پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 941 جدولانه 1 | مرحله 942 جدولانه 1 | مرحله 943 جدولانه 1 | مرحله 944 جدولانه 1 | مرحله 945 جدولانه 1 | مرحله 946 جدولانه 1 | مرحله 947 جدولانه 1 | مرحله 948 جدولانه 1 | مرحله 949 جدولانه 1 | مرحله 950 جدولانه 1 | مرحله 951 جدولانه 1 | مرحله 952 جدولانه 1 | مرحله 953 جدولانه 1 | مرحله 954 جدولانه 1 | مرحله 955 جدولانه 1 | مرحله 956 جدولانه 1 | مرحله 957 جدولانه 1 | مرحله 958 جدولانه 1 | مرحله 959 جدولانه 1 | مرحله 960 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۹۴۱ جدولانه ۱

درنگ کردن تانی
از روی تدبیر کار نکردن ندانمکاری
آبرو شرف
ترعه کانال
ماه پنجم سال میلادی مه
از میوه‌ها انجیر
فیلمی از مجید مجیدی بچههایاسمان
فساد تباهی
سپاسگزاری شکران
آینده اتی
طلیعه اعداد یک
من و شما ما
خصومت افند
پوشاندن سطح یک فلز ابکاری
بیهوشی کما
اشاره به دور همان
مخفف چین چن
گویش لهجه
مرداب یا
چه بسیار بسا
از گازها اتان
پرده‌در هتاک
درنده جنگلی یشت
ویران یباب
خویشی‌ها نسب
هیزم هیمه
نوعی مسابقه دو استقامت ماراتن
عنصر بدن کلسیم
دیدار از اماکن متبرکه زیارت
محصول گریه اشک
دستور سکوت هیس
دشنام ناسزا
جعبه جادویی تلویزیون
نوعی برنج کات
خمیدگی کاغذ تا
ملامت نکوهش
گناه بزرگ کبیره
پشم سوخته کز
امر به نوشتن نویس
کیش و رسم ایین
جمع اسیر اسرا
سائل گدا
رشته سلک
معلم مدرسه ابتدایی اموزگار
اقامت گزیدن سکنی
میانه بدن کمر
همراه لرز تب
ضمیر فرانسوی وو
گندم اگ
تیرچه چوبی دستک
ترس جبن
حرف ندا ای
طبیعت چیزی ماهیت
آتشکده بزرگ ساسانی اذرگشسب
فنر ساعت زنبرک
تیر پیکان‌دار یب
انداختن پرتاب
تنفر انزجار
میخ کوچک پونز
قطار ترن
چغندر پخته لبو
اطراف دهان لب
عود ند
از نیمتنه‌ها کت
آتشگیر انبر
فیلمی از مجید مجیدی بدوک


جواب مرحله ۹۴۲ جدولانه ۱

بالندگی نشوونما
رشد کردن قدکشیدن
تصویر عکس
درخشان تابناک
اثر ایوان تورگنیف ابلهسرنوشت
دفترینه کردن ثبتکردن
بر، پهلو کش
ناشنوایی کری
تفاله ابریشم لاس
شعله آتش لهب
قفسه میز کشو
با دست چیزی را نشان دادن اشارت
فیلم‌نامه سناریو
ایجاد بریدگی کردن خراشیدن
رطوبت نم
عدل داد
شهر شمالی نکا
مانند چو
زنبور سیاه بوز
اثر و نشان رد
از کسی جانب‌داری نمی‌کند بیطرف
ترکیب شبه فلز و اکسیژن اکسیداسیون
جلو پیش
گمان بردن ظن
ماه سرد دی
گیاه خاردار خوراکی کنگر
نصیحت اندرز
کرم نورانی شبتاب
جوان فتی
بلی آلمانی یا
به یاد آمدن تذکر
به دویدن واداشتن دواندن
قدم یکپا لی
زیرانداز خفته تشک
نگار بت
سیاه‌پوست زنگی
از انواع شعر قصیده
شبنم طل
میل کردن عطف
عرق کردن تعریق
مناجات دعا
غلبه کردن بذ
بازتابیده منعکس
باب در
پایتخت عراق بغداد
گدا متکدی
چسبناک دج
شکیبایی صبر
از شاهان پیشدادی جم
کنار و جانب طف
ردیف صف
تندر رعد
توانایی و قدرت دسترس
فریاد کشیدن جیغزدن
بی‌غلط کردن تصحیح
دو یار هم‌قد اا
فعالیت سرگرم کننده بازی
موی پیچیده جعد
کامل و تمام جامع
دراز شدن تمدد
معمولا با پلو خورده می‌شود خورش
فرد شخص
لطیف نرم
به دست آوردن کسب
گردش کودکانه ددر
سرگشته هاج
نااستوار لق
محل دادسرا دادستانی
تیشه بزرگ تش
گل و لای وحل
مسلک طریقت
یدک رزرو
باب روز مد
اثر شهره وکیلی شبعروسیمن
آزمندی شح


