پرش سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 141 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 142 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 143 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 144 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 145 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 146 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 147 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 148 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 149 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 150 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 151 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 152 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 153 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 154 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 155 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 156 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 157 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 158 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 159 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 160 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۱۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ غذای ایرانی و نوعی دمپختک استانبولیپلو
افقی ۱ ‬ ‫عیب و نقص‬ ‫ اک
افقی ۲ دیرنشین راهب
افقی ۲ سنجش قیاس
افقی ۲ واضح‬ ‫ مبرهن
افقی ۳ تکیه کلام خودستا منم
افقی ۳ شهری در‬ ‫استان مرکزی نراق
افقی ۳ برقرار، دایر‬ ‫ اباد
افقی ۴ ستون دروازه تیرک
افقی ۴ پرحرف وراج
افقی ۴ کلمه‬ ‫تصدیق‬ ‫ اری
افقی ۵ فزون‌خواهی از
افقی ۵ زندانی محبوس
افقی ۵ شهری در‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫ بناب
افقی ۶ همچنین نیز
افقی ۶ گازی که تنفس‬ ‫می‌کنیم هوا
افقی ۶ متارکه طلاق
افقی ۶ اسم آذری‬ اد
افقی ۷ دوست حبیب
افقی ۷ از نیروهای سه گانه دریایی
افقی ۷ ‬ ‫حدیث معروف نبوی‬ ‫ کسا
افقی ۸ دلبر و معشوق جانان
افقی ۸ از الفبای فارسی واو
افقی ۸ ‬ ‫کل و همگی‬ ‫ تمامی
افقی ۹ حجت و دلیل ایت
افقی ۹ آونگ پاندول
افقی ۹ ساحل‬ ‫ کران
افقی ۱۰ زیست، حیات زی
افقی ۱۰ خستگی ستوه
افقی ۱۰ ‬ ‫مخفف سیاه سیه
افقی ۱۰ بام زاگرس‬ ‫ دنا
افقی ۱۱ کاستی‌ها عیوب
افقی ۱۱ رؤیای دست نیافتنی‬ ‫‫کیمیاگران اکسیر
افقی ۱۱ از حروف مقطعه قرآن‬ ‫ یس
افقی ۱۲ کوچک، خرد ریز
افقی ۱۲ یاریگر ناصر
افقی ۱۲ خرمافروش‬ ‫ تمار
افقی ۱۳ وسیله ذوب لحیم هویه
افقی ۱۳ ماه قمری شوال
افقی ۱۳ گیاه سرشوی‬ ‫ سدر
افقی ۱۴ کشوری در امریکای جنوبی برزیل
افقی ۱۴ پول عربستان ریال
افقی ۱۴ اطراف‬ ‫ حومه
افقی ۱۵ چهره رو
افقی ۱۵ دانشی که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین به منظور‬ ‫حفاظت از اکوسیستم‌ها، زیستگاه‌ها و گونه‌های زیستی می‌پردازد‬ زیستشناسیبقا
عمودی ۱ اثر اقبال لاهوری ارمغانحجاز
عمودی ۱ فرمان همه پرسی از وظایف و اختیارات ... است‬ ‫ رهبر
عمودی ۲ پسوند شباهت سان
عمودی ۲ ضد زشتی زیبایی
عمودی ۲ واحد پول مشترک اروپا‬ ‫ یورو
عمودی ۳ افترا تهمت
عمودی ۳ زیور زینت
عمودی ۳ گرامی و ارجمند‬ ‫ عزیز
عمودی ۴ ماه سریانی اب
عمودی ۴ دریا یم
عمودی ۴ آش با
عمودی ۴ عدد عنقا سی
عمودی ۴ بی‌شرم‬ ‫ هیز
عمودی ۵ پاره‌ای از گوشت شرحه
عمودی ۵ یکی از سیاره‌های منظومه شمسی نپتون
عمودی ۵ پارچه شلواری محکم‬ لی
عمودی ۶ پشه بق
عمودی ۶ بنفش پررنگ کبود
عمودی ۶ اراذل‬ ‫ اوباش
عمودی ۷ پایتخت جهانی موسیقی وین
عمودی ۷ معکوس وارونه
عمودی ۷ شکل، چهره‬ ‫ صورت
عمودی ۸ فرهنگ لغت فرانسه لاروس
عمودی ۸ خاطر یاد
عمودی ۸ زینت دادن‬ ‫ ارایش
عمودی ۹ سمت چپ یسار
عمودی ۹ در ایران این پرنده بومی گیلان و مازندران، جلگه خوزستان و سیستان‬ ‫است طاووسک
عمودی ۹ گودال‬ ‫ لان
عمودی ۱۰ غذای محلی تبریز قابلی
عمودی ۱۰ فهرست لیست
عمودی ۱۰ نت یکی مانده به آخر‬ ‫ لا
عمودی ۱۱ شگرد کار لم
عمودی ۱۱ تبهکاری جنایت
عمودی ۱۱ ‬ ‫هیزم‬ هیمه
عمودی ۱۲ بیماری مسری وبا
عمودی ۱۲ سفید آذری اق
عمودی ۱۲ زوبین مک
عمودی ۱۲ مهمترین خدای مصر باستان را
عمودی ۱۲ زنده جاوید حی
عمودی ۱۳ یک ساز قدیمی که بیش از یک هزار سال قدمت دارد رباب
عمودی ۱۳ چاقوی آشپزخانه کارد
عمودی ۱۳ ته‌نشین مواد رسوب
عمودی ۱۴ به پارچه و لباس می‌زنند تا اتوگیر شود اهار
عمودی ۱۴ آبی کم‌رنگ اسمانی
عمودی ۱۴ آزرده دمق
عمودی ۱۵ مقابل تیزی کندی
عمودی ۱۵ گروهی از خزندگان مهره‌دار که بیش از ۱۶۰ میلیون سال حاکم اکوسیستم‌های زمین بودند دایناسورها


جواب مرحله ۱۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کتاب معروف عطاملک ‬‫جوینی تاریخجهانگشا
افقی ۱ به معنی بگو‬‫ قل
افقی ۲ به هم سائیده شده مماس
افقی ۲ پدر والد
افقی ۲ ‬‫صورت مهیب و ترسناک‬‫ هیولا
افقی ۳ خودروی فرانسه رنو
افقی ۳ امر به‬‫ نواختن نواز
افقی ۳ سنگربندی‬‫ لاین
افقی ۴ خدای هندو راما
افقی ۴ وسیله‌ای است‬‫ ‬‫برای روشنایی چراغ
افقی ۴ جاده‬‫ راه
افقی ۵ امر از زیستن زی
افقی ۵ راه سخت و پر‬‫پیچ و خم در کوه گردنه
افقی ۵ چند وارث‬‫ وراث
افقی ۶ مخفف از آن زان
افقی ۶ کوزه سبو
افقی ۶ الهه ‬‫جنگ مریخ
افقی ۶ سایه‬‫ نش
افقی ۷ جمع درس دروس
افقی ۷ گزینش انتخاب
افقی ۷ ‬‫اندیشه‬‫ رای
افقی ۸ گزافه گویی اغراق
افقی ۸ گازی که تنفس‬‫ می‌کنیم هوا
افقی ۸ پهلوان یونان‫ هرکول
افقی ۹ گلی خوشبو یاس
افقی ۹ نامه نوشتن مکاتبه
افقی ۹ ‬‫نوعی خودرو‬‫ لادا
افقی ۱۰ مساوی یر
افقی ۱۰ خواربارفروش بقال
افقی ۱۰ ‬‫جایز روا
افقی ۱۰ ریشه‬‫ بیخ
افقی ۱۱ عملی به جای وضو تیمم
افقی ۱۱ برانگیختن تهییج
افقی ۱۱ مانع آب‬ ‫ سد
افقی ۱۲ غمگین، افسرده پکر
افقی ۱۲ زردک هویج
افقی ۱۲ خانه چوبی‬ ‫ تارم
افقی ۱۳ تباهی‌ها خلال
افقی ۱۳ شغل‌ها امور
افقی ۱۳ ضربه با پا ‫ لگد
افقی ۱۴ جعبه جنازه تابوت
افقی ۱۴ فکر ایده
افقی ۱۴ گرانیت‬ ‫ خارا
افقی ۱۵ سعی هم
افقی ۱۵ بنایی زیارتی در ۴۵ کیلومتری شهرستان لردگان‬ امامزادهمحمد
عمودی ۱ فرایند توزیع کردن اداره تصمیم‌گیری به طور نزدیکتر به مردم تمرکززدایی
عمودی ۱ جاافتاده و‬ ‫‫وزین‬ ‫ پخته
عمودی ۲ بی خطر امن
عمودی ۲ لقب ابوبکر یارغار
عمودی ۲ حرف‬ ‫ کلام
عمودی ۳ شهری در استان کرمان راور
عمودی ۳ تازه رسیده نورس
عمودی ۳ خاک‬ ‫ تراب
عمودی ۴ از حروف مقطعه قرآن یس
عمودی ۴ گندم اگ
عمودی ۴ پسوند شباهت سا
عمودی ۴ ویتامینی در عدس بی
عمودی ۴ درفش‬ ‫ لوا
عمودی ۵ متقارب همرس
عمودی ۵ ظرف آب مسافرتی قمقمه
عمودی ۵ مضمون‬ ‫ تم
عمودی ۶ از غلات جو
عمودی ۶ مردمان صاحب ادب و فرهنگ ادبا
عمودی ۶ نخ‌های سست پشمین یا پنبه کاموا
عمودی ۷ کلمه تنبیه هان
عمودی ۷ درخت جوان نونهال
عمودی ۷ کبوتر صحرایی‬ ‫ یمام
عمودی ۸ درختچه‌ای از تیره گل‌سرخیان الوچه
عمودی ۸ میوه‌ای شیرین توت
عمودی ۸ روا داشتن‬‬ ‫ تجویز
عمودی ۹ بی‌چیز ندار
عمودی ۹ مکالمه با تلفن مخابره
عمودی ۹ نوعی تن‌پوش‬‬ ‫ ردا
عمودی ۱۰ آواره و در به در زاورا
عمودی ۱۰ ذات و وجود هویت
عمودی ۱۰ ضربه سر‬ ‫ هد
عمودی ۱۱ مخفف شاه شه
عمودی ۱۱ مقابل‬ ‫آشنا غریبه
عمودی ۱۱ نسیم سرد‬ ایاز
عمودی ۱۲ گروه مردم چادرنشین ایل
عمودی ۱۲ صدای درد اخ
عمودی ۱۲ وظیفه و عمل رل
عمودی ۱۲ صدای دریدن پارچه جر
عمودی ۱۲ آوندی سفالین و دسته‌دار خم
عمودی ۱۳ ارث برنده وارث
عمودی ۱۳ پلکان زین رکاب
عمودی ۱۳ کشتیبان ملاح
عمودی ۱۴ زاج سیاه قلیا
عمودی ۱۴ چین خوردگی زمین ناودیس
عمودی ۱۴ سرد نیست گرم
عمودی ۱۵ فیلمی از شهروز شکورزاده لانه
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم زمهریر شیلاخداداد


