۳ جایگاه ماوا
عمودی ۱۴ تابناک منیر
عمودی ۱۴ همسخن کلیم
عمودی ۱۴ آشفتگی بحران
عمودی ۱۵ نام باستانی شهر همدان در زبان ایرانیان در زمان مادها و هخامنشیان هگمتانه
عمودی ۱۵ پانتومیم لالبازی


جواب مرحله ۱۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از توابع مثلثاتی کسینوس
افقی ۱ فیلمی از‬ ‫ناصر ضمیری (۱۳۹۳)‬ ‫ بادیگران
افقی ۲ پارچه‌ای است نخی به رنگ‬ ‫خاکستری ارمک
افقی ۲ درجه درجه مدرج
افقی ۲ ‬ ‫گاوچران‬ ‫ کابوی
افقی ۳ جمع مکتب مکاتب
افقی ۳ از شرکت‌های‬ تولید کننده و عرضه کننده‬ ‫خودروهای هیوندای راین
افقی ۳ عابد‬ ‫ ناسک
افقی ۴ پرز میوه پشم
افقی ۴ تیر پیکاندار‬ ‫ یب
افقی ۴ یکی از غذاهای معروف دلمه
افقی ۴ ‬ ‫عصبی‬ ‫ نرو
افقی ۵ ویتامین جوانی ای
افقی ۵ پوست تیره‬ ‫ برنزه
افقی ۵ بشقاب بزرگ‬ ‫ دوری
افقی ۶ مؤسسه بنگاه
افقی ۶ ماشین تحریر تایپ
افقی ۶ ‬ ‫واژه پرسشی‬ ‫ چی
افقی ۷ قهوه‌ای مایل به سرخ اجری
افقی ۷ ‬ ‫‫شهری در استان لرستان بروجرد
افقی ۷ ول‬ ‫و یله‬ ‫ رها
افقی ۸ پاکدامنی نزهت
افقی ۸ گندم سوده ارد
افقی ۸ ‬ ‫ابزار فنی‬ ‫ اچار
افقی ۹ ترس جبن
افقی ۹ روز چهلم شهادت حضرت امام حسین (ع) اربعین
افقی ۹ تفریق‬ ‫ منها
افقی ۱۰ سرخ کمرنگ ال
افقی ۱۰ آسایش رفاه
افقی ۱۰ شهر دیگر استان لرستان‬ ‫ دورود
افقی ۱۱ عدد ترتیبی هشتم
افقی ۱۱ دعا، پرستش نیایش
افقی ۱۱ زبان برنامه‌نویسی‬ ‫ سی
افقی ۱۲ ویران کردن هدم
افقی ۱۲ جوانمرد هشام
افقی ۱۲ جنس مؤنث زن
افقی ۱۲ هواپیمای روسی‬ ‫ میگ
افقی ۱۳ خودبینی غرور
افقی ۱۳ اشاره به دور همان
افقی ۱۳ شکمو‬ ‫ گامبو
افقی ۱۴ اندیشه‌های بد وساوس
افقی ۱۴ بازگشتن ایاب
افقی ۱۴ میوه نرسیده‬ نارس
افقی ۱۵ نویسنده باد لهستان کارلبوسه
افقی ۱۵ سفره نوروزی‬ هفتسین
عمودی ۱ مرکز اوگاندا کامپالا
عمودی ۱ جلبک‬ ‫ جامهغوک
عمودی ۲ نافرمانی سرکشی
عمودی ۲ با جادو آید جنبل
عمودی ۲ از نام‌های خانم‌ها درسا
عمودی ۳ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۳ محله برزن
عمودی ۳ صاف‬ ‫ هموار
عمودی ۴ چند نکته نکت
عمودی ۴ نهاد بنیه
عمودی ۴ باران ریزه رش
عمودی ۴ دارای بسته‌بندی استوانه‌ای رول
عمودی ۵ کنایه از بی‌غیرت بیرگ
عمودی ۵ نوعی پارچه تافته
عمودی ۵ لعن‬ سب
عمودی ۶ زهر سم
عمودی ۶ شهر استان آذربایجان شرقی بناب
عمودی ۶ شهری در استان اصفهان‬ ‫ رامشه
عمودی ۷ از آن وارد می‌شویم در
عمودی ۷ سم باکتری زهرابه
عمودی ۷ ورم، تورم‬ اماس
عمودی ۸ ریزه آهن براده
عمودی ۸ پارسایی ورع
عمودی ۸ فهرست راهنما‬ ‫ نمایه
عمودی ۹ مخلوطی از مغزها اجیل
عمودی ۹ محصل تنبل! تجدیدی
عمودی ۹ رمق‬ ‫ نا
عمودی ۱۰ مرطوب نمدار
عمودی ۱۰ امر به نواختن نواز
عمودی ۱۰ خوب‬ ‫ به
عمودی ۱۱ عدد گلر یک
عمودی ۱۱ آشکار هویدا
عمودی ۱۱ ‬ مربع ورزش خشن رینگ
عمودی ۱۲ لباس اتاق عمل گان
عمودی ۱۲ موسیقی غربی رپ
عمودی ۱۲ اسب لگدزن چموش
عمودی ۱۲ ضمیر عربی انت
عمودی ۱۳ مرد عارف ربانی
عمودی ۱۳ دوری از مسابقه راند
عمودی ۱۳ به هم ساییده شده مماس
عمودی ۱۴ شهری در فرانسه اوسر
عمودی ۱۴ صورت چهره
عمودی ۱۴ سرزمینی بسیار گسترده در بخش آسیایی روسیه سیبری
عمودی ۱۵ مرکز قبرس نیکوزیا
عمودی ۱۵ دومین دوره از دوران سوم زمین‌شناسی الیگوسن


جواب مرحله ۱۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اقرار کننده معترف
افقی ۱ کتاب هرمان‬ ‫هسه‬ ‫ گرگبیابان
افقی ۲ پرنده کشتزار کرک
افقی ۲ پرستشگاه‬ ‫زرتشتیان اتشکده
افقی ۲ فراموشکار‬ ‫ ناسی
افقی ۳ ادوار ایام
افقی ۳ نرم‌افزار طراحی‬ ‫سه‌بعدی و انیمیش ‌سازی مایا
افقی ۳ ‬ ‫بیزار‬ ‫ متنفر
افقی ۴ از بین رفته نابود