جواب مرحله ۹۴۳ جدولانه ۱

مطالعه صداهای زبان اواشناسی
پرش کردن جهیدن
عضو کابینه وزیر
زمان بی آغاز الست
کوزه سفالی سبو
روغن و چربی په
به صورت جسم در آمده مجسم
کشوری در آمریکای شمالی پاناما
پاره آتش شرر
مفصل و با شرح جزئیات باابوتاب
مقنعه واشامه
تفتیش کننده بازجو
اجرت کارمزد
اثری از الکساندر‌پوشکین کولیها
نویسنده کاتب
مفصل دست ارنج
ایالتی در آمریکا نبراسکا
نوعی چسب گیاهی سریش
زنجیره سریال
آقای اسپانیایی دن
پیرامون حوالی
تمرین ممارست
از شهرهای استان گلستان کلاله
بالش متکا
گیاه رنگ مو حنا
چاق و فربه پروار
سوغات گجرات تمر
مالک و صاحب ارباب
سرگرم شدن به بازی بازیکردن
غذای کم‌مایه و بی‌مزه ابزیپو
تردستی شعبده
سرخ کمرنگ ال
کارپرداز مباشر
از مرکبات دارابی
فرود آمدن تنازل
شهر تهران دماوند
زانوی در لولا
یک دفعه یکبار
بازیچه لعبت
اثر دقیقی گشتاسبنامه
پاسداری نگهبانی
آفریدگار ایزد
استخوان پاشنه پا بل
دریا یم
صدای آزار دهنده نویز
از صور فلکی دباکبر
گورکن حفار
علامت بالای حرف فتحه
شهر مازندران نکا
عدالت ندارد بیانصاف
زرنگ زبل
دشوار متکلف
شیپور شکارچیان بورو
بلدرچین وشم
درس خوانده ملا
مناجات دعا
حرف نفرت اف
رشک بردن حسادت
رشد کردن روییدن
بالاتر از سرگرد سرهنگ
شهر مرکزی شازند
باربر حمال
وارونه برعکس
حدس ظن
از سوره های قرآن کریم الرحمن
از حروف یونانی سای
مظهر لاغری نی
درک و شعور فهم
محل ورود در
پایه، پی اس
مرهم ضماد
اثر امیل زولا نانا
خط تصویری هیروگلیف


جواب مرحله ۹۴۴ جدولانه ۱

مالدار و دارا ثروتمند
از سازهای زهی ویولا
سخن زیر لب ژک
ابریشم خام قز
دوم ثانی
زمین صاف و هموار جلگه
مقیاس طول پا
از سیارات زهره
از القاب بزرگان ترک بگ
دور اندیشی احتیاط
پایه اداری اشل
اثر آلفونس دوده قصههایدوشنبه
سؤال و جواب تلویزیونی مصاحبه
عقیم اجاقکور
خارج کردن دراوردن
ضمیر خارجی یو
نظر دیگری را خواستن استشاره
عدسی دوربین لنز
ناگهان خودمانی زرت
از شهرهای استان البرز هشتگرد
رام اهلی
از ماه‌های فرنگی اوت
اثر بهرام صادقی ملکوت
ولگردی هرزگی
کلام و نطق سخن
حتمی و قطعی مسلم
نادرست غلط
وسیله برش نجار اره
بدین جهت لذا
سنگ آسیاب اس
مهربانی‌ها الطاف
حیاط پشت خانه حیاطخلوت
در حال غل خوردن غلتان
اثر چارلز دیکنز دامبیوپسر
عملی در نماز رکوع
دلپذیر و خوشایند دلکش
عمومی‌تر اعم
بر خود واحب کردن چیزی نذر
دستگاه نساجی هف
سرای مهر و کین دل
فرو رفتن در آب غوطه
باهوش هوشمند
شکلک سازی ادااطوار
میل کردن عطف
شاخه باریک و دراز ترکه
زمین دور از آب لیا
تصدیق عرب نعم
مار عظیم الجثه بوا
خواهشگر شافع
گیاه الیافی کنف
وسنی هوو
جامه حمام لنگ
صندلی راحتی مبل
از غلات ذرت
پزشکی طب
پیامبر کشتی‌بان نوح
آشیانه مرغ عش
چهار نعل رفتن اسب یورتمه
سال ترکی ییل
قورباغه غوک
داخل شدن در چیزی نفوذ
آتشفشانی در شیلی لاسکار
کنار پهلو
مهلت و امان زنهار
سرخ مایل به بنفش ارغوانی
آرایش قروفر
گاو کوهی گوزن
موش خرما راسو
اثر غلامحسین ساعدی توپ
تر و آبدیده خیس
شایسته‌تر احق
نحوه آرایش داده‌ها فرمت
اثر صادق چوبک قفس
زیرک رند
تابه نان پزی ساج
شکستن کسر
گل نومیدی یاس
چهره شطرنجی رخ
حلق گلو
باقی جان نا
گوشت کبابی راسته
محل ورود در
با صراحت سخن گفتن رکگویی
مایه تباهی امالفساد
اسباب خانه سامان
در نهان و آشکار سراوجهرا
قتل سیاسی ترور


جواب مرحله ۹۴۵ جدولانه ۱

پست و حقیر خوار
اثر شهره وکیلی شبعروسیمن
ساده‌لوح پپه
زمان طولانی ازگار
آتشگیره خف
قلب قرآن کریم یاسین
اثر علی محمد افغانی حاجاللهباشی
نامه صحیفه
برای توطئه می‌دوزند پاپوش
توضیح شرح
دستگاه نساجی هف
برنامه کاربردی تلفن همراه اپ
چشمه جوشان زهاب
اثر مهدی اخوان ثالث ارغنون
آشکار شده فاش
دوستی مودت
عدد فوتبالی اا
تصور ذهنی تجسم
از خدایان مصر رع
تاج جغه
پایتخت جمهوری چک پراگ
مطلع اگاه
از مواد آرایشی روژ
در معرض فروش گذاشتن حراج
تعهد به پیمان وفا
از ایالات آمریکا ایوا
وسیله جار زدن بلندگو
بسیار غرغر می‌کند غرغرو
جمع کردن افکار تمرکز
خواهش نفس هوس
ستاره نجم
تاب دادن تافتن
بافت ذخیره‌ای در دانه گیاهان اندوسپرم
ستاره‌ای در دب اکبر سها
آبگیر ژی
بر سر عروس و داماد ریزند شاباش
دشت و صحرا هامون
دور دهان کب
استوار موکد
کدورت رنجش
پایتخت سوریه دمشق
اکسید کلسیم اهک
جای، مکان بنک
بازیچه پروازی بادبادک
پناهگاه مامن
روییدن و پرورش یافتن نشو
کالبد و بدن تن
پدر بو
فرمان خودرو رل
مخلوط کن همزن
بریدن شاخه‌های زاید هرس
نمایش تلویزیونی شو
سهیم شدن شراکت
از عهده امتحان بیرون آمدن قبولشدن
تردستی شعبده
مساوی فرانسوی پر
جشن و سور پارتی
دلاک کیسهکش
سؤال پرسش
همگان عام
مقابل گدا شاه
مقابل روز شب
روشنایی ضو
طلا زر
ناسازگاری تضاد
پرنده‌ای شکاری یوهه