جواب مرحله ۱۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مادر مام
افقی ۱ جود و کرم بسیار حاتمبخشی
افقی ۱ سست و شل لق
افقی ۲ سیاره‌ای در منظومه شمسی ونوس
افقی ۲ غیر سایر
افقی ۲ آرزو می ­کنیم عاقبت همه ما این‬‫گونه باشد بهخیر
افقی ۳ می گویند گرفتنی است نه دادنی! حق
افقی ۳ ماده میکروب کش فرمل
افقی ۳ تلفظ فرنگی یعقوب یاکوب
افقی ۴ اتاق وسیع و زیبا دلباز
افقی ۴ ‬‫انگشتی در دست سبابه
افقی ۴ تیراندازی رمی
افقی ۵ شیطان اهرمن
افقی ۵ قله‌ای مرتفع درفلات ایران دنا
افقی ۵ از توابع هرمزگان گچین
افقی ۶ گیاه شیرین! نبات
افقی ۶ چه‬‫بسیار بسی
افقی ۶ راهرو دهلیز
افقی ۷ خودپسندی کبر
افقی ۷ نویسنده انگلیسی «رنگین کمان» لارنس
افقی ۷ مولد برق خودرو دینام
افقی ۸ علامت جمع ها
افقی ۸ ثریا خوشهپروین
افقی ۸ حالا نک
افقی ۹ از ‬‫شرکتهای بین المللی صنعت ارتباطات تلکام
افقی ۹ الباقی مانده
افقی ۹ پسوند بافتن باف
افقی ۱۰ رودخانه پرآب خوزستان کارون
افقی ۱۰ بالاپوش ردا
افقی ۱۰ کشور‬‫ دارایی! مالی
افقی ۱۱ علامت تجارتی کالا مارک
افقی ۱۱ نوعی مدار الکترونیکی سری
افقی ۱۱ اندرزها نصایح
افقی ۱۲ مقر اروپایی سازمان ملل ژنو
افقی ۱۲ پول قدما معادل‬‫ چهار شاهی عباسی
افقی ۱۲ صدارت وزارت
افقی ۱۳ امتداد دادن تمدید
افقی ۱۳ پس از پشتک می‌­زنند! وارو
افقی ۱۳ مخفف اگر ار
افقی ۱۴ درختی با چوبی محکم و مرغوب ابنوس
افقی ۱۴ ‬‫‬‫شهر و تیم فوتبال فرانسوی اوسر
افقی ۱۴ از توابع مرکزی تفرش
افقی ۱۵ دهان پرنده نک
افقی ۱۵ ریز برگه میکروفیش
افقی ۱۵ صفت سرو‬ سهی
عمودی ۱ خداپرست موحد
عمودی ۱ بوی خوش نکهت
عمودی ۱ موهای پلک چشم مژگان
عمودی ۲ این حادثه در سال ۱۸۷۷ میلادی منجر به استقلال یوگسلاوی‬‫ و بلغارستان از حکومت عثمانی گردید انقلاببالکان
عمودی ۲ مدافع فوتبالی بک
عمودی ۳ درخت انگور مو
عمودی ۳ ربیع بهار
عمودی ۳ رنگدانه هویج کاروتن
عمودی ۴ نمایندگی کنسول سفارت
عمودی ۴ ‬‫به این جزیره لقب پایانه نفتی کشورمان را داده اند خارک
عمودی ۴ مظهر نرمی موم
عمودی ۵ جنگ و نبرد رزم
عمودی ۵ مارکی برای دوربین عکاسی‬‫ روسی لومو
عمودی ۵ لنز عدسی
عمودی ۶ بیماری تنگی نفس اسم
عمودی ۶ کفن دزد نباش
عمودی ۶ مقابل «سببی» نسبی
عمودی ۷ از علمای هندسه در قرن ششم و هفتم قبل از‬‫ میلاد تالس
عمودی ۷ به هم پیوسته سرهم
عمودی ۷ رد یاب الکترونیکی رادار
عمودی ۸ پیشوند استمرار می
عمودی ۸ عجم زنده کردم ... بدینپاریس
عمودی ۸ تكرار حرف سی‌ام وو
عمودی ۹ کباب‬‫شده بریان
عمودی ۹ غربال سرند
عمودی ۹ پیامبر زیبا رو یوسف
عمودی ۱۰ دایر و برقرار اباد
عمودی ۱۰ کسی را با چوبدستی زدن ودان
عمودی ۱۰ جواب مثبت اری
عمودی ۱۱ کانال تلویزیونی شبکه
عمودی ۱۱ ‬‫تحفه هدیه
عمودی ۱۱ صورتها صور
عمودی ۱۲ به یکباره یهو
عمودی ۱۲ «عروس» آذری گلین
عمودی ۱۲ نفت سیاه مازوت
عمودی ۱۳ جاسوس خبرچین
عمودی ۱۳ ضروری، لازم بایا
عمودی ۱۳ صدای پنچری! فس
عمودی ۱۴ شلوار‬‫جین لی
عمودی ۱۴ دماسنج است و اختراع گالیله در ۱۵۹۳ میلادی میزانالحراره
عمودی ۱۵ نشانه ها قراین
عمودی ۱۵ بسنده مکفی
عمودی ۱۵ کمک غذایی متنوع‬ ترشی


جواب مرحله ۱۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تسلیم به خواست و مشیت الهی شدن رضابهقضادادن
افقی ۱ محکم‬‫ بودن استحکام
افقی ۲ کوشیدن و کار کردن ورزیدن
افقی ۲ فیلمی از کیومرث پوراحمد‬‫ محصول ۱۳۷۱ شرم
افقی ۲ کار آماده شده مهیا
افقی ۲ توانایی یارا
افقی ۳ گیسوی اسب‬‫ یال
افقی ۳ نخست اول
افقی ۳ مراد و مقصود کام
افقی ۳ واجب و ضروری لازم
افقی ۳ طریق راه
افقی ۴ مایه‬ ‫حیات اب
افقی ۴ ناآرام و بی‌قرار بیتاب
افقی ۴ ستایش و تمجید مدح
افقی ۴ پاکیزه تمیز
افقی ۴ ضمیر‬‫ وزین من
افقی ۵ متحیر ماندن بهت
افقی ۵ قطار راه آهن ترن
افقی ۵ آماس ورم
افقی ۵ شعله آتش الاو
افقی ۶ شریف و ارجمند والا
افقی ۶ گروه فوج
افقی ۶ همه هر
افقی ۶ شهر و دریاچه‌ای در ‬‫ترکیه وان
افقی ۶ از شیرین‌کاری‌های ورزش ژیمناستیک وارو
افقی ۷ جای نور‬‫ و روشنایی منار
افقی ۷ مقام و اعتبار ارج
افقی ۷ به رنگ گل سرخ گلی
افقی ۷ از سبزیجات پیچ‬‫دار کلم
افقی ۸ اندازه قد
افقی ۸ داد و فریاد هوار
افقی ۸ رمان‌نویس مشهور فرانسوی با اثر‬‫ «دور دنیا در هشتاد روز» ورن
افقی ۸ مردد بودن دودلی
افقی ۸ از غصه مردن دق
افقی ۹ همه ‬‫را فرا گیرنده عام
افقی ۹ وقت و هنگام زمان
افقی ۹ شکاف و رخنه ترک
افقی ۹ بی گناه بری
افقی ۹ ساز‬‫ تیره تار
افقی ۱۰ سمت راست یمین
افقی ۱۰ بسیار مهربان ودود
افقی ۱۰ تخیل و پنداشت وهم
افقی ۱۰ ‬‫جست و جو و کنجکاوی کردن استقرا
افقی ۱۱ هوشیاری تیزهوشی
افقی ۱۱ از هنرمندان‬‫ تئاتر و سینمای ایران با ایفای نقش در فیلم‌هایی همچون‬‫ «سناتور» و «راز گل شب‌بو» بیژنامکانیان
عمودی ۱ اثری از کارولی کیسفالودی نمایش‌نامه نویس‬‫ مجارستانی رویاوواقعیت
عمودی ۲ سکه زننده ضراب
عمودی ۲ صیاد دامی
عمودی ۳ زمان بی‌آغاز ازل
عمودی ۳ زورق‬‫ کوچک تخته‌ای بلم
عمودی ۳ یار صندلی میز
عمودی ۴ حرف فقدان بی
عمودی ۴ ایراد و عذر‬‫ نابه‌جا بهانه
عمودی ۴ پاسخ منفی نه
عمودی ۵ راهنمایی کردن هدایت
عمودی ۵ شهرستانی در‬‫ جنوب استان فارس اوز
عمودی ۶ دعای دست خواندن در رکعت دوم‬‫ نماز قنوت
عمودی ۶ از یاد رفته فراموش
عمودی ۷ نردبان لاتو
عمودی ۷ سخاوت و جوانمردی رادی
عمودی ۸ غذای ‬‫سنتی اش
عمودی ۸ ثابت و پایدار برجا
عمودی ۸ تازه نو
عمودی ۹ پی بردن درک
عمودی ۹ چهره رو
عمودی ۹ خرس‬‫ فلکی دب
عمودی ۱۰ رهبر و پیشوا امام
عمودی ۱۰ دوری گزیدن از وطن هجرت
عمودی ۱۱ گرد و‬‫ دایره مانند مدور
عمودی ۱۱ کشوری در اروپا به مرکزیت اسلو نروژ
عمودی ۱۲ رطوبت‬‫ نم
عمودی ۱۲ آزاده حر
عمودی ۱۲ دیرینه و قدیم کهن
عمودی ۱۳ دانه خوشبو هل
عمودی ۱۳ زاینده و پدید‬‫آورنده مولد
عمودی ۱۳ بنده و جنابعالی ما
عمودی ۱۴ نشان‌ها و علامت‌ها ایات
عمودی ۱۴ پیامبر‬‫ شکیبا ایوب
عمودی ۱۵ تشکیلات سازمان
عمودی ۱۵ نیک دریابنده دراک
عمودی ۱۶ خواست و‬‫ رغبت میل
عمودی ۱۶ عبادتگاه مسیحیان کلیسا
عمودی ۱۷ زنده حی
عمودی ۱۷ از آهنگ‌های قدیم‬‫ موسیقی ایرانی زاولی
عمودی ۱۷ جسم و کالبد تن
عمودی ۱۸ شغل و حرفه کار
عمودی ۱۸ قرض‬‫ وام
عمودی ۱۸ پرهیزگار تقی
عمودی ۱۹ بزرگ‌ترین اقیانوس جهان ارام
عمودی ۱۹ ثروتمند دارا
عمودی ۲۰ عنوانی برای ماه مبارک رمضان ماهنزولقران


جواب مرحله ۱۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک کشورمان که چندی قبل به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال تهران انتخاب شد بهرامافشارزاده
افقی ۲ ‬‫هزار عرب الف
افقی ۲ گیاه شیرین! نبات
افقی ۲ آرزوها امال
افقی ۳ نام پسرانه عربی عبود
افقی ۳ مزدور اجیر
افقی ۳ قیمت بها
افقی ۴ بالین بستر
افقی ۴ جان فدای میهن سرباز
افقی ۴ همدم قرین
افقی ۵ یازده! اا
افقی ۵ واحد یکتا
افقی ۵ ‬‫سرچشمه منشا
افقی ۵ الگوی روز مد
افقی ۶ شاغل در رشته ورزشی دو دونده
افقی ۶ سرپرست ولی
افقی ۶ جار و جنجال هیاهو
افقی ۷ عدسی مقعر کاو
افقی ۷ اعضای کابینه وزرا
افقی ۷ خورشتی که‬ ‫با گوشت ریزکرده درست شود قیمه
افقی ۸ درخت این گل اگر در نارنجستان کاشت شود تا ۶ متر قد می‌کشد کاملیا
افقی ۸ مطابق با سلیقه ایدهال
افقی ۹ ‬‫سست و ضعیف فاتر
افقی ۹ مسیحی ترسا
افقی ۹ جسد مردار لاش
افقی ۱۰ رانده شده از درگاه خداوند ابلیس
افقی ۱۰ لابیرنت ماز
افقی ۱۰ طریقه و روش وتیره
افقی ۱۱ حرف همراهی! با
افقی ۱۱ عضو‬‫ بدن و خودرو! دنده
افقی ۱۱ درس نوشتنی املا
افقی ۱۱ روده درازی! ور
افقی ۱۲ احمق و کودن لوده
افقی ۱۲ بی خطر بودن ایمنی
افقی ۱۲ ته‌نشین شونده راسب
افقی ۱۳ چروک پیشانی یرا
افقی ۱۳ میوه‬‫ پرخاصیت گرمسیری انبه
افقی ۱۳ صوت تصدیق بی‌ادبانه! اهان
افقی ۱۴ خطر کردن ریسک
افقی ۱۴ از محصولات جدید شرکت ایران خودرو رانا
افقی ۱۴ ارزش و اعتبار‬‫ شان
افقی ۱۵ به مطالعه ساختار بیرونی و ظاهری اندام‌ها و اعضای گیاهان و نحوه نمو آنها می‌پردازد‬ مورفولوژیگیاهی
عمودی ۱ کاغذی به شکل مربع که بر روی آن کمانی از نی چسبانده و به کمک دنباله‌ای با نخ هنگام جریان هوا برای بازی و‬‫ سرگرمی به هوا پرواز می دهند بادبادک
عمودی ۱ از موآراها بابلیس
عمودی ۲ دانه معطر که خاصیت اکسپکتورانت دارد هل
عمودی ۲ سازمان اطلاعات و امنیت کشوری‬‫ رژیم ستمشاهی ساواک
عمودی ۲ یقین قلبی باور
عمودی ۳ بلندی مرتبه رفعت
عمودی ۳ نمازهای مستحبی روزانه نوافل
عمودی ۳ شفابخش بیمار دارو
عمودی ۴ قاصد برید
عمودی ۴ سفره غذا مایده
عمودی ۴ مساوی‬‫ یر
عمودی ۵ لیست غذای رستوران منو
عمودی ۵ پیر شدن کهولتسن
عمودی ۵ دریغ و حسرت اسف
عمودی ۶ وضو گرفتن ابدست
عمودی ۶ تحت زیر
عمودی ۶ آشی که هنگام دندان درآوردن کودک می‬‫پزند دانکو
عمودی ۷ نت میانی! فا
عمودی ۷ جوجه تیغی راورا
عمودی ۷ ترسناک مهیب
عمودی ۸ عجله کردن شتاب
عمودی ۸ نفی عرب لا
عمودی ۸ حرف فاصله تا
عمودی ۸ کسی که چهره زیبایی همچون ماه‬‫ دارد مهرو
عمودی ۹ خالق بهارستان جامی
عمودی ۹ کم قیمت ارزان
عمودی ۹ موتورسیکلت دودزای روسی اژ
عمودی ۱۰ مشاور رایزن
عمودی ۱۰ دلداده لبنی قیس
عمودی ۱۰ وسطی میانی
عمودی ۱۱ سوره ۳۹ قرآن‬‫ کریم زمر
عمودی ۱۱ لقب شیخ شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی از فقهای بزرگ شیعه در قرن ۸ قمری شهیداول
عمودی ۱۱ عامل تکثیر‬‫ قارچ‌ها هاگ
عمودی ۱۲ یک و یک! اا
عمودی ۱۲ زاویه ۹۰ درجه قایمه
عمودی ۱۲ ستاره تارا
عمودی ۱۳ معشوق و محبوب دلبر
عمودی ۱۳ مقیمان اهالی
عمودی ۱۳ درس نوشتنی انشا
عمودی ۱۴ هیزم هیمه
عمودی ۱۴ فرهنگ لغات‬‫ فرانسه لاروس
عمودی ۱۴ سودای ناله! اه
عمودی ۱۵ آونگ پاندول
عمودی ۱۵ وظیفه این نیرو تامین امنیت شهرها بوده‬ شهربانی