افقی ۴ راندن بی ‌ادبانه‬ ‫ دک
افقی ۴ سازمان خواربار‬ ‫ فایو
افقی ۵ پول کشور آفتاب تابان ین
افقی ۵ ‬ ‫بزرگ کلان
افقی ۵ تپه زابل بارک
افقی ۵ پایین حوض‬ ‫ تگ
افقی ۶ نام اسمیت اقتصاددان معروف‬ ‫ ادام
افقی ۶ نگاه و نظر بینش
افقی ۶ مخفف من را‬ ‫ مرا
افقی ۷ سرحد مرز
افقی ۷ آب تاز سونامی
افقی ۷ پیشکش‬ ‫ تحفه
افقی ۸ نژاد ایرانی اریا
افقی ۸ منزل بزرگ سرا
افقی ۸ ‬ ‫گیرنده خانگی‬ ‫ انتن
افقی ۹ ماشین راهسازی و‬ ‫ساختمان ‌سازی لودر
افقی ۹ نظری تیوریک
افقی ۹ ‬ ‫فرهنگ و دانش‬ ‫ ادب
افقی ۱۰ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۱۰ درجه و حالت‬ ‫خوب پوان
افقی ۱۰ بندگاه میان ساعد و بازو‬ ‫ ارنج
افقی ۱۱ خودم من
افقی ۱۱ واضح روشن
افقی ۱۱ نانی نازک مانند کاغذ گلاج
افقی ۱۱ نت مخمور‬ ‫ می
افقی ۱۲ ماچ بوسه
افقی ۱۲ تاب و توان نا
افقی ۱۲ آقای فرانسوی‬ ‫ موسیو
افقی ۱۳ دیدار از بقعه‌ها زیارت
افقی ۱۳ تاریخ‌نویس مورخ
افقی ۱۳ منتهای آرزو‬ مونا
افقی ۱۴ بی‌ریا یکرو
افقی ۱۴ بسیار خوب و خوشایند دلپسند
افقی ۱۴ گلو‬ نای
افقی ۱۵ راسته‌ای از حشرات نازکبالان
افقی ۱۵ رویارویی‬ تقابل
عمودی ۱ ترکیب چیزی مکانیسم
عمودی ۱ خودروی تشریفاتی‬ ‫ لیموزین
عمودی ۲ لخت عریان
عمودی ۲ تیم فوتبالی در کشور آذربایجان راوان
عمودی ۲ از واحدهای سنجش‬ ‫ یکا
عمودی ۳ شهری در استان آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۳ آزار یا آسیب رساندن ازردن
عمودی ۳ آشکارا‬ ‫ بارز
عمودی ۴ تأکید کرده شده موکد
عمودی ۴ مساوی عامیانه یر
عمودی ۴ صندلی کودک‬ ‫ روروک
عمودی ۵ حرف هجدهم الفبای ابجد فا
عمودی ۵ موجب آرامش خاطر دلاسا
عمودی ۵ هر یک از طبقات‬ ‫تشکیل ‌دهنده پیاز‬ پوست
عمودی ۶ درونمایه تم
عمودی ۶ با دریا جیحون شود! امو
عمودی ۶ طعام سفر توشه
عمودی ۶ رنجوری‬ ‫ دا
عمودی ۷ باز کردن گشادن
عمودی ۷ فراموشی نسیان
عمودی ۷ جمع ملت‬ ‫ ملل
عمودی ۸ سخن زشت رکیک
عمودی ۸ اثری از فرناندز موراتین اسپانیایی بارون
عمودی ۸ در آغاز پیدایش یا فعالیت‬ ‫ نوپا
عمودی ۹ سائل گدا
عمودی ۹ مریض بیمار
عمودی ۹ کارگر رستوران‬ ‫ گارسن
عمودی ۱۰ میوه مربایی به
عمودی ۱۰ میرا فانی
عمودی ۱۰ شهری در مجارستان یال
عمودی ۱۰ انبار کشتی‬ ‫ خن
عمودی ۱۱ موزیک نظامی مارش
عمودی ۱۱ احترام کردن اکرام
عمودی ۱۱ به معنی دختر‬ ‫ دت
عمودی ۱۲ عتیقه و باستانی انتیک
عمودی ۱۲ ‬ جثه، اندام تن
عمودی ۱۲ ستاره‌شناسی نجوم
عمودی ۱۳ لقبی برای جنس مؤنث بانو
عمودی ۱۳ نیازمند محتاج
عمودی ۱۳ حمام داغ سونا
عمودی ۱۴ دریغ اسف
عمودی ۱۴ حیله ترفند
عمودی ۱۴ شهری در استان هرمزگان میناب
عمودی ۱۵ مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود نیروگاه
عمودی ۱۵ مسجدی در جنوب مدینه و یکی از مساجدی که رسول خدا (ص) در آن نماز گزارد بنیوایل


جواب مرحله ۱۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از علامه سید محم دحسین طباطبایی (ره) شامل‬‫ ۱۴ مقاله فلسفی که طی دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی تألیف شده و ‬‫توسط استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری (ره) با رویکرد فلسفه‬‫ تطبیقی شرح داده شده است اصولفلسفهوروشریالیسم
افقی ۲ همدم مونس
افقی ۲ غزل‌سرای مشهور‬‫ جغتایی هلالی
افقی ۲ درخت مسواک اراک
افقی ۲ جوان برنا
افقی ۳ گنجانیدن و نوشتن مطلبی‬‫ در کتاب یا رساله درج
افقی ۳ پسوند شباهت سا
افقی ۳ زادگاه رازی ری
افقی ۳ کرانه آسمان‬‫ افق
افقی ۳ شهری در استان بوشهر جم
افقی ۳ نخستین انسان ادم
افقی ۴ اسب در گویش‬‫ آذری ات
افقی ۴ تقسیم کننده مقسم