جواب مرحله ۹۴۶ جدولانه ۱

گمان بردن پنداشتن
از قصرهای عثمانی در استانبول دلمهباغچه
محل و مکان جا
نویسنده فرانسوی اثر «امیل» ژانژاکروسو
شتابنده عاجل
طعام زندانیان رواه
نالوطی نامرد
برف و دمه بژ
سیال تنفسی هوا
آن سوی ورا
مردمان فرومایه اوباش
ناپسند داشتن کراهت
سرپرست خانواده پدر
مرغزار راغ
ضمیر داخل تو
فیگور ژست
یسار چپ
پوشیده و مخفی نهفته
عایق‌بندی ایزولاسیون
راست گفتن صدق
ابزار زمین‌شویی تی
حرف گزینش یا
کارگر کشتی جاشو
سختی وخامت
نام قدیم سنندج سنهدژ
مظهر پایداری کوه
بیماری دا
زهر شرنگ
بدنامی رسوایی
خرد و کوچک که
بدبخت شقی
خم کاغذ تا
کوشنده و ساعی تخشا
چلپاسه بزمجه
آرواره فک
عشق فرنگی لاو
برافروخته ملتهب
آتشدان حمام تون
آبدار تر
یار بیژن منیژه
از گروه‌های خونی او
زیان و آسیب خسارت
روپوش زنانه مانتو
از برونته‌ها ان
ریش زخم
رایگان زب
از دل پردرد برآید اه
نوعی سنبل‌الطیب فو
فریب گول
نان کلفت ونانه
فصل سرما زمستان
سردار قوم هون اتیلا
بوی رطوبت نا
مقصد رود دریا
مرد جوان نیو
از حالت‌های ماده جامد
آوند آب ابجا
مخترع ژیروسکوپ فوکه
شلغم لفت
الم درد
پاره و کهنه ژند
اسباب خانه مان
آشوب هرج
ساز شاکی نی
بازیگر هالیوودی فیلم تلقین تامهاردی
رنج و محنت لگ
پایتخت اتریش وین
گرد زینتی براق اکلیل
توانایی نیرو
من و شما ما
کنایه از اطاعت کردن گردننهادن
نشانه جمع ها


جواب مرحله ۹۴۷ جدولانه ۱

پشت گرم شدن اتکاکردن
اختراع برادران لومیر سینما
اکنون حالا
خاموش ساکت
اقبال و طالع بخت
یال اسب پش
از درختان افرا
اثر رجب علی اعتمادی ابیعشق
آزرم شرم
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی شوخیشعرا
تهنیت خوشباش
فرومایگی خساست
دارای اعتدال متعادل
مانند فلز متالیک
تخته نازک فیبر
پاییز خریف
حق نشناس بیمعرفت
نادان کانا
در آن زمان انگاه
زوبین مک
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار حریره
خبرهای شیوع یافته شایعات
آرایش صورت میکاپ
ژرف اندیشیدن تعمق
گرم و سوزان حار
آفریدن ایجاد
پسوند محافظت بان
شهر بوشهر کنگان
روش بحث و مناظره دیالکتیک
خداوند کردگار
رشته باریک زر و سیم ملیله
چهار من تبریز ری
ضبط صوت کوچک واکمن
لاف زدن لاییدن
بی‌کاره و هرزه ولگرد
عفت‌ها و عصمت‌ها نوامیس
منسوب به هجرت نبوی هجری
پایتخت زیمباوه هراره
سرمشق الگو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری مناجاتنامه
نامی برای رفیق همپیاله
تصدیق خودمانی اهان
خشم و قهر وژ
واحد پول بلغارستان لو
کلاه‌بردار شیاد
از شهرهای استان گیلان لنگرود
جار و جنجال غوغا
محل استراحت چهارپایان زاغه
بز کوهی شکا
پایتخت فلسفه اتن
توده غله پاک شده راژ
شهر کهگلویه و بویراحمد دهدشت
فقره ایتم
سی روز ماه
گردش کودکانه ددر
عضو دیدن چشم
شعیر جو
پرنده‌ای از راسته کلاغ‌ها زاغچه
تساوی و برابری همتایی
در پی آوازه است نامجو
انگشت شهادت اندکس
جوان برنا
دولا شدن تاشدن
از مذاهب بودایی ذن
مانند مشابه
گناه زیف
آقای اسپانیایی دن
سوغات گجرات تمر
یونجه قت
نشان دهنده ابتدای مکان از
گود عمیق
لشکر جند
دشواری‌های سخت و زیاد هفتخوان


جواب مرحله ۹۴۸ جدولانه ۱

ترک معاشرت کردن قهرکردن
حواس مشاعر
نادان غت
بچه دزد معروف ال
لبخند زدن تبسم
جواهر نشان مرصع
چهره لچ
کار کردن برای کسی به قصد کمک خدمت
سه کیلو من
راه وسیع شاهراه
خوشحال شاد
اثر بالزاک اورژنیگرانده
گفتار استقبال از مهمان خوشامد
نوعی نشستن چمباتمه
نامه یادآوری دادگاه اخطاریه
فساد شر
انتخاب شده برگزیده
پیامبران رسل
دستور امر
هدایت کننده راهنما
موشک زیر آبی اژدر
مخزن سوخت خودرو باک
زن و فرزند عایله
پیکار کردن تخاصم
کلام و نطق سخن
بانگ خر عرعر
رهبر کاتولیک‌ها پاپ
آزمندی طمع
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
برگ برنده اس
مجموعه حالات روانی روحیه
مجاز از نوکر جیرهخوار
اثر محمدحسن شهسواری پاگرد
پایتخت گرنادا سینتجورجس
عزم‌ها و آهنگ‌ها نیات
اندازه سایز
آلت موسیقی ساز
لوس ننر
از حروف یونانی مو
امر از گفتن گو
دلسوزی ترحم
رود مرزی ایران و افغانستان هریرود
انضباط دیسیپلین
سست رخو
تحفه و ارمغان هدیه
وسیله الت
به هوش باش هان
پاداش و جزا سزا
شهر خراسان شمالی ایور
گناه شاعرانه گنه
سگ بیمار هار
نازش فخر
حرف ششم یونانی زتا
زیر و رو کردن خاک شخم
فرومایه خس
ظلم ستم
چای فرنگی تی
لقب امپراتوران ژاپن میکادو
سبکسر جلف
محل ورود رود به دریا مصب
التهاب سوزش
شهر کهگیلویه و بویراحمد لنده
اجل مهلت
مرکز استان فارس شیراز
ترشرویی اخموتخم
حیله و نیرنگ ریو
مردی که ریش دارد ریشو
در پناه ایمن
کشور آفریقایی مصر
لیز و چسبنده لزج
پلنگ نمر
خزیدن روی زمین دب
شماره عدد
مکر و فریب کید
بیم ترس
مناسب بجا
درخت تسبیح یسر
آزاد یل
برکت ری
ساز زهی هندی سیتار
راه رفتن به سرعت دو
خوشبختی و سعادت بهروزی
لاشه مردار
کالبد جسد
نوعی اشکال فنی در موتور روغنسوزی