جواب مرحله ۱۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهر کباب! بناب
افقی ۱ راحتی، سکون ارامش
افقی ۱ ‬‫به هم ساییده شده‬‫ مماس
افقی ۲ آسانی سهولت
افقی ۲ عبور کالا از کشور‬‫ ترانزیت
افقی ۳ حرف استثنا جز
افقی ۳ رنج الم
افقی ۳ ضبط ‌صوت‬‫ ‬‫قابل حمل واکمن
افقی ۳ مهمترین خدای مصر‬‫ باستان‬‫ را
افقی ۴ سیاست تبعیض نژادی اپارتاید
افقی ۴ یازده!‬‫ اا
افقی ۴ وسیله بافتن قالی‬‫ دار
افقی ۵ ننر لوس
افقی ۵ در بازار بورس معامله ‬‫می‌شود سهام
افقی ۵ شاخه تازه درخت جوانه
افقی ۶ بی‌حرکت ایستا
افقی ۶ دادنی با وعده وعید
افقی ۶ ‬‫‬‫همنشین‬‫ ندیم
افقی ۷ به فرمایش پیغمبر اکرم (ص)‬ ‫... نگهبان و امانتدار اموال شوهرش‬‫ است و در این باره مسئولیت دارد زن
افقی ۷ ‬‫ملت مسلمان امت
افقی ۷ مشهور بنام
افقی ۷ آینده‬‫ اتی
افقی ۸ کاشف هیدروژن‬‫ هنریکاوندیش
افقی ۹ هر چیز بد و زشت انر
افقی ۹ طریقه‬‫ نوشتن کلمات املا
افقی ۹ فیلم استیون‬‫ اسپیلبرگ هاک
افقی ۹ رایحه‬‫ بو
افقی ۱۰ روزگارها ایام
افقی ۱۰ وقت و هنگام موسم
افقی ۱۰ نافرمان‬‫ متمرد
افقی ۱۱ سیاهه فهرست
افقی ۱۱ کنداب خلیج
افقی ۱۱ پول خرد هند‬‫ انه
افقی ۱۲ کمند تله
افقی ۱۲ نشانه اسم مصدر ار
افقی ۱۲ آیین قبل از عروسی‬‫ حنابندان
افقی ۱۳ حرف ندا ای
افقی ۱۳ وسیله بازی و سرگرمی در پارک‌ها سرسره
افقی ۱۳ قربانگاه مکه منا
افقی ۱۳ سایه‫ نش
افقی ۱۴ اهلی شده دستاموز
افقی ۱۴ آخرین خلیفه عباسی‬‫ معتصم
افقی ۱۵ باران کم نمنم
افقی ۱۵ سرپوش خان‌ها مقنعه
افقی ۱۵ واضح، تابناک‬ روشن
عمودی ۱ ناروا و اشتباه بیجا
عمودی ۱ خسته و کوفته شدن‬‫ ازپاافتادن
عمودی ۲ نوعی کشتی هوایی که با گاز هیدروژن پر شده و به پرواز در می‌آید زپلین
عمودی ۲ ‬‫‬‫پوچ‌گرایی‬‫ نیهلیسم
عمودی ۳ پایه اس
عمودی ۳ قبیله صدر اسلام اوس
عمودی ۳ مرکز زیمبابوه هراره
عمودی ۳ جثه و اندام‬‫ تن
عمودی ۴ باغ پرگل و گیاه بهارستان
عمودی ۴ فلزی که قرار بود طلا شود مس
عمودی ۴ نام پسر حضرت نوح (ع)‬‫ سام
عمودی ۵ واحد اختلاف سطح الکتریکی ولت
عمودی ۵ فرماندهان امرا
عمودی ۵ خانه چوبی‬‫ تارم
عمودی ۶ خالص‌ترین کربن الماس
عمودی ۶ جانشین وضو تیمم
عمودی ۶ آیین‌ها‫ رسوم
عمودی ۷ برهنه رت
عمودی ۷ ناگهانی یهو
عمودی ۷ قطعه گل خشک شده کلوخ
عمودی ۷ روزی‬‫ رزق
عمودی ۸ اثری از ارنست همینگوی‬‫ وداعبااسلحه
عمودی ۹ ازانجیل‌ها متا
عمودی ۹ بهشت مینو
عمودی ۹ کاشتنی‬‫ ‫انفجاری مین
عمودی ۹ همراهی عرب‬ مع
عمودی ۱۰ همدستان شرکا
عمودی ۱۰ بذر، هسته دانه
عمودی ۱۰ توده مردم جامعه
عمودی ۱۱ نشانه، هدف اماج
عمودی ۱۱ همیشه مدام
عمودی ۱۱ دختر عرب بنت
عمودی ۱۲ جمع منت منن
عمودی ۱۲ جنگل درخت ون
عمودی ۱۲ بازیگر خانم «زندگی جای دیگری است» (۱۳۹۳) یکتاناصر
عمودی ۱۳ میخوش مز
عمودی ۱۳ برادر داداش
عمودی ۱۳ پسوند دارندگی مند
عمودی ۱۳ تاک مو
عمودی ۱۴ ترکیب سیمان با پنبه نسوز ایرانیت
عمودی ۱۴ دلیل و حجت برهان
عمودی ۱۵ فیلم فریدون جیرانی ستارهمیشود
عمودی ۱۵ امر به نشستن نشین


جواب مرحله ۱۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پیشوای مسیحی اسقف
افقی ۱ پشیمانی‬‫ ندامت
افقی ۱ دست و روی را به خاک‬‫ مالیدن به جای وضو‬‫ تیمم
افقی ۲ مهمانی ازدواج ولیمه
افقی ۲ نام تجاری‬‫ نوعی سس فلفل تند‬‫ تاباسکو
افقی ۳ گرداگرد دهان نس
افقی ۳ سازمان‬‫ اقتصادی منطقه‌ای اکو
افقی ۳ دوست‬‫ ‬‫نااهل ناباب
افقی ۳ پسوند دال بر زمان‬‫ ان
افقی ۴ مرکز نپال کاتماندو
افقی ۴ خمره بزرگ هب
افقی ۴ ‬‫سیره‬‫ سنت
افقی ۵ طرف سوی
افقی ۵ ورزش توپ و چوگان‬‫ هاکی
افقی ۵ یک نوع سالاد‬‫ الویه
افقی ۶ در روی آن حرکت می‌کند پاشنه
افقی ۶ ‬‫کیسه‌کش حمام دلاک
افقی ۶ آتشکده عهد ‬‫ساسانی‬‫ برزو
افقی ۷ هنوز انگلیسی یت
افقی ۷ پسوند‬ ‫آلودگی گین
افقی ۷ سمت چپ یسار
افقی ۷ بازداشتن‬‫ از انجام کار ناشایست‬‫ نهی
افقی ۸ مدافع وسط آرژانتینی‬‫ روبرتوایالا
افقی ۹ اغما کما
افقی ۹ نوشتن با ماشین تحریر‬‫ تایپ
افقی ۹ فراموشی نسی
افقی ۹ زبان برنام ‌نویسی‬‫‬‫ سی
افقی ۱۰ خودمان را در آن می‌بینیم اینه
افقی ۱۰ پیکر قالب
افقی ۱۰ درخشش و برق‌زدگی تلالو
افقی ۱۱ جاهل نادان
افقی ۱۱ نقل کننده ناقل
افقی ۱۱ مابین‬‫ وسط
افقی ۱۲ مخفف گناه گنه
افقی ۱۲ حرف نفرت اف
افقی ۱۲ با روی کار آمدن این سلسله، جشن نوروز با‬‫گستردگی بیشتری برگزار شد‬‫ سامانیان
افقی ۱۳ علاقه ود
افقی ۱۳ یکی از شهرهای غربی و مراکز استانی ایلام
افقی ۱۳ ارغنون ارگ
افقی ۱۳ مذکر‬‫ نر
افقی ۱۴ کارکرد راندمان
افقی ۱۴ جانوری که بدنش در داخل صدف قرار دارد‬‫ حلزون
افقی ۱۵ هر چیز سبک و کم وزن و مختصر ورام
افقی ۱۵ یورش تهاجم
افقی ۱۵ پیشکش‬ هدیه
عمودی ۱ همین دم اینک
عمودی ۱ یکی از گل‌های باغی که با آنکه بومی مناطق گرمسیر است، آب و ‬‫هوای خنک را بیشتر دوست دارد‬‫ پیچکانگورو
عمودی ۲ دریچه هوا در موتور اتومبیل ساسات
عمودی ۲ پیشکسوت زورخانه‬‫ میاندار
عمودی ۳ شناگر زیبا قو
عمودی ۳ زاد توش
عمودی ۳ طرد شده رانده
عمودی ۳ بوی کهنگی‬‫ نا
عمودی ۴ مرغ آتشی فلامینگو
عمودی ۴ بخار دهان ها
عمودی ۴ انسان‬‫ ادم
عمودی ۵ کمیت یکا
عمودی ۵ شکوه هیبت
عمودی ۵ خوابیده‬‫ نایم
عمودی ۶ الگو نمونه
عمودی ۶ شهری در استان مرکزی نراق
عمودی ۶ دشت بلند‬‫ فلات
عمودی ۷ عدد دو رقمی ده
عمودی ۷ عدل داد
عمودی ۷ نوعی دیگ تیان
عمودی ۷ پول خرد هندی‬‫ انه
عمودی ۸ هسته سلول‬‫ نوکلیوپلاسم
عمودی ۹ از انجیل‌ها متا
عمودی ۹ قانون چنگیز یاسا
عمودی ۹ پایداری بقا
عمودی ۹ آیین زیارت کعبه‬‫‫ حج
عمودی ۱۰ ظرف سرخ کردنی تابه
عمودی ۱۰ ‬ موجود کاین
عمودی ۱۰ آکنده و پر لمالم
عمودی ۱۱ پدر بابا
عمودی ۱۱ مستقیم راست
عمودی ۱۱ پول خارجی ارز
عمودی ۱۲ در پارک بجویید تاب
عمودی ۱۲ عنچه صورت لب
عمودی ۱۲ پایتخت کشور آفریقایی مالاوی لیلونگوه
عمودی ۱۳ تصدیق فرنگی یس
عمودی ۱۳ یکی از سرداران سپاه ایران در زمان اشکانیان سورنا
عمودی ۱۳ غمگین اسی
عمودی ۱۳ چوب خوشبو ند
عمودی ۱۴ ماشینی کردن مکانیزه
عمودی ۱۴ پادشاه سلطان
عمودی ۱۵ پایتخت اروگوئه مونتهویدیو
عمودی ۱۵ تارمی نرده