افقی ۴ یکی از سه گونه شمشیر مورد استفاده‬‫ در ورزش شمشیربازی به سبک نوین سابر
افقی ۴ فیزیولوژیست آلمانی که ‬‫نخستین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را در سال ۱۸۷۸ میلادی‬‫ در لایپزیک تأسیس کرد ووند
افقی ۴ طرف سو
افقی ۵ ژله لرزانک
افقی ۵ یادداشت نت
افقی ۵ شهرستانی‬‫ در استان خراسان شمالی شیروان
افقی ۶ آلایش لوث
افقی ۶ دومین گذرگاهآ بی پر رفت‬‫ وآمد دنی او یکی از راهبردی‌ترین مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی‬‫ جهان
افقی ۶ ته دوزخ تنگههرمز
افقی ۷ بره چاق شیرمست
افقی ۷ بیماری و رنجوری دا
افقی ۷ عنکبوت شیرمگس
افقی ۸ طمع از
افقی ۸ نشاط شتر در رفتن هباب
افقی ۸ بازرگان تاجر
افقی ۸ کوره نانوایی تنور
افقی ۸ پدر اب
افقی ۹ نگهبانی پاس
افقی ۹ زیارت خانه خدا حج
افقی ۹ ناپخته و نارس خام
افقی ۹ ضمیر بی‌حضور او
افقی ۹ ‬‫شعله آتش گر
افقی ۹ مرغ سعادت هما
افقی ۱۰ سیاهرگ ورید
افقی ۱۰ درفش و بیرق رایت
افقی ۱۰ شاعری‬ ‫در اوج غزل عارفانه مولوی
افقی ۱۰ ارمغان کاشان گلاب
افقی ۱۱ مورچگان را چو بود‬‫اتفاق؛..............‬ شیرژیانرابدرانندپوست
عمودی ۱ کمک و یاری امداد
عمودی ۱ کفش پاپوش
عمودی ۲ چهره صورت
عمودی ۲ ناله و فغان زاری
عمودی ۳ ‬‫گنجشک ونج
عمودی ۳ گل سیاه و تیره ته حوض، جوی یا آب‌انبار لوش
عمودی ۳ گردشگری سیر
عمودی ۴ سست و بی حس لس
عمودی ۴ شعر سوگواری مرثیه
عمودی ۴ قلعه دژ
عمودی ۵ شهر جویدنی سقز
عمودی ۵ ‬‫سود ربح
عمودی ۶ مرکز تبت لهاسا
عمودی ۶ حادثه و پیش‌آمد ماجرا
عمودی ۷ نت پنجم سل
عمودی ۷ نسبت داده ‬‫شده منتسب
عمودی ۷ اشاره به دور ان
عمودی ۸ فانوس دریایی فار
عمودی ۸ از القاب فرنگی کنت
عمودی ۸ نیکوکار خیر
عمودی ۹ پروانه هواپیما هلیس
عمودی ۹ گرفتگی زبان تاتا
عمودی ۱۰ جانشین او وی
عمودی ۱۰ ویران شدن ‬‫و فرو ریختن انهدام
عمودی ۱۱ شادی و مسرت ابتهاج
عمودی ۱۱ ازحالات دریا مد
عمودی ۱۲ بسیار وافر
عمودی ۱۲ ‬‫شهری در استان کرمان راور
عمودی ۱۳ جای برآمدن آفتاب شرق
عمودی ۱۳ طلای قالب‬ ‫شده شمش
عمودی ۱۳ محبت و دوستی ولا
عمودی ۱۴ راه بی سرانجام را
عمودی ۱۴ عیادت بیمار از‬‫ طرف پزشک ویزیت
عمودی ۱۴ درختی است ون
عمودی ۱۵ یکسان و مانند هم یکجور
عمودی ۱۵ دارای ‬‫رنگ رنگین
عمودی ۱۶ صورت غذای رستوران منو
عمودی ۱۶ دانه کش بی‌آزار مور
عمودی ۱۷ ‬‫خالص و برگزیده چیزی لب
عمودی ۱۷ عادل دادگر
عمودی ۱۷ سخن گپ
عمودی ۱۸ چین و چروک‬‫ پوست یرا
عمودی ۱۸ پرستار نرس
عمودی ۱۸ ازمیوه‌های دانه‌درشت هلو
عمودی ۱۹ پارچه ابریشمی‬‫ زربفت سندس
عمودی ۱۹ ورم اماس
عمودی ۲۰ فیل فسیل شده ماقبل تاریخ ماموت
عمودی ۲۰ پزشکی طبابت


جواب مرحله ۱۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بالش متکا
افقی ۱ خویشاوندی قرابت
افقی ۱ رئیس جمهور معدوم عراق صدام
افقی ۲ پول رسمی دولت صفوی عباسی
افقی ۲ فرصت مناسب گزک
افقی ۲ خوگرفتن تانیس
افقی ۳ سایه ظل
افقی ۳ ‬‫فارسی زبان تات
افقی ۳ ورزش گروهی با دست و توپ و دروازه هندبال
افقی ۴ پهلوان وسط زورخانه میاندار
افقی ۴ سرشیر ماک
افقی ۴ درد الم
افقی ۵ اشتباه غلط
افقی ۵ پس از«یال» می‬‫آید! کوپال
افقی ۵ هفت تیر کلت
افقی ۶ رنگ و لون فام
افقی ۶ حرف نوروزی! سین
افقی ۶ ستیغ کوه قله
افقی ۷ نفی تازی لن
افقی ۷ بعضی هادر دل آب می کنند! قند
افقی ۷ نوار پارچه‌ای ‬‫باریک و بلند روبان
افقی ۷ از مبطلات روزه قی
افقی ۸ درخت تسبیح یسر
افقی ۸ بحرالغرایب! کاراییب
افقی ۸ کلاه نظامی خود
افقی ۹ زدنی مضربه سیگار! پک
افقی ۹ از فراورده‌های ‬‫گوشتی سوسیس
افقی ۹ حیله و فریب کلک