جواب مرحله ۹۴۹ جدولانه ۱

به زودی اتفاق خواهد افتاد قریبالوقوع
نوعی پلنگ یوز
مأمور اجرای وصیت‌نامه وصی
آرایش قروفر
مایه نشاسته پت
در مثل با آن سر می‌برند پنبه
راندن مزاحم دک
عق قی
میانه بد دو نفر شکراب
اثر چارلز دیکنز دوستمشترکمان
به جوش آمدن جوشیدن
کم‌کاری کردن تقصیر
عمل فوت کردن دمش
منسوب به شش ریوی
تملق‌گو چاپلوس
بزرگترین غده بدن کبد
سنگ قیمتی گوهر
تکان و جنبش سک
بزرگ، عظیم سترگ
رایگان زب
نگهبان عسس
مانند همچو
پدر ابوی
زاویه خارجی نبش
خواهشگر شافع
اثر محمد حجازی هما
پناهگاه ماوا
چیزی را به آن تشبیه می‌کنند مشبهبه
کارکنان پرسنل
بیگانگان اجانب
کوزه سفالی سبو
لشکر جیش
حوله رومال
محل تخیله بار در بندر بارانداز
باختر غرب
شکاف و درز شق
مناسب درخور
قبیله وحشی یاجوج
تاخت اسب تگ
پزشکان اطبا
ترشی آزمایشگاه اسید
بنت دختر
تازه ترکی ینی
برنج شوشتری کات
نشستن تحقیر آمیز تمرگیدن
بادبان کشتی شراع
شهر بی‌قانون هرت
واحد پول ژاپن ین
اثر قلم خط
شمیم بو
برگزیده نخبه
گود و عمیق ژرف
دو یار هم‌قد اا
التهاب پرده‌های مغز مننژیت
الهی ربوبی
غذاخوری رستوران
تو در تو لابلا
باب در
شعر شاعر در زندان حبسیه
انجمن‌ها محافل
بحرانی حاد
از احشام بز
پشت سر پس
دوستی حب
کلام معتبر نص
سردار ترک ینال
صدای اندکی خوش تهصدا


جواب مرحله ۹۵۰ جدولانه ۱

اثر ویکتور هوگو مردیکهمیخندد
اثر الکساندر دوما اسکانیو
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد ادمشناس
تنگدستی فقر
کنیه حضرت آدم بوتراب
دوری کردن فاصلهگرفتن
دارای پیشینه سابقهدار
تافتن ریسمان مسد
اثر کافکا مسخ
نوعی ساز بادی صور
سبب علت
تیره رنگ مشکی
مردم پست اراذل
خوف‌انگیر هراسناک
کتاب مانی نقاش نگارخانه
نقره سیم
کیسه حمام لیف
سود حرام ربا
آتشگیره خف
حرف پیروزی وی
خلوت کردن قرق
خواری و نرمی ذل
تکثیر میکروب در بافتها عفونت
اثر دافنه دوموریه پروازشاهین
ویژه خاص
پسوند تصغیر چه
محل ورود در
بیگانه خارجه
بلاتکلیف ماندن امری تعلیق
شیره آبکی نباتات لنف
بالای بیگانه اپ
رقاص مطرب
مبارک فرخنده
بانگ غو
کشور آفریقایی مصر
سرشت خو
توانا قادر
پیروی تبعیت
بانگ سگ وغ
روز عرب یوم
دقیقه انگلیسی مینوت
ماست آبکی دوغ
اثر قلم بر روی کاغذ خط
پیرو آیین بها‌ء بهایی
اثر پا رد
گوشت کبابی راسته
مجله مدل لباس بوردا
راندن مزاحم دک
آسمانخراش برج
سه کیلو من
بانگ قمری وت
جمع کردن ضم
زنبور سیاه بوز
وارونه پشترو
عهد و پیمان معاهده
به درست بودن مطلبی گواهی دادن تصدیق
بی هوشی غش
چرخ اتومبیل تایر
جام ورزشی کاپ
میانه اوسط
ورزش راجر فدرر تنیس
یک بار رکوع در نماز رکعت
آز حرص
سریع زود
بخشی از اوستا یشت
پول خرد هندی انه
حرف هشتم یونانی تتا
حرف هفدهم یونانی رو
اثر جرج اورول هوایتازه
خدا و ایزد بغ
تیره و تار کدر
ناقص معیوب
منسوب به شش ریوی
آفت گندم سن
سر در آب فرو بردن غوطهخوردن
صدای کوبیدن در تق