جواب مرحله ۱۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از غذاهای خوشمزه مرغوترخون
افقی ۱ سومین‬‫شهر بزرگ آلمان پس از برلین و‬‫ هامبورگ‬‫ مونیخ
افقی ۲ روایت کننده راوی
افقی ۲ دونده، رونده پویا
افقی ۲ ‬‫نخ بافتنی‬‫ کاموا
افقی ۳ نام پسرانه مهران
افقی ۳ نوبت پاسبانی کشیک
افقی ۳ ‬‫بزرگترین سازمان منطقه‌ای در‬‫ ‬‫جهان‬‫ سارک
افقی ۴ سبزی خوردنی تره
افقی ۴ آخرین‬‫ نازی هس
افقی ۴ شیرینی شاخه‌ای نبات
افقی ۴ ماچ‬‫ بوس
افقی ۵ شهرت ‌طلب نامجو
افقی ۵ همسر ابراهیم‬ نبی (ع)‬‫ هاجر
افقی ۶ به اطلاع عموم رساندن ابلاغ
افقی ۶ اثر‬‫ جوزف اونیل هلند
افقی ۶ پوشش بدن‬‫ پرندگان‬‫ پر
افقی ۷ ضد پشتک وارو
افقی ۷ رنگ زرد تیره تا‬‫قهوه‌ای روشن خرمایی
افقی ۷ گهواره بچه‬‫ ننو
افقی ۸ کشور آفریقایی لسوتو
افقی ۸ بوم اکو
افقی ۸ ‬‫زیرزمین عمیق‬‫ سرداب
افقی ۹ گل نومیدی یاس
افقی ۹ این استان از‬ ‫دیرباز گهواره هنرهای زیبا و‬‫ صنایع دستی بوده است اصفهان
افقی ۹ شهری در استان زنجان‬‫ ابهر
افقی ۱۰ رئیس جیمزباند ام
افقی ۱۰ از رنگ ‌ها جگری
افقی ۱۰ خطه ناحیه
افقی ۱۱ کرم کدو تنیا
افقی ۱۱ مجسمه لباس‬‫ مانکن
افقی ۱۲ کوزه ادبی سبو
افقی ۱۲ شفقت و مهربانی رحمت
افقی ۱۲ لنگه تا
افقی ۱۲ آبشاری در ایران‬‫ تاف
افقی ۱۳ تنها، یگانه واحد
افقی ۱۳ سوداگر تاجر
افقی ۱۳ وقار و سنگینی‬‫ متانت
افقی ۱۴ عبادتگاه ترسا کلیسا
افقی ۱۴ فنی در کشتی کلات
افقی ۱۴ گیاه دارویی‬‫ کندر
افقی ۱۵ نصیحت اندرز
افقی ۱۵ ستاره جوان تیم آرسنال‬ تیووالکات
عمودی ۱ تعمیر مرمت
عمودی ۱ نویسنده ژاپنی امریکایی رمان بودا در زیر شیروانی (۲۰۱۲) جولیاتسوکا
عمودی ۲ دالان راهرو
عمودی ۲ ایالتی در هند اسام
عمودی ۲ وسیله پرواز‬‫ بالن
عمودی ۳ انگور ترش غوره
عمودی ۳ کالا اروس
عمودی ۳ یکتاپرستی‬‫ توحید
عمودی ۴ گلزن تیم ملی اسپانیا ویا
عمودی ۴ یکی از پنج اصل دین نبوت
عمودی ۴ موجود فرا طبیعی جن
عمودی ۴ پس غذا‬‫ دسر
عمودی ۵ درخت جوان نهال
عمودی ۵ مسری واگیر
عمودی ۵ فزونخواهی‬‫ از
عمودی ۶ نوعی موسیقی اعتراضی با چاشنی طنز رپ
عمودی ۶ سوراخ گوش سماخ
عمودی ۶ وضوح‬‫ صراحت
عمودی ۷ جانور لجنزار خوک
عمودی ۷ از علوم جغرافی
عمودی ۷ نمونه ساخته شده‬‫ ماکت
عمودی ۸ خدای هندی ویشنو
عمودی ۸ شهر مقدس مسلمانان مکه
عمودی ۸ ظاهر شونده‬‫ متجلی
عمودی ۹ جانشین نایب
عمودی ۹ یکی از استان‌های چهارده گانه کوبا هاوانا
عمودی ۹ همان راوی است‬ راو
عمودی ۱۰ تنبلی، سستی کاهلی
عمودی ۱۰ ششمین شهر بزرگ فرانسه نانت
عمودی ۱۰ ضمیر دوم شخص مفرد‬‫ تو
عمودی ۱۱ زوبین مک
عمودی ۱۱ انس دادن تانیس
عمودی ۱۱ ‬ فرمانروایان حکام
عمودی ۱۲ شاعر فرانسوی قرن دوازدهم میلادی واس
عمودی ۱۲ پدر پدر جد
عمودی ۱۲ یکی از طویل‌ترین و مهم‌ترین رودهای اروپا راین
عمودی ۱۲ قوچ تکل
عمودی ۱۳ دورنگار نمابر
عمودی ۱۳ زاری ندبه
عمودی ۱۳ ارابه زره‌دار جنگی تانک
عمودی ۱۴ واحد پول پرتقال یورو
عمودی ۱۴ پشتیبان پناه
عمودی ۱۴ نوعی خرس که در چین زندگی می‌کند پاندا
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی روح‌الله سهرابی خاکستروبرف
عمودی ۱۵ سستی فترت


جواب مرحله ۱۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مورد اعتماد معتمد
افقی ۱ شهرستانی در استان مرکزی اراک
افقی ۱ ‬‫دهمین سوره قرآن کریم که مکی و دارای ۱۰۹ آیه می باشد یونس
افقی ۱ ‬‫راه‌آهن شهری که قسمت اعظم آن در زیر زمین ساخته شده.‬‫ مترو
افقی ۲ ترشرویی عبوسی
افقی ۲ بوی خوش شمیم
افقی ۲ پوشاننده ساتر
افقی ۲ خبرگزاری رسمی‬‫ ایتالیا انسا
افقی ۳ چاره و گزیر بد
افقی ۳ زادگاه ژول ورن نانت
افقی ۳ قصد و آهنگ‬‫ نیت
افقی ۳ غرامت تاوان
افقی ۳ آدم نامتناهی اد
افقی ۴ پرنده کبودرنگ ماهیخوار واک
افقی ۴ ‬‫اصلاح‌گرایی رفرم
افقی ۴ کاسه چوبین لاک
افقی ۴ چهل چراغ جار
افقی ۴ شرف و رفعت علا
افقی ۵ رتیل دلمک
افقی ۵ نو تازه
افقی ۵ زینت و زیور لام
افقی ۵ معروف نامدار
افقی ۶ حمیت و ناموس‬‫پرستی غیرت
افقی ۶ فیلم‌نامه نویس، تدوین‌گر و کارگردان ایرانی،‬‫ برنده نخل طلایی جشنواره کن برای فیلم طعم گیلاس در‬‫سال ۱۹۹۷ کیارستمی
افقی ۶ اراده خداوند متعال مشیت
افقی ۷ خوپذیر است نفس‬‫ او انسانی
افقی ۷ خارپشت تیرانداز تشی
افقی ۷ ملخ دریایی میگو
افقی ۷ توانایی قدرت
افقی ۸ امیر کم‬‫ حرف میر
افقی ۸ گردن‌زن غلات داس
افقی ۸ دارایی مال
افقی ۸ درخشان و نورانی زاهر
افقی ۸ گرد‬‫ و غبار هبا
افقی ۹ سفید آذری اق
افقی ۹ چلچله پرستو
افقی ۹ مردمان ناس
افقی ۹ گیاه شیرین نبات
افقی ۹ ‬‫واحد سطح ار
افقی ۱۰ خطر ریسک
افقی ۱۰ کمک یاری
افقی ۱۰ آهستگی و تأخیر درنگ
افقی ۱۰ شاعر‬‫ایرانی قرن ۱۳ هجری، ماهر در انواع شعر به ویژه در سرودن‬‫ مسمط و ترکیب‌بند قاانی
افقی ۱۱ شهرنشین شدن تمدن
افقی ۱۱ همدم ندیم
افقی ۱۱ فراموشکار ناسی
افقی ۱۱ مرکز باواریا در آلمان که در دوران هیتلر مقر فرماندهی حزب نازی بود مونیخ
عمودی ۱ پرستش شده معبود
عمودی ۱ فرماندهی و فرمانروایی امارت
عمودی ۲ ‬‫زنده‌یاد پدر صوت و لحن و پیر تواشیح ایران بود عبدالغنیقیم
عمودی ۳ ضمیر‬‫ صمیمیت تو
عمودی ۳ کلانتر کمیسر
عمودی ۳ سازه‌ای برای جلوگیری از جاری شدن ‬‫سیل و جمع‌آوری آب برای ذخیره سازی، آبیاری و تولید برق سد
عمودی ۴ بهاران زیادی را پشت سر گذاشته مسن
عمودی ۴ کرایه کرا
عمودی ۴ مرکز چین پکن
عمودی ۵ سرزمین دیار
عمودی ۵ رعد تندر
عمودی ۶ طلای سیاه نفت
عمودی ۶ سوره قلب قرآن کریم یاسین
عمودی ۷ شریک شدن اشتراک
عمودی ۷ مرکز فرماندهی قشون ستاد
عمودی ۸ پایتخت فراری‬‫ رم
عمودی ۸ برتری و رجحان مزیت
عمودی ۸ آفریده و مخلوق وری
عمودی ۹ ضمیر اشاره این
عمودی ۹ جد ‬‫اعلای پیامبر گرامی اسلام (ص) هاشم
عمودی ۹ دریا یم
عمودی ۱۰ از ادعیه مشهور‬‫که خواندن آن در شب نیمه شعبان و شب‌های جمعه سفارش‬‫ شده است کمیل
عمودی ۱۰ تازه و شاداب ریان
عمودی ۱۱ اولین بار ادعا کرد که زمین‬‫ کروی است تالس
عمودی ۱۱ از گل‌های زینتی باغچه لادن
عمودی ۱۲ تصدیق فرنگی‬‫ یس
عمودی ۱۲ پنهان کننده و مستور کاتم
عمودی ۱۲ خانه سرا
عمودی ۱۳ مهندس اسکاتلندی‬‫ که ماشین بخار دو طرفه ساخت وات
عمودی ۱۳ گرافیست برجسته ایرانی،‬‫ ماهر در تصویرگری، عکاسی و نقاشی ممیز
عمودی ۱۳ گرداگرد دهان نس
عمودی ۱۴ نسل و نژاد نتاج
عمودی ۱۴ وحدت و بی همتایی یگانگی
عمودی ۱۵ افسر پایین تر‬‫از سرگرد سروان
عمودی ۱۵ بخشیدن وهب
عمودی ۱۶ نام بی سر و صدای اقیانوس‬‫ کبیر ارام
عمودی ۱۶ نویسنده و محرر کتاب راقم
عمودی ۱۷ اثاثیه خانه مان
عمودی ۱۷ ورزیدن‬‫ و تمرین کردن مشق
عمودی ۱۷ نوعی موشک تاو
عمودی ۱۸ جسم و بدن تن
عمودی ۱۸ کثیر و‬‫ بسیار عدیده
عمودی ۱۸ اندک زمان ان
عمودی ۱۹ اثری از بلز پاسکال رسالاتربانی
عمودی ۲۰ اجبار و‬‫ الزام وادار
عمودی ۲۰ یادآور گذشته‌های دور و دورتر و موجب عبرت تاریخ


جواب مرحله ۱۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوازنده برجسته و سرشناس تار، سه‌تار و ردیف‌دان، موسیقی‌دان و آهنگساز، همچنین پژوهشگر و مدرس موسیقی سنتی‬‫ ‬‫ایرانی که چندی قبل بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت محمدرضالطفی
افقی ۱ رنگ و لون فام
افقی ۲ قاره کهن! اسیا
افقی ۲ حرمت امامزاده در دست اوست! متولی
افقی ۲ قطار ترن
افقی ۳ ‬‫بی ایمان لادین
افقی ۳ زمستان تازی شتا
افقی ۳ آیینه‌ها است و جمع مرآت مرایا
افقی ۴ از مصالح ساختمانی قدما ساروج
افقی ۴ کسی که هیکلی کوچک دارد ریزنقش
افقی ۵ حمام‬‫ مقتل امیر کبیر فین
افقی ۵ شکم خودرو! باک
افقی ۵ نوعی مسلسل آلمانی یوزی
افقی ۵ پادگانی در تهران جی
افقی ۶ علامت جمع مونث ات
افقی ۶ جای اذان دادن ماذنه
افقی ۶ زیر پا مانده له
افقی ۶ ‬‫سرپرستی ولا
افقی ۷ چندین قلب! قلوب
افقی ۷ درس‌خوانده ملا
افقی ۷ بزرگ است و شاخه‌ای از اقتصاد کلان
افقی ۸ از علوفه جات یونجه
افقی ۸ قفل کمربند سگک
افقی ۸ شهر و تیم فوتبالی‬‫ در فرانسه بوردو
افقی ۹ صحبت درگوشی نجوا
افقی ۹ سازمان جاسوسی آمریکا سیا
افقی ۹ تندرست سالم
افقی ۱۰ «هویت» ناقص! هیت
افقی ۱۰ جسم شی
افقی ۱۰ منشی میرزا
افقی ۱۰ صوت ندا ای
افقی ۱۱ سودای‬‫ ناله! اه
افقی ۱۱ از زیر انداز ها پلاس
افقی ۱۱ روشنی و فروغ سنا
افقی ۱۱ «گناه» کوچک! گنه
افقی ۱۲ نوعی کفش پوش ساختمانی سرامیک
افقی ۱۲ هریک از برگ‌های نازک گل گلبرگ
افقی ۱۳ به‬‫ عقب انداختن کاری تعویق
افقی ۱۳ ماه محبت! مهر
افقی ۱۳ نشت کردن تراوش
افقی ۱۴ از جریان‌های دوگانه برق شهری فاز
افقی ۱۴ مولد برق خودرو دینام
افقی ۱۴ کبودرنگ نیلی
افقی ۱۵ شهر‬‫ پرفروغ! نور
افقی ۱۵ ما ... غم سیلاب نداریم‬ خانهبهدوشان
عمودی ۱ ثروت مال
عمودی ۱ واحدی برای سنجش دما فارینهایت
عمودی ۲ آلرژی حساسیت
عمودی ۲ با آبرو وجیه
عمودی ۲ گذشت کردن عفو
عمودی ۳ عرصه مسابقات چوگان میدان
عمودی ۳ دعای دست نماز قنوت
عمودی ۳ راکب‬‫ سوار
عمودی ۴ برقرار دایر
عمودی ۴ پناهگاه ملجا
عمودی ۴ از وسایل سیم‌کشی ساختمانی پریز
عمودی ۵ میوه تازه رس نوباوه
عمودی ۵ تازیانه شلاق
عمودی ۶ گرد هم آوردن ضم
عمودی ۶ به سمت خود کشنده جاذب
عمودی ۶ تایلند‬‫ سابق سیام
عمودی ۶ بیماری دا
عمودی ۷ از عناصر اربعه در اعتقاد قدما اتش
عمودی ۷ شهر توت! کن
عمودی ۷ عدد ماه! سی
عمودی ۷ نقره‌ای سیمین
عمودی ۸ بانی پروتستان لوتر
عمودی ۸ هم قدم همگام
عمودی ۸ دیرینه کهنه
عمودی ۹ زرین طلایی
عمودی ۹ اثر‬‫ چربی لک
عمودی ۹ صوت تصدیق انگلیسی یس
عمودی ۹ ناپدری راب
عمودی ۱۰ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۰ نویسنده «نانا» زولا
عمودی ۱۰ ابزار تزریق دارو سرنگ
عمودی ۱۰ ابر زمینی مه
عمودی ۱۱ پاک و مطهر منزه
عمودی ۱۱ نوعی‬‫ سنگ سخت و سیاه و دانه‌ریز آتشفشانی با کمتر از ۵۲ درصد سیلیس بازالت
عمودی ۱۲ پیشرفت ترقی
عمودی ۱۲ درخت نوشابه کولا
عمودی ۱۲ نوعی تفنگ سرپر ساخته‬‫ ‬‫چکسلواکی سابق برنو
عمودی ۱۳ فرش گسترنده فراش
عمودی ۱۳ نیمه‌گرم ولرم
عمودی ۱۳ تمایل داشتن گرایش
عمودی ۱۴ تند انی
عمودی ۱۴ آدمکش جلاد
عمودی ۱۴ کشوری آفریقایی به مرکزیت «لواندا» انگولا
عمودی ۱۵ ‬‫از قاره‌های جهان که گروه‌های گوناگونی از جزیره‌های اقیانوس آرام را در بر می‌گیرد اقیانوسیه
عمودی ۱۵ حرفی در الفبای فارسی‬ شین