افقی ۹ نشان جمع ها
افقی ۱۰ سبزی غده‌ای! ترب
افقی ۱۰ صد در صد شدنی است حتم
افقی ۱۰ ذکاوت هوش
افقی ۱۱ برگشتن ماب
افقی ۱۱ واحد کوچک‬‫ زمان ثانیه
افقی ۱۱ جرس درا
افقی ۱۲ نیکو خوب
افقی ۱۲ از ادات تعلیل چون
افقی ۱۲ لبنیات فروش ماستبند
افقی ۱۳ شاخه‌ای از ورزش بیلیارد اسنوکر
افقی ۱۳ پدربزرگ نیا
افقی ۱۳ نگاه خیره زل
افقی ۱۴ استانی‬‫ در عراق دیاله
افقی ۱۴ تکه پارچه کهنه لته
افقی ۱۴ له شده در دست مچاله
افقی ۱۵ نقطه میانی دایره مرکز
افقی ۱۵ فرهنگ لغات فرانسه لاروس
افقی ۱۵ تکرار صوت ندا!‬ یایا
عمودی ۱ بزرگوار معظم
عمودی ۱ صلیب چلیپا
عمودی ۱ خدمتگزار خادم
عمودی ۲ اطلاع رسانی برای فروش کالا یا خدمات تبلیغ
عمودی ۲ عدس نسک
عمودی ۲ سیر کوهی موسیر
عمودی ۳ ویتامین جدولی! کا
عمودی ۳ ‬‫هزار الف
عمودی ۳ درخشان تابناک
عمودی ۴ بازپرسی استنطاق
عمودی ۴ فلز سنگین! سرب
عمودی ۴ کشوری در جنوب انگلستان ولز
عمودی ۵ خاطر یاد
عمودی ۵ سرکوب شده منکوب
عمودی ۵ نشتی پشت بام چکه
عمودی ۶ ‬‫درخت انگور تاک
عمودی ۶ ابزار درو داس
عمودی ۶ گاو عرب ثور
عمودی ۷ جوی خون! رگ
عمودی ۷ قوم اروپایی روس
عمودی ۷ از سبزی‌های خوردن ریحان
عمودی ۷ نت منفی! لا
عمودی ۸ نیتروژن ازت
عمودی ۸ زینت‬‫ کردن پیراستن
عمودی ۸ سایبان چتر
عمودی ۹ مدافع فوتبالی بک
عمودی ۹ پیروان مانی را گویند مانوی
عمودی ۹ حرفی در الفبای فارسی میم
عمودی ۹ خدای درویش! هو
عمودی ۱۰ سالن بزرگ هال
عمودی ۱۰ ‬‫مارکی فرانسوی برای خودکار بیک
عمودی ۱۰ صوت تنبیه! هان
عمودی ۱۱ پراکنده تنک
عمودی ۱۱ ماما قابله
عمودی ۱۱ نقره سیم
عمودی ۱۲ یک حرف و سه حرف! صاد
عمودی ۱۲ شهری در آلمان کلن
عمودی ۱۲ ‬‫کسی که با کمک قوای نظامی حکومتی را ساقط کرده کودتاچی
عمودی ۱۳ امتداد دنباله
عمودی ۱۳ نوشیدن شرب
عمودی ۱۳ یک و یک! اا
عمودی ۱۴ استان ایالت
عمودی ۱۴ باتری قوه
عمودی ۱۴ شهر «جزیره‬‫ گل لاله» گیلان! انزلی
عمودی ۱۵ صد در صد مسلم
عمودی ۱۵ خواب نیست! بیدار
عمودی ۱۵ قلوب‬ دلها


جواب مرحله ۱۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غمی را تسلی دادن اببراتشریختن
افقی ۱ پسوند‬‫ شباهت‬‫ سا
افقی ۲ مال آدم‌های خسیس خشک‬‫ ‬‫است ناخن
افقی ۲ بی‌شمار زیاد
افقی ۲ نام دخترانه‫ شهناز
افقی ۳ صورتی کم‌رنگ گلی
افقی ۳ فلز سکه ‌زنی نیکل
افقی ۳ ‬‬‫پروردگارا‬‫ یارب
افقی ۴ ستاره ‌دنباله‌دار هالی
افقی ۴ خوشگل،‬‫ ‬‫قشنگ زیبا
افقی ۴ پارسا و پاکیزه‬‫ زکی
افقی ۵ خمیدگی کاغذ تا
افقی ۵ به وجود‬‫ آوردن ساختن
افقی ۵ سرود‬‫ خنیا
افقی ۶ گهواره ننو
افقی ۶ کل همه
افقی ۶ هر چیز خرد و‬‫ کم اندک
افقی ۶ بخار و حرارت‬‫ تف
افقی ۷ شادمانی مسرت
افقی ۷ سرباز همه فن‬‫ حریف کماندو
افقی ۷ گیاه کتیرا‬‫ گون
افقی ۸ پنجمین شهر پرجمعیت ترکیه ادانا
افقی ۸ ‬‫گریبان لباس یقه
افقی ۸ مقابل زمینی‬‫ هوایی
افقی ۹ اسب چاپار یام
افقی ۹ روشن ضمیر بینادل
افقی ۹ جدا‬‫ کردن‬‫ تمیز
افقی ۱۰ رخسار خد
افقی ۱۰ نابود تباه
افقی ۱۰ شهر آرزو امل
افقی ۱۰ ‬‫پایتخت باستانی اروپا‬‫ اتن
افقی ۱۱ گوشه فوتبالی کرنر
افقی ۱۱ فاکس نمابر
افقی ۱۱ دست عرب‬‫ ید
افقی ۱۲ سخن قول
افقی ۱۲ از نام‌های خانم‌ها درسا
افقی ۱۲ زنی که تازه زاییده‬‫‫ زایو
افقی ۱۳ ممکن است شاید
افقی ۱۳ رهاورد زمستان سرما
افقی ۱۳ چهره‬‫ لقا
افقی ۱۴ تشویش دلهره
افقی ۱۴ صفحه غضروفی میان مهره‌های ستون فقرات دیسک
افقی ۱۴ امر به نوشتن‬‫ نویس
افقی ۱۵ بوی ماندگی نا
افقی ۱۵ از جاذبه‌های گردشگری سمنان‬ برجمهماندوست
عمودی ۱ به بدی مشهور شدن‬‫ انگشتنمایخلقشدن
عمودی ۲ عضو پرنده بال
عمودی ۲ بسته شدن انسداد