جواب مرحله ۹۵۱ جدولانه ۱

فوتبالیست هلندی ارینروبن
ترس و بیم واهمه
سالن هتل لابی
پیک کاغذی نامه
بخشی از اوستا یشت
واحد بازی تنیس ست
آدم کوچک ادمک
دستور کار برنامه
هنر انگلیسی ارت
تیم سرخپوش تهرانی پرسپولیس
تیم ارامنه ایران ارارات
غوطه‌ور در آب شناور
گناه ورزیدن ارتکاب
طایفه ترکمنی اتابای
محل سپرده گذاری پول بانک
نوعی غربال سرند
ماه نهم میلادی سپتامبر
وطن میهن
چوب دستی پاسبانان باتوم
تلخ عرب مر
دچار شدن ابتلا
نامه‌نگاری مکاتبه
شهری در آمریکا میامی
لفظی که معنی داشته باشد کلمه
غزال اهو
نگهبان چماق به دست یساول
شهر نیروگاه شمالی نکا
گدا و سائل متکدی
اقیانوس اطلس اتلانتیک
جمع مکتوب مکاتیب
شجاع و جنگجو دلاور
حرف دهن‌کجی یی
رشک بردن حسادت
کتاب سعدی بوستان
دوستان صمیمی یاران
کشوری در جنوب شرقی قاره اروپا البانی
کشور اروپایی مالت
باران تند رگبار
نوعی گیوه ملکی
تیم فوتبال اسپانیایی ریالمادرید
افسر نیروی دریایی دریادار
بلندمرتبه والا
سمت و جهت ور
از حروف انگلیسی ال
خبر اول روزنامه تیتر
علامت کاما ویرگول
دوست حبیب
جادوگر ساحر
جزایر دوگانه خلیج فارس تنب
یک دهم دسی
مادر باران ابر
از شهرهای استان فارس میمند
اطلاعات رایانه دیتا
لایه اتمسفر ازن
محلی در مکه منا
کشیدنی بعد از قهر منت
عضو صورت لب
دوست همدل صمیمی
حقیقی و واقعی راستین
شیطان ابلیس
هوشیاری زیرکی
ریسمان آویزان کننده اونک
نماد قنات ابنما
مخالف ضد
شلوار تنبان
پوشاک بی‌آستین شنل
نفس به سبک سوخته دلان اه
سطل آبکشی دلو
زمان دیدن ستاره شب
باران اندک رش
بصیرت و آگاهی بینش
شهر صنعتی آلمان ینا
مربی مطرح اسپانیایی دلبوسکه


جواب مرحله ۹۵۲ جدولانه ۱

عاقبت اندیشی پیشبینی
گواهی دادن شهادت
مالک و صاحب ذو
صف رج
سوراخ حفره
مدرسه قدیمی مکتب
سیلی چک
عقل درستی ندارد مشنگ
بلی آلمانی یا
بالاترین مقام نظامی اروپایی مارشال
کمان تیراندازی شیو
اثر بالزاک دخترچشمطلایی
عفو کردن بخشایش
تقلب در وزن جنس هنگام فروختن کمفروشی
به سخن آوردن استنطاق
ترمز چهارپا هش
ایستادن برخاستن
مرکز استان البرز کرج
خجسته سعد
اثر مهرداد اوستا تیرانا
بانگ خروش
واحد شمارش مغازه باب
درمانده و گرفتار زابرا
از هم جدا شده گسسته
آلونک کپر
یرقان زردی
واحد نظامی تیپ
خستگی تعب
علت سبب
آسیب اک
کشور آفریقایی کومور
کسی که به سختی انتخاب می‌کند مشکلپسند
هجوم بردن تاختن
ترس‌آور دهشتانگیز
مانند بودن تشبه
پارچه ابریشمی رنگین دیبا
کلک دوز
بستگی داشتن ربط
تنپوش زنانه یل
ترک خفیف استخوان مو
از گیاهان دارویی خطمی
دزدیدن کشرفتن
شرابخوار بادهپرست
بدگویی کردن هجا
کرم شب‌تاب اتشک
یگانه احد
قرقی قوش
کیهان فضا
استوانه دراز میان تهی لوله
سوراخی در کوه غار
زاویه خارجی نبش
برش خربزه قاچ
حرف ششم یونانی زتا
نگهبان عسس
میان تهی جف
به پایان رساندن ختم
گربه عرب هر
سنبل رومی ناردین
به سزاتر احق
دسته و گروه فوج
افتاده خاضع
نواختن آلت موسیقی ساززدن
زندگی زیست
گیاه رستنی
خردل اسفندان
کشور آسیایی لایوس
نمودار اطلاعات چارت
غده خوراکی لایه لایه پیاز
ماتم سوگ
ایستگاه قطار گار
کهنه پرست امل
درآمد از فرصت‌ها رانت
شکل، هیئت طرز
ریسمان رسن
به جا آوردن ادا
اتومبیل صحرا جیپ
حشره کش قدیمی ددت
تخم مرغ فرنگی اگ
چینه دیوار دای
بخار دهان ها
افزونی زیادت
بوی رطوبت نا
افزودن ازدیاد
جلوی جریان چیزی را گرفتن بنداوردن
جمعه ادینه
کشوری در قاره سیاه تانزانیا
ورزش جوکوویچ تنیس