جواب مرحله ۱۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوراکی که پیش از وعده اصلی‬‫ سر و می‌شود پیشغذا
افقی ۱ زره مخصوص که در‬‫ ‬‫قدیم هنگام جنگ بر تن می‌کردند برگستوان
افقی ۲ فرستاده رسول
افقی ۲ روغن نفتی گریس
افقی ۲ بینش‬‫ درایت
افقی ۳ نوعی پارچه ابریشمی تافته
افقی ۳ چاشنی‬‫ اچار
افقی ۳ رسوم‬‫ اداب
افقی ۴ زادگاه خلی ‌الله اور
افقی ۴ جبه وت
افقی ۴ کبوتر ‬‬‫دشتی یمام
افقی ۴ یقه جدولی‬‫ ارو
افقی ۵ گرفتنی از هوا بل
افقی ۵ قطعه‌ای در‬‫ ‬‫خودرو و دیگر وسایط نقلیه اگزوز
افقی ۵ همسر‬‫ ابراهیم نبی (ع)‬‫ هاجر
افقی ۶ صاف هموار
افقی ۶ شهری در استان‬‫ لرستان‬‫ ازنا
افقی ۷ جناح لشکر یسال
افقی ۷ غارت کردن‬‫ دارایی مسافران در جریان سفر با ‬‫زور و تهدید راهزنی
افقی ۷ پر ادا و اطوار‬‫ لوس
افقی ۸ نوعی چسب نجاری سریشم
افقی ۸ مظهر‬‫ نرمی موم
افقی ۸ کشوری در جنوب آفریقا‬‫ لسوتو
افقی ۹ میوه نارس کال
افقی ۹ مخترع لامپ ادیسون
افقی ۹ ‬‫نوشتن با ماشین تحریر‬‫ تایپ
افقی ۱۰ این گونه هم کلمه تصدیق‬‫ ‬‫است اهان
افقی ۱۰ برادر‬‫ داداش
افقی ۱۱ نیر و بخش مقوی
افقی ۱۱ نوعی ساز سنتور
افقی ۱۱ عزیز عرب‬‫ ام
افقی ۱۲ عصبی نرو
افقی ۱۲ جبون ترسو
افقی ۱۲ رها ول
افقی ۱۲ پرداخت دین‬‫ ادا
افقی ۱۳ لاستیک ماشین تایر
افقی ۱۳ علم نجوم هییت
افقی ۱۳ آلیاژی از آهن و نیکل‬‫ انوار
افقی ۱۴ ضد تلخ شیرین
افقی ۱۴ کبود نیلی
افقی ۱۴ نوعی پارچه‬‫ ارمک
افقی ۱۵ یک نوع خوردنی شیرین است که سوغات شهر همدان به شمار می‌آید انگشتپیچ
افقی ۱۵ ‬‫‬‫بی‌بضاعت‬ تهیدست
عمودی ۱ از رشته‌های دو و میدانی پرتابدیسک
عمودی ۱ عصای درویش‬‫ منتشا
عمودی ۲ قراول یساول
عمودی ۲ پیگیری احوال کسی سراغ
عمودی ۲ رودی در آلمان‬‫ راین
عمودی ۳ راننده اتومبیل شوفر
عمودی ۳ ترسناک هایل
عمودی ۳ رگ‌های خونی بسیار ظریف‬‫‬‫ مویرگ
عمودی ۴ سفت بودن تقریبی مایعات غلت
عمودی ۴ به بهشت گیلان معروف شده است املش
عمودی ۴ سفید‬‫ آذری اق
عمودی ۴ زخم‬‫ ریش
عمودی ۵ بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه هوگو
عمودی ۵ نوعی پارچه ماهوت
عمودی ۵ یادداشت‬‫ نت
عمودی ۶ تخم‌مرغ انگلیسی اگ
عمودی ۶ قیصر تزار
عمودی ۶ از اشکال هندسی دایره
عمودی ۷ حرف مفعولی را
عمودی ۷ شهر غله و میوه ورامین
عمودی ۷ ظرفی برای پذیرایی‬‫ سینی
عمودی ۸ مفلس بیچیز
عمودی ۸ خواهش نفس هوس
عمودی ۸ کلید خودرو‬‫ سوییچ
عمودی ۹ نقاش رسام
عمودی ۹ تجربه کردن ازمودن
عمودی ۹ تپه کوچک‬‫ تل
عمودی ۱۰ دزد، حرامی راهزن
عمودی ۱۰ سازمان‬ پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
عمودی ۱۰ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۱ آب‌بند سد
عمودی ۱۱ مرکز فیلیپین مانیل
عمودی ۱۱ خمیده دولا
عمودی ۱۲ مخفف تو را ترا
عمودی ۱۲ مکان جا
عمودی ۱۲ پوشاننده ستار
عمودی ۱۲ حلقوم نای
عمودی ۱۳ مجبور شده وادار
عمودی ۱۳ نان کاغذی لواش
عمودی ۱۳ جنگ و پیکار اورد
عمودی ۱۴ از ماه‌های رومی ایار
عمودی ۱۴ اشتباه لفظی یا رفتاری سوتی
عمودی ۱۴ جویدنی تمام نشدنی ادامس
عمودی ۱۵ لپ‌تاپ سبک نتبوک
عمودی ۱۵ فروشگاه بزرگ سوپرمارکت


جواب مرحله ۱۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گفت ‌و گوی همراه با دعوا مشاجره
افقی ۱ ‬‫پایتخت شیلی‬‫ سانتیاگو
افقی ۲ ضد آند کاتد
افقی ۲ بنیادی اصلی
افقی ۲ تنگه‬‫ کانال
افقی ۳ بایگانی ارشیو
افقی ۳ جای امن مامن
افقی ۳ جدا‬ ‫از هم‬‫ مجزا
افقی ۴ پیغمبر نبی
افقی ۴ سنگ آسیاب اس
افقی ۴ ‬‫دیفتری خناق
افقی ۴ حاصل گندم‬‫ ارد
افقی ۵ خرده سنگ از ریگ‬‫ نرم‌تر شن
افقی ۵ برگزیده و پسندیده مجتبی
افقی ۵ ‬‫‬‫ویران ‌کننده‬‫ هادم
افقی ۶ ناچار مجبور
افقی ۶ خاموش‬‫ صامت
افقی ۷ چشمداشت امید
افقی ۷ زیبا نیکورو
افقی ۷ قرض‬‫ و بدهی‬‫ دین
افقی ۸ ستایش کردن ستودن
افقی ۸ امر به‬‫ پریدن بپر
افقی ۸ پادگان‬‫ ساخلو
افقی ۹ در موقع تعجب می‌خورند یکه
افقی ۹ ‬‫گوناگونی واریته
افقی ۹ یاری ‌دهنده‬‫ یاور
افقی ۱۰ کم، اندک جزیی
افقی ۱۰ نیش زدن‬‫ گزیدن
افقی ۱۱ از غلات گندم
افقی ۱۱ کانون‌ها مراکز
افقی ۱۱ ابر ‬‫کم ارتفاع‬‫ مه
افقی ۱۲ چله کمان وتر
افقی ۱۲ بزرگی، شکوه‬‫ هیبت
افقی ۱۲ ردیف رج
افقی ۱۲ چه بسیار‬‫ بسا
افقی ۱۳ مونس همدم
افقی ۱۳ شیوه گفتار لهجه
افقی ۱۳ امنیت‬‫ ارامش
افقی ۱۴ شهر پرجمعیت ترکیه ادانا
افقی ۱۴ زمان بی‌آغاز الست
افقی ۱۴ اقیانوس ساکت‬‫ ارام
افقی ۱۵ یکی از هنرها و صنایع دستی که بیشتر روی چوب اجرا می‌شود منبتکاری
افقی ۱۵ رود پر آب امریکا‬ میسوری
عمودی ۱ توپولوژی مکانشناسی
عمودی ۱ خیال‌ها و پندارها اوهام
عمودی ۲ از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان که فوق‌العاده خطرناک است شاربن
عمودی ۲ بالش‬‬‫ متکا
عمودی ۲ شهرنشینی‬‫ تمدن
عمودی ۳ کنایه از شخص بسیار خشمگین و به هیجان آمده اتشی
عمودی ۳ بار درخت میوه
عمودی ۳ وضعیت‬ ‫دشوار‬‫ گرداب
عمودی ۴ ستاره قطبی جدی
عمودی ۴ دوباره مجدد
عمودی ۴ سوره هفتاد و دوم جن
عمودی ۴ به رخ کشیدن نیکی‬‫ منت
عمودی ۵ آنچه به جا آوردنش لازم باشد و ترک آن گناه واجب
عمودی ۵ عدد دو رقمی نوزده
عمودی ۵ آسیب‬‫ اک
عمودی ۶ هر فصل یسنا ها
عمودی ۶ دیرک خیمه ستون
عمودی ۶ پست الکترونیکی‬‫ ایمیل
عمودی ۷ کرها صم
عمودی ۷ یک نوع سوءتغذیه که در اثر کمبود تیامین بروز می‌کند بریبری
عمودی ۷ فصل اول‬‫ بهار
عمودی ۸ پوست کنی سلاخی
عمودی ۸ رونوشت کپی
عمودی ۸ ظاهر شونده‬‫ متجلی
عمودی ۹ مصون، سالم ایمن
عمودی ۹ نقاش صورتگر
عمودی ۹ آخرین بازمانده نازی‌ها هس
عمودی ۱۰ غذای ظهر ناهار
عمودی ۱۰ عدد بلبل هزار
عمودی ۱۰ موضوع‬‫ تم
عمودی ۱۱ منفرد تک
عمودی ۱۱ کتاب لغت قاموس
عمودی ۱۱ همگی، سراسر‬‫ یکجا
عمودی ۱۲ اسب چاپار یام
عمودی ۱۲ دختر‬ دت
عمودی ۱۲ بیماری ناشی از ویروس HIV ایدز
عمودی ۱۲ نوک مثلث راس
عمودی ۱۳ پایان کار انجام
عمودی ۱۳ دود دخان
عمودی ۱۳ کارگردان فرانسوی بارو
عمودی ۱۴ رختشوی گازر
عمودی ۱۴ انباری جهت نگهداری از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه انسان و دام سیلو
عمودی ۱۴ میخ عرب مسمار
عمودی ۱۵ به دنیا آمدن ولادت
عمودی ۱۵ بازیگر خانم فیلم جیب‌بر خیابان جنوبی نوراهاشمی