عمودی ۲ بلندمرتبه‬‫ والا
عمودی ۳ نوعی از دوخت بخیه
عمودی ۳ پارسنگ ترازو ورام
عمودی ۳ تصفیه‌خانه بدن انسان‬‫ کلیه
عمودی ۴ تیم فوتبال فرانسه رن
عمودی ۴ برگ برنده اس
عمودی ۴ ماهی کنسروی تن
عمودی ۴ خیس تر
عمودی ۴ ورودی خانه‬‫ درب
عمودی ۵ پوشاک سر کلاه
عمودی ۵ سد اببند
عمودی ۵ شامل همه می‌شود‬‫ هر
عمودی ۶ رساله دکترا تز
عمودی ۶ یک نوع دسر منجمد یخمک
عمودی ۶ مددکار‬‫ یاررس
عمودی ۷ یک حرف و سه حرف شین
عمودی ۷ همسر جهان پهلوان رستم تهمینه
عمودی ۷ جایگاه مرشد‬‫ سردم
عمودی ۸ مشاور رایزن
عمودی ۸ سرور اقا
عمودی ۸ قوه رشد و نمو‬‫ نامیه
عمودی ۹ ابزار اضافه لازم یدکی
عمودی ۹ نابودی و ویرانی انهدام
عمودی ۹ نام‬‫ اسم
عمودی ۱۰ تبسم لبخند
عمودی ۱۰ سخ ‌چین لماز
عمودی ۱۰ ‬ ویتامین جدول کا
عمودی ۱۱ مخفف آتش تش
عمودی ۱۱ غم اندوه
عمودی ۱۱ تن‌پوش لباس
عمودی ۱۲ منع کردن نهی
عمودی ۱۲ عدد پیشتاز یک
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ چهار من تبریز ری
عمودی ۱۲ عود ند
عمودی ۱۳ عقیم نازا
عمودی ۱۳ حرف سوم یونانی گاما
عمودی ۱۳ شرکت سوئدی سازنده وسایل نقلیه ولوو
عمودی ۱۴ بزرگترین سازمان منطقه‌ای در جهان سارک
عمودی ۱۴ جوجه کارتونی توییتی
عمودی ۱۴ نام مجنون قیس
عمودی ۱۵ فقیر و بی‌چیز است ازبیکفنیزندهاست


جواب مرحله ۱۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نقاط دیدنی استان‬ ‫هرمزگان قلعهشیخسلطان
افقی ۱ مفت‬‫ زب
افقی ۲ مروارید لولو
افقی ۲ جانشین نایب
افقی ۲ واحد پول نپال‬‫ روپیه
افقی ۳ کلام مغرور منم
افقی ۳ جنب کنار
افقی ۳ تیم‬‫ فوتبال فرانسوی‬‫ نانت
افقی ۴ بزرگوار اکرم
افقی ۴ باعث مسبب
افقی ۴ کنگره روی‬‫ دیوار‬‫ لبه
افقی ۵ بس وس
افقی ۵ صفت باغ باصفا
افقی ۵ جاجیم‬‫ پشمی‬‫ پلاس
افقی ۶ خونابه سرم
افقی ۶ دروازه‌بان گلر
افقی ۶ عارف‬ ‬‫سربدار حلاج
افقی ۶ مقیاس طول‬‫ پا
افقی ۷ گرفتگی زبان لکنت
افقی ۷ مراسم‬‫ تجلیل یادبود
افقی ۷ واژه آگاهی‬‫ هان
افقی ۸ به هم ‌خوردگی هوا طوفان
افقی ۸ وسنی هوو
افقی ۸ ‬‬‫نصف صورت‬‫ نیمرخ
افقی ۹ رد کردن نفی
افقی ۹ فرستاده خدا پیامبر
افقی ۹ ‬‫عضو پا‬‫ زانو
افقی ۱۰ عید ویتنام تت
افقی ۱۰ پارچه گیاهی کتان
افقی ۱۰ ‬‫زمان مرگ اجل
افقی ۱۰ بنشن گرد دانه‬‫ ماش
افقی ۱۱ همراه داماد عروس
افقی ۱۱ شگفت‌زده متعجب
افقی ۱۱ پسوند شباهت‬‫ سا
افقی ۱۲ درخت انگور تاک
افقی ۱۲ وجود ندارد نیست
افقی ۱۲ اسب سرکش‬‫ توسن
افقی ۱۳ شهری در استان مرکزی اراک
افقی ۱۳ گریه و زاری نوحه
افقی ۱۳ لشکر‬‫ جند
افقی ۱۴ زندگی کردن زیستن
افقی ۱۴ سلام درود
افقی ۱۴ مرتاض‬‫ یوگی
افقی ۱۵ خمره بزرگ هب
افقی ۱۵ سرمربی سابق گالاتاسرای‬ فرانکرایکارد
عمودی ۱ اثری از یوهان استریندبرگ سوئدی‬‫ قلمروسلطنتیتازه
عمودی ۲ فام لون
عمودی ۲ طعنه و سرزنش سرکوفت
عمودی ۲ خمیده‬‫ اریب
عمودی ۳ دانشمندان علما
عمودی ۳ نگاتیو منفی
عمودی ۳ فوتوگراف‬‫ عکاس
عمودی ۴ برای رسوایی دیگران می‌کشند هو
عمودی ۴ دهان کب
عمودی ۴ لنگه تا
عمودی ۴ سرود دست ‌جمعی کر
عمودی ۴ دوش‬‫‬‫ کتف
عمودی ۵ مرکز چک پراگ
عمودی ۵ از سیارات نپتون
عمودی ۵ مذکر‬‫ نر
عمودی ۶ پول ژاپن ین
عمودی ۶ نمازخانه مصلی
عمودی ۶ قلب قرآن‬‫ یاسین
عمودی ۷ از عناصر اربعه خاک
عمودی ۷ شهر قائم مقام فراهان
عمودی ۷ کوبیدن و نرم کردن‬‫ سودن
عمودی ۸ هنر هفتم سینما
عمودی ۸ عدد ترتیبی دوم
عمودی ۸ حرکت کننده‬‫ متحرک
عمودی ۹ جامه لباس
عمودی ۹ بنشن حبوبات
عمودی ۹ خورشید عالم تاب‬‫ هور
عمودی ۱۰ یکی از غذاهای شیرازی ربپلو
عمودی ۱۰ بازگشت رجعت
عمودی ۱۰ تصدیق روسی‬‫ دا
عمودی ۱۱ واحد سنجش سطح ار