جواب مرحله ۹۵۳ جدولانه ۱

شگفت انگیز محیرالعقول
تباهی ورب
زنگ جرس
ویژگی غنچه باز شده شکوفا
غصه غم
پرنده مردار خوار کرکس
عدد فوتبالی اا
کیف انگلیسی بگ
صحرای آمریکا نوادا
اثر آگاتا کریستی مرگنقطهپایان
زینت داده شده با طلا زرنگار
بیان شده مشروح
نگاشتن درج
پادشاه کسری
مشتعل شعلهور
تمدنی باستانی اکد
هیئت وزیران دولت
امر از گفتن گو
ستیزه کردن عناد
خشکی بر
سر و کله راس
حجام سرشو
شناساننده معرف
ماه قمر
ماده شتر پرشیر جعفر
مذمت به شعر هجو
باز آمدن قدوم
خواندن کتاب مطالعه
دست کم لااقل
در بر دارنده متضمن
شنوایی سمع
خواب عربی نوم
برگردان زبانی ترجمه
اثر عبدالحسین زرین‌کوب روزگاران
ضربه‌گیر خودرو سپر
برگ درخت رق
آرزومند نبرد است رزمجو
کوانتوم انرژی تابش الکترومغناطیسی فوتون
خدای قلندر هو
تکبیر گوینده مکبر
لازم ضرور
اثر محمدرضا شفیعی کدکنی اززبانبرگ
کره گوی
واژه شگفتی اوه
نوعی عایق رطوبت ایزوگام
از سوره‌ها مزمل
هواکش هود
شماره نخستین یک
درست به اندازه مک
حرف درد اخ
سنگ ترازو وزنه
سنگی قیمتی و سرخ لعل
تخم‌مرغ فرنگی اگ
بخشی از ریاضیات انالیز
حقوق، مستمری واجبی
پرنده کوچک صحرایی بادخورک
ثریا پروین
الهه خورشید رع
حقیقی واقعی
اثری از جمال میرصادقی دوالپا
رود اروپایی رن
گودال چال
زمان ناچیز ان
پشه بق
تنه بریده شده درخت چوب
پای چلاق شل
قبایل عشایر
میله موتور اتومبیل میللنگ


جواب مرحله ۹۵۴ جدولانه ۱

معبد یهودیان کنشت
تقاضانامه درخواست
از سازهای بادی ترومبون
فراورده زنبور عسل
خشنود نیست ناراضی
تا پایان زندگی مادامالعمر
مردن جانسپردن
فاخته ورش
ماده ضد عرق زاج
عقاب دال
عیب و ننگ عار
درشت زمخت
جنبان لرزان
زیرمجموعه فرمانداری بخشداری
پایتخت گینه استوایی مالابو
آماده برای پاسخ گفتن حاضرجواب
تغییر صورت دادن نسخ
نخ‌های افقی پارچه پود
لغزنده لیز
از خدایان مصر رع
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی دراستینمرقع
دودل مردد
روش و طریقه متد
فلز سنگین سرب
همان آتش است تش
روز عرب یوم
بالای بیگانه اپ
دومین ثانوی
دزدی دستبرد
بدخوی کجخلق
از قالب‌های شعری مثنوی
فصیح غرا
به سوی در
کوچک صغیر
مقراض دوکارد
پالان چهارپا جل
بانگ صدا
پاره کردن جر
کارآزموده مجرب
تسمه گردن چهارپا افسار
درون دهان نج
چگونگی کسی یا چیزی صفت
از روی قاعده اصولا
عدد فوتبالی نود
چوب گردن گاو جغ
بسپار پلیمر
کیسه خی
یکی شدن اتحاد
چاپ با چاپگر پرینت
درون دهان بچ
شگون فال
امرود مل
غنیمت جنگی فی
بزرگ و گنده گت
فلز رخساره روی
درخشش تلالو
زمان آینده مستقبل
خالص گردیدن صراحت
آقای اسپانیایی دن
دیفتری خناق
پارچه نخی نازک چیت
سخا بخشش
نیک شدن صلاح
پوشش اسلامی حجاب
دریای عرب بحر
مظهر پلیدی دیو
حشره آفت مزارع ملخ
با توپ آید تشر
ناپدری راب
کلام معتبر نص
نادختری دختراندر
دشمن سخت لد
نیروی زندگی جان
آنچه به دست آمده ماحصل
سزاوار لایق
عدد تنفسی شش
اثر ایوان تورگنیف درشرفوقوع
معبود دروغین بت


جواب مرحله ۹۵۵ جدولانه ۱

اثر صادق هدایت سایهمغول
متمایل به یک جهت یکوری
پارچه بین رویه و آستر لایی
سرخ قرمز
نوعی لباس بلند مردانه قبا
کشیش قس
حلال رنگ تینر
وسیله سنجش اسید و باز تورنسل
دارو دوا
شرابخوار بادهپیما
پایتخت لیختن اشتاین فادوتس
باقی‌مانده‌ها بقایا
شهر استان خوزستان باغملک
کم پهنا بودن باریکی
جای گرفتن چیزی ماخذ
فراق دوری
نوعی نقشه کامل جهاننما
ثمر، بار میوه
شکم روش اسهال
عرق نیشکر رم
جامعه‌ها جوامع
دیباچه سراغاز
سرد شدن برودت
نشانه تیراندازی سیبل
تابلویی از ادوارد مونک جیغ
دستور زبان انگلیسی گرامر
یک پنجم خمس
بزرگ ایل و طایفه بکتاش
کشور آفریقایی مالاوی
شوخ بذلهگو
چسبانیدن الصاق
درخت انگور مر
میان‌تهی کاواک
قند سوخته کارامل
از روی قاعده اصولا
کنایه از اتومبیل کهنه اهنپاره
شتر بی‌کوهان لاما
خشکی مزاج یبوست
حرف چهارم یونانی دلتا
اثر نظامی گنجوی خسرووشیرین
ویژه اختصاصی
برافراشته معلا
قلم تخته سیاه گچ
سودای ناله اه
سرزنش کردن نکوهش
فتنه‌جو اشوبگر
بیشتر اغلب
کشور آسیایی عراق
حرف خوردنی نون
سازنده آهنگ اهنگساز
دوبین لوچ
پاره آتش سینجر
دسته و گروه اکیپ
همدم یار
از حشرات گزنده ساس
اجاره بها کرا
بانگ سگ وغ
نوعی آبنبات پولکی
اسب ترکی ات
پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
برگ گل گلبرگ
جویها انهار
شکافنده باقر
دارای رنگ تیره شبرنگ
کلام پرسش چی
زمان مرگش فرا رسیده اجلبرگشته
در شلوار هم هست فاق
نشانه نفی و سلب بی
سود حرام ربا
بریدن سر قلم قط
طاقچه بالا رف
شیوه و روش سیاق
حریفان رقبا
اثر فرزانه کرم پور نقطهگریز