جواب مرحله ۱۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از دعاهای مشهور ماه مبارک رمضان ابوحمزهثمالی
افقی ۱ فلز سرخ مس
افقی ۲ اندیشیدن تفکرکردن
افقی ۲ لغو و حذف خارجی کنسل
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۳ ای خدای من ربی
افقی ۳ بله آلمانی یا
افقی ۳ از شهرهای بزرگ ژاپن کیوتو
افقی ۴ کشت زرع
افقی ۴ مدح ثنا
افقی ۴ نام مبارک امام دوم (ع) حسن
افقی ۴ زیر قرآنی رحل
افقی ۵ موی گردن شیر یال
افقی ۵ وجود دارد هست
افقی ۵ وسیله نقاشی ساختمان کاردک
افقی ۶ پارچه نخی چرکتاب مانند متقال ناشور
افقی ۶ جانب فرا
افقی ۶ یک عامیانه یه
افقی ۶ فرمانده بدن مخ
افقی ۷ اتم فرانسوی ایون
افقی ۷ توانایی سریع خواندن نوشته‌ها تندخوانی
افقی ۸ نیکوکار خیر
افقی ۸ قلعه حکومتی ارگ
افقی ۸ از بانک‌ها تات
افقی ۸ معدن کان
افقی ۹ بازیگر فیلم «ساعت ۲۵» امینتارخ
افقی ۹ در زمان گذشته قبلا
افقی ۱۰ بخیل شح
افقی ۱۰ جانوری با پوست قیمتی خز
افقی ۱۰ امر از روییدن روب
افقی ۱۰ جمع وسوسه وساوس
افقی ۱۱ واحد پول السالوادور کولون
افقی ۱۱ بی‌خبر از گرسنه سیر
افقی ۱۱ موی تابدار افتاده روی پیشانی طره
افقی ۱۲ شهر باستانی سوریه در شمال دمشق حمص
افقی ۱۲ گهواره مهد
افقی ۱۲ میوه آتشین نار
افقی ۱۲ دعوت به سکوت هیس
افقی ۱۳ مساوی برابر
افقی ۱۳ حرف انگلیسی ام
افقی ۱۳ زیبای بهشتی حور
افقی ۱۳ داخل تو
افقی ۱۴ نوعی نارنگی یافا
افقی ۱۴ وسیله اندازه‌گیری چگالی مایعات چگالیسنج
افقی ۱۵ بیخ بن
افقی ۱۵ اثری از عطار نیشابوری تذکرهالاولیا
عمودی ۱ اول هر چیز اغاز
عمودی ۱ بدحال ناخوش
عمودی ۱ دوست حبیب
عمودی ۲ از نیروهای سه‌گانه ارتش دریایی
عمودی ۲ والی حکمران
عمودی ۳ پوستین وت
عمودی ۳ روز دهم محرم عاشورا
عمودی ۳ وصف کننده وصاف
عمودی ۴ کندن زمین حفر
عمودی ۴ رنگ و فام لون
عمودی ۴ اخلال کننده مخل
عمودی ۴ واحد پول تایلند بات
عمودی ۵ نمایشنامه «ویلیام شکسپیر» مکبث
عمودی ۵ دو یا چند ترکیب شیمیایی با فرمول مشابه ولی خواص متفاوت ایزومر
عمودی ۶ مطلا زرینه
عمودی ۶ قطار ترن
عمودی ۶ پاسخ منفی نه
عمودی ۶ سیلی چک
عمودی ۷ ورود غیرقانونی به رایانه هک
عمودی ۷ ماهیچه حلقوی اسفنگتر
عمودی ۷ مخترع نوعی عکاسی داگر
عمودی ۸ خاک و زمین ثری
عمودی ۸ شکننده ترد
عمودی ۸ قبیله عرب جاهلیت اوس
عمودی ۸ قمر زمین ماه
عمودی ۹ ستایشگر، نوحه خوان مداح
عمودی ۹ ستاره‌شناس اختربین
عمودی ۹ نت یکی مانده با آخر لا
عمودی ۱۰ زمان ناچیز ان
عمودی ۱۰ سیخونک سک
عمودی ۱۰ صوت درد واخ
عمودی ۱۰ همسر حضرت یعقوب (ع) راحیل
عمودی ۱۱ سخنان گوشه‌دار کنایات
عمودی ۱۱ بزرگان روسا
عمودی ۱۲ یکی بیش نیست! یکی
عمودی ۱۲ گرو گذاشتن رهن
عمودی ۱۲ بخش مساوی از قرض بانکی قسط
عمودی ۱۲ شهری در آمریکا رنو
عمودی ۱۳ پسوند طی کردن نورد
عمودی ۱۳ ناگهانی یکباره
عمودی ۱۳ پوشاک ستور جل
عمودی ۱۴ استوار مستحکم
عمودی ۱۴ مقام الهی الوهیت
عمودی ۱۵ کوچکترین واحد موجود زنده سلول
عمودی ۱۵ برخی در خواب می‌کشند خرناس
عمودی ۱۵ حمام بخار سونا


جواب مرحله ۱۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجداد ابا
افقی ۱ بهشت شداد ارم
افقی ۱ برودت سرما
افقی ۱ توشه و ذخیره‬‫ سفر زاد
افقی ۱ گونه و نوع صنف
افقی ۲ پاکیزه و پارسا زکی
افقی ۲ رمانی دلنشین از‬‫ «لیلیان اسمیت» بارانبردامنه
افقی ۲ دوست یار
افقی ۳ از نژادهای کهن انسان قبل‬‫ از عصر حجر کرومانیون
افقی ۳ کاغذ بازی اداری
افقی ۴ پسر گیو و از پهلوانان‬‫ ایرانی که داستان دلاوری‌های او در شاهنامه آمده است بیژن
افقی ۴ ‬‫چندین اداره ادارات
افقی ۴ سبزه‌زار رواد
افقی ۵ زادگاه رازی ری
افقی ۵ داد و ستد سودا
افقی ۵ دلیر ‬‫و بی‌باک جسور
افقی ۵ واحد پول ترکیه لیره
افقی ۵ جانب و طرف سو
افقی ۶ اندیشه‌ها ارا
افقی ۶ ‬‫ورزش خشن آمریکایی رگبی
افقی ۶ یگانه تک
افقی ۶ یار بشقاب کاسه
افقی ۶ فربهی و چاقی سمن
افقی ۷ گرانمایه فاخر
افقی ۷ عنوانی برای تماشاگران طرفدار یک تیم‬‫ فوتبال یاردوازدهم
افقی ۷ از اوراق بهادار برات
افقی ۸ نشاط راح
افقی ۸ حکومت مردم بر مردم دموکراسی
افقی ۸ ‬‫پیچ و شکن تاب
افقی ۹ اسب آذری ات
افقی ۹ امتیازی در ورزش جودو وازاری
افقی ۹ ظلم‬‫کننده و متعدی
افقی ۹ نت پنجم متجاوز
افقی ۱۰ گمارده شده بر کاری دستنشان
افقی ۱۰ شب‬‫ گذشته دیشب
افقی ۱۰ از اپراتورهای ارتباطی تلفن همراه ایرانسل
افقی ۱۱ حمایت و‬‫ جانبداری هواداری
افقی ۱۱ آن چه که در مقابل حرارت مقاومت کند نسوز
افقی ۱۱ تقلب ‬‫و خرابی کار نادرستی
عمودی ۱ کسی که بر اثر پیری، ضعف یا بیماری نتواند‬‫ کار کند ازکارافتاده
عمودی ۲ تازه و دست نخورده بکر
عمودی ۲ چین و چروک پوست یرا
عمودی ۲ یک‬‫ ساعت از شبانه روز تسو
عمودی ۳ پیامبر شکیبا ایوب
عمودی ۳ پایان و فرجام اخر
عمودی ۳ حرف‬‫ فاصله تا
عمودی ۴ دوشیزه انگلیسی میس
عمودی ۴ از بخش‌های مرکزی کاشان راوند
عمودی ۵ سایه‌بان و حباب چراغ اباژور
عمودی ۵ هرگز و مبادا حاشا
عمودی ۶ شوفری رانندگی
عمودی ۶ ناتوان‬‫ و رنجور زار
عمودی ۷ سرخ نای مری
عمودی ۷ عمران ابادانی
عمودی ۸ آواز بی‌پایان اوا
عمودی ۸ انتظار‬‫ و چشمداشت یرمر
عمودی ۹ مرکز استان کردستان سنندج
عمودی ۹ شتابان رفتن دویدن
عمودی ۱۰ پروردگار رب
عمودی ۱۰ جنس مستعمل و کار کرده استوک
عمودی ۱۰ تصدیق فرنگی یس
عمودی ۱۱ تلخ مر
عمودی ۱۱ نمای ساختمان روکار
عمودی ۱۱ شب باباطاهر شو
عمودی ۱۲ روگردانی‬ ‫روزگار ادبار
عمودی ۱۲ رودی در آفریقای جنوبی زامبز
عمودی ۱۳ ماه خارج اوت
عمودی ۱۳ به وجب‬‫ هم گفته شده کدست
عمودی ۱۴ نواختن نی زمر
عمودی ۱۴ شهری در استان گیلان لاهیجان
عمودی ۱۵ بیماری اتساع شرایین انوریسم
عمودی ۱۵ کلمه پرسش ایا
عمودی ۱۶ روستای‬‫ کوچک و دورافتاده دهکوره
عمودی ۱۶ ورد خواندن تورد
عمودی ۱۷ از وسایل ارتباطی‬‫ راه
عمودی ۱۷ محل خرید و فروش کالا بازار
عمودی ۱۸ شکارچی صیاد
عمودی ۱۸ از فلزات‬‫ سنگین سرب
عمودی ۱۸ گرداگرد دهان نس
عمودی ۱۹ مردمان ناس
عمودی ۱۹ آسمان سما
عمودی ۱۹ ضعیف‬‫ و بی‌دوام سست
عمودی ۲۰ ادیب و شاعر معاصر ایرانی صاحب آثاری‬‫ همچون «التفاصیل» و «بازگشت» فریدونتوللی


جواب مرحله ۱۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ادات شرط اما
افقی ۱ ۱۵ اسفند ماه برای تاکید بر این کار خیر به این نام نامگذاری شده روزدرختکاری
افقی ۲ مجرای غذا از دهان به معده حلقوم
افقی ۲ ‬‫علامت جذرگیری ریاضیات رادیکال
افقی ۳ حرف فاصله تا
افقی ۳ از مصالح ساختمانی اهک
افقی ۳ غنی و ثروتمند دارا
افقی ۳ دهان کام
افقی ۴ آرامگاه مزار
افقی ۴ شوم نحس
افقی ۴ صوت تنبیه!‬‫ هین
افقی ۵ دیروز عرب امس
افقی ۵ فنی در ورزش کشتی سالتو
افقی ۵ بارز اشکار
افقی ۶ ظاهر ساختمان نما
افقی ۶ ریزنمره بارم
افقی ۶ قیمت ارزش
افقی ۷ طلایه‌دار اعداد! یک
افقی ۷ تکیه کلام بچه‬‫ مشهد یره
افقی ۷ بازار بورسی در امریکا نزدک
افقی ۷ از آن طرف مرزبان است! ایک
افقی ۸ صمغ یا شیره دارویی‌ که‌ از ریشه‌ انجدان گرفته می‌شود انغوزه
افقی ۸ برابر‬‫‌ فارسی سیفون شترگلو
افقی ۹ مادر خودمانی! ننه
افقی ۹ روا جایز
افقی ۹ دستی یدی
افقی ۹ بوی ماندگی نا
افقی ۱۰ کمیابی ندرت
افقی ۱۰ بهار عرب ربیع
افقی ۱۰ مزد اجر
افقی ۱۱ موجود بد نهاد هیولا
افقی ۱۱ خودروی‬ ‫حمل مایعات تانکر
افقی ۱۱ پایتخت فلاسفه! اتن
افقی ۱۲ صدای پنچری! فیس
افقی ۱۲ مقابل نسیه نقد
افقی ۱۲ سوغات برزیل قهوه
افقی ۱۳ زینت ناخن لاک
افقی ۱۳ خودرو و ماشین‬‫ هردو دارند! پلاک
افقی ۱۳ سنگریزه رمل
افقی ۱۳ من شما! ما
افقی ۱۴ فراورده‌های خانواده مادر فلزات را گویند اهنالات
افقی ۱۴ گفته‌ها اقوال
افقی ۱۵ فیلمی به کارگردانی‬ ‫و نویسندگی «ناصر تقوایی» بابازی خوب «داریوش ارجمند »،«علی نصیریان» و «سعید پورصمیمی» ناخداخورشید
افقی ۱۵ از وسایل تبلیغاتی‬ بنر
عمودی ۱ پیشامدی که وقوع آن محتمل باشد احتمالی
عمودی ۱ مادر خودمانی ننه
عمودی ۱ رنگ و فام لون
عمودی ۲ همنشین ملازم
عمودی ۲ نامزد کاندیدا
عمودی ۳ سفید ترکی اق
عمودی ۳ شهری‬‫ در آلمان اسن
عمودی ۳ نویسنده و سیاستمدار هندی نهرو
عمودی ۳ قصر کاخ
عمودی ۴ پسوند مانندی! وار
عمودی ۴ ابر میغ
عمودی ۴ هدر رفتن تلف
عمودی ۴ سر فوتبالی! هد
عمودی ۵ گله گوسفند رمه
عمودی ۵ از مصالح ‬‫ساختمانی قدما ساروج
عمودی ۵ خبرگزاری ورزش ایران ایپنا
عمودی ۶ فاعل کنا
عمودی ۶ ده در ده در ده! هزار
عمودی ۶ پوست کن سلاخ
عمودی ۷ طلا زر
عمودی ۷ نام کهن دمشق حلب
عمودی ۷ جلال و جبروت هیبت
عمودی ۷ ‬‫میوه تلفنی! الو
عمودی ۸ مدعی العموم دادستان
عمودی ۸ مغبون زیانکار
عمودی ۹ نوعی بالاپوش ردا
عمودی ۹ انجام منظم آن راهی است برای کاهش وزن ورزش
عمودی ۹ گردن عنق
عمودی ۹ آتش‬‫ اندک! تش
عمودی ۱۰ زل زده خیره
عمودی ۱۰ برهه‌ای از زمان مدتی
عمودی ۱۰ تیره و تار کدر
عمودی ۱۱ این اماکن این روزها پذیرای خیل عزاداران سرور و سالار شهیدان‬‫ هستند تکایا
عمودی ۱۱ فعل کردار
عمودی ۱۱ قوم ایران باستان ماد
عمودی ۱۲ این ویتامین را در ۴ افقی بجویید! کا
عمودی ۱۲ قلمه گیاه نشا
عمودی ۱۲ سرگشته گیج
عمودی ۱۲ اضطراب قلق
عمودی ۱۳ غربال الک
عمودی ۱۳ ‬‫شاخه‌ای از شنا کرال
عمودی ۱۳ سبیل راه
عمودی ۱۳ صفحه اینترنتی وب
عمودی ۱۴ فرصت ایده‌آل اکازیون
عمودی ۱۴ واحد پول خودمان تومان
عمودی ۱۵ روز عربی یوم
عمودی ۱۵ حسد رشک
عمودی ۱۵ اسپری تنفسی‬‫ بیمار آسمی‬ اینهالر