عمودی ۱۱ ‬‫از گیاهان دارویی بلادن
عمودی ۱۱ یکدنده‬ لجوج
عمودی ۱۲ حرف خوردنی نون
عمودی ۱۲ کدو تنبل اج
عمودی ۱۲ نوعی خار یز
عمودی ۱۲ کافی بس
عمودی ۱۲ عدد پیشتاز یک
عمودی ۱۳ تکانه پالس
عمودی ۱۳ پادشاه بلند همت همام
عمودی ۱۳ گفت و گوی در گوشی نجوا
عمودی ۱۴ دختر پیغمبر (ص) زینب
عمودی ۱۴ مکتب ادبی پارناس
عمودی ۱۴ امر به نگریستن نگر
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی رضا سبحانی و تهیه‌کنندگی مجتبی امینی ساخته سال ۱۳۹۲ بهتهرانخوشامدید


جواب مرحله ۱۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در مثل به معنی اینکه با پول و رشوه و مانند آن کسی را تطمیع و راضی کردن سبیلکسیراچربکردن
افقی ۱ دیرینه و قدیم کهن
افقی ۲ گرز آهنین کوپال
افقی ۲ کسی‬‫ که در کاری یا شغلی پیشینه ای اندک دارد کمسابقه
افقی ۲ نجات دهنده منجی
افقی ۳ ‬‫گونه و نوع فن
افقی ۳ کوهه و خیزاب موج
افقی ۳ رشک و بدخواهی حسد
افقی ۳ مراد و مقصود کام
افقی ۳ ‬‫اعلامیه و نامه سرگشاده منشور
افقی ۴ بیماری که از یکی به دیگری سرایت ‬‫کند واگیر
افقی ۴ آن چه گذشته و از دست رفته مافات
افقی ۴ گرامی دارنده معز
افقی ۴ زینت رو مو
افقی ۵ سایه نسار
افقی ۵ شهری در استان مرکزی مامونیه
افقی ۵ اثری از جک لندن. تبطلا
افقی ۶ ‬‫گیسوی اسب یال
افقی ۶ سیر کوهی موسیر
افقی ۶ پایتخت فیلیپین
افقی ۶ اراده وعزم قوی.‬‫ مانیل
افقی ۷ گیجگاه شقیقه
افقی ۷ کنایه از مشتعل ساختن آتش فتنه و فساد دامنزدن
افقی ۷ در‬‫سفره صبحانه کنار کره مربا
افقی ۸ همچنین هم
افقی ۸ درخت تسبیح یسر
افقی ۸ آکنده‬ ‫ ولبریز سرشار
افقی ۸ پرستاری و مراقبت شخص بیمار تیمار
افقی ۹ چهره و سیما رخسار
افقی ۹ نیاز‬ ‫و حاجت ارب
افقی ۹ بینایی دید
افقی ۹ گفت وگو بحث
افقی ۹ زنده حی
افقی ۱۰ دردناک الیم
افقی ۱۰ اشتراک ‬‫روزنامه و مجله ابونمان
افقی ۱۰ قسمت کم عمق رودخانه و تالاب پایاب
افقی ۱۱ ‬‫گماشتن نصب
افقی ۱۱ از دانشمندان عهد خوارزمشاهی و معاصر با رازی که ‬‫کتاب «الاسباب و العلامات» را در علم طب و فن معالجه با استفاده ‬‫از معالجات بقراط و قانون ابن سینا و کتاب‌های دیگر تألیف کرد‬ نجیبالدینسمرقندی
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی رسول صدرعاملی و بازی‬‫ هنرمندانی همچون سام محمدپور، فرزانه کابلی و سیامک ‬‫اطلسی سمفونیتهران
عمودی ۲ سازمان تحقیقات هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا
عمودی ۲ ‬‫صمیمی و بی ریا مخلص
عمودی ۳ عدد وحدانیت یک
عمودی ۳ کفش لاستیکی گالش
عمودی ۳ از‬‫ میوه‌های معطر سیب
عمودی ۴ مخترع مشهور فرانسوی ملقب به پدر ‬‫سینما لومیر
عمودی ۴ به پا خاستن قیام
عمودی ۵ نوعی ماهی استخوانی که در دریای‬‫ خزر صید می شود کپور
عمودی ۵ آماده و فراهم میسر
عمودی ۶ تابه نان پزی ساج
عمودی ۶ باوقار و‬‫بزرگوار موقر
عمودی ۶ دندانه کلید اج
عمودی ۷ پهلوان یل
عمودی ۷ شن نرم و ریز ماسه
عمودی ۷ از رنگ های ‬‫پرطرفدار ابی
عمودی ۸ پشتیبان حامی
عمودی ۸ فرو رفتن و ناپدید شدن آفتاب یا ستاره غروب
عمودی ۹ شهر و دانشگاهی در انگلستان اکسفورد
عمودی ۹ ساختمان و سازنده اش بنا
عمودی ۱۰ از لوازم سفر چمدان
عمودی ۱۰ سنگ آسیاب اس
عمودی ۱۰ گلابی مل
عمودی ۱۱ خاک کوزه‬‫گری رس
عمودی ۱۱ خط کش مهندسی تی
عمودی ۱۱ ماهی در تابستان مرداد
عمودی ۱۲ ترس و‬‫پروا باک
عمودی ۱۲ مجالست همنشینی
عمودی ۱۳ گوشت بریان شده روی آتش کباب
عمودی ۱۳ وارسته ‬‫و رها ازاد
عمودی ۱۴ شماره رقم
عمودی ۱۴ رعد و آسمان غرش تندر
عمودی ۱۴ دنبال پس
عمودی ۱۵ آبادی‬‫ کوچک ده
عمودی ۱۵ آشکار و واضح مبین
عمودی ۱۵ سپیده دم بام