جواب مرحله ۹۵۶ جدولانه ۱

نوعی غسل ارتماسی
گیاهی معطر اویشن
ناپسند بد
دست مالیدن مس
نادم تایب
گلدسته منار
گل سرخ رز
ورزش راکتی تنیس
دندانه سوهان اج
بهادر و یل پهلوان
بیماری پوستی گال
رئیس جمهور انگلستان در قرن هفدهم الیورکرامول
بی‌خبر ناگهان
پیشوای قوم زمامدار
خوش طینت نیکومنش
رخت پوستی وت
از سلسله‌ها قاجاریه
شهری در فرانسه نیس
از خود راضی لوس
از شهرهای استان همدان لالجین
گلیم زیلو
سرپرست قیم
لباس زمستانی پالتو
آب ویرانگر سیلاب
کلمه سکوت هیس
لقب امپراتوران عثمانی پاشا
خبز نان
روشن‌دل کور
شیرینی تولد کیک
از نهاد برآید اه
پریشان و درهم اشفته
نخستین جنگ اسکندر با هخامنشیان کرانیکوس
شرور و خبیث ناجنس
امپراطور اسیر شاپور والریانوس
بلبل هزار
برتر والا
علت سبب
نقره سیم
بانگ چوپان هی
مرتجع لاستیکی کش
در رفاه و آسایش مرفه
از پادشاهان هخامنشی اردشیر
افشره کنسانتره
هجی کردن حروف هجا
روادید ویزا
به دندان گرفتن گاز
بچه شیر شبل
خیزابه موج
آینده اتیه
اندکی از چیزی نمه
سگ گزنده هار
ظاهر ساختمان نما
ورق درخت برگ
حشره چسبنده کنه
تکان خوردن جم
گودال لان
اثر و نشان رد
کناره‌گیری از شغل استعفا
هذیان یان
پسوند آلودگی گین
تغار چوبی لاوک
پارسا متقی
دانشمندان علما
ناشناخته مجهول
استاد و ماهر در جنگ جنگازما
بخشی از ترازو کفه
معروف اسمی
همه مردم عامه
سیلاب هین
روان روح
کم‌پشت تنک
صنم بت
ظرف چوبی بزرگ و گرد طبق
کاخ زمستانی تجر
نابود شده محو
گونه نوع
سرخی غروب شفق
فروغ ایزدی فر
انگبین و عسل ظی
حس شنوایی سامعه
سایه ظل
باهوش تیزهوش
نگهداری شده محفوظ
از بر کردن حفظ
از بناهای تاریخی ایلام قلعهوالی


جواب مرحله ۹۵۷ جدولانه ۱

اثر الکساندر پوشکین دخترانسیاه
همراه کوپال یال
شراب خمر
لذت‌ها لذایذ
رنج و محنت لگ
مورد بحث مطرح
غذای بیمار اش
سوسمار ضب
زدن قلب ضربان
اثر گراهام گرین کنسولافتخاری
قوانین حاکم بر رفتار نظامیان انضباط
میخ سر پهن گلمیخ
سقف محدب طاق
اجسام ریز ذرات
مرغ سحر شباهنگ
عهد و پیمان شرط
واسطه دلال
کله سر
روحانی زرتشتی موبد
قوم کم‌حرف لر
همراه مرج حرج
انکار کردن حاشا
اشاره به دور همان
تازه ترکی ینی
زشت و پلید قبیح
مقابل ازا
نوعی گل سرخ لاله
کشور آمریکای شمالی پاناما
سنگ آتشفشانی اذرین
اهل و عیال دارد متاهل
کالا جنس
سال ترکی ییل
مقتضی لازمه
تحمل ناز کردن نازکشیدن
داماد ختن
دهان کجی یی
شهر مرکزی نیمور
نوعی برادر و خواهر ناتنی
ویتامین جدولی کا
نویسنده «غیب گوی روستا» روسو
پسوند آلودگی اگین
شهرستان آذربایجان‌شرقی چاراویماق
خشنودی رضا
تربت خاک
پاساژ بازارچه
واحد پول ترکیه لیره
گوارا هنی
ماهی هزار کیلویی تن
از حروف یونانی مو
تراشیدن حک
گمراه کننده ضاله
سر کله
سخن بی‌پرده رک
اداره کننده کارهای شخص بزرگ پیشکار
نامبارکی نحوست
گفتگو محاوره
حرف پانزدهم یونانی امیکرون
کشوری در قاره کهن لایوس
پهلوان یل
شهری در ترکیه ادانا
هالو سادهلوح
کلام پرسش ایا
نوعی اسباب بازی لگو
آقای اسپانیایی دن
مالک و صاحب ذا
میوه ترش و شیرین لیمو
علامت جمع ان
ناخوشایند ناگوار
کمربند نظامی فانوسقه


جواب مرحله ۹۵۸ جدولانه ۱

برگزیدگان قوم خواص
در عوض متقابلا
نوعی رقص ایرانی باباکرم
پوست دباغی شده گاو چرم
وسیله تعیین جهت باد بادنما
جواب سلام علیکالسلام
نویسنده طاعون البرکامو
حرف دوم یونانی بتا
دلیر و شجاع نیو
اسب چاپار یام
تمدنی باستانی اکد
ناتمام ناقص
ناسزا دشنام
مقابل نشسته ایستاده
شهر خوزستان اندیکا
درهم و برهم شلمشوربا
اثر گراهام گرین دکترفیشرژنوی
عمل جراحی تغییر مسیر بایپس
محل ورود در
کلیت همگی
پوست درخت خدنگ توزه
ناسیونال ملی
جدا از هم سوا
دیدنی در ارتش سان
گشودن معما حل
یاری خواستن استمداد
بدنامی ننگ
پیام کوتاه اس
گیسوی معشوق زلفین
واحد پول مغولستان توگریک
سوخت عمده وسایل نقلیه بنزین
آزمایش ازمون
صورت فلکی بره حمل
کرک و پشم پت
ساحت و میدان پهنه
شراکت انبازی
شیشه و قرابه کپ
فرزند ذکور پسر
فاش کردن خبر بث
درشت و بزرگ گنده
الگو سرمشق
آرواره فک
معما و چیستان لغز
گیره کاغذ کلیپس
حرکت کرم‌گونه وول
میوه خوب به
شناساندن شخصی به شخص دیگر معرفی
روده تابیده زه
ادب آموخته متادب
شعر متحدالوزن مثنوی
طمع از
پرتاب کردن رمی
وی او
سنگ عصاری غن
حیوان گران‌پوست خز
زیرکی هوش
خوردنی ته قابلمه تهدیگ
سر باز زدن امتناع
عظمت و شوکت کبکبه
قوم ایرانی لر
پناهگاه ماوا
ناگهان خودمانی زرت
در بر دارنده حایز
ساعی کوشا
افسوس حسرت
دوستدار محب
مذهب و کیش دین
درک و شعور فهم
وارد کردن ضربه به چیزی زدن
پیاله و جام قدح
گل سرخ رز
فریب دادن کسی بازیدادن
علامت جمع ها
مستی سکر
میوه جالیزی خربزه
نوعی اسباب‌بازی یویو
دست عرب ید
آب حیات ابزندگانی
انتها یا قعر چیزی ته