جواب مرحله ۱۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شخص دقیق و باریک بین نکتهسنج
افقی ۱ ‬‫چربی خون‬‫ کلسترول
افقی ۲ پارچه براق ساتن
افقی ۲ منفرد، بی‌کس تنها
افقی ۲ ‬‫نرمی کردن با کسی‬‫ ارفاق
افقی ۳ سیستم عاملی برای تلفن‬‫ همراه بادا
افقی ۳ نزدیک بین میوپ
افقی ۳ کسی که در‬‫ معرض اتهام باشد‬‫ متهم
افقی ۴ امر به آوردن اور
افقی ۴ نیا جد
افقی ۴ بلند پایه مشرف
افقی ۴ ‬‫آلاچیق‬‫ ابه
افقی ۵ فلز رسانا مس
افقی ۵ حاضر اماده
افقی ۵ گنده و‬‫ درشت‬‫ ستبر
افقی ۶ آیین‌های سنتی مراسم
افقی ۶ کشوری در‬‫ ‬‫قاره آفریقا گینه
افقی ۶ واحد سطح‬‫ ار
افقی ۷ طبق اصل هفتاد و نهم برقراری‬ ‫حکومت نظامی ... است ممنوع
افقی ۷ جانماز سجاده
افقی ۷ ‬‫جامه گشاد و بلند‬‫ جبه
افقی ۸ آبریزش و گرفتگی بینی زکام
افقی ۸ ییلاق‬‫ تهران میگون
افقی ۸ درنگ، وقفه‬‫ توقف
افقی ۹ داروی هوشبری اتر
افقی ۹ شهری‬‫ در ازبکستان بخارا
افقی ۹ شهری در استان‬‫ کردستان‬‫ بیجار
افقی ۱۰ خرس فلکی دب
افقی ۱۰ شاهد گواه
افقی ۱۰ ضد درآمد‬‫ هزینه
افقی ۱۱ کج و مایل مورب
افقی ۱۱ خمیدگی انحنا
افقی ۱۱ نگهبان گله‬‫ سگ
افقی ۱۲ صوت صدا
افقی ۱۲ از نقاط دیدنی هرمزگان ترنه
افقی ۱۲ نت میانی لا
افقی ۱۲ عادت و خصلت‬‫ خوی
افقی ۱۳ بندگاه میان ساعد و بازو ارنج
افقی ۱۳ شهری در افغانستان هرات
افقی ۱۳ خط سیر سیارات‬‫ مدار
افقی ۱۴ مادر زبان‌های اروپایی لاتین
افقی ۱۴ قطعه نازک و دراز فلزی میله
افقی ۱۴ وزنی قریب ۳۰ گرم‬‫ اونس
افقی ۱۵ پادشاه بابل حمورابی
افقی ۱۵ این کشور با نتایج ضعیف از تیم‌های ناموفق این جام جهانی لقب گرفت‬ هندوراس
عمودی ۱ گرداگرد لب و دهان نس
عمودی ۱ نام آرامگاهی در محله تجریش تهران‬‫ امامزادهصالح
عمودی ۲ خواب بد کابوس
عمودی ۲ مدرسه قدیم مکتب
عمودی ۲ نمایشنامه غم‌انگیز‬‫ درام
عمودی ۳ همان تاتار است تتار
عمودی ۳ جای روشنایی منار
عمودی ۳ لباس خانم‌ها مانتو
عمودی ۴ کشور عجایب هند
عمودی ۴ آهسته خودمانی اروم
عمودی ۴ پهلوان گو
عمودی ۴ چرم پرزدار‬‫ جیر
عمودی ۵ اتفاق نظر اجماع
عمودی ۵ ظرف آزمایشگاه بورت
عمودی ۵ بوی ماندگی‬‫ نا
عمودی ۶ الفبای موسیقی نت
عمودی ۶ وسیله‌ای در دست برزگر داس
عمودی ۶ مکالمه با تلفن‬‫‫ مخابره
عمودی ۷ ذات جنم
عمودی ۷ برنج مرغوب دمسیاه
عمودی ۷ ملاطفت‬‫ نرمی
عمودی ۸ هیزم هیمه
عمودی ۸ کبد جگر
عمودی ۸ خطاب بی‌ادبانه‬‫ اهای
عمودی ۹ جست ‌و جو کاوش
عمودی ۹ ابزاری در کشاورزی برای کندن و شخم زدن زمین گاواهن
عمودی ۹ دام‬‬‫ تله
عمودی ۱۰ سؤال کردن پرسیدن
عمودی ۱۰ کیوان زحل
عمودی ۱۰ ‬ نفس چاق هن
عمودی ۱۱ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۱ آشوب، بلوا فتنه
عمودی ۱۱ نوعی برنج مرغوب بینام
عمودی ۱۲ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۱۲ میوه مربایی به
عمودی ۱۲ مارکی بر خودروی نیسان تینا
عمودی ۱۲ نوبت بازی داو
عمودی ۱۳ طرز عمل رفتار
عمودی ۱۳ بچه پرنده جوجه
عمودی ۱۳ مشرق خاور
عمودی ۱۴ بخشنده واهب
عمودی ۱۴ باقی ماندن ابقا
عمودی ۱۴ شاه اشکانی سورنا
عمودی ۱۵ عصرانه‌ای مناسب برای خانواده لقمهترهفرنگی
عمودی ۱۵ چاشنی گوجه‌ای سس


جواب مرحله ۱۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر نظام‌الدین شامی ظفرنامه
افقی ۱ ماش‬‫ بنوسیاه
افقی ۲ امر به نوشتن نویس
افقی ۲ اتاق بزرگ‬‫ برای پذیرایی، نمایش کنسرت،‬‫ نمایشگاه و ... سالن
افقی ۲ گوساله‌کش قدیم‬‫ سامری
افقی ۳ پرچم رایت
افقی ۳ روبند نقاب
افقی ۳ موش خرما‬‫ راسو
افقی ۴ مهره‌ای در شطرنج فیل
افقی ۴ پشه بق
افقی ۴ ‬‫‬‫قطعی، قاطع مبرم
افقی ۴ رود مصر‬‫ نیل
افقی ۵ همان یک است یه
افقی ۵ شهری در‬‫ استان همدان گلتپه
افقی ۵ قاتل‬‫ جانی
افقی ۶ خودرو سنگین وزن تریلی
افقی ۶ ‬‫نیکو روی وسیم
افقی ۶ ماه سرد‬‫ دی
افقی ۷ فرمان مغولی یرلیغ
افقی ۷ انجمن کمیته
افقی ۷ ‬‫دکمه‬‫ گوی
افقی ۸ درنگ وقفه
افقی ۸ دریچه مشبک‬‫ رو به حیاط پنجره
افقی ۸ متاع‬‫ کالا
افقی ۹ فوتبالیست سابق ایرلندی‬ ‫منچستر یونایتد کین
افقی ۹ آشکار هویدا
افقی ۹ خوش‬‫ منظره‬‫ دلباز
افقی ۱۰ بندگی رق
افقی ۱۰ تزئین روی پلو زرشک
افقی ۱۰ ‬‫شاعر از آنان چشم یاری داشته‬‫ یاران
افقی ۱۱ مجلس روسیه دوما
افقی ۱۱ از غذاها اشدوغ
افقی ۱۱ ‬‫برانگیختن‬‫ حض
افقی ۱۲ به تنهایی تکی
افقی ۱۲ گوارا زلال
افقی ۱۲ نشانه فعل مضارع می
افقی ۱۲ جایی که حجاج از روز دهم تا دوازدهم‬ ‫و برخی تا روز سیزدهم در آن می‌مانند‫ منا
افقی ۱۳ سرگرد قدیم یاور
افقی ۱۳ نوعی دسر منجمد یخمک
افقی ۱۳ کر نیست‬‫ شنوا
افقی ۱۴ بلدرچین سمانه
افقی ۱۴ بخشی از بدنه یک خودرو یا وسیله نقلیه دیگر تایر
افقی ۱۴ سخندان و شاعر‬‫ ادیب
افقی ۱۵ ابزار سنجش فشار بخار مانومتر
افقی ۱۵ تزار روسیه‬ پترکبیر
عمودی ۱ گمان ظن
عمودی ۱ نخستین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت‬‫ و بیشترین سهم را در شکل‌گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت‫ فیزیوکراتیسم
عمودی ۲ ماه دوم میلادی فوریه
عمودی ۲ آبکی رقیق
عمودی ۲ ویرگول‬‫ کاما
عمودی ۳ پول خودمان ریال
عمودی ۳ اختراع گراهام بل تلفن
عمودی ۳ دفتر شعر‬‫ دیوان
عمودی ۴ فراموشی نسی
عمودی ۴ ضد خنده گریه
عمودی ۴ مخفف از او زو
عمودی ۴ چهارمین شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی ‬‫جهان شده است‬‫ رنو
عمودی ۵ آگهی تبلیغ
عمودی ۵ تنگه معروف هرمز
عمودی ۵ نیز‬‫ هم
عمودی ۶ تیم کرمانی مس
عمودی ۶ آدمکشی قتل
عمودی ۶ بدلی‬‫ پوشالی
عمودی ۷ آگاه باش هان
عمودی ۷ گردش گروهی پیکنیک
عمودی ۷ قسمی گل‬‫ اختر
عمودی ۸ نواله لقمه
عمودی ۸ عزت مجد
عمودی ۸ پروژه مهم نجوم رادیویی‬‫ الما
عمودی ۹ شهری در آذربایجان شرقی بناب
عمودی ۹ ادیت ویرایش
عمودی ۹ درهم رفته و به هم چسبیده‬ کیپ
عمودی ۱۰ چشمگیر برجسته
عمودی ۱۰ انسان ادم
عمودی ۱۰ عریان رت
عمودی ۱۱ بس وس
عمودی ۱۱ بی‌ آن فطیر است مایه
عمودی ۱۱ قلندر درویش
عمودی ۱۲ پرنده‌ای با پروازی سریع و مستقیم سار
عمودی ۱۲ ردپای آب! نم
عمودی ۱۲ پرنده‌ای از تیره زاغ‌ها کلاغ
عمودی ۱۲ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۱۳ نوعی یاقوت یمانی
عمودی ۱۳ کشور آفریقایی گابن
عمودی ۱۳ ادب آموخته مودب
عمودی ۱۴ از عناصر معماری ایرانی ارسی
عمودی ۱۴ پارچه عریض دولا
عمودی ۱۴ از رنگ‌ها حنایی
عمودی ۱۵ اثری از هاین لاین هیولاییازفضا
عمودی ۱۵ میوه بر


جواب مرحله ۱۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گروه، جماعت زمره
افقی ۱ پتواز اجابت
افقی ۱ نیزه کوتاه دلام
افقی ۲ عقیم نازا
افقی ۲ حیوان‬‫ جانور
افقی ۲ تنگه معروفی که در فیروزکوه قرار دارد واشی
افقی ۳ جزیره‌ای است‬‫ در اقیانوس اطلس و جنوب شرقی آرژانتین فالکلند
افقی ۳ تپه باستانی‬‫ کشورمان مارلیک
افقی ۴ بازداشته شده موقوف
افقی ۴ آمادگی زمین برای زراعت ایش
افقی ۴ ‬‫پایتخت سنگال داکار
افقی ۵ سفید ترکی اق
افقی ۵ نژاد مردم آلمان ژرمن
افقی ۵ خبرگزاری‬‫ جمهوری اسلامی ایرنا
افقی ۶ دهانه اسب عنان
افقی ۶ سالروز تولد میلاد
افقی ۶ دشنام و‬‫ ناسزا سب
افقی ۷ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۷ چراغ نبراس
افقی ۷ جزا و مکافات کیفر
افقی ۸ ناگوار وخیم
افقی ۸ ‬‫لقب رستم تهمتن
افقی ۸ تازیانه شلاق
افقی ۹ مقابل آمدن رفتن
افقی ۹ خیالات اوهام
افقی ۹ ریخت و شکل‬‫ فرم
افقی ۱۰ اسب تبریزی ات
افقی ۱۰ فیل ماقبل تاریخ ماموت
افقی ۱۰ مدرک زیر دیپلم‬‫ سیکل
افقی ۱۱ حیوانی که در آتش نمی‌سوزد سمندر
افقی ۱۱ بازی چیدنی پازل
افقی ۱۱ تکرار یک‬‫ حرف مم
افقی ۱۲ روی و چهره لقا
افقی ۱۲ از صفات باریتعالی دادار
افقی ۱۲ عزم راسخ اراده
افقی ۱۳ ‬‫انعامی که به شاگرد مغازه میدهند میلاوه
افقی ۱۳ تقویم سالنامه
افقی ۱۴ تاج گل بساک
افقی ۱۴ ملیح‬‫ نمکین
افقی ۱۴ کرم ابریشم دیوه
افقی ۱۵ موشک آلمانی ویدو
افقی ۱۵ نمایان هویدا
افقی ۱۵ پایتخت فلزی‬ ورشو
عمودی ۱ همراه مرد زن
عمودی ۱ هلال ماهنو
عمودی ۱ میوه‌ای که بر اثر فشار‬‫ دادن له شده باشد ابلمبو
عمودی ۲ بالاتر مافوق
عمودی ۲ جهان دیگر اخرت
عمودی ۲ نوعی زردآلو‬‫ قیسی
عمودی ۳ روزی رسان رزاق
عمودی ۳ پارسا و پاکدامن عفیف
عمودی ۳ خوردنی همراه غذا‬‫ سالاد
عمودی ۴ نام گروهی از عناصر جدول تناوبی هالوژن
عمودی ۴ تمام‌کننده متمم
عمودی ۴ ‬‫پژواک اکو
عمودی ۵ ناسپاسی کفران
عمودی ۵ شترمرغ آمریکایی ناندو
عمودی ۶ تقدیر حتمی‬‫ اجل
عمودی ۶ هنر کنده‌کاری منبت
عمودی ۶ چرب زبانی مداهنه
عمودی ۷ صبا ز منزل ... گذر دریغ ‬‫مدار جانان
عمودی ۷ سوغات و ارمغان رهاورد
عمودی ۷ درخت انگور مو
عمودی ۸ مقداری اندی
عمودی ۸ فیل‬‫ ما قبل تاریخ ماموت
عمودی ۸ ورزش زمستانی اسکی
عمودی ۹ رایحه بو
عمودی ۹ سزاوار و درخور‬‫ شایسته
عمودی ۹ نوعى خودروی سواری پراید
عمودی ۱۰ نیمسال تحصیلی ترم
عمودی ۱۰ پهلوان‬‫ یل
عمودی ۱۰ سازمان فضانوردی آمریکا ناسا
عمودی ۱۰ رود روسی لنا
عمودی ۱۱ فهمیدن ادراک
عمودی ۱۱ ‬‫ترازو میزان
عمودی ۱۲ محتاط و عاقبتنگر دوراندیش
عمودی ۱۲ یکی از ایالتهای غربی‬‫ آمریکا کلرادو
عمودی ۱۳ کفش لالکا
عمودی ۱۳ ادویه تند فلفل
عمودی ۱۳ فرمانده و حاکم امیر
عمودی ۱۴ چیزها‬‫ اشیا
عمودی ۱۴ شب آخر ماه سرار
عمودی ۱۴ بی خبر از خود مدهوش
عمودی ۱۵ عامل بیماری میکروب
عمودی ۱۵ بطری‬‫ آب قمقمه
عمودی ۱۵ خدای درویش‬ هو