عمودی ۱۶ بیکار مانده معطل
عمودی ۱۶ خیره‬‫ ماندن تحیر
عمودی ۱۷ خانه وسرای منزل
عمودی ۱۷ عهد و پیمان میثاق
عمودی ۱۸ عمل و کردار کنش
عمودی ۱۸ ‬‫شهری در استان بوشهر اهرم
عمودی ۱۸ بیخ و بنیاد بن
عمودی ۱۹ حمله و یورش هجوم
عمودی ۱۹ جایز ‬‫و حلال مباح
عمودی ۲۰ اثری از لئون تولستوی نویسنده نامدار روسی نیرویتاریکی


جواب مرحله ۱۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دگرگون شدن انقلاب
افقی ۱ استانی در جنوب غربی فدراسیون ‬‫روسیه سامارا
افقی ۱ هادی و راهبر راهنما
افقی ۲ از فرمایشات گهربار مولای متقیان ‬‫حضرت علی (ع) درباره اهمیت و جایگاه روزه زکاتبدنروزهاست
افقی ۲ سوره قلب قرآن‬‫ کریم یاسین
افقی ۳ اندیشه و تصور ایده
افقی ۳ صبحانه نخورده ناشتا
افقی ۳ ابزار جنگ سلاح
افقی ۳ ‬‫جذاب و دلربا گیرا
افقی ۴ پایان بخش غذا دسر
افقی ۴ گرو گذاشته شده رهین
افقی ۴ از دیدن‬‫ امری غیرمنتظره تعجب کردن جاخوردن
افقی ۴ تیره شطرنجی مات
افقی ۵ حرف‬‫ انتخاب یا
افقی ۵ باب روز مد
افقی ۵ غارت و چپاول لاش
افقی ۵ عبودیت رق
افقی ۵ کاشف آلمانی ‬‫ویروس حصبه «کارل یوزف» ابرت
افقی ۵ رایحه بو
افقی ۶ گرانمایه و بزرگوار عزیز
افقی ۶ ‬‫کنایه از غضبناک گردیدن سرخشدن
افقی ۶ مرد بزرگ و بخشنده همام
افقی ۷ شکاف‬‫ در سنگ فت
افقی ۷ وام دهنده داین
افقی ۷ تلخ مر
افقی ۷ خزنده گزنده مار
افقی ۷ سربست کارخانه‬‫ اک
افقی ۷ طاقچه بالا رف
افقی ۸ شماره رقم
افقی ۸ فیلمی به کارگردانی محمدرضا خاکی و تهیه کنندگی داریوش بابائیان و ایفای نقش توسط‬‫ بازیگرانی همچون رضا یزدانی، پولاد کیمیایی، مصطفی‬‫ زمانی و الناز شاکردوست بویگندم
افقی ۸ نشان افتخار مدال
افقی ۸ خورشید هور
افقی ۹ بیم‬‫ و خوف هراس
افقی ۹ پیشانی بر زمین گذاشتن برای عبادت سجود
افقی ۹ جزیره‌ای در ‬‫حدود سراندیب رامین
افقی ۹ سازمان ملی هوا فضای آمریکا ناسا
افقی ۱۰ خندان‬‫ و زیباروی نیکرو
افقی ۱۰ این مثل هنگامی به کار می رود که فرد غیر قابل‬‫ اطمینان است و مکر و حیله‌ای در سر دارد، یعنی ظاهرا شخص ‬‫سالم و بی خطر به نظر می آید اما در موقع مناسب باطن بد خود‬‫ ر اآشکار می کند وخطر می‌آفریند ریگیدرکفشداشتن
افقی ۱۱ ایمان آوردن گرویدن
افقی ۱۱ میهمان‬‫ ایرمان
افقی ۱۱ از کسی چیزی خواستن با زاری و فروتنی‬ التماس
عمودی ۱ اثری از دکتر مصطفی رحیمی حقوقدان، نویسنده‬‫ و مترجم معاصر ایران ازادیوفرهنگ
عمودی ۲ از موسیقی‌دانان بنام عهد خسروپرویز نکیسا
عمودی ۲ ‬‫بیان کردن و روشن ساختن تقریر
عمودی ۳ توانا قادر
عمودی ۳ شهری در استان آذربایجان‬‫ غربی ماکو
عمودی ۴ تکه پارچه کهنه لته
عمودی ۴ اجرت و پاداش مزد
عمودی ۴ محرمانه و مخفی سری
عمودی ۵ سرچشمه حیات اب
عمودی ۵ پیداکننده رد و اثر کسی یا چیزی ردیاب
عمودی ۵ محبت‬‫ و دوستی ود
عمودی ۶ تنه و پیکر بدنه
عمودی ۶ همتای ژوپیتر زیوس
عمودی ۷ به مقصود رسیده نایل
عمودی ۷ ‬‫کشوری در آفریقا به مرکزیت نیامی نیجر
عمودی ۸ معروف سرشناس
عمودی ۸ ناطق و سخنگو گویا
عمودی ۹ بیرون رفته اوت
عمودی ۹ خجالت شرمندگی
عمودی ۱۰ حالت طبیعی بدن مزاج
عمودی ۱۰ عقل و فهم خرد
عمودی ۱۰ ‬‫مساوی عامیانه یر
عمودی ۱۱ سوز دل پردرد اه
عمودی ۱۱ کمانگیر باستانی ارش
عمودی ۱۱ انسان‬‫ و آدمی مردم
عمودی ۱۲ ثابت و پابرجا راسخقدم
عمودی ۱۲ عقاید ارا
عمودی ۱۳ مرکز نروژ اسلو
عمودی ۱۳ محال و‬‫ ناشدنی ناممکن
عمودی ۱۴ ستاره تارا
عمودی ۱۴ صف و رسته ردیف
عمودی ۱۵ برآمدگی در زمین‬‫ حدبه
عمودی ۱۵ درس نگارش انشا
عمودی ۱۶ حرف ندا ای
عمودی ۱۶ معمولی و بهنجار نرمال
عمودی ۱۶ قلب دل
عمودی ۱۷ ‬‫واحد تک‌یاخته گیاهی هاگ