جواب مرحله ۹۵۹ جدولانه ۱

اثر آلبر کامو کالیگولا
صافی فیلتر
پند دهنده ناصح
کفیل ضامن
برادر پدر عمو
بدون موی لغ
رب‌النوع الهه
سپاس داشتن امتنان
چینه دیوار دای
قطعه بالای سیلندرها سرسیلندر
بانشاط و سرحال سردماغ
به علاوه مضافا
به درستی حقیقتا
مرغ ماهیخوار حواصیل
چندین درس دروس
گیاهی طبی ساتل
کنایه از شخص عبوس ایینهدق
بومی محلی
سنگ شده متحجر
پایین حوض تگ
پیش‌تر، جلوتر فراتر
شیطان اهریمن
برگزیده ممتاز
سخن بریده بریده منمن
پایین، به سوی پایین فرو
پیوست ضمیمه
زمان وقت
آشکار معلوم
غیر قابل کشت لمیزرع
مطلع مستحضر
از اسباب بازی کودکان جغجغه
لحظه دم
کهنه پسند مرتجع
به اختصار اجمالا
دلایل آشکار بینات
مسئول امور منزل خانهدار
وزن موسیقی ریتم
از سنگ‌های قیمتی یاقوت
بیشتر اغلب
اثر نظامی اسکندرنامه
استنطاق بازجویی
بهرام مریخ
امرود مل
به دنیا آوردن زا
خنک کردن تبرید
تراژدی غمنامه
میدان جنگ مصاف
از پاپوش‌ها چکمه
قطار ترن
سنگ بزرگ مسطح تختهسنگ
کمتر اقل
عکس العمل واکنش
اهالی یک مملکت تبعه
خوردن عرب اکل
حق ناحق وتو
فرزند ولد
کلام معتبر نص
معالجه مداوا
خدای باستان را
پس ماندن تاخر
دارای سبیل پرپشت سبیلو
صمغ ساقه گون کتیرا
فرمانده ارتش امیر
بازتاب رفلکس
از مذاهب بودایی ذن
نوعی ستاره دنبالهدار
شکاف و تراک کاف
شهری در فرانسه کن
نوعی ماهی شیم
یونجه قت
آسیب اک
چوبدستی کلفت چماق
ولی لیکن
اثر جامی هفتاورنگ


جواب مرحله ۹۶۰ جدولانه ۱

حکم مقام رسمی ابلاغیه
شهری در پاکستان لاهور
گمراهی غی
حرف درد اخ
فروتنی خشوع
رختشوی گازر
راندن و دفع کردن ذب
آزادی حریت
اسب ترکی ات
مدرسین دانشگاه اساتید
سگ ترکی کپک
اثر آلفونس دوده شاهاندرتبعید
فروتن خاکسار
اثر شهره وکیلی بگشایلب
بی‌چیزی تنگدستی
سراب ال
به راحتی و بدون مشکل بلامانع
جراحت کودکانه اوخ
اجازه اذن
باعث التهاب کبد می‌شود هپاتیت
خاموش ساکت
قیمت بها
آب‌ورز شناگر
با یکدیگر پیکار کردن تنازع
تربت خاک
پر ازدحام شلوغ
چرم قیش
معبر گذر
مزه ترش و شیرین ملس
آب منجمد یخ
کشتی قطبی یخشکن
وجود یافتن پدیدامدن
پرنده خوش آواز قناری
از ایالات آمریکا نیومکزیکو
عدد دو رقمی هجده
غلاف شمشیر نیام
عموی حضرت ابراهیم ازر
آهک کلس
شخص کس
چهره شطرنجی رخ
آبله فرنگی اتشک
همسر پادشاه شهبانو
شریطه و مخلص شعر ستایشگاه
سنگی قیمتی و سرخ لعل
کدورت رنجش
نوعی لباس بلند مردانه قبا
از جزایر ژاپن یزو
دالان‌های پیچ در پیچ ماز
یدک کشیدن بکسل
سرزنش کردن طعن
گروهی از افراد عده
تقویت امواج رله
باقی جان رمق
فربه چاق
برادر پدر عم
اسب سرخ مایل به سیاه کهر
خمره بزرگ هب
نوعی خودروی بارکش کمپرسی
خودپسندی، غرور کبر
ماست چکیده لور
زیر پای راننده کلاچ
کمیاب شدن قحطشدن
بلاگردان صدقه
کشاورزی زراعت
درختی کوچک زالزالک
زیبا و فریبنده فریبا
مخلوط کن همزن
پیمان ناقلا ناتو
نیرومند قوی
تومور غده
نشانه نوشتاری حرف
دانا بخرد
در تصرف در آوردن ضبط
آزمایش لباس پرو
قبر گور
جز اصلی رکن
قلمه گیاه نشا
آروغ رغ
پادشاهی کیی
یار غم هم
دور شونده واگرا
پشته بلند تل
از بین رفتن رطوبت چیزی خشکیدن
از ماه‌ها اردیبهشت
گسترش توسعه
فرایند حل مسأله کامپیوتر الگوریتم
جهانی که در آنیم دنیا


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.