جواب مرحله ۱۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ناگزیر لابد
افقی ۱ ثروتمند دارا
افقی ۱ محل توقف کشتی‬‫ اسکله
افقی ۲ توافق دو اراده ضروری در جهت‬‫ ایجاد یک اثر حقوقی قرارداد
افقی ۲ خودپسندی‬‫ است و از گناهان بزرگ کبر
افقی ۲ ذره باردار‬‫ یون
افقی ۳ دوشاب مت
افقی ۳ برادر کمبوجیه بردیا
افقی ۳ ‬‫فرمانروایی‬‫ ریاست
افقی ۴ واژه فقدان هیچ
افقی ۴ نوعی مکان اقامتی‬‫ اجار‌ه‌ای مسافرخانه
افقی ۵ خواهان آب تشنه
افقی ۵ شهری در غرب‬‫ فرانسه رن
افقی ۵ حرف ندا ای
افقی ۵ چند شهید‬‫ شهدا
افقی ۶ کشوری در قاره آفریقا رواندا
افقی ۶ مخفف‬‫ ماه مه
افقی ۶ گزارش باطنی از قرآن‬‫ تاویل
افقی ۷ فلز چهره! روی
افقی ۷ بالاتر از آن رنگی‬‫ نیست سیاهی
افقی ۷ مخفف از او‬‫ ازو
افقی ۸ در کشتی رد و بدل می‌شود فن
افقی ۸ ‬‫پس از کارون مشهورترین رودخانه‬‫ کشورمان است زایندهرود
افقی ۸ عدد توحیدی‬‫ یک
افقی ۹ گوسفند جنگی راک
افقی ۹ تهمت بهتان
افقی ۹ اتاق‬‫ انگلیسی‬‫ روم
افقی ۱۰ ادب نزاکت
افقی ۱۰ خرده سنگ شن
افقی ۱۰ اصطلاحی‬‫ در عروسی‬‫ شیربها
افقی ۱۱ جذاب گیرا
افقی ۱۱ عضو تیم فوتبال بک
افقی ۱۱ مقابل آری نه
افقی ۱۱ هیزم‬‫ هیمه
افقی ۱۲ نشانه سلامت کالا استاندارد
افقی ۱۲ پسوند ساخت صفت‬‫ ناک
افقی ۱۳ باران تند رگبار
افقی ۱۳ از قطب‌های توریستی استان اصفهان سمیرم
افقی ۱۳ برابر‬‫‬‫ یر
افقی ۱۴ نرخ بها
افقی ۱۴ تند زود
افقی ۱۴ شهری در استان کرمانشاه‬‫ جوانرود
افقی ۱۵ مرکز مصر قاهره
افقی ۱۵ جای پختن نان تنور
افقی ۱۵ قانونگذار‬ مقنن
عمودی ۱ عصرانه‌ای برای خانواده لقمهترهفرنگی
عمودی ۱ پشه‬‫ بق
عمودی ۲ سبزی خوردنی ارتیشو
عمودی ۲ حزب هیتلر نازی
عمودی ۲ بی قید و بند‬‫ رها
عمودی ۳ به وسیله با
عمودی ۳ درختی بی‌میوه چنار
عمودی ۳ پلیس مخفی‬‫ کاراگاه
عمودی ۴ ورودی خانه درب
عمودی ۴ تاکنون هنوز
عمودی ۴ فروشنده محل‬‫ کاسب
عمودی ۵ پول قدیمی درم
عمودی ۵ بیماری قند خون دیابت
عمودی ۵ نو‬‫ تازه
عمودی ۶ اداره دادگستری دادسرا
عمودی ۶ همان یک است یه
عمودی ۶ دیوار قلعه‬‫ بارو
عمودی ۷ کیش ‌ها و آیین ‌ها ادیان
عمودی ۷ آن که رسمی را از بین برد سنتشکن
عمودی ۷ دختر‬‫ دت
عمودی ۸ حرف تنفر اف
عمودی ۸ عرصه نبرد میدان
عمودی ۸ پنهان کردن‬‫ دس
عمودی ۹ صدمه اک
عمودی ۹ یک روش ترابری هدایت شده زمینی راهاهن
عمودی ۹ شهرت طلب‬‫ نامجو
عمودی ۱۰ بخشی، جزوی برخی
عمودی ۱۰ شامل‬‫ همه می‌شود هر
عمودی ۱۰ ماه تابستانی‬ شهریور
عمودی ۱۱ طایفه‌ای هند و اروپایی اریا
عمودی ۱۱ نظریه تیوری
عمودی ۱۱ زنگ گردن چهارپا درا
عمودی ۱۲ درس تمرین نویسندگی انشا
عمودی ۱۲ مدت زمان معین دوره
عمودی ۱۲ کلام خودستا منم
عمودی ۱۳ وسیله ایمنی امروزی در خودروها کیسههوا
عمودی ۱۳ آشکار کننده مبین
عمودی ۱۳ بندگی رق
عمودی ۱۴ کویر معروف لوت
عمودی ۱۴ بهر پخت آبگوشت می‌باید خرید دیزی
عمودی ۱۴ دستگاهی در موسیقی اصیل ایران همایون
عمودی ۱۵ نفس خسته هن
عمودی ۱۵ کنایه از آماده شدن شالوکلاهکردن


جواب مرحله ۱۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیکوتر و بهتر احسن
افقی ۱ از جمله تمدن‌های درخشان آمریکای‬‫ مرکزی که دستاوردهای مهمی در هنر معماری، ستاره‌شناسی‬‫ و ریاضیات داشته‌اند مایا
افقی ۱ اراده و خواهش خواست
افقی ۱ قد و بالا قامت
افقی ۲ دیرینه ‬‫و پیشین قدیم
افقی ۲ نشانی ادرس
افقی ۲ طرف چپ میدان جنگ میسره
افقی ۲ عنان و افسار‬‫ مهار
افقی ۳ بسیار مرتفع و سر به فلک کشیده اسمانسا
افقی ۳ کار نافرجام کا
افقی ۳ روشی‬ ‫در تشخیص و درمان بیماری‌های روحی و روانی که اساس آن‬‫ کاوش در گذشته بیمار است روانکاوی
افقی ۴ بالشتک خمیر در نانوایی‬‫ یوک
افقی ۴ فراهم و آماده روبراه
افقی ۴ طلای قالب شده شمش
افقی ۴ دانه خوشبو هل
افقی ۵ وقوف‬‫بر امری اشراف
افقی ۵ عشق و محبت حب
افقی ۵ ساز استاد کسایی
افقی ۵ درخت لرزان نی
افقی ۵ ‬‫شوخی نیست بید
افقی ۶ دل و ضمیر باطن
افقی ۶ از سریال‌های به یاد ماندنی دهه ‬‫۶۰ تلویزیون ایران در ژانر کمدی به کارگردانی داریوش فرهنگ‬‫ و ایفای نقش توسط هنرمندانی همچون مهدی هاشمی، گلاب‬‫ آدینه و محمدعلی کشاورز سلطانوشبان
افقی ۶ شهری در افغانستان هرات
افقی ۷ حسن‬ ‫معاشرت ادب
افقی ۷ ایتالیای باستان روم
افقی ۷ جدید نو
افقی ۷ یله و سرخود
افقی ۷ از وسایل‬‫ بازی کودک در پارک ول
افقی ۸ منقار نک
افقی ۸ رنگ آبادانی سبز
افقی ۸ مدیون بدهکار
افقی ۸ ددر‬‫ گوسفندان چرا
افقی ۹ شهری در استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
افقی ۹ جام‬‫دار باستانی جم
افقی ۹ فصل گرما تابستان
افقی ۱۰ سخن چین نمام
افقی ۱۰ پایتخت کانادا اتاوا
افقی ۱۰ ‬‫اکنون الان
افقی ۱۰ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۱۱ سیاه و تاریک تیره
افقی ۱۱ فیزیکدان مشهور‬‫ فرانسوی و نخستین کسی که دو اصل ترمودینامیک را اعلام‬‫ کرد کارنو
افقی ۱۱ شماره و عدد نمره
افقی ۱۱ قوت و توانایی نیرو
عمودی ۱ بزرگ و سرور اقا
عمودی ۱ ماهی در خزان ابان
عمودی ۱ یادداشت نت
عمودی ۲ گمان بردن حدس
عمودی ۲ کامرانی و کامروایی شادکامی
عمودی ۳ نقره سیم
عمودی ۳ خرمای تازه‬‫ و نورس رطب
عمودی ۳ دوست و معین یار
عمودی ۴ واضح و آشکار نمایان
عمودی ۴ برای سیاه کردن‬‫ مژه‌ها و پلک‌هابه کار می رود سرمه
عمودی ۵ شور و غوغا نوف
عمودی ۵ بهره حرام ربا
عمودی ۶ ‬‫نقاب ماسک
عمودی ۶ آه و ناله‌ای که در دل اثر کند سوزناک
عمودی ۷ به جا آوردن ادا
عمودی ۷ بردباری‬‫ حلم
عمودی ۷ زمستان شتا
عمودی ۸ مساوی و برابر یر
عمودی ۸ پیوستگی ربط
عمودی ۸ شاعر، محقق و‬‫ نویسنده معاصر، مولف کتاب «سبک شناسی» بهار
عمودی ۹ شهری در‬‫ استان آذربایجان شرقی اسکو
عمودی ۹ داخل اندرون
عمودی ۱۰ مایه آبادی اب
عمودی ۱۰ فرزندزاده‬‫ نوه
عمودی ۱۰ ضمیر غایب او
عمودی ۱۱ پیچ و تاب خم
عمودی ۱۱ نوعی خودرو رنو
عمودی ۱۱ ناراست کج
عمودی ۱۲ ‬‫تصحیح و تنقیح متن ویرایش
عمودی ۱۲ پناه و حفاظت امان
عمودی ۱۳ پیشوا و مقتدا اسوه
عمودی ۱۳ اسب‬‫ سرخ بور
عمودی ۱۳ شگرد و فوت و فن لم
عمودی ۱۴ خانه سرا
عمودی ۱۴ عضو بدن پرندگان که با‬‫ آن پرواز می کنند بال
عمودی ۱۴ رشته و نخ تار
عمودی ۱۵ رسوب تهنشین
عمودی ۱۵ استخوان زنخ چانه
عمودی ۱۶ گنجه لباس و اشیای دیگر کمد
عمودی ۱۶ فلز گلوله سرب
عمودی ۱۷ پارچه قماش
عمودی ۱۷ ترسنده‬‫ و بیمناک هراسان
عمودی ۱۸ غزال اهو
عمودی ۱۸ زنگ جرس
عمودی ۱۸ خالی تهی
عمودی ۱۹ ثروتمند و توانگر مایهدار
عمودی ۱۹ ‬‫مهندس فرانسوی که اولین بار ماشین هواپیمای سنگین‌تر از‬‫ هوا را ساخت ادر
عمودی ۲۰ خیس تر
عمودی ۲۰ ترشی بادمجان لیته
عمودی ۲۰ کشتی جنگی ناو


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.