عمودی ۱۷ درخت انگور تاک
عمودی ۱۷ واحد سرعت چرخبال نات
عمودی ۱۸ باد ملایم و خنک نسیم
عمودی ۱۸ جد اعلای پیامبر گرامی اسلام (ص) هاشم
عمودی ۱۹ مقسم و نگهبان آب میراب
عمودی ۱۹ آبادی کوچک روستا
عمودی ۲۰ متفکر و نویسنده‬‫ نامدار فرانسوی صاحب آثار دلپذیری همچون «زنبق سرخ» و‬‫« کتاب دوست من» اناتولفرانس


جواب مرحله ۱۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نمازی مستحبی نافله
افقی ۱ پستی و دنائت ناکسی
افقی ۱ موشواره برابر فارسی آن است موس
افقی ۲ نژاد ایرانی اریا
افقی ۲ جای ایستادن فروشنده در مغازه پاچال
افقی ۲ ‬‫گفت و گو مقال
افقی ۳ پیشوند نداری! بی
افقی ۳ ابزار کار مقنی کلنگ
افقی ۳ از رنگ‌های فرعی خاکستری
افقی ۴ گوشه جسم لبه
افقی ۴ هستی وجود
افقی ۴ کناره‌ها حوالی
افقی ۵ رنگ موی فوری مش
افقی ۵ آرزو هیوا
افقی ۵ ‬‫ضمیر بی حضور! او
افقی ۵ دشنام دادن سب
افقی ۶ دعای دست نماز قنوت
افقی ۶ از رهبران شوروی سابق استالین
افقی ۷ مقروض بدهکار
افقی ۷ خواهش کردن تمنا
افقی ۷ گریبان یقه
افقی ۸ عضو تامین‬ ‫غذای گیاه ریشه
افقی ۸ جاودانگی ابدیت
افقی ۸ دریایی در همسایگی خلیج همیشه فارس عمان
افقی ۹ ازافعال ربطی است
افقی ۹ درخت نوشابه! کولا
افقی ۹ هر یک از بخش های دوگانه ‬‫زمین که توسط خط استوا ایجاد می شوند نیمکره
افقی ۱۰ روزنامه‌ای پرتیراژ چاپ ژاپن یومیوری
افقی ۱۰ از اهرم‌های سه گانه زیر پای راننده کلاچ
افقی ۱۱ شکم‬‫پرست رس
افقی ۱۱ «جیب» تو خالی! جب
افقی ۱۱ ابزاری در دست قصاب کارد
افقی ۱۱ آخرین نازی هس
افقی ۱۲ همیشه مداوم
افقی ۱۲ ملیح نمکی
افقی ۱۲ بدگویی ادبی! هجو
افقی ۱۳ نگهبان البسه در حمام‌های‬‫ قدیمی جامهدار
افقی ۱۳ گل مظهر شهادت! لاله
افقی ۱۳ بی حس لس
افقی ۱۴ ظرف مرکب خوشنویسی دوات
افقی ۱۴ نام پسرانه فرنگی سیمون
افقی ۱۴ بلندمرتبه منیع
افقی ۱۵ شکل هندسی مورد علاقه‬‫ فراعنه! هرم
افقی ۱۵ خوار شمردن امری تهاون
افقی ۱۵ استانی در عراق‬ دیاله
عمودی ۱ از مهمترین شهرهای فلسطینی نشین اشغالی نابلس
عمودی ۱ اخوی برادر
عمودی ۱ مادربزرگ جده
عمودی ۲ کج اریب
عمودی ۲ پاک و مطهر قدیس
عمودی ۲ ابزار روسی جوش آوردن آب‬‫ سماور
عمودی ۳ قیمت فی
عمودی ۳ مبحثی گسترده در ریاضیات که حساب ساعتی نمونه بارزی از آن است همنهشتی
عمودی ۳ سازی بومی مناطق جنوبی کشور دمام
عمودی ۴ زینت‬‫ ناخن لاک
عمودی ۴ دچار هیجان شدیدی شده شوکه
عمودی ۴ عزت و احترام پیداکردن وجاهت
عمودی ۵ نوعی حلوا لو
عمودی ۵ حرف فاصله تا
عمودی ۵ نقصان کمبود
عمودی ۶ حالت انگشتان دست وقتی باز‬‫ باشند پنجه
عمودی ۶ حکایتگر راوی
عمودی ۶ شن نرم ماسه
عمودی ۷ شهر و فرودگاهی در ژاپن ناگویا
عمودی ۷ قطعه سیمانی پیش ساخته بلوک
عمودی ۷ دورویی ریا
عمودی ۸ حرف هشتم انگلیسی اچ
عمودی ۸ احبا دوستداران
عمودی ۸ زینت‬‫رو مو
عمودی ۹ قصر کاخ
عمودی ۹ بمبی بسیار مخرب اتمی
عمودی ۹ دسته حروفی با خواص ویژه در الفبای عربی یرملون
عمودی ۱۰ جنگ افزار سلاح
عمودی ۱۰ ابزار دریافت امواج رادیویی انتن
عمودی ۱۰ مغازه دکان
عمودی ۱۱ ‬‫خرس درختی کوالا
عمودی ۱۱ طلایه دار اعداد! یک
عمودی ۱۱ پهلوان یل
عمودی ۱۲ برابر مساوی
عمودی ۱۲ کارگر سرگذر عمله
عمودی ۱۲ پیشوند استمرار همی
عمودی ۱۳ کشتارگاه مقتل
عمودی ۱۳ وای اگر کاسه ای زیر آن باشد! نیمکاسه
عمودی ۱۳ ‬‫بوی ماندگی نا
عمودی ۱۴ بیماری تورم مفاصل واریس
عمودی ۱۴ سماروغ قارچ
عمودی ۱۴ بزرگوار جلیل
عمودی ۱۵ شیرینی خامه‌ای ابری شکل سلی
عمودی ۱۵ عریان برهنه
عمودی ۱۵ گسترش یافتن‬ توسعه


